Coşeiu, nr. 46, cod 457080, tel. 0260-700.741, 0740-072.253
Biserici de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1950, 1885
Casă parohială: Da
Preot paroh: Vasile – Dorel Pop