Liturghie Arhierească la parohia "Sfântul Apostol Andrei" din Zalău

Duminică, 27 februarie 2011, în Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în capela parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din cartierul Sărmaş, cea mai nouă parohie din Zalău. Parohia este păstorită de către Preacucernicul Părinte Ioan Zaha. Preacucernicia Sa este şi administrator în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Parohia “Sfântul Apostol Andrei” a luat fiinţă în luna septembrie 2009, la cererea credincioşilor din această parte a oraşului, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Preasfinţitul Părinte Petroniu l-a numit paroh pe Preacucernicul Părinte Ioan Zaha, care a primit şi sarcina de a identifica un teren unde să fie construită o biserică.

Pentru început a fost amenajat un paraclis unde să se săvârşească Sfânta Liturghie, Sfintele Taine şi alte Ierurgii şi slujbe bisericeşti. De asemenea, a fost ales ales Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial, care s-au mobilizat intens în vederea găsirii unui teren pe care să fie amplasată noua biserică.

Având în vedere faptul că Autorităţile locale nu deţineau teren în proprietate, în jurisdicţia parohiei nou înfiinţate, se impunea găsirea unui teren care să şi corespundă din punct de vedere al poziţiei, pentru a se putea amplasa pe el o biserică frumoasă.

După multe încercări, s-a identificat un teren, situat pe strada Sărmaş, nr.68, în suprafaţă de 1.265 mp., care a şi fost cumpărat, iar întăbularea terenului s-a făcut în data de 1 aprilie 2010, în ziua de Joi, din Săptămâna Patimilor.

În data de 6 iunie 2010, la Duminica Sfinţilor Români, s-a sfinţit şi s-a pus piatra de temelie de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În luna octombrie 2010, s-a obţinut Autorizaţia de construire şi tot atunci s-au început lucrările, cu amenajarea terenului în vederea turnării fundaţiei.

Astăzi Preasfinţitul Părinte Petroniu se află în mijlocul acestor vrednici credincioşi pentru a le oferi arhiereasca binecuvântare precum şi îndemnuri şi încurajări pentru continuarea muncii alături de Părintele paroh.

Pentru Părintele Ioan Zaha bucuria este una aparte, iar ziua memorabilă întrucât la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Taina Sfântului Botez pentru cel mai nou membru al familiei Precucerniciei Sale– pruncul Andrei Cristian Zaha.

PR. CĂTĂLIN LUCACILiturghie Arhierească la parohia Cuzăplac

Duminică, 20 februarie 2011, în Duminica a XXXIV-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Cuzăplac, protopopiatul Zalău, parohie păstorită din anul 1974 de către Preacucernicul Părinte Iuliu Bumbu.
Din punct de vedere geografic, localitatea Cuzăplac este situată în depresiunea Almaşu - Agrij, subdiviziune a podişului Someşan, iar hidografic este situată în bazinul mijlociu al văii Almaşului, afluent al râului Someş, având ca vecini comunele Zimbor, Agrij, Sânmihaiu Almaşului, Buciumi şi Almaşu din judetul Sălaj şi comunele Aghireşu, Gârbău si Sânpaul din judetul Cluj.

Istoria acestui străvechi ţinut românesc se pierde în negura vremurilor, ea fiind o parte integrantă din multimilenara istorie a existenţei poporului român.

Datorită condiţiilor naturale prielnice pe care le-au oferit dintotdeauna aceste locuri, omul a locuit aici din vechime. Descoperirea în secolul trecut, la est de satul Cuzăplac a unei zidării romane, tiglă şi cărămizi ştampilate, urmele vechiului drum de la Cluj-Napoca la Zalău, a cărui ramificaţie urma valea Cubleşului spre Cuzaplac, urmele acestuia fiind vizibile şi astăzi, dovedesc prezenţa romanilor pe aceste locuri.

În cei peste 36 de ani de păstorire pe aceste meleaguri părintele Iuliu Bumbu s-a remarcat în primul rand prin hărnicie şi multă dăruire. Alături de vrednicii credincioşi a construit din temelie casa parohială, anexele gospodăreşti şi toate cele necesare, îngrijindu-se totodată şi de Sfânta Biserică pe care în cei 36 de ani de păstorire a renovat-o de două ori atât la exterior cât şi la interior, a înzestrat-o cu pictură în tehnica ,,fresco” precum şi cu clopote. Geamurile bisericii au fost înlocuite cu unele din tâmplărie PVC, podeaua a fost acoperită cu parchet, iar uşile au fost înlocuite cu unele sculptate în stejar, introducându-se în biserică şi încălzirea centrală.
În anul 2010, după începerea lucrărilor de costrucţie la sediul Episcopiei Sălajului, în mai zile Preacucernicul Părinte Iuliu Bumbu însoţit întodeauna de câte trei sau patru credincioşi din parohie a demonstrat de ce este considerat a fi un preot harnic şi plin de dăruire.
În paralel cu activitatea administrativă şi gospodărească, părintele depune eforturi lăudabile şi în ceea ce priveşte activitatea de propovăduire. O dovadă în acest sens este preocuparea deosebită faţă de tineri, faţă de copii, prin acele tabere şi excursii la mănăstiri pe care le organizează prin Episcopie în fiecare vară, iar cea de a doua dovadă este că ambii băieţi ai părintelui sunt licenţiaţi în teologie ortodoxă.

Pr. Cătălin LucaciSlujire Arhierească la parohia Adormirea Maicii Domnului din Zalău

În prima duminică a Triodului, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul preoţilor şi credincioşilor de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Zalău, săvârşind Sfânta Liturghie şi rostind un cuvânt de învăţătură.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, considerată vechea catedrală a oraşului a fost împodobită cu pictură acrilică în ultimii ani şi a fost sfinţită anul trecut de către Chiriarhul Sălajului înconjurat de un impresionant sobor de preoţi.

Anul acesta, prima vizită a Preasfinţitului Părinte Petroniu la această biserică a fost întâmpinată cu multă dragoste de către credincioşii prezenţi în număr mare la Sfânta Liturghie.

Având în vedere faptul că începând din această duminică ne aflăm în Perioada Triodului, perioadă care cuprinde Sfântul şi Marele Post, Preasfinţitul Petroniu a dăruit sfaturi duhovniceşti adânci credincioşilor zălăuani referitoare la post: „Mântuitorul ne îndeamnă să nu postim de ochii lumii, precum să nu săvârşim nici o altă virtute pentru a fi văzuţi de alţii, pentru că vederea de către noi şi de către ceilalţi semeni a virtuţilor noastre le face să piară, căci precum comoara arătată se fură, aşa virtutea făcută cunoscută sau publică, se mistuieşte”.

Referindu-se la pericopa evanghelică citită în această duminică, Pilda vameşului şi a fariseului, Episcopul Sălajului a îndemnat: „ Să învăţăm să avem faptele fariseului, dar smerenia vameşului. Să ne ferim pe cât ne stă în putinţă de păcat şi să săvârşim fapte bune, dar să nu ne mândrim, iar dacă suntem înşelaţi de diavol şi săvârşim anumite păcate, să ne smerim şi să ne căim sincer, pentru că «Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căiele sale şi să fie viu» (Iezechiel 18, 23)”.

Tot cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Petroniu l-a felicitat şi i-a urat sănătate şi activitate îndelungată Preacucernicului Părinte Vasile Rus, Vicar eparhial şi Paroh al acestei biserici, care chiar în această zi a împlinit 55 de ani de viaţă.

Bucuroşi şi întăriţi duhovniceşte, credincioşii bisericii din centrul municipiului Zalău, s-au întors la casele lor mulţumind lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată.

Protos. Antonie PinţaLiturghie arhierească în parohia Horoatu Crasnei

Duminică, 6 februarie 2011, în Duminica a XVII-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor din parohia Horoatu Crasnei, protopopiatul Şimleu Silvaniei, unde, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, săvârşind Sfânta Liturghie.

În frunte cu Preacucernicul Părinte paroh Dan Haiduc, la slujbă au participat atât membrii comunităţii cât şi credincioşi din parohiile învecinate, alături de oficialităţi locale.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Ciprian Marincaş a fost hirotonit diacon, urmând ca duminică, 13 februarie, să fie hirotonit preot pe seama parohiei Soruşa-Uileac, protopopiatul Şimleu Silvaniei.

De asemenea, a fost oficiată şi o slujbă de pomenire pentru Bartolomeu, Arhiepiscopul şi Mitropolitul, trecut la cele veşnice.

Premise istorice

Satul Horoatu Crasnei este centru de comună şi cuprinde satele Hurez, Şeredeiu şi Stârciu. Actualul sat Horoatu Crasnei este rezultatul noii organizări teritorial-administrative prin contopirea cu satul Petenia, de care era despărţit, în trecut, doar de podul de legătură de peste râul Crasna.

Satul are, ca primă atestare documentară, anul 1213 sub numele de Villa Huruat, în registrul de la Oradea, unde «Rahila din Huruat a învinuit pe Zana de furtul unei securi. Ea s-a sustras probei fierului roşu spunând că l-a învinuit pe Zana pe nedrept». Apare apoi sub felurite denumiri: Terra Huruat (1270), Horvath (1355), Matyas Hurvath, Hortwathi (1870). La început satul era aşezat în locul numit Berbeci, pe drumul judeţean Crasna-Ciucea.

Populaţia actuală este de aproximativ 1000 de locuitori români, maghiari şi rromi. Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura şi doar un procent de aproximativ 5% lucrează şi în alte domenii.

Biserica din Horoatu Crasnei

Biserica parohială a fost zidită din cărămidă arsă, începând cu anul 1931, preot fiind, la acea vreme, Victor Cristea, iar epitrop Nicolae Mândruţiu. Sfinţirea s-a făcut în anul 1937.

Biserica are o lungime de 18,40 m, lăţimea de 7,40 m şi înălţimea, în interior, până la boltă, de 6,80 m. Turnul este prevăzut cu trei clopote. Clopotul mare a fost turnat în anul 1937, cel mijlociu provine de la biserica veche şi nu se cunoaşte anul fabricaţiei, iar clopotul mic este tot de la biserica veche şi a fost donat de către Roman Filip în anul 1832.

Între anii 1992-1995 a fost renovat interiorul bisericii: pereţii au fost împodobiţi cu pictură în stil bizantin, tehnica „fresco”, a fost pictat iconostasul, s-au montat lambriuri şi au fost efectuate şi unele reparaţii exterioare. Preot a fost ic. Ioan Coste, iar epitrop domnul Sălăjan Grigoriu. Biserica a fost resfinţită de către Preasfinţia Sa Dr. Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei, în anul 1995.

Abia în anii 2002-2003 biserica a fost renovată complet şi în exterior: s-a înlocuit ţigla de pe acoperiş cu tablă de aluminiu, s-a tencuit în terasit, s-a realizat încălzirea centrală, ş.a. De toate aceste lucrări, precum şi de colectarea fondurilor necesare, s-a ocupat, îndeaproape, Preacucernicul Părinte paroh ic. Dan Haiduc, epitrop fiind domnul Holhoş Octavian. La finalizarea lucrărilor a avut loc şi slujba de sfinţire, în data de 20 iulie 2003, slujbă oficiată de către Preasfinţia Sa Dr. Petroniu Florea, la acea dată Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, în prezent Episcopul Sălajului, alături de un numeros sobor de preoţi, în prezenţa a câteva sute de credincioşi.

Între anii 2008-2010 au fost efectuate şi unele lucrări de înnoire a interiorului bisericii: s-au montat geamuri noi termopan, s-au tapiţat băncile, s-au confecţionat strane noi, mobilierul a fost schimbat, iar veşmintele liturgice, precum şi toate obiectele de cult, au fost înnoite.

Prezenţa Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu în parohia Horoatu Crasnei a fost un prilej de mare bucurie pentru întreaga comunitate parohială, precum şi pentru toţi cei prezenţi la eveniment.

Arhid. CIPRIAN BOŞCAPreasfintitul Părinte Petroniu a participat la slujba de înmormântare a IPS Bartolomeu

Joi, 3 februarie 2010, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a făcut parte din soborul ierarhilor care, având în frunte pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a oficiat slujba de înmormântare a Înaltpreasfințitului și vrednicului de pomenire Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu Anania.Mesajul de condoleanţe al Preasfinţitului Petroniu la trecerea în veşnicie a ÎPS Bartolomeu

Cu durere şi părere de rău am primit vestea plecării pe calea veşniciei a sufletului părintelui nostru, vrednicul de pomenire Bartolomeu, Arhiepiscopul şi Mitropolitul, care, tragem nădejdea că, de acum, îşi continuă slujirea arhierească la tronul Sfintei Treimi.
Vajnic apărător al credinţei strămoşeşti, mărturisitor neînfricat, conştiinţă trează, cărturar rafinat, mânuitor iscusit al condeiului şi al cuvântului, tâlcuitor iluminat al Sfintei Scripturi, Mitropolitul Bartolomeu ocupă un loc privilegiat în galeria ierarhilor de excepţie ai Bisericii Ortodoxe Române.
Împărtăşim durerea ierarhilor, preoţilor, monahilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului şi ne alăturăm celor care mijlocesc înaintea tronului ceresc iertare şi odihnă pentru sufletul său.
Veşnica lui pomenire!

† Petroniu
Episcopul Sălajului
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro