Prima Reuniune a Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului

În zilele de 22-24 august 2013, la Baia Mare a avut loc Reuniunea Tinerilor Ortodocşi (RTO) din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Evenimentul s-a desfăşurat cu binecuvântarea ÎPS Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului, prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Iusin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare, cu sprijinul direct al domnului primar, Cătălin Cherecheş.
Din Episcopia Sălajului au fost prezenți la întâlnire 50 de tineri însoțiți de către Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopop al Jiboului și Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, Protopopop al Şimleului.
Reuniunea a fost un real succes şi de mare folos sufletesc pentru cei peste 1000 de tineri participanţi, din toată Mitropolia. Organizarea a fost ireproşabilă, presupunând o muncă titanică pentru cei ce au planificat totul, până la cel mai mic detaliu, astfel încât participanţii să se simtă bineveniţi la Baia Mare şi să-şi dorească o nouă întânire cât mai curând. De la întâmpinarea tinerilor la 7 biserici parohiale, primirea caietului, ecusonului şi tricoului Reuniunii, rugăciunea de seară săvârşită la catedrala „Sfânta Treime”, până la cazare, masă, dezbaterile la 7 şcoli din municipiu, conferinţe, simpozioane, vizite la Muzeul de Etnografie şi Artă populară sau la Muzeul Satului, programul de seară, cu muzică uşoară, folk sau populară, totul a fost gândit în aşa fel încât să nu intervină niciun „timp mort”.
Momente cu adevărat speciale din timpul Reuniunii, momente de înaltă trăire duhovnicească, dar şi de mare încărcătură emoţională, pe care le-am trăit alături de inimile tinere ale participanţilor. Au fost, mai întâi de toate, cuvântările ierarhilor noştri: ÎPS Părinte Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, ÎPS Părinte Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Iusin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, cuvântări pline de învăţăminte pentru tineri, de sfaturi practice privitoare la atitudinea pe care trebuie să o aibă tinerii creştini ortodocşi faţă de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, într-o lume globalizată şi secularizată, în care valorile creştine se pierd din ce în ce mai mult, lume plină de ispite şi atracţii nefolositoare sufletului tânăr.
Un moment cu totul aparte a fost acela de la deschiderea Reuniunii, când vocile celor 1200 de tineri s-au reunit în rugăciune şi cântare. După ce s-au rostit Rugăciunile de seară, s-au cântat pricesne, dar a răsunat şi Imnul de Stat al României, „Deşteaptă-te, române!”, care a făcut să vibreze de emoţie orice făptură prezentă în catedrală, imn pe care niciodată până acum nu l-am auzit cântat cu atâta ardoare, tinerii voind cu adevărat a se trezi din somnul păcatului şi a păşi către Hristos.
O altă etapă importantă a RTO a fost procesiunea „Bucuriei de a fi creştin”, desfăşurată pe o distanţă de 3 km, de la Muzeul Satului până la Catedrala „Sf. Treime”, când oraşul Baia Mare a răsunat de pricesne sau cântări patriotice, procesiune în care toţi participanţii au îmbrăcat tricoul albastru al Reuniunii ori frumosul port popular, aducând un plus de armonie şi culoare oraşului şi locuitorilor lui.
Un alt moment emoţionant a fost la încheierea Reuniunii, când toţi participanţii, clerici şi mireni, copii, tineri sau vârstnici, şi-au unit mâinile cu cei din stânga şi dreapta lor, unindu-şi, parcă, şi sufletul spre împreună-rugăciune şi cântare. Frumoase şi înălţătoare momente! Alese trăiri şi simţăminte duhovniceşti! Credem că fiecare tânăr prezent la Baia Mare aşteaptă cu nerăbdare cea de-a II-a ediţie a RTO, nu numai pentru a-şi reîntâlni noii prieteni, ci mai ales pentru faptul că au trăi şi simţit pe viu atât de alese momente, ce le vor rămâne întipărite în memorie multă vreme, momente pe care şi le vor aminti cu drag!

Pr. Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială
Pr. Dan Dregan, Protopop al Jiboului
Pr. Dan Haiduc, Protopopop al ŞimleuluiResfinţirea bisericii din parohia Tihău

Duminică, 18 august 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a binecuvântat lucrările de restaurare şi înfrumuseţare efectuate la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Tihău, protopopiatul Jibou şi a săvârşit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Petroniu a arătat că printre minunile săvârşite de Mântuitorul Hristos din iubire asupra semenilor a fost şi cea a săturării mulţimilor cu cele cinci pâini şi doi peşti. O zi întreagă îi învăţase Mântuitorul pe oameni pentru că îi văzuse ca pe nişte oi fără păstor, iar aceştia nu se mai puteau dezlipi de El. Când a venit seara ştim că Mântuitorul le-a poruncit Apostolilor să le dea să mânânce. Şi relatează Evanghelia că erau acolo ca la 5000 de bărbaţi, în afară de femei şi copii. Din experienţă vedem că în biserică sunt prezente la slujbă mai multe femei decât bărbaţi şi cu siguranţă la fel a fost şi atunci, aşa încât numărul celor care au primit mâncare a fost mult mai mare. Referitor la acest aspect Preasfinţitul Părinte Petroniu a dat ca exemplu o întrebare din societatea franceză: De ce sunt mai mulţi bărbaţi în închisoare decât femei? Iar răspunsul a fost: Pentru că femeile sunt în biserică.

Pâinile din Evanghelia de astăzi reprezintă Trupul lui Hristos cu care ne împărtăşim şi noi la Sfânta Liturghie.
De asemenea, peştele este tot un simbol creştin. În primele veacuri creştine, pentru a se recunoaşte între ei, creştinii desenau pe nisip simbolul peştelui. În limba greacă peştele se numea IHTIS. În acest cuvânt sunt cuprinse cuvintele Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.

Prin minunile săvârşite, Domnul Hristos îşi arată dumnezeirea pentru a-i încredinţa pe Sfinţii Apostoli şi pe oamenii din jurul Său că El este Fiul lui Dumnezeu. Prin aceste minuni Mântuitorul nu făcea decât să împlinească unele profeţii din Vechiul Testament care spuneau că la venirea lui Mesia orbii vor vedea, surzii vor auzi, muţii vor grăi, iar şchiopii vor sălta ca cerbii. Prin aceste minuni Mântuitorul le arăta că aceste vremuri au sosit.

La finalul cuvântului de învăţătură Preasfinţitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Augustin Sălăjan şi pe credincioşii parohiei pentru efortul depus la lucrările efectuate la locaşul de cult.

Localitatea Tihău îşi află originile încă din vremea stăpânirii roamane în Dacia. Aici, la Tihău, era limesul, adică graniţa Imperiului Roman, iar pe meleagurile satului se mai păstrează şi astăzi urmele unui castru roman.

Ridicată între anii 1930-1933, biserica a intrat într-un amplu proces de reparaţii începând cu anul 1997. Astfel pictura din interiorul locaşului de cult a fost curăţată şi restaurată, a fost montat sistemul de încălzire prin pardosea, ulterior aceasta fiind placată cu granit, au fost înlocuite geamurile şi uşile şi a fost restaurat iconostasul. De asemene, exteriorul bisericii a fost retencuit, a fost schimbat acoperişul, a fost amenajată curtea bisericii, s-au ridicat gardurile, iar mormintele eroilor din curtea locaşului de cult au fost îmbrăcate cu granit.

Cu prilejul resfinţirii bisericii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a acordat persoanelor implicate la lucrările de restaurare, diplome de apreciere.


PS Petroniu - Predica in Duminica a VIII-a dupa Rusalii, Tihau, 2013Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Zalău

De sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău. Alături de Preasfinţia sa au mai slujit Preacucernicii Părinţi membrii ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului, părinţii inspectori de la Centrul Eparhial şi alţi preoţi din Eparhie.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Hurez, protopopiatul Şimleu Silvaniei, pe părintele diacon Marius Dângă.

Tot cu această ocazie, în baza aprobării date de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preacuviosul Părinte Antonie Pinţa, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, a fost hirotesit arhimandrit.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Părinte Petroniu a precizat faptul că deşi prăznuim adormirea Maicii Domnului, eveniment trist, la care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi-a încheiat vieţuirea pământească, noi avem în minte cuvintele troparului acestei sărbători, care spun că Sfânta Fecioară Maria nu a părăsit lumea, ci s-a mutat la viaţa de veci, alături de Fiul său, unde se roagă pentru ca toţi creştinii să fie izbăviţi de moartea cea sufletească. Autorul acestei frumoase cântări bisericeşti scoate aici în evidenţă faptul că moartea sufletească este mult mai gravă decât cea trupească. Moartea trupurilor oamenilor este una dintre consecinţele păcatului strămoşesc, de care nu poate scăpa nimeni, de vreme ce şi Fiul lui Dumnezeu făcut om a trebuit să moară.

Cei care însă prin voia lor ajung robi ai păcatului şi cad în moarte sufletească se pot ridica cu ajutorul lui Dumnezeu, dar şi prin eforturi proprii. Un exemplu clasic de revenire din calea păcatului avem în persoana fiului risipitor.

Pornind de la aceste idei Preasfinţitul Părinte Petroniu a vorbit apoi despre ceata călugărească alcătuită din oameni trăitori în lume, care însă sunt morţi pentru ea.

Făcând o trecere prin istoria monahismului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a adus apoi exemple din literatura duhovnicească unele modele de împlinire a celor trei voturi monahale, pentru a conştientiza la ce înălţime sufletească au ajuns unii călugări.
În continuare Preasfinţia sa a explicat unii termeni ce ţin de cuvântul călugăr şi de viaţa monahală, precum şi treptele monahismului, începând de la intrarea în mănăstire, dar a vorbit şi despre distincţiile sau rangurile ce le pot primi călugării.
Preasfinţitul Părinte Petroniu a subliniat faptul că monahismul nu este pentru toată lumea, iar cei care au depus voturile monahale ştiu prea bine că au făcut-o de bunăvoie şi ce obligaţii au de îndeplinit.

Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea ecumenic au hotărât în canonul 43 că „viaţa anterioară, păcătoasă, a cuiva, nu este piedică pentru intrarea în monahism”, de aceea Biserica acceptă în mănăstire orice om, oricât ar fi de păcătos, care vrea să se căiască de păcatele sale, însă nu admite ca cei din mănăstire să trăiască în păcat.

La final, Preasfinţia sa a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pinţa pentru distincţia primită.


Descarcare document
PS Petroniu - Cuvânt la praznicul Adormirii Maicii Domnului.pdf

60 de ani de la înfiinţarea Regimentului 69 artilerie mixtă "Silvania"

Miercuri, 14 august 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a fost prezent la festivităţile prilejuite de împlinirea a 60 de ani de activitate a Regimentului 69 artilerie mixtă „Silvania” din Şimleu Silvaniei.

După primirea invitaţilor pe platoul din incinta unităţii militare a fost citit mesajul de felicitare al Şefului Statului Major Gen. Loc. Dr. Ştefan Dănilă. Tot cu această ocazie Şefului Statului Major a conferit Regimentului 69 „Silvania” „Emblema de onoare a forţelor terestre” care a fost ataşată drapelului de luptă.
În continuare domnul colonel Florentin Buhoş, comandantul regimentului a mulţumit celor prezenţi şi a făcut o prezentare generală a regimentului, printre realizările de care se bucură fiind şi ridicarea bisericii de lemn din incinta garnizoanei Şimleu Silvaniei.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Petroniu şi un sobor de preoţi a oficiat o slujbă de Te Deum.

După rostirea alocuţiunilor reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene a urmat festivitatea de defilare.

La invitaţia domnului comandant Florentin Buhoş cei prezenţi au vizitat apoi biserica garnizoanei şi aşa numita „Sală de tradiţii”, ce cuprinde arme şi amintiri legate de această garnizoană de la înfiinţarea ei.Proiectul „Școala de vacanță” la Jibou

În perioada 11-15 august 2013, printr-un parteneriat realizat între Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Jibou, Asociaţia Filantropia Porolissum, Grădina Botanică „Vasile Fati” şi Parohia Ortodoxă Mădăras din judeţul Satu Mare, s-a deschis pentru micii creştini, şcolari ai claselor primare din oraşul Jibou „Şcoala de vacanţă”.
Activităţile propuse în cadrul acestui proiect care se desfăşoară în incinta Grădinii Botanică „Vasile Fati” din Jibou, urmăresc promovarea valorilor creştine, familiarizarea copiilor cu tehnici de pictură tradiţională românească pe sticlă, implicaţiile duhovniceşti ale demersului actului creativ ce se impun unui iconar, responsabilizarea copiilor asupra rolului pe care îl au în păstrarea şi promovarea valorilor morale, culturale şi de patrimoniu, conştientizarea copiilor de importanţa cultică a icoanei.
În acest proiect s-au implicat ca voluntari dascăli ai urbei, care i-au capacitat pe micii iconari în desfăşurarea activităţilor, determinându-i să participe activ şi conştient.
Mediul oferit de Grădina Botanică este unul propice creaţiei, mai ales că, în deschiderea activităţilor, directorul acesteia, dl. Sicora Cosmin, adresându-le copiilor salutul de bun venit, i-a asigurat, totodată, de bucuria pe care o au florile de a primi alte „flori” în grădina lor.

Pr. Insp. Claudiu NechitaȘedințele administrative la protopopiatele din Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petroniu în toate cele trei protopopiate din Episcopia Sălajului a avut loc astăzi ședința administrativă cu preoții din Eparhie.
Conferințele susținute cu acest prilej au fost axate în jurul activității și influenței asupra Bisericii a Sfinților Împărați Constantin și Elena, insistându-se asupra capitolului „Educația și viața creștină”. Astfel la protopopiatul Zalău conferința a fost susținută de către Preacucerniul Părinte Emil Nechita de la parohia Bulgari, la protopopiatul Șimleu Silvaniei cel care a dezbătut tema a fost Preacucernicul Părinte Viorel Păcurar de la parohia Măieriște, iar la protopopiatul Jibou conferința a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Grigore Varga de la parohia Bezded.
La protopopiatul Jibou ședința administrativă a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica cu hramurile „Sf. Proor. Daniel și Sf. Mc. Gheorghe” din Jibou.
Preoții au fost însoțiți la ședință și de către epitropii parohiilor pe care le păstoresc. De asemenea au participat părinți consilieri de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, ca delegați ai Preasfințitului Părinte Petroniu.
După susținerea conferințelor și a discuțiilor pe marginea acestora au fost aduse la cunoștință preoților ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ce țin de activitatea pastoral misionară.
Printre altele a fost adusă la cunoștința preoților și susţinerea de către Patriarhia Română a iniţiativei cetăţeneşti europene UNUL DINTRE NOI pentru apărarea dreptului la viaţă şi recunoaşterea embrionului uman ca persoană încă din momentul concepţiei. În acest sens preoții au fost rugați să mediatezeze în rândul credincioșilor această campanie de strângere de semnături.
De asemenea a fost mediatizat parteneriatul dintre Episcopia Sălajului și Fundaţia Diakonia din Neuendettelsau, Germania, prin care se organizează un curs practic de formare profesională pentru îngrijitorea persoanelor vârstnice şi a bolnavilor. Acest program se va derula în Germania în perioada septembrie 2013 - iulie 2017.Curs de formare profesională în Germania

Episcopia Sălajului în colaborare cu Fundaţia Diakonia din Neuendettelsau, Germania, organizează în perioada septembrie 2013 - iulie 2017 un curs practic de formare profesională pentru îngrijitori persoane vârstnice şi bolnavi.
Programul se va derula în Germania. Iniţial va fi organizat un curs intensiv de limba germană, urmat de cursuri şi practică de specialitate. Pe perioada formării cursanţii vor beneficia de cazare şi vor fi plătiţi pentru orele de practică efectuate. De asemenea, vor beneficia de asigurări sociale şi de sănătate şi de asistenţă spirituală. La finalul perioadei de formare cursanţii vor primi o diplomă recunoscută în toate statele Uniunii Europene.
Se pot înscrie în acest proiect persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani şi având cel puţin diplomă de Bacalaureat.
Persoanele interesate sunt aşteptate la sediul Episcopiei Sălajului din Zalău, str. Episcopiei, nr. 1, marţi 20 august 2013, ora 10.30.Liturghie Arhierească la parohia Cristolţ

În Duminica a VII-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Cristolţ, protopopiatul Jibou, parohie păstorită de către Preacucernicul Părinte Lucian Chiş. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului şi fiu al satului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopop al Protopopiatului Jibou şi alţi preoţi slujitori din parohiile învecinate.

Tot cu această ocazie Preasfinţia sa a binecuvântat şi lucrările efectuate la casa parohială din localitate.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Părinte Petroniu vorbind despre venirea celor doi orbi la Mântuitorul a subliniat faptul că în aproape toate minunile săvârşite, Domnul Hristos solicita credinţa celui care apela la tămăduire, în sensul că deşi Mântuitorul săvârşea minunea respectivă, prin credinţă, omul îşi împropria sau făcea lucrătoare minunea lui Dumnezeu.
Dacă uneori Mântuitorul nu întreba pe cel vindecat dacă are credinţă, se datora faptului că El constata credinţa acestuia aşa cum a fost în cazul sutaşului Corneliu sau a femeii cananeence căreia Mântuitorul i-a vindecat fiica.

Credinţa are un rol foarte mare. Vorbind despre vindecarea femeii cu scurgere de sânge, Preasfinţitul Părinte Petroniu a arătat faptul că deşi lumea î-L îmbulzea pe Mântuitorul, doar acea femeie a avut credinţă şi numai ea a luat tămăduire.

Credinţa înseamnă în primul rând acceptarea lui Dumnezeu şi a învăţăturilor Sale ca adevărate. În al doilea rând, noi, ca oameni, trebuie să ne punem această credinţă în mişcare, pentru că spune Sfântul Apostol Iacov: „Credinţa fără de fapte este moartă”.

Vorbind în continuare despre minunea vindecării celui mut, relatată în Evanghelia de astăzi, Preasfinţia sa a subliniat faptul că păcatele vin în viaţa noastră fiindcă noi le îngăduim. Vrăjmaşul vine şi ne ispiteşte şi dacă noi acceptăm pune stăpânire pe noi prin fiecare păcat. Dacă păcatele se repetă mai des, acestea devin patimi sau vicii şi ne stăpânesc. Multe neputinţe cum ar fi bolile se datorează păcatelor.

De aceea este important să fim buni creştini împlinind poruncile lui Dumnezeu, fiindcă înaintea Dreptului Judecător vom da seama pentru gândurile, faptele, dar şi pentru aşanumitele păcate prin omisiune, adică datoriile pe care ar fi trebuit să le împlinim, dar nu am făcut acest lucru.

Situată în partea de nord-est a judeţului Sălaj, localitatea Cristolţ exista înainte de anul 1500, dat fiind faptul că în 1554 satul avea denumirea de Cristolţul Mare, nume datorat atât întinderii teritoriale, cât şi pentru populaţia numeroasă existentă la acea vreme în localitate.

Amplasată pe o colină în mijlocul satului, poziţie care îi conferă grandoare şi splendoare, astfel încât să poată fi cu uşurinţă observată din aproape tot satul, biserica din Cristolţ a fost construită între anii 1905-1910.

De la instalarea sa ca preot în această parohie în anul 2008, Preacucernicul Părinte Lucian Chiş a desfăşurat o bogată activitate pastoral misionară, dar şi administrativ-gospodărească continuând activitatea predecesorilor săi, dintre care amintim pe Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului.

Din activitatea pastoral-misionară desfăşurată în parohie amintim închegarea unui grup vocal format din tineri, efectuarea de pelerinaje la mănăstiri precum şi efectuarea de vizite pastorale la bolnavii şi la persoanele vârstnice din parohie.

Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor derulate cu tinerii, în curtea casei parohiale a fost amenajată o clădire utilată cu toate cele necesare acestor activităţi şi care serveşte şi la organizarea hramului bisericii şi a altor activităţi parohiale sau pentru cazarea temporară a unor cazuri sociale.

Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice derulate la nivel parohial a fost alocat din bugetul parohiei un fond special destinat acestor cazuri.
Din punct de vedere administrativ-gospodăresc activitatea Preacucerniciei sale s-a concentrat atât asupra reparaţiilor la locaşul de cult cât şi la renovarea casei parohiale şi la îngrădirea şi îngrijirea cimitirului parohial.

Pentru întreaga activitate Preacucernicul Părinte paroh Lucian Chiş a fost hirotesit sachelar.PS Petroniu - Predica in Duminica a VII a dupa Rusalii, Cristolt, 2013A IV-A EDIŢIE A FESTIVALULUI DE PRICESNE „MAICĂ, PURUREA FECIOARĂ”

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului şi a Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială în cadrul Eparhiei, duminică 11 august 2013, a avut loc la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus a patra ediţie a Festivalului de pricesne mariane pentru copii „Maică, pururea Fecioară”.
La ediţia din acest an au participat 24 de grupuri de copii din parohiile: „Sfânta Vinere” Zalău, Hereclean, Cehu Silvaniei, Preoteasa, Fizeş, Cosniciu de Sus, Jibou I, Jibou II, Rus, Gâlgău, Ciocmani, Tihău, Surduc, Borza, Bălan, Gâlgău Almaşului, Cheud, Poiana Blenchii, Buzaş, Lipău judeţul Satu Mare şi Hida, reprezentând toate cele trei protopopiate ale Episcopiei Sălajului.
Festivalul, pus sub egida Anului omagial al „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, a debutat cu slujba Sfintei Liturghii oficiată în altarul de vară, în pădurea din vecinătatea mănăstirii, de un ales sobor de preoţi având în frunte pe părintele Silviu Boha, inspectorul pentru catehizare parohială al Episcopiei Sălajului. Răspunsurile la slujbă au fost date de corul bisericii din Parohia Hereclean condus de către domnul dr. Mihai Iacob.
În cuvântul de învăţătură Preacucernicul Părinte Silviu Boha a subliniat importanţa cinstirii Maicii Domnului şi a implicării copiilor în viaţa Bisericii. Totodată a subliniat preocuparea constantă a Episcopiei Sălajului pentru promovarea activităţilor catehetice şi a păstrării identităţii culturale, dar şi grija pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu o manifestă pentru creşterea în lumina valorilor creştine a tinerilor.
După agapa oferită de către maica stareţă Maria Magdalena Terheş pentru cei 250 de copii şi pentru toţi pelerinii aflaţi la mănăstire, grupurile de copii au urcat pe scenă şi pădurea a răsunat de ecoul glasului lor de preamărire şi de rugăciune către Maica Domnului. Au impresionat prin pioşenie, prin frumuseţea interpretării, dar şi prin frumosul port popular pe care l-au purtat cu mare bucurie.
La final Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a felicitat pe toţi cei implicaţi stareţă, coordonatori ai circumscripţiilor catehetice, preoţi, profesori, elevi şi a mulţumit credincioşilor care au însoţit grupurile de copii.
Au fost premiaţi toţi participanţii, fiecare grup a primit o icoană cu Maica Domnului care va fi prezentată spre închinare în biserica parohială cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.
De asemenea au fost acordate diplome de merit: Preacuvioasei maici stareţe Maria Terheş, domnului dr. Mihai Iacob și domnului prof. Vasile Șoimușan.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăÎntâlnire a tinerilor din Jibou în cadrul proiectului „Nu sunt indiferent!”

În data de 7 august 2013, a avut loc în amfiteatrul Grădinii Botanice Vasile Fati din Jibou, a doua întâlnire a tinerilor din cadrul proiectului "Nu sunt indiferent!", proiect iniţiat de Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Jibou în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Porolissum şi Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou.
Tema supusă dezbaterii a fost „Relaţiile dintre copii şi părinţi în contextul societăţii actuale”, temă alesă de tinerii participanţi la sesiunea anterioară. Subiectul s-a dovedit a fi cât se poate de actual şi atractiv, generând discuţii bine argumentate de tineri legate de conflictul dintre generaţii, dificultăţi de comunicare, încredere, înţelegere, respect reciproc, nevoia de a-l cunoaşte sau a-l înţelege pe celălalt, părinte sau copil.
A fost deasemenea evidenţiat faptul că problemele de interrelaţionare filială, nu ţin întotdeauna numai de părinţi şi copii, ci şi de contextual social, cultural, particular fiecărei persoane în parte.
Ca o continuare a celor dezbătute, de comun acord, a fost aleasă ca temă de discuţie pentru întâlnirea viitoare: „Tinerii ieri - Tinerii azi” întâlnire care va avea loc în acelaşi cadru oferit cu atâta generozitate de Gradina Botanică din Jibou.
Totodată, a fost propusă o excursie având ca obiective rezervaţia naturală Gradina Zmeilor din Gâlgăul Almaşului, Castrul roman de la Porolissum, precum şi câteva bisericuţe de lemn, bijuterii de arhitectură populară creştină, mărturii ale credinţei şi statorniciei româneşti în această parte de ţară.

Pr. Insp. Claudiu Nechita
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro