Hramul mănăstirii Voivodeni

De sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii Voivodeni, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacuviosul Părinte Antonie Pinţa, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicii Părinţi protopopi Ştefan Lucaciu şi Dan Dregan, Preacuviosul Părinte stareţ Ghelasie Spătăcean, precum şi alţi preacuvioşi şi preacucernici părinţi.
În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Marius Dângă, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama parohiei Hurez, protopopiatul Şimleu Silvaniei.
Demersurile pentru înălţarea mănăstirii de la Voivodeni au început înainte de anul 2000, din dorinţa unor credincioşi din sat de a se reface vechea vatră monahală de aici, distrusă în timpul războiului austro-ungar de tunurile generalului Bucow.
Sfinţirea pietrei de temelie a mănăstirii a avut loc în data de 17 august 2002 în prezenţa unui foarte mare număr de credincioşi veniţi în acea zi să participe la sărbătoarea fiilor satului Voivodeni.
La 6 august 2011, cu prilejul hramului mănăstirii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica mare a mănăstirii, în prezent lucrându-se la corpurile de chilii de la intrarea în mănăstire.PS Petroniu - Predica la Schimbarea la Fata a Domnului, M-rea Voivodeni, 2013Târnosirea bisericii din parohia Răstolţu Mare

Duminică, 4 august 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din parohia Răstolţu Mare, protopopiatul Zalău şi a săvârşit Sfânta Liturghie. Cu această ocazie, pentru râvna depusă în slujba bisericii şi a comunităţii, Preacucernicului Părinte paroh Petru Blidar i-a fost conferită distincţia „Crucea Sălăjană”.
Potrivit izvoarelor satul Răstolţu Mare este cea mai veche localitate din comuna Buciumi, fiind pomenit în documente pentru prima dată în anul 1354.
Este demn de amintit faptul că în localitatea Răstolţu Mare s-a născut poetul Ioniţă Scipione Bădescu, prietenul luceafărului poeziei româneşti - Mihai Eminescu, care se presupune că ar fi vizitat Răstolţu Mare, potrivit unei însemnări existente pe o carte veche din strană, carte care în prezent nu se mai păstrează.
Biserica veche din satul Răstolţu Mare cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită între anii 1835 -1839, iar turnul acesteia a fost terminat cinci ani mai târziu.
Anterior acesteia a existat o altă biserică din lemn construită în anul 1612, dar care în anul 1835 a fost donată credincioşilor din Poarta Sălajului, comuna Românaşi.
Lucrările la biserica nouă ce are ca ocrotitori pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au început în anul 2005. După ridicarea zidurilor biserica a fost tencuită şi pictată în tehnica acrilic, a fost făcută instalaţia electrică şi s-au montat policandrele şi aplicele, s-a realizat sistemul de încălzire, s-au montat geamurile şi uşile de acces, baza pereţilor a fost îmbrăcată cu faianţă, iar pardoseala a fost placată cu gresie şi au fost confecţionate iconostasul, strănile, băncile şi tetrapoadele. În exterior locaşul de cult a fost tencuit în terasit, s-a făcut acoperişul din tablă zincată, în turla bisericii au fost montate clopotele, s-au turnat trotuarele şi aleile şi au fost ridicate gardurile. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Prin jertfelnicia celor 120 de familii de vrednici credincioşi şi ale altor binefăcători lucrările la locaşul de cult au fost încheiate în această vară.


PS Petroniu - Cuvant de invatatura in Duminica a VI a dupa Rusalii, Rastolt, 2013Procesiune cu icoana Maicii Domnului în oraşul Jibou

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, în oraşul Jibou a avut loc în data de 4 august 2013, în prima Duminică din Postul Adormirii Maicii Domnului, după Sfânta Liturghie, o procesiune cu icoana Maicii Domnului – “Axioniţa”. Iniţiatorul a fost Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan care este şi paroh al bisericii cu hramurile “Sfântul Prooroc Daniel” şi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate. La procesiune au participat preoţii celor două parohii din oraşul Jibou şi aproximativ 1000 de credincioşi.
Procesiunea s-a desfăşurat pe următorul traseu: Catedrala – strada 1 Mai – strada Avram Iancu (până la Spitalul Orăşenesc) – strada Libertăţii – piaţa 1 Decembrie 1918 (biserica “Adormirea Maicii Domnului”) – strada Stadionului – strada Garoafelor – strada 1 Mai – Catedrala, cu popasuri, unde au fost citite Sfintele Evanghelii ale Praznicelor Maicii Domnului şi au fost rostite ectenii. Pe tot parcursul procesiunii, credincioşii, cu lumânări aprinse în mâini, au cântat pricesne mariane.
Icoana Maicii Domnului Axioniţa aflată în biserica cu hramurile “Sfântul Prooroc Daniel” şi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Jibou a fost donată de către familia domnului inginer Dan Ghiurco, familie de vrednici credincioşi ai parohiei.
Această manifestare de la Jibou a avut un impact sufletesc deosebit asupra credincioşilor participanţi. Ei s-au încărcat cu “nectarul” bineînmiresmat al evlaviei, întocmai ca albinele cele înţelepte şi harnice, evlavie din care a răsunat şi glasul unanim: “O, Măicuţă Sfântă, / Te rugăm fierbinte, / Să ne-asculţi de-a pururi / Marea rugăminte. / Nu lăsa Măicuţă / Să pierim pe cale, / Căci noi suntem fiii / Lacrimilor tale.”
Nădăjduim că Maica Domnului, ca o Maică bună a tuturor credincioşilor dreptslăvitori, ne va asculta rugăciunile şi le va duce Fiului ei – Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care să mântuiască sufletele noastre.

Protopop, Dan DreganProiectul NU SUNT INDIFERENT

În data de 31 iulie, a demarat proiectul Nu sunt indiferent, proiet iniţiat de Parohia Jibou I în parteneriat cu Asociaţia Filatropia Porolissum, Gradina Botanică Vasile Fati Jibou, CRRN Jibou, proiect care îşi propune implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, dezvoltarea relaţiilor interumane, facilitarea dialogului între tineri, identificarea nevoilor tinerilor şi sensibilizarea societăţii civile cu privire la acestea.
Prima întâlnire a avut ca temă de discuţie prietenia, respectiv înţelesul acestei noţiuni în contextul inflaţiei de prieteni din lumea virtuală.Tinerii creştini au găsit astfel raspuns la întrebările: La ce ma ajută să am un prieten, să fiu un prieten, cum să găsesc un prieten adevărat, este Dumnezeu un prieten -prietenul tău?
La finalul activităţilor care s-au bucurat şi de susţinerea firmei SC. Alex SRL, tinerii s-au înâlnit cu bolnavii internaţi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jibou, împlinind şi una din faptele milei creştine şi au stabilit ca temă de dezbatere petru o doua întâlnire Relaţiile dintre copii şi părinţi în contextul societăţii actuale.
Pr. Insp. Claudiu NechitaA treia serie a taberei catehetice de la Mănăstirea Strâmba

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, în perioada 15-20 iulie 2013, 70 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 20 de ani, alături de părintele profesor Mateiu Călin Andrei de la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu din Hida au fost în tabăra de catehizare la Mănăstirea Strâmba. Aici au fost întâmpinaţi de către Preacuviosul Părinte Stareţ, Arhimandritul Grighentie Oţelea cu multă căldură sufletească, iar pe toată perioada taberei s-a îngrijit ca participanţii la tabără să fie bine hrăniţi şi trupeşte dar şi sufleteşte prin sfintele slujbe de dimineaţă şi de seară, la care copiii au luat parte (Utrenie, Acatiste, Sfânta Liturghie şi Vecernia), dar şi prin cuvintele şi îndemnurile sfinţiei sale ziditoare de suflet.
Părintele Profesor Mateiu Călin Andrei a pregătit pentru copii activităţi de catehizare captivante şi plăcute. Pe lângă orele de cateheză elevilor li s-au proiectat cu video-proiectorul pe ecran filme despre viaţa lui Iosif şi a Regelui David. Astfel copii şi-au amintit şi de cunoştinţele pe care le aveau despre condiţiile de primire a Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei precum şi de efectele lor. De fapt punctul central al acestei tabere a constat în faptul că toţi participanţii la tabără şi-au mărturisit păcatele şi au primit Trupul şi Sângele lui Hristos în ultima zi de tabără, 20 Iulie la Sărbătoarea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul.
De asemenea între activităţile acestei tabere s-a numărat şi ateliere de muzică bisericească în cadrul cărora elevii au audiat şi învăţat melodii cu conţinut religios moral. Cei mai talentaţi în acest sens au dat răspunsurile de la strană la slujbele săvârşite. Alţii talentaţi la desen şi pictură au desenat şi pictat scene cu personaje biblice.
Joi, 18 iulie Preacuviosul Părinte Stareţ Grighentie a organizat pentru toţi copiii o frumoasă şi reuşită excursie de o zi în care s-a vizitat Mănăstirea Bic, Băile Boghiş apoi au vizitat păstrăvăria de la Tusa. Vineri, 19 Iulie a avut loc o drumeţie la Fântâna Tâlharului la distanţă de aproximativ 3 km de Mănăstire, activitate care a fost coordonată de către Preacuviosul Părinte Acachie, vieţuitor al Mănăstirii, care a şi relatat copiilor legenda acestui loc.
După participarea la Sfânta Liturghie într-un cadru festiv şi emoţionant toţi copiii din tabără au primit diplome de la Preacuviosul Părinte Stareţ.
Copiii la rândul lor, reprezentaţi de Părintele profesor Mateiu Călin, au oferit diplome părintelui Stareţ şi persoanelor care alcătuiesc obştea mănăstirii, diplome care s-au dorit a fi expresia sentimentelor de profundă recunoştinţă pentru dragostea şi căldura cu care călugării cu chip de îngeri (cum spunea un copil la sfârşit pe foia cu Impresii de tabără), le-au oferit această tabără.

Pr. Prof. Călin MateiuO nouă serie de elevi în tabără la Mănăstirea Strâmba

În perioada 8-13 iulie 2013, elevii de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg, Şcoala Gimnazială Tusa şi Şcoala Gimnazială Valcău de Jos au au participat în tabăra de catehizare organizată la Sfânta Mănăstire Strâmba. Tabăra s-a desfăşurat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului şi sub purtarea de grijă a Părintelui Stareţ Arhimandritul Grighentie Oţelea.

În tabără au participat 48 de copii, care au fost insoţiţi de profesoarele Vereş Pop Margareta şi Ţîrle Dana de la Liceul Tehnologic Sîg şi de doamna profesoară Ember Monica de la Şcoala Gmnazială Valcău de Jos.

Cu binecuvântarea şi dragostea părintelui stareţ elevii din tabără au avut parte de activităţi duhovniceşti, intelectuale şi artistice, care au avut ca scop apropierea de Dumnezeu şi de aproapele: participare la Sfânta Liturghie, la slujba Vecerniei, la Taina Sfântului Maslu, ore de catehizare, concursuri cu tematică religioasă şi concurs de bătut toaca.

Orele de cateheză au fost un prilej de a recapitula cunoştinţele dobândite în decursul anului la orele de religie sau la orele de cateheză desfăşurate în parohii, dar şi de a dobândi altele noi.
Copiii au participat, la mijlocul săptămânii, la o excursie organizată la câteva obiective religioase şi turistice.Astfel ei au vizitat mănăstirea Ţeghea din judeţul Satu Mare şi Ştrandul de la Mihăieni.

Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea elevilor în zi de vineri, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.

În ultima zi de tabără copiii au fost răsplătiți cu premii și diplome din partea organizatorilor.Copiii au fost impresionaţi de ceea ce au descoperit acolo şi înainte de a se întoarce spre casă, au promis că vor fi mai buni, că-şi vor arăta mai mult ca până acum dragostea faţă de cei din jur şi nu vor uita niciodată dragostea cu care au fost primiţi in acest colţ de rai, Mănăstirea Strâmba.

Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile pe care le-au trăit acolo, Părintelui Stareţ Grighentie şi tuturor celor de acolo, pentru grija şi dragostea pe care le-a împărtăşit-o, eleviii au venit spre casă dorindu-şi să repete această minunată experienţă cât mai repede.

Profesor de Religie Vereş Pop Margareta-Liceul Tehnologic Nr.1 SîgResfinţirea bisericii din parohia Moigrad

Duminică, 14 iulie 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Moigrad, protopopiatul Zalău. Tot cu acest prilej Preasfinţia sa a binecuvântat lucrările săvârşite la locaşul de cult începute în anul 2008 sub coordonarea Preacucernicului Părinte paroh Ciprian Porumb. Cu acest prilej, pentru activitatea pastoral misionară desăşurată, Preacucernicul Părinte paroh Ciprian Porumb a fost hirotesit iconom stavrofor.
După rostirea cuvântului de învăţătură, toţi cei prezenţi s-au deplasat spre centrul localităţii unde Preasfinţitul Părinte Petroniu a sfinţit un monument închinat eroilor din localitate.
Localitata Moigrad este atestată documentar la anul 1423 şi a fost ridicată în apropierea vechiului castru roman de la Porolissum. Acest castru a fost ridicat la rangul de municipiu de împăraţii romani şi aici a fost descoperit cel mai vechi tezaur de aur din România, datând din perioada neoliticului.
Tot aici, la Porolissum, a fost descoperită cea mai veche basilică paleocreştină la nord de Dunăre, fapt sublinit şi de Preasfinţitul Părinte Petroniu la începutul cuvântului de învăţătură.


PS Petroniu - Cuvant de invatatura in Duminica a III a dupa Rusalii, Moigrad, 2013Ședința administrativă lunară la Protopopiatul Jibou

Miercuri, 10 iulie 2013, s-a desfăşurat şedinţa administrativă lunară a Preacucernicilor Părinţi din Protopopiatul Jibou. La fel ca în luna precedentă, aceasta a avut ca locaţie amfiteatrul Grădinii Botanice din localitate.

După rugăciunea de început şi citirea tabelului nominal al preoţilor de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan, Preacucernicul Părinte Florin – Marian Pop, de la Parohia Dobrocina, a susţinut conferinţa cu tema “Dezvoltarea vieţii liturgice, a artei şi arhitecturii creştine în timpul lui Constantin cel Mare”. Au urmat dezbateri pe marginea temei. A fost prezentată apoi şi distribuită preoţilor cartea “Episcopia Sălajului 5 ani de activitate (2008 – 2013)”, carte tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. În cadrul şedinţei s-au dezbătut şi probleme de ordin administrativ, economic şi social. Ca problemă liturgică s-a urmărit diferenţa la sfintele slujbe în perioada Octoihului faţă de cea a Penticostarului. Următoarea şedinţă adminitrativă va avea loc în data de 12 august, în cadrul căreia se va rosti prelegerea “Educaţia şi familia creştină a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”. După rugăciunea de încheiere s-a vizitat Grădina Botanică, prezente fiind şi doamnele preotese.Tabără catehetică la mănăstirea Strâmba

În perioada 1-6 iulie 2013, o parte din elevii Episcopia Sălajului, care au avut rezultate deosebite la olimpiada de religie şi la concursul naţional "Biserica, locaş de închinare” au trăit clipe de neuitat în grădina Maicii Domnului, la Sfânta Mănăstire Strâmba. Tabăra s-a desfăşurat cu binecuvântarea P.S. Petroniu Episcopul Sălajului şi sub purtarea de grijă a Părintelui Stareţ Arhimandritul Grighentie Oţelea. Profesorii însoţitori, Cerchezan Luminiţa, Ghiurcuţa Adriana şi Ciocmărean Ionuţ, împreună cu Părintele Acachie de la mănăstire, au făcut ca această săptămână să devină pentru elevii sălăjeni una de neuitat.
Cu binecuvântarea şi dragostea părintelui stareţ elevii din tabără au avut parte de multe activităţi interesante care au avut ca scop apropierea de Dumnezeu şi de aproapele: participare la Sfânta Liturghie, la slujba Vecerniei, la Taina Sfântului Maslu, ore de catehizare, concursuri cu tematica religioasă, jocuri sportive, concurs de bătut toaca. Important pentru ei a fost şi excursia pe care au făcut-o în judeţul Bihor unde au vizitat Mănăstirea "Buna Vestire”, Mănăstirea "Sfintei Cruci” şi Grădina Zoologică din Oradea, apoi Staţiunea Felix. Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea elevilor în zi de vineri, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei. Majoritatea elevilor s-au implicat şi în cântarea unor pricesne la slujbele oficiate la mănăstire precum şi în rostirea rugăciunilor mai cunoscute cu voce tare.
Impresionaţi de ceea ce au descoperit acolo, înainte de a se întoarce spre casă, cu lacrimi de bucurie, au promis că vor fi mai buni, că-şi vor arăta mai mult ca până acum dragostea faţă de cei din jur şi nu vor uita niciodată dragostea cu care au fost primiţi în acest colţ de rai, Mănăstirea Strâmba.
Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile pe care le-au trăit acolo, Părintelui Stareţ Grighentie şi tuturor celor de acolo, pentru grija şi dragostea pe care le-a împărtăşit-o, au venit spre casă dorindu-şi să repete această minunată experienţă cât mai repede.

Prof. Ionuţ CiocmăreanLiturghie Arhierească în localitatea Şasa

Duminică, 7 iulie 2013, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica din localitatea Şasa, filie a parohiei Dolheni, din protopopiatul Jibou. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopop al Protopopiatului Jibou, părintele paroh Ovidiu Druţă şi alţi preoţi din parohiile învecinate şi fii ai satului. Bucuria împreună slujirii a fost cu atât mai mare cu cât în această localitate nu a mai fost săvârşită o liturghie arhierească de la sfinţirea bisericii în anul 1921.

Situată în partea de nord-est a judeţului Sălaj, la graniţa cu judeţul Maramureş, localitatea Şasa este atestată documentar pentru prima dată în anul 1549 când aici existau patru case şi aparţinea administrativ de cetatea Chioarului. Despre existenţa unei biserici în Şasa se aminteşte pentru prima dată în anul 1666, în însemnările de pe marginea unui Tetraevanghelier. În 1826 se construieşte o nouă biserică de lemn. Biserica actuală de piatră datează din anul 1921. În prezent localiatea Şasa are 56 locuitori.


PS Petroniu - Cuvant de invatatura in Duminica a II a dupa Rusalii, 2013
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro