Chieşd, nr. 365, cod 457070, tel. 0741-131.784
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1994, sec. al XVIII-lea
Casă parohială: Da
Preot paroh: Iulian-Cosmin Sabou