A treia serie a taberei catehetice de la Mănăstirea Strâmba

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, în perioada 15-20 iulie 2013, 70 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 20 de ani, alături de părintele profesor Mateiu Călin Andrei de la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din Hida au fost în tabăra de catehizare la Mănăstirea Strâmba. Aici au fost întâmpinaţi de către Preacuviosul Părinte Stareţ, Arhimandritul Grighentie Oţelea cu multă căldură sufletească, iar pe toată perioada taberei s-a îngrijit ca participanţii la tabără să fie bine hrăniţi şi trupeşte dar şi sufleteşte prin sfintele slujbe de dimineaţă şi de seară, la care copiii au luat parte (Utrenie, Acatiste, Sfânta Liturghie şi Vecernia), dar şi prin cuvintele şi îndemnurile sfinţiei sale ziditoare de suflet.
Părintele Profesor Mateiu Călin Andrei a pregătit pentru copii activităţi de catehizare captivante şi plăcute. Pe lângă orele de cateheză elevilor li s-au proiectat cu video-proiectorul pe ecran filme despre viaţa lui Iosif şi a Regelui David. Astfel copii şi-au amintit şi de cunoştinţele pe care le aveau despre condiţiile de primire a Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei precum şi de efectele lor. De fapt punctul central al acestei tabere a constat în faptul că toţi participanţii la tabără şi-au mărturisit păcatele şi au primit Trupul şi Sângele lui Hristos în ultima zi de tabără, 20 Iulie la Sărbătoarea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul.
De asemenea între activităţile acestei tabere s-a numărat şi ateliere de muzică bisericească în cadrul cărora elevii au audiat şi învăţat melodii cu conţinut religios moral. Cei mai talentaţi în acest sens au dat răspunsurile de la strană la slujbele săvârşite. Alţii talentaţi la desen şi pictură au desenat şi pictat scene cu personaje biblice.
Joi, 18 iulie Preacuviosul Părinte Stareţ Grighentie a organizat pentru toţi copiii o frumoasă şi reuşită excursie de o zi în care s-a vizitat Mănăstirea Bic, Băile Boghiş apoi au vizitat păstrăvăria de la Tusa. Vineri, 19 Iulie a avut loc o drumeţie la Fântâna Tâlharului la distanţă de aproximativ 3 km de Mănăstire, activitate care a fost coordonată de către Preacuviosul Părinte Acachie, vieţuitor al Mănăstirii, care a şi relatat copiilor legenda acestui loc.
După participarea la Sfânta Liturghie într-un cadru festiv şi emoţionant toţi copiii din tabără au primit diplome de la Preacuviosul Părinte Stareţ.
Copiii la rândul lor, reprezentaţi de Părintele profesor Mateiu Călin, au oferit diplome părintelui Stareţ şi persoanelor care alcătuiesc obştea mănăstirii, diplome care s-au dorit a fi expresia sentimentelor de profundă recunoştinţă pentru dragostea şi căldura cu care călugării cu chip de îngeri (cum spunea un copil la sfârşit pe foia cu Impresii de tabără), le-au oferit această tabără.

Pr. Prof. Călin MateiuO nouă serie de elevi în tabără la Mănăstirea Strâmba

În perioada 8-13 iulie 2013, elevii de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg, Şcoala Gimnazială Tusa şi Şcoala Gimnazială Valcău de Jos au au participat în tabăra de catehizare organizată la Sfânta Mănăstire Strâmba. Tabăra s-a desfăşurat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului şi sub purtarea de grijă a Părintelui Stareţ Arhimandritul Grighentie Oţelea.

În tabără au participat 48 de copii, care au fost insoţiţi de profesoarele Vereş Pop Margareta şi Ţîrle Dana de la Liceul Tehnologic Sîg şi de doamna profesoară Ember Monica de la Şcoala Gmnazială Valcău de Jos.

Cu binecuvântarea şi dragostea părintelui stareţ elevii din tabără au avut parte de activităţi duhovniceşti, intelectuale şi artistice, care au avut ca scop apropierea de Dumnezeu şi de aproapele: participare la Sfânta Liturghie, la slujba Vecerniei, la Taina Sfântului Maslu, ore de catehizare, concursuri cu tematică religioasă şi concurs de bătut toaca.

Orele de cateheză au fost un prilej de a recapitula cunoştinţele dobândite în decursul anului la orele de religie sau la orele de cateheză desfăşurate în parohii, dar şi de a dobândi altele noi.
Copiii au participat, la mijlocul săptămânii, la o excursie organizată la câteva obiective religioase şi turistice.Astfel ei au vizitat mănăstirea Ţeghea din judeţul Satu Mare şi Ştrandul de la Mihăieni.

Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea elevilor în zi de vineri, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.

În ultima zi de tabără copiii au fost răsplătiți cu premii și diplome din partea organizatorilor.Copiii au fost impresionaţi de ceea ce au descoperit acolo şi înainte de a se întoarce spre casă, au promis că vor fi mai buni, că-şi vor arăta mai mult ca până acum dragostea faţă de cei din jur şi nu vor uita niciodată dragostea cu care au fost primiţi in acest colţ de rai, Mănăstirea Strâmba.

Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile pe care le-au trăit acolo, Părintelui Stareţ Grighentie şi tuturor celor de acolo, pentru grija şi dragostea pe care le-a împărtăşit-o, eleviii au venit spre casă dorindu-şi să repete această minunată experienţă cât mai repede.

Profesor de Religie Vereş Pop Margareta-Liceul Tehnologic Nr.1 SîgResfinţirea bisericii din parohia Moigrad

Duminică, 14 iulie 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Moigrad, protopopiatul Zalău. Tot cu acest prilej Preasfinţia sa a binecuvântat lucrările săvârşite la locaşul de cult începute în anul 2008 sub coordonarea Preacucernicului Părinte paroh Ciprian Porumb. Cu acest prilej, pentru activitatea pastoral misionară desăşurată, Preacucernicul Părinte paroh Ciprian Porumb a fost hirotesit iconom stavrofor.
După rostirea cuvântului de învăţătură, toţi cei prezenţi s-au deplasat spre centrul localităţii unde Preasfinţitul Părinte Petroniu a sfinţit un monument închinat eroilor din localitate.
Localitata Moigrad este atestată documentar la anul 1423 şi a fost ridicată în apropierea vechiului castru roman de la Porolissum. Acest castru a fost ridicat la rangul de municipiu de împăraţii romani şi aici a fost descoperit cel mai vechi tezaur de aur din România, datând din perioada neoliticului.
Tot aici, la Porolissum, a fost descoperită cea mai veche basilică paleocreştină la nord de Dunăre, fapt sublinit şi de Preasfinţitul Părinte Petroniu la începutul cuvântului de învăţătură.


PS Petroniu - Cuvant de invatatura in Duminica a III a dupa Rusalii, Moigrad, 2013Ședința administrativă lunară la Protopopiatul Jibou

Miercuri, 10 iulie 2013, s-a desfăşurat şedinţa administrativă lunară a Preacucernicilor Părinţi din Protopopiatul Jibou. La fel ca în luna precedentă, aceasta a avut ca locaţie amfiteatrul Grădinii Botanice din localitate.

După rugăciunea de început şi citirea tabelului nominal al preoţilor de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan, Preacucernicul Părinte Florin – Marian Pop, de la Parohia Dobrocina, a susţinut conferinţa cu tema “Dezvoltarea vieţii liturgice, a artei şi arhitecturii creştine în timpul lui Constantin cel Mare”. Au urmat dezbateri pe marginea temei. A fost prezentată apoi şi distribuită preoţilor cartea “Episcopia Sălajului 5 ani de activitate (2008 – 2013)”, carte tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. În cadrul şedinţei s-au dezbătut şi probleme de ordin administrativ, economic şi social. Ca problemă liturgică s-a urmărit diferenţa la sfintele slujbe în perioada Octoihului faţă de cea a Penticostarului. Următoarea şedinţă adminitrativă va avea loc în data de 12 august, în cadrul căreia se va rosti prelegerea “Educaţia şi familia creştină a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”. După rugăciunea de încheiere s-a vizitat Grădina Botanică, prezente fiind şi doamnele preotese.Tabără catehetică la mănăstirea Strâmba

În perioada 1-6 iulie 2013, o parte din elevii Episcopia Sălajului, care au avut rezultate deosebite la olimpiada de religie şi la concursul naţional "Biserica, locaş de închinare” au trăit clipe de neuitat în grădina Maicii Domnului, la Sfânta Mănăstire Strâmba. Tabăra s-a desfăşurat cu binecuvântarea P.S. Petroniu Episcopul Sălajului şi sub purtarea de grijă a Părintelui Stareţ Arhimandritul Grighentie Oţelea. Profesorii însoţitori, Cerchezan Luminiţa, Ghiurcuţa Adriana şi Ciocmărean Ionuţ, împreună cu Părintele Acachie de la mănăstire, au făcut ca această săptămână să devină pentru elevii sălăjeni una de neuitat.
Cu binecuvântarea şi dragostea părintelui stareţ elevii din tabără au avut parte de multe activităţi interesante care au avut ca scop apropierea de Dumnezeu şi de aproapele: participare la Sfânta Liturghie, la slujba Vecerniei, la Taina Sfântului Maslu, ore de catehizare, concursuri cu tematica religioasă, jocuri sportive, concurs de bătut toaca. Important pentru ei a fost şi excursia pe care au făcut-o în judeţul Bihor unde au vizitat Mănăstirea "Buna Vestire”, Mănăstirea "Sfintei Cruci” şi Grădina Zoologică din Oradea, apoi Staţiunea Felix. Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea elevilor în zi de vineri, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei. Majoritatea elevilor s-au implicat şi în cântarea unor pricesne la slujbele oficiate la mănăstire precum şi în rostirea rugăciunilor mai cunoscute cu voce tare.
Impresionaţi de ceea ce au descoperit acolo, înainte de a se întoarce spre casă, cu lacrimi de bucurie, au promis că vor fi mai buni, că-şi vor arăta mai mult ca până acum dragostea faţă de cei din jur şi nu vor uita niciodată dragostea cu care au fost primiţi în acest colţ de rai, Mănăstirea Strâmba.
Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile pe care le-au trăit acolo, Părintelui Stareţ Grighentie şi tuturor celor de acolo, pentru grija şi dragostea pe care le-a împărtăşit-o, au venit spre casă dorindu-şi să repete această minunată experienţă cât mai repede.

Prof. Ionuţ CiocmăreanLiturghie Arhierească în localitatea Şasa

Duminică, 7 iulie 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica din localitatea Şasa, filie a parohiei Dolheni, din protopopiatul Jibou. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopop al Protopopiatului Jibou, părintele paroh Ovidiu Druţă şi alţi preoţi din parohiile învecinate şi fii ai satului. Bucuria împreună slujirii a fost cu atât mai mare cu cât în această localitate nu a mai fost săvârşită o liturghie arhierească de la sfinţirea bisericii în anul 1921.

Situată în partea de nord-est a judeţului Sălaj, la graniţa cu judeţul Maramureş, localitatea Şasa este atestată documentar pentru prima dată în anul 1549 când aici existau patru case şi aparţinea administrativ de cetatea Chioarului. Despre existenţa unei biserici în Şasa se aminteşte pentru prima dată în anul 1666, în însemnările de pe marginea unui Tetraevanghelier. În 1826 se construieşte o nouă biserică de lemn. Biserica actuală de piatră datează din anul 1921. În prezent localiatea Şasa are 56 locuitori.


PS Petroniu - Cuvant de invatatura in Duminica a II a dupa Rusalii, 2013Festivitatea de absolvire a elevilor Școlii Postliceale Sanitare Christiana din Zalău

În după amiaza zilei de duminică, Preasfințitul Părinte Petroniu a participat la festivitatea de absolvire a elevilor Școlii Postliceale Sanitare Christiana din Zalău. Festivitatea s-a desfășurat în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Pe lângă Preasfințitul Părinte Petroniu au mai luat cuvântul și au felicitat pe absolvenți directorul Școlii Christiana Zalău – domnul Gabriel Iluță, doamna Ramona Marincaș - director de îngrijiri la Spitalul de Urgență Zalău, doamna Doina Bara – vicepreședinte al Ordinului Asistenților Medicali Sălaj, precum și cadre didactice ale școlii Christiana.Liturghie Arhierească la biserica „Sfânta Treime” din Zalău

Duminică, 30 iunie 2013, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfânta Treime” din Zalău, biserică la care slujesc Preacucernicii Părinți Iosif Ferenț și Ioan Farcaș.
Biserica „Sfânta Treime” este cea mai veche biserică ortodoxă din Zalău. După încheierea primului război mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit în Zalău construirea unei biserici ortodoxe, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei bisericii cu hramul „Sfânta Treime”, aceasta fiind prima biserică românească din cărămidă ridicată în oraş. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată cu această ocazie în casă parohială. Clădirea grădiniței data din 1870 şi a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008.
În anul 2008 a fost ridicată o nouă casă parohială, iar în 2010 s-a amenajat și curtea locașului de cult.


PS Petroniu - Predica in Duminica I dupa Rusalii, Zalau, 2013Resfinţirea bisericii din parohia Agrij

Sâmbătă, 29 iunie 2013, la prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Preasfinţitul Părinte Petroniu, înconjurat de un sobor de 26 de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie în altarul de vară ridicat în curtea bisericii din parohia Agrij, protopopiatul Zalău. Tot cu această ocazie Preasfinţia sa a săvârşit şi slujba de resfinţire a locaşului de cult, în urma lucrărilor de reînnoire săvârşite la locaşul de cult.

Biserica din parohia Agrij a fot ridicată între anii 1906-1909. Datorită stării de deteriorare, începând cu anul 2008 sub coordonarea Preacucernicului Părinte paroh Vasile Man şi prin jertfelnicia celor 250 de familii de credincioşi ai parohiei au fost demarate ample lucrări pentru reînnoirea bisericii. Astfel bolta bisericii a fost refăcută, pereţii au fost retencuiţi şi înfrumuseţai cu o pictură nouă, a fost schimbată instalaţia electrică şi policandrele, au fost înlocuite geamurile şi uşile, pardoseala a fost placată cu greso-granit, s-a montat instalaţia de încălzire, iar iconostasul şi mobilierul bisericesc au fost înlocuite. De asemenea a fost schimbat acoperişul, au fost turnate treptele şi trotuarele, au fost ridicate gardurile, un altar de vară şi două troiţe de lemn.

Pentru întreaga activitate, Preacucrnicul Părinte paroh Vasile Man a fost hirotesit iconom stavrofor.


PS Petroniu - Cuvant la Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, Agrij, 2013Hramul Mănăstirii "Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul" Bobota

În cea de-a doua zi de Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba Sfintei Liturghii în altarul de vară al schitului „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din localitatea Bobota, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal. În urma aprobării prealabile a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, cu acest prilej a fost proclamată ridicarea schitului Bobota la rang de mănăstire, iar Preacuviosul Părinte Mina Pletosu a fost hirotesit şi instalat stareţ al mănăstirii.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfinţitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere celor care s-au implicat activ în lucrările de ridicare a mănăstirii.

Piatra de temelie a mănăstirii Bobota a fot sfinţită în data de 13 iunie 2004 de către Preafinţitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, iar lucrările de început au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean de la parohia Bobota, până în anul 2008 când au fost preluate de către Preacuviosul Părinte Pahomie Buruiană. În anul 2012 este numit egumen al schitului Preacuviosul Părinte Mina Pletosu care a continuat lucrările începute de predecesorii săi, în prezent lucrându-se la pictura interioară a bisericii.

În momentul de faţă mănăstirea are 5 vieţuitori.PS Petroniu - Cuvant de Invatatura in a doua zi de Rualii, M-rea Bobota, 2013
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro