Concursul naţional „Bucuria de a fi creștin” în Protopopiatul Zalău

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială, miercuri 24 aprilie 2013, s-a finalizat etapa pe protopopiatul Zalău a concursului naţional „Bucuria de a fi creștin”.
Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de ţară şi de Biserica Ortodoxă Română și de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale, în contextul unei lumi seculare şi secularizante şi a diluării semnificative a identităţilor de orice fel într-un proces de globalizare alert şi derutant. Spectacolul-concurs a constat într-un program ce a cuprins cele trei secţiuni: interpretarea unui cântec popular sau religios din perioada pascală, recitarea unor poezii religioase şi interpretarea unui text/unei scene populare sau cu caracter religios. Au participat copii din protopopiatul Zalău cu vârsta cuprinsă între 9 şi 15 ani.
Comisia de jurizare a fost format din: Preacucernicul Părinte Protopop al Zalăului Lucaciu Ştefan, Preacucernicul Părinte Porcar Cosmin - coordonator al Circumscripţiei catehetice Șimleu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Popiț Claudiu- coordonator al circumscripţiei catehetice Nușfalău și Doamna profesoară Lucaciu Ozana.
S-au acordat următoarele premii:
A) Interpretarea unui cântec religios sau a unui cântec popular
Locul I: Bălănean Alexandra și Chiș Ionuț Parohia „Sfânta Vinere Zalău”și Iacob Alexandra Parohia Hereclean
Locul II: Grupul vocal compus din: Raluca Antal, Raluca Goron și Nicorici Iulia Parohia „Sfânta Vinere” Zalău și Diana Știrb Parohia „Sfânta Vinere” Zalău
Locul III: Grupul Vocal format din: Margin Suana, Pojar Iulia și Cighi Andreea din Parohia Bocșa; Forna Răzvan Parohia Hida și Onați Andreea Parohia Chichișa
B) Recitarea unei poezii religioase sau populare cu caracter patriotic/religios
Locul I: Tarba Iulia, Parohia „Sfânta Vinere” Zalău
Locul II: Almaș Florin, Parohia Chichișa
Locul III: Prodan Amalia, Parohia „Sfânta Vinere” Zalău și Racolța Daria Parohia Sălăjeni
C) Interpretarea unui text literar în proză
Locul I: Piesa de teatru „Hristos a înviat” de la Parohia „Sfânta Vinere” Zalău
Locul II: Ardelean Amalia Parohia „Sfântul Ștefan” Zalău
Locul III: Bocuț Mihaela Parohia Cehu Silvaniei
Câştigătorii premiilor I, II și III la cele trei secţiuni s-au calificat la faza pe episcopie.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăDuminica a V-a din Postul Mare

În Duminica a V-a din Postul Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica de lemn din cadrul Unităţii Militare 01468 din Şimleu Silvaniei. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte Ioan-Adrian Crâşmaru, slujitor la biserica militară şi Preacucernicul Părinte Cristian Toma de la parohia Câmpia.

Unitatea Militară 01468 din Şimleu Silvaniei beneficiază de asistenţă religioasă din anul 2004, an în care a fost numit aici ca preot slujitor părintele Ioan-Adrian Crâşmaru. Prin purtarea sa de grijă a fost amenajată, în primă fază, o capelă militară, iar între anii 2009-2011, cu sprijinul material al cadrelor militare a fost ridicată şi târnosită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu o frumoasă biserică de lemn.

Dintre cadrele militare ale acestei unităţi militare au fost trimise până acum în misiune în teatrele de luptă din Afganistan două grupe de voluntari, de fiecare dată Preasfinţitul Părinte Petroniu fiind alături de ei şi binecuvântându-i înainte de plecarea acestora în misiune.

PS Petroniu - Predica in Duminica a V a din Postul Mare, Simleu, 2013Ședința administrativă lunară la Protopopiatul Șimleu Silvaniei

Luni, 15 aprilie 2013, la sediul Protopopiatului Şimleu Silvaniei s-a desfăşurat şedinţa administrativă lunară, prezidată de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Haiduc, la care au participat preoţii din cuprinsul Protopopiatului.

Având în vedere faptul că Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2013 Anul omagial al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, tema conferinţei a fost „Edictul de la Milano (313) – toleranţă şi libertate pentru Biserica creştină" şi a fost susţinută de către Preacucernicul Părinte Adrian Medeşan, paroh la Parohia Ortodoxă Cosniciu de Jos, conferinţă în care au fost tratate aspecte privind înţelegerea de la Milano dintre Constantin şi Licinius - februarie 313, reînnoirea edictului în Nicomidia - iunie 313, dar şi perspective interconfesionale şi istoriografice actuale referitoare la Edictul de la Milano.


În cadrul şedinţei au fost transmise parohiilor atât Pastorala Preasfinţitului Părinte Petroniu la Duminica Învierii, cât şi hotărâri ale Sf. Sinod sau eparhiale, privind Sfintele Moaşte, oficierea Sf. Taine ale Cununiei şi Botezului, site-urile WEB ale parohiilor, regimul documentelor administrative, precum şi taxele pentru serviciile religioase.

De asemenea, pe lângă problemele de ordin administrativ care au fost puse în discuţie, în cadrul şedinţei au fost invitaţi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj, care au făcut o scurtă prezentare a documentelor legislative care fac referire la locaşurile de cult, dar şi o sumară instruire a personalului clerical cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor înainte de marea sărbătoare a Învierii Domnului.Cinci ani de la întronizarea primului episcop al Sălajului

În Duminica a IV-a din Postul cel Mare, începând cu orele 10, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul „Sfântul Evanghelist Luca” din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicii Părinţi membrii ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului şi Preacucernicii Părinţi protopopi din Eparhie.
Săvârşirea Sfintei Liturghii în paraclisul Centrului Eparhial a fost prilejuită de împlinirea a cinci ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Petroniu ca primul episcop al Sălajului, ceremonie oficiată în ziua de 13 aprilie 2008, în catedrala din Zalău, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, într-un sobor de 17 ierarhi, în prezenţa unui mare număr de preoţi, a autorităţilor centrale, judeţene şi locale, de faţă fiind numeroşi credincioşi.
După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu, înconjurat de părinţii slujitori au săvârşit şi slujba de Te Deum.

Cuvântul rostit de către Preasfinţitul Părinte Petroniu cu prilejul împlinirii a cinci ani de la întronizarea ca primul Episcop al Sălajului

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi membrii ai Permanenţei Consiliului Eparhial, Preacucernici Părinţi Protopopi, Preacucernici Părinţi, Preacuvioase Maici şi iubiţi credincioşi,
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu sărbătorim astăzi cinci ani de la întronizarea primului episcop al Sălajului, ceremonie oficiată în ziua de 13 aprilie 2008, în catedrala din Zalău, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, într-un sobor de 17 ierarhi, în prezenţa unui mare număr de preoţi, a autorităţilor centrale, judeţene şi locale, de faţă fiind numeroşi credincioşi.
Pentru a se ajunge la acest important moment din viaţa Bisericii de pe aceste meleaguri însă, au fost străbătuţi numeroşi paşi.
Dorinţa clerului şi credincioşilor din judeţul Sălaj de a se constitui într-o Eparhie de sine stătătoare a devenit evidentă începând cu anul 2004, când a fost redactată şi înaintată Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prima solicitare scrisă în acest sens, urmată de altele, adresate fie anumitor instituţii ale Bisericii, fie ale Statului, abilitate în acest sens.
Aspiraţia sălăjenilor a fost îndeplinită în ziua de 18 octombrie 2007, când Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, întrunită în şedinţă extraordinară în biserica „Înălţarea Domnului” din Zalău, actuala catedrală episcopală, a hotărât, în unanimitate, înfiinţarea Episcopiei Sălajului. Patru zile mai târziu, în 22 octombrie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat, tot în unanimitate, înfiinţarea acestei Episcopii.
În perioada care a urmat s-a început organizarea noii Eparhii, prin desemnarea celor zece circumscripţii ale Episcopiei, din care au fost aleşi cei 30 de membrii clerici şi mireni care formează Adunarea Eparhială, „organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei”. A fost constituit, de asemenea, Consiliul Eparhial, „organismul executiv al Adunării Eparhiale, care are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie”.
Următoarea etapă a constat în consultarea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului cu membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, în vederea propunerii de candidaţi pentru alegerea în scaunul vacant de Episcop al Sălajului, din care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales cel dintâi Episcop al acestei Eparhii, care a fost întronizat în 13 aprilie 2008.
Din 18 octombrie 2007, până în 13 aprilie 2008, locotenenţa Episcopiei Sălajului a fost asigurată de către Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei.
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române precizează faptul că „Episcopul îşi exercită dreptul de a conduce Eparhia din momentul întronizării şi al primirii gramatei din partea Mitropolitului său canonic”. În această situaţie, cu toate că Episcopia Sălajului fusese înfiinţată pe plan local în 18 octombrie 2007, şi la nivel sinodal în 22 octombrie 2007, şi-a început activitatea propriu-zisă abia din 13 aprilie anul următor.
Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii noastre aprobase în şedinţa de lucru din 28 noiembrie 2007 noul Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care a intrat în vigoare după recunoaşterea sa de către Guvernul României din 16 ianuarie 2008, în Episcopia Sălajului au fost puse în aplicare prevederile acestuia de la bun început.
Ca o consecinţă firească a întronizării chiriarhului, în 15 aprilie 2008 au fost numiţi în funcţie membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, precum şi Părinţii Protopopi, iar în perioada următoare a fost constituită administraţia eparhială, cu toate sectoarele şi compartimentele ei, şi s-a început organizarea vieţii bisericeşti a Episcopiei Sălajului ca Eparhie de sine stătătoare.
Printre acţiunile întreprinse s-au numărat: amenajarea sediului provizoriu al Centrului Eparhial, sfinţirea şi distribuirea antimiselor către toate parohiile şi mănăstirile din Eparhie, propunerea către Sfântul Sinod de aprobare a stemei Episcopiei, efectuarea de vizite canonice ale chiriarhului în Eparhie, identificarea şi dobândirea unui teren în vederea ridicării propriului sediu eparhial, urmate de construirea acestuia, crearea unei edituri a Episcopiei şi a unui site, înfiinţarea unei asociaţii filantropice, precum şi a unei biblioteci, iar exemplele ar putea continua.
Cu prilejul împlinirii a cinci ani de la întronizarea primului Episcop al Sălajului am săvârşit Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă de mulţumire a creştinilor, care tocmai din acest motiv mai este numită şi „Euharistie”, termen care în limba greacă înseamnă „mulţumire”.
Am oficiat şi o slujbă de „Te Deum”, prin care i-am adus slavă sau laudă lui Dumnezeu, fiindu-I recunoscători pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat în aceşti cinci ani asupra episcopului, preoţilor, monahilor şi credincioşilor Eparhiei noastre.
Întrucât poporul nostru este latin prin fiinţă şi cultură, el aparţine Apusului Europei, neexistând popoare latine în Estul continentului. Prin credinţa şi spiritualitatea lui ortodoxă însă, poporul român se identifică cu celelalte popoare din Răsărit, singurele dreptmăritoare de pe continent, românii fiind astfel o adevărată sinteză a Europei.
Denumirile celor două slujbe oficiate astăzi de noi, care sunt preluate din limbile greacă şi latină, nu fac decât se confirmă acest fapt. Termenul grecesc „Liturghie” se traduce în limba română prin „slujbă publică”, în sensul de „serviciu divin public”, iar „Te Deum laudamus” înseamnă în limba latină „pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm”.
Dacă în 30 ianuarie anul acesta am inaugurat slujirea în paraclisul sediului eparhial din Zalău, astăzi a fost oficiată aici prima slujbă festivă, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi cu Părinţii Protopopi, anume pentru a scoate în evidenţă şi a beneficia de roadele ostenelilor noastre în tânăra Episcopie a Sălajului.
În această zi de sărbătoare noi ne bucurăm de realizările celor cinci ani de existenţă ai Episcopiei noastre, pe care nu o comparăm cu alte Eparhii din ţară, de vreme ce unele au o istorie neîntreruptă de peste şase sute de ani, un teritoriu al misiunii mult mai întins, precum şi un număr mult mai mare de credincioşi, preoţi şi monahi decât noi.
Cu toate acestea, oricât de puţin ar însemna cinci ani în viaţa unei instituţii bisericeşti, aceştia sunt primii, unici şi irepetabili, iar toţi cei care am slujit astăzi în paraclisul Centrului Eparhial avem privilegiul, dar şi responsabilitatea de a ocupa funcţii importante în conducerea Eparhiei, prin care ne-am pus amprenta asupra vieţii bisericeşti din judeţul Sălaj, iar unele realizări ale noastre pot dăinui cât Episcopia Sălajului.
Când vorbim despre ani, fie ei mulţi sau puţini, nu facem decât să conştientizăm că timpul se scurge mereu, pentru că aşa cum a afirmat Sfântul Apostol Pavel, „cele ce se văd sunt trecătoare” (II Corinteni 4,18).
Cu toţii ştim prea bine că numai Dumnezeu este veşnic, atemporal sau mai presus de timp, El fiind creatorul lumii şi al timpului. Ce înseamnă însă veşnicia, este greu, dacă nu chiar imposibil să ne imaginăm. Întrebat fiind cât durează eternitatea, un înţelept a spus că pe vârful unui munte înalt vine o pasăre o dată la o sută de ani, pentru a-şi ascuţi ciocul. Când întregul munte va fi tocit de ciocul păsării, atunci va trece o clipă din eternitate.
Este evident că în raport cu veşnicia, orice perioadă de timp, oricât de lungă ar fi ea, este doar o picătură într-un ocean sau o stea de pe bolta cerească, de aceea psalmistul a afirmat: „o mie de ani în ochii Tăi, Doamne, sunt ca ziua de ieri care a trecut şi cât o strajă în noapte” (Psalmul 89,4).
Vorbind despre viaţa omului, psalmistul a afirmat: „Omul: ca iarba sunt zilele lui; ca floarea câmpului, aşa va înflori; că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi, şi nici locul nu i se va mai cunoaşte” (Psalmul 102,15-16). Pornind de la aceste cuvinte, constatăm că mulţi dintre noi nu cunoaştem nici măcar numele şi prenumele străbunicilor noştri, cu atât mai puţin al înaintaşilor acestora, sau al celor care au slujit înaintea noastră la sfântul altar din biserica în care Dumnezeu ne-a rânduit să fim iconomi ai sfintelor Lui taine. Să fim convinşi că la fel se va întâmpla şi cu generaţiile viitoare. Cu toate acestea, şi în pofida tuturor ispitelor, dificultăţilor şi împotrivirilor, să ne străduim să ctitorim şi să lăsăm ceva în urma noastră, de care să se bucure cei de după noi, aşa cum noi am beneficiat de tot ceea ce am primit bun de la înaintaşii noştri.
În această privinţă este deosebit de elocvent îndemnul unei femei simbol, care şi-a închinat întreaga viaţă slujirii lui Dumnezeu şi unora dintre cei mai năpăstuiţi oameni ai planetei. Maica Tereza de Calcutta, căci despre ea este vorba, a scris în acest sens: „Omul este iraţional şi egoist. Nu are importanţă, iubeşte-l! Dacă faci bine, oamenii vor spune că ai interese ascunse. Nu-i asculta! Du binele la bun sfârşit! Binele pe care îl faci astăzi, va fi uitat mâine. Nu are importanţă, împlineşte-l! Onestitatea şi sinceritatea te fac vulnerabil. Tu continuă să fii deschis si cinstit! Ceea ce ai construit ani la rând poate fi distrus într-o clipă. Nu te opri. Zideşte mai departe! Dacă-i ajuţi pe oameni, se vor ridica împotriva ta. Nu lua în seamă, ajută-i în continuare!”.
Nu vreau să-mi lungesc prea mult cuvântul, de aceea nu voi enumera activităţile şi realizările Episcopiei noastre, ci cu ocazia sărbătorii de astăzi am găsit momentul potrivit pentru a-mi exprima mulţumirile faţă de cei prezenţi, dar şi faţă de toţi cei care au contribuit, sub o formă sau alta, la bunul mers al vieţii bisericeşti din Sălaj. Alese mulţumiri adresez celor care au sprijinit din punct de vedere financiar proiectele Episcopiei, bine ştiind că „mila este biruitoare asupra judecăţii, iar Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu voie bună” (Iacov 2,13 şi II Corinteni 9,7).
Îmbărbătaţi de cuvintele Sfintei Scripturi să avem convingerea fermă că eforturile noastre în slujba Bisericii nu vor fi trecute cu vederea, ci vor fi răsplătite pe măsură, de vreme ce Domnul Hristos a spus: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi!” (Matei 11,28).
AMIN

PS Petroniu - Cuvant rostit la implinirea a 5 ani de la intronizarea ca primul episcop al Salajului, Zalau, 2013Liturghie Arhierească la mănăstirea Bic

În Duminica a III-a din Postul cel Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul vieţuitorilor mănăstirii „Sfânta Treime” Bic săvârşind aici, începând cu orele 10, Sfânta Liturghie. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacuviosul Părinte Antonie Pinţa, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacuviosul Părinte Pimen Rus, duhovnicul mănăstirii Bic, Preacucernicul Părinte Ioan Şanta, de la parohia Grebenişu de Câmpie, judeţul Mureş şi Preacucernicul Părinte Dănuţ Boşca, preot misionar în cadrul protopopiatului Şimleu Silvaniei.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţia sa a binecuvântat un paraclis, amenajat în incinta mănăstirii, pentru oficierea slujbelor pe perioada de iarnă, iar apoi a sfinit şi azilul de bătrâni al mănăstirii.

În acest centru pentru îngrijire a persoanelor vârstnice sunt asistaţi, prin grija maicii stareţe Marina Lupou, un număr de 23 de bătrâni.

De asemenea, mănăstirea are şi o şcoală confesională, pentru clasele I-IV, unde sunt şcolarizaţi şi cazaţi 20 de copii proveniţi din familii cu risc social din întreg judeţul Sălaj.

PS Petroniu - Predica in Duminica a III a din Postul Mare, M-rea Bic, 2013
Duminica a II-a din Postul cel Mare

Astăzi, 31 martie 2013, în Duminica a II-a din Postul cel Mare, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul „Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca” din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Petroniu a vorbit celor prezenţi despre rugăciune şi despre foloasele ei, subliniind în mod special însemnătatea rugăciunii pentru aproapele.

Ocrotitorul paraclisului din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului a fost ales Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, prăznuit la 18 octombrie, întrucât în aceeaşi dată a anului 2007, Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, întrunită în şedinţă extraordinară sub preşedenţia, vrednicului de pomenire, Înaltpreasfinţitul Părinte Bartolomeu Anania, la acea vreme mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, a hotărât cu unanimitate de voturi înfiinţarea Episcopiei Sălajului.Hramul Catedralei Mitropolitane din Cluj Napoca

Biserica Ortodoxă a prăznuit luni, 25 martie, Buna Vestire. Cu acest prilej Mitropolia Clujului și-a sărbătorit hramul. Acest mare praznic a fost marcat în mod deosebit astăzi, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Un sobor de ierarhi români și străini, preoți și diaconi a săvârşit de la ora 10 Sfânta Liturghie. Au fost prezenți ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, PS Efrem, Episcop de Seleucia, PS Evlogie, Episcop de Adrianopol, ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Petroniu, Episcopul Sălajului, PS Episcop Vasile Someşanul şi PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. În cadrul cuvântului de învățătură PS Evloghie, Episcopul de Adrianopol a vorbit despre Preacinstirea Maicii Domnului: “ Să simțim și noi bucuria aceasta pe care a simțit-o Născătoarea de Dumnezeu atunci când i s-a ivit Arhanghelul și i-a spus că v-a zămisli și-l va naște pe Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Este un eveniment unic și într-adevăr mare pentru că Născătoarea de Dumnezeu este singura, de la rod omenesc, aleasă să primească în sine pe însuși Dumnezeu. Este singura vrednică pentru că a fost născută de oameni foarte credincioși lui Dumnezeu și a fost toată viața sa cultivată în credință și în bunăvoință”.La rândul său, ÎPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a evidențiat importanța sărbătorii Bunei Vestiri pentru Mitropolia Clujului: “La rang de Mitropolie, Arhiepiscopia a fost ridicată printr-o hotărâre a Sfântului Sinod în anul 2005, iar în 2006 de Buna Vestire a fost întronizat primul Mitropolit, vrednicul de pomenire Bartolomeu Anania. A rânduit Dumnezeu, ca tot într-o zi de Buna Vestire, acum 2 ani să fiu instalat și eu ca al doilea Mitropolit al Clujului, de către Preafericitul Părintele nostru, Patriarhul Daniel. Noi dăm slavă lui Dumnezeu că ni-a îngăduit să avem astăzi această sărbătoare frumoasă”. La finalul Sfintei Liturghii, oficiate în Catedrala Mitropolitană din Cluj, ÎPS Părinte Andrei i-a premiat pe câștigătorii etapei mitropolitane a Concursului Național „pr. Dumitru Staniloae”.

sursa: www.radiorenasterea.roSlujba privegherii la Catedrala Mitropolitană din Cluj Napoca

Mitropolia Clujului îşi sărbătoreşte luni, 25 martie, de Buna Vestire, hramul. Duminică seara, în ajunul sărbătorii, o parte dintre ierarhii invitaţi la hram au participat în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca la slujba Privegherii. Aceasta a fost oficiată de la ora 18:00 de Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La final ierarhul a adresat un cuvânt de învăţătură în care i-a îndemnat pe credincioşi să o aleagă și să o urmeze pe Preasfânta Fecioară Maria ca model de ascultare şi viaţă curată. Preasfinţitul Părinte a vorbit şi despre importanţa şi rolul misionar şi cultural al Mitropoliei Clujului.

La slujba Privegherii din Catedrala Mitropolitană a asistat ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, PS Efrem, Episcop de Seleucia şi PS Episcop Vasile Someşanul. De Bunavestire li se vor alătura PS Evlogie, Episcop de Adrianopol, ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, şi PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Ierarhii vor oficia în Catedrala Mitropolitană, Sfânta Liturghie. Slujba va începe la ora 10:00. La finalul slujbei, Mitropolitul Andrei îi va premia pe câştigătorii etapei mitropolitane a Concursului Naţional „Pr. Dumitru Staniloae”, potrivit Radio Renaşterea.

Sărbătoarea Mitropoliei Clujului se va încheia luni după masa cu oficierea unei slujbe de sfinţire a crucii de pe cupola capelei noului Sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din municipiul Cluj-Napoca.

sursa: www.radiorenasterea.roDuminica Ortodoxiei la parohia "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" din Şimleu Silvaniei

Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Şimleu Silvaniei. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte protopop Dan Haiduc şi părinţii slujitori ai bisericii Vasile Boşca, Ioan Pădurean şi părintele arhidiacon Ciprian Boşca.

După citirea pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preasfinţitul Părinte Petroniu a explicat credincioşilor care este diferenţa între înfiinţarea bisericii şi ajungerea bisericii la maturitate, sărbătorită astăzi.

Complexul parohial al parohiei Şimleu I, ridicat în urma colaborării cu parohia romano-catolică „St. Ludgeri” din localitatea Helmstedt (Germania) dispune de o cantină socială, un internat social şi cabinete medicale de stomatologie şi reflexoterapie. De asemenea acest complex include şi un paraclis, o expoziţie permanentă de arheologie, etnografie, carte şi icoană veche, birouri şi o sală de conferinţe care deservesc, în prezent şi sediul Protopopiatului Şimleu Silvaniei, precum şi o locuinţă de serviciu pentru preot.

În cantina socială din cadrul complexului primesc o masă caldă pe zi un număr de 26 de persoane recomandate de biroul de asistenţă socială al Primăriei Şimleu Silvaniei, iar în internat sunt cazaţi elevi şi tineri din împrejurimile Şimleului, fără posibilităţi de navetă şi cu risc de abandon şcolar.


Descarcare document
4949_Pastorala-Sfantului-Sinod-la-Duminica-Ortodoxiei-2013.pdf

Şedinţa Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului

Marţi, 19 martie 2013, la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului a avut loc şedinţa Consiliului Eparhial.

În cadrul şedinţei au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial.

Astfel, membrii Consiliului Eparhial au aprobat cedarea către domeniul public a suprafeţei de 764 metri pătraţi necesară obţinerii avizelor în vederea construirii gardului de pe latura de nord a sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului, potrivit legilor în vigoare.

După încheierea şedinţei, Preasfinţitul Părinte Petroniu a prezentat membrilor Consiliului Eparhial Centrul Eparhial.

Potrivit Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie şi are în componenţă 9 membri, respectiv 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro