Drighiu, nr. 56, cod 457163, tel. 0752-549.604
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1956
Casă parohială: Da
Preot paroh: Mihai Negrean