Ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului

Marți, 10 iunie 2014, în sala de ședințe de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului a avut loc ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, pentru perioada 2014-2018. Ședința a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te-Deum în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial. La slujbă au participat alături de Preasfințitul Părinte Petroniu, Preacucernicii Părinți membri ai Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului și delegații celor 10 circumscripții electorale din Eparhie.
În cadrul ședinței, după validarea mandatelor în cele două comisii au fost aleși secretarii permanenți ai Adunării Eparhiale, iar cei 30 de membrii au fost repartizați pe cinci comisii de activitate: bisericească, culturală, social-filantropică, economică și de validare. În fiecare comisie au fost aleși doi membrii clerici și patru mireni, cel mai vârstnic dintre clerici fiind desemnat președintele comisiei, iar unul dintre mireni fiind ales raportor al comisiei.
În continuare au fost aleși cei nouă membrii în Consiliul Eparhial al Episcopiei Sălajului, delegații Eparhiei în Adunarea Națională Bisericească, membrii Consistoriului Bisericesc și membrii supleanți în Consistoriu precum și delegații Eparhiei în Consistoriul Mitropolitan și în Consistoriul Monahal Mitropolitan, câte unul pentru fiecare consistoriu.Hramul bisericii Sfânta Treime din ZalăuLuni, 9 iunie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica “Sfânta Treime” din Municipiul Zalău cu prilejul hramului acestui locaș de cult. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Nicolae Gudea de la parohia Ortelec, Preacucernicul Părinte Ioan Farcaș, preot coslujitor la această biserică și Preacucernicul Părinte Iulian Sabou de la parohia Moiad.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Domnului Ovidiu Duma cea mai înaltă distincție pentru mireni a Eparhiei – Crucea Sălăjană.

Istoria bisericii "Sfânta Treime" din Zalău începe în prima jumătate a secolului al XX-lea când după terminarea primului război mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit construirea unei bisericii ortodoxe în Zalău, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei biserici cu hramul „Sfânta Treime”, aceasta fiind prima biserică românească din cărămidă ridicată în oraş. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată în casă parohială. Construcţia data din 1870 şi, după multe modificări, a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008 când s-a purces la ridicarea unei case parohiale noi, aceasta fiind sfințită doi ani mai târziu. Planul arhitectural al bisericii este în formă de cruce, locașul de cult având lungimea de 24 metri şi lăţimea de 8 metri.

Biserica Sfânta Treime este și locul de suflet al tinerilor din Liga Tineretului Creștin Ortodox din Zalău. Astfel, aici, în fiecare joi seara foarte mulți tineri și nu numai, se adună și săvârșesc o slujbă de priveghere sub îndrumarea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Antonie Pința, slujbă urmată de rostirea unui cuvânt de folos duhovnicesc de către unul dintre părinții invitați.

PS Petroniu - Predica la praznicul Preasfintei Treimi, Zalau, 2014Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh

Duminică, 8 iunie 2014, credincioșii cartierului zălăuan Porolissum au serbat hramul locașului de cult din această zonă a orașului. Cu acest prilej Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Astfel, alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul administrativ al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Alexandru Horvat, parohul bisericii și consilerul social al Eparhiei, Preacucernicul Părinte Ioan Pop, preot coslujitor la această biserică și Preacucernicul Părinte Adrian Mureșan.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru preot pe părintele diacon Rareș Tărniceru. Preacucernicia Sa va activa ca și preot misionar pe seama Protopopiatului Zalău.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh a anului 2000. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, iar în anul 2009 a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu şi casa parohială. În prezent sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din interiorul locaşului de cult, nădăjduindu-se ca în anul care urmează biserica să fie târnosită.

PS Petroniu - Predica la Duminica Rusaliilor, Zalau, 2014Episcopia Sălajului a premiat elevii și profesorii

La catedrala episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Zalău a avut loc, vineri, 6 iunie 2014, festivitatea anuală de premiere a elevilor și a profesorilor din Episcopia Sălajului.
Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a acordat diplome și premii elevilor, profesorilor și preoților care s-au remarcat în cadrul următoarelor concursuri: Olimpiada de Religie, Concursul Județean „În lumina lui Hristos”, Concursul național „Cultură și spiritualitate românească”, Concursul „Amintiri peste generații”, Concursul național „Biserica locaș de închinare”, Concursul național „Sfânta Euharistie, lumina vieții creștine”.
A fost acordat și titlul de „Profesorul anului” domnișoarei profesor Marinela Roșu.
Preacuviosului Părinte Arhimandrit Grighentie Oțelea, Starețul Mănăstirii Strâmba, i-a fost conferită o diplomă de excelență pentru sprijinul financiar acordat în vederea derulării activităților didactice și catehetice.
Doamnei profesor Claudia Boha, inspector școlar de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, i-a fost oferită, de asemenea, o diplomă de excelență, pentru activitatea de management didactic desfășurată pe parcursul anului școlar.
Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a felicitat elevii, profesorii și părinții și a apreciat eforturile și implicarea tuturor.
Din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj a fost prezent la eveniment domnul profesor Gheorghe Bancea, inspector școlar general. Domnia sa a remarcat activitatea profesorilor de religie și colaborarea excepțională cu Episcopia Sălajului.


pr. Gabriel GârdanConferința preoțească de primăvară în Episcopia Sălajului

Marți, 3 iunie 2014, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința preoțească de primăvară a clericilor din Episcopia Sălajului.

Tema conferinței a fost „Sfânta Euharistie, intrare prin Hristos în stare de jertfă curată în comuniunea de iubire a Sfintei Treimi” și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Petru Brisc, profesor de dogmatică la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și preot slujitor la parohia Coșeiu.

La finalul conferinței Preasfințitul Părinte Petroniu a mulțumit părintelui Petru Brisc și l-a felicitat pentru prelegerea susținută. Pornind de la exemplul martiriului Sfinților Brâncoveni, dar și a martirilor din primele secole, Preasfinția Sa a îndemnat pe cei prezenți să fie mai prounzi când slujesc sfintele slujbe și să aibă în gând martiriul sfinților atunci când întâmpină ispite în activitatea desfășurată și în viața duhovnicească.

În continuare Preacucernicul Părinte Ioan Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Episcopiei Sălajului a adus la cunoștință preoților din Eparhie unele hotărâri ale Sfântului Sinod care privesc bunul mers al vieții bisericești.

Din punct de vedere administrativ Episcopia Sălajului este are în structura sa trei protopopiate, 207 parohii și șapte așezăminte monahale în care slujesc un număr de 239 de preoți și diaconi.Liturghie Arhierească în parohia Șoimuș

Duminică, 1 iunie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Șoimuș, Protopopiatul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Marius Țura, parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Petru Lucăcel de la Parohia Gâlgău Almaș și Preacucernicul Părinte Alin Butaș de la Parohia Brâglez.

La finalul Sfintei Liturghii copiii din parohie au susținut un mini concert de poezii și cântece religioase, cu prilejul zilei internaționale a copilului. Aceștia au fost răsplătiți primind din partea Preasfințitului Părinte Petroniu mici cadouri și iconițe.

În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a subliniat strânsa legătură dintre cruce și înviere arătând că învierea este o consecință a crucii și a jertfei. De aceea și noi pentru a învia din punct de vedere spiritual trebuie să trecem printr-o jertfă, adică dacă vrem să fim cu Hristos trebuie să murim cu El ca să putem învia cu El și de aceea trebuie să murim păcatului. De aceea când este botezat un prunc, se săvârșește Taina Botezului prin afundarea pruncului în apa botezului, pentru că omul moare cu Hristos intrând în apă și apoi înviază din Hristos prin apa botezului. Aceste ritualuri nu au doar un sens alegoric ci profund și adevărat, marcând ființa aceasta botezată. Apoi, prin Sfânta Taină a Mirungerii, primind harurile Sfântului Duh, care sunt simbolizate de mirodeniile care alcătuiesc Sfântul și Marele Mir, îi dau puterea omului de a crește și a se desăvârși în decursul acestei vieți pentru a fi mai pregătit în fiecare zi pentru a trece din această viață în Împărăția lui Dumnezeu.

După rostirea cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Marius Țura pentru întreaga activitate pastoral-misionară desfășurată, întrucât în această vară Preacucernicia Sa va împlini 10 ani de la hirotonia întru preot.

Situat la 10 km de orașul Jibou, satul Șoimuș a fost atestat documentar pentru prima data la anul 1205, dar în această zonă a fost descoperită o așezare ce datează din perioada neoliticului. Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost ridicată între anii 1936-1938.

Ultima prezență a Preasfințitului Părinte Petroniu în parohia Șoimuș a avut loc în urmă cu aproape doi ani, când în data de 21 octombrie 2012 a binecuvântat lucrările efectuate la locașul de cult prin hărnicia și jertfelnicia celor 75 de familii de vrednici credincioși ai parohiei. Tot atunci Preacucernicul Părinte Marius Țura a fost hirotesit iconom.


PS Petroniu - Predica in Duminica a VII-a dupa Pasti, Soimus, 2014Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Joi, 29 mai 2014, la slăvitul praznic al Înălțării Domnului, Catedrala Episcopală din Zalău și-a serbat hramul. Cu acest prilej Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de slujitorii Catedralei, dar și de părinții profesori de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire închinată eroilor neamului românesc, căzuți pentru apărarea patriei și a credinței străbune.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit Preacucernicului Părinte Ioan Ghiurco, ctitorul Catedralei Episcopale “Înălțarea Domnului” din Zalău, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Sălajului – Crucea Sălăjană.

Preasfințitul Părinte Petroniu și-a început cuvântul de învățătură vorbind despre perioada de după învierea Mântuitorului și până la înălțare. Femeile mironosițe s-au dus dis-de-dimineață să ungă trupul Mântuitorului cu miresme pentru a încheia ritualul de înmormântare făcut la evrei, dar au aflat piatra mormântului răsturnată. „Mântuitorul nu avea nevoie să răstoarne piatra de la ușa mormântului, pentru că El avea un trup pnevmatizat, înduhovnicit. El a intrat în aceeași zi prin ușile încuiate și s-a făcut nevăzut din fața lui Luca și Cleopa. Cel care a răsturnat piatra de la ușa mormântului Mântuitorului a fost un înger, pentru a da mărturie că Acesta înviase și pentru a arăta că cerurile se veselesc de biruirea morții, a diavolului și a păcatului” a subliniat Preasfinția Sa. Intrând în mormânt femeile mironosițe au găsit un înger îmbrăcat în haină alba care le-a spus că Hristos a înviat. Cele două obiecte de îmbrăcăminte, giulgiul și mahrama rămase în mormânt au rămas ca mărturie peste veacuri ca dovadă a faptului că Hristos a înviat.
Femeile au iești apoi din mormânt unde L-au întâlnit pe Mântuitorul și au fugit la Apostoli să le spună că Hristos înviase. Primind vestea Petru și Ioan au alergat la mormânt, dar nu spune evanghelistul că au crezut ci că “s-au mirat de cele ce se întâmplaseră”.

Apoi le apare seara Mântuitorul Apostolilor și ei aveau impresia că văd un duh. Însă Mântuitorul le spune că un „duh nu are carne și oase precum Mă vedeți pe Mine având. Veniți și pipăiți-mă!”, pentru că deși avea un trup duhovnicesc, purta semnele cuielor și al suliței în coasta în care fusese împuns. Vedem că și acum, când era în fața lor, Apostolii încă se îndoiau. Înțelegem astfel și îndoiala lui Toma care nefiind de față a cerut să vadă pe Hristos cel înviat și să-și pună mâna și degetul în semnele cuielor și în coasta Mântuitorului. „Biserica avea nevoie de experiența Sfântului Apostol Toma” a subliniat Preasfințitul Părinte Petroniu. Se vede aici curiozitatea omenească, lucru subliniat de către poetul Tudor Arghezi în Psalmul VI în care și el mărturisește: “Vreau să Te pipăi și să urlu: Este!”.

Această perioadă de 40 de zile a fost necesară, altfel se putea întâmpla ca această credință creștină nefiind sprijinită pe Sfinții Apostoli, pe mărturia lor, credința în învierea Mântuitorului Hristos să se piardă.

În momentul înălțării Mântuitorului, doi îngeri le-au spus Apostolilor: „De ce stați privind la cer? Acest Iisus așa cum L-ați văzut înălțându-se, așa va și veni”, anunțând de pe acum faptul că Hristos, încheindu-și activitatea de răscumpărare din robia diavolului și a morții, va reveni însă de această dată în calitate de Judecător al lumii.

Dacă în momentul învierii Mântuitorului a fost biruită moartea în două etape, Mântuitorul coborând la iad, rupând legăturile iadului și urcând sufletele drepților în rai, biruind prin aceasta pe diavolul sufletește, apoi înviind biruie moartea și trupește, la fel se va întâmpla și acum, la înălțare. Dacă prima dată s-a înălțat cu sufletul la cer, cu sufletele drepților Vechiului Testament în momentul învierii, acum se înalță Hristos cu trupul în Împărăția lui Dumnezeu, deschizând calea pentru toți cei care au fapte vrednice și după mutarea din această viață se duc la odihna veșnică în împărăția lui Dumnezeu.

După rostirea cuvântului de învățătură în interiorul Catedralei s-a desfășurat festivitatea de absolvire a elevilor clasei a XII-a a Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău.


PS Petroniu - Predica la Inaltarea Domnului, Zalau, 2014Liturghie Arhierească la parohia Gârceiu

Duminică, 25 mai 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Gârceiu, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfânta Treime”, alături de Preasfinția Sa slujind Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Andrei Vlaicu, parohul acestei comunități. În aceste momente înălțătoare biserica satului a fost neîncăpătoare, alături de săteni participând la slujbă și mulți fii ai satului.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu, pornind de la textul Sfintei Evanghelii citit la Sfânta Liturghie a arătat că spre deosebiere de alte tămăduiri sau vindecări ale unor orbi, orbul din evanghelia de astăzi se născuse fără vedere și cerșea pentru traiul lui zilnic. Întâlnindu-se cu Mântuitorul, Acesta l-a uns cu tină și l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siloamului și a văzut pentru prima dată în viața lui. Este interesant faptul că altora le spunea: „Credința ta te-a mântuit!”, „Crezi tu că pot să fac aceasta?” și în urma confirmării credinței Domnul Hristos îl tămăduia de orice boală a suferit. De această dată însă nu cere credința nevăzătorului și de asemenea, acestui om îi unge ochii cu tină. Spun Sfinții Părinți ai Bisericii că în acest mod, la fel cum la crearea lumii Dumnezeu a luat țărână și din aceasta l-a făcut pe Adam, de această dată parcă, orbul care se născuse fără vedere, fusese născut sau creat incomplet și de aceea ia Domnul Hristos tină și-i unge ochii și acesta spălându-se cu apa din scăldătoare și-a dobândit vederea.

În continuare Preasfințitul Părinte Petroniu a relatat și disputa dintre orbul vindecat și farisei, dispută urmată săvârșirii acestei minuni în ziua de sabat. Preasfinția sa a arătat că minunea săvârșită de Domnul Hristos este mai presus de fire, ori sâmbăta și alte legi ale Vechiului Testament erau pentru omul supus căderii, pentru omul firesc, dar toate aceste minuni săvârșite de către Mântuitorul erau supranaturale sau suprafirești.

La finalul cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a îndemnat ca atunci când citim și interpretăm orice lege, și cea dumnezeiască și cea omenească, să o citim în duh, iar nu în literă, fiindcă spune Domnul Hristos că „litera ucide, iar duhul face viu”.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările săvârșite la casa parohială, lucrări executate după instalarea părintelui Andrei ca preot paroh, în luna decembrie a anulului trecut.

Pentru întreaga activitate desfășurată atât în mijlocul acestor credincioși, dar și în vechea parohie, Preacucernicului Părinte Andrei Vlaicu i-a fost acordat rangul de sachelar, cu dreptul de a purta brâu albastru.

Localitatea Gârceiu este situată la 10 km de municipiul Zalău, pe drumul ce leagă reședința județului de orașul Cehu Silvaniei. Satul este atestat documentar pentru prima dată la anul 1404, iar biserica a fost zidită între anii 1908-1912.


PS Petroniu - Predica la Duminica orbului, Garceiu, 2014Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi și întocmai cu Apostolii Constantin cel Mare şi mama sa Elena

Miercuri, 21 mai 2014, la prăznuirea Sfinţilor Mari Împăraţi și întocmai cu Apostolii Constantin cel Mare şi mama sa Elena, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul schitului Nașterea Maicii Domnului, de lângă localitatea Marca.

Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Protopopiatului Șimleu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Ioan Iacob, preot paroh la parohia Marca și Preacucernicul Părinte Ioan Zdrite, preot pensionar, slujitor la schitul Marca.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a vorbit despre rolul Sfinților Împărați Constantin și Elena în istoria mântuirii. „Au existat multe împărății, în Vechiul Testament, în Noul Testament, însă prima și singura împărăție creștină autentică a fost cea a Bizanțului, ale cărei temelii le-a pus împăratul Constantin cel Mare”. Timp de trei veacuri au fost persecutați creștinii până când Constantin cel Mare a ajuns împărat.

În continuare Preasfințitul Părinte Petroniu a istorisit viața și ascensiunea Sfântului Constantin cel Mare, vorbind despre înființarea Imperiului Bizantin, dar și despre rolul important maicii sale Elena în activitatea împăratului Constantin cel Mare. Sub împăratul Constantin pentru prima dată a fost decretată duminica drept zi de odihnă săptămânală. De asemenea pedepsele corporale au fost interzise prin lege, au fost oferite ajutoare celor săraci sau orfani, împăratul Constantin ctitorind și multe biserici pentru creștini.

De asemenea, Sfântul Constantin cel Mare a convocat primul Sinod Ecumenic unde s-au format primele șapte articole din Simbolul de credință, care răspundeau practic împotriva ereziei lui Arie.

„Lumea creștină nu poate fi închipuită fără Constantin cel Mare, fiindcă acesta a dat un imbold atât de mare creștinismului încât Biserica l-a așezat în rândul sfinților întocmai cu Apostolii, pentru că dacă Sfinții Apostoli au primit de la Mântuitorul învățătura cea veșnică, n-au avut însă și cadrul legislativ pe care l-a oferit Sfântul Împărat Constantin dând libertate creștinismului”.

„Este important pentru noi să îi avem ca model pe acești mari împărați. Într-o lume păgână și cu atâtea tentații și ispite au știut să îi urmeze lui Hristos, să păstreze calea dreptei credințe, încât și noi ca oameni simpli avem datoria să încercăm aceste modele de sfinți binecuvântați ai lui Dumnezeu, să trecem prin ispitele vieții spre limanul cel neînviforat al mântuirii care ne așteaptă dincolo de această lume, în Împărăția lui Dumnezeu”.

Schitul Marca este cel mai tânăr așezământ monahal din Episcopia Salajului, piatra de temelie fiind pusă în urmă cu peste unsprezece ani de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.


Descarcare document
PS Petroniu - Predica la sarbatoarea Sfintilor Imparati Constantin si Elena, Marca, 2014.mp3

Liturghie Arhierească la parohia Horoatu Crasnei

Duminică, 18 mai 2014, începând cu orele 10:00, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din parohia Horoatu Crasnei, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. La sosirea în parohie Preasfinția Sa a fost întâmpinat în fața bisericii de către Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei și parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Mihai Pușcaș, preot pensionar, Preacucernicul Părinte Cristian Toma de la parohia Câmpia, dar și de credincioșii parohiei, prezenți în număr mare la slujbă.

La începutul cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că Domnul Hristos și-a ales Sfinții Apostoli pentru ca înaintea lor să săvârșească minunile prin care își arăta dumnezeirea, iubirea și compasiunea față de oameni, și înaintea lor vestea cuvântul în așa fel ca ei fiind trimiși la propovăduire să meargă și să răspândească acest cuvânt lumii întregi. De aceea în decursul activității publice a Domnului Hristos a purtat foarte puține convorbiri particulare. Una a fost cea cu Nicodim, alta a fost cea când a fost arestat și predat lui Ponțiu Pilat, o alta a fost cea amintită duminica trecută la minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda, dar și discuția relatată în evanghelia de astăzi cu femeia samarineancă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a explicat rădăcinile vrăjmășiei dintre samarineni și iudei. Astfel, în anul 933, 10 seminții, sub Roboam, fiul lui Solomon, s-au rupt de casa lui David, numindu-l ca și rege pe Ioroboam, unul din foștii generali ai lui Solomon. Peste două veacuri în 722, asirienii conduși de Sargon al II-lea au cucerit acest regat, au dus în robie marea majoritate a evreilor și aceștia s-au amestecat cu păgânii, pe acest teritoriu aducându-se alți păgâni de pe teritoriul Imperiului Asirian, așa încât populația s-a amestecat, depărtându-se de legea lui Moise. De aceea ei își și ridicaseră un templu pe muntele Garizim și fiecare familie din Samaria avea proprii zei. De aceea evreii socoteau mare întinare dacă se întâlneau cu un samarinean și aveau obiceiul chiar să ocolească acest teritoriu. Spre deosebire de ceilalți păgâni, samarinenii aveau pretenția că ei țin totuși legea lui Moise.

Mai departe, Preasfinția Sa a relatat și tâlciut discuția Mântuitorului cu femeia samarineancă, femeie ce mai târziu va fi cunoscută în lumea creștină ca Sfânta Fotini, care înseamnă „cea luminată” sau „cea iluminată”, fiindcă însuși Hristos i-a vorbit despre tainele Împărăției lui Dumnezeu.

La finalul cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a îndemnat să ne străduim să cunoaștem poruncile lui Dumnezeu și să le împlinim. Este important să fim buni creștini cunoscând învățăturile sfinte și mai ales punându-le în practică. Harul lucrează în noi de la Sfântul Botez, însă este important ca noi să conlucrăm cu el.

În încheiere Preasfinția Sa a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Dan Haiduc pentru întreaga activitate pe care o desfășoară de 17 ani în mijlocul acestei parohii, dar și în cea de protopop al Protopopiatului Șimleu Silvaniei.

La rândul său Preacucernicul Părinte paroh Dan Haiduc a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu, dar și celorlațli părinți slujitori pentru bucuria de a sluji împreună în această binecuvântată zi.

Localitatea Horoatu Crasnei este atestată documentar pentru prima dată în anul 1213 în Registrul de la Oradea sub numele de Villa Huruat. Biserica cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XX-lea, lucrările la locașul de cult fiind finalizate în anul 1937.
Sub coordonarea Preacucernicului Părinte Paroh Dan Haiduc parohia desfășoară un program de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, program de care beneficiază 16 bătrâni sub îngrijirea a doi asistenți sociali.

De asemenea, pentru folosul duhovnicesc al credincioșilor, parohia editează și o foaie duminicală la a cărei redactare participă tinerii studenți teologi din parohie.


Descarcare document
PS Petroniu - Predica la Duminica a V-a dupa Pasti, Horoatu Crasnei, 2014.mp3


www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro