Curs de formare profesională în Germania

Episcopia Sălajului în colaborare cu Fundaţia Diakonia din Neuendettelsau, Germania, organizează în perioada septembrie 2013 - iulie 2017 un curs practic de formare profesională pentru îngrijitori persoane vârstnice şi bolnavi.
Programul se va derula în Germania. Iniţial va fi organizat un curs intensiv de limba germană, urmat de cursuri şi practică de specialitate. Pe perioada formării cursanţii vor beneficia de cazare şi vor fi plătiţi pentru orele de practică efectuate. De asemenea, vor beneficia de asigurări sociale şi de sănătate şi de asistenţă spirituală. La finalul perioadei de formare cursanţii vor primi o diplomă recunoscută în toate statele Uniunii Europene.
Se pot înscrie în acest proiect persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani şi având cel puţin diplomă de Bacalaureat.
Persoanele interesate sunt aşteptate la sediul Episcopiei Sălajului din Zalău, str. Episcopiei, nr. 1, marţi 20 august 2013, ora 10.30.Liturghie Arhierească la parohia Cristolţ

În Duminica a VII-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Cristolţ, protopopiatul Jibou, parohie păstorită de către Preacucernicul Părinte Lucian Chiş. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului şi fiu al satului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopop al Protopopiatului Jibou şi alţi preoţi slujitori din parohiile învecinate.

Tot cu această ocazie Preasfinţia sa a binecuvântat şi lucrările efectuate la casa parohială din localitate.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Părinte Petroniu vorbind despre venirea celor doi orbi la Mântuitorul a subliniat faptul că în aproape toate minunile săvârşite, Domnul Hristos solicita credinţa celui care apela la tămăduire, în sensul că deşi Mântuitorul săvârşea minunea respectivă, prin credinţă, omul îşi împropria sau făcea lucrătoare minunea lui Dumnezeu.
Dacă uneori Mântuitorul nu întreba pe cel vindecat dacă are credinţă, se datora faptului că El constata credinţa acestuia aşa cum a fost în cazul sutaşului Corneliu sau a femeii cananeence căreia Mântuitorul i-a vindecat fiica.

Credinţa are un rol foarte mare. Vorbind despre vindecarea femeii cu scurgere de sânge, Preasfinţitul Părinte Petroniu a arătat faptul că deşi lumea î-L îmbulzea pe Mântuitorul, doar acea femeie a avut credinţă şi numai ea a luat tămăduire.

Credinţa înseamnă în primul rând acceptarea lui Dumnezeu şi a învăţăturilor Sale ca adevărate. În al doilea rând, noi, ca oameni, trebuie să ne punem această credinţă în mişcare, pentru că spune Sfântul Apostol Iacov: „Credinţa fără de fapte este moartă”.

Vorbind în continuare despre minunea vindecării celui mut, relatată în Evanghelia de astăzi, Preasfinţia sa a subliniat faptul că păcatele vin în viaţa noastră fiindcă noi le îngăduim. Vrăjmaşul vine şi ne ispiteşte şi dacă noi acceptăm pune stăpânire pe noi prin fiecare păcat. Dacă păcatele se repetă mai des, acestea devin patimi sau vicii şi ne stăpânesc. Multe neputinţe cum ar fi bolile se datorează păcatelor.

De aceea este important să fim buni creştini împlinind poruncile lui Dumnezeu, fiindcă înaintea Dreptului Judecător vom da seama pentru gândurile, faptele, dar şi pentru aşanumitele păcate prin omisiune, adică datoriile pe care ar fi trebuit să le împlinim, dar nu am făcut acest lucru.

Situată în partea de nord-est a judeţului Sălaj, localitatea Cristolţ exista înainte de anul 1500, dat fiind faptul că în 1554 satul avea denumirea de Cristolţul Mare, nume datorat atât întinderii teritoriale, cât şi pentru populaţia numeroasă existentă la acea vreme în localitate.

Amplasată pe o colină în mijlocul satului, poziţie care îi conferă grandoare şi splendoare, astfel încât să poată fi cu uşurinţă observată din aproape tot satul, biserica din Cristolţ a fost construită între anii 1905-1910.

De la instalarea sa ca preot în această parohie în anul 2008, Preacucernicul Părinte Lucian Chiş a desfăşurat o bogată activitate pastoral misionară, dar şi administrativ-gospodărească continuând activitatea predecesorilor săi, dintre care amintim pe Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului.

Din activitatea pastoral-misionară desfăşurată în parohie amintim închegarea unui grup vocal format din tineri, efectuarea de pelerinaje la mănăstiri precum şi efectuarea de vizite pastorale la bolnavii şi la persoanele vârstnice din parohie.

Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor derulate cu tinerii, în curtea casei parohiale a fost amenajată o clădire utilată cu toate cele necesare acestor activităţi şi care serveşte şi la organizarea hramului bisericii şi a altor activităţi parohiale sau pentru cazarea temporară a unor cazuri sociale.

Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice derulate la nivel parohial a fost alocat din bugetul parohiei un fond special destinat acestor cazuri.
Din punct de vedere administrativ-gospodăresc activitatea Preacucerniciei sale s-a concentrat atât asupra reparaţiilor la locaşul de cult cât şi la renovarea casei parohiale şi la îngrădirea şi îngrijirea cimitirului parohial.

Pentru întreaga activitate Preacucernicul Părinte paroh Lucian Chiş a fost hirotesit sachelar.PS Petroniu - Predica in Duminica a VII a dupa Rusalii, Cristolt, 2013A IV-A EDIŢIE A FESTIVALULUI DE PRICESNE „MAICĂ, PURUREA FECIOARĂ”

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului şi a Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială în cadrul Eparhiei, duminică 11 august 2013, a avut loc la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus a patra ediţie a Festivalului de pricesne mariane pentru copii „Maică, pururea Fecioară”.
La ediţia din acest an au participat 24 de grupuri de copii din parohiile: „Sfânta Vinere” Zalău, Hereclean, Cehu Silvaniei, Preoteasa, Fizeş, Cosniciu de Sus, Jibou I, Jibou II, Rus, Gâlgău, Ciocmani, Tihău, Surduc, Borza, Bălan, Gâlgău Almaşului, Cheud, Poiana Blenchii, Buzaş, Lipău judeţul Satu Mare şi Hida, reprezentând toate cele trei protopopiate ale Episcopiei Sălajului.
Festivalul, pus sub egida Anului omagial al „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, a debutat cu slujba Sfintei Liturghii oficiată în altarul de vară, în pădurea din vecinătatea mănăstirii, de un ales sobor de preoţi având în frunte pe părintele Silviu Boha, inspectorul pentru catehizare parohială al Episcopiei Sălajului. Răspunsurile la slujbă au fost date de corul bisericii din Parohia Hereclean condus de către domnul dr. Mihai Iacob.
În cuvântul de învăţătură Preacucernicul Părinte Silviu Boha a subliniat importanţa cinstirii Maicii Domnului şi a implicării copiilor în viaţa Bisericii. Totodată a subliniat preocuparea constantă a Episcopiei Sălajului pentru promovarea activităţilor catehetice şi a păstrării identităţii culturale, dar şi grija pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu o manifestă pentru creşterea în lumina valorilor creştine a tinerilor.
După agapa oferită de către maica stareţă Maria Magdalena Terheş pentru cei 250 de copii şi pentru toţi pelerinii aflaţi la mănăstire, grupurile de copii au urcat pe scenă şi pădurea a răsunat de ecoul glasului lor de preamărire şi de rugăciune către Maica Domnului. Au impresionat prin pioşenie, prin frumuseţea interpretării, dar şi prin frumosul port popular pe care l-au purtat cu mare bucurie.
La final Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a felicitat pe toţi cei implicaţi stareţă, coordonatori ai circumscripţiilor catehetice, preoţi, profesori, elevi şi a mulţumit credincioşilor care au însoţit grupurile de copii.
Au fost premiaţi toţi participanţii, fiecare grup a primit o icoană cu Maica Domnului care va fi prezentată spre închinare în biserica parohială cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.
De asemenea au fost acordate diplome de merit: Preacuvioasei maici stareţe Maria Terheş, domnului dr. Mihai Iacob și domnului prof. Vasile Șoimușan.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăÎntâlnire a tinerilor din Jibou în cadrul proiectului „Nu sunt indiferent!”

În data de 7 august 2013, a avut loc în amfiteatrul Grădinii Botanice Vasile Fati din Jibou, a doua întâlnire a tinerilor din cadrul proiectului "Nu sunt indiferent!", proiect iniţiat de Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Jibou în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Porolissum şi Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou.
Tema supusă dezbaterii a fost „Relaţiile dintre copii şi părinţi în contextul societăţii actuale”, temă alesă de tinerii participanţi la sesiunea anterioară. Subiectul s-a dovedit a fi cât se poate de actual şi atractiv, generând discuţii bine argumentate de tineri legate de conflictul dintre generaţii, dificultăţi de comunicare, încredere, înţelegere, respect reciproc, nevoia de a-l cunoaşte sau a-l înţelege pe celălalt, părinte sau copil.
A fost deasemenea evidenţiat faptul că problemele de interrelaţionare filială, nu ţin întotdeauna numai de părinţi şi copii, ci şi de contextual social, cultural, particular fiecărei persoane în parte.
Ca o continuare a celor dezbătute, de comun acord, a fost aleasă ca temă de discuţie pentru întâlnirea viitoare: „Tinerii ieri - Tinerii azi” întâlnire care va avea loc în acelaşi cadru oferit cu atâta generozitate de Gradina Botanică din Jibou.
Totodată, a fost propusă o excursie având ca obiective rezervaţia naturală Gradina Zmeilor din Gâlgăul Almaşului, Castrul roman de la Porolissum, precum şi câteva bisericuţe de lemn, bijuterii de arhitectură populară creştină, mărturii ale credinţei şi statorniciei româneşti în această parte de ţară.

Pr. Insp. Claudiu NechitaHramul mănăstirii Voivodeni

De sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii Voivodeni, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacuviosul Părinte Antonie Pinţa, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicii Părinţi protopopi Ştefan Lucaciu şi Dan Dregan, Preacuviosul Părinte stareţ Ghelasie Spătăcean, precum şi alţi preacuvioşi şi preacucernici părinţi.
În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Marius Dângă, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama parohiei Hurez, protopopiatul Şimleu Silvaniei.
Demersurile pentru înălţarea mănăstirii de la Voivodeni au început înainte de anul 2000, din dorinţa unor credincioşi din sat de a se reface vechea vatră monahală de aici, distrusă în timpul războiului austro-ungar de tunurile generalului Bucow.
Sfinţirea pietrei de temelie a mănăstirii a avut loc în data de 17 august 2002 în prezenţa unui foarte mare număr de credincioşi veniţi în acea zi să participe la sărbătoarea fiilor satului Voivodeni.
La 6 august 2011, cu prilejul hramului mănăstirii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica mare a mănăstirii, în prezent lucrându-se la corpurile de chilii de la intrarea în mănăstire.PS Petroniu - Predica la Schimbarea la Fata a Domnului, M-rea Voivodeni, 2013Târnosirea bisericii din parohia Răstolţu Mare

Duminică, 4 august 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din parohia Răstolţu Mare, protopopiatul Zalău şi a săvârşit Sfânta Liturghie. Cu această ocazie, pentru râvna depusă în slujba bisericii şi a comunităţii, Preacucernicului Părinte paroh Petru Blidar i-a fost conferită distincţia „Crucea Sălăjană”.
Potrivit izvoarelor satul Răstolţu Mare este cea mai veche localitate din comuna Buciumi, fiind pomenit în documente pentru prima dată în anul 1354.
Este demn de amintit faptul că în localitatea Răstolţu Mare s-a născut poetul Ioniţă Scipione Bădescu, prietenul luceafărului poeziei româneşti - Mihai Eminescu, care se presupune că ar fi vizitat Răstolţu Mare, potrivit unei însemnări existente pe o carte veche din strană, carte care în prezent nu se mai păstrează.
Biserica veche din satul Răstolţu Mare cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită între anii 1835 -1839, iar turnul acesteia a fost terminat cinci ani mai târziu.
Anterior acesteia a existat o altă biserică din lemn construită în anul 1612, dar care în anul 1835 a fost donată credincioşilor din Poarta Sălajului, comuna Românaşi.
Lucrările la biserica nouă ce are ca ocrotitori pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au început în anul 2005. După ridicarea zidurilor biserica a fost tencuită şi pictată în tehnica acrilic, a fost făcută instalaţia electrică şi s-au montat policandrele şi aplicele, s-a realizat sistemul de încălzire, s-au montat geamurile şi uşile de acces, baza pereţilor a fost îmbrăcată cu faianţă, iar pardoseala a fost placată cu gresie şi au fost confecţionate iconostasul, strănile, băncile şi tetrapoadele. În exterior locaşul de cult a fost tencuit în terasit, s-a făcut acoperişul din tablă zincată, în turla bisericii au fost montate clopotele, s-au turnat trotuarele şi aleile şi au fost ridicate gardurile. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Prin jertfelnicia celor 120 de familii de vrednici credincioşi şi ale altor binefăcători lucrările la locaşul de cult au fost încheiate în această vară.


PS Petroniu - Cuvant de invatatura in Duminica a VI a dupa Rusalii, Rastolt, 2013Procesiune cu icoana Maicii Domnului în oraşul Jibou

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, în oraşul Jibou a avut loc în data de 4 august 2013, în prima Duminică din Postul Adormirii Maicii Domnului, după Sfânta Liturghie, o procesiune cu icoana Maicii Domnului – “Axioniţa”. Iniţiatorul a fost Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan care este şi paroh al bisericii cu hramurile “Sfântul Prooroc Daniel” şi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate. La procesiune au participat preoţii celor două parohii din oraşul Jibou şi aproximativ 1000 de credincioşi.
Procesiunea s-a desfăşurat pe următorul traseu: Catedrala – strada 1 Mai – strada Avram Iancu (până la Spitalul Orăşenesc) – strada Libertăţii – piaţa 1 Decembrie 1918 (biserica “Adormirea Maicii Domnului”) – strada Stadionului – strada Garoafelor – strada 1 Mai – Catedrala, cu popasuri, unde au fost citite Sfintele Evanghelii ale Praznicelor Maicii Domnului şi au fost rostite ectenii. Pe tot parcursul procesiunii, credincioşii, cu lumânări aprinse în mâini, au cântat pricesne mariane.
Icoana Maicii Domnului Axioniţa aflată în biserica cu hramurile “Sfântul Prooroc Daniel” şi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Jibou a fost donată de către familia domnului inginer Dan Ghiurco, familie de vrednici credincioşi ai parohiei.
Această manifestare de la Jibou a avut un impact sufletesc deosebit asupra credincioşilor participanţi. Ei s-au încărcat cu “nectarul” bineînmiresmat al evlaviei, întocmai ca albinele cele înţelepte şi harnice, evlavie din care a răsunat şi glasul unanim: “O, Măicuţă Sfântă, / Te rugăm fierbinte, / Să ne-asculţi de-a pururi / Marea rugăminte. / Nu lăsa Măicuţă / Să pierim pe cale, / Căci noi suntem fiii / Lacrimilor tale.”
Nădăjduim că Maica Domnului, ca o Maică bună a tuturor credincioşilor dreptslăvitori, ne va asculta rugăciunile şi le va duce Fiului ei – Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care să mântuiască sufletele noastre.

Protopop, Dan DreganProiectul NU SUNT INDIFERENT

În data de 31 iulie, a demarat proiectul Nu sunt indiferent, proiet iniţiat de Parohia Jibou I în parteneriat cu Asociaţia Filatropia Porolissum, Gradina Botanică Vasile Fati Jibou, CRRN Jibou, proiect care îşi propune implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, dezvoltarea relaţiilor interumane, facilitarea dialogului între tineri, identificarea nevoilor tinerilor şi sensibilizarea societăţii civile cu privire la acestea.
Prima întâlnire a avut ca temă de discuţie prietenia, respectiv înţelesul acestei noţiuni în contextul inflaţiei de prieteni din lumea virtuală.Tinerii creştini au găsit astfel raspuns la întrebările: La ce ma ajută să am un prieten, să fiu un prieten, cum să găsesc un prieten adevărat, este Dumnezeu un prieten -prietenul tău?
La finalul activităţilor care s-au bucurat şi de susţinerea firmei SC. Alex SRL, tinerii s-au înâlnit cu bolnavii internaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou, împlinind şi una din faptele milei creştine şi au stabilit ca temă de dezbatere petru o doua întâlnire Relaţiile dintre copii şi părinţi în contextul societăţii actuale.
Pr. Insp. Claudiu NechitaA treia serie a taberei catehetice de la Mănăstirea Strâmba

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, în perioada 15-20 iulie 2013, 70 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 20 de ani, alături de părintele profesor Mateiu Călin Andrei de la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din Hida au fost în tabăra de catehizare la Mănăstirea Strâmba. Aici au fost întâmpinaţi de către Preacuviosul Părinte Stareţ, Arhimandritul Grighentie Oţelea cu multă căldură sufletească, iar pe toată perioada taberei s-a îngrijit ca participanţii la tabără să fie bine hrăniţi şi trupeşte dar şi sufleteşte prin sfintele slujbe de dimineaţă şi de seară, la care copiii au luat parte (Utrenie, Acatiste, Sfânta Liturghie şi Vecernia), dar şi prin cuvintele şi îndemnurile sfinţiei sale ziditoare de suflet.
Părintele Profesor Mateiu Călin Andrei a pregătit pentru copii activităţi de catehizare captivante şi plăcute. Pe lângă orele de cateheză elevilor li s-au proiectat cu video-proiectorul pe ecran filme despre viaţa lui Iosif şi a Regelui David. Astfel copii şi-au amintit şi de cunoştinţele pe care le aveau despre condiţiile de primire a Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei precum şi de efectele lor. De fapt punctul central al acestei tabere a constat în faptul că toţi participanţii la tabără şi-au mărturisit păcatele şi au primit Trupul şi Sângele lui Hristos în ultima zi de tabără, 20 Iulie la Sărbătoarea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul.
De asemenea între activităţile acestei tabere s-a numărat şi ateliere de muzică bisericească în cadrul cărora elevii au audiat şi învăţat melodii cu conţinut religios moral. Cei mai talentaţi în acest sens au dat răspunsurile de la strană la slujbele săvârşite. Alţii talentaţi la desen şi pictură au desenat şi pictat scene cu personaje biblice.
Joi, 18 iulie Preacuviosul Părinte Stareţ Grighentie a organizat pentru toţi copiii o frumoasă şi reuşită excursie de o zi în care s-a vizitat Mănăstirea Bic, Băile Boghiş apoi au vizitat păstrăvăria de la Tusa. Vineri, 19 Iulie a avut loc o drumeţie la Fântâna Tâlharului la distanţă de aproximativ 3 km de Mănăstire, activitate care a fost coordonată de către Preacuviosul Părinte Acachie, vieţuitor al Mănăstirii, care a şi relatat copiilor legenda acestui loc.
După participarea la Sfânta Liturghie într-un cadru festiv şi emoţionant toţi copiii din tabără au primit diplome de la Preacuviosul Părinte Stareţ.
Copiii la rândul lor, reprezentaţi de Părintele profesor Mateiu Călin, au oferit diplome părintelui Stareţ şi persoanelor care alcătuiesc obştea mănăstirii, diplome care s-au dorit a fi expresia sentimentelor de profundă recunoştinţă pentru dragostea şi căldura cu care călugării cu chip de îngeri (cum spunea un copil la sfârşit pe foia cu Impresii de tabără), le-au oferit această tabără.

Pr. Prof. Călin MateiuO nouă serie de elevi în tabără la Mănăstirea Strâmba

În perioada 8-13 iulie 2013, elevii de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg, Şcoala Gimnazială Tusa şi Şcoala Gimnazială Valcău de Jos au au participat în tabăra de catehizare organizată la Sfânta Mănăstire Strâmba. Tabăra s-a desfăşurat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului şi sub purtarea de grijă a Părintelui Stareţ Arhimandritul Grighentie Oţelea.

În tabără au participat 48 de copii, care au fost insoţiţi de profesoarele Vereş Pop Margareta şi Ţîrle Dana de la Liceul Tehnologic Sîg şi de doamna profesoară Ember Monica de la Şcoala Gmnazială Valcău de Jos.

Cu binecuvântarea şi dragostea părintelui stareţ elevii din tabără au avut parte de activităţi duhovniceşti, intelectuale şi artistice, care au avut ca scop apropierea de Dumnezeu şi de aproapele: participare la Sfânta Liturghie, la slujba Vecerniei, la Taina Sfântului Maslu, ore de catehizare, concursuri cu tematică religioasă şi concurs de bătut toaca.

Orele de cateheză au fost un prilej de a recapitula cunoştinţele dobândite în decursul anului la orele de religie sau la orele de cateheză desfăşurate în parohii, dar şi de a dobândi altele noi.
Copiii au participat, la mijlocul săptămânii, la o excursie organizată la câteva obiective religioase şi turistice.Astfel ei au vizitat mănăstirea Ţeghea din judeţul Satu Mare şi Ştrandul de la Mihăieni.

Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea elevilor în zi de vineri, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.

În ultima zi de tabără copiii au fost răsplătiți cu premii și diplome din partea organizatorilor.Copiii au fost impresionaţi de ceea ce au descoperit acolo şi înainte de a se întoarce spre casă, au promis că vor fi mai buni, că-şi vor arăta mai mult ca până acum dragostea faţă de cei din jur şi nu vor uita niciodată dragostea cu care au fost primiţi in acest colţ de rai, Mănăstirea Strâmba.

Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile pe care le-au trăit acolo, Părintelui Stareţ Grighentie şi tuturor celor de acolo, pentru grija şi dragostea pe care le-a împărtăşit-o, eleviii au venit spre casă dorindu-şi să repete această minunată experienţă cât mai repede.

Profesor de Religie Vereş Pop Margareta-Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro