Duminica Floriilor

Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Satu Mare a îmbrăcat haine de sărbătoare în Duminica Floriilor, Sfânta Liturghie fiind săvârşită aici de un sobor de Ierarhi din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei - Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreaafinţitul Părinte Justinian - Arhiepiscoul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Petroniu - Episcopul Sălajului şi Preasfinţitul Părinte Iustin - Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

După săvârşirea Sfintei Liturghii toţi cei prezenţi au înconjurat catedrala ţinând în mâini ramuri de mărţişor şi flori, iar apoi invitaţii au fost prezenţi la sfinţirea Centrului social-filantropic "Sfântul Apostol Andrei".Te Deum de mulţumire la UM 01468 din Şimleu Silvaniei

În data de 4 aprilie 2012 a avut loc la sediul Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania" din Şimleu Silvaniei, festivitatea prilejuită de întoarcerea din teatrul de operaţii Afganistan a membrilor Echipei de Consiliere şi Legătură tip Batalion Sprijin Luptă (OMLT CS ), rotaţia a III-a.

Un moment deosebit l-a constituit prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, care a binecuvântat atât plecarea cât şi repatrierea celor două echipe de consiliere şi legătură asigurate în teatrul de operaţii Afganistan, pe o perioadă de un an de zile, de Regimentul 69 Artilerie Mixtă „Silvania".

La festivitate au participat, domnul general de brigadă doctor Dumitru Scarlat, comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemena, care a dat citire mesajului ministrului apărării naţionale, primarul oraşului Şimleu Silvaniei domnul Septimiu Ţurcaş şi alte personalităţi militare şi locale.Duminica a V-a din Postul cel Mare

În Duminica a V-a din Postul cel Mare, a Cuvioasei Maria Egipteanca, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohiei Ţăud, protopopiatul Zalău, parohie păstorită cu dăruire de către Preacucernicul Părinte Andrei Vlaicu.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a hirotonit pe Preacucernicul Părinte diacon Cristian Pugna întru preot pe seama parohiei Rona, protopopiatul Jibou.

La final, Preasfinţitul Părinte Petroniu a înmânat Preacucernicului Părinte Andrei Vlaicu o Diplomă de Donator pentru contribuţia adusă de parohie la construirea sediului Centrului Eparhial, iar Preacucernicia Sa a oferit la rândul său Chiriarhului nostru o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, care este ocrotitorul bisericii din parohia Ţăud.Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu la sărbătoarea Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului

La praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a oficiat Sfânta Liturghie într-un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Panteleimon al Mitropoliei de Veria, Nausa şi Kampania, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, precum şi arhim. Pavlos Stamatas, stareţul Mănăstirii Soumela. După Sfânta Liturghie, soborul ierarhilor şi preoţilor s-a îndreptat, în procesiune, spre Calea Turzii, unde s-a pus piatra de temelie pentru un centru misionar, care-l va avea ca patron spiritual pe Sfântul Apostol Andrei.
Sărbătoarea Bunei Vestiri din 25 martie este și ziua care marchează simbolic naşterea Mitropoliei Clujului, prin întronizarea, la 25 martie 2006, a vrednicului de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu, ca primul ei Mitropolit. La numai 5 ani de la acel moment istoric, Înaltpreasfințitul Andrei a fost întronizat ca al doilea mitropolit al Clujului, fapt care a făcut din sărbătoarea Bunei Vestiri un hram al Mitropoliei Clujului.Duminica a III-a din Postul cel Mare

În Duminica a III-a din Postul cel Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Huta, protopopiatul Zalău, credincioşi păstoriţi de către Preacucernicul Părinte Sergiu Stan.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Buzaş pe diaconul Silviu-Ionuţ Bocşiţan, iar teologul Cristian Pugna a fost hirotonit diacon.Liturghie Arhierească la parohia Fildu de Sus

În Duminca a II–a din Postul Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Fildu de Sus, parohie păstorită de peste 20 de ani de către vrednicul şi harnicul preot Bălaş Ştefan.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia sa a hirotonit întru diacon pe teologul Silviu-Ionuţ Bocşiţan.

Fildu de Sus este un sat aşezat intr un loc pitoresc între dealurile cuprinse între muntele Vlădeasa si muntele Mặgura Priei fiind incojurat de păduri de foioase si conifere.

Fildu de Sus face parte din comuna Fildu de Jos, care cuprinde satele Fildu de Mijloc, Fildu de Jos (sate cu populaţie pur romậnească) si satul Tetiş cu populaţie maghiarặ.

Satul Fildu de Sus este aşezat la Nord-Est de oraşul Huedin. Se învecinează la miazăzi cu satul Hodis, la miazănoapte cu satul Cutiş, la răsărit cu satul Fildu de Mijloc, iar la apus cu muntele Măgura Priei.

In hotarele Fildului de Sus îşi are izvoarele râul Valea Almaşului, satul face parte din satele de pe Valea Almasului.

Vechimea satului nu se cunoaşte exact, dar intr-un act de danie dat de Bela, regele Ungariei, in favoarea Comitelui de Zola, Paul, in anul 1249 intre moşiile donate apare “item terram Fyld-mosia Fild ” (Document privint Istoria Romaniei, vol I 1075-1260, Buc. 1953, pag. 337)

Satul Fildu de Sus mai este amintit pe la anul 1415 in “Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania” col I,pag 238, de C. Suciu.

De-a lungul timpului locuitorii satului au luat parte la majoritatea evenimentelor istorice din regiune.

In timpul celor doua războaie mondiale au căzut la datorie mai multi ostaşi din această localitate, printre care amintim : 1914-1918 Man Teodor a lui Hăbuc, Man Iosif a lui Hăbuc, Bara Teodor a Lichii, Mangău Traian a Sinchi, Mangău Ştefan a Toanii, Mangău Ştefan a Tutului, Man Iosif a Pậtului, Boca Avram a Bochii, Man Ioan a lui Mihai, Plotuna Gheorghe a Toderichii, Prodan Ştefan a Ilii, Plotuna Gheorghe a lui Toloş, Gherman Ştefan a Iosivii Cismaşului, Stana Teodor a Pischiroaii, Stana Ioan a Ciodii, Tipstiş Stefan a Picului; 1940-1945 Lung Ioan a Berii, Man Ioan a Tậncului, Man Iosif a Pậtului, Gherman Gheorghe a Hậdului.

In localitate exista Şcoala cu clasele I-IV si grădinita de copii, camin cultural si magazin sătesc.

Căminul Cultural, în trecut, a fost Şcoală Confesională si dateaza înainte de anul 1900. Noua şcoala a fost construită în anul 1970.

Locuitorii acestei aşezări, atât în trecut cât şi în prezent s-au ocupat si se ocupă cu agricultura si creşterea vitelor. O alta indeletnicire aparte este cioplitul în lemn, indeletnicire care dăinuie din moşi strămoşi. Dintre cei mai pricepuţi meşteri în lemn amintim: Man Gheorghe, Man Iuliu, Merca Ioan, Gherman Iuliu, Tereu Ioan si mai recent fraţii Eugen si Ştefan Bara.

In parohia Fildu de Sus există două biserici, una veche din lemn construită în anul 1727 din contribuţia credinciosilor.

Ca să ajungi la biserica din lemn intri pe sub o poarta frumos sculptată de către meşterul Bara Ştefan.

Biserica de lemn este Monument Istoric din anul 1957 când i s-au făcut reparaţii interioare si exterioare.

Biserica este acoperită cu şindrilă de brad în formă de solzi de peşte. Fundaţia este din piatră de granit. In interior este pictată însă nu se cunoaşte pictorul si anul exact al executării picturii.

In anul 1856 se face o renovare parţială a picturii si tot atunci s-a renovat si acoperişul. Cheltuielile renovarii au fost suportate de către credincioşi.
Se cunosc următorii preoţi care au slujit in această biserică: Teodor Boloş, Gheorghe Tulbure si Vasile Ghiţiu.
Tradiţia populară spune că biserica a fost construită iniţial în cătunul Dealul Lupilor aparţinând satului Hodiş jud. Cluj, iar pe urmă a fost transportată şi ridicată pe locul unde se află acum.

Meşterii care au construit această biserică, după cum reiese de pe inscripţia de deasupra uşii de la intrare, sunt: “Frenţ Nicoară din Agrij şi unul din Chendrea a Petrii Brudului, fecior Gligore”.

Hramul bisericii este “Sf. Gheorghe”.

Ceea ce caracterizeaza in mod deosebit această biserică este turnul inalt de 35 m .
Este construită in formă de navă, ceea ce simbolizează scoaterea credincioşilor la limanul fericirii.

Construcţia are o suprafată de 90 m patraţi.

În interiorul acestei biserici nu se păstreaza obiecte de valoare artistică si nici carţi vechi de cult. Au existat două icoane pe sticlă de la 1750 si cărţi vechi de cult care au fost date in custodia Protopopiatului Ortodox Român Zalău în anul 1980.

In anul 1998 o echipa de meşteri maramureşeni “Taina lemnului” au refăcut în întregime acoperişul de şindrilă de brad si au pus plasa rabiţ peste tot pe unde puteau pătrunde păsările in biserică protejând astfel pictura.

Cu timpul înmulţindu-se numărul credincioşilor din sat, biserica de lemn a devenit neâncăpătoare. Astfel, in 1936 s-a construit o alta biserică în mijlocul satului de către meşteri din Aleşd din jud. Bihor, din contribuţia credincioşilor.

Fundaţia este făcută din piatra de granit cu mortar de ciment, pereţii sunt din cărămidă, acoperişul din ţiglă, iar turnurile sunt acoperite cu tablă zincată.

Biserica este construită în stil bizantin, in formă de cruce. In interior, este zugrăvită de zugravul moldovean Alexandru Botez . Pictura de pe iconostas a fost executată de către pictorul clujean prof. Victor Constantinescu.

Preoţii slujitori la altarul acestei biserici se cunosc urmatorii: Vasile Ghiţiu, Iuliu Stana, Onoriu Pantea, Vasile Chiţicaru, Mariş Nicolae şi din anul 1990 Bă.laş Ştefan.
Biserica are hramul “Pogorarea Sf Duh”.
In anul 1962, a fost târnosita de către I.P.S. Teofil Herineanu al Vadului Feleacului si Clujului, preot paroh fiind Iuliu Stana.

Intre 2001-2003 se execută lucrările de pictură interioară în frescă de către d-nul Darstaru Silviu impreună cu soţia Maria şi cu ajutorul oamenilor din sat.

Intre 2004-2005 se renovează exteriorul bisericii in terasit de o echipă condusă de Tira Valer.
In vara anului 2007 se schimbă acoperişul de tiglă cu unul de tablă lindab, de către o echipa de tinichigii din Huedin, jud. Cluj.

Biserica este dotată cu toate obiectele de cult .

In 2 septembrie 2007 se face binecuvantarea bisericii de către Preaasfinţitul Părinte Petroniu împreună cu un sobor de preoţi. Tot atunci a fost sfinţit şi noul iconostas sculptat în lemn de stejar efectuat si donat de cei doi fraţi sculptori din sat Eugen si Ştefan Bara.


Preot Cătălin LucaciDuminica izgonirii lui Adam din Rai

În duminica lăsatului sec de brânză, cunoscută şi ca Duminica izgonirii lui Adam din Rai, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Bocşa, protopopiatul Zalău.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Gălpîia, protopopiatul Zalău, pe diaconul Mihai Dobocan.

De asemenea, la sfârşitul slujbei, Preasfinţitul Părinte Petroniu a conferit Preacucernicului Părinte paroh Stelian Gorgan şi credincioşilor parohiei Bocşa titlul de Donator pentru ajutorul adus la construcţia sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.Liturghie Arhierească în parohia Crişeni

Duminică, 19 februarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Crişeni, protopopiatul Zalău, parohie păstorită de către Preacuecernicul Părinte Ioan Ardelean. Alături de părintele paroh a fost prezent şi Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspectorul pentru cateheza parohială în Episcopia Sălajului.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Mihai Dobocan, iar înaintea rostirii cuvântului de învăţătură a acordat Preacucernicului Părinte paroh Ioan Ardelean şi credincioşilor parohiei Crişeni titlul de Donator pentru contribuţia adusă la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.Liturghie Arhierească la parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău

Ziua de duminică, 12 februarie 2012 a fost o zi cu o conotaţie specială pentru slujitorii altarului şi credincioşii parohiei "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău, care au avut cinstea de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Petroniu Florea, Episcopul Sălajului. Cu această ocazie, Preasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un frumos cuvânt de învăţătură, tâlcuind Evanghelia din Duminica Fiului Risipitor. Totodată Preasfinţitul Părinte Petroniu i-a adresat Preacucernicului Părinte paroh Vasile Rus, care este şi Vicarul Eparhial al Episcopiei Sălajului, cele mai calde urări de sănătate şi arhiereşti binecuvântări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 56 de ani. În continuare, Preasfinţia Sa a acordat slujitorilor şi credincioşilor parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău Diploma de Ctitor, pentru contribuţia adusă la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.
Din soborul de preoţi şi diaconi au făcut parte, alături de Preacucernicul Părinte Vicar Eparhial Vasile Rus, Preacucernicii Părinţi: Alexandru Horvat - consilier social al Episcopiei Sălajului, Gabriel Gârdan - consilier cultural, Ionuţ Pop - inspector eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi Vasile Boşca şi Dan Dregan, Preacucerniul Părinte Claudiu Nechita - inspector pe probleme de asistenţă socială, Preacuviosul Părinte Arhim. Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba, Preacucernicul Părinte Iosif Lucaci, slujitor la parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău, precum şi diaconii Adrian Onica, Andrei Urs şi Rareş Tărniceru.
Această duminică va rămâne în istoria parohiei ca un moment de aleasă trăire duhovnicească şi binecuvântat de Dumnezeu.Poziția ierarhilor din Mitropolia Clujului privitoare la reechilibrarea teritorială a celor două Mitropolii ardelene

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei și Maramureșului întrunit în şedinţă de lucru, marţi, 7 februarie 2012, la reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca a luat în discuţie intențiile eparhiilor Alba Iuliei şi Oradiei de a trece în jurisdicţia Mitropoliei cu sediul la Sibiu.
În acest context, ierarhii Mitropoliei Clujului consideră îndreptăţită orice discuţie privitoare la reechilibrarea teritorială a celor două Mitropolii ardelene, care însă trebuie să pornească de la principiul enunţat de Sfântul Sinod, în noiembrie 2005, că aceste două structuri canonice sunt complementare şi nu concurente. O viitoare reorganizare a celor două Mitropolii trebuie să respecte principiul proximităţii, al omogenităţii teritoriale şi al echilibrului demografic al eparhiilor.
Un astfel de demers, asupra căruia numai Sfântul Sinod, potrivit prevederilor art. 114, lit. k din Statut, are autoritatea de a se pronunţa, nu trebuie să ilustreze doar sensibilităţile istoriei, ci, în primul rând, necesităţile prezentului.
Având în vedere complexitatea confesională, istorică şi culturală a Transilvaniei, iniţiativa organizatorică trebuie să urmeze doar principiile pastorale şi de misiune ale Bisericii. Potrivit tradiţiei canonice a Ortodoxiei, structurile mitropolitane au un caracter de coordonare şi îndrumare a pastoraţiei şi misiunii într-o regiune, motiv pentru care reşedinţa mitropolitană trebuie să se afle la propriu în mijlocul teritoriului de jurisdicţie, comunicând nemijlocit cu eparhiile sufragane. Oricare altă construcţie mitropolitană, contrară acestui principiu al proximităţii, nu ar fi de folos misiunii Bisericii şi credincioşilor ei.
Astfel, opţiunea Arhiepiscopiei Alba Iuliei de a trece sub jurisdicţia Mitropoliei Ardealului ar crea posibilitatea consolidării unei structuri mitropolitane omogene geografic pentru Transilvania de sud, cu peste 2.000.000 de credincioși, care ar fi complementară şi în echilibru cu cea a Mitropoliei Clujului, Crişanei şi Maramureşului, cu peste 1.800.000 de credincioși.
În acest sens, Sinodul Mitropolitan consideră propunerea Episcopiei Oradiei de a ieşi din jurisdicţia canonică a Mitropoliei Clujului nejustificată, nici sub aspect demografic, dar nici sub aspect geografic, ea nefiind limitrofă Mitropoliei Ardealului. Pusă în practică, o asemenea iniţiativă ar dezechilibra inutil raportul dintre cele două structuri mitropolitane din Transilvania şi, mai grav, ar anula principiul complementarităţii, al teritorialității și al proximității, enunţat deja de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ar duce la crearea unui climat de nesiguranţă şi relativizare instituţională.


Biroul de presă al Mitropoliei Clujului
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro