Târnosirea bisericii noi din parohia Ortelec

Duminică, 1 septembrie 2013, o nouă biserică a fost dată în folosinţă în Episcopia Sălajului. Este vorba despre biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din cartierul Ortelec al Municipiului Zalău. Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, înconjurat de un sobor de 31 de preoţi şi diaconi.

Întrucât vechea biserică din Ortelec era situată înspre ieşirea din localitate, multor persoane le era greu să se deplaseze pe o distanţă atât de mare aşa încât s-a luat hotărârea ridicării unei noi biserici mai spre centrul satului. Astfel, în anul 2006 părintele paroh Nicolae Gudea a purces la ridicarea noului locaş de cult, lucrări care au fost finalizate în acest an.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe tânărul Călin Blaga, urmând ca în duminica următoare acesta să fie hirotonit preot misionar pe seama protopopiatului Zalău, dar cu scopul de a săvârşi slujbele bisericeşti în biserica veche din Ortelec.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul „Gloria Dei” al bisericii „Sfântul Ştefan” din Zalău, cor dirijat de către doamna profesor Maria Porumb.

Pentru întreaga activitate desfăşurată, Preacucernicului Părinte paroh Nicolae Gudea, care este şi revizorul contabil al Episcopiei Sălajului, i-a fost acordată distincţia Crucea Sălăjană. Aceeaşi distincţie a fost acordată, dar de data aceasta pentru mireni, domnului Gabriel Chiş.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere persoanelor care au ajutat în mod special la ridicarea noii biserici.PS Petroniu - Predica in Duminica a X-a dupa Rusalii, Ortelec, 2013Resfinţirea bisericii din parohia Şimişna

Sâmbătă, 31 august 2013, locuitorii parohiei Şimişna s-au aflat în zi de sărbătoare, aceştia bucurându-se de prezenţa în mijlocul lor a Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

După ce au fost întâmpinaţi în biserica mare din localitate, cei doi ierarhi au pornit în procesiune alături de preoţii din parohiile de pe Valea Someşului şi credincioşi spre biserica „Sfântul Nicolae” unde au săvârşit slujba de resfinţire a locaşului de cult, urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii.

La momentul potrivit Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învăţătură intitulat „Importanţa bisericii pentru fiecare dintre noi şi pentru tot neamul laolaltă”.

IPS Andrei - Predica la Resfintirea bisericii din Simisna, 2013


La rândul său, Preasfinţitul Părinte Petroniu a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei pentru împreună slujire şi a mulţumit de asemenea părintelui paroh Niculaie Revnic pentru întreaga activitate, astăzi fiind ultima slujbă săvârşită de părintele Niculaie în calitate de paroh, acesta ajungând la vârsta pensionării. Tot cu acestă ocazie Preasfinţitul Petroniu a prezentat credincioşilor parohiei Şimişna pe noul lor paroh, părintele Claudiu Căprar.

PS Petroniu - Resfintirea bisericii din Simisna, 2013


Ridicată între anii 1930-1936, biserica a fost târnosită de către vrednicul de pomenire episcop Nicolae Colan în anul 1936. Între anii 1944-1947 pe lângă această biserică a funcţionat un schit de maici. După închiderea schitului, în micuţa biserică nu s-a mai slujit decât la sărbătorile bisericeşti de peste săptămână, duminica şi la sărbătorile mari slujbele ţinându-se în biserica mare a satului ridicată între anii 1896 -1906.

Începând cu anul 2008, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Niculaie Revnic şi prin vrednicia şi devotamentul celor 220 de familii de vrednici credincioşi, dar şi a altor binefăcători, biserica a fost reparată capital, interiorul locaşului de cult fiind repictat. De asemenea exteriorul bisericii a fost tencuit, au fost făcute gardurile, amenajându-se totodată şi curtea locaşului de cult.

Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Petroniu a acordat domnului Simion Cecan distincţia Crucea Sălăjană pentru mireni, dar şi diplome de apreciere pentru cei implicaţi în lucrările de refacere ale bisericii.Hramul Mănăstirii Bic

Mănăstirea Bic din Episcopia Sălajului şi-a prăznuit astăzi, 29 august 2013, ocrotitorul, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Acest moment a fost cu atât mai ales cu cât obştea mănăstirii s-a bucurat de prezenţa în mijlocul lor a Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în altarul de vară al mănăstirii, cei doi ierarhi fiind înconjuraţi de un frumos sobor de preoţi şi diaconi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a ţinut mulţimilor de credincioşi un cuvânt de învăţătură intitulat „Vrăjmaşul de moarte al familiei este depravarea”. Vorbind despre perioada în care a trăit Sfântul Ioan Botezătorul, Înaltpreasfinţia sa a arătat să într-o lume necreştină în care morala lipsea erau de înţeles aceste păcate ca desfrânarea, incestul, avortul şi alte păcate de acest fel. Dar oare după 2000 de ani de creştinism oare acestea îşi mai au locul? Toate aceste păcate duc la prăbuşirea familiei nu numai din punct de vedere spiritual ci şi din punct de vedere al vieţii noastre sociale.

Familia este forma socială de bază întemeiată prin căsătorie constând din soţ, soţie şi copii. Dar vrăjmaşul de moarte al familiei este depravarea. În toate veacurile au existat păcate, dar parcă veacul nostru este mai pecetluit de erotism decât orice alt veac.

Familia este comuniunea de iubire ce se realizează prin Taina Cununiei. Familia a fost întemeiată de Dumnezeu în rai. La fel, când Mântuitorul era pe pământ, prima minune a făcut-o la nunta din Cana Galileii, ridicând însoţirea dintre bărbat şi femeie la rang de taină. Unirea dintre bărbat şi femeie se raportează la unirea dintre Hristos şi Biserică (Efeseni 5:32).

Dacă această taină este mare, dacă familia este forma socială de bază, atunci când se prăbuşeşte familia suferim cu toţii. Divorţurile s-au triplat în ultimii ani şi aceasta se datorează multelor păcate care domnesc în lume. Acestea erodează temelia familiei creştine.

Pe lângă desfrâul şi incestul amintite în Evanghelia de astăzi, putem enumera şi alte păcate care erodează temelia familiei cum ar fi unirile consensuale, căsătoriile de probă sau căsătoriile între persoanele de acelaşi sex.

Toate aceste păcate sunt stimulate şi de o situaţie specială în care trăim noi: niciodată nu au emigrat atât de mulţi dintre semenii noştrii din cauza sărăciei. Prin faptul că un soţ merge să lucreze în afara ţării, premizele ca familiile să se destrame sunt gata.

Familiile de tineri de astăzi vor rămânea puternice dacă soţii vor avea o viaţă religioasă, pentru că Hristos este cel care întemeiază Taina Căsătoriei, dar El este şi cel care dă putere ca familia să-şi atingă scopul ei: comuniunea dintre cei doi soţi, dragostea, naşterea de prunci, creşterea acestora în frică de Dumnezeu şi mântuirea tuturor.

La rândul său, Preasfinţitul Părinte Petroniu a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei pentru faptul că a binevoit a fi împreună cu credincioşii din Episcopia Sălajului la acestă mare sărbătoare.

De asemenea, Preasfinţia sa a amintit că în urmă cu şapte ani a fost prezent la slujbă la această mănăstire şi Înaltpreasfinţitul Părinte Bartolomeu, care doar de câteva luni era mitropolit.

Preasfinţitul Părinte Petroniu a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei spunând că prin prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale dă curaj obştii monahale mici şi tinere de la Mănăstirea Bic.

Înfiinţată în anul 1994, prin neîntrerupta grijă a maicii stareţe Marina Lupou şi a maicilor din obştea mănăstirii, Mănăstirea Bic are în grijă un centru pentru îngrijire a persoanelor vârstnice sunt asistaţi 23 de bătrâni. De asemenea, mănăstirea are şi o şcoală unde sunt şcolarizaţi şi cazaţi 20 de copii proveniţi din familii cu risc social din întreg judeţul Sălaj.Resfinţirea bisericii din parohia Rus

Duminică, 25 august 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a resfinţit biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Rus, protopopiatul Jibou şi a săvârşit Sfânta Liturghie în altarul de vară din curtea locaşului de cult.

Ridicată între anii 1891-1894 biserica din parohia Rus a fost supusă unui amplu proces de reparaţii începând cu anul 2008, prin purtarea de grijă a părintelui paroh Alexandru Bande. Astfel, în această perioadă biserica a fost pictată pentru prima dată de la zidirea ei, exteriorul locaşului de cult a fost înnoit şi el, iar în curtea bisericii a fost ridicat un altar de vară. Toate aceste lucrări au fost posibile prin strădania şi contribuţia celor 220 de familii de vrednici credincioşi şi ale altor binefăcători.

Prima atestare documentară a satului Rus datează din anul 1325, dar descoperirile arheologice (fragmente ceramice, unelte din piatră, aramă și bronz) demonstrează o locuire mai veche a așezării. În epoca romană acest teritoriu făcea parte din zona sistemului de apărare roman a provinciei Dacia, în sectorul dintre castrele Tihău și Cășeiu, în zona defensivă contra dacilor liberi, care trăiau la nord de Someș.

În jurul anului 1350 familia Bánffy a colonizat aici populație slavă (rusini), de la care provine și numele așezării.
Prima biserică cunoscută din localitatea Rus este biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, fiind ridicată în anul 1709 şi care a dăinuit până în anul 1897, după încheierea lucrărilor la biserica de zid.

Pentru întrega activitate pastorl-misionară, Preacucernicul Părinte paroh Alexandru Bande a fost hirotesit iconom.

De asemenea la sfârşitul Sfintei Liturghii au fost acordate diplome de merit celor care au ajutat în mod special la efectuarea lucrărilor de înnoire a locaşului de cult.PS Petroniu - Predica in Duminica a IX-a dupa Rusalii, Rus, 2013Prima Reuniune a Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului

În zilele de 22-24 august 2013, la Baia Mare a avut loc Reuniunea Tinerilor Ortodocşi (RTO) din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Evenimentul s-a desfăşurat cu binecuvântarea ÎPS Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului, prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Iusin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare, cu sprijinul direct al domnului primar, Cătălin Cherecheş.
Din Episcopia Sălajului au fost prezenți la întâlnire 50 de tineri însoțiți de către Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopop al Jiboului și Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, Protopopop al Şimleului.
Reuniunea a fost un real succes şi de mare folos sufletesc pentru cei peste 1000 de tineri participanţi, din toată Mitropolia. Organizarea a fost ireproşabilă, presupunând o muncă titanică pentru cei ce au planificat totul, până la cel mai mic detaliu, astfel încât participanţii să se simtă bineveniţi la Baia Mare şi să-şi dorească o nouă întânire cât mai curând. De la întâmpinarea tinerilor la 7 biserici parohiale, primirea caietului, ecusonului şi tricoului Reuniunii, rugăciunea de seară săvârşită la catedrala „Sfânta Treime”, până la cazare, masă, dezbaterile la 7 şcoli din municipiu, conferinţe, simpozioane, vizite la Muzeul de Etnografie şi Artă populară sau la Muzeul Satului, programul de seară, cu muzică uşoară, folk sau populară, totul a fost gândit în aşa fel încât să nu intervină niciun „timp mort”.
Momente cu adevărat speciale din timpul Reuniunii, momente de înaltă trăire duhovnicească, dar şi de mare încărcătură emoţională, pe care le-am trăit alături de inimile tinere ale participanţilor. Au fost, mai întâi de toate, cuvântările ierarhilor noştri: ÎPS Părinte Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, ÎPS Părinte Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iusin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, cuvântări pline de învăţăminte pentru tineri, de sfaturi practice privitoare la atitudinea pe care trebuie să o aibă tinerii creştini ortodocşi faţă de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, într-o lume globalizată şi secularizată, în care valorile creştine se pierd din ce în ce mai mult, lume plină de ispite şi atracţii nefolositoare sufletului tânăr.
Un moment cu totul aparte a fost acela de la deschiderea Reuniunii, când vocile celor 1200 de tineri s-au reunit în rugăciune şi cântare. După ce s-au rostit Rugăciunile de seară, s-au cântat pricesne, dar a răsunat şi Imnul de Stat al României, „Deşteaptă-te, române!”, care a făcut să vibreze de emoţie orice făptură prezentă în catedrală, imn pe care niciodată până acum nu l-am auzit cântat cu atâta ardoare, tinerii voind cu adevărat a se trezi din somnul păcatului şi a păşi către Hristos.
O altă etapă importantă a RTO a fost procesiunea „Bucuriei de a fi creştin”, desfăşurată pe o distanţă de 3 km, de la Muzeul Satului până la Catedrala „Sf. Treime”, când oraşul Baia Mare a răsunat de pricesne sau cântări patriotice, procesiune în care toţi participanţii au îmbrăcat tricoul albastru al Reuniunii ori frumosul port popular, aducând un plus de armonie şi culoare oraşului şi locuitorilor lui.
Un alt moment emoţionant a fost la încheierea Reuniunii, când toţi participanţii, clerici şi mireni, copii, tineri sau vârstnici, şi-au unit mâinile cu cei din stânga şi dreapta lor, unindu-şi, parcă, şi sufletul spre împreună-rugăciune şi cântare. Frumoase şi înălţătoare momente! Alese trăiri şi simţăminte duhovniceşti! Credem că fiecare tânăr prezent la Baia Mare aşteaptă cu nerăbdare cea de-a II-a ediţie a RTO, nu numai pentru a-şi reîntâlni noii prieteni, ci mai ales pentru faptul că au trăi şi simţit pe viu atât de alese momente, ce le vor rămâne întipărite în memorie multă vreme, momente pe care şi le vor aminti cu drag!

Pr. Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială
Pr. Dan Dregan, Protopop al Jiboului
Pr. Dan Haiduc, Protopopop al ŞimleuluiResfinţirea bisericii din parohia Tihău

Duminică, 18 august 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a binecuvântat lucrările de restaurare şi înfrumuseţare efectuate la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Tihău, protopopiatul Jibou şi a săvârşit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Petroniu a arătat că printre minunile săvârşite de Mântuitorul Hristos din iubire asupra semenilor a fost şi cea a săturării mulţimilor cu cele cinci pâini şi doi peşti. O zi întreagă îi învăţase Mântuitorul pe oameni pentru că îi văzuse ca pe nişte oi fără păstor, iar aceştia nu se mai puteau dezlipi de El. Când a venit seara ştim că Mântuitorul le-a poruncit Apostolilor să le dea să mânânce. Şi relatează Evanghelia că erau acolo ca la 5000 de bărbaţi, în afară de femei şi copii. Din experienţă vedem că în biserică sunt prezente la slujbă mai multe femei decât bărbaţi şi cu siguranţă la fel a fost şi atunci, aşa încât numărul celor care au primit mâncare a fost mult mai mare. Referitor la acest aspect Preasfinţitul Părinte Petroniu a dat ca exemplu o întrebare din societatea franceză: De ce sunt mai mulţi bărbaţi în închisoare decât femei? Iar răspunsul a fost: Pentru că femeile sunt în biserică.

Pâinile din Evanghelia de astăzi reprezintă Trupul lui Hristos cu care ne împărtăşim şi noi la Sfânta Liturghie.
De asemenea, peştele este tot un simbol creştin. În primele veacuri creştine, pentru a se recunoaşte între ei, creştinii desenau pe nisip simbolul peştelui. În limba greacă peştele se numea IHTIS. În acest cuvânt sunt cuprinse cuvintele Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.

Prin minunile săvârşite, Domnul Hristos îşi arată dumnezeirea pentru a-i încredinţa pe Sfinţii Apostoli şi pe oamenii din jurul Său că El este Fiul lui Dumnezeu. Prin aceste minuni Mântuitorul nu făcea decât să împlinească unele profeţii din Vechiul Testament care spuneau că la venirea lui Mesia orbii vor vedea, surzii vor auzi, muţii vor grăi, iar şchiopii vor sălta ca cerbii. Prin aceste minuni Mântuitorul le arăta că aceste vremuri au sosit.

La finalul cuvântului de învăţătură Preasfinţitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Augustin Sălăjan şi pe credincioşii parohiei pentru efortul depus la lucrările efectuate la locaşul de cult.

Localitatea Tihău îşi află originile încă din vremea stăpânirii roamane în Dacia. Aici, la Tihău, era limesul, adică graniţa Imperiului Roman, iar pe meleagurile satului se mai păstrează şi astăzi urmele unui castru roman.

Ridicată între anii 1930-1933, biserica a intrat într-un amplu proces de reparaţii începând cu anul 1997. Astfel pictura din interiorul locaşului de cult a fost curăţată şi restaurată, a fost montat sistemul de încălzire prin pardosea, ulterior aceasta fiind placată cu granit, au fost înlocuite geamurile şi uşile şi a fost restaurat iconostasul. De asemene, exteriorul bisericii a fost retencuit, a fost schimbat acoperişul, a fost amenajată curtea bisericii, s-au ridicat gardurile, iar mormintele eroilor din curtea locaşului de cult au fost îmbrăcate cu granit.

Cu prilejul resfinţirii bisericii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a acordat persoanelor implicate la lucrările de restaurare, diplome de apreciere.


PS Petroniu - Predica in Duminica a VIII-a dupa Rusalii, Tihau, 2013Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Zalău

De sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău. Alături de Preasfinţia sa au mai slujit Preacucernicii Părinţi membrii ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului, părinţii inspectori de la Centrul Eparhial şi alţi preoţi din Eparhie.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Hurez, protopopiatul Şimleu Silvaniei, pe părintele diacon Marius Dângă.

Tot cu această ocazie, în baza aprobării date de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preacuviosul Părinte Antonie Pinţa, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, a fost hirotesit arhimandrit.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Părinte Petroniu a precizat faptul că deşi prăznuim adormirea Maicii Domnului, eveniment trist, la care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi-a încheiat vieţuirea pământească, noi avem în minte cuvintele troparului acestei sărbători, care spun că Sfânta Fecioară Maria nu a părăsit lumea, ci s-a mutat la viaţa de veci, alături de Fiul său, unde se roagă pentru ca toţi creştinii să fie izbăviţi de moartea cea sufletească. Autorul acestei frumoase cântări bisericeşti scoate aici în evidenţă faptul că moartea sufletească este mult mai gravă decât cea trupească. Moartea trupurilor oamenilor este una dintre consecinţele păcatului strămoşesc, de care nu poate scăpa nimeni, de vreme ce şi Fiul lui Dumnezeu făcut om a trebuit să moară.

Cei care însă prin voia lor ajung robi ai păcatului şi cad în moarte sufletească se pot ridica cu ajutorul lui Dumnezeu, dar şi prin eforturi proprii. Un exemplu clasic de revenire din calea păcatului avem în persoana fiului risipitor.

Pornind de la aceste idei Preasfinţitul Părinte Petroniu a vorbit apoi despre ceata călugărească alcătuită din oameni trăitori în lume, care însă sunt morţi pentru ea.

Făcând o trecere prin istoria monahismului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a adus apoi exemple din literatura duhovnicească unele modele de împlinire a celor trei voturi monahale, pentru a conştientiza la ce înălţime sufletească au ajuns unii călugări.
În continuare Preasfinţia sa a explicat unii termeni ce ţin de cuvântul călugăr şi de viaţa monahală, precum şi treptele monahismului, începând de la intrarea în mănăstire, dar a vorbit şi despre distincţiile sau rangurile ce le pot primi călugării.
Preasfinţitul Părinte Petroniu a subliniat faptul că monahismul nu este pentru toată lumea, iar cei care au depus voturile monahale ştiu prea bine că au făcut-o de bunăvoie şi ce obligaţii au de îndeplinit.

Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea ecumenic au hotărât în canonul 43 că „viaţa anterioară, păcătoasă, a cuiva, nu este piedică pentru intrarea în monahism”, de aceea Biserica acceptă în mănăstire orice om, oricât ar fi de păcătos, care vrea să se căiască de păcatele sale, însă nu admite ca cei din mănăstire să trăiască în păcat.

La final, Preasfinţia sa a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pinţa pentru distincţia primită.


Descarcare document
PS Petroniu - Cuvânt la praznicul Adormirii Maicii Domnului.pdf

60 de ani de la înfiinţarea Regimentului 69 artilerie mixtă "Silvania"

Miercuri, 14 august 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a fost prezent la festivităţile prilejuite de împlinirea a 60 de ani de activitate a Regimentului 69 artilerie mixtă „Silvania” din Şimleu Silvaniei.

După primirea invitaţilor pe platoul din incinta unităţii militare a fost citit mesajul de felicitare al Şefului Statului Major Gen. Loc. Dr. Ştefan Dănilă. Tot cu această ocazie Şefului Statului Major a conferit Regimentului 69 „Silvania” „Emblema de onoare a forţelor terestre” care a fost ataşată drapelului de luptă.
În continuare domnul colonel Florentin Buhoş, comandantul regimentului a mulţumit celor prezenţi şi a făcut o prezentare generală a regimentului, printre realizările de care se bucură fiind şi ridicarea bisericii de lemn din incinta garnizoanei Şimleu Silvaniei.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Petroniu şi un sobor de preoţi a oficiat o slujbă de Te Deum.

După rostirea alocuţiunilor reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene a urmat festivitatea de defilare.

La invitaţia domnului comandant Florentin Buhoş cei prezenţi au vizitat apoi biserica garnizoanei şi aşa numita „Sală de tradiţii”, ce cuprinde arme şi amintiri legate de această garnizoană de la înfiinţarea ei.


Descarcare document
pass.php

Proiectul „Școala de vacanță” la Jibou

În perioada 11-15 august 2013, printr-un parteneriat realizat între Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Jibou, Asociaţia Filantropia Porolissum, Grădina Botanică „Vasile Fati” şi Parohia Ortodoxă Mădăras din judeţul Satu Mare, s-a deschis pentru micii creştini, şcolari ai claselor primare din oraşul Jibou „Şcoala de vacanţă”.
Activităţile propuse în cadrul acestui proiect care se desfăşoară în incinta Grădinii Botanică „Vasile Fati” din Jibou, urmăresc promovarea valorilor creştine, familiarizarea copiilor cu tehnici de pictură tradiţională românească pe sticlă, implicaţiile duhovniceşti ale demersului actului creativ ce se impun unui iconar, responsabilizarea copiilor asupra rolului pe care îl au în păstrarea şi promovarea valorilor morale, culturale şi de patrimoniu, conştientizarea copiilor de importanţa cultică a icoanei.
În acest proiect s-au implicat ca voluntari dascăli ai urbei, care i-au capacitat pe micii iconari în desfăşurarea activităţilor, determinându-i să participe activ şi conştient.
Mediul oferit de Grădina Botanică este unul propice creaţiei, mai ales că, în deschiderea activităţilor, directorul acesteia, dl. Sicora Cosmin, adresându-le copiilor salutul de bun venit, i-a asigurat, totodată, de bucuria pe care o au florile de a primi alte „flori” în grădina lor.

Pr. Insp. Claudiu NechitaȘedințele administrative la protopopiatele din Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petroniu în toate cele trei protopopiate din Episcopia Sălajului a avut loc astăzi ședința administrativă cu preoții din Eparhie.
Conferințele susținute cu acest prilej au fost axate în jurul activității și influenței asupra Bisericii a Sfinților Împărați Constantin și Elena, insistându-se asupra capitolului „Educația și viața creștină”. Astfel la protopopiatul Zalău conferința a fost susținută de către Preacucerniul Părinte Emil Nechita de la parohia Bulgari, la protopopiatul Șimleu Silvaniei cel care a dezbătut tema a fost Preacucernicul Părinte Viorel Păcurar de la parohia Măieriște, iar la protopopiatul Jibou conferința a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Grigore Varga de la parohia Bezded.
La protopopiatul Jibou ședința administrativă a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica cu hramurile „Sf. Proor. Daniel și Sf. Mc. Gheorghe” din Jibou.
Preoții au fost însoțiți la ședință și de către epitropii parohiilor pe care le păstoresc. De asemenea au participat părinți consilieri de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, ca delegați ai Preasfințitului Părinte Petroniu.
După susținerea conferințelor și a discuțiilor pe marginea acestora au fost aduse la cunoștință preoților ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ce țin de activitatea pastoral misionară.
Printre altele a fost adusă la cunoștința preoților și susţinerea de către Patriarhia Română a iniţiativei cetăţeneşti europene UNUL DINTRE NOI pentru apărarea dreptului la viaţă şi recunoaşterea embrionului uman ca persoană încă din momentul concepţiei. În acest sens preoții au fost rugați să mediatezeze în rândul credincioșilor această campanie de strângere de semnături.
De asemenea a fost mediatizat parteneriatul dintre Episcopia Sălajului și Fundaţia Diakonia din Neuendettelsau, Germania, prin care se organizează un curs practic de formare profesională pentru îngrijitorea persoanelor vârstnice şi a bolnavilor. Acest program se va derula în Germania în perioada septembrie 2013 - iulie 2017.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro