Liturghie Arhierească la parohia Bocşa

În Duminica a 34-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Bocşa, protopopiatul Zalău.

Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte paroh Stelian Gorgan şi părinţii slujitori din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţia sa a arătat rolul penitenţial al Evangheliilor citite în primele două duminici ale perioadei Triodului, prin mesajul acestora îndemnându-ne la o pregătire treptată pentru intrarea în Postul cel Mare al Paştilor.

Din punct de vedere istoric, satul Bocşa este cunoscut în primul rând prin marele revoluţionar Simion Bărnuţiu care s-a născut aici în 21 iulie1808 şi ale cărui rămăşiţe pământeşti odihnesc în cripta amenajată sub biserică, dar prima atestare documentară a localităţii datează încă din anul 1205.

Biserica actuală a satului a fost ridicată între anii 1937-1943, stilul arhitectural fiind unul autentic ortodox în formă de cruce cu cupolă centrală.

În anul 2010 locaşul de cult a fost atribuit, în instanţă, cultului greco-catolic şi de atunci Sfânta Liturghie se săvârşeşte pentru creştinii ortodocşi după ce se încheie slujba credincioşilor greco-catolici.Liturghie Arhierească la parohia Marin

În Duminica a 33-a după Rusalii ( a vameşului şi a fariseului), biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Parohia Marin, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, a îmbrăcat straie de sărbătoare. Lăcaşul de cult a fost, pentru această dimineaţă, o adevărată “catedrală”, Sfânta Liturghie fiind săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte Preacucernicul Părinte Ioan Ardelean, consilierul administrativ al Episcopiei Sălajului, care are o aleasă legătură de suflet cu această parohie, ca fost preot paroh aici, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului, Preacucernicul Părinte paroh Petru-Lucian Ardelean, Preacucernicul Părinte Sorin Şandor şi Preacucernicul Părinte Flavius Lazar, cei din urmă fiind fii ai satului.

Numărul impresionant de credincioşi prezenţi în sfânta biserică care deşi monumentală ca dimensiune, s-a dovedit a fi neîncăpătoare, denotă atât râvna deosebită a acestora faţă de cele sfinte, cât şi grija neostoită pe care o are părintele Petru pentru fii săi duhovniceşti.

Satul Marin a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1458 însă urmele de locuire sunt mult mai vechi, aici fiind descoperită o așezare neolitică, vestigii istorice aparținând civilizației dacice, dar și fragmente ceramice din secolul al XIII-lea.

Cea mai veche biserică din localitatea Marin datează din anul 1598 aceasta fiind din lemn. Biserica actuală a fost zidită între anii 1947 şi 1952.

Parohia Marin, în parteneriat cu primăria comunei Crasna, are deschis un centru de zi, unde 30 de copii, după închierea orelor de curs servesc gratuit masa, iar apoi, asistaţi de un cadru didactic îşi pregătesc temele pentru a doua zi. Timpul rămas îl dedică activităţilor de recreere, centrul fiind dotat cu calculatoare şi cărţi, iar înainte de a pleca acasă, copiii mai primesc o masă.

PS Petroniu - Predica in Duminica a 33 a dupa Rusalii, Marin, 2013Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului

În contextul în care spectrul descurajant al unei lumi tot mai indiferente la dimensiunea spirituală a vieții se face simțit și în spațiul public românesc, membrii Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului și Sălajului, întruniți în ședinţă de lucru, în data 19 februarie 2013, la reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei își exprimă grija și preocuparea pastorală pentru soarta și educația tinerilor agresaţi tot mai mult de tentaţia tutunului, a alcoolului, a drogurilor, a vulgarităţii de limbaj şi a devierilor de comportament. În acest sens, singurele autorităţi capabile să ofere o bună educaţie tinerilor şi o şansă societăţii de mâine sunt familia, şcoala şi Biserica.
În sprijinul acestui important proiect misionar şi pastoral adresat tinerilor, Sinodul Mitropolitan a hotărât înființarea Asociației Tineretului Creştin Ortodox, cu filiale la nivelul tuturor protopopiatelor și parohiilor din cele trei Eparhii, iar în zilele de 22-24 august 2013, la Baia Mare, va fi organizată într-o primă ediţie Reuniunea Tinerilor ortodocşi din Mitropolia Clujului.
Membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului îşi exprimă dorinţa ca împreună cu ierarhii din Mitropoliile Ardealului şi Banatului să fie reluate public demersurile legale pentru obţinerea şi administrarea moştenirii Gojdu, destinată exclusiv educaţiei şi formării tinerilor, distinşi la învăţătură şi lipsiţi de mijloace materiale suficiente.
La prezenta şedinţă s-a hotărât: ca Preasfințitul Episcop vicar Vasile Someșanul să îndrume activitatea Asociației Oastea Domnului la nivelul întregii Mitropolii, ca preoții din parohiile Mitropoliei să își intensifice slujirea liturgică și educația catehetică a credincioșilor, să fie înfiinţate două filiale ale Centrului de Pelerinaje Renaşterea al Mitropoliei Clujului la Baia Mare şi Zalău, iar schitul din Budeşti – Maramureş să fie transformat în mănăstire.

Biroul de presă al Mitropoliei Clujului

Pr. Bogdan IvanovLiturghie Arhierească la parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău

Duminică, 10 februarie 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău, unde înconjurat de părinţii slujitori ai acestei biserici a săvârşit Sfânta Liturghie.

PS Petroniu - Predică la Pilda Talanţilor

Preacucernici Părinţi, iubiţi credincioşi,

Capitolul 25 al Evangheliei după Matei cuprinde două pilde rostite de Domnul Hristos: „a celor zece fecioare” şi „a talanţilor”, precum şi desfăşurarea judecăţii de apoi, deci acest capitol ne înfăţişează modul în care Dumnezeu îi va judeca pe oameni şi le va răsplăti pentru faptele lor.
Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie ne prezintă „pilda talanţilor”, în care Mântuitorul spune că împărăţia lui Dumnezeu „este asemenea unui om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a încredinţat avuţia sa: unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui, şi a plecat. Îndată plecând cel ce primise cinci talanţi, a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. De asemenea, şi cel cu doi a câştigat încă doi. Iar cel care primise un talant s-a dus, a săpat în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său” (Matei 25,14-18). Pe câtă vreme cei care primiseră mai mulţi talanţi, i-au sporit, cel cu unul singur nu l-a pus în valoare, ci l-a ascuns, făcându-l nelucrător.
Stăpânul din această parabolă Îl reprezintă pe Dumnezeu, slugile pe oameni, iar talanţii sunt darurile oferite de Dumnezeu oamenilor. În atotştiinţa Sa, Dumnezeu cunoaşte viitorul, deci ştie faptele pe care le vor săvârşi oamenii în viaţă, de aceea, în funcţie de ele, le oferă darurile Sale. Dumnezeu i-a grăit în acest sens proorocului Ieremia: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare” (Ieremia 1,5). De aici constatăm că Dumnezeu oferă talanţii în funcţie de ce va face fiecare. Nici un om nu este trecut cu vederea, chiar dacă primeşte daruri mai puţine sau mai mici.
„Şi după multă vreme a venit stăpânul acelor slugi şi s-a socotit cu ele. Şi apropiindu-se cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. I-a zis stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel care primise doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat; iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. I-a zis stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău” (Matei 25,19-23).
Cei doi slujitori din parabolă sunt oamenii care primesc un dar de la Dumnezeu şi lucrează cu el, îl utilizează în folosul personal şi al semenilor, fapt pentru care dobândesc răsplată pe pământ şi în împărăţia cerurilor.
„Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat şi, temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău” (Matei 25,24-25). Prin atitudinea şi cuvintele sale, slujitorul a dovedit că desconsideră darul primit şi nesocoteşte dorinţa stăpânului de a-l folosi în vreun fel.
„Şi răspunzând stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? Se cuvenea deci să dai argintul meu la zarafi şi eu, venind, aş fi luat ceea ce este al meu cu dobândă” (Matei 25,26-27). De aici învăţăm că dacă noi nu suntem în stare să ne descoperim sau să ne punem în valoare darurile primite de la Dumnezeu, trebuie să îi lăsăm pe alţii să ne ajute în acest sens.
Cu siguranţă că stăpânul nu aştepta de la slujitorul cel leneş câştigul obţinut de către ceilalţi doi, însă acesta i-a înşelat întru totul încrederea, îngropând talantul, nedându-i posibilitatea de a rodi. El era genul de om care aşteaptă să primească cât mai mult, fără a face sau oferi ceva în schimb.
Stăpânul a zis atunci: „Luaţi de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are şi ceea ce i se pare că are se va lua. Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 25,28-30). Când i-a oferit talantul, stăpânul a fost milostiv. Întrucât sluga leneşă l-a îngropat, în baza dreptăţii, stăpânul l-a pedepsit. Domnul Hristos a afirmat fără echivoc în acest sens, că „sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin” (Luca 12,47-48).
În această parabolă Domnul Hristos ne prezintă, pe de o parte, ce s-a întâmplat atunci când unii îngeri, sub conducerea lui Lucifer, au dispreţuit măsura luminii pe care o primiseră de la Dumnezeu, şi încercând să o depăşească, s-au răzvrătit împotriva Creatorului. Pentru că s-au pervertit lăuntric, prin nesocotirea darului primit, au pierdut şi măsura dată lor, iar prin alungarea de la faţa lui Dumnezeu s-au transformat din îngeri în demoni.
În limba latină Lucifer înseamnă „purtător de lumină”. Dacă acest înger ar fi fost din cetele inferioare, s-ar fi umplut de invidie pe îngerii superiori lui, însă el se găsea în imediata apropiere a lui Dumnezeu, de aceea s-a răzvrătit împotriva Lui, conducând revolta unora dintre puterile cereşti. Prin atitudinea sa, Lucifer a ajuns din înger de lumină stăpânitor al tenebrelor.
Pe de altă parte, Domnul Hristos ne arată prin această parabolă că şi între oameni sunt unii care înmulţesc talanţii, iar alţii care îi fac neroditori.
Dintre cei care i-a înmulţit, voi prezenta doar exemplul Sfântului Pavel, care mărturiseşte despre sine că este: „apostol chemat al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Şi adaugă: Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Pentru mine însă prea puţin înseamnă că sunt judecat de voi sau de vreo judecată omenească; de altfel, nici eu însumi nu mă judec; că nu mă ştiu vinovat cu nimic, dar nu prin aceasta m-am îndreptăţit. Cel ce mă judecă pe mine este Domnul. Aşadar, nu judecaţi ceva înainte de vreme, înainte de a veni Domnul, Cel ce va aduce la lumină pe cele ascunse ale întunericului şi va vădi gândurile inimilor. Şi atunci fiecare îşi va avea de la Dumnezeu lauda. Căci mi se pare că pe noi, apostolii, Dumnezeu ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte; fiindcă ne-am făcut privelişte lumii, şi îngerilor, şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos, dar voi, înţelepţi întru Hristos; noi suntem slabi, dar voi, tari; voi sunteţi ţinuţi în slavă, dar noi în necinste! Ocărâţi fiind, binecuvântăm; prigoniţi fiind, răbdăm; defăimaţi fiind, mângâiem. Ca gunoiul lumii am ajuns, lepădătura tuturor până acum” (I Corinteni 1,1 şi 4,1-13).
Pe când se găsea în temniţă, Sfântul Apostol Pavel s-a confesat filipenilor: „pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este câştig” (Filipeni 1,21). În ultimii ani ai vieţii, Apostolul neamurilor i-a scris ucenicului său Timotei „eu de-acuma mă jertfesc, şi vremea plecării mele a sosit. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care în Ziua aceea mi-o va da Domnul, Dreptul Judecător” (II Timotei 4,6-8). Într-adevăr, în ziua de 29 iunie a anului 67 a fost martirizat la Roma, tăindu-i-se capul, iar prin aceasta a plecat să se întâlnească cu Domnul Hristos pe care L-a slujit cu atâta dăruire.
Voi înfăţişa şi cazul unui om care a nesocotit darurile primite de la Dumnezeu. În paginile Sfintei Scripturi citim că „Abel era păstor de oi, iar Cain, lucrător de pământ. Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu. Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi Domnul a căutat spre Abel şi spre darurile lui, dar spre Cain şi spre darurile lui n-a căutat. Şi s-a umplut Cain de mânie şi faţa-i era posomorâtă. Şi Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain: «De ce te-ai mâniat şi de ce-ţi este faţa posomorâtă? Când faci bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă şi caută să te târască, dar tu biruieşte-l!». Şi Cain a zis către Abel, fratele său: «Să ieşim la câmp!». Şi a fost că în timp ce erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât. Şi a zis Domnul Dumnezeu către Cain: «Unde este Abel, fratele tău?» Iar el a zis: «Nu ştiu. Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?». Şi a zis Domnul: «Ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă spre Mine din pământ. Şi acum, blestemat să fii de pământul ce şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei munci pământul, acesta nu-ţi va mai da roadele lui; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ!». Şi a zis Cain către Domnul Dumnezeu: «Pedeapsa mea e mai mare decât aş putea-o purta. Dacă Tu mă izgoneşti acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la faţa Ta şi voi fi zbuciumat şi fugar pe pământ, şi oricine mă va întâlni, mă va ucide». Şi i-a zis Domnul Dumnezeu: «Nu aşa, ci oricine-l va ucide pe Cain, înşeptit se va pedepsi». Şi a pus Domnul Dumnezeu lui Cain un semn, ca tot cel care-l va întâlni să nu-l omoare” (Facere 4,2-15).
Cu toate că Dumnezeu îi atrăsese luarea aminte lui Cain să îşi schimbe atitudinea, pentru ca jertfa lui să fie bineprimită, acesta fiind plin de invidie, a considerat că soluţia la problema lui este uciderea propriului frate, motiv pentru care a trăit chinuit toată viaţa de ruşinea faptelor sale.
Ca o constatare tristă, Sfântul Ioan Gură de Aur a afirmat că „invidia este singurul păcat cauzat de virtuţile celorlalţi”.
Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu libertate, care implică însă o mare responsabilitate. Prea uşor oamenii neîntăriţi duhovniceşte cad în capcana diavolului. Dacă îl văd pe un semen de al lor că le este inferior, îl dispreţuiesc şi îl vorbesc de rău. Dacă le este superior, îl invidiază şi îl denigrează, fără a ţine cont de cuvintele Mântuitorului: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi; căci cu judecata cu care judecaţi, cu aceea veţi fi judecaţi; şi cu măsura cu care măsuraţi, cu aceea vi se va măsura” (Matei 7,1-2).
Cei defăimaţi şi acuzaţi pe nedrept să nu se lase atraşi în cursa diavolească de a căuta răzbunare, pentru că Sfântul Apostol Pavel i-a îndemnat: „Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci daţi-i loc mâniei grăite de Domnul, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti” (Romani 12,19). Şi Apostolul adaugă, „înfricoşător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului-Celui-Viu!” (Evrei 10.31). Cei care aduc acuze neîntemeiate unora care ocupă funcţii importante, să ia seama la cuvintele aceluiaşi Sfânt Apostol: „Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor lua osândă” (Romani 13,1-2).
Nu contează câţi talanţi a primit fiecare dintre noi, pentru că „darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh. Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn. Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi” (I Corinteni 12,4-6). Important este să nu irosim darurile primite, ci să lucrăm „ca slujitori ai lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu, slujind cu bunăvoinţă, ca şi Domnului, şi nu ca oamenilor” (Efeseni 6,6-7).
Noi trebuie să ne facem datoria unde ne-a rânduit Dumnezeu. Aşa cum slujitorii care au primit cinci, respectiv doi talanţi, i-au dublat, tot aşa trebuie să procedăm fiecare dintre noi, acolo unde suntem puşi. Dumnezeu nu aşteaptă de la nici unul dintre noi să schimbăm faţa lumii, dar dacă fiecare şi-ar împlini bine datoria acolo unde se află, şi ar împlini poruncile lui Dumnezeu, pământul ar deveni un adevărat rai terestru.
Întrucât în aceste zile Preacucernicul Părinte Vasile Rus, Vicarul Episcopiei noastre, îşi sărbătoreşte ziua de naştere, dând slavă lui Dumnezeu pentru darul vieţii şi pentru toate binefacerile revărsate asupra Sfinţiei Sale, Îl rugăm şi noi pe Bunul Dumnezeu să îi facă parte de ani mulţi şi buni în via Lui, să îi dăruiască sănătate deplină, precum şi cât mai multe realizări materiale şi spirituale, spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor.Inaugurarea paraclisului din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului

Miercuri, 30 ianuarie 2013, de sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, Preasfinţitul Părinte Petroniu, alături de membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, a inaugurat paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului, săvârşind prima Sfântă Liturghie în acest locaş de rugăciune. Răspunsurile la strană au fost date de către grupul vocal "Sfânta Parascheva" al Catedralei Episcopale "Înălţarea Domnului" din Zalău.Festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului „Părintele Dumitru Stăniloae”

Duminică, 27 ianuarie 2013, la finalul Sfintei Liturghii oficiate în catedrala episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Zalău, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a evocat personalitatea Părintelui Dumitru Stăniloae și a premiat câștigătorii etapei eparhiale a Concursului Naţional „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice”.
Câștigătorii au fost următorii elevii de la Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”: Rus Eusebiu - premiul I; Chit Beniamin - premiul II și Teglaș Daniel - premiul III.
Rus Eusebiu va reprezenta Episcopia Sălajului la următoare etapă a concursului organizată la nivel de Mitropolie.Şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului

Duminică, 27 ianuarie 2013, la catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiul Zalău, la finalul Sfintei Liturghii, a avut loc ședința ordinară a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului.
După rostirea rugăciunii de invocare a Duhului Sfânt, Preasfinţitul Părinte Petroniu a făcut referiri cu privire la „Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena” și la aniversarea Părintelui Dumitru Stăniloae. De asemenea, a prezentat faptul că lucrările la Centrul Eparhial s-au încheiat în mare parte, urmând ca pe parcursul anului 2013, până în luna august, să fie definitivate lucrările rămase de executat. Preasfințitul Părinte Petroniu a mulțumit tuturor celor care au sprijinit acest important proiect al eparhiei noastre.
În continuare, a urmat citirea rapoartelor de activitate ale sectoarelor administrației eparhiale pe anul 2012.
Primul raport prezentat a fost cel al Sectorului administrativ-bisericesc, citit de către Preacucernicul Părinte Iosif Ferenț. Raportul Sectorului cultural a fost prezentat de către Preacucernicul Părinte Mirel Bene. Preacucernicul Părinte Augustin Sălăjan a dat citire raportului Sectorului economic al Episcopiei Sălajului. Ultimul raport prezentat a fost cel al Sectorului social-filantropic, prezentat de către Preacucernicul Părinte Avram Zaharia.
După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt. Preacucernicul Părinte Iosif Ferenț a apreciat realizările fiecărui sector al administrației eparhiale din anul precedent, în mod special lucrările de construcție la centrul eparhial.
Domnul Lucian Bode a felicitat pe Preasfințitul Părinte Petroniu și pe membrii aparatului administrativ pentru activitatea din anul precedent. Și-a exprimat regretul că nu a reușit să sprijine mai mult lucrările de construcție la Centrul Eparhial. A invitat toți membrii Adunării Eparhiale să sprijine activitățile Eparhiei și să apere imaginea Bisericii.
Domnul Iuliu Nosa a apreciat faptul că s-au realizat foarte multe lucruri, în mod special la Centrul Eparhial, dar și în celelalte parohii. De asemenea, și-a exprimat speranța că vom avea bucuria să-l avem alături de noi la inaugurarea centrului eparhial și la sfințirea paraclisului pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Preacucernicul Părinte vicar-administrativ Vasile Rus a adus precizări cu privire la eforturile făcute pentru strângerea fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor de construcție la sediul Episcopiei Sălajului.
Preasfințitul Părinte Episcop a mulțumit tuturor pentru activitate și pentru sprijin și a anunțat prioritățile administrației eparhiale pentru anul 2013.Misiune în Africa

La invitaţia Preacucernicului Părinte Răzvan Tatu, paroh al Parohiei Ortodoxe Române din Johannesburg, Africa de Sud, şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 11-22 ianuarie 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a efectuat o vizită pastoral-misionară în Africa de Sud.
În cadrul acestei vizite, în ziua de 12 ianuarie, Preasfinţia Sa a sfinţit, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Damaskinos, mitropolitul grec ortodox de Johannesburg şi Pretoria, cu Preacucernicul Părinte Răzvan Tatu, cu un preot grec şi unul bulgar, piatra de temelie pentru prima biserică românească de pe continentul african, care va purta hramul „Sfântul Apostol Andrei”. De faţă au fost aproximativ 80 de credincioşi.
În 13 ianuarie Preasfinţitul Părinte Petroniu a slujit Sfânta Liturghie împreună cu Preacucernicul Părinte Răzvan Tatu în biserica grecească „Sfânta Treime” din Johannesburg, pentru membri comunităţii româneşti din acest oraş, iar în 20 ianuarie a slujit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Damaskinos şi un sobor de preoţi, în biserica grecească „Sfântul Atanasie cel Mare” din Benoni, un orăşel situat în apropiere de Johannesburg, cu prilejul hramului bisericii, în prezenţa câtorva sute de credincioşi greci şi români.Hramul bisericii Unităţii Militare din Zalău

Luni, 7 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Unităţii Militare din Zalău, cu prilejul hramului acestui locaş de cult.Praznicul Botezului Domnului la parohia "Pogorârea Sfântului Duh" din Zalău

De praznicul Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica "Pogorârea Sfântului Duh" din Zalău, biserică păstorită de către Preacucernicul Părinte Alexandru Horvat, care este şi Consilier social-filantropic în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului şi Preacucernicul Părinte Ioan Pop.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită slujba Aghesmei celei Mari şi a fost ţinut un cuvânt de învăţătură de către Preasfinţitul Părinte Petroniu.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro