Liturghie Arhierească la parohia "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" din Şimleu Silvaniei

Luni, 16 aprilie 2012, în a doua zi de prăznuire a Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea s-a aflat în mijlocul credincioşilor din parohia „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din oraşul de la poalele Măgurii, Şimleu Silvaniei, gazde fiind Preacucernicul Părinte paroh Vasile Boşca, protopopul Şimleului şi Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean.

Chiriarhul Sălajului a săvârşit Sfânta Liturghie Arhiereasă, înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi, din sobor făcând parte şi Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, alături de preoţi slujitori la bisericile din Şimleu Silvaniei, precum şi alţi preoţi invitaţi să participe la înălţătorul eveniment. În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul Adrian-Vasile Crăciunaş.

La slujbă, pe lângă membrii comunităţii parohiale, au fost prezenţi şi credincioşi ai parohiilor din oraş, alături de binefăcători şi donatori ai parohiei şimleuane, dintre care amintim familiile: Dumitru Ardelean, Mocan Ioan, Stanciu Gheorghe şi firma Simex.

Parohia „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Şimleu Silvaniei a avut un trecut zbuciumat în ceea ce priveşte lupta pentru păstrarea credinţei ortodoxe strămoşeşti, iar în prezent se bucură de contextul libertăţilor de a consona în credinţă cu ortodoxia românească şi cu întreaga ortodoxie.

Sfântul Locaş

Vechea biserică ortodoxă a românilor din Târgul Şimleului, „Ţara Silvaniei”, unde, în trecut, se găsea şi cetatea dacică Dacidava, menţionată pe harta geografului antic Ptolemeu, se afla pe dealul cimitirului sau „dealul bisericii” din centrul oraşului şi nu se cunoaşte a câta biserică era. Din monografiile vechi se ştie că era făcută din împletitură de nuiele tencuite (lipite) cu pământ. Se mai ştie, de asemenea, că ea nu a putut fi construită din piatră, deşi era aşezată pe „măgura pietroasă”, însă toate acestea din pricina legilor potrivnice „legii strămoşeşti”, nereceptă în orânduirea vremelnicilor stăpâni.

În anul 1868, un vânt puternic a prăvălit la vale bătrâna biserică ortodoxă a şimleuanilor, trecuţi la greco-catolicism, chiar dacă ei, cu inima, au rămas în strămoşeasca lege.

În acelaşi an s-a început construirea actualei biserici, pe un teren umed, donat de breasla cizmarilor din oraş. Locul fiind mlăştinos, fundamentul bisericii s-a zidit pe piloni de lemn, bătuţi în pământ unul lângă altul. Zidurile sunt din piatră până la înălţimea de 3 metri, iar în continuare din cărămidă arsă.
Lucrările construirii bisericii au început sub primul vicar al Şimleului, Demetriu Coroianu (1830-1873), fiind continuate de vicarul Iosif Sterca Suluţiu (care ajunge Mitropolit al Blajului) şi au fost terminate de vicarul Alimpiu Barbolovici, în anul 1913.

Biserica are o lungime de 26 metri, lăţimea de 8 metri, iar înălţimea de 10 metri, având formă de corabie, cu tavan plat la început. În clopotniţă se află trei clopote, cel mai mic fiind adus de la vechea biserică ortodoxă.
În anul 1906 s-a făcut catapeteasma veche, pe cheltuiala Elisabetei Vergin, în memoria soţului său. În prezent, o parte din icoanele catapetesmei vechi sunt donate bisericii satului Sici şi bisericii greco-catolice din Şimleu.
În anul 1929, alături de Sfântul Altar, s-a construit o sacristie şi s-a ridicat crucea de pe turla bisericii. La 21 noiembrie 1929, biserica a fost sfinţită de către episcopul unit Iuliu Hosu al Clujului.

După mai multe lucrări de întreţinere şi renovare, efectuate în a doua jumătate a veacului trecut, în perioada 1986-1988 s-au efectuat lucrările de pictură în tehnica „fresco”, începută de către pictorul Petru Botezatu, continuată de discipolii acestuia Ignat Adrian şi Pîrîia Marian-Vasile, sub coordonarea pictorului Olteanu Vasile, cu purtarea de grijă a preotului paroh Ţurcaş Gheorghe, protopop al Şimleului fiind Preacucernicului Părinte Tăut Victor.

În septembrie 1988 s-a montat noua catapeteasmă, sculptată în lemn de tei de către sculptorul Raţ Gheorghe din Gherla, icoanele fiind pictate de către pictorul Pîrîia Marian-Vasile din Craiova, în tehnica „tempera”.

În anul 1990, preotul paroh Gheorghe Ţurcaş părăseşte comunitatea ortodoxă, fiind urmat de o parte din enoriaşi la Biserica Unită cu Roma, Greco-Catolică. Din acelaşi an, noul paroh al bisericii este numit Preacucernicul Părinte Vasile Boşca.

Activitatea socială

Încă de la numirea s-a ca paroh al acestei parohii, părintele Vasile Boşca s-a îngrijit îndeaproape de sporirea patrimoniului imobil al parohiei. Astfel, neexistând casă parohială la acea vreme şi consolidându-se o relaţie de prietenie cu preotul romano-catolic Alfred Merten, paroh al parohiei „St. Ludgeri” din localitatea Helmstedt (Germania), în urma unei frumoase colaborări între cele două parohii, a fost posibilă, cu contribuţia credincioşolor ortodocşi şi cu sprijinul preotului german şi a parohienilor săi, construirea unui Complex Parohial, în suprafaţă de 1900 mp utili, care, pe lângă cantina socială, internatul social şi cabinetele medicale (stomatologie şi reflexoterapie) include şi un paraclis, o expoziţie permanentă de arheologie, etnografie, carte şi icoană veche, birouri şi sală de conferinţe care deservesc, în prezent, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, precum şi o locuinţă de serviciu pentru preot.

Din anul 2000, de la inaugurarea lui, în cadrul acestui complex se desfăşoară activităţi sociale care includ oferirea unei mese calde pe zi, în cantina socială proprie, în perioada anului şcolar, unui număr de beneficiari care în anul 2005 se ridica la aproximativ 100 de persoane, ajungându-se la 35, în prezent, persoane recomandate de biroul de asistenţă socială al Primăriei Şimleu Silvanie.

De asemenea, în cadrul complexului sunt cazaţi elevi din împrejurimile Şimleului, fără posibilităţi de navetă şi cu risc de abandon şcolar, numărul acestora variind de la an la an. Începând cu anul 2000 au fost cazaţi elevi, cu intenţia de a le fi spre folos, încercând a se împlini mesajul evanghelic.

Din ajutoarele primite din Germania, parohia din Şimleu Silvaniei a reuşit, până în prezent, să sprijine cu articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, un număr aproximativ de 280 de familii anual, diferenţa de textile fiind valorificată în scopul asigurării plăţii salariilor, a necesarului de energie termică şi electrică şi achiziţionarea alimentelor pentru cantina socială, sumele obţinute acoperind doar o parte din fondurile necesare pentru oferirea serviciilor sociale.

Şi în acest an, de Sfintele Paşti, după îndătinatul obicei, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a fost prezent în sânul parohiei „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Şimleu Silvaniei, făcând, astfel, ca bucuria Învierii Domnului să fie deplină pentru membrii comunităţii parohiale şi pentru toţi cei prezenţi la eveniment.

Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preasfinţia Sa în Altarul Eroilor, aflat în construcţie în piaţa din faţa bisericii, pe locul de unde, în anul 1918, delegaţia oficială a şimleuanilor pornea către Alba Iulia, la Marea Adunare Naţională, pentru a fi părtaşi la Marea Unire. Acest altar se vrea fi un omagiu adus tuturor eroilor care s-au jertfit, de-a lungul secolelor, pentru demnitatea şi libertatea de neam şi credinţă a românilor de pretutindeni.
Arhid. CIPRIAN BOŞCAÎnvierea Domnului

Slujba Învierii a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu la Catedrala Episcopală "Înălţarea Domnului" din Zalău.

Dimineaţa, Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie în aceeaşi Catedrală, la slujbă fiind prezenţi un mare număr de credincioşi.Prohodul Domnului

În Vinerea Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Denia Prohodului Domnului în biserica parohiei "Sfântul Arhidiacon Ştefan" din Zalău.Denia celor 12 Evanghelii

Joi, 12 aprilie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Denia celor 12 Evanghelii în biserica parohiei Panic, protopopiatul Zalău.

La finalul slujbei Preacucernicul Părinte Călin Maja a fost hirotesit iconom, iar Preasfinţitul Părinte Petroniu a ţinut un folositor cuvânt de învăţătură.Duminica Floriilor

Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Satu Mare a îmbrăcat haine de sărbătoare în Duminica Floriilor, Sfânta Liturghie fiind săvârşită aici de un sobor de Ierarhi din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei - Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreaafinţitul Părinte Justinian - Arhiepiscoul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Petroniu - Episcopul Sălajului şi Preasfinţitul Părinte Iustin - Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

După săvârşirea Sfintei Liturghii toţi cei prezenţi au înconjurat catedrala ţinând în mâini ramuri de mărţişor şi flori, iar apoi invitaţii au fost prezenţi la sfinţirea Centrului social-filantropic "Sfântul Apostol Andrei".Te Deum de mulţumire la UM 01468 din Şimleu Silvaniei

În data de 4 aprilie 2012 a avut loc la sediul Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania" din Şimleu Silvaniei, festivitatea prilejuită de întoarcerea din teatrul de operaţii Afganistan a membrilor Echipei de Consiliere şi Legătură tip Batalion Sprijin Luptă (OMLT CS ), rotaţia a III-a.

Un moment deosebit l-a constituit prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, care a binecuvântat atât plecarea cât şi repatrierea celor două echipe de consiliere şi legătură asigurate în teatrul de operaţii Afganistan, pe o perioadă de un an de zile, de Regimentul 69 Artilerie Mixtă „Silvania".

La festivitate au participat, domnul general de brigadă doctor Dumitru Scarlat, comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemena, care a dat citire mesajului ministrului apărării naţionale, primarul oraşului Şimleu Silvaniei domnul Septimiu Ţurcaş şi alte personalităţi militare şi locale.Duminica a V-a din Postul cel Mare

În Duminica a V-a din Postul cel Mare, a Cuvioasei Maria Egipteanca, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohiei Ţăud, protopopiatul Zalău, parohie păstorită cu dăruire de către Preacucernicul Părinte Andrei Vlaicu.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a hirotonit pe Preacucernicul Părinte diacon Cristian Pugna întru preot pe seama parohiei Rona, protopopiatul Jibou.

La final, Preasfinţitul Părinte Petroniu a înmânat Preacucernicului Părinte Andrei Vlaicu o Diplomă de Donator pentru contribuţia adusă de parohie la construirea sediului Centrului Eparhial, iar Preacucernicia Sa a oferit la rândul său Chiriarhului nostru o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, care este ocrotitorul bisericii din parohia Ţăud.Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu la sărbătoarea Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului

La praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a oficiat Sfânta Liturghie într-un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Panteleimon al Mitropoliei de Veria, Nausa şi Kampania, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, precum şi arhim. Pavlos Stamatas, stareţul Mănăstirii Soumela. După Sfânta Liturghie, soborul ierarhilor şi preoţilor s-a îndreptat, în procesiune, spre Calea Turzii, unde s-a pus piatra de temelie pentru un centru misionar, care-l va avea ca patron spiritual pe Sfântul Apostol Andrei.
Sărbătoarea Bunei Vestiri din 25 martie este și ziua care marchează simbolic naşterea Mitropoliei Clujului, prin întronizarea, la 25 martie 2006, a vrednicului de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu, ca primul ei Mitropolit. La numai 5 ani de la acel moment istoric, Înaltpreasfințitul Andrei a fost întronizat ca al doilea mitropolit al Clujului, fapt care a făcut din sărbătoarea Bunei Vestiri un hram al Mitropoliei Clujului.Duminica a III-a din Postul cel Mare

În Duminica a III-a din Postul cel Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Huta, protopopiatul Zalău, credincioşi păstoriţi de către Preacucernicul Părinte Sergiu Stan.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Buzaş pe diaconul Silviu-Ionuţ Bocşiţan, iar teologul Cristian Pugna a fost hirotonit diacon.Liturghie Arhierească la parohia Fildu de Sus

În Duminca a II–a din Postul Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Fildu de Sus, parohie păstorită de peste 20 de ani de către vrednicul şi harnicul preot Bălaş Ştefan.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia sa a hirotonit întru diacon pe teologul Silviu-Ionuţ Bocşiţan.

Fildu de Sus este un sat aşezat intr un loc pitoresc între dealurile cuprinse între muntele Vlădeasa si muntele Mặgura Priei fiind incojurat de păduri de foioase si conifere.

Fildu de Sus face parte din comuna Fildu de Jos, care cuprinde satele Fildu de Mijloc, Fildu de Jos (sate cu populaţie pur romậnească) si satul Tetiş cu populaţie maghiarặ.

Satul Fildu de Sus este aşezat la Nord-Est de oraşul Huedin. Se învecinează la miazăzi cu satul Hodis, la miazănoapte cu satul Cutiş, la răsărit cu satul Fildu de Mijloc, iar la apus cu muntele Măgura Priei.

In hotarele Fildului de Sus îşi are izvoarele râul Valea Almaşului, satul face parte din satele de pe Valea Almasului.

Vechimea satului nu se cunoaşte exact, dar intr-un act de danie dat de Bela, regele Ungariei, in favoarea Comitelui de Zola, Paul, in anul 1249 intre moşiile donate apare “item terram Fyld-mosia Fild ” (Document privint Istoria Romaniei, vol I 1075-1260, Buc. 1953, pag. 337)

Satul Fildu de Sus mai este amintit pe la anul 1415 in “Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania” col I,pag 238, de C. Suciu.

De-a lungul timpului locuitorii satului au luat parte la majoritatea evenimentelor istorice din regiune.

In timpul celor doua războaie mondiale au căzut la datorie mai multi ostaşi din această localitate, printre care amintim : 1914-1918 Man Teodor a lui Hăbuc, Man Iosif a lui Hăbuc, Bara Teodor a Lichii, Mangău Traian a Sinchi, Mangău Ştefan a Toanii, Mangău Ştefan a Tutului, Man Iosif a Pậtului, Boca Avram a Bochii, Man Ioan a lui Mihai, Plotuna Gheorghe a Toderichii, Prodan Ştefan a Ilii, Plotuna Gheorghe a lui Toloş, Gherman Ştefan a Iosivii Cismaşului, Stana Teodor a Pischiroaii, Stana Ioan a Ciodii, Tipstiş Stefan a Picului; 1940-1945 Lung Ioan a Berii, Man Ioan a Tậncului, Man Iosif a Pậtului, Gherman Gheorghe a Hậdului.

In localitate exista Şcoala cu clasele I-IV si grădinita de copii, camin cultural si magazin sătesc.

Căminul Cultural, în trecut, a fost Şcoală Confesională si dateaza înainte de anul 1900. Noua şcoala a fost construită în anul 1970.

Locuitorii acestei aşezări, atât în trecut cât şi în prezent s-au ocupat si se ocupă cu agricultura si creşterea vitelor. O alta indeletnicire aparte este cioplitul în lemn, indeletnicire care dăinuie din moşi strămoşi. Dintre cei mai pricepuţi meşteri în lemn amintim: Man Gheorghe, Man Iuliu, Merca Ioan, Gherman Iuliu, Tereu Ioan si mai recent fraţii Eugen si Ştefan Bara.

In parohia Fildu de Sus există două biserici, una veche din lemn construită în anul 1727 din contribuţia credinciosilor.

Ca să ajungi la biserica din lemn intri pe sub o poarta frumos sculptată de către meşterul Bara Ştefan.

Biserica de lemn este Monument Istoric din anul 1957 când i s-au făcut reparaţii interioare si exterioare.

Biserica este acoperită cu şindrilă de brad în formă de solzi de peşte. Fundaţia este din piatră de granit. In interior este pictată însă nu se cunoaşte pictorul si anul exact al executării picturii.

In anul 1856 se face o renovare parţială a picturii si tot atunci s-a renovat si acoperişul. Cheltuielile renovarii au fost suportate de către credincioşi.
Se cunosc următorii preoţi care au slujit in această biserică: Teodor Boloş, Gheorghe Tulbure si Vasile Ghiţiu.
Tradiţia populară spune că biserica a fost construită iniţial în cătunul Dealul Lupilor aparţinând satului Hodiş jud. Cluj, iar pe urmă a fost transportată şi ridicată pe locul unde se află acum.

Meşterii care au construit această biserică, după cum reiese de pe inscripţia de deasupra uşii de la intrare, sunt: “Frenţ Nicoară din Agrij şi unul din Chendrea a Petrii Brudului, fecior Gligore”.

Hramul bisericii este “Sf. Gheorghe”.

Ceea ce caracterizeaza in mod deosebit această biserică este turnul inalt de 35 m .
Este construită in formă de navă, ceea ce simbolizează scoaterea credincioşilor la limanul fericirii.

Construcţia are o suprafată de 90 m patraţi.

În interiorul acestei biserici nu se păstreaza obiecte de valoare artistică si nici carţi vechi de cult. Au existat două icoane pe sticlă de la 1750 si cărţi vechi de cult care au fost date in custodia Protopopiatului Ortodox Român Zalău în anul 1980.

In anul 1998 o echipa de meşteri maramureşeni “Taina lemnului” au refăcut în întregime acoperişul de şindrilă de brad si au pus plasa rabiţ peste tot pe unde puteau pătrunde păsările in biserică protejând astfel pictura.

Cu timpul înmulţindu-se numărul credincioşilor din sat, biserica de lemn a devenit neâncăpătoare. Astfel, in 1936 s-a construit o alta biserică în mijlocul satului de către meşteri din Aleşd din jud. Bihor, din contribuţia credincioşilor.

Fundaţia este făcută din piatra de granit cu mortar de ciment, pereţii sunt din cărămidă, acoperişul din ţiglă, iar turnurile sunt acoperite cu tablă zincată.

Biserica este construită în stil bizantin, in formă de cruce. In interior, este zugrăvită de zugravul moldovean Alexandru Botez . Pictura de pe iconostas a fost executată de către pictorul clujean prof. Victor Constantinescu.

Preoţii slujitori la altarul acestei biserici se cunosc urmatorii: Vasile Ghiţiu, Iuliu Stana, Onoriu Pantea, Vasile Chiţicaru, Mariş Nicolae şi din anul 1990 Bă.laş Ştefan.
Biserica are hramul “Pogorarea Sf Duh”.
In anul 1962, a fost târnosita de către I.P.S. Teofil Herineanu al Vadului Feleacului si Clujului, preot paroh fiind Iuliu Stana.

Intre 2001-2003 se execută lucrările de pictură interioară în frescă de către d-nul Darstaru Silviu impreună cu soţia Maria şi cu ajutorul oamenilor din sat.

Intre 2004-2005 se renovează exteriorul bisericii in terasit de o echipă condusă de Tira Valer.
In vara anului 2007 se schimbă acoperişul de tiglă cu unul de tablă lindab, de către o echipa de tinichigii din Huedin, jud. Cluj.

Biserica este dotată cu toate obiectele de cult .

In 2 septembrie 2007 se face binecuvantarea bisericii de către Preaasfinţitul Părinte Petroniu împreună cu un sobor de preoţi. Tot atunci a fost sfinţit şi noul iconostas sculptat în lemn de stejar efectuat si donat de cei doi fraţi sculptori din sat Eugen si Ştefan Bara.


Preot Cătălin Lucaci
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro