Badon, nr. 26, cod 457166, tel. 0754-543.128
Biserici de: zid
Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
Anul construirii bisericilor: 2006, 1700
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru nevoiaşii din parohie
Preot paroh: Adrian-Ioan Onica