Pastorală la începutul lucrărilor de construcție la sediul Episcopiei Sălajului

sept. 6, 2010 | Pastorale

† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiţi fii duhovniceşti,

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu harul Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, la data de 7 septembrie 2010, am pus piatra de temelie la sediul Episcopiei Sălajului.
După cum se ştie Episcopia Sălajului a fost înfiinţată prin hotărârea Sfântului Sinod din data de 22 octombrie 2007, primul ei Episcop a fost ales la 5 martie 2008 şi intronizat la 13 aprilie acelaşi an. De atunci, Episcopia Sălajului îşi desfăsoară activitatea, în lipsa unui sediu propriu, într-o clădire pusă la dispoziţie de Consiliu Judeţean Sălaj pentru o perioadă limitată.
Având în vedere importanţa aceste instituţii bisericeşti pentru viaţa religioasă şi socială din această parte a ţării, precum şi nevoia ca activitatea ei să se desfăşoare în condiţii adecvate, Consiliul Eparhial al Episcopiei Sălajului a hotărât începerea lucrărilor de construcţie la Centrul Eparhial.
Clădirea va fi una multifuncţională. Ea va adăposti reşedinţa ierarhului, paraclisul episcopal, birourile Centrului Eparhial, un centru de asistenţă socială, sală de conferinţe, biblioteca eparhială şi spaţii pentru depozitarea şi expunerea obiectelor de patrimoniu naţional. Acest edificiu va mărturisi peste veacuri, alături de celelalte biserici sălăjene, credinţa şi jertfelnicia vrednicilor şi binecredincioşilor fii ai Bisericii strămoşeşti de pe meleagurile Sălajului.
Pentru anul acesta ne-am propus să finalizăm lucrările la partea de fundaţii şi demisol. Având însă în vedere costurile foarte ridicate pe care le presupune edificarea unei astfel de construcţii, facem un apel de suflet la toţii fii noştri duhovniceşti, să contribuie cu generozitate la colecta iniţiată în scopul strângerii de fonduri pentru construcţia sediului eparhial.
Vă aducem aminte tuturor de cuvinte Sfântului Apostol Pavel care îndeamnă: „Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poată să înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun” (II Corinteni 9, 7-8).
De asemenea, vă facem cunoscut faptul că pentru jertfa pe care o aduceţi veţi fi pomeniţi neîncetat la slujbele ce vor fi săvârşite în paraclisul episcopal, pentru ca Părintele Ceresc să reverse har, binecuvântare şi îmbelşugare în viaţa dumneavoastră.
Rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să vă dăruiască, în continuare, râvnă sfântă pentru tot lucrul cel bun şi multă dragoste faţă de Biserică şi slujitorii ei.

Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului
şi
Membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului

Mai multe

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Mănăstirea Strâmba

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii la Mănăstirea Strâmba

Vineri, 10 mai 2024, cu ocazia sărbătorii Izvorului Tămăduirii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Strâmba, împreună cu un sobor de preoţi şi arhidiaconi. La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preacuviosul Părinte stareț...

A treia zi de Paști în Șimleu Silvaniei

A treia zi de Paști în Șimleu Silvaniei

Ca în fiecare an, în cea de-a treia zi a Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Petroniu a făcut un popas duhovnicesc în mijlocul credincioșilor din orașul Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Intrarea în biserică...

A doua zi de Paști în orașul Jibou

A doua zi de Paști în orașul Jibou

Luni, 6 mai 2024, în cea de-a doua zi de Paști, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din orașul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramurile „Sfântul Proroc Daniel” și „Sfântul Mare...

Praznicul Învierii Domnului la Catedrala Episcopală din Zalău

Praznicul Învierii Domnului la Catedrala Episcopală din Zalău

La Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, slujba Învierii Domnului nostru Iisus Hristos a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Petroniu, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi. Dimineața, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, în cadrul căreia, cu...