Duminica a V-a după Paşti

Duminica samarinencei a fost o zi de sărbătoare pentru credincioşii parohiei Treznea. Preasfinţitul Părinte Petroniu a slujit Sfânta Liturghie arhierească în această parohie însoţit de un sobor de preoţi, ocazie cu care a sfinţit noul iconostas donat de o familie de buni credincioşi ai parohiei. Preotul paroh Ionuţ Ştirb a fost hirotesit cu această ocazie iconom.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţia sa a evidenţiat faptul că îndemnul pe care l-a făcut femeii samarinence de a se ruga în duh şi adevăr ne este foarte folositor şi nouă, cu alte cuvinte nu trebuie să fim credincioşi de formă legând viaţa noastră spirituală de nişte forme de manifestare strict exterioare uitând practic esenţialul legătura interioară şi personală cu Dumnezeu.

A fost lăudată statornicia credincioşilor care au trăit pe meleagurile treznene, zona fiind o veche vatră ortodoxă care şi-a pastrat credinţa strabună trecând peste toate obstacolele religioase etnice şi politice culminând cu masacrul hortist din toamna anului 1940.

Atestată documentar încă de la anul 1440 localitatea a avut o istorie zbuciumată fiind o bună parte a timpului sub stăpânire maghiară.Se cunosc ca victime ale primului război mondial 35 de bărbăţi care au luptat pentru unirea poporului român.
Evenimentul de referinţă în istoria localităţii Treznea este momentul sângeros septembrie 1940,când 86 de persoane de toate vârstele au fost ucise de trupele hortiste printre care şi preotul ortodox Traian Costea care a fost împuşcat apoi a fost aprins odată cu casa parohială.

De trecutul parohiei Treznea se leagă şi existenţa a două manastiri.Despre una nu se stie foarte multe lucruri dar exista şi azi o poiana in hotarul localităţii care poartă denumirea de „Poiana Manastirii”. Despre cealaltă aflăm că a fost distrusă de trupele generalului Bukov fiind mistuită de flăcări. Până sa fie distrusă mănastirea adăpostea şi o şcoală cu învăţători călugari.
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită în anul 1872 pe locul alteia mai vechi de lemn. De-a lungul timpului biserica a fost renovată de mai multe ori, ultima renovare majoră având loc în anul 2008.

Preot Ionuţ Ştirb„COPILUL ÎNVAŢĂ IUBIREA LUI HRISTOS”, LA FINAL ÎN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, vineri 4 mai 2012, s-a finalizat etapa pe eparhie a concursului naţional de miniproiecte de educaţie social-filantropică „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”.
Miniproiectele catehetico-filantropice au fost evaluate, în conformitate cu metodologia concursului, la această etapă, de o comisie formată din: Preacucernicul Părinte Consilier Social, Alexandru Horvat, Preacucernicul Părinte Inspector pentru catehizare parohială Silviu Boha și Inspector școlar de specialitate Prof. Claudia Boha.
Punctajul pentru fiecare dintre miniproiectele înscrise în concurs, s-a acordat astfel: 30 p. – conceperea miniproiectului (creativitate – 10 p., complexitate – 10 p., prezentare – 10 p.); 20 p. – stângere de fonduri (creativitate – 10 p., diversitatea factorilor implicați – 10 p.); 40 p. – aplicarea miniproiectului (atingerea obiectivelor – 10 p., promovare – 10 p., mărturii ale beneficiarilor – 10 p., eficiență și continuuitate – 10 p.); 10 p. – oficiu.
În urma jurizării s-au obținut următoarele rezultate:
4. Premiul I: „Îngerii șterg lacrimi”, Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” – coordonator proiect pr. lect. dr. Gabriel Gârdan, 100 puncte.
5. Premiul II: „Trăind la umbra Bisericii, învățăm iubirea lui Hristos”, Parohia Iaz – coordonator proiect pr. Alexandru Coste, 89,66 puncte.
6. Premiul III: „Iară și iară cu pace”... să-i cecetăm și să-i bucurăm pe semenii noștrii... bolnavi..., Parohia Jibou II – coordonator proiect pr. Longodor Gheorghe, 76,33 puncte.
Câștigătorii locului I, vor reprezenta Episcopia Sălajului la Patriarhie la ceremonia de premiere din 21 mai 2012.

Pr. Silviu BohaHramul bisericii "Sf. Mc. Gheorghe" din Jibou

Luni, 23 aprilie 2012, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de biruinţă, Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica din oraşul Jibou care poartă hramul acestui sfânt. Preasfinţia Sa a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte şi Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopopul locului. Demisolul acestei biserici a fost târnosit, canonic, de către Preasfinţia Sa, în urmă cu zece ani. De atunci şi până astăzi au continuat lucrările de construire a acestei măreţe biserici, astfel încât aceste lucrări se apropie de finalizare. Se preconizează ca în anul următor să aibă loc târnosirea bisericii. La sărbătoarea de astăzi au participat un impresionant număr de credincioşi din oraş.Duminica a II-a după Învierea Domnului

În Duminica a II-a după Învierea Domnului Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Sfântul Nicolae din Zalău.

Cu această ocazie, Preasfinţia Sa a binecuvântat lucrările săvârşite la locaşul de cult, lucrări demarate în urmă cu abia doi ani.

În continuare, Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie şi a hirotonit pe tânărul Constantin Ţăndărică întru preot pe seama parohiei Sângeorgiu de Meseş.Izvorul Tămăduirii

De sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Mănăstirii "Adormirea Maicii Domnului" Strâmba.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotesit întru duhovnic pe Preacuviosul Părinte Acachie Irimia, vieţuitor al mănăstirii Strâmba.

Tot cu această ocazie a fost lansată o monografie a Mănăstirii Strâmba, publicată la Editura Episcopiei Sălajului "Credinţă şi Viaţă în Hristos".Liturghie Arhierească la parohia

În cea de-a treia zi de Paşti, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău.

În cadrul sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Fetindia, protopopiatul Zalău, pe diaconul Adrian Crăciunaş, iar teologul Constantin Ţăndărică a fost hirotonit diacon.Liturghie Arhierească la parohia "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" din Şimleu Silvaniei

Luni, 16 aprilie 2012, în a doua zi de prăznuire a Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea s-a aflat în mijlocul credincioşilor din parohia „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din oraşul de la poalele Măgurii, Şimleu Silvaniei, gazde fiind Preacucernicul Părinte paroh Vasile Boşca, protopopul Şimleului şi Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean.

Chiriarhul Sălajului a săvârşit Sfânta Liturghie Arhiereasă, înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi, din sobor făcând parte şi Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, alături de preoţi slujitori la bisericile din Şimleu Silvaniei, precum şi alţi preoţi invitaţi să participe la înălţătorul eveniment. În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul Adrian-Vasile Crăciunaş.

La slujbă, pe lângă membrii comunităţii parohiale, au fost prezenţi şi credincioşi ai parohiilor din oraş, alături de binefăcători şi donatori ai parohiei şimleuane, dintre care amintim familiile: Dumitru Ardelean, Mocan Ioan, Stanciu Gheorghe şi firma Simex.

Parohia „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Şimleu Silvaniei a avut un trecut zbuciumat în ceea ce priveşte lupta pentru păstrarea credinţei ortodoxe strămoşeşti, iar în prezent se bucură de contextul libertăţilor de a consona în credinţă cu ortodoxia românească şi cu întreaga ortodoxie.

Sfântul Locaş

Vechea biserică ortodoxă a românilor din Târgul Şimleului, „Ţara Silvaniei”, unde, în trecut, se găsea şi cetatea dacică Dacidava, menţionată pe harta geografului antic Ptolemeu, se afla pe dealul cimitirului sau „dealul bisericii” din centrul oraşului şi nu se cunoaşte a câta biserică era. Din monografiile vechi se ştie că era făcută din împletitură de nuiele tencuite (lipite) cu pământ. Se mai ştie, de asemenea, că ea nu a putut fi construită din piatră, deşi era aşezată pe „măgura pietroasă”, însă toate acestea din pricina legilor potrivnice „legii strămoşeşti”, nereceptă în orânduirea vremelnicilor stăpâni.

În anul 1868, un vânt puternic a prăvălit la vale bătrâna biserică ortodoxă a şimleuanilor, trecuţi la greco-catolicism, chiar dacă ei, cu inima, au rămas în strămoşeasca lege.

În acelaşi an s-a început construirea actualei biserici, pe un teren umed, donat de breasla cizmarilor din oraş. Locul fiind mlăştinos, fundamentul bisericii s-a zidit pe piloni de lemn, bătuţi în pământ unul lângă altul. Zidurile sunt din piatră până la înălţimea de 3 metri, iar în continuare din cărămidă arsă.
Lucrările construirii bisericii au început sub primul vicar al Şimleului, Demetriu Coroianu (1830-1873), fiind continuate de vicarul Iosif Sterca Suluţiu (care ajunge Mitropolit al Blajului) şi au fost terminate de vicarul Alimpiu Barbolovici, în anul 1913.

Biserica are o lungime de 26 metri, lăţimea de 8 metri, iar înălţimea de 10 metri, având formă de corabie, cu tavan plat la început. În clopotniţă se află trei clopote, cel mai mic fiind adus de la vechea biserică ortodoxă.
În anul 1906 s-a făcut catapeteasma veche, pe cheltuiala Elisabetei Vergin, în memoria soţului său. În prezent, o parte din icoanele catapetesmei vechi sunt donate bisericii satului Sici şi bisericii greco-catolice din Şimleu.
În anul 1929, alături de Sfântul Altar, s-a construit o sacristie şi s-a ridicat crucea de pe turla bisericii. La 21 noiembrie 1929, biserica a fost sfinţită de către episcopul unit Iuliu Hosu al Clujului.

După mai multe lucrări de întreţinere şi renovare, efectuate în a doua jumătate a veacului trecut, în perioada 1986-1988 s-au efectuat lucrările de pictură în tehnica „fresco”, începută de către pictorul Petru Botezatu, continuată de discipolii acestuia Ignat Adrian şi Pîrîia Marian-Vasile, sub coordonarea pictorului Olteanu Vasile, cu purtarea de grijă a preotului paroh Ţurcaş Gheorghe, protopop al Şimleului fiind Preacucernicului Părinte Tăut Victor.

În septembrie 1988 s-a montat noua catapeteasmă, sculptată în lemn de tei de către sculptorul Raţ Gheorghe din Gherla, icoanele fiind pictate de către pictorul Pîrîia Marian-Vasile din Craiova, în tehnica „tempera”.

În anul 1990, preotul paroh Gheorghe Ţurcaş părăseşte comunitatea ortodoxă, fiind urmat de o parte din enoriaşi la Biserica Unită cu Roma, Greco-Catolică. Din acelaşi an, noul paroh al bisericii este numit Preacucernicul Părinte Vasile Boşca.

Activitatea socială

Încă de la numirea s-a ca paroh al acestei parohii, părintele Vasile Boşca s-a îngrijit îndeaproape de sporirea patrimoniului imobil al parohiei. Astfel, neexistând casă parohială la acea vreme şi consolidându-se o relaţie de prietenie cu preotul romano-catolic Alfred Merten, paroh al parohiei „St. Ludgeri” din localitatea Helmstedt (Germania), în urma unei frumoase colaborări între cele două parohii, a fost posibilă, cu contribuţia credincioşolor ortodocşi şi cu sprijinul preotului german şi a parohienilor săi, construirea unui Complex Parohial, în suprafaţă de 1900 mp utili, care, pe lângă cantina socială, internatul social şi cabinetele medicale (stomatologie şi reflexoterapie) include şi un paraclis, o expoziţie permanentă de arheologie, etnografie, carte şi icoană veche, birouri şi sală de conferinţe care deservesc, în prezent, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, precum şi o locuinţă de serviciu pentru preot.

Din anul 2000, de la inaugurarea lui, în cadrul acestui complex se desfăşoară activităţi sociale care includ oferirea unei mese calde pe zi, în cantina socială proprie, în perioada anului şcolar, unui număr de beneficiari care în anul 2005 se ridica la aproximativ 100 de persoane, ajungându-se la 35, în prezent, persoane recomandate de biroul de asistenţă socială al Primăriei Şimleu Silvanie.

De asemenea, în cadrul complexului sunt cazaţi elevi din împrejurimile Şimleului, fără posibilităţi de navetă şi cu risc de abandon şcolar, numărul acestora variind de la an la an. Începând cu anul 2000 au fost cazaţi elevi, cu intenţia de a le fi spre folos, încercând a se împlini mesajul evanghelic.

Din ajutoarele primite din Germania, parohia din Şimleu Silvaniei a reuşit, până în prezent, să sprijine cu articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, un număr aproximativ de 280 de familii anual, diferenţa de textile fiind valorificată în scopul asigurării plăţii salariilor, a necesarului de energie termică şi electrică şi achiziţionarea alimentelor pentru cantina socială, sumele obţinute acoperind doar o parte din fondurile necesare pentru oferirea serviciilor sociale.

Şi în acest an, de Sfintele Paşti, după îndătinatul obicei, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a fost prezent în sânul parohiei „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Şimleu Silvaniei, făcând, astfel, ca bucuria Învierii Domnului să fie deplină pentru membrii comunităţii parohiale şi pentru toţi cei prezenţi la eveniment.

Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preasfinţia Sa în Altarul Eroilor, aflat în construcţie în piaţa din faţa bisericii, pe locul de unde, în anul 1918, delegaţia oficială a şimleuanilor pornea către Alba Iulia, la Marea Adunare Naţională, pentru a fi părtaşi la Marea Unire. Acest altar se vrea fi un omagiu adus tuturor eroilor care s-au jertfit, de-a lungul secolelor, pentru demnitatea şi libertatea de neam şi credinţă a românilor de pretutindeni.
Arhid. CIPRIAN BOŞCAÎnvierea Domnului

Slujba Învierii a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu la Catedrala Episcopală "Înălţarea Domnului" din Zalău.

Dimineaţa, Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie în aceeaşi Catedrală, la slujbă fiind prezenţi un mare număr de credincioşi.Prohodul Domnului

În Vinerea Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Denia Prohodului Domnului în biserica parohiei "Sfântul Arhidiacon Ştefan" din Zalău.Denia celor 12 Evanghelii

Joi, 12 aprilie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Denia celor 12 Evanghelii în biserica parohiei Panic, protopopiatul Zalău.

La finalul slujbei Preacucernicul Părinte Călin Maja a fost hirotesit iconom, iar Preasfinţitul Părinte Petroniu a ţinut un folositor cuvânt de învăţătură.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro