A zecea ediție a Congresului Național „Hristos împărtășit copiilor”

În perioada 18-20 septembrie 2017 a avut loc la Mănăstirea Caraiman „Congresul Național Hristos împărtășit copiilor” ajuns la ediția a X-a.
Acesta s-a desfășurat la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman, fiind organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România.
În deschidere, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Recunoştinţă pentru împliniri, speranţă pentru viitor”. Preasfinția Sa, a explicat că proiectul Hristos împărtășit copiilor a început acum doisprezece ani, dar a fost extins la nivel național în urmă cu un deceniu.
Au fost prezenți, domnul Romeo Moșoiu, consilier în Ministerul Educației, Preacucernicul Părinte Florin Marica, consilier patriarhal, Preacucernicul Părinte Constantin Naclad, inspector patriarhal și Preacucernicul Părinte Mihai Pavel director regional în cadrul World Vision Romania. La întrunire au participat șefii birourilor de cateheză ai eparhiilor din țară și străinătate.
În cadrul Congresului au fost rostite prelegeri despre importanța formării spirituale a copiilor și tinerilor. De asemenea, au fost prezentate rapoartele birourilor de cateheză parohială și s-au discutat strategii de colaborare între Școală, Familie și Biserică și s-au trasat liniile directoare privind strategia pe termen scurt, mediu și lung pentru colaborarea dintre Școală și Biserică. Tot acum s-a stabilit calendarul pentru organizarea Concursului național, care se va adresa celor două teme principalale ale anului omagial 2018 „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

Inspector pentru catehizare,
Pr. Silviu BohaConsfătuirea profesorilor de religie sălăjeni

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sâmbătă, 16 septembrie 2017 a avut loc Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Sălaj. Au fost alături de profesori, domnul Inspector școlar general Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș din partea Ministerului Educației Naționale, doamna Inspector școlar general adjunct Mioara Gudea, părintele consilier cultural Mihai Dobocan și inspectorul școlar Claudia Boha.
Lucrările au debutat cu slujba de Te-Deum săvârşită în biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din Zalău şi a continuat în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.
A fost prezentat Raportul de activitate pentru anul şcolar 2016-2017 și expuse activităţile reprezentative ale profesorilor de religie din judeţ: premiile obţinute la Olimpiada de religie şi la alte concursuri naţionale, organizarea Concursului Naţional ”Biserica, locaş de închinare”, proiectele derulate în parteneriat cu Episcopia Sălajului şi alte instituţii (Biserica, tinerii şi colindele, Alege viața!, ”Împeună pentru prietenie”, revista ”Din suflet, pentru suflet”).
Alte subiecte aflate pe ordinea de zi s-au referit la direcţiile de acţiune pentru noul an şcolar, structura portofoliului profesorului de religie, stabilirea tematicii Cercurilor pedagogice, alegerea membrilor Consiliului consultativ și procedura de selecție a profesorilor metodiști. De asemenea, s-a discutat despre continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor dintre unităţile şcolare cu parohiile și alte instituții din judeţ.

Inspector școlar,
Prof. Claudia BohaTinerii sălăjeni au fost prezenți la ITO 2017

În perioada 1-4 septembrie 2017, 5000 de tineri din întreaga lume s-au adunat la Iași, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea (ITO) 2017.
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, din Episcopa Sălajului au participat 50 de tineri. Aceștia au fost însoțiți de către Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială, Preacucernicul Părinte Radu Barbor, coordonatorul Circumscripției catehetice Cehu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Alexandru Bande, coordonatorul Circumscripției catehetice Ileanda, Preacucernicul Părinte Cosmin Porcar, coordonatorul Circumscripției catehetice Șimleu Sivaniei și Preacucernicul Părinte Pop Marius.
Tema întrunirii a fost „Tânărul în căutarea libertății”. Tinerii au participat la rugăciune, la ateliere de dezbateri, au vizitat diferite obiective culturale.
Sâmbătă 2 septembrie, a avut loc în incinta Grădinii Palas din Iași, Conferinţa cu tema „Tânărul în căutarea libertății”, susținută de către Părintele Constantin Necula, iar moderator a fost Daniel Buzdugan.
Duminică 3 septembrie în fața Catedralei Mitropolitane din Iași a loc Sfânta Liturhie oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de ierarhi și preoți. După masa, a avut loc Marșul Tinereții, desfășurat pe traseul Parcul Copou - Catedrala Mitroplitană la care au participat și tineri veniți din Mitropolia Iașului.
Luni 4 septembrie a avut loc Festivitatea de închidere a evenimentului. Unul dintre momentele importante a fost predarea ștafetei și a torței întâlnirii către reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, organizatorii de anul viitor ai ITO.
Întâlnirea a reprezentat un eveniment spiritual major şi un schimb de experiență important pentru dezvoltarea ulterioară a activităților cu tinerii.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu Boha„ÎNTÂLNIREA TINERILOR ORTODOCȘI SĂLĂJENI”, LA FINAL


A doua zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși Sălăjeni a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii. Soborul de preoți a fost format din: Preacuviosul Părinte Protosinghel Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Protopopiatului Șimleu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Dan Dregan,protopopul Protopopiatului Jibou, Preacucernicul Părinte Coordonator Radu Barbor, Preacucernicul Părinte Coordonator Alexandru Bande, Preacucernicul Părinte Coordonator Cosmin Porcar, Preacucernicul Părinte Coordonator Claudiu Popiț, Preacucernicul Părinte Coordonator Teodor Csordaș, Preacucernicul Părinte Coordonator Daniel Blaj, Preacucernicul Părinte Dănuț Boșca și Preacucernicul Părinte Răzvan Govor.
După oficierea Dumnezeieștii Liturghii a avut loc Conferința cu tema „Tinerețe și solidaritate”, susținută de către Preacuviosul Părinte Protosinghel Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, în poiana din incinta mănăstirii. Preacuviosul Părinte Protosinghel, le-a vorbit despre tinerețe și provocările ei și i-a îndemnat să devină voluntari în slujba semenilor, pentru că numai în felul acesta pot demonstra că sunt creștini autentici.
Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălăjeni s-a încheiat pe scena special amenajată în vecinătatea mănăstirii. Au sustinut câte un recital de pricesne: „Spiridușii Valcăului”, îndrumați de către prof. Monica Ember și solista Domuța Ștefania împreună cu Formația „Plaiuri codrenești” Cehu Silvaniei.
Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc a adresat câteva cuvinte tinerilor, mulţumindu-le pentru modul în care s-au comportat aici şi i-a invitat să revină oricând, cu drag.
Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare, a înmânat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, Placheta Întâlnirii, Preacuviosului Părinte Protosinghel Mina Pletosu și Preacucernicilor Părinți implicați în organizarea evenimentului: Preacucernicului Părinte Protopop al Jiboului Dan Dregan, Preacucernicului Părinte Coordonator Radu Barbor, Preacucernicului Părinte Coordonator Alexandru Bande, Preacucernicului Părinte Coordonator Cosmin Porcar, Preacucernicului Părinte Coordonator Claudiu Popiț, Preacucernicului Părinte Coordonator Teodor Csordaș și Preacucernicului Părinte Coordonator Daniel Blaj.
În încheiere Preacucernicul Părinte Silviu Boha a reamintit grija pe care Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu o manifestă pentru creșterea în lumina valorilor creștine a tinerilor și a arătat purtarea de grijă constantă a Episcopiei Sălajului în promovarea activităților catehetice și a păstrării identității culturale.
Întâlnirea a început și s-a închiat cu salutul Hristos în mijlocul nostru! și răspunsul Este și va fi!, iar preoții împreună, au ridicat în mâini torța aprinsă a Întâlnirii, în semn de păstrare și mărturisire a credinței celei adevărate.
Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălăjeni a însemnat pentru tinerii prezenți comuniune, tinerețe, bucurie, responsabilitate, simplitate și mărturisire.
Acest eveniment, care este și o formă de afirmare a identităţii ortodoxe, a creat între tinerii participanți o atmosferă de prietenie, de bună cuviință și de respect. Cei prezenți au plecat încărcați duhovnicește și hotărâți să răspândească credința în Dumnezeu, să păstreze vii tradițiile și obiceiurile moștenite de la înaintași.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălăjeni, la Mănăstirea „Sfânta Treime” Bic

Deschiderea oficială a avut loc joi, 17 august 2017, începând cu ora 11, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Atenagoras, Mitropolitul Grec Ortodox al Mexicului și a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, a oficialităților locale și a celor din alte Eparhii.
Au fost prezenți peste 120 de tineri și voluntari din Episcopia Sălajului. După slujba de Te-Deum, oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Atenagoras, împreună cu soborul preoților prezenți, Înaltpreasfinția Sa, le-a vorbit tinerilor despre frumusețea Ortodoxiei și a mărturisirii ei în societatea comtemporană. A fost impresionat de tinerii prezenți, cărora le-a dat sfaturi și le-a răspuns întrebărilor adresate de către aceștia.
Înaltpreasfinția Sa a concluzionat că Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălăjeni este și o formă de afirmare şi de celebrare a identităţii ortodoxe, dar este foarte important ca tinerii să păstreze și să răspândească credința în Dumnezeu, să păstreze vii tradițiile și obiceiurile moștenite de la înaintași și să nu uite că în afara părinților mai au un aliat în lumea aceasta, Hristos, care zi de zi este lângă noi.
După încheierea cuvântării, din încredințarea Preasfințitului Episcop Petroniu, Preacucernicul Părinte Inspector pentru catehizare, Silviu Boha, a oferit Înaltpreasfinției Sale, tricourile Întâlnirii și o plachetă care să-i amintească de acest eveniment.
În continuare, a luat cuvântul domnul primar al Șimleului Silvaniei, ing. Septimiu Țurcaș, care i-a felicitat pe tineri și a subliniat nevoia acestora de a-și manifesta credința, apoi Preacuvioasa Maică Stareță, stavrofora Marina, a urat bun venit tuturor.
Au fost oferite plachete din partea Preasfințitului Episcop Petroniu, Preacuvioasei Maici Marina, Preacucernicului Părinte Milan Bălan, domnului primar și Preacucernicului Părinte Dan Haiduc, protopopul Protopopiatului Șimleu Silvaniei.
Tineri din cele opt Circumscripții catehetice ale Episcopiei Sălajului, îmbrăcați în costume populare și cu steaguri în mâini, au urcat pe podium, aducând cu ei și o torță ce simbolizează mărturisirea credinței lor.
A urmat un concert de pricesne sustinut de către soliștii Teofana Boha și Mihai Iacob. În încheiere, a urmat de un recital de cântece patriotice sustinut de către Dinu Iancu Sălăjanu, care i-a felicitat pe tinerii participanți la asemenea activități, menite să promoveze identitatea națională și credința strămoșească.
După masa de prânz, tinerii au luat parte la discuții și workshopuri cu tematică actuală privind implicarea tinerilor în activitățile derulate de biserică. Temele discutate la cele patru workshopuri au fost: Autocunoaștere și dezvoltare personală, Dialogul între „tine și mine”, Modelul ideal, Tânărul de astăzi, misionar pentru Hristos.
De asemenea, nu au fost uitați nici vârstinicii, în acest sens, joi, având loc Procesiunea Bucuriei, în care preoții și tinerii prezenți la procesiune au pornit de la Mănăstirea Bic și au ajuns la Complexul de bătrâni „Sfântul Pantelimon” unde au oferit acestora, din partea Preasfințitului Părinte Petroniu, daruri. Tinerii au intrat la biserica parohială unde s-au închinat, au rostit, împreună, Crezul, apoi s-au întors în incinta mănăstirii unde s-a oficiat rugăciunea de seară.
Seara s-a încheiat cu un spectacol religios de pricesne urmat de un foc de tabără.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălajeni

Cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu, în spiritul preocupărilor misionar-pastorale pentru educația și viitorul tinerilor, în perioada 17-18 august 2017, la Mănăstirea „Sfânta Treime” Bic va avea loc Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălajeni.
La eveniment vor participa tineri din toate cele trei protopopiate ale Episcopiei.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaTineri sălăjeni prezenți la Întâlnirea Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului

În cadrul preocupărilor misionar-pastorale pentru viitorul și educația tinerilor, Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului a organizat în zilele de 29 și 30 iulie 2017, la Bistriţa, Întâlnirea Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, din Episcopa Sălajului au participat 100 de tineri. Aceștia au fost însoțiți de către Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopop al Jiboului, Preacucernicul Părinte Radu Barbor, Coordonatorul Circumscripției catehetice Cehu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Teodor Csordaș, Coordonatorul Circumscripției catehetice Crasna, Preacucernicul Părinte Claudiu Popiț, Coordonatorul Circumscripției catehetice Nușfalău, Preacucernicul Părinte Părinte Cosmin Porcar, Coordonatorul Circumscripției catehetice Șimleu Silvaniei și Preacucernicul Părinte Daniel Blaj, Coordonatorul Circumscripției catehetice Zalău.
Programul Întâlnirii a fost unul diversificat, fiind abordate teme de interes pentru participanți. Astfel, după deschiderea oficială a evenimentului, a avea loc conferința susținută de către Părintele Constantin Necula, intitulată Demnitatea Tinereții în Hristos. Apoi în școlile special pregătite au avut loc workshopuri, cu teme precum: Familia creștină și provocările cu care se confruntă aceasta în societatea contemporană- Cum văd tinerii familia creștină? Socializarea între tineri prin activități derulate în cadrul Bisericii.
În seara zilei de 29 iulie a avut loc Procesiunea Bucuriei. În cea de-a doua zi a tinerii au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Inaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
Festivitatea de încheiere a evenimentului a avut loc la Sala Polivalentă din localitate.
Întâlnirea a reprezentat un eveniment spiritual şi un schimb de experiență important pentru tinerii din Eparhia noastră.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaFestivalul de pricesne mariane pentru copii „Maică, pururea Fecioară”, ediția a VIII-a

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Mihai Dobocan, consilier cultural, și sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, duminică 13 august 2017, la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus a avut loc a opta ediție a Festivalului de pricesne mariane pentru copii „Maică, pururea Fecioară”.
La ediția din acest an au participat 27 soliști și 41 de grupuri de copii, care au reprezentat toate cele trei protopopiate ale Episcopiei Sălajului. Au participat și tineri și copii de la Parohiile Lipău județul Satu Mare și Parohia Sărata din județul Cluj.
Festivalul, a debutat cu slujba Sfintei Liturghii oficiată în biserica nouă a mănăstirii de un sobor de preoți format din Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, Preacucernicul Părinte Radu Barbor de la Parohia Cehu Sivaniei, Preacucernicul Părinte Cosmin Porcar de la Șimleu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Andrei Urs de la Parohia Hereclean, Preacucernicul Părinte Revnic Nicolae, preot pensionar și Preacuviosul Părinte Tiță Alexandru de la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus. Răspunsurile la slujbă au fost date de corul bisericii de la Parohia Jibou II condus de către doamna ing. Maria Târziu.
La finalul Sfintei Liturghii Preacucernicul Părinte Silviu Boha a mulțumit oaspeților și a subliniat importanța cinstirii Maicii Domnului și a implicării copiilor în viața Bisericii. Totodată a subliniat preocuparea constantă a Episcopiei Sălajului pentru promovarea activităților catehetice și a păstrării identității culturale, dar și grija pe care Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu o manifestă pentru creșterea în lumina valorilor creștine a tinerilor.
După agapa oferită de către maica stareță Maria Terheș pentru cei peste 430 de copii și pentru toți pelerinii aflați la mănăstire, grupurile de copii au urcat pe scena special amenajată astfel pădurea a răsunat de ecoul glasului lor de preamărire și de rugăciune către Maica Domnului. Au impresionat prin pioșenie, prin frumusețea interpretării, dar și prin frumosul port popular pe care l-au purtat cu mare bucurie.
Au fost premiați toți participanții, fiecare grup a primit o icoană cu Maica Domnului care va fi prezentată spre închinare în biserica parohială cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. De asemenea au fost premiați solișii individuali, preoții și profesorii care i-au pregătiti pe copii cu icoane și diplome.
S-au acordat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de excelență Preacuvioasei Maicii Starețe Maria Terheș și Preacucernicului Părinte Tiță Alexandru pentru implicarea în organizarea festivalului, iar doamnei Maria Fati, solistei Teofana Boha, solistului dr. Ionel-Mihai Iacob și doamnei învățătoare Irimieș Maria de la Lipău Satu Mare, pentru promovarea festivalului de pricesne.
Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile și bucuriile trăite, toți s-au îndreptat spre parohiile din care fac parte dorindu-şi să se reîntoarcă și la anul viitor.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaFestivalul de pricesne mariane „Maică, pururea Fecioară”, Ediția a VIII-a

Duminică 13 august 2017, la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus va avea loc a VIII-a ediție a Festivalului de pricesne mariane „Maică pururea fecioară”.
La festival vor participa tineri din parohiile Episcopiei Sălajului, dar și invitați din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și din Episcopia Maramureșului și Sătmarului.
Manifestărea culturală și spirituală se desfășoară în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă al Judetului Sălaj.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaEpiscopia Sălajului alături de zălăuanul Florin Răcoare

Episcopia Sălajului s-a alăturat tuturor acelora care nu au fost indiferenţi la încercarea prin care trece zălăuanul Florin Răcoare şi a făcut cunoscut cazul acestui tânăr, pentru ca acei care pot şi doresc, să îl sprijine financiar, în vederea achitării costurilor intervenţiilor medicale şi al tratamentelor necesare, care se pot efectua doar în clinici din străinătate. Pentru ajutorarea acestuia, pe lângă ajutorul oferit prin colecte de unele parohii din judeţ, Episcopia Sălajului, a virat în contul lui Florin, suma de 20 000 lei.

Cel care cu atingerea Ta ai vindecat pe soacra lui Petru, fiind aprinsă de friguri… pe robul Tău Florin..., vindecă-l degrab, dărindu-i sănătate, cu dinadinsul ne rugăm, Izvorule al vindecărilor.

Pr. Claudiu Nechita,
Consilierul social al Episcopiei Sălajului
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro