Resfințirea bisericii din localitatea BăbiuDuminică, 22 iunie 2014, în Duminica Sfinților Români, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul micii comunități din localitatea Băbiu, filie a parohiei Țăud, din Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările efectuate la locașul de cult, lucrări care au demarat în anul 2012 și care au fost finalizate în cursul acestui an. În continuare Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie pe o scenă amenajată în vecinătatea bisericii, alături de Preasfinția Sa făcând parte din sobor Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Ioan Botiș, păstorul acestei comunități, Preacucernicii Părinți Florin Malița și Andrei Vlaicu, foști slujitori la parohia Țăud și Preacucernicii Părinți Ioan Sabău de la Parohia Fildu de Mijloc, Ludovic Vaida de la Parohia Almașu, Iuliu Bumbu de la Parohia Cuzăplac, Dorinel Crecan de la Parohia Mesteacănu și Rusalim Durnea de la parohia Zimbor.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că dacă în urmă cu două săptămâni am prăznuit Pogorârea Sfântului Duh, astăzi prăznuim oamenii care au realizat sfințenia, fiindcă Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, este Sfințitorul. Prima Duminică după Rusalii este închinată tuturor care au realizat sfințenia, iar duminica de astăzi, ca o continuare a celei precedente, este închinată tuturor sfinților români. Această zi arată marele aport adus de poporul român în istoria mântuirii lumii. Fiecare popor a avut rolul său, iar noi ca popor am oferit pentru popoarele învecinate, în perioada în care țările vecine erau ocupate de turci, mult ajutor financiar. De asemenea, românii au ajutat Muntele Athos și Locurile Sfinte sute de ani, arătând o solidaritate creștină. Toate acestea s-au datorat voievozilor sau domnitorilor cu viață sfântă care au ocrotit totdeauna Biserica și au oferit astfel poporului șansa de a se forma în albia creștinismului, iar roadele sunt sfinții poporului român, începând din primele veacuri creștine și până la Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, un sfânt contemporan nouă.

Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că sfințenia este un atribut al lui Dumnezeu. Sfinții îngeri cântă în ceruri „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot...”, acest trisaghion fiind preluat în Sfânta Liturghie, dar și în rugăciunile începătoare. Prin aceasta îl slăvim pe Dumnezeu cel în Treime lăudat. Dumnezeu vrea să ne împărtășească și nouă acest atribut al sfințeniei, îndemnându-ne încă din Vechiul Testament „Sfinți-ți-vă și veți fi sfinți pentru că eu Domnul Dumnezeul vostru sunt sfânt”. Sfinții Părinți spun că omul poate să ajungă Dumnezeu prin har, adică prin participare la sfințenia lui Dumnezeu. Toți oamenii care ajung la asemănarea cu Dumnezeu sunt asemenea unei oglinzi în care se reflectă Dumnezeu și El se regăsește în sfinții Săi. A trăi în sfințenie înseamnă a împlini poruncile lui Dumnezeu, evitând păcatul, săvârșind fapte bune și având iubire față de Dumnezeu, față de semeni și față de întreaga creație.

Satul Băbiu este atestat în documente începând cu anul 1291, iar primele informaţii despre biserica de aici le avem peste aproape cinci secole. Astfel, în 1760 documentele menţionează un preot ortodox care păstorea 22 de familii, în sat existând biserică şi casă parohială. Mai târziu, pe la 1814 aflăm că biserica din lemn a satului - care conform istoriei orale a fost donată băbienilor de către credincioşii din Fildu de Mijloc, avea hramul „Pogorârea Sfântului Duh”.

Biserica actuală a fost ridicată între anii 1925 și 1929, fiind zugrăvită în anul 1936. În 1950 și 1966 biserica a fost supusă unor lucrări de reparații capitale. Începând cu anul 2012, sub coordonarea Preacucernicilor Părinți Andrei Vlaicu și Ioan Botiș pereții bisericii au fost reparați și pictați în tehnica frescă, pardoseala a fost acoperită cu mochetă, au fost înlocuite ușiile iar mobilierul bisericesc a fost revopsit. De asemenea, partea exterioară a pereților a fost reparată, tencuită și vopsită, au fost turnate scările de acces și au fost reparate gardurile, toate aceste lucrări fiind efectuate prin jertfelnicia celor doar 21 de creștini ortodocși din sat, dar și a altor binefăcători.

PS Petroniu - Predica in Duminica a IIa dupa Rusalii, Babiu, 2014Liturghie Arhierească la parohia GostilaDuminică, 15 iunie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Gostila, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, din sobor făcând parte Preacucernicul Părinte Teofil Herineanu, consilierul economic al Mitropoliei Germaniei și Europei de Nord și slujitor la Catedrala Mitropolitană din Nurnberg, Germania, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Marius Sabău, parohul satului și Preacucernicii Părinți Andrei Coste și Paul Chiroban, ambii slujitori în parohiile vecine satului Gostila.

După săvârșirea Sfintei Liturghii și rostirea cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat și lucrările efectuate la casa parohială din localitate.

Satul Gostila este amplasat pe cursul mijlociu al văii cu acelaşi nume, la o distanţă de 5 km faţă de centrul de comună, Poiana Blenchii. Prima atestare documentară a localităţii provine din anul 1553, când satul apare sub numele de Gostille sau Goztilla.

Primul locaș de cult cunoscut în Gostila este o biserică de lemn ridicată aproximativ între a doua jumătate a secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea, conform urmelor de pictură păstrate și a clopotelor. Această biserică a slujit nevoilor spirituale ale credincioșilor până în jurul anului 1810 când a fost înlocuită cu o nouă biserică de zid. Biserica de lemn a fost vândută, iar după mai multe peripluri, astăzi este amplasată în incinta Mănăstirii Nicula, la strașina bisericilor de zid ale acestui așezământ monahal.

Biserica actuală cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a fost ridicată începând cu anul 1994 și a fost sfințită în anul 2001 de către Preasfințitul Părinte Petroniu.

Pentru întreaga activitate desfășurată, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte paroh Marius Sabău distincția de iconom.

PS Petroniu - Predica la Duminica Tuturor Sfintilor, Gostila, 2014Ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului

Marți, 10 iunie 2014, în sala de ședințe de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului a avut loc ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, pentru perioada 2014-2018. Ședința a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te-Deum în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial. La slujbă au participat alături de Preasfințitul Părinte Petroniu, Preacucernicii Părinți membri ai Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului și delegații celor 10 circumscripții electorale din Eparhie.
În cadrul ședinței, după validarea mandatelor în cele două comisii au fost aleși secretarii permanenți ai Adunării Eparhiale, iar cei 30 de membrii au fost repartizați pe cinci comisii de activitate: bisericească, culturală, social-filantropică, economică și de validare. În fiecare comisie au fost aleși doi membrii clerici și patru mireni, cel mai vârstnic dintre clerici fiind desemnat președintele comisiei, iar unul dintre mireni fiind ales raportor al comisiei.
În continuare au fost aleși cei nouă membrii în Consiliul Eparhial al Episcopiei Sălajului, delegații Eparhiei în Adunarea Națională Bisericească, membrii Consistoriului Bisericesc și membrii supleanți în Consistoriu precum și delegații Eparhiei în Consistoriul Mitropolitan și în Consistoriul Monahal Mitropolitan, câte unul pentru fiecare consistoriu.Hramul bisericii Sfânta Treime din ZalăuLuni, 9 iunie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica “Sfânta Treime” din Municipiul Zalău cu prilejul hramului acestui locaș de cult. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Nicolae Gudea de la parohia Ortelec, Preacucernicul Părinte Ioan Farcaș, preot coslujitor la această biserică și Preacucernicul Părinte Iulian Sabou de la parohia Moiad.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Domnului Ovidiu Duma cea mai înaltă distincție pentru mireni a Eparhiei – Crucea Sălăjană.

Istoria bisericii "Sfânta Treime" din Zalău începe în prima jumătate a secolului al XX-lea când după terminarea primului război mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit construirea unei bisericii ortodoxe în Zalău, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei biserici cu hramul „Sfânta Treime”, aceasta fiind prima biserică românească din cărămidă ridicată în oraş. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată în casă parohială. Construcţia data din 1870 şi, după multe modificări, a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008 când s-a purces la ridicarea unei case parohiale noi, aceasta fiind sfințită doi ani mai târziu. Planul arhitectural al bisericii este în formă de cruce, locașul de cult având lungimea de 24 metri şi lăţimea de 8 metri.

Biserica Sfânta Treime este și locul de suflet al tinerilor din Liga Tineretului Creștin Ortodox din Zalău. Astfel, aici, în fiecare joi seara foarte mulți tineri și nu numai, se adună și săvârșesc o slujbă de priveghere sub îndrumarea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Antonie Pința, slujbă urmată de rostirea unui cuvânt de folos duhovnicesc de către unul dintre părinții invitați.

PS Petroniu - Predica la praznicul Preasfintei Treimi, Zalau, 2014Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh

Duminică, 8 iunie 2014, credincioșii cartierului zălăuan Porolissum au serbat hramul locașului de cult din această zonă a orașului. Cu acest prilej Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Astfel, alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul administrativ al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Alexandru Horvat, parohul bisericii și consilerul social al Eparhiei, Preacucernicul Părinte Ioan Pop, preot coslujitor la această biserică și Preacucernicul Părinte Adrian Mureșan.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru preot pe părintele diacon Rareș Tărniceru. Preacucernicia Sa va activa ca și preot misionar pe seama Protopopiatului Zalău.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh a anului 2000. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, iar în anul 2009 a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu şi casa parohială. În prezent sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din interiorul locaşului de cult, nădăjduindu-se ca în anul care urmează biserica să fie târnosită.

PS Petroniu - Predica la Duminica Rusaliilor, Zalau, 2014Episcopia Sălajului a premiat elevii și profesorii

La catedrala episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Zalău a avut loc, vineri, 6 iunie 2014, festivitatea anuală de premiere a elevilor și a profesorilor din Episcopia Sălajului.
Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a acordat diplome și premii elevilor, profesorilor și preoților care s-au remarcat în cadrul următoarelor concursuri: Olimpiada de Religie, Concursul Județean „În lumina lui Hristos”, Concursul național „Cultură și spiritualitate românească”, Concursul „Amintiri peste generații”, Concursul național „Biserica locaș de închinare”, Concursul național „Sfânta Euharistie, lumina vieții creștine”.
A fost acordat și titlul de „Profesorul anului” domnișoarei profesor Marinela Roșu.
Preacuviosului Părinte Arhimandrit Grighentie Oțelea, Starețul Mănăstirii Strâmba, i-a fost conferită o diplomă de excelență pentru sprijinul financiar acordat în vederea derulării activităților didactice și catehetice.
Doamnei profesor Claudia Boha, inspector școlar de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, i-a fost oferită, de asemenea, o diplomă de excelență, pentru activitatea de management didactic desfășurată pe parcursul anului școlar.
Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a felicitat elevii, profesorii și părinții și a apreciat eforturile și implicarea tuturor.
Din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj a fost prezent la eveniment domnul profesor Gheorghe Bancea, inspector școlar general. Domnia sa a remarcat activitatea profesorilor de religie și colaborarea excepțională cu Episcopia Sălajului.


pr. Gabriel GârdanConferința preoțească de primăvară în Episcopia Sălajului

Marți, 3 iunie 2014, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința preoțească de primăvară a clericilor din Episcopia Sălajului.

Tema conferinței a fost „Sfânta Euharistie, intrare prin Hristos în stare de jertfă curată în comuniunea de iubire a Sfintei Treimi” și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Petru Brisc, profesor de dogmatică la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și preot slujitor la parohia Coșeiu.

La finalul conferinței Preasfințitul Părinte Petroniu a mulțumit părintelui Petru Brisc și l-a felicitat pentru prelegerea susținută. Pornind de la exemplul martiriului Sfinților Brâncoveni, dar și a martirilor din primele secole, Preasfinția Sa a îndemnat pe cei prezenți să fie mai prounzi când slujesc sfintele slujbe și să aibă în gând martiriul sfinților atunci când întâmpină ispite în activitatea desfășurată și în viața duhovnicească.

În continuare Preacucernicul Părinte Ioan Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Episcopiei Sălajului a adus la cunoștință preoților din Eparhie unele hotărâri ale Sfântului Sinod care privesc bunul mers al vieții bisericești.

Din punct de vedere administrativ Episcopia Sălajului este are în structura sa trei protopopiate, 207 parohii și șapte așezăminte monahale în care slujesc un număr de 239 de preoți și diaconi.Liturghie Arhierească în parohia Șoimuș

Duminică, 1 iunie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Șoimuș, Protopopiatul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Marius Țura, parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Petru Lucăcel de la Parohia Gâlgău Almaș și Preacucernicul Părinte Alin Butaș de la Parohia Brâglez.

La finalul Sfintei Liturghii copiii din parohie au susținut un mini concert de poezii și cântece religioase, cu prilejul zilei internaționale a copilului. Aceștia au fost răsplătiți primind din partea Preasfințitului Părinte Petroniu mici cadouri și iconițe.

În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a subliniat strânsa legătură dintre cruce și înviere arătând că învierea este o consecință a crucii și a jertfei. De aceea și noi pentru a învia din punct de vedere spiritual trebuie să trecem printr-o jertfă, adică dacă vrem să fim cu Hristos trebuie să murim cu El ca să putem învia cu El și de aceea trebuie să murim păcatului. De aceea când este botezat un prunc, se săvârșește Taina Botezului prin afundarea pruncului în apa botezului, pentru că omul moare cu Hristos intrând în apă și apoi înviază din Hristos prin apa botezului. Aceste ritualuri nu au doar un sens alegoric ci profund și adevărat, marcând ființa aceasta botezată. Apoi, prin Sfânta Taină a Mirungerii, primind harurile Sfântului Duh, care sunt simbolizate de mirodeniile care alcătuiesc Sfântul și Marele Mir, îi dau puterea omului de a crește și a se desăvârși în decursul acestei vieți pentru a fi mai pregătit în fiecare zi pentru a trece din această viață în Împărăția lui Dumnezeu.

După rostirea cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Marius Țura pentru întreaga activitate pastoral-misionară desfășurată, întrucât în această vară Preacucernicia Sa va împlini 10 ani de la hirotonia întru preot.

Situat la 10 km de orașul Jibou, satul Șoimuș a fost atestat documentar pentru prima data la anul 1205, dar în această zonă a fost descoperită o așezare ce datează din perioada neoliticului. Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost ridicată între anii 1936-1938.

Ultima prezență a Preasfințitului Părinte Petroniu în parohia Șoimuș a avut loc în urmă cu aproape doi ani, când în data de 21 octombrie 2012 a binecuvântat lucrările efectuate la locașul de cult prin hărnicia și jertfelnicia celor 75 de familii de vrednici credincioși ai parohiei. Tot atunci Preacucernicul Părinte Marius Țura a fost hirotesit iconom.


PS Petroniu - Predica in Duminica a VII-a dupa Pasti, Soimus, 2014Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Joi, 29 mai 2014, la slăvitul praznic al Înălțării Domnului, Catedrala Episcopală din Zalău și-a serbat hramul. Cu acest prilej Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de slujitorii Catedralei, dar și de părinții profesori de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire închinată eroilor neamului românesc, căzuți pentru apărarea patriei și a credinței străbune.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit Preacucernicului Părinte Ioan Ghiurco, ctitorul Catedralei Episcopale “Înălțarea Domnului” din Zalău, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Sălajului – Crucea Sălăjană.

Preasfințitul Părinte Petroniu și-a început cuvântul de învățătură vorbind despre perioada de după învierea Mântuitorului și până la înălțare. Femeile mironosițe s-au dus dis-de-dimineață să ungă trupul Mântuitorului cu miresme pentru a încheia ritualul de înmormântare făcut la evrei, dar au aflat piatra mormântului răsturnată. „Mântuitorul nu avea nevoie să răstoarne piatra de la ușa mormântului, pentru că El avea un trup pnevmatizat, înduhovnicit. El a intrat în aceeași zi prin ușile încuiate și s-a făcut nevăzut din fața lui Luca și Cleopa. Cel care a răsturnat piatra de la ușa mormântului Mântuitorului a fost un înger, pentru a da mărturie că Acesta înviase și pentru a arăta că cerurile se veselesc de biruirea morții, a diavolului și a păcatului” a subliniat Preasfinția Sa. Intrând în mormânt femeile mironosițe au găsit un înger îmbrăcat în haină alba care le-a spus că Hristos a înviat. Cele două obiecte de îmbrăcăminte, giulgiul și mahrama rămase în mormânt au rămas ca mărturie peste veacuri ca dovadă a faptului că Hristos a înviat.
Femeile au iești apoi din mormânt unde L-au întâlnit pe Mântuitorul și au fugit la Apostoli să le spună că Hristos înviase. Primind vestea Petru și Ioan au alergat la mormânt, dar nu spune evanghelistul că au crezut ci că “s-au mirat de cele ce se întâmplaseră”.

Apoi le apare seara Mântuitorul Apostolilor și ei aveau impresia că văd un duh. Însă Mântuitorul le spune că un „duh nu are carne și oase precum Mă vedeți pe Mine având. Veniți și pipăiți-mă!”, pentru că deși avea un trup duhovnicesc, purta semnele cuielor și al suliței în coasta în care fusese împuns. Vedem că și acum, când era în fața lor, Apostolii încă se îndoiau. Înțelegem astfel și îndoiala lui Toma care nefiind de față a cerut să vadă pe Hristos cel înviat și să-și pună mâna și degetul în semnele cuielor și în coasta Mântuitorului. „Biserica avea nevoie de experiența Sfântului Apostol Toma” a subliniat Preasfințitul Părinte Petroniu. Se vede aici curiozitatea omenească, lucru subliniat de către poetul Tudor Arghezi în Psalmul VI în care și el mărturisește: “Vreau să Te pipăi și să urlu: Este!”.

Această perioadă de 40 de zile a fost necesară, altfel se putea întâmpla ca această credință creștină nefiind sprijinită pe Sfinții Apostoli, pe mărturia lor, credința în învierea Mântuitorului Hristos să se piardă.

În momentul înălțării Mântuitorului, doi îngeri le-au spus Apostolilor: „De ce stați privind la cer? Acest Iisus așa cum L-ați văzut înălțându-se, așa va și veni”, anunțând de pe acum faptul că Hristos, încheindu-și activitatea de răscumpărare din robia diavolului și a morții, va reveni însă de această dată în calitate de Judecător al lumii.

Dacă în momentul învierii Mântuitorului a fost biruită moartea în două etape, Mântuitorul coborând la iad, rupând legăturile iadului și urcând sufletele drepților în rai, biruind prin aceasta pe diavolul sufletește, apoi înviind biruie moartea și trupește, la fel se va întâmpla și acum, la înălțare. Dacă prima dată s-a înălțat cu sufletul la cer, cu sufletele drepților Vechiului Testament în momentul învierii, acum se înalță Hristos cu trupul în Împărăția lui Dumnezeu, deschizând calea pentru toți cei care au fapte vrednice și după mutarea din această viață se duc la odihna veșnică în împărăția lui Dumnezeu.

După rostirea cuvântului de învățătură în interiorul Catedralei s-a desfășurat festivitatea de absolvire a elevilor clasei a XII-a a Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău.


PS Petroniu - Predica la Inaltarea Domnului, Zalau, 2014Liturghie Arhierească la parohia Gârceiu

Duminică, 25 mai 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Gârceiu, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfânta Treime”, alături de Preasfinția Sa slujind Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Andrei Vlaicu, parohul acestei comunități. În aceste momente înălțătoare biserica satului a fost neîncăpătoare, alături de săteni participând la slujbă și mulți fii ai satului.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu, pornind de la textul Sfintei Evanghelii citit la Sfânta Liturghie a arătat că spre deosebiere de alte tămăduiri sau vindecări ale unor orbi, orbul din evanghelia de astăzi se născuse fără vedere și cerșea pentru traiul lui zilnic. Întâlnindu-se cu Mântuitorul, Acesta l-a uns cu tină și l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siloamului și a văzut pentru prima dată în viața lui. Este interesant faptul că altora le spunea: „Credința ta te-a mântuit!”, „Crezi tu că pot să fac aceasta?” și în urma confirmării credinței Domnul Hristos îl tămăduia de orice boală a suferit. De această dată însă nu cere credința nevăzătorului și de asemenea, acestui om îi unge ochii cu tină. Spun Sfinții Părinți ai Bisericii că în acest mod, la fel cum la crearea lumii Dumnezeu a luat țărână și din aceasta l-a făcut pe Adam, de această dată parcă, orbul care se născuse fără vedere, fusese născut sau creat incomplet și de aceea ia Domnul Hristos tină și-i unge ochii și acesta spălându-se cu apa din scăldătoare și-a dobândit vederea.

În continuare Preasfințitul Părinte Petroniu a relatat și disputa dintre orbul vindecat și farisei, dispută urmată săvârșirii acestei minuni în ziua de sabat. Preasfinția sa a arătat că minunea săvârșită de Domnul Hristos este mai presus de fire, ori sâmbăta și alte legi ale Vechiului Testament erau pentru omul supus căderii, pentru omul firesc, dar toate aceste minuni săvârșite de către Mântuitorul erau supranaturale sau suprafirești.

La finalul cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a îndemnat ca atunci când citim și interpretăm orice lege, și cea dumnezeiască și cea omenească, să o citim în duh, iar nu în literă, fiindcă spune Domnul Hristos că „litera ucide, iar duhul face viu”.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările săvârșite la casa parohială, lucrări executate după instalarea părintelui Andrei ca preot paroh, în luna decembrie a anulului trecut.

Pentru întreaga activitate desfășurată atât în mijlocul acestor credincioși, dar și în vechea parohie, Preacucernicului Părinte Andrei Vlaicu i-a fost acordat rangul de sachelar, cu dreptul de a purta brâu albastru.

Localitatea Gârceiu este situată la 10 km de municipiul Zalău, pe drumul ce leagă reședința județului de orașul Cehu Silvaniei. Satul este atestat documentar pentru prima dată la anul 1404, iar biserica a fost zidită între anii 1908-1912.


PS Petroniu - Predica la Duminica orbului, Garceiu, 2014
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro