Festivitate de premiere pentru elevii sălăjeni la catedrala episcopală din Zalău

La catedrala episcopală Inălțarea Domnului din municipiul Zalău, Episcopia Sălajului a organizat o festivitate de premiere a elevilor și a profesorilor de religie din eparhie.

La acest eveniment au participat alături de elevi și profesori, părinți, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și ai Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național.

Cu această ocazie a fost vernisată expoziția de pictură, colaj și fotografie realizată în cadrul Concursului național Biserica locaș de închinare. La acest concurs, singurul înscris în acest an școlar de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în calendarul concursurilor școlare la disciplina religie, au participat 1306 elevi din 36 de județe. Au primit premii și diplome elevii din Episcopia Sălajului care au fost laureați în cadrul acestui concurs.

De asemenea, au fost premiați elevii sălăjeni care au obținut rezultate deosebite la olimpiada de religie, faza județeană și națională și profesorii care i-au pregătit.

Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a acordat și două diplome de aleasă cinstire. Doamna Inspector Claudia Boha a fost apreciată pentru rodnica activitate de îndrumare a profesorilor de religie din Episcopia Sălajului, iar domnul profesor Ionuț Ciocmărean pentru organizarea Concursului național Biserica locaș de închinare.

Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu, ca urmare a votului reprezentanților profesorilor de religie și după o analiză complexă a activității desfășurate în anul școlar 2010/2011, a acordat titul de Profesorul anului doamnei profesor Mioara Gudea.

În cuvântul său, Preasfinția Sa, Părintele Episcop Petroniu a apreciat activitatea desfășurată de profesorii de religie, i-a felicitat pe premianți și și-a manifestat speranța că activitatea din anul școlar viitor va fi cel puțin la fel de dinamică.

Domnul Inspector Școlar General prof. dr. Ioan Abrudan a mulțumit Preasfințitului Petroniu și Episcopiei Sălajului pentru grija constantă pe care o manifestă față de elevi și profesori, dar și pentru acțiunile organizate în acest sens.Preasfinţitul Părinte Petroniu a susţinut conferinţa: "Biserica Ortodoxă Română, istorie şi actualitate, realizări şi provocări"

În cadrul conferinţei pastoral misionare de primăvară organizată marti, 7 iunie, la catedrala episcopală "Înălţarea Domnului" din municipiul Zalău, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a susţinut conferinţa: "Biserica Ortodoxă Română, istorie şi actualitate, realizări şi provocări".
În acelaşi cadru a fost susţinută şi o comunicare cu tema: „ 2011 – Anul Omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. Taina Sfântului Botez”.Întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu ca Arhiepiscop al Alba Iuliei

În Duminica după Înălţarea Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a participat la Alba Iulia alături de alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu ca Arhiepiscop al Alba Iuliei.Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Joi, 2 iunie 2011, la praznicul Înălţării Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din municipiul Zalău. Acest monumental locaș de închinare are ca hram praznicul Înălţării Domnului.
În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe seama Catedralei Episcopale pe tânărul Vlad Stânean.
La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru toți eroii neamului.
În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat importanța acestei triple sărbători: Înălțarea Domnului, hramul catedralei și ziua de pomenire a tuturor eroilor.
Referitor la praznicul Înălțării Domnului, Preasfinția Sa a reliefat că el reprezintă etapa care încheie activitatea Domnului Hristos pe pământ, la finalul celor patruzeci de zile în care S-a arătat înviat Sfinților Apostoli și ucenicilor Săi pentru a-i întări în credință. Domnul Hristos se înalță la cer nu numai cu firea divină, așa cum S-a pogorât semerindu-se din cer, ci cu firea sa umană, trup și suflet, Dumnezeu adevărat și om adevărat.
Cu privire la eroii români din toate timpurile și locurile, Preasfinția Sa a arătat că îi pomenim pentru că datorită jertfei lor ne putem ruga în această țară, ne putem manifesta liber credința, putem vorbi limba noastră frumoasă.Resfinţirea bisericii din parohia Câmpia Sălaj

Duminică, 29 mai 2011, în Duminica a VI-a după Paşti, a Orbului din naştere, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Câmpia Sălaj, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, unde, de 13 ani, păstoreşte cu vrednicie Preacucernicul Părinte paroh Ovidiu-Cristian Toma.

Bucuria celor 57 familii de buni credincioşi a fost deplină în această minunată zi de mai, întrucât Preasfinţitul Petroniu a resfinţit biserica parohială, la finalizarea lucrărilor care s-au efectuat în ultimii ani, înconjurat fiind de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Vasile Boşca.

PREMISE ISTORICE
Satul Câmpia Sălaj a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1427, sub numele de Hozzymezew. Alte atestări documentare ulterioare au fost în anii 1441 (Hewzymezew), 1459 (Hazywmezew), 1461( Hozymezew), 1475 (Hozyu Mezeu), 1492 (Hozyw Mezew), 1510( Hozzymezeo), 1519 (Hozzumezeo), 1550 (Hozzumezeo), 1553 (Hozzumezew), 1596 (Hozzwmezew), 1753 (Hoszu Mezo), 1760-1762 (Hosszumezo), 1850 (Hoszumezeu), 1854 (Hosszumezo), 1913 (Solyommezo), 1930 (Câmpia).

Din datele culese de la credincioşi, dar şi din unele date oficiale, în Câmpia Sălaj a existat o biserică de lemn, în anul 1744. După aproape două secole, în anul 1924, aceasta a fost demolată, iar materialul lemons a fost folosit la construcţia actualului locaş de cult. Astfel, biserica nouă a fost construită între anii 1925-1927, fiind zidită din piatră şi cărămidă, iar acoperişul locaşului de cult fiind confecţionat din tablă.

Ca obiect de valoare, care a aparţinut bisericii din Câmpia Sălaj, este consemnată existenţa unei Psaltiri Slavone din sec. al XVI-lea, păstrată în Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca.

BISERICA PAROHIALĂ
Actuala biserică a fost construită sub pastoraţia preotului Sima Valentin, iar principalul donator a fost credinciosul Hendea Nicolae. Lucrarea de construire a bisericii a fost făcută sub îndrumarea maistrului Kovacs Francisc, iar iconostasul a fost lucrat de pictorul Templar Keresteş, din localitatea Tăşnad.
În anul 1967 a fost zugrăvită biserica în exterior, iar în anul 1976 sau făcut lucrări de reparare şi vopsire a acoperişului. În anul 1986 s-a renovat biserica în întregime (acoperiş şi pereţi) şi s-a construit un acoperiş în faţa intrării principale a bisericii. Între anii 1997-1999, biserica a fost pictată de către pictorul Pascariu Mihai, din Giurtelecul Hododului, în tehnica „tempera”.

Între anii 2009-2010 s-au efectuat ample lucrări de renovare a întregii biserici, atât în interior cât şi în exterior. La interior s-a restaurat pictura, deteriorată în urma unui incendiu, provocat de un trăznet în anul 2009, s-a împodobit iconostasul cu foiţă de aur, s-a pus mochetă în toată biserica, s-au montat geamuri noi, termopan şi s-a înnoit mobilierul (veşmântar, proscomidiar, strană).

În exterior s-au consolidat şi vopsit acoperişul şi pereţii, s-au turnat trotuare în jurul bisericii, s-a montat pavaj şi s-a construit o clădire anexă pentru centrală. Tot în această perioadă s-a vopsit gardul înprejmuitor al bisericii şi s-au plantat arbuşti ornamentali în curte.

Până în anul 1998 a fost filia parohiei Sălăjeni, iar din iunie 1998 Câmpia Sălaj devine parohie de sine stătătoare. De atunci şi până în prezent locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe: două seturi de vase liturgice (unul aurit şi altul argintat), veşminte preoţeşti, prapori, candelabre şi aplice, evanghelie aurită, cruci cu postament, suport pentru evanghelie, suport de carte, covoare etc.

În anul 2005 s-a început şi construcţia casei parohiale, care , în prezent, se află la stadiul de finisaje, atât la interior cât şi la exterior, Preacucernicul Părinte Ovidiu-Cristian Toma îngrijindu-se îndeaproape atât de colectarea fondurilor necesare cât şi de buna executare a lucrărilor.

În final, pentru rodnica activitate a Preacucerniciei Sale, precum şi pentru strădania şi jertfelnicia celor 57 de familii de credincioşi ortodocşi ai parohiei Câmpia Sălaj, Preasfinţitul Părinte Petroniu a încununat eforturile tuturor depuse până acum, oferind preotului paroh distincţia de iconom.


Arhid. CIPRIAN BOŞCAMoment aniversar la Baia Mare - Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian, la 90 de ani

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului a împlinit astăzi, 28 mai, 90 de ani. Sute de credincioşi maramureşeni, preoţi şi diaconi din eparhie, şi nu numai, au venit la Catedrala episcopală din Baia Mare pentru a participa la Sfânta Liturghie şi a-l felicita pe chiriarhul lor. Slujba a fost oficiată de toţi ierarhii Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, informează TRINITAS TV.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată şi o slujbă de Te Deum, în semn de mulţumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu de-a lungul vremii.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a dat citire mesajului de felicitare al Patriarhului României, intitulat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian - la 90 de ani de frumoasă şi rodnică vieţuire.

„Mulţumesc şi vă rog pe toţi să primiţi din partea mea toată îmbrăţişarea plină de iubire. Vă acord vouă tuturor toate binecuvântările pe care le-am dat de 70 de ani de când sunt slujitor al lui Dumnezeu. Sunt zeci de mii de binecuvântări; prin mâna aceasta bolnavă am sfinţit preoţi, am dezlegat păcate, am mângâiat bolnavi. Toate binecuvântările îmi doresc să fie pentru mântuirea voastră a tuturor”, a spus cu acest prilej Înaltpreasfinţia Sa.

Cu prilejul împlinirii celor 9 decenii de viaţă, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşelor Satu Mare şi Carei.

„Dorim ca Dumnezeu să-l ţină sănătos şi în pace pentru că un întreg ţinut a fost luminat, păstorit şi a fost îndrumat de către Înaltpreasfinţia Sa, şi în vremuri grele şi în vremuri bune”, a spus cu această ocazie Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.

La festivitate au participat şi oficialităţi locale şi de stat, dintre care amintim pe dl. Vasile Timiş, Secretar de stat - Ministerul Culturii, şi dl. Stelian Gomboş, consilier - Secretariatul de stat pentru Culte.

Cu acelaşi prilej, la Biblioteca Judeţeană din Baia Mare a fost lansat volumul „ÎPS Justinian Chira 90”, un documentar biografic aniversar din seria „Personalităţi Maramureşene - Aniversări”.

Sursa: www.basilica.roTârnosirea bisericii de lemn din localitatea Sânpetru

Duminică, 22 mai 2011, în Duminica a V-a după Paşti, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica de lemn - monument istoric, din localitatea Sânpetru, protopopiatul Zalău, parohie păstorită de către Preacucernicul Părinte Stelian Pop.

În continuare Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghbie în biserica de zid a parohiei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

La fel ca în multe parohii din cuprinsul Episcopiei Sălajului, aici, la Sânpetru găsim alături de biserica de zid o biserică de lemn o capodoperă de artă ce dăinuie şi stă de veacuri să dea mărturie tuturor despre credinţa vie şi lucrătoare a oamenilor de pe Valea Almaşului, de la cetatea lui Gelu şi până la locul în care se întâlneşte şi se împleteşte cu Someşul.

Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" a fost construită la începutul secolului al XVII-lea din cinci bârne masive de stejar, înlocuind vechiul lăcaş de cult ce avea săpat în lemnul tălpii anul 1494. Planul este dreptunghiular, cu absida altarului decroşată, de formă pătrată. În cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-a adăugat o prispă pe latura intrării şi s-a schimbat forma acoperişului. Peste pronaos a apărut o clopotniţă potrivită, cu foişor deschis pe o singură arcadă şi fleşă sveltă, de secţiune poligonală. Un brâu în "frânghie", puternic profilat, încinge mijlocul lăcaşului, întâlnind la est luminatorul, format din patru orificii circulare, cuprinse într-un cerc cu decor dinţat şi ancorat de brâu prin şnururi. La îmbinarea pereţilor sunt console mărunt cioplite cu rozete. Un chenar în "franghie" străbate ancadramentul intrării de pe latura de sud şi trecerea din pronaos în naos, însoţind deasupra şi o bârnă a peretelui. O deosebita grijă a acordat meşterul decorării bolţii semicilindrice a naosului. De o parte şi de alta a grinzii centrale sunt câte şase rozete, iar cheia de boltă sugerează un ciorchine de struguri. Pictura aparţine zugravului Ioan Pop din Românaşi.

Azi, Preasfinţitul Părinte Petroniu vine în aceste locuri încărcate de credinţă şi de istorie, în mijlocul acestor credincioşi pentru a le oferi arhiereasca binecuvântare precum şi îndemnuri menite să-i întărească în credinţă şi să le sporească dragostea faţă de Biserica Lui Hristos.

Preot Catalin LucaciLiturghie Arhierească la parohia Recea Mică

Sâmbătă, 21 mai 2011, de sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena,Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Recea Mică, Protopopiatul Zalău, parohie păstorită de către preacucernicul părinte Dobocan Mihai.

Parohia Ortodoxă Romană Recea-Mică, a fost înfiinţată in data de 19.05.2006 alcătuită fiind din 36 familii şi 24 văduvi.
Satul Recea-Mică datează din anul 1326 sub denumirea Reche.
În fiecare duminică şi sărbatoare credincioşii mergeau pe jos 3 km în Recea-Mare neavând biserică in satul lor.
Prima slujba arhiereasca in aceasta parohie a avut loc in data de 11.11.2007, apoi a doua slujba arhiereasca la trei ani de la infiintarea parohiei in 21.05.2009 pe o scena amenajata in fata bisericii sfintindu-se si crucile de pe turnuri.
De la numirea părintelui Dobocan Mihai in această parohie, s-au efectuat următoarele lucrări: amenajarea, în şcoala satului, a unei capele pentru săvârşirea Sfintelor Slujbe;s-a renovat şcoala, interior, exterior, fiind părasită; s-a confecţionat un iconostas de pânza, împodobit cu icoane; mobilier pentru Sfântul Altar (Prostcomediar, Sfânta Masă, dulap); vase liturgice (potir, disc, cădelniţă, candele, Sf. Chivot- toate noi); cărţi liturgice (Sfânta Evanghelie, Apostol, Liturghier, Molitfelnic etc.); prapori, Sfânta Cruce; acesorii pentru înmormantare; veşminte preoţeşti; clopot(achizitionat din Grecia), s-a confecţionat o clopotniţă în curte; s-a făcut drum şi pod la capelă; s-au schimbat geamurile(fiind inlocuite cu termopan);
s-au realizat împrejmuirea cimitirului parohial şi a Capelei şi s-au confecţionat porţi; s-au făcut 4 răstigniri;anexe gospodăreşti
S-a obţinut 1,26 ha de pamant, in centrul satului pentru construirea Bisericii, a casei parohiale si anexelor gospodăreşti; s-a făcut drum de 100 m până la noua biserică; lucrările de edificare a noii Biserici au început la data de 04.10.2006;
în perioada 04.10.2006 – 15.11.2006 s-a realizat fundaţia Bisericii.
În anul 2007:- s-a turnat placa pe fundaţie, s-a început zidăria; s-au turnat 2 centuri şi placa de beton pe cor şi pridvor;s-a realizat pridvorul din faţa bisericii.
În anul 2008: s-a înălţat biserica până la streşină; s-au realizat turnurile octogonale în partea din faţa a bisericii; s-a acoperit altarul şi absidele în beton armat; s-a introdus currentul trifazat la biserica; s-a făcut drum pietruit la cimitir.
În anul 2009: s-a cofrat şi s-a armat bolta bisericii; s-a realizat cupola exterioară (beton, fier beton şi cărămidă); s-au confecţionat 3 cruci din tablă de inox oglindă(import Olanda)pentru turnurile bisericii;
În anul 2010: s-a realizat acoperisul pe cele doua turnuri si pe cupola exterioara din tabla lindab; instalatia electrica si fonica; instalatia de incalzire; s-au turnat sapele; s-a tencuit interioar biserica; s-au montat geamurile tip termopan si usile bisericii; s-a confectionat iconostasul bisericii din lemn de tei; clopotele bisericii turnate la Baia Mare;
În anul 2011: icoanele pe iconostas in lucru; cele doua turnuri si cupola centrala tencuite si date in terasit; material lemnos si tabla lindab pentru fuste si acoperis.
În 04.07.2010 s-au sfintit clopotele bisericii, savarsindu-se prima sfanta liturghie in biserica. La exact 4 ani de la inceperea fundatiei bisericii, din 04.10.2010 se slujeste in noua biserica.
Biserica, cu hramul Sfinţilor Împărati Constantin şi Elena are următoarele dimensiuni : 23 m lungime, 8m lăţime, 14 m în abside şi este în formă de Cruce, formată din : 2 turnuri în faţă şi o cupolă exterioară iar la intrare un pridvor brâncovenesc.
Lângă Biserică s-a făcut o fântână pentru nevoile construcţiei şi a credincioşilor.
Costul tuturor lucrărilor se ridică la peste 5 miliarde (ROL).
Viaţa religioasă din Parohie se desfăşoară in concordanţă cu tradiţia dogmatică, liturgică si canonică a Bisericii Române.
Tot ce s-a realizat în decursul celor 5 ani de păstorire a fost cu ajutorul Atotputernicului Dumnezeu, a bunilor credincioşi, a fiilor satului, a zecilor de sponsori ce se pomenesc la Sfintele Slujbe iar numele lor vor fi scrise în Ceruri.
Ca o recunoaştere a hărniciei părintelui şi a credincioşilor săi şi ca o încununare a lucrărilor ce s+au efectuat până acum, Preasfinţitul Părinte Petroniu conferă părintelui Dobocan Mihai distincţia de iconom.

Preot Cătălin LucaciResfinţirea bisericii din localitatea Fălcuşa

În Duminica a 4-a după Paşti, Preasfinţitul Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, a resfinţit biserica din filia Fălcuşa, Parohia Gostila, Protopopiatul Jibou. Preasfinţia Sa a săvârşit apoi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, fiind prezenţi, alături de puţinii credincioşi din sat, şi un mare număr de credincioşi din satele învecinate.
Istoricul satului Fălcuşa. Satul face parte din comuna Poiana Blenchii şi este situat la distanţă de patru kilometri de aceasta. Este aşezat într-o vale strâmtă, între două dealuri înalte numite ,,Faţă” şi ,,Dos”. Singurul drum accesibil este de la sat spre nord, pe lângă pârâul ce poartă numele ,,Valea Fălcuşii”. În toate celelalte părţi nu este ieşire decât pe poteci, cu piciorul. De la întemeierea sa, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, satul s-a numit Fălcuşa, iar în documentele maghiare ale vremii se găseşte scris, cu ortografia respectivă, la 1590-Folkosan, la 1648-Falkusa, în Conscriptia Aron, la 1750-Falkuche. După Dr. Kadar Ioszef, în ,, Monografia comitatului Solnoc-Dobîca”, vol. III, pag. 431, numele Fălcuşa ar deveni din slavonescul ,,falca”, însemnând „coasă”(cosalău, fânaţ) sau dintr-un nume de persoană Falkus (cosaşul), care a defrişat pădurea şi s-a aşezat primul în această localitate. De fapt, întemeierea satului Fălcuşa se poate rezuma în următoarele: la începutul secolului al XVI-lea, satul Poiana era pe Valea Porcului. Atunci, cneazul Blenche Ioan voieşte să iasă de acolo la un loc mai larg şi mai accesibil şi el întemeiază noul sat Poiana Blenchii, pe locul actual, care-i poartă şi numele. Tot în timpul acela, un membru al familiei Blenche, pe nume Blenche Savul, îşi construieşte casa pe locul numit ,,Faţă”. Aici era fânaţ mult, iar el, fiind mare cosaş, a fost poreclit ,,Falkus”, care în limba slavonă înseamnă ,,cosaşul”. Cu timpul, lui i s-au mai adăugat şi alţi locuitori, care, acolo, în ,,Vârful Feţii”, au constituit un nucleu, din care s-a format satul Fălcuşa. La 1591, principele Ardealului, Sigismund Bathory, dăruieşte satele Poiana Blenchii (din care făcea parte şi Fălcuşa), Gâlgăul, Măgura şi Bogăţile, ca feudă, nobilului român Raţ Petru de Teiuş, ,, pentru vitejie în luptele contra turcilor şi pentru credincioşia sa şi a strămoşilor faţă de Domnitor”( vezi Ştefan Meteş-Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria). Deci Raţ Petru este numit al doilea întemeietor al satului Fălcuşa. Cu timpul, înmulţindu-se populaţia, şi, acolo unde era satul ,,În Vârful Feţii”, fiind mare lipsă de apă, locuitorii s-au mutat în vale şi s-au aşezat de-a lungul pârâului, unde este şi astăzi satul. De la început, toţi locuitorii satului Fălcuşa au fost români de credinţă ortodoxă. Iată şi câteva date statistice: în anul 1831 erau 117 suflete, în 1857-168 suflete, în 1886-251 suflete, în 1891-293 suflete. Între 1880 şi 1920 au fost în sat şi două familii de evrei, care, însă, au fost asimilaţi în masa populaţiei româneşti, trecând la credinţa ortodoxă, ceea ce foarte rar se întâmpla. Din punct de vedere economic, au fost întotdeauna un sat mic şi sărac, din cauza pământului foarte puţin productiv. Bani nu aveau decât din vânzarea unor animale. Din cauza lipsei de bani, fiind şi un sat izolat, viaţa le era foarte simplă, atât în hrană cât şi în mobilier şi îmbrăcăminte, care, aproape toate, erau produse şi făcute în casă şi gospodărie. Toate casele erau din lemn şi acoperite cu paie. Aveau o tindă şi o cameră, în care locuiau toţi ai casei. Rar, cei mai bogaţi, aveau două camere. În timp, însă, satul s-a dezvoltat.
Biserica. La început n-au avut biserică, ci mergeau la biserica din Poiana. Apoi, înmulţindu-se familiile, mergea preotul la ei, din când în când, şi le făcea slujbe afară, sub un păr mare, în care era atârnat şi clopotul care-i chema la rugăciune, iar ulterior, într-o casă, unde se adunau toţi. Pe la jumătatea secolului al XVIII-lea şi-au construit o biserică din lemn, care a dăinuit până în anul 1880. În 1883 s-a construit, pe acelaşi loc, actuala biserică din piatră, dar n-a fost sfinţită de arhiereu. Ea s-a renovat în două rânduri, în anii 1908 şi 1970, şi a fost târnosită abia în anul 1977, la data de 15 mai, de vrednicul de pomenire episcopul Vasile Coman al Oradiei, când a fost instalat şi preotul Gavril Chirilă. Fălcuşa a fost afiliată la satele vecine, Poiana Blenchii, Muncel sau Gostila. Amintim şi câteva nume de preoţi care au slujit aici în decursul timpului: Măierean (1648), Pavel (1648-1682), Gheorghe (1720-1752), Teodor Greble (1752-1800), Petru Vartolomei Greble (1800-1805), Ioan Toader Greble (1805-1815), Ioan Greblea (1823-1852), Ioan Foltiş (1927-1933 şi 1936-1941), Gheorghe Munteanu (1933-1936 şi 1974-1977)- autorul unei monografii a satului, Gavril Nichita (1942-1948), Gavril Micu (1949-1960) şi Samuil Ţura (1960-1974). În anul 2000, din motive întemeiate şi pentru scurt timp, Fălcuşa a devenit parohie de sine stătătoare, avându-l ca paroh pe Părintele Gavril Chirilă, ca apoi să devină filie la Parohia Căpâlna, iar, din anul 2010, revenind la Gostila.
Cât priveşte şcoala, dacă în Fălcuşa n-a fost preot în sat, şi şcoala a fost foarte slab organizată. Satul fiind mic şi cu modestă putere materială, nu-şi putea plăti învăţător, ci-l aveau împreună cu satele învecinate, amintite mai sus. Învăţătorul venea, la început, şi-i învăţa pe copii în diferite case particulare, apoi, într-o şcoală anume. În anul 1930 s-a construit o şcoală, pe locul vechii şcoli. Aici s-a învăţat până în 1952, când s-a construit şcoala actuală. Din păcate, însă, din toamna anului 2010, prin reducerea posturilor cadrelor didactice, şcoala s-a desfiinţat, iar copiii sunt nevoiţi să naveteze la şcoala din Poiana Blenchii.
Ziua de 15 mai 2011 a fost, pentru cele 50 de suflete, care formează comunitatea creştină din Fălcuşa, o zi de înălţare sufletească şi binecuvântare, prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti de către Preasfinţitul Petroniu, unii dintre credincioşi amintindu-şi de o altă duminică, tot în aceeaşi dată-15 mai, a anului 1977, când a avut loc, cum s-a mai amintit, târnosirea bisericii lor. Acum, Preasfinţia Sa a resfinţit locaşul, încununând astfel jertfa credincioşilor din Fălcuşa şi a Preacucernicului Părinte Gavril Chirilă, care este un adevărat ctitor. De altfel, Părintele Gavril a zidit din temelie două biserici: la Gostila, târnosită de Preasfinţitul Petroniu în anul 2001, şi la Căpâlna (unde părintele păstoreşte în momentul de faţă), târnosită de Preasfinţia Sa în anul 2010. La Fălcuşa s-a realizat reparaţie capitală: pictura în tehnica ,,fresco”, iconostas şi mobilier din stejar sculptat, geamuri, lambriuri, pardoseală, terasit exterior, trotuare, garduri etc., valoarea lucrărilor ridicându-se la suma de 270.000 lei. În toţi aceşti ani, Părintele Gavril Chirilă a pus mult suflet şi a depus mult efort la ridicarea acestor locaşuri sfinte. Pentru vrednicia Preacucerniciei sale, Preasfinţitul Părinte Petroniu l-a distins cu "Crucea sălăjană”.
Tânărul părinte Marius-Tiberiu Sabău, parohul Parohiei Gostila şi al filiei Fălcuşa, care a realizat, la rându-i, lucrări la această biserică: vopsirea tablei acoperişului şi a gardului, ridicarea a două troiţe, montarea jgheaburilor şi a burlanelor, dotarea cu obiecte bisericeşti şi cu mochetă etc., precum şi la biserica şi casa parohială din Gostila (fără a aminti realizările duhovniceşti), a fost hirotesit sachelar, cu drept de a purta brâu albastru.
În cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Petroniu a subliniat importanţa bisericii care a fost resfinţită,mărturie a spiritualităţii ortodoxe în această comunitate şi a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor celor care au jertfit pentru această biserică.


Preot Dan Dregan
Protopopul JibouluiResfinţirea bisericii din parohia Criştelec

Duminică, 8 mai 2011, în Duminica a III-a după Paşti, a Mironosiţelor, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în parohia Criştelec, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, unde, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Vasile Boşca, a resfinţit locaşul de cult după lucrările efectuate.

Alături de Preacucernicul Părinte Ştefan Boldea, parohul acestei parohii, la slujbă au participat membrii comunităţii parohiale, dar şi credincioşi din parohiile învecinate, alături de oficialităţi locale.

Premise istorice

Satul Criştelec este atestat documentar din sec. al XIII-lea, cu denumirea de Keresteleke. Actuala denumire o primeşte în anul 1919, nume care se crede că vine de la cetatea Kiris, menţionată în unele monografii ale acestor locuri.

Un loc semnificativ în istoria satului îl constituie existenţa, chiar şi în prezent, a locului numit „Fântâna Feciorilor”, unde, odinioară, feciorii satului îşi găseau loc de refugiu când urmau să fie luaţi la oaste.

Ca figuri importante de preoţi care au păstorit în satul Criştelec, vrednice de pomenire, amintim pe preotul Popa Florea, care la anul 1669 a scris un Ceaslov. Într-un manuscris, care, în prezent, se găseşte la Academia Română, sunt scrise următoarele: „scris-am eu, Popa Florea, locuitoru în Criştelec, această carte anume Ceasoslovăţ, la bătrâneţele mele, în 1669”, având el vârsta, pe-atunci, de 70 de ani.

În sec. al XIX-lea este amintit preotul dascăl Vasile Vaida, iar înspre anii 1900, bătrânii vorbeau de preotul Ungur Ioan. Începutul sec. al XX-lea îl găseşte ca paroh pe preotul Dragoş, care, în anul 1900, zideşte actuala casă parohială, care este cel mai vechi edificiu din sat.

Din anul 1919 până în 1933 păstoreşte preotul Ioan Olteanu, iar din 1933 preotul Gheorghe Şinca, cel care a ridicat şi actuala biserică. Remarcăm că Parohia Criştelec, în ultimii 120 de ani, a fost păstorită de doar 4 preoţi.

Parohienii satului Criştelec au avut o biserică veche, din lemn, construită în sec. al XVII-lea, aşezată pe un deal, unde în prezent se află cimitirul. Pe locul unde era Sfântul Altar a fost aşezată o cruce.

Biserica din Criştelec

Actuala biserică s-a construit între anii 1950-1953, sub păstorirea preotului Gheorghe Şinca şi a fost târnosită la 18 noiembrie 1973, de către vrednicul de pomenire Preasfinţitul Părinte Vasile Coman, Episcopul Oradiei. Planul actualei bisericii este în formă dreptunghiulară, având o lungime de 25 m / 10 m lăţime, cu un turn înalt de 30 m, care adăposteşte 4 clopote şi un ceas mecanic.

Întrucât perioada în care s-a construit biserica a fost una foarte grea din punct de vedere economic şi politic, lucrările de finisare şi înfrumuseţare s-au desfăşurat mai greu, reuşindu-se, doar, să se tencuiască în interior şi exterior până în anul 1970. Pictarea bisericii şi alte lucrări de înfrumuseţare s-au făcut după anul 1980, sub păstorirea actualului preot Ştefan Boldea, care şi-a început activitatea în anul 1975.

Împreună cu bunii credincioşi ai parohiei, Preacucernicia Sa a reuşit să realizeze importante lucrări pe plan administrativ-gospodăresc. Astfel, lucrările de pictură s-au desfăşurat în perioada 1986-1987 şi au fost executate de către pictorul băimărean Valentin Muste.

Toată lemnăria (uşi, geamuri, padiment, bănci, etc.) a fost confecţionată din lemnul provenit din demolarea bisericii vechi şi lucrată destul de rudimentar, după posibilităţile vremii. Prin urmare, toate acestea trebuiau înlocuite cu unele noi.
În anul 1988 s-a înlocuit padimentul cu duşumea din brad, s-au confecţionat uşi noi şi lambriuri din stejar. În 1998 s-au înlocuit geamurile cu ferestre termopan pe suport de stejar.
După multe încercări eşuate de încălzire a locaşului de cult, în anul 1997 s-a realizat un sistem de încălzire cu aerotermă, iar în anul 2008 s-a trecut la încălzirea cu centrală termică pe combustibil solid.

În anul 2009 au avut loc lucrări de subzidire şi revopsire în exterior, pereţii bisericii fiind mult degradaţi în urma mai multor inundaţii, petrecute de-a lungul timpului.
Toate aceste lucrări au fost posibile prin jertfelnicia bunilor credincioşi şi a preoţilor slujitori, precum şi a unor oameni cu multă dragoste şi dăruire faţă de Biserică.

De asemenea, sfântul locaş a fost înzestrat cu odăjdii, obiecte de cult, icoane, cărţi de cult şi de cântări religioase, precum şi cu toate cele de trebuinţă săvârşirii sfintelor slujbe.

La finele atâtor ani de muncă şi sacrificii, prezenţa Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea în parohia Criştelec a fost un prilej de mare bucurie pentru întreaga comunitate parohială, fiind sfinţită truda multor generaţii de buni credincioşi, care au vieţuit după legea creştinească, cu credinţă, în frică de Dumnezeu.

Arhid. CIPRIAN BOŞCA
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro