Ciumărna, nr. 226, cod 457282, tel. 0741.555.282
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1990, sec. XVII
Casă parohială: Da
Preot paroh: Nechita Emil-Traian