Prima zi a noului an la biserica Sfântul Nicolae din Zalău

În prima zi a noului an, când lumea ortodoxă prăznuiește tăierea împrejur a Mântuitorului, dar și pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Municipiul Zalău, alături de părintele paroh Ionuț Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului.

Întrucât astăzi ne-am aflat în prima zi a noului an, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre timp și însemnătatea acestuia în iconimia mântuirii.

La fel ca și lumea, timpul a fost creat de Dumnezeu din nimic. Deși îngerii au fost aduși în existență după crearea timpului, în lumea lor acesta nu există, ei fiind ființe spirituale. Cu toate acestea, nu tot ceea ce este veșnic este și fără început, pentru că îngerii sunt veșnici, dar nu împreună veșnici cu Dumnezeu, de vreme ce au fost creați de către Dumnezeu la un moment dat.

Prima mențiune în paginile Sfintei Scripturi despre vârsta unui om apare la nașterea lui Set.

Timpul a fost creat o dată cu lumea și se va sfârși o dată cu ea, căci la a doua venire va fi un cer nou și un pământ nou. De asemenea, învierea înseamnă transcederea spațiului și a timpului, deci depășirea condiției umane de la crearea sa, acesta fiind marele dar pe care Dumnezeu îl va oferi tuturor oamenilor la sfârșitul lumii.

Cel care a stabilit cronologia erei creștine, luând ca punct de referință anul nașterii Mântuitorului, a fost călugărul străromân Dionisie Exiguul.

Ca mijloc de comemorare a vieții și activității Mântuitorului, anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, are în centrul său sărbătoarea Sfintelor Paști și este împărțit în trei perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită în fiecare din aceste perioade: penticostar, octoih și triod.

În decursul fiecărui an bisericesc ni se prezintă și actualizează întreaga viață și activitate a Domnului Hristos, în toate cele trei aspecte ale misiunii Sale: de învățător, de arhiereu și de împărat sau biruitor asupra păcatului și a morții.

Concluzia cuvântului de învățătură a fost că timpul nu este doar o unitate de măsură, ci o realitate care nu cruță pe nimeni, de aceea, îndemnul Preasfințitului Părinte Petroniu a fost să folosim timpul cu folos pentru dobândirea mântuirii.

PS Petroniu - Predica in prima zi a noului an, Zalau, 2014La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezența în mijlocul credincioșilor din această parte a orașului.

Parohia Sfântul Nicolae a fost înființată în anul 2009, fiind prima din cele două parohii care au fost create în întâmpinarea nevoilor spirituale ale locuitorilor Municipiului Zalău după întronizarea Preasfințitului Părinte Petroniu ca primul episcop al Sălajului.

Odată cu înființarea parohiei și numirea Preacucernicului Părinte Ionuț Pop ca paroh și responsabil cu zidirea bisericii, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit parohiei un odor de mare preț – o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae.
Prin purtarea de grijă a Sfântului Ierarh Nicolae, prin hărnicia părintelui paroh Ionuț Pop și jertfelnicia credincioșilor, în acest moment biserica este deja ridicată și finisată la exterior, interiorul locașului de cult urmând a fi pictat.


Descarcare document
Timpul.doc

Liturghie Arhierească la capela Spitalului de Urgență din Zalău

În ultima duminică a acestui an, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie la capela cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din incinta Spitalului de Urgență din Zalău. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Călin Crecan, preot de caritate la Spitalul de Urgență din Zalău, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, secretarul Protopopiatului Zalău, Preacucernicul Părinte Claudiu Horvat de la parohia Firminiș și Preacucernicul Părinte Cătălin Lazăr de la parohia Subcetate. De asemenea, au fost prezente la slujbă cadre medicale ale spitalului și bolnavi, dar și mulți credincioși din oraș care frecventează cu regularitate slujbele de la această capelă.

Bucuria împreună slujirii a fost cu atât mai mare cu cât Preacucernicul Părinte Călin Crecan, slujitorul acestui Sfânt Altar, a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 40 de ani.

Capela Spitalului de Urgență din Zalău a fost înfiinţată în anul 1994, în urma unui protocol încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii, privind acordarea asistenţei religioase în spitale.

Primul preot care a slujit aici a fost Preacucernicul Părinte Florin Crecan, cel care s-a ocupat de amenajarea capelei din incinta spitalului şi de înzestrarea acesteia cu toate cele necesare desfăşurării în bune condiţii a sfintelor slujbe, pentru nevoile sufleteşti ale bolnavilor care vin aici să-şi recapete sănătatea.

Începând cu anul 2008, misiunea de preot de caritate la Spitalul de Urgență din Zalău a fost încredințată Preacucernicului Părinte Călin Crecan.

PS Petroniu - Predica in Duminica dupa Nasterea Domnului, Zalau, 2013
Liturghie Arhierească la paraclisul Centrului Eparhial

Vineri, 27 decembrie 2013, la prăznuirea Sfântului Arhidiacon Ștefan, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.Prezență arhierească în orașul Jibou

În cea de-a doua zi de Crăciun, la prăznuirea Soborului Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, parohul bisericii și inspectorul pentru probleme sociale în Episcopia Sălajului și Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, preot coslujitor la această biserică.
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Jibou a fost ridicată între anii 1930-1936, la construcția acesteia participând membrii tuturor cultelor din oraș. Această biserică a fost resfințită în 1965 de către Preasfințitul Părinte Valerian, iar apoi în anul 2007, după repictarea locașului de cult, de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.
Prima atestare documentară a orașului Jibou datează din anul 1205. Un rol important în evoluția Jiboului a avut-o familia Wesselényi, care a construit aici un castel încă din anul 1584, din care însă în zilele noastre se mai păstrează doar urmele de fundație. Construcția actualului castel în stil baroc, unul din cele mai frumoase din Transilvania, a început în anul 1778 și a durat mai bine de 30 ani.
În Jibou funcționează de asemenea una dintre cele mai frumoase și interesante Grădini Botanice din România. Aceasta este situată pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi și a luat ființă în anul 1968 la inițiativa priceputului profesor Vasile Fati.

PS Petroniu - Predica in a doua zi de Craciun, Jibou, 2013Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Episcopală din Zalău

Miercuri, 25 decembrie 2013, la slăvitul praznic al Naşterii după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Municipiul Zalău.


PS Petroniu - Pastorala la Nasterea Domnului, 2013


PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
Zalău, 2013

† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiți credincioși,
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu suntem din nou părtași bucuriei nașterii Pruncului Iisus în Betleemul Iudeii, iar una dintre cele mai renumite și răspândite colinde de pe la noi ne anunță: „O, ce veste minunată / Lângă Viflaim s-arată, / Cerul strălucea / Îngerii veneau / Pe-o rază curată! / Păstorilor din câmpie / Le vestește-o bucurie, / Că-ntr-un mic lăcaș / Din acel oraș, / S-a născut Mesia. / Păstorii cum auziră / Spre lăcașul sfânt porniră, / Unde au aflat, / Pruncul luminat / Și Îl preamăriră. / E Iisus Păstorul Mare, / Turmă ca El nimeni n-are, / Noi Îl lăudăm / Și ne închinăm / Cu credință mare”.
Sfântul Evanghelist Luca relatează faptul că la nașterea Pruncului Iisus în Betleem: „în ţinutul acela erau păstori care stăteau pe câmp şi-şi păzeau turma făcând noaptea de strajă. Şi iată, îngerul Domnului a stat lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: «Nu vă temeţi. Că, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că în cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul. Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc înfăşat şi culcat în iesle». Şi, deodată, împreună cu îngerul s-a văzut mulţime de oaste cerească lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!». Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: «Să mergem dar până la Betleem şi să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut». Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit cuvântul ce li se grăise despre Copilul Acesta. Şi toţi cei ce au auzit se mirau de cele ce le spuneau păstorii” (Luca 2,8-18).
Autorul unei frumoase colinde românești poartă un dialog imaginar cu păstorii din Betleem după ce aceștia s-au întors la stână de la peștera în care se născuse Pruncul Iisus: „Ce-ați văzut păstori / Sculați până-n zori? / Am văzut pe Nou Născutul, / Prunc Iisus din Cer Venitul, / Fiu Dumnezeiesc. / Ce palat era / Unde Domnul sta? / Peșteră străină, rece / Peșteră de dobitoace, / Palatul era. / Ce-avea de-așternut / Micul Nou Născut? / Ieslea Îi era culcușul, / Fân și paie așternutul, / Micului Iisus. / Cine sta cu El / Domnul Mititel? / Sta Maria, Maica Sfântă, / Sta Iosif cu fața-i blândă / Stau și se-nchinau. / Cine Îi cânta / Cine-L preamărea? / Îngerii din cer veniră, / Vesele cântări doiniră / Micului Iisus”.
Întrucât primii martori ai nașterii Pruncului Iisus în peștera de lângă Betleemul Iudeii au fost păstorii, în cuvântul nostru de astăzi vom vorbi despre cei mai renumiți păstori din sânul poporului ales și despre locul pe care Dumnezeu l-a rânduit acestora între evrei, precum și despre păstorii sufletești.
Primul păstor din istoria omenirii a fost Abel, cel de-al doilea fiu al protopărinților Adam și Eva. În cartea Facerii citim că „Abel era păstor de oi, iar Cain, lucrător de pământ. Şi a fost că, după un timp, Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu. Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi Domnul a căutat spre Abel şi spre darurile lui, dar spre Cain şi spre darurile lui n-a căutat. Şi s-a umplut Cain de mânie şi faţa-i era posomorâtă. Şi Cain a zis către Abel, fratele său: «Să ieşim la câmp!». Şi a fost că în timp ce erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât” (Facere 4,2-5 și 8). Cain și-a ucis fratele din invidie, pentru că jertfa curată a lui Abel fusese primită de Dumnezeu, în timp ce a lui a fost respinsă. Sfântul Apostol Pavel a scris în acest sens că „prin credinţă Abel I-a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain și prin ea a primit el mărturie că este drept, Însuşi Dumnezeu mărturisind despre darurile lui” (Evrei 11,4).
Abel este pomenit în calendarul creștin în duminica sfinților strămoși, înaintea nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos.
Deși primii oameni s-au îndeletnicit cu păstoritul imediat după alungarea lui Adam și Eva din rai, deci de la începutul lumii, inițial ei s-au hrănit doar cu laptele animalelor, fără a le consuma carnea. Abia în urma potopului din vremea lui Noe, Dumnezeu i-a zis acestuia și familiei lui, implicit tuturor urmașilor lor: „Groază şi frică de voi să fie peste toate fiarele pământului, peste toate păsările cerului, peste tot ce se mişcă pe pământ şi peste toţi peştii mării; căci pe mâna voastră le-am dat. Tot ce se mişcă şi tot ce trăieşte să vă fie spre hrană; precum și iarba verde, pe toate vi le-am dat” (Facere 9,2-3).
Patriarhul Avraam, părintele poporului ales, a fost și el păstor, având foarte multe turme. „Şi s-a iscat ceartă între păstorii vitelor lui Avram şi păstorii vitelor lui Lot. Şi Avram i-a zis lui Lot: «Sfadă să nu fie între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi. Iată, nu-i oare tot pământul înainte-ţi? Desparte-te dar de mine! Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga». Şi ridicându-şi Lot ochii, a privit toată câmpia Iordanului, că toată, până la Ţoar, era udată de apă ca raiul Domnului şi ca pământul Egiptului. Deci şi-a ales Lot toată câmpia Iordanului şi a apucat Lot spre răsărit; şi aşa s-au despărţit ei unul de altul: Avram s-a aşezat în ţinutul Canaan, iar Lot s-a aşezat în cetăţile din câmpie” (Facere 13,7-12).
Dumnezeu i-a făgăduit lui Avraam: „Eu voi face din tine un neam mare; şi te voi binecuvânta şi-ţi voi mări numele şi tu vei fi izvor de binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului” (Facere 12,2-3).
Patriarhul Avraam are ca dată de prăznuire ziua de 9 octombrie.
Despre Iosif, fiul patriarhului Iacov, se afirmă în Sfânta Scriptură că „era de şaptesprezece ani când păştea oile împreună cu fraţii săi” (Facere 37,2). Iosif a fost păstor până să fie vândut de frații săi unor negustori care călătoreau cu caravana înspre Egipt.
După ce Iosif a tâlcuit visele lui faraon, acesta i-a zis: „«De vreme ce Dumnezeu ţi-a descoperit ţie toate acestea, om mai înţelept şi mai priceput decât tine nu se află. Tu să fii dar peste casa mea. Tot poporul meu se va supune poruncii tale, iar eu numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine! Iată, eu te pun astăzi peste toată ţara Egiptului!». Și şi-a scos faraon inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haină de vison şi i-a pus lanţ de aur împrejurul gâtului şi a poruncit să fie purtat în cea de a doua sa trăsură şi crainicul să strige înaintea lui: «Cădeţi în genunchi!». Şi în felul acesta a fost pus Iosif peste toată ţara Egiptului. Apoi faraon a zis către Iosif: «Eu sunt faraon! În toată ţara Egiptului nimeni nu-şi va mişca mâna sau piciorul fără încuviinţarea ta!»” (Facere 41,39-44).
Pe lângă faptul că era om cu frica lui Dumnezeu, Iosif era foarte înțelept și un administrator remarcabil. Din numeroasele exemple în acest sens, vom prezenta doar unul. Pentru grânele adunate în hambare în cei șapte ani rodnici, Iosif le-a luat egiptenilor în timpul foametei toți banii, toate animalele și pământurile, care au devenit proprietatea faraonului, apoi i-a făcut robii acestuia pe toți locuitorii țării, cu excepția preoților, care se bucurau de drepturi speciale din partea regelui (Facere 47,14-22).
Iosif este pomenit în calendarul creștin luni, în săptămâna patimilor.
Moise a fost și el păstor și pe când „păştea oile lui Ietro, socrul său, preotul din Madian” (Ieșire 3,1) în muntele Horeb, i s-a arătat Dumnezeu într-un rug care ardea și nu se mistuia și l-a chemat la misiunea de eliberator al poporului ales din robia egipteană și conducător al acestuia spre pământul făgăduinței.
Moise este prăznuit în 4 septembrie.
Înainte de a fi regele evreilor, David a fost și el păstor. Când Dumnezeu l-a trimis pe profetul Samuel în casa lui Iesei pentru a unge pe unul dintre fiii acestuia rege peste Israel, „Iesei a adus pe şapte dintre fiii lui să treacă prin faţa lui Samuel. Dar Samuel a zis către Iesei: «Pe nici unul dintre aceştia nu l-a ales Domnul!». Şi a zis Samuel către Iesei: «Aceştia sunt oare toţi fiii tăi?». Iar Iesei a zis: «Mai este cel mai mic; acela paşte oile». Şi a zis Samuel către Iesei: «Trimite şi adu-l, că nu vom sta la masă până când el nu va veni aici». Şi a trimis şi l-a adus și era bălan, cu ochi frumoşi şi plăcut înaintea Domnului. Şi a zis Domnul către Samuel: «Scoală-te şi unge-l pe David, căci el este bun!». Atunci Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor săi; şi Duhul Domnului a venit năprasnic peste David, din ziua aceea şi de atunci înainte” (I Regi 16,10-13).
Mai important decât faptul că David a fost regele evreilor este acela că prin Sfânta Fecioară Maria, Domnul Hristos se trăgea din casa acestuia, de aceea Mântuitorul este adeseori numit în paginile Noului Testament „Fiul lui David” (Matei 1,1; 12,23; 15,22 și Luca 18,38).
Regele și psalmistul David este pomenit în calendarul creștin în duminica după nașterea Domnului.
De asemenea, Dumnezeu a oferit darul proorociei unui păstor. Este vorba despre profetul Amos, care este prăznuit în ziua de 15 iunie.
Din exemplele prezentate am văzut că Dumnezeu a făcut din niște simpli păstori care L-au iubit și au stat în ascultare de El oameni care au jucat un rol deosebit în istoria poporului ales și implicit a mântuirii lumii. Mai important însă este faptul că toți aceștia au ajuns să fie sfinți în împărăția lui Dumnezeu.
În sens spiritual păstorul este un conducător sau îndrumător duhovnicesc, iar credincioșii acestuia sunt numiți oi cuvântătoare.
Sfântul Apostol Pavel a spus că Domnul Hristos este „Marele Păstor al oilor” (Evrei 13,20), iar Mântuitorul Însuși a afirmat despre Sine: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Dar simbriaşul şi cel ce nu este păstor şi cel ce nu este stăpân al oilor când vede lupul venind lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte. Iar simbriaşul fuge, fiindcă este plătit, şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun, şi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine. Aşa cum Tatăl Mă cunoaşte pe Mine, tot aşa Îl cunosc și Eu pe Tatăl. Şi viaţa Mea Mi-o pun pentru oi. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; şi-Mi vor auzi glasul, şi va fi o turmă şi un păstor” (Ioan 10,11-16).
De vreme ce Mântuitorul este Marele Păstor, toți ceilalți păstori din Biserică sunt slujitorii Lui, pentru că „El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători, ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4,11-12).
Mântuitorul le-a atras luarea aminte Sfinților Săi Apostoli, precum și urmașilor acestora: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi și roada voastră să rămână” (Ioan 15,16), pentru că la slujirea lui Dumnezeu se ajunge numai prin chemare de sus. Sfântul Apostol Pavel a afirmat în acest sens că „nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, precum şi Aaron” (Evrei 5,4). Referindu-se la propria persoană, Apostolul neamurilor mărturisește: „Dumnezeu m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său” (Gal. 1,15).
Întrucât sunt chemați de Dumnezeu la această slujire înaltă, păstorii Bisericii sunt îndemnați de Sfântul Apostol Petru: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu ce vi s-a dat în seamă, veghind asupra ei nu de nevoie, ci de bunăvoie, după Dumnezeu, nu pentru câştig ruşinos, ci din tragere de inimă, nu ca şi cum aţi fi stăpânii celor ce v-au căzut la sorţi, ci voi făcându-vă pilde ale turmei. Iar când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi primi cununa cea neveştejită a măririi” (I Petru 5,2-4).
Iubiți fii sufletești,
În cuvântul de astăzi am văzut că Dumnezeu a făcut din niște simpli păstori care Îl iubeau conducători ai poporului ales, despre care se va vorbi cât va dăinui lumea, dar mai ales i-a învrednicit să intre în împărăția cerurilor. Pilda lor trebuie să constituie pentru toți creștinii, indiferent de ce pregătire sau profesie ar avea, un imbold în a împlini poruncile lui Dumnezeu, fiindcă Mântuitorul a spus: „Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc şi ele Mă urmează. Şi Eu le dau viaţă veşnică şi ele în veac nu vor pieri şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Cel ce Mi le-a dat, este mai mare decât toţi, şi din mâna Tatălui Meu nimeni nu le poate răpi” (Ioan 10,27-29).
Cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei vă dorim tuturor sănătate deplină, viaţă îndelungată, realizări spirituale şi materiale spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor. „La mulţi ani buni!”.
Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului


Descarcare document
pastorala 2013_nasterea domnului (2).pdf

Liturghie Arhierească la parohia Sârbi

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din parohia Sârbi, protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte Sorin Șandor, fostul preot paroh al parohiei Sârbi și Preacucernicul Părinte Nicolae Pop de la parohia Almașu Mic, județul Bihor.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe părintele diacon Cosmin-Gavril Borz, acesta urmând a activa ca și preot paroh chiar în parohia Sârbi.

Ziua de astăzi a fost și momentul în care vechiul preot al parohiei Sârbi, Sorin Șandor, și-a luat rămas bun de la credincioșii pe care i-a păstorit timp de aproape 10 ani, acesta fiind transferat la parohia Crasna, protopopiatul Șimleu Silvaniei.

Ultima vizită a Preasfințitului Părinte Petroniu în parohia Sârbi a avut loc în anul 2009 când a sfințit biserica monument istoric ce datează din anul 1760, care a fost restaurată capital printr-un proiect finanțat de Ministerul Culturii.

Lucrările la biserica nouă de zid din parohia Sârbi sunt de asemenea în curs de finalizare, în acest moment locașul de cult fiind pregătit pentru a fi pictat.

PS Petroniu - Predica in Duminica dinaintea Nasterii Domnului, Sarbi, 2013Liturghie Arhierească în parohia Plesca

Joi, 19 decembrie 2013, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Plesca, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, precum și părinții din parohiile învecinate.

Bucuria credincioșilor din parohia Plesca a fost cu atât mai mare cu cât în cadrul Sfintei Liturghii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit pe părintele diacon Vasile-Dorin Roșan întru preot chiar pe seama bisericii din parohia Plesca.

De asemenea, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul Cosmin-Gavril Borz urmând ca duminică acesta să fie hirotonit preot pe seama parohiei Sârbi, Protopopiatul Șimleu Silvaniei.

Ridicată între anii 1924-1926, biserica din parohia Plesca a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în vara anului 2012, după executarea unor lucrări complexe de reînnoire a locașului de cult, lucrări efectuate sub coordonarea fostului părinte paroh Florin Botofan și prin jertfelnicia credincioșilor din parohie.

PS Petroniu - Predica rostita la hirotonia noului preot din parohia Plesca, 2013„BISERICA, TINERII ȘI COLINDELE”, Ediția a VI-a

Marți 17 decembrie 2013, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău s-a finalizat proiectul „Biserica, tinerii și colindele”, Ediția a VI-a.
În proiect au fost implicați 500 de copii de la școlile din municipiul Zalău, iar ca parteneri au fost Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, Consiliul local și Primăria municipiului Zalău.
Proiectul s-a derulat pe perioada lunilor noiembrie-decembrie 2013 și a avut ca scop cunoaşterea de către elevi şi tineri a învăţăturilor Bisericii, promovarea virtuţilor creştine, cultivarea comportamentului religios-moral, cunoașterea tradiţiilor religioase şi a colindelor, dar și felul în care Mântuitorul Iisus Hristos l-a împăcat pe om cu Dumnezeu.
Acesta s-a finalizat la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde copiii și tinerii l-au colindat pe Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu.
La eveniment au fost prezenți, domnul Inspector Școlar General Gheorghe Bancea, Doamna Inspector Școlar General Adjunct Maria Pop, doamna Viceprimar Daniela Coța și domnul administrator public Radu Nistorescu.
La final Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu a acordat o „Diplomă de merit” doamnei prof. Claudia Boha, inspector școlar de specialitate, pentru coordonarea proiectului catehetic, iar profesorilor implicați în proiect „Diplome de participare”.
Copiii au fost răsplătiți cu daruri oferite de către Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu și de către partenerii din proiect.Liturghie Arhierească la biserica cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Prooroc Daniel din Jibou

Duminică, 15 decembrie 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Prooroc Daniel din oraşul Jibou.

Alături de Preasfinţia Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Ionuţ Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, parohul bisericii şi protopop al Protopopiatului Jibou, Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor, preot coslujitor la această biserică, precum şi ceilalţi părinţi slujitori din oraşul Jibou.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a hirotonit întru preot pe seama parohiei Ţăud, protopopiatul Zalău, pe părintele diacon Ioan Botiş. De asemenea, tânărul Vasile Roşan a fost hirotonit diacon, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama parohiei Plesca, protopopiatul Şimleu Silvaniei.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a sfinţit şi icoana Sfântului Prooroc Daniel, ocrotitorul oraşului Jibou.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupul vocal Sfânta Cuvioasă Parascheva, al Catedralei Episcopale Înălţarea Domnului din Zalău.

Piatra de temelie a bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sfinţită în data de 16 iunie 1991, iar în 23 aprilie 2002 a fost târnosit altarul de la demisolul bisericii. Până îm anul 2005 lucrările la locaşul de cult au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor, iar începând cu acel an lucrările au fost continuate de către Preacucernicul Părinte Dan Dregan.

În anul 2012, biserica a primit cel de-al doilea hram, luându-l ca ocrotitor pe Sfântul Prooroc Daniel.

Lucrările la locaşul de cult au fost finalizate în acest an, iar în 15 septembrie 2013, biserica a fost târnosită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Preasfinţitul Părinte Petroniu. Cu acest prilej, cei doi preoţi slujitori ai bisericii au primit din partea Preafericirii Sale distincţia Crucea Patriarhală. Tot în acel moment istoric, Sfântul Prooroc Daniel a fost proclamat ocrotitorul oraşului Jibou.


PS Petroniu - Predica in Duminica a 28-a dupa Rusalii, Jibou, 2013

Ședință de lucru a Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului

Marți, 10 decembrie 2013, a avut loc la sediul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului cea de-a treia ședință din acest an a Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

În această ședință a fost aprobat ordinul circular pentru convocarea Adunărilor Parohiale Electorale în vederea alegerilor organismelor deliberative și executive ce vor avea loc în Biserica Ortodoxă Română în perioada următoare.

După încheierea ședinței, Preasfințitul Părinte Petroniu a prezentat membrilor Consiliului Eparhial sediul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului și paraclisul cu hramul „Sfântul Evanghelist Luca”, sfințit în această toamnă de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale și este format din trei clerici și șase mireni, aleși pentru un mandat de patru ani dintre membrii Adunării Eparhiale, fiecare dintre ei putând fi ales pentru cel mult două mandate.

Consiliul Eparhial are în competenţă problemele bisericeşti, administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro