Resfințirea bisericii din Parohia Subcetate

Duminică, 12 octombrie 2014, biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Subcetate a îmbrăcat haine de sărbătoare. De la primele ore ale dimineții credincioșii satului s-au adunat în curtea locașului de cult pentru a-L primi pe Ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Petroniu. Întâmpinat de un ales sobor de preoți în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, Protopopul Șimleului Silvaniei, Ierarhul a binecuvântat lucrările efectuate la locașul de cult.
În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit pe părintele diacon Ioan Gaga preot pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Dobrin, Protopopiatul Zalău.
Satul Subcetate este situat pe valea Barcăului și aparține din punct de vedere administrativ de comuna Valcău de Jos. Aici se păstrează încă ruinele unei cetăţi medievale, despre care avem prima menţiune documentară la anul 1319. Prima atestare documentară a satului Subcetate apare în 1481, cu numele de Warallya, iar cu denumirea actuală, de Subcetate, apare abia din 1733.
Biserica actuală a fost zidită în 1939-1940, prin stăruinţa preotului Pordea Pavel, a epitropului Fiţ Florian şi a bunilor credincioşi. Este zidită din cărămidă mică, pe un fundament de piatră, la interior distingându-se cele trei despărţituri caracteristice stilului răsăritean: altar, naos şi pronaos. Iconostasul este confecţionat din lemn de brad strunjit, iar icoanele de pe el sunt pictate pe placaj. Alăturat Sfântului Altar se află sacristia pentru spovedanie. Pereţii interiori, în cea mai mare parte, sunt zugrăviţi, având pictate doar câteva pasaje biblice şi pe Sfinţii Apostoli, toate fiind lucrate în 1973.
După instalarea Preacucernicului Părinte Cătălin Lazar ca preot paroh în anul 2011, au fost efectuate ample lucrări de reparații la locașul de cult. Astfel acoperișul bisericii a fost reparat și vopsit, au fost înlocuite jgheaburile și burlanele, pereții au fost zugrăviți, gardurile au fost curățate și vopsite, au fost înlocuite porțile fiind efectuate și alte lucrări de înfrumusețare și întreținere. De asemenea sfântul locaș a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe.
În paralel cu lucrările la biserică, au fost efectuate și lucrările la casa parhială, interiorul acesteia fiind refăcut în totalitate.
Prentru bogata activitate desfășurată, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit pe Preacucernicul Părinte paroh Cătălin Lazar, acordându-i distincția de sachelar. De asemenea, persoanelor care în mod deosebit au ajutat la efectuarea tuturor acestor lucrări le-au fost acordate diplome de apreciere.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XXI-a după Rusalii, Subcetate, 2014Resfințirea bisericii din Parohia Popteleac

Duminică, 5 octombrie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Popteleac, Protopopiatul Jibou. După întâmpinarea Ierarhului de către un ales sobor de preoți în frunte cu Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, a fost săvârșită slujba de resfințire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Tot acum a fost retârnosită și masa Sfântului Altar, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin așezarea icoanelor celor patru evangheliști în laturile Sfintei Mese.
În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie în altarul de vară situat în vecinătatea locașului de cult. În cadrul Sfintei Liturghii credincioșii au avut privilegiul de a asista la săvârșirea a două hirotonii. Astfel tânărul teolog Ioan Gaga a fost hirotonit diacon, urmând ca în duminica următoare acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Dobrin, Protopopiatul Zalău, iar părintele diacon Dan Crișan a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Huta, Protopopiatul Zalău.
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru sachelar pe Preacucernicul Părinte paroh Sorin Gordan.
Aşezată în partea sud-estică a județului Sălaj, aproape de limita cu judeţul Cluj, localitatea Popteleac aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Gârbou, prima atestare documentară a satului provind din anul 1230, când apare sub numele de „poss. Popteleke”. Un document din anul 1379 aminteşte de marele drum al sării, care trecea şi prin satul Popteleac.
Potrivit izvoarelor, în Popteleac ar fi existat o mănăstire datând din prima jumătate a secolului al XVII-lea, dar aceasta a fost distrusă în 1761. Conform informaţiilor, biserica veche din sat a fost construită în 1786. Modesta bisericuţă de lemn edificată în anul 1786 a servit nevoile religioase ale poptelecanilor mai bine un secol şi jumătate, până când s-a construit biserica din zid de cărămidă. Aceasta a fost ridicată între anii 1949-1959 și a fost târnosită de către vrednicul de pomenire episcop Valerian Zaharia la 21 noiembrie 1959. Între anii 1976-1978 biserica este repictată în tehnica tempera, fiind resfințită în anul 1979 de către Preasfințitul Părinte Vasile Coman.
Începând cu anul 2004 au fost efectuate ample lucrări de consolidare și reînnoire a locașului de cult. Prin vrednicia părintelui paroh de atunci Marcel Șamșodan și prin jertfelnicia bunilor credincioși ai satului a fost consolidată fundația și pereții bisericii, au fost înlocuite geamurile, a fost refăcută instalația electrică, a fost ridicat un altar de vară și s-a purces la repictarea bisericii în tehnica frescă.
În cea de-a treia zi de Crăciun a anului 2009 este instalat noul preot al Parohiei Popteleac, în persoana Preacucernicului Părinte Sorin Gordan. Preacucernicia Sa a preluat lucrările demarate la biserică de către predecesorul său, continuând lucrările de pictură și precum și celelalte reparații necesare. Astfel pardoseala din diaconicoane a fost placată cu gresie, restul pardoselii din biserică fiind reparat și vopsit, fațada cafasului a fost acoperită cu icoane pictate pe lemn, a fost restaurat iconostasul, masa Sfântului Altar și proscomidiarul au fost placate cu marmură, băncile au fost reparate și vopsite și au fost achiziționate tetrapoadele. În exterior au fost reparate acoperişul, jgheaburile și burlanele, pereţii au fost retencuiți și vopsiți, a fost pictat pridvorul bisericii, iar fundația a fost îmbrăcată cu tencuială decorativă, scările de la intrarea în locașul de cult au fost placate cu gresie, au fost turnate aleile de acces, a fost ridicat un altar de vară, iar gardul a fost refăcut și vopsit. Pe lângă acestea, sfântul locaş a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.
Toate aceste lucrări au fost posibile prin dărnicia și jertfelnicia celor 75 de familii de vrednici credincioşi ai satului şi ale altor binefăcători.
La final, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere celor care s-au implicat în mod deosebit la efectuarea tuturor acestor lucrări.
La rândul său, în semn de mulțumire și apreciere, Preacucernicul Părinte paroh Sorin Gordan a oferit Preasfinției Sale o icoană a Maicii Domnului.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XIX-a după Rusalii, Popteleac, 20147 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel sărbătoriţi la Patriarhie

Luni, 30 septembrie 2014, Preafericitul Părinte Daniel a sărbătorit şapte ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).Cu acest prilej în Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După Sfânta Liturghie, în prezenţa Patriarhului României şi a ierarhilor prezenţi, a fost oficiată în Catedrala Patriarhală o slujbă de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale în cei şapte ani de slujire patriarhală. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La final, a fost rostit un cuvânt de felicitare din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei.

Apoi, Episcopul Oradiei a oferit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, din partea membrilor Sfântului Sinod, un chivot realizat în Atelierele Patriarhiei Române, dar şi o icoană reprezentând pe Maica Domnului.

Evenimentul a continuat cu un cuvânt de mulțumire al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit şi despre cel mai important proiect propus la întronizarea în demnitatea de Patriarh al României: Catedrala Mântuirii Neamului. În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că îngemănarea între spiritual şi social este cea dintâi preocupare a tuturor ierarhilor, clerului, monahilor şi monahiilor din Patriarhia Română: „Spiritualul este izvorul harului lui Dumnezeu, iar în lucrarea socială se arată harului lui Dumnezeu lucrător în faptele iubirii milostive. Această iubire milostivă a Preasfintei Treimi arătată nouă prin Crucea şi Învierea lui Hristos şi prin Înălţarea Sa la Ceruri este viaţa vieţii Bisericii”.

De asemenea, Patriarhul României a vorbit şi despre lucrările care trebuie săvârşite pentru a răspunde cerinţelor timpului de astăzi.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a oferit Preafericirii Sale, din partea membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi a Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor o mitră arhierească.

La 30 septembrie 2007 era întronizat cel de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în persoana Preafericitului Părinte Daniel. Patriarhul României s-a născut la data de 22 iulie 1951, din părinţii Alexe şi Stela Ciobotea, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. La Botez a primit numele Dan-Ilie. Studiază la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, Secția Sistematică, studiază la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg - Franţa (1976-1978) apoi la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau – Germania (1978-1980). La 15 iunie 1979 susține teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p) .

La 6 august 1987 - intră în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie; la 1 iulie 1990 este întronizat Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei; la 12 septembrie 2007 - este ales în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române; la 30 septembrie 2007 – este întronizat Patriarh în Catedrala patriarhală din București.

www.basilica.roȘedința de constituire a Adunării Naționale Bisericești

La București s-a desfăşurat astăzi, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române pentru perioada 2014-2018. Reuniunea a avut loc la Centrul Cultural Social „Iustin Patriarhul” de lângă Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Sfântă Liturghie Arhierească

Luni dimineaţa, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti şi ierarhi ai Sfântului Sinod au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, înconjurat de un sobor de slujitori, după cum aflăm din Ziarul Lumina. În continuare, Preasfinţia Sa a săvârşit şi slujba Te Deum-ului pentru deschiderea şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti. Slujba de mulţumire care s-a încheiat cu Polihroniul, o cântare liturgică festivă, a fost săvârşită în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești

La începutul şedinţei, cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere şi au cântat imnul „Veşnica pomenire!“ pentru Mitropolitul Nicolae al Banatului, care a trecut la cele veşnice duminică, 28 septembrie.

Cuvântul de deschidere al şedinţei de constituire a ANB a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Adunarea Naţională Bisericească este organism central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adoptă măsuri generale pentru sprijinirea aşezămintelor cultuale, social filantropice, economice şi fundaţionale ale Bisericii. Stabileşte mijloacele de ajutorare ale organismelor şi instituţiilor centrale bisericeşti. Este foarte importantă activitatea acestei adunări în timpul unui mandat de patru ani care poate fi prelungit doar cu încă un mandat”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, potrivit Radio TRINITAS.

În continuare, Preafericirea Sa a invitat un cleric şi doi mireni, membri ai ANB, să îndeplinească funcţia de secretari provizorii ai şedinţei. După apelul nominal, reprezentanţii fiecărei eparhii, câte un cleric şi doi mireni, au depus la secretariatul provizoriu mandatele de alegere în acest organism central deliberativ spre a fi validate.

După validarea mandatelor reprezentanţilor clerici şi mireni ai eparhiilor, s-a constituit Adunarea Naţională Bisericească, ce va funcţiona în actuala alcătuire pentru perioada 2014-2018. După constituirea definitivă a secretariatului ANB a avut loc desemnarea membrilor în comisiile permanente ale adunării (Comisia administrativ-juridică şi de validare; Comisia socială şi pentru comunicaţii media; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi de patrimoniu imobiliar - bunuri bisericeşti şi Comisia pentru românii ortodocşi de peste hotare). De asemenea, ieri au fost aleşi membrii Consiliului Naţional Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, format din câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de 4 ani şi pentru cel mult două mandate.

La finalul şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru mireni primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, şi Diploma cu medalia omagială „Sfinţii Martiri Brâncoveni“, preşedintelui ASCOR Baia Mare, Vlad Verdeş, pentru sprijinul acordat în organizarea Reuniunii Naţionale a Tinerilor Ortodocşi care a avut loc în această lună în capitala Maramureşului.

www.basilica.roLiturghie Arhierească în Parohia Stâna

Duminică, 28 septembrie 2014, credincioșii Parohiei Stâna au avut bucuria de a-L avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, prilej cu care a fost săvârșită Sfânta Liturghie în biserica de la poalele Munților Meseș. Alături de Preasfinția Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, Protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Eugen Nerțan, parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Ionuț Știrb din parohia învecinată Treznea și părinții diaconi de la Centrul Eparhial Adrian Onica și Andrei Urs.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o slujbă de hirotonie. Astfel tânărul teolog Dan Crișan a fost hirotesit pe rând citeț și ipodiacon, fiind hirotonit la momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii diacon de către Preasfințitul Părinte Petroniu. În duminica ce urmează acesta va fi hirotonit preot pe seama Parohiei Huta, Protopopiatul Zalău.

Localitatea Stâna aparține din punct de vedere administrativ de municipiul Zalău fiind despărțit de acesta de Măgura Stânii, vârf ce face parte din Munții Meseș şi a fost atestat documentar încă din anul 1438.

Prima biserică din Stâna despre care avem informații a fost biserica din lemn datată în anul 1670, dar aceasta nu mai este amintită mai târziu nicăieri, fiind probabil dărâmată de autorităţile habsburge sau distrusă din alte motive. Abia în anul 1778 aflăm că localnicilor li s-a construit o biserică de lemn pe o stâncă. Biserica era formată dintr-o clopotniţă scundă, cu foişor pe patru arcade, fleşă ascuţită ca un vârf de săgeată, un acoperiş din şindrilă în patru ape, apoi nişte pereţi care erau de trei ori mai scunzi decât acoperişul. Construcţia avea planul dreptunghiular cu absidă decroşată. Această biserică a rămas în sat până în primăvara anului 1997 când a fost mutată la Mănăstirea Bic, unde se află și în prezent.

Lucrările la biserica actuală a satului au început în anul 1993, fiind finalizate în anul 2004, când la 12 septembrie locașul de cult a fost târnosit de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului. Lucrările de construcție a bisericii au fost coodronate încă de la început de către Preacucernicul Părinte Eugen Nerțan, acesta fiind hirotonit preot la 21 mai 1994, Parohia Stâna fiind prima și singura parohie păstorită până în prezent de către Preacucernicia Sa.

Începând cu anul 2008 prin jertfelnicia bunilor credincioși ai satului au demarat lucrările de reînnoire ale casei parohiale din localitate. Parohia Stâna numără în prezent 195 de vrednici credincioși.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XVIII-a după Rusalii, Stâna, 2014Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la sărbătoarea Mănăstirii vrâncene Brazi

Lunea aceasta, la 22 septembrie 2014, în ziua pomenirii Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie, Mănăstirea vrânceană Brazi şi-a sărbătorit hramul, după cum ne-a transmis Dragoş Olteanu. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi din care a făcut parte și Preasfințitul Părinte Petroniu, preoţi şi diaconi, a sfinţit biserica mare a aşezământului monahal, cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie“. În continuare, soborul slujitorilor a oficiat Sfânta Liturghie în locaşul de cult.

„Astăzi, Biserica noastră Ortodoxă în general, Biserica Ortodoxă Română în mod special îl cinsteşte pe Sfântul Mare mitropolit al Moldovei Teodosie. A avut în viaţă un pelerinaj plin de bucurii duhovniceşti şi plin de ispite venite din partea celor de aproape şi a celor de departe. A fost alungat, a fost închis, a fost batjocorit şi în cele din urmă a fost decapitat. A fost ucis pentru că nu a dorit să ofere pe mâna păgânilor, care invadaseră ţara şi jefuiau de-a lungul şi de-a latul ei, odoarele sfinte ale Bisericii şi pentru că a socotit mai bine să îşi verse sângele decât lucrurile sacre ale Bisericii lui Hristos să fie pângărite şi distruse. Pentru aceasta a suferit moarte martirică”, a spus ÎPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Încă de anul trecut, într-o asemenea zi, vorbeam cu maica stareţă şi spuneam că trebuie să ducem la bun sfârşit lucrările de înfrumuseţare în exterior şi interior, atât cât este necesar, şi de dotare cu cele absolut necesare pentru cultul divin astfel încât de ziua ocrotitorului acestei sfinte mănăstiri să putem săvârşi slujba de târnosire. Acest lucru, iată, s-a întâmplat prin voia lui Dumnezeu, prin binecuvântare lui Dumnezeu şi mulţumim înalţilor ierarhi din Biserica noastră Ortodoxă Română care şi-au lăsat celelalte responsabilităţi şi obligaţii din Eparhiile lor şi au venit aici ca să ne rugăm împreună lui Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Teodosie de la Brazi, ca să binecuvânteze poporul lui Dumnezeu din această parte centrală a ţării, liantul dintre Moldova, Muntenia şi chiar Transilvania”, a spus ÎPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Noua biserică a Mănăstirii Brazi a fost ridicată în perioada 2010-2014, piatra de temelie fiind pusă pe 21 septembrie 2010.

La slujbe au participat mii de credincioşi din întreaga Eparhie, dar şi din alte zone ale ţării, care s-au putut închina la moaştele Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie, ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu şi la icoana Maicii Domnului Hodighitria de la Mănăstirea Dălhăuţi.

După încheierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a săvârşit hirotesia întru protosinghel a ieromonahului Arsenie Ţicău, duhovnicul mănăstirii, şi i-a oferit stavroforei Eusebia Taşcă bastonul de stareţă. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa le-a dăruit ierarhilor prezenţi, oaspeţilor din ţară şi din străinătate câte o cruce de binecuvântare şi o icoană cu chipul Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie.

www.basilica.roPreasfințitul Părinte Petroniu a slujit în Parohia Chiheru de Jos, județul Mureș

Duminică, 21 septembrie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Chiheru de Jos, județul Mureș. După săvârșirea Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de pomenire pentru cei adormiți, bunicii dinspre mamă ai Preasfinției Sale avându-și obârșia în această localitate.

În continuare Domnul Primar Emanoil Hurdugaci, i-a acordat Preasfințitului Părinte Petroniu titlul de Cetățean de Onoare al Comunei Chiheru de Jos.Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la deschiderea anului școlar la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău

Luni, 15 septembrie 2014, la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău a sunat primul clopoțel ce a vestit începerea unui nou an școlar. Cu acest prilej la festivitățile desfășurate a fost prezent și Preasfințitul Părinte Petroniu.

Festivitățile au debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum în capela liceului, slujbă săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, directorul liceului și Preacuviosul Părinte Antonie Pința, directorul spiritual al acestei școli. După săvârșirea slujbei de Te Deum, Preasfințitul Părinte Petroniu și-a arătat bucuria datorată faptului că roadele acestui liceu sunt vizibile atât în Zalău cât și în județ prin elevii de excepție care au absolvit această școală, aceștia ajungând să devină nu doar creștini buni ci și preoți de nădejde acolo unde Dumnezeu i-a rânduit. Aceștia trebuie să fie un exemplu pentru elevii de astăzi. Deși școala este mică, rezultatele sunt mari și acest lucru se datorează seriozității dascălilor, a mai spus Preasfinția Sa. Preasfințitul Părinte Petroniu a urat bun venit noilor elevi care au pășit pe treptele școlii pentru prima dată subliniind importanța orelor de rugăciune de la capelă, acestea formând nu doar caractere ci și suflete.

În continuare copiii, părinții și dacălii au coborât în curtea liceului unde au continuat festivitățile de deschidere a noului an școlar. După rostirea cuvântului de bun venit din partea părintelui director Ionuț Pop, Doamna Mioara Gudea, Inspectorul General Școlar Adjunct a dat citire mesajului Inspectorului General Școlar al Județului Sălaj.

La final le-a fost urat bun venit noilor școlari din clasa pregătitoare, clasa I și clasa a IX-a aceștia fiind primiți cu aplauze și flori.

Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău a fost înfiinţat în contextul revigorării învăţământului teologic în perioada de libertate religioasă şi democraţie de după decembrie 1989, mai întâi, ca o clasă cu profil teologic, la filiera vocaţională din cadrul Şcolii Normale “Gheorghe Şincai” Zalău, în anul şcolar 1994–1995. A avut până în anul 2008-2009 numirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău.

În prezent, pe lângă clasele de liceu școala are și elevi începând cu clasa pregătitoare și până în clasa a IV-a, având astfel ciclul primar complet. Anul acesta va fi aniversată împlinirea a 20 de învățământ teologic în județul Sălaj.

PS Petroniu - Cuvânt la începutul anului școlarSărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci la parohia Mesteacăn

Duminică, 14 septembrie 2014, zi în care prăznuim și Înălțarea Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Petroniu a făcut un popas duhovnicesc, fiind prezent în mijlocul credincioșiilor Parohiei Mesteacăn, Protopopiatul Zalău. Preasfinția Sa a fost întâmpinat după rânduiala bisericească în fața locașului de cult cu Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce de un ales sobor de preoți din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte paroh Dorinel Crecan, Preacucernicii Părinți Ludovic Vaida de la Parohia Almașu, Ioan Sabău de la Parohia Fildu de Mijloc, Dorel Botiș de la Parohia Țăud, Mihai Dobocan de la Parohia Recea Mică, precum și de credincioșii și fii satului.

În cadrul Sfintei Liturghii credincioșii au asistat și la hirotonia întru preot a părintelui diacon Adrian Chirti, Preacucernicia Sa urmând să activeze ca și preot misionar în cadrul Protopopiatului Jibou.

După rostirea cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a feliciat pe părintele paroh Dorinel Crecan pentru întreaga activitate desfășurată pe tărâmul pastoral-misionar, urându-i totodată ani îndelungați, Preacucernicia Sa aniversând astăzi împlinirea a 57 de ani de viață.

La rândul său Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan a mulțumit Preasfinției Sale pentru vizita făcută în parohie și în numele credincioșilor a oferit Chiriarhului o icoană a praznicului de astăzi.

În continuare ierarhul, preoții și credincioșii s-au deplasat spre casa parohială din localitate unde a fost sfințită o troiță.

Situat în partea de sud-est a județului Sălaj, la limita cu județul Cluj, satul Mesteacăn a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1424.

Înaintea bisericii actuale de zid satul a avut, ca majoritatea parohiilor din județul Sălaj, o biserică de lemn ridicată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Aceasta a funcționat ca biserică parohială până în anul 1940 când a fost înlocuită cu actuala biserică de zid.

Părintele Dorinel Crecan păstorește această parohie din anul 1982, înainte Preacucernicia Sa activând ca preot în parohia Răstolțu Mare. În prezent, Preacucernicia Sa este delegatul cleric al Episcopiei Sălajului în Adunarea Națională Bisericească, pentru perioada 2014-2018.

PS Petroniu - Predică la Înălțarea Sfintei Cruci, Mesteacăn, 2014Hramul bisericii Nașterea Maicii Domnului din Zalău

Luni, 8 septembrie 2014, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Nașterea Maicii Domnului din Zalău, cu prilejul hramului acestui locaș de cult. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte paroh Ioan Ardelean, care este şi consilierul administrativ al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Vasile Brete, preot coslujitor la această biserică, Preacucernicul Părinte Gheorghe Ghiuruţan, preot pensionar, Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan de la Parohia Recea Mică și Preacucerniul Părinte Sorin Gordan de la Parohia Popteleac.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit și două hirotonii. Astfel Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe domnul profesor Adrian Chirti, iar părintele diacon Marin Loloș a fost hirotonit preot pe seama parohiei Zalha, Protopopiatul Jibou.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este prima sărbătoare din decursul anului bisericesc, ultima sărbătoare din an fiind Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Astfel, aceste praznice ascund parcă un tâlc, în sensul că viața începe cu nașterea și se încheie cu moartea, însă această situație este datorată numai păcatului. Omul a fost creat și așezat în rai pentru a fi nemuritor, însă prin încălcarea poruncii date de Dumnezeu a căzut întâi în moarte sufletească, moarte care înseamnă practic rupere, neascultare și îndepărtare de Dumnezeu. Însă cu toate că omul se naște și datorită păcatului moare sufletește și apoi trupește, Hristos a zis: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, viu va fi”. Venind Fiul lui Dumnezeu în lume să ne mântuiască, la a doua venire a Mântuitorului fiecare va învia cu trupul, în așa fel încât moartea este ceva trecător și fiecare va dobândi în veșnicie trup și suflet unite, ca să dobândească fie răsplată veșnică de la Dumnezeu pentru faptele bune săvârșite în decursul vieții pământești, fie osândă veșnică.

În Biserică, noi nu prăznuim sfinții în ziua nașterii lor ci în ziua morții lor. Câtă vreme omul trăiește acesta este supus ispitelor și în consecință căderii. Chiar și Mântuitorul a fost supus acestor ispite. De vreme ce omul este supus acestor ispite pe parcursul vieții, după moarte, vrăjmașul nu mai are nici o putere asupra omului. Din acest motiv noi îi prăznuim întotdeauna pe sfinți în ziua morții lor care înseamnă ziua nașterii la viața de veci când au biruit definitiv lupta cu vrăjmașul.

Avem totuși trei praznice de naștere: Crăciunul, când prăznuim Nașterea Mântuitorului la 25 decembrie, Nașterea Maicii Domnului la 8 septembrie și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul la 24 iunie. Aceste trei persoane au avut un rol cu totul deosebit în istoria mântuirii lumii.

Este important să învățăm de la sfinți, în special de la Maica Domnului care de mică a trăit în sfințenie. Încă de la vârsta de trei ani s-a remarcat prin rugăciune, prin curăție. Dacă celelalte fete de la Templu erau crescute în Sfânta, Maica Domnului singură a avut dreptul să intre în Sfânta Sfintelor, datorită faptului că au remarcat-o preoții și arhiereii că avea o viață cu totul deosebită. Maica Domnului este astfel un model pentru copii. Ea este și un model pentru tineri, fiindcă la vârsta de 15 ani când a ieșit din Templu, s-a dus și s-a logodit cu Dreptul Iosif, om în vârstă care îi era și rudenie, și împreună și-au închinat întreaga viață lui Dumnezeu.
Apoi Fecioara Maria este model pentru femeile tinere fiindcă a trăit în virtuți și curăție. De asemenea ea este model pentru femeile în vârstă fiindcă și-a sporit virtuțile, mai ales când a înțeles cine este Fiul ei.

Piatra de temelie a bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din Zalău a fost sfinţită în anul 2000, în prezent lucrându-se la pregătirea pereților pentru pictură. Slujbele se săvârşesc în momentul de faţă în subsolul locaşului de cult.

PS Petroniu - Predică la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Zalău, 2014
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro