Denia Prohodului Domnului la biserica Sfântul Nicolae din Zalău

În Vinerea cea Mare, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Denia Prohodului Domnului în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Municipiul Zalău. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, parohul bisericii și consilier economic la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Cristian Porumb, preot misionar la Protopopiatul Jibou și părinții diaconi de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Cântările Prohodului Domnului au fost cântate de întreaga biserică, strofele fiind cântate alternativ de clerici, cântăreții bisericii și grupul de fete Sfânta Cuvioasă Parascheva.

După cântarea Doxologiei, întreaga suflare a pornit, potrivit rânduielii bisericești, într-o procesiune cu Sfântul Epitaf în jurul bisericii.


Descarcare document
PS Petroniu - Predica la Prohodul Domnului, Zalau, 2014.mp3

Denia celor 12 Evanghelii

Joi, 17 aprilie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a făcut un popas duhovnicesc în mijlocul credincioșilor parohiei Ciumărna, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, începând cu orele 19:00, Preasfinția Sa a săvârșit Slujba sfintelor și mântuitoarelor patimi ale Domnului Iisus Hristos, cunoscută în popor ca Denia celor 12 Evanghelii, în biserica de zid a satului. La slujbă au participat credincioșii parohiei, tineri și vârstnici, în frunte cu păstorul lor sufletesc, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci.

Localitatea Ciumărna a luat fiinţă înainte de prima jumătate a secolului al XV-lea, dovadă fiind faptul că la anul 1460 figura deja în scriptele autorităţilor de la Dăbîca – vechi centru administrativ. Parohia numără în prezent aproximativ 200 de familii de credincioși ortodocși.

Satul adăpostește două biserici ortodoxe: una din lemn, monument istoric şi arhitectural, despre care se crede că a fost ridicată în jurul anului 1700. Dovezi certe asupra datei exacte a ridicării bisericii nu avem deoarece arhiva parohiei a fost fie împărţită, fie distrusă. Ceea ce s-a păstrat este o inscripţie pe icoana „Iisus Hristos-lumina lumii”, care atestă anul 1710.

Biserica de zid, de o arhitectură cu totul deosebită, fiind o adevărată catedrală în rândul bisericilor din mediul rural al județului Sălaj, a fost ridicată între anii 1976-1990 sub purtarea de grijă a fostului preot paroh Alexandru Petrean, mutat la Domnul la începutul anului 2012.

Din luna martie a anului 2012 grija turmei celei cuvântătoare a fost încredințată de către Preasfințitul Părinte Petroniu, tânărului și vrednicului preot Cătălin Lucaci, care îndeplinește și ascultarea de secretar protopopesc la Protopopiatul Zalău.

Mâine, Preasfințitul Părinte Petroniu va săvârși Denia Prohodului Domnului în biserica Sfântul ierarh Nicoae din Zalău, începând cu orele 18:00.


Descarcare document
PS Petroniu - Predica la Denia din Joia Mare, Ciumarna, 2014.mp3

Duminica Floriilor la parohia Badon

În duminica în care întreaga lume creștină prăznuiește intrarea Domnului în Ierusalim, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Badon, protopopiatul Zalău. Cu acest prilej Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie alături de Preacucernicul Părinte paroh Daniel Tarba și părinții diaconi de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, în noua biserică din localitate.

După rostirea cuvântului de învățătură, Preacucernicul Părinte paroh Daniel Tarba a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru bucuria pe care a făcut-o credincioșilor parohiei Badon prin liturghia săvârșită. De asemenea, Preacucernicia Sa a felicitat în numele credincioșilor pe Preasfințitul Părinte Petroniu întrucât în urmă cu exact șase ani, Preasfinția Sa a fost întronizat în Catedrala Episcopală din Zalău ca întâiul episcop al Sălajului.

Aflată la numai 11 kilometri de municipiul Zalău, localitatea Badon este atestată documentar pentru prima dată la anul 1323 și numără aproximativ 200 de familii de credincioși. Ultima vizită a Preasfințitului Părinte Petroniu în această parohie a avut loc în luna octombrie a anului 2011 când a târnosit biserica satului, în prezența unui număr mare de preoți și credincioși. Proiectul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Badon este o îmbinare a stilului brâncovenesc cu influenţe moldoveneşti, construcţia fiind în formă de cruce greacă înscrisă cu abside laterale, de dimensiuni apreciabile ( 9-14 m lăţime, 25 m lungime și 30 m înălţimea clopotniţei principale). În acest moment locașul de cult este în curs de pictare.


Descarcare document
PS Petroniu - Predica la Duminica Floriilor, Badon, 2014.mp3

Sinaxa stareților și starețelor din Episcopia Sălajului

Joi, 3 aprilie 2014, sub președinția Preasfințitului Părinte Petroniu, a avut loc la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, sinaxa stareților și starețelor din Eparhie.

La această sinaxă au participat stareții și starețele celor șapte așezăminte monahale din județul Sălaj. Întrucât aceasta a fost prima sinaxă desfășurată în noua clădire a sediulului Centrului Eparhial, Preasfințitul Părinte Petroniu le-a urat bun venit Preacuvioșilor Părinți stareți și Preacuvioaselor Maici starețe. De asemenea, Preasfinția Sa a mulțumit tuturor mănăstirilor și schiturilor din Eparhie pentru ajutorul acordat pe tot parcursul lucrărilor de ridicare și finalizare a sediului Centrului Eparhial.

Cu această ocazie Preasfințitul Părinte Petroniu a adus la cunoștință celor prezenți hotărârea Sinodului Mitropolitan al Clujului, Maramureșului și Sălajului de înființare a Mănăstirii Tuturor Sfinților din Municipiul Zalău. Această mănăstire, al 8-lea așezământ monahal din Eparhie, s-a născut din inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petroniu, fiind considerată o necesitate misionar-pastorală a Eparhiei și mai cu seamă a credincioșilor din urbea de la poalele Meseșului.

În continuare, părinții stareți și maicile starețe au prezentat referate cuprinzând activitatea mănăstirilor pe care le conduc și s-au discutat probleme de ordin administrativ, gospodăresc și duhovnicesc ivite în cadrul obștilor monahale.

În Episcopia Sălajului funcţionează în prezent 7 mănăstiri şi schituri, dintre care patru mănăstiri de monahi (Strâmba, Voivodeni, Bălan și Bobota), două mănăstiri de maici (Bic şi Rus) și un schit de maici (Marca). În toate aceste aşezăminte monahale vieţuiesc, după rânduiala Sfintei Biserici şi în conformitate cu rânduielile monahale, 33 de călugări şi călugăriţe, care se ostenesc, după putere, să slujească lui Dumnezeu şi oamenilor.Hramul Mitropoliei Clujului, de sărbătoarea Bunei Vestiri

Biserica Ortodoxă a făcut marți, 25 martie 2014, prăznuirea Bunei Vestiri. În Eparhia Clujului sărbătoarea are o însemnătate deosebită, întrucât în această zi este serbat hramul Mitropoliei Clujului. Marele praznic a fost marcat în mod deosebit în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în prezența unui numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, a sute de clujeni și oficialități locale. La sărbătoarea mitropoliei au fost prezenți și reprezentați ai diferitelor culte religioase din Cluj-Napoca.

Praznicul Bunei Vestiri a fost celebrat prin oficierea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia. Din sobor au făcut parte: ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, PS Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, PS Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, PS Vasile Someșanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului și PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

De asemenea, au slujit membri ai Permanenței Consiliului Eparhial, protopopii din cadrul Arhiepiscopiei Clujului precum și preoți profesori ale instituțiilor teologice din municipiu. Răspunsurile la slujbă au fost date de corul Catedralei, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

www.radiorenasterea.roȘedință a Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului

Luni, 17 martie 2014, la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului a avut loc cea de-a doua ședință din acest an a Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului. Scopul acestei întâlniri a fost delimitarea celor 10 circumscripții electorale din Eparhie, precum și stabilirea locului, datei și orei la care se vor desfășura alegerile membrilor clerici și mireni ai Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului.

Astfel, alegerile membrilor clerici și mireni ai Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului se vor desfășura în data de 8 mai 2014, începând cu orele 10:30. De asemenea a fost reconfirmată arondarea unităților bisericești din Eparhie la cele 10 circumscripții electorale și au fost stabiliți delegații Centrului Eparhial la aceste alegeri.

Preasfințitul Părinte Petroniu a mulțumit membrilor Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului pentru sprijinul acordat Bisericii, precizând totodată că aceasta a fost ultima ședință a Consiliului Eparhial în această formulă, urmând ca după alegerile din această primăvară să se constituie un nou Consiliu Eparhial.

Potrivit Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie şi are în componenţă 9 membri, respectiv 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei.Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei


Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler

şi preaiubiţilor credincioşi din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,

iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, iubiţi credincioşi şi credincioase,

Prima Duminică a urcuşului duhovnicesc către Praznicul Învierii Domnului, pe care o serbăm astăzi, cu mare bucurie și folos duhovnicesc, este ziua în care Sfinții Părinți au restabilit, definitiv, cinstirea sfintelor icoane în Biserica lui Hristos, ziua în care a fost proclamată biruinţa dreptei credinţe asupra valului de erezii care s-au abătut asupra ei, vreme de peste cinci secole.

Hotărârea ca prima Duminică din Postul Sfintelor Paşti să fie numită Duminica Ortodoxiei şi, cu acest prilej, să fie cinstiţi toţi cei care, prin cuvânt şi faptă, au apărat dreapta credinţă a fost luată în anul 843, la Sinodul de la Constantinopol. Aceasta lucrare duhovnicească a fost pregătită încă din anul 787, când Sfinţii Părinţi ai Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Niceea au justificat și proclamat cinstirea sfintelor icoane, ca manifestare a credinței ortodoxe.

Biruinţa Bisericii creștine asupra iconoclaştilor, adică asupra celor care respingeau sfintele icoane, înseamnă readucerea icoanelor în locul cuvenit lor spre cinstire, în biserici, în casele şi în sufletele credincioşilor, dar și o reaşezare a vieții duhovnicești a credincioșilor pe calea cea adevărată, împreună cu Hristos, Care este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6).

Sinodul de la Constantinopol din anul 843 reafirmă adevărul de credință definit de Sinodul al VII-lea Ecumenic privind comunicarea dintre icoană şi persoana reprezentată pe ea, precum și diferența între adorare – care se cuvine numai lui Dumnezeu – şi venerare – care se cuvine sfinților și sfintelor icoane: „Căci dacă sfinții vor fi văzuți mai des zugrăviți pe icoane, cu atât mai vii vor fi în fața celor, care îi privesc, reînviindu-se memoria și dorul de prototipul lor, le vor săruta și le vor acorda închinarea cuvenită, dar nu adorare deplină, care după credința noastră se cuvine numai firii Dumnezeiești, ci li se va da cinstea numai în felul după cum se cinstește chipul cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, sfintele Evanghelii, și celelalte obiecte sfinte, aducându-li-se tămâie și lumânări, precum era obiceiul cucernic la cei din vechime. Căci cinstea dată icoanei trece asupra prototipului ei și cel ce se închină icoanei se închină persoanei zugrăvite pe ea. În felul acesta se va întări învățătura Sfinților noștri Părinți, adică predania Bisericii universale, care de la o margine a lumii până la cealaltă a primit Evanghelia”.(Fragment din Hotărârea Sinodului al VII-lea Ecumenic, cf. Nicodim Milaș, Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. I, partea I, Arad, Tipografia Diecezană, 1930, p. 39-40.)

De asemenea, se reafirmă adevărul de credinţă cu privire la Întruparea Fiului lui Dumnezeu, la asumarea firii umane şi a unirii acesteia cu firea dumnezeiască, în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, fapt pentru care Sfânta Fecioară Maria este numită, pe bună dreptate, Născătoare de Dumnezeu. Se reafirmă importanța Jertfei mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, ca iubire smerită și milostivă, prin care s-a restaurat și se restaurează icoana sau chipul lui Dumnezeu în om, și, totodată, se evidenţiază necesitatea conlucrării omului cu harul divin, pentru dobândirea asemănării cu Dumnezeu, aşa cum au făcut-o sfinţii, de-a lungul veacurilor. Toate aceste adevăruri pot fi reprezentate în și prin icoană.

Acesta este şi motivul pentru care, în Duminica întâi din Postul Sfintelor Paști, sunt amintiţi, spre veşnică pomenire și pildă de urmat, toți cei care au apărat dreapta credinţă în fața ereziilor şi au susținut și promovat cinstirea sfintelor icoane.

Biruinţa Ortodoxiei din primul mileniu creștin asupra ereziilor este pildă de urmat în lupta noastră pentru biruința asupra ereziilor și rătăcirilor din timpul nostru.

Restabilirea cultului sfintelor icoane a fost posibilă deoarece Hristos, Capul Bisericii (cf. Coloseni 1, 18), călăuzește și ocrotește în permanență pe cei care sunt dreptcredincioși, după cum Însuşi mărturiseşte: „iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20). Biserica lui Hristos „pe care a câștigat-o cu însuși Sângele Său” (Fapte 20, 28) este Trupul Său tainic, El fiind chipul sau icoana Tatălui, după cuvântul marelui Apostol al neamurilor: „Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura” (Coloseni 1, 15).

Aşadar, temeiul icoanei și al cinstirii acesteia este Însuşi Dumnezeu Fiul, după cum mărturiseşte Sfântul Ioan Damaschin: „Icoana vie, naturală şi întru totul asemenea Dumnezeului nevăzut este Fiul, Care poartă în El însuşi pe Tatăl în întregime, fiind asemenea în totul cu El, deosebindu-Se, însă, în aceea că este cauzat”(Sfântul Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 45.), adică născut din Tatăl.

Citim în Sfânta Scriptură că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul Său (cf. Facerea 1, 27), adică Fiul este chipul lui Dumnezeu, iar omul a fost creat după chipul Său. Dar, spre deosebire de Fiul lui Dumnezeu, Care este întru totul asemenea Tatălui, Adam trebuia să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, prin permanentă ascultare de Dumnezeu și împlinire a voii Lui. Întrucât Adam cel vechi a căzut în păcatul neascultării de Dumnezeu, Izvorul vieții, el a devenit stricăcios și muritor, iar, prin natura umană moștenită de la Adam, tot neamul omenesc a ajuns păcătos și muritor. Pentru a-l ridica pe Adam din stricăciune și moarte, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om și prin ascultare desăvârșită de Dumnezeu Tatăl, prin moarte și Înviere, a dăruit lumii mântuire și viață veșnică.

Prin Întruparea Sa, care conţine în sine, din veșnicie, şi taina Jertfei de pe Cruce, întru deplină ascultare, Fiul lui Dumnezeu reface icoana-chip al lui Dumnezeu din om, și dăruiește omului harul înfierii și al asemănării lui cu Dumnezeu. Cei ce au făcut roditor în ei acest har sunt Sfinții Bisericii. De aceea, când cinstim pe Sfinți cinstim harul lui Dumnezeu lucrător în Sfinții Lui, potrivit cuvintelor Psalmistului: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui” (Psalmul 67, 36).

Așadar, argumentul principal în favoarea pictării și cinstirii sfintelor icoane îl constituie însăși Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Celor care susțin că cinstirea Sfintelor icoane ar fi o încălcare a poruncii a doua din Decalog, le răspundem că poporul evreu a fost oprit să facă icoane din cauza înclinării sale frecvente spre idolatrie, dar mai ales pentru faptul că, până atunci, Fiul lui Dumnezeu nu luase chip omenesc, adică nu S-a întrupat. Totuși, chiar și în Vechiul Testament Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să alcătuiască chipuri de heruvimi, care vor străjui chivotul Legii şi catapeteasma cortului, necesare desfășurării cultului divin (cf. Ieșirea 25, 18-22; 36, 5; 37, 7-9).

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

În lupta noastră pentru mântuire îi avem rugători și mijlocitori pe Maica Domnului, pe Sfinţii îngeri, pe toți Sfinții prooroci, apostoli, evangheliști, mucenici, mărturisitori, cuvioși, împărați și domnitori evlavioși sau simpli credincioși care au trăit în sfințenie. Cinstindu-i după vrednicie și plecându-ne genunchii înaintea sfintelor lor icoane, ne întărim în faţa ispitelor care, mai ales în perioada Postului Mare, vin asupra noastră. În acest sens, îi avem ca modele şi pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, cinstiţi în această zi (9 martie), care au îndurat chinurile și moartea, pentru a păstra neîntinată icoana lui Dumnezeu din ei, prin mărturisirea credinței ortodoxe. De asemenea, îi avem ca exemple şi pe Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, pe care Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește, anul acesta, în chip solemn, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la moartea lor mucenicească, petrecută la Constantinopol în ziua de 15 august anul 1714.

Pentru credincioșii dreptmăritori, în biserică și în casele lor, sfintele icoane nu constituie doar o mărturie a ceea ce semnifică arta creștină, ci au, în primul rând, un rol sacru sau sfânt, de mijlocire sau întărire a credincioșilor în comuniunea lor de rugăciune cu Dumnezeu și cu Sfinții reprezentați în icoane.

Suntem datori a cinsti sfintele icoane, pentru că ele ni-L readuc pe Dumnezeu aproape, în suflet, ne ajută să fim contemporani cu evenimente importante din istoria mântuirii neamului omenesc, să refacem legătura spirituală cu Maica Domnului și cu sfinții, prin care Dumnezeu lucrează în chip minunat (cf. Psalmul 67, 36) și ne cheamă la împărtășirea cu Sfânta Euharistie ca arvună a ospățului din Împărăția cerurilor.

Nu trebuie să uităm, așadar, că în Biserică Îl avem prezent pe Hristos, Care Se Jertfeşte pentru noi la fiecare Sfântă Liturghie şi ne aşteaptă să redevenim icoană a Sa, prin primirea Sfintei Împărtăşanii, prin cunoașterea și împlinirea prin fapte a învățăturilor Sale, pentru că „oamenii care se împărtăşesc cu Trupul cel Sfânt al lui Hristos şi beau Sângele Lui participă şi devin părtaşi firii dumnezeieşti, căci se unesc cu Dumnezeirea după ipostas, iar cele două firi sunt unite după ipostas, în chip nedespărţit, în Trupul lui Hristos, cu care ne împărtăşim”(Ibidem, p. 145.).

Aceasta, însă, va fi posibil dacă ne pocăim pentru păcatele noastre, asemenea vameşului din Evanghelie, a cărui pildă ne-a fost prezentată în prima săptămână a Triodului, și dacă ne îndreptăm, cu smerenie, pașii către Dumnezeu-Părintele Ceresc, asemenea fiului risipitor, despre care am auzit în săptămâna a doua a Triodului, întorcându-ne din ţara cea îndepărtată a păcatului şi a morţii; dacă vom mărturisi înaintea Tatălui ceresc greşelile noastre, prin Taina Sfintei Spovedanii, amintindu-ne că păcatul slăbește în om iubirea față de Dumnezeu și de semeni și împiedică dobândirea mântuirii și a vieții veșnice.

Și, pentru că anul 2014 este şi Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii), se cuvine, cu atât mai mult, să ne apropiem de aceste Sfinte Taine, printr-o cercetare atentă a conștiinței noastre în fața duhovnicului și împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, fără de care nu ne putem bucura deplin de lumina Învierii și de iubirea Preasfintei Treimi.

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

Suntem datori a cinsti sfintele icoane, atât prin închinăciune și sărutarea lor, cât și prin iubirea arătată semenilor noștri, în a căror ființă stă ascunsă icoana sau chipul lui Hristos. În acest sens, suntem chemaţi să fim iubitori de oameni prin fapta concretă a milosteniei, ca expresie a credinței lucrătoare prin iubire (cf. Galateni 5, 6) şi să ne dedicăm viaţa slujirii semenilor aflați în suferințe, necazuri și nevoi, așa cum au făcut sfinţii Bisericii noastre, care au desăvârșit chipul lui Dumnezeu în ei, ajungând la asemănarea cu Dumnezeu Cel milostiv (cf. Luca 6, 36), prin ajutorarea aproapelui, prin credință și viață curată.

Aşadar, alături de chipul sau icoana lui Dumnezeu din noi, de Sfintele icoane în faţa cărora ne închinăm, în biserică și acasă, ne mai rămâne o icoană de cinstit: icoana din sufletul semenului nostru. Întipărirea chipului lui Hristos în noi, pentru dobândirea mântuirii, nu se poate realiza decât prin cuvânt înțelept și faptă bună. Iar fapta bună, adică punerea în practică a Evangheliei iubirii milostive, înseamnă a descoperi și recunoaște chipul lui Dumnezeu din semenii noştri, a face pentru ei ceea ce Hristos a împlinit pentru oamenii bolnavi, săraci și întristați pe care i-a miluit.

Iar, pentru că Biserica este corabia ce ne conduce spre limanul mântuirii, și iubirea milostivă are caracter comunitar, orice creștin conștient de apartenența sa la Trupul tainic al lui Hristos este dator să sprijine activitatea pastoral-misionară, social-filantropică, cultural-educațională și de construire a noi lăcașuri de cult, acolo unde nu există, prin participarea concretă la colecta pentru Fondul Central Misionar, care se organizează, în fiecare an, în Duminica Ortodoxiei și în următoarele două duminici din Postul Mare.

Suntem convinși că, aşa cum Hristos l-a căutat, l-a ridicat și l-a mântuit pe omul cel căzut în prăpastia cea adâncă a păcatului, din care singur nu ar fi putut ieşi nicidecum, tot astfel și noi, în aceste vremuri marcate de lipsuri materiale, dar mai ales de criză morală, avem datoria de a contribui, după putere, la ajutorarea aproapelui prin opera de caritate a Bisericii, deoarece numai în comuniune de iubire în Hristos, trăită prin rugăciune și solidaritate concretă, putem să dobândim un colțișor de rai, adică mântuirea.

Amintindu-ne că nu prisosul, ci bănuţul văduvei sărace a fost mai apreciat de Domnul nostru Iisus Hristos, cu darul dumneavoastră la Fondul Central Misionar vom sprijini multiplele activități ale Bisericii, desfășurate spre binele și folosul credincioșilor ei: ajutorarea oamenilor aflați în suferință, construirea de lăcașuri de cult în parohiile mici și sărace; apărarea și promovarea dreptei credințe; păstrarea identității naționale, spirituale și culturale a românilor aflați departe de țară; promovarea învățământului teologic și religios; punerea în valoare a patrimoniului sacru și a spiritualității ortodoxe românești ș.a.

Dacă vom fi darnici și ajutători pentru împlinirea acestora, vom avea parte de simțirea luminii icoanei lui Dumnezeu din noi, vom păşi cu nădejde sporită pe treptele duhovnicești ale Postului Mare, pentru a ne învrednici să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în lumina cea preaslăvită a Învierii Sale.

Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și ne rugăm ca Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin!
Liturghie Arhierească la parohia Câmpia

Duminică, 2 martie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Câmpia, protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, Consilierul Economic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte paroh Cristian Toma, Preacucernicul Părinte Stelian Gorgan de la parohia Bocșa și Preacucernicul Părinte Florin Hosu de la parohia Sălăjeni.

Pentru bogata activitate pastoral-misionară și gospodărească, la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom-stavrofor pe părintele paroh Cristian Toma.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu, pornind de la cuvintele Sfântului Evanghelist Matei citite în Evanghelia din cadrul Sfintei Liturghii, a vorbit celor prezenți despre post și însemnătatea acestuia în viața duhovnicească. Pe lângă postul de păcate trebuie să ne împropriem și postul de păcate, altfel postul se reduce la o simplă dietă alimentară a subliniat Preasfinția Sa.

De asemenea, omul nu trebuie să consume alimente de post până la îmbuibare. Adevăratul post înseamnă să consumi alimente de post, dar cu cumpătare, pentru că scopul postului este acela de a domoli trupul și de a face sufletul să guverneze sau să conducă trupul. În același timp postul trebuie să fie dublat cu alte fapte bune, cu rugăciunea, cu smerenia, cu răbdarea, cu iubire și cu Taina Pocăinței, pentru a lua iertare de la Dumnezeu.

După rostirea cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de ceilalți părinți slujitori, au sfințit și casa parohială din localitate ale cărei lucrări de ridicare și finisaj au fost încheiate anul trecut prin strădania celor 57 de familii de vrednici credincioși.

Hirotonit preot pentru acestă parohie în anul 1998, Preacucernicul Părinte Cristian Toma s-a dovedit a fi un neobosit lucrător atât din punct de vedere pastoral-misionar cât și gospodăresc, hărnicia Preacucerniciei Sale concretizându-se în binecuvântarea lucrărilor efectuate la biserică, slujbă săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în 29 mai 2011 și în sfințirea casei parohiale săvârșită astăzi.

Începând de mâine întreaga lume ortodoxă intră în Postul cel Mare, perioadă care precede sărbătoarea Învierii Domnului, care în acest an va fi prăznuită în data de 20 aprilie.

PS Petroniu - Predica la Duminica lasatului sec de branza, Campia, 2014Vizită pastorală în parohia Recea Mică

Duminică, 16 februarie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Recea Mică, protopopiatul Zalău, săvârșind în biserica parohiei Sfânta Liturghie. La slujbă au fost prezenți un număr mare de credincioși, veniți nu numai din parohie ci și din alte localități, care în decursul anilor au susținut atât material cât și spiritual lucrările de construcție a bisericii.

Parohia Recea Mică a fost înfiinţată în anul 2006, părintele paroh Mihai Dobocan fiind primul preot al acestei comunităţi. Nefiind ridicată o biserică în sat, primele slujbe s-au săvârşit în şcoala dezafectată din localitate, iar în acelaşi an a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu piatra de temelie pentru un nou locaş de cult. Prin strădania celor 26 de familii şi a celor 24 de văduvi din localitate precum şi ale altor binefăcători, ridicarea locaşului de cult a evoluat cu repeziciune, biserica fiind târnosită în anul 2013, cu prilejul hramului, la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

PS Petroniu - Predica la Duminica Fiului Risipitor, Recea Mica, 2014Zi de sărbătoare la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău

Ziua de duminică, 9 februarie 2014, a fost o zi cu o conotaţie specială pentru slujitorii altarului şi credincioşii parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău, care au avut cinstea de a-i avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord și pe Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. Prezența celor doi Ierarhi a fost întâmpinată cu multă dragoste de către credincioşii prezenţi în număr mare la Sfânta Liturghie.

Alături de cei doi Ierarhi au mai făcut parte din sobor părinții de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului și părinții slujitori ai bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Macarie. La rândul său, Preasfințitul Părinte Petroniu a mulțumit Preasfințitului Părinte Macarie pentru împreuna slujire și a felicitat pe părintele vicar Vasile Rus pentru toate realizările Preacucerniciei Sale, urându-i totodată ani îndelungați, întrucât peste trei zile, în data de 12 februarie, Preacucernicia Sa împlinește vârsta de 58 de ani. În încheiere, Preacucernicul Părinte Vasile Rus a mulțumit celor doi Ierarhi pentru cinstea pe care au făcut-o clericilor și credincioșilor acestei parohii, oferindu-le acestora câte o icoană.

Înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord a fost aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Române în luna octombrie a anului 2007, primul Ierarh al acestei noi Eparhii fiind Preasfințitul Părinte Macarie. Acesta a fost hirotonit Arhiereu în data de 2 mai 2008, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, în catedrala mitropolitană din Cluj Napoca, unde a activat până atunci ca eclesiarh. Jurisdicția Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord se întinde pe teriotriul a trei țări (Suedia, Danemarca și Norvegia) și are în componență 27 de parohii.


PS Petroniu si PS Macarie - Cuvantari la slujba savarsita la biserica Adormirea Maicii Domnului din Zalau
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro