Bezded, nr. 148, cod 457151, tel. 0721-809.701
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1971, 1934
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare familii sărace, copii, orfani, bolnavi
Preot paroh: Ioan Mureșan