Bobota, nr. 274, cod 457040, tel. 0260-652.520, 0741-300.552
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1859
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
Preot paroh: Silviu Pop