Aluniş, nr. 129, cod 457036, tel. 0260-654.368, 0742-045.513
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail si Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1939 – 1942
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru nevoiaşi şi bolnavi
Preot paroh: Cristian-Vasile Iura