Slujire Arhierească la parohia Adormirea Maicii Domnului din Zalău

În prima duminică a Triodului, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul preoţilor şi credincioşilor de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Zalău, săvârşind Sfânta Liturghie şi rostind un cuvânt de învăţătură.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, considerată vechea catedrală a oraşului a fost împodobită cu pictură acrilică în ultimii ani şi a fost sfinţită anul trecut de către Chiriarhul Sălajului înconjurat de un impresionant sobor de preoţi.

Anul acesta, prima vizită a Preasfinţitului Părinte Petroniu la această biserică a fost întâmpinată cu multă dragoste de către credincioşii prezenţi în număr mare la Sfânta Liturghie.

Având în vedere faptul că începând din această duminică ne aflăm în Perioada Triodului, perioadă care cuprinde Sfântul şi Marele Post, Preasfinţitul Petroniu a dăruit sfaturi duhovniceşti adânci credincioşilor zălăuani referitoare la post: „Mântuitorul ne îndeamnă să nu postim de ochii lumii, precum să nu săvârşim nici o altă virtute pentru a fi văzuţi de alţii, pentru că vederea de către noi şi de către ceilalţi semeni a virtuţilor noastre le face să piară, căci precum comoara arătată se fură, aşa virtutea făcută cunoscută sau publică, se mistuieşte”.

Referindu-se la pericopa evanghelică citită în această duminică, Pilda vameşului şi a fariseului, Episcopul Sălajului a îndemnat: „ Să învăţăm să avem faptele fariseului, dar smerenia vameşului. Să ne ferim pe cât ne stă în putinţă de păcat şi să săvârşim fapte bune, dar să nu ne mândrim, iar dacă suntem înşelaţi de diavol şi săvârşim anumite păcate, să ne smerim şi să ne căim sincer, pentru că «Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căiele sale şi să fie viu» (Iezechiel 18, 23)”.

Tot cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Petroniu l-a felicitat şi i-a urat sănătate şi activitate îndelungată Preacucernicului Părinte Vasile Rus, Vicar eparhial şi Paroh al acestei biserici, care chiar în această zi a împlinit 55 de ani de viaţă.

Bucuroşi şi întăriţi duhovniceşte, credincioşii bisericii din centrul municipiului Zalău, s-au întors la casele lor mulţumind lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată.

Protos. Antonie PinţaLiturghie arhierească în parohia Horoatu Crasnei

Duminică, 6 februarie 2011, în Duminica a XVII-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor din parohia Horoatu Crasnei, protopopiatul Şimleu Silvaniei, unde, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, săvârşind Sfânta Liturghie.

În frunte cu Preacucernicul Părinte paroh Dan Haiduc, la slujbă au participat atât membrii comunităţii cât şi credincioşi din parohiile învecinate, alături de oficialităţi locale.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Ciprian Marincaş a fost hirotonit diacon, urmând ca duminică, 13 februarie, să fie hirotonit preot pe seama parohiei Soruşa-Uileac, protopopiatul Şimleu Silvaniei.

De asemenea, a fost oficiată şi o slujbă de pomenire pentru Bartolomeu, Arhiepiscopul şi Mitropolitul, trecut la cele veşnice.

Premise istorice

Satul Horoatu Crasnei este centru de comună şi cuprinde satele Hurez, Şeredeiu şi Stârciu. Actualul sat Horoatu Crasnei este rezultatul noii organizări teritorial-administrative prin contopirea cu satul Petenia, de care era despărţit, în trecut, doar de podul de legătură de peste râul Crasna.

Satul are, ca primă atestare documentară, anul 1213 sub numele de Villa Huruat, în registrul de la Oradea, unde «Rahila din Huruat a învinuit pe Zana de furtul unei securi. Ea s-a sustras probei fierului roşu spunând că l-a învinuit pe Zana pe nedrept». Apare apoi sub felurite denumiri: Terra Huruat (1270), Horvath (1355), Matyas Hurvath, Hortwathi (1870). La început satul era aşezat în locul numit Berbeci, pe drumul judeţean Crasna-Ciucea.

Populaţia actuală este de aproximativ 1000 de locuitori români, maghiari şi rromi. Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura şi doar un procent de aproximativ 5% lucrează şi în alte domenii.

Biserica din Horoatu Crasnei

Biserica parohială a fost zidită din cărămidă arsă, începând cu anul 1931, preot fiind, la acea vreme, Victor Cristea, iar epitrop Nicolae Mândruţiu. Sfinţirea s-a făcut în anul 1937.

Biserica are o lungime de 18,40 m, lăţimea de 7,40 m şi înălţimea, în interior, până la boltă, de 6,80 m. Turnul este prevăzut cu trei clopote. Clopotul mare a fost turnat în anul 1937, cel mijlociu provine de la biserica veche şi nu se cunoaşte anul fabricaţiei, iar clopotul mic este tot de la biserica veche şi a fost donat de către Roman Filip în anul 1832.

Între anii 1992-1995 a fost renovat interiorul bisericii: pereţii au fost împodobiţi cu pictură în stil bizantin, tehnica „fresco”, a fost pictat iconostasul, s-au montat lambriuri şi au fost efectuate şi unele reparaţii exterioare. Preot a fost ic. Ioan Coste, iar epitrop domnul Sălăjan Grigoriu. Biserica a fost resfinţită de către Preasfinţia Sa Dr. Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei, în anul 1995.

Abia în anii 2002-2003 biserica a fost renovată complet şi în exterior: s-a înlocuit ţigla de pe acoperiş cu tablă de aluminiu, s-a tencuit în terasit, s-a realizat încălzirea centrală, ş.a. De toate aceste lucrări, precum şi de colectarea fondurilor necesare, s-a ocupat, îndeaproape, Preacucernicul Părinte paroh ic. Dan Haiduc, epitrop fiind domnul Holhoş Octavian. La finalizarea lucrărilor a avut loc şi slujba de sfinţire, în data de 20 iulie 2003, slujbă oficiată de către Preasfinţia Sa Dr. Petroniu Florea, la acea dată Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, în prezent Episcopul Sălajului, alături de un numeros sobor de preoţi, în prezenţa a câteva sute de credincioşi.

Între anii 2008-2010 au fost efectuate şi unele lucrări de înnoire a interiorului bisericii: s-au montat geamuri noi termopan, s-au tapiţat băncile, s-au confecţionat strane noi, mobilierul a fost schimbat, iar veşmintele liturgice, precum şi toate obiectele de cult, au fost înnoite.

Prezenţa Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu în parohia Horoatu Crasnei a fost un prilej de mare bucurie pentru întreaga comunitate parohială, precum şi pentru toţi cei prezenţi la eveniment.

Arhid. CIPRIAN BOŞCAPreasfintitul Părinte Petroniu a participat la slujba de înmormântare a IPS Bartolomeu

Joi, 3 februarie 2010, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a făcut parte din soborul ierarhilor care, având în frunte pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a oficiat slujba de înmormântare a Înaltpreasfințitului și vrednicului de pomenire Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu Anania.Mesajul de condoleanţe al Preasfinţitului Petroniu la trecerea în veşnicie a ÎPS Bartolomeu

Cu durere şi părere de rău am primit vestea plecării pe calea veşniciei a sufletului părintelui nostru, vrednicul de pomenire Bartolomeu, Arhiepiscopul şi Mitropolitul, care, tragem nădejdea că, de acum, îşi continuă slujirea arhierească la tronul Sfintei Treimi.
Vajnic apărător al credinţei strămoşeşti, mărturisitor neînfricat, conştiinţă trează, cărturar rafinat, mânuitor iscusit al condeiului şi al cuvântului, tâlcuitor iluminat al Sfintei Scripturi, Mitropolitul Bartolomeu ocupă un loc privilegiat în galeria ierarhilor de excepţie ai Bisericii Ortodoxe Române.
Împărtăşim durerea ierarhilor, preoţilor, monahilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului şi ne alăturăm celor care mijlocesc înaintea tronului ceresc iertare şi odihnă pentru sufletul său.
Veşnica lui pomenire!

† Petroniu
Episcopul Sălajului
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro