Hramul bisericii "Sfânta Treime" din Zalău

Luni, 13 iunie 2011, parohia "Sfânta Treime" de pe strada Andrei Şaguna din Municipiul Zalău, s-a aflat în haină de sărbătoare cu prilejul hramului bisericii. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

După rostirea cuvântului de învăţătură au fost sfinţite în curtea bisericii o icoană a Maicii Domnului şi două troiţe.

După terminarea primului război mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit în Zalău construirea unei bisericii ortodoxe, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei bisericii cu hramul „Sfânta Treime”, aceasta fiind prima biserică românească din cărămidă ridicată în oraş. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată în casă parohială. Construcţia data din 1870 şi, după multe modificări, a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008.

Biserica a fost construită după planurile realizate de arhitectul Alexandru Floriansics, prin grija deosebită a preotului paroh de atunci Remus Roşca şi a epitropului Pompiliu Ţolca, preşedintele unei bănci româneşti din oraş, ultimul lăsând şi un caiet cu însemnări cu greutăţile prin care a trecut în acei ani grei de după război, când în Zalău se aflau foarte puţini credincioşi ortodocşi români, circa 54 de familii Clădirea are plan în cruce, lungimea de 24 m. şi lăţimea de 8 m. La zidirea Bisericii au participat puţinii, dar mărinimoşii credincioşi din oraş, ajutaţi de soldaţii şi ofiţerii din garnizoana Zalău. Prin grija epitropului, Pompiliu Ţolca s-a luat un împrumut bancar de aproximativ 600 000 lei, care datorită dobânzii va ajunge în 1932 la suma de 920 000 lei, şi care a reuşit să fie achitat prin donaţiile credincioşilor.

Biserica a fost păstorită de preotul Remus Roşca până în 1940, când, odată cu ocuparea Ardealului de nord de armatele hortisto- fasciste, acesta a fost expulzat în România, împreună cu epitropul şi profesorul Pompiliu Ţolca. Preotul Remus Roşca nu s-a mai întors în Zalău după război, ci s-a retras la Dej, unde a decedat revenind numai epitropul cu familia lui. În timpul ocupaţiei şi războiului, Parohia a rămas vacantă, Biserica ajungând într-o avansată stare de degradare. Din 1945 până în 1952 a fost condusă de mărinimosul preot Iacob Panga, care a reuşit să adune suma de 320 000 lei, cu care a reamenajat biserica, a confecţionat cu multă trudă mobilierul din lemn de stejar, adică 2 strane şi 51 de scaune în jurul pereţilor din naos, a repus sticla în geamuri, etc. Datorită acţiunilor anticomuniste acesta a fost arestat în 1952 de Siguranţa statului şi închis timp de 6 ani , ajungând şi la canalul Dunăre – Marea Neagră. Între 1952 – 1953, preot paroh a fost Aurel Briscan, care a decedat la un an după numire.

Din 1953 până în 1997, Parohia a fost păstorită de preotul Traian Opriş, însă din 1958 a fost afiliată la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din oraş, până în 1984, când a fost reînfiinţată ca parohie de sine stătătoare. În această perioadă serviciile religioase s-au oficiat alternativ de preoţii de la Catedrală: Traian Opriş, Ioan Gâlgău şi Ioan Ghiurco. Serviciile alternative au continuat până în 1994, mai oficiind protopopii Ioan Andreescu şi Ioan Pop şi preoţii Ştefan Lucaciu şi Ioan Pop. Din 1997 a fost numit preotul Iosif Ferenţ, iar din 1999 şi preotul Alexandru Horvat, însărcinat de P.S. Dr. Ioan Mihălţan, episcopul Oradiei cu construirea Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt” în cartierul Porolissum.

La Biserică s-au efectuat mai multe lucrări. Astfel, între anii 1985 – 1990 s-a introdus încălzirea centrală, s-a tencuit Biserica în interior şi exterior, s-au confecţionat, din tei sculptat, un iconostas şi un candelabru, s-a pictat Biserica în tehnica „fresco”, de pictorul Tudor Costică, ajutat de Virgil Palade şi s-au făcut unele lucrări de împrejmuire.

Între anii 1997 şi 2005 s-a renovat casa parohială, s-a tencuit Biserica în exterior în terasit cu scene biblice creionate, s-a construit un spaţiu pentru lumânări, s-a schimbat pardoseala cu parchet stratificat, s-au montat geamuri termopan, s-au schimbat scaunele, s-au achiziţionat din Grecia: un un chivot, două icoane, o cruce şi două chipuri de heruvimi, necesare pentru Sfânta Masă, un candelabru şi mai multe candele. S-a refăcut instalaţia electrică şi instalaţia de termoficare, s-au refăcut gardul şi poarta, s-a construit o magazie şi un grup sanitar, s-a dotat Biserica cu cele necesare desfăşurării în bune condiţii a serviciilor religioase. Toate aceste lucrări s-au făcut din donaţiile benevole ale credincioşilor. Parohia şi credincioşii au contribuit de asemenea prin donaţii la achiziţionarea terenului şi construirea noului locaş de cult cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din cartierul Porolissum, ajutându-l pe preotul Alexandru Horvat în eforturile depuse pentru înălţarea unui măreţ edificiu. În anul 2008 s-a construit o nouă casă parohială, iar în 2010 s-a amenajat curtea Bisericii. Actualmente biserica este păstorită de preoţii Iosif Ferenţ, din 1997 şi Ioan Fărcaş, din 2004.

PR. CATALIN LUCACISlujire arhierească de hramul bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum, Zalău

Duminică 12 iunie, la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Zalău – Porolissum, biserică ce poartă hramul sfintei sărbători pe care o prăznuim.

Parohia este păstorită de către Preacucernicul Părinte Horvat Alexandru – consilier pe probleme de asistenţă socială în cadrul Episcopiei Sălajului, care este şi ctitor al acesui sfânt locaş şi de către Preacucernicul Părinte Pop Ioan.

Necesitatea construirii unei biserici s-a materializat în anul 2000, primind binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Ioan. Mihălţan - Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, care prin părinteasca purtare de grijă, din motive de sănătate a delegat pe P.S.Sa Justin Sigheteanul- episcop vicar al Episcopiei Maramureşului în Duminica Rusaliilor din anul 2000, să savârșasca slujba punerii pietrei de temelie a bisericii.
Locul ales- Au fost mai multe variante, s-a solicitat primăriei locul din faţa Autogării, apoi lângă şcoala generală nr. 4 din Porolissum, în faţa Spitalului vechi, dar nu au fost de acord şi neprimind nici o ofertă din partea primăriei, au fost nevoiţi să căute o suprafaţă de pământ de vânzare potrivită pentru a construi o biserică, să fie mai în centrul cartierului. Locul care s-a părut a fi cel mai potrivit pentru a înălţa o biserică nu a fost de vânzare dar la rugămintea părintelui şi ţinând cont de obiectivul pentru care s-a solicitat acest pământ de la Familia Terheş loan şi Măria, aceştia au fost de acord să vândă 600 mp, iar ulerior au donat aproape 400mp să fie suficient pentru amplasament şi să se poată înconjura biserica.

În prima duminică din luna aprilie 2000 s-a anunţat locul pentru construcţia bisericii din Porolissum şi convocarea primei şedinţe cu credincioşii din cartier la Șc. gen. Nr. 4 .
Au fost prezenţi un număr mare de credincioşi şi cei doi preoţi slujitori la biserica Sf. Treime. P.C. Părinte Dr. Ferent Aurel Iosif a luat cuvântul prezentând necesitatea ridicării unei biserici în această zonă iar P.C. Părinte Horvat Alexandru a împărtăşit dorinţa de a se îngriji de construcţia noii biserici, punctând demersurile şi paşii care urmează.

Pentru început tot la aceea dată s-a ales Comitetul de construcţie, din care mai târziu s-a ales primul Consiliu Parohial.

Hramul bisericii - La şedinţa din luna iunie 2000 s-a discutat hramul bisericii, s-au propus mai multe variante - „ Pogorârea Sfântului Duh”, „Sfinții Ap. Petru şi Pavel”, și „Sf. Nicolae".
S-a hotărât de comun acord, întrucât urma să se pună piatra de temelie în ziua de Rusalii şi părintele Alexandru a fost fost hirotonit preot tot în ziua de Rusalii, noua biserică să poarte hramul ,, Pogorârea Sfântului Duh"

Arhitectul şi proiectantul.

La recomandarea P. C. Părinte Ferent losif s-a hotărât ca proiectul bisericii să fie realizat de arhitect. Mocanu loan iar executantul lucrărilor de construcţie, după analiza mai multor oferte s-a hotărât să fie firma CONSINIT SA.

Date de referinţă
- 2000 - 10 ianuarie - s-a cumpărat şi întăbulat pământul pentru biserică
- 18 iunie - În ziua de Rusalii, s-a pus piatra de temelie a bisericii
-13 noiembrie - Autorizaţia de construcţie
- 2001 -s-a turnat fundaţia, iar în ziua de Rusalii s-a săvârşii prima vecer-
nie pe fundaţia bisericii la cota 0. Biserica este ridicată pe 46 de piloni de beton la o adâncime de 5-7 m.
-2002 - s-au continuat lucrările la zidărie până la şarpantă, în ziua de Rusalii s-a săvârşit prima Sf. Liturghie, iar până în decembrie s-a executat acoperişul cu învelitoare - folie nailon-, continuând slujirea alternativă cu P.C. Părinte Ferent losif şi pe timp de iarnă.
-2003 - s-a terminat cupola centrală, acoperită provizoriu până la turnuri, s-au confecţionat geamurile şi uşile, s-au efectuat lucrările la instalațiile de - apă, curent electric, încălzire, s-a tencuit interiorul, s-a confecţionat iconostasul şi cele 3 uşi de la intrare de către sculptorul Mircea Vasile din Sighetul Marmaţiei, s-a cumpărat clopotul mare.
-1 noiembrie - s-a înfiinţat Parohia Ort. Rom. Zalău Porolissum
- 2004 - 22 februarie - slujba de binecuvântare, săvârșită de P.S. Pertoniu, actualul Episcop al Sălajului, atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.
- s-au ridicat turnurile din faţă, au început lucrările la finisări exterioare si învelitoare acoperiş din tablă de cupru, s-a stins varul pentru pictură, și s-au procurat câlţi.
- 2005 - au început lucrările de pictură cu pictorul Mihai Pârăia din Craiova, la l octombrie 2004.
s-au terminat lucrările la cele 2 turnuri, s-au confecţionat 5 cruci pentru turnuri, s-au continuat lucrările la finisări exterioare, s-a început acoperirea bisericii cu învelitoare din cupru, s-a montat paratrăznetul, s-a pictat turla centrală.

S-au primit donaţie 150 scaune din stejar de la OVI PROD ZALĂU.
S-au primit donaţie 8 ari de pământ pentru casă parohială.
2006 - s-au terminat lucrările la finisări exterioare, s-a continuat acoperirea bisericii cu învelitoare din cupru, s-a tencuit interiorul în pod şi turnuri, s-au început lucrările la zidurile de sprijin, s-a pictat altarul, s-au ridicat cele 2 răstigniri, s-a primit donaţie candelabrul mare de la Fam. Chitu Florin şi Gabriela.
s-a primit sponsorizare cărămida pentru casa parohială.
s-a primit concesiunea de pământ 200mp pentru parcări.
-2007 - s-au terminat lucrările la acoperiş cu învelitoare de cupru, s-a
finisat faţada bisericii cu capiteluri și coloane de marmură, s-a placat fundaţia bisericii, s-a terminat zidul de sprijin şi gardurile din faţă şi lateral
s-a primit donaţie un candelabru în faţa balconului
s-au confecţionat din termopan lumânărar pentru vânzări lumânări şi obiecte de cult, respectiv aprins lumânări.
s-au pictat sacristiile, s-a terminat altarul, si cei patru evanghelisti
s-a întocmit documentaţia pentru casa parohială şi s-a turnat fundaţia.
- 2008 - s-a terminat de zidit casa parohială, s-a finisat şi dotat biroul parohial cu mobilier - sponsorizat.
- s-a confecţionat icoana mozaic dintre turnuri cu hramul PogorâreaSfântului Duh.
- s-au construit şi finisat grupurile sanitare din zidul de sprijin din spatele Bisericii.
s-au finisat scările din turnuri şi treptele din faţa bisericii cu marmură şi granit, respectiv balustradele.
s-a primit donaţie candelabru din altar de la fam Lascău Cristian şi Anca
s-a pictat absida din partea dreaptă a bisericii.
s-a izolat şi turnat şapa pentru parchet,
s-au placat pereții din interiorul bisericii cu travertin până la nivelul geamurilor
cu ocazia hramului bisericii de Sf. Rusalii, s-a organizat prima agapă în casa parohială
- 2009 - s-au terminat lucrările de la casa parohială şi s-a facut sfeștania cu ocazia hramului bisericii
- s-a pictat absida stânga a bisericii.
s-a montat parchet de stejar în altar, abside şi în mijlocul bise-
ricii.
sonorizarea şi clopote la curent.
S-a continuat ridicarea zidului de sprijin până la casa parohială.
Pe lângă lucrările efectuate la biserică şi casa parohială, parohia a primit donaţii şi sponsorizări de obiecte de inventar şi obiecte de cult - veşminte, prapuri, icoane, cărţi de cult, vase sfinte, sfeşnice, candele şi cruci de binecuvântare.

Pr. Cătălin LucaciFestivitate de premiere pentru elevii sălăjeni la catedrala episcopală din Zalău

La catedrala episcopală Inălțarea Domnului din municipiul Zalău, Episcopia Sălajului a organizat o festivitate de premiere a elevilor și a profesorilor de religie din eparhie.

La acest eveniment au participat alături de elevi și profesori, părinți, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și ai Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național.

Cu această ocazie a fost vernisată expoziția de pictură, colaj și fotografie realizată în cadrul Concursului național Biserica locaș de închinare. La acest concurs, singurul înscris în acest an școlar de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în calendarul concursurilor școlare la disciplina religie, au participat 1306 elevi din 36 de județe. Au primit premii și diplome elevii din Episcopia Sălajului care au fost laureați în cadrul acestui concurs.

De asemenea, au fost premiați elevii sălăjeni care au obținut rezultate deosebite la olimpiada de religie, faza județeană și națională și profesorii care i-au pregătit.

Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a acordat și două diplome de aleasă cinstire. Doamna Inspector Claudia Boha a fost apreciată pentru rodnica activitate de îndrumare a profesorilor de religie din Episcopia Sălajului, iar domnul profesor Ionuț Ciocmărean pentru organizarea Concursului național Biserica locaș de închinare.

Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu, ca urmare a votului reprezentanților profesorilor de religie și după o analiză complexă a activității desfășurate în anul școlar 2010/2011, a acordat titul de Profesorul anului doamnei profesor Mioara Gudea.

În cuvântul său, Preasfinția Sa, Părintele Episcop Petroniu a apreciat activitatea desfășurată de profesorii de religie, i-a felicitat pe premianți și și-a manifestat speranța că activitatea din anul școlar viitor va fi cel puțin la fel de dinamică.

Domnul Inspector Școlar General prof. dr. Ioan Abrudan a mulțumit Preasfințitului Petroniu și Episcopiei Sălajului pentru grija constantă pe care o manifestă față de elevi și profesori, dar și pentru acțiunile organizate în acest sens.Preasfinţitul Părinte Petroniu a susţinut conferinţa: "Biserica Ortodoxă Română, istorie şi actualitate, realizări şi provocări"

În cadrul conferinţei pastoral misionare de primăvară organizată marti, 7 iunie, la catedrala episcopală "Înălţarea Domnului" din municipiul Zalău, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a susţinut conferinţa: "Biserica Ortodoxă Română, istorie şi actualitate, realizări şi provocări".
În acelaşi cadru a fost susţinută şi o comunicare cu tema: „ 2011 – Anul Omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. Taina Sfântului Botez”.Întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu ca Arhiepiscop al Alba Iuliei

În Duminica după Înălţarea Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a participat la Alba Iulia alături de alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu ca Arhiepiscop al Alba Iuliei.Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Joi, 2 iunie 2011, la praznicul Înălţării Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din municipiul Zalău. Acest monumental locaș de închinare are ca hram praznicul Înălţării Domnului.
În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe seama Catedralei Episcopale pe tânărul Vlad Stânean.
La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru toți eroii neamului.
În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat importanța acestei triple sărbători: Înălțarea Domnului, hramul catedralei și ziua de pomenire a tuturor eroilor.
Referitor la praznicul Înălțării Domnului, Preasfinția Sa a reliefat că el reprezintă etapa care încheie activitatea Domnului Hristos pe pământ, la finalul celor patruzeci de zile în care S-a arătat înviat Sfinților Apostoli și ucenicilor Săi pentru a-i întări în credință. Domnul Hristos se înalță la cer nu numai cu firea divină, așa cum S-a pogorât semerindu-se din cer, ci cu firea sa umană, trup și suflet, Dumnezeu adevărat și om adevărat.
Cu privire la eroii români din toate timpurile și locurile, Preasfinția Sa a arătat că îi pomenim pentru că datorită jertfei lor ne putem ruga în această țară, ne putem manifesta liber credința, putem vorbi limba noastră frumoasă.Resfinţirea bisericii din parohia Câmpia Sălaj

Duminică, 29 mai 2011, în Duminica a VI-a după Paşti, a Orbului din naştere, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Câmpia Sălaj, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, unde, de 13 ani, păstoreşte cu vrednicie Preacucernicul Părinte paroh Ovidiu-Cristian Toma.

Bucuria celor 57 familii de buni credincioşi a fost deplină în această minunată zi de mai, întrucât Preasfinţitul Petroniu a resfinţit biserica parohială, la finalizarea lucrărilor care s-au efectuat în ultimii ani, înconjurat fiind de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Vasile Boşca.

PREMISE ISTORICE
Satul Câmpia Sălaj a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1427, sub numele de Hozzymezew. Alte atestări documentare ulterioare au fost în anii 1441 (Hewzymezew), 1459 (Hazywmezew), 1461( Hozymezew), 1475 (Hozyu Mezeu), 1492 (Hozyw Mezew), 1510( Hozzymezeo), 1519 (Hozzumezeo), 1550 (Hozzumezeo), 1553 (Hozzumezew), 1596 (Hozzwmezew), 1753 (Hoszu Mezo), 1760-1762 (Hosszumezo), 1850 (Hoszumezeu), 1854 (Hosszumezo), 1913 (Solyommezo), 1930 (Câmpia).

Din datele culese de la credincioşi, dar şi din unele date oficiale, în Câmpia Sălaj a existat o biserică de lemn, în anul 1744. După aproape două secole, în anul 1924, aceasta a fost demolată, iar materialul lemons a fost folosit la construcţia actualului locaş de cult. Astfel, biserica nouă a fost construită între anii 1925-1927, fiind zidită din piatră şi cărămidă, iar acoperişul locaşului de cult fiind confecţionat din tablă.

Ca obiect de valoare, care a aparţinut bisericii din Câmpia Sălaj, este consemnată existenţa unei Psaltiri Slavone din sec. al XVI-lea, păstrată în Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca.

BISERICA PAROHIALĂ
Actuala biserică a fost construită sub pastoraţia preotului Sima Valentin, iar principalul donator a fost credinciosul Hendea Nicolae. Lucrarea de construire a bisericii a fost făcută sub îndrumarea maistrului Kovacs Francisc, iar iconostasul a fost lucrat de pictorul Templar Keresteş, din localitatea Tăşnad.
În anul 1967 a fost zugrăvită biserica în exterior, iar în anul 1976 sau făcut lucrări de reparare şi vopsire a acoperişului. În anul 1986 s-a renovat biserica în întregime (acoperiş şi pereţi) şi s-a construit un acoperiş în faţa intrării principale a bisericii. Între anii 1997-1999, biserica a fost pictată de către pictorul Pascariu Mihai, din Giurtelecul Hododului, în tehnica „tempera”.

Între anii 2009-2010 s-au efectuat ample lucrări de renovare a întregii biserici, atât în interior cât şi în exterior. La interior s-a restaurat pictura, deteriorată în urma unui incendiu, provocat de un trăznet în anul 2009, s-a împodobit iconostasul cu foiţă de aur, s-a pus mochetă în toată biserica, s-au montat geamuri noi, termopan şi s-a înnoit mobilierul (veşmântar, proscomidiar, strană).

În exterior s-au consolidat şi vopsit acoperişul şi pereţii, s-au turnat trotuare în jurul bisericii, s-a montat pavaj şi s-a construit o clădire anexă pentru centrală. Tot în această perioadă s-a vopsit gardul înprejmuitor al bisericii şi s-au plantat arbuşti ornamentali în curte.

Până în anul 1998 a fost filia parohiei Sălăjeni, iar din iunie 1998 Câmpia Sălaj devine parohie de sine stătătoare. De atunci şi până în prezent locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe: două seturi de vase liturgice (unul aurit şi altul argintat), veşminte preoţeşti, prapori, candelabre şi aplice, evanghelie aurită, cruci cu postament, suport pentru evanghelie, suport de carte, covoare etc.

În anul 2005 s-a început şi construcţia casei parohiale, care , în prezent, se află la stadiul de finisaje, atât la interior cât şi la exterior, Preacucernicul Părinte Ovidiu-Cristian Toma îngrijindu-se îndeaproape atât de colectarea fondurilor necesare cât şi de buna executare a lucrărilor.

În final, pentru rodnica activitate a Preacucerniciei Sale, precum şi pentru strădania şi jertfelnicia celor 57 de familii de credincioşi ortodocşi ai parohiei Câmpia Sălaj, Preasfinţitul Părinte Petroniu a încununat eforturile tuturor depuse până acum, oferind preotului paroh distincţia de iconom.


Arhid. CIPRIAN BOŞCAMoment aniversar la Baia Mare - Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian, la 90 de ani

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului a împlinit astăzi, 28 mai, 90 de ani. Sute de credincioşi maramureşeni, preoţi şi diaconi din eparhie, şi nu numai, au venit la Catedrala episcopală din Baia Mare pentru a participa la Sfânta Liturghie şi a-l felicita pe chiriarhul lor. Slujba a fost oficiată de toţi ierarhii Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, informează TRINITAS TV.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată şi o slujbă de Te Deum, în semn de mulţumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu de-a lungul vremii.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a dat citire mesajului de felicitare al Patriarhului României, intitulat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian - la 90 de ani de frumoasă şi rodnică vieţuire.

„Mulţumesc şi vă rog pe toţi să primiţi din partea mea toată îmbrăţişarea plină de iubire. Vă acord vouă tuturor toate binecuvântările pe care le-am dat de 70 de ani de când sunt slujitor al lui Dumnezeu. Sunt zeci de mii de binecuvântări; prin mâna aceasta bolnavă am sfinţit preoţi, am dezlegat păcate, am mângâiat bolnavi. Toate binecuvântările îmi doresc să fie pentru mântuirea voastră a tuturor”, a spus cu acest prilej Înaltpreasfinţia Sa.

Cu prilejul împlinirii celor 9 decenii de viaţă, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşelor Satu Mare şi Carei.

„Dorim ca Dumnezeu să-l ţină sănătos şi în pace pentru că un întreg ţinut a fost luminat, păstorit şi a fost îndrumat de către Înaltpreasfinţia Sa, şi în vremuri grele şi în vremuri bune”, a spus cu această ocazie Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.

La festivitate au participat şi oficialităţi locale şi de stat, dintre care amintim pe dl. Vasile Timiş, Secretar de stat - Ministerul Culturii, şi dl. Stelian Gomboş, consilier - Secretariatul de stat pentru Culte.

Cu acelaşi prilej, la Biblioteca Judeţeană din Baia Mare a fost lansat volumul „ÎPS Justinian Chira 90”, un documentar biografic aniversar din seria „Personalităţi Maramureşene - Aniversări”.

Sursa: www.basilica.roTârnosirea bisericii de lemn din localitatea Sânpetru

Duminică, 22 mai 2011, în Duminica a V-a după Paşti, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica de lemn - monument istoric, din localitatea Sânpetru, protopopiatul Zalău, parohie păstorită de către Preacucernicul Părinte Stelian Pop.

În continuare Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghbie în biserica de zid a parohiei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

La fel ca în multe parohii din cuprinsul Episcopiei Sălajului, aici, la Sânpetru găsim alături de biserica de zid o biserică de lemn o capodoperă de artă ce dăinuie şi stă de veacuri să dea mărturie tuturor despre credinţa vie şi lucrătoare a oamenilor de pe Valea Almaşului, de la cetatea lui Gelu şi până la locul în care se întâlneşte şi se împleteşte cu Someşul.

Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" a fost construită la începutul secolului al XVII-lea din cinci bârne masive de stejar, înlocuind vechiul lăcaş de cult ce avea săpat în lemnul tălpii anul 1494. Planul este dreptunghiular, cu absida altarului decroşată, de formă pătrată. În cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-a adăugat o prispă pe latura intrării şi s-a schimbat forma acoperişului. Peste pronaos a apărut o clopotniţă potrivită, cu foişor deschis pe o singură arcadă şi fleşă sveltă, de secţiune poligonală. Un brâu în "frânghie", puternic profilat, încinge mijlocul lăcaşului, întâlnind la est luminatorul, format din patru orificii circulare, cuprinse într-un cerc cu decor dinţat şi ancorat de brâu prin şnururi. La îmbinarea pereţilor sunt console mărunt cioplite cu rozete. Un chenar în "franghie" străbate ancadramentul intrării de pe latura de sud şi trecerea din pronaos în naos, însoţind deasupra şi o bârnă a peretelui. O deosebita grijă a acordat meşterul decorării bolţii semicilindrice a naosului. De o parte şi de alta a grinzii centrale sunt câte şase rozete, iar cheia de boltă sugerează un ciorchine de struguri. Pictura aparţine zugravului Ioan Pop din Românaşi.

Azi, Preasfinţitul Părinte Petroniu vine în aceste locuri încărcate de credinţă şi de istorie, în mijlocul acestor credincioşi pentru a le oferi arhiereasca binecuvântare precum şi îndemnuri menite să-i întărească în credinţă şi să le sporească dragostea faţă de Biserica Lui Hristos.

Preot Catalin LucaciLiturghie Arhierească la parohia Recea Mică

Sâmbătă, 21 mai 2011, de sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena,Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Recea Mică, Protopopiatul Zalău, parohie păstorită de către preacucernicul părinte Dobocan Mihai.

Parohia Ortodoxă Romană Recea-Mică, a fost înfiinţată in data de 19.05.2006 alcătuită fiind din 36 familii şi 24 văduvi.
Satul Recea-Mică datează din anul 1326 sub denumirea Reche.
În fiecare duminică şi sărbatoare credincioşii mergeau pe jos 3 km în Recea-Mare neavând biserică in satul lor.
Prima slujba arhiereasca in aceasta parohie a avut loc in data de 11.11.2007, apoi a doua slujba arhiereasca la trei ani de la infiintarea parohiei in 21.05.2009 pe o scena amenajata in fata bisericii sfintindu-se si crucile de pe turnuri.
De la numirea părintelui Dobocan Mihai in această parohie, s-au efectuat următoarele lucrări: amenajarea, în şcoala satului, a unei capele pentru săvârşirea Sfintelor Slujbe;s-a renovat şcoala, interior, exterior, fiind părasită; s-a confecţionat un iconostas de pânza, împodobit cu icoane; mobilier pentru Sfântul Altar (Prostcomediar, Sfânta Masă, dulap); vase liturgice (potir, disc, cădelniţă, candele, Sf. Chivot- toate noi); cărţi liturgice (Sfânta Evanghelie, Apostol, Liturghier, Molitfelnic etc.); prapori, Sfânta Cruce; acesorii pentru înmormantare; veşminte preoţeşti; clopot(achizitionat din Grecia), s-a confecţionat o clopotniţă în curte; s-a făcut drum şi pod la capelă; s-au schimbat geamurile(fiind inlocuite cu termopan);
s-au realizat împrejmuirea cimitirului parohial şi a Capelei şi s-au confecţionat porţi; s-au făcut 4 răstigniri;anexe gospodăreşti
S-a obţinut 1,26 ha de pamant, in centrul satului pentru construirea Bisericii, a casei parohiale si anexelor gospodăreşti; s-a făcut drum de 100 m până la noua biserică; lucrările de edificare a noii Biserici au început la data de 04.10.2006;
în perioada 04.10.2006 – 15.11.2006 s-a realizat fundaţia Bisericii.
În anul 2007:- s-a turnat placa pe fundaţie, s-a început zidăria; s-au turnat 2 centuri şi placa de beton pe cor şi pridvor;s-a realizat pridvorul din faţa bisericii.
În anul 2008: s-a înălţat biserica până la streşină; s-au realizat turnurile octogonale în partea din faţa a bisericii; s-a acoperit altarul şi absidele în beton armat; s-a introdus currentul trifazat la biserica; s-a făcut drum pietruit la cimitir.
În anul 2009: s-a cofrat şi s-a armat bolta bisericii; s-a realizat cupola exterioară (beton, fier beton şi cărămidă); s-au confecţionat 3 cruci din tablă de inox oglindă(import Olanda)pentru turnurile bisericii;
În anul 2010: s-a realizat acoperisul pe cele doua turnuri si pe cupola exterioara din tabla lindab; instalatia electrica si fonica; instalatia de incalzire; s-au turnat sapele; s-a tencuit interioar biserica; s-au montat geamurile tip termopan si usile bisericii; s-a confectionat iconostasul bisericii din lemn de tei; clopotele bisericii turnate la Baia Mare;
În anul 2011: icoanele pe iconostas in lucru; cele doua turnuri si cupola centrala tencuite si date in terasit; material lemnos si tabla lindab pentru fuste si acoperis.
În 04.07.2010 s-au sfintit clopotele bisericii, savarsindu-se prima sfanta liturghie in biserica. La exact 4 ani de la inceperea fundatiei bisericii, din 04.10.2010 se slujeste in noua biserica.
Biserica, cu hramul Sfinţilor Împărati Constantin şi Elena are următoarele dimensiuni : 23 m lungime, 8m lăţime, 14 m în abside şi este în formă de Cruce, formată din : 2 turnuri în faţă şi o cupolă exterioară iar la intrare un pridvor brâncovenesc.
Lângă Biserică s-a făcut o fântână pentru nevoile construcţiei şi a credincioşilor.
Costul tuturor lucrărilor se ridică la peste 5 miliarde (ROL).
Viaţa religioasă din Parohie se desfăşoară in concordanţă cu tradiţia dogmatică, liturgică si canonică a Bisericii Române.
Tot ce s-a realizat în decursul celor 5 ani de păstorire a fost cu ajutorul Atotputernicului Dumnezeu, a bunilor credincioşi, a fiilor satului, a zecilor de sponsori ce se pomenesc la Sfintele Slujbe iar numele lor vor fi scrise în Ceruri.
Ca o recunoaştere a hărniciei părintelui şi a credincioşilor săi şi ca o încununare a lucrărilor ce s+au efectuat până acum, Preasfinţitul Părinte Petroniu conferă părintelui Dobocan Mihai distincţia de iconom.

Preot Cătălin Lucaci
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro