Prima zi a anului nou la Parohia Hereclean

În prima zi a anului 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Hereclean, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, în prezența unui număr mare de credincioși.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită și slujba de Te Deum, ca semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru anul care a trecut, dar și pentru a-L ruga ca în anul în care am intrat să-și reverse bunătatea Sa peste noi.

Situat la 10 kilometri de Municipiul Zalău, satul Hereclean a fost atestat documentar pentru prima dată la anul 1415, însă mărturiile arheologice arată că vechimea locuirii acestei vetre pătrunde mult mai mult în negurile istoriei. Satul Hereclean este cunoscut în mod special datorită luptei date la 3 august 1601, de către oștile domnitorului Mihai Viteazul, sub care s-a făcut prima unire a românilor, împotriva lui Sigismund Bathory, luptă ce a avut loc pe dealul Gruslăului, din apropierea satului.

În ceea ce privește viața bisericească din această parohie, amintim faptul că lucrările de ridicare a bisericii actuale a satului au început în anul 1948, însă din cauza instabilității economice din acea perioadă, construirea locașului de cult a stagnat în mai multe rânduri, așa încât acestea s-au derulat pe parcursul a 19 ani, până în anul 1967. Târnosirea bisericii s-a făcut în același an, la 12 noiembrie, de către Preasfințitul Părinte Valerian Zaharia, împreună cu un sobor de 16 preoți, biserica primind ca ocrotitor pe Sfântul Nichita Romanul.

Clopotele s-au cumpărat în anul 1970 de la București, acestea fiind sfințite de către Preaferictul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci Episcop al Aradului și administrator interimar al Episcopiei Oradiei.

În prezent, cârmuitorul spiritual al credincioșilor este Preacucernicul Părinte Silviu Boha, care este alături de credincioșii Herecleanului din anul 1994. Sub păstorirea Preacucerniciei Sale, între 1999 și 2000, au fost efectuate importante lucrări de reparații la locașul de cult, fiind refăcută și pictura în tehnica frescă. Lucrările efectuate la biserică au fost binecuvântate de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, slujba de resfințire fiind săvârșită la 8 septembrie 2001, moment în care biserica a primit și hramul Nașterea Maicii Domnului.

Mai trebuie spus faptul că părintele paroh Silviu Boha este începând din anul 2009 și Inspector pentru catehizare parohială în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

PS Petroniu - Predică în prima zi a noului an, Hereclean, 2015Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la întronizarea noului Mitropolit al Banatului

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României l-a întronizat, astăzi, 28 decembrie 2014, în Catedrala mitropolitană din Timişoara, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan în demnitatea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. La eveniment au fost prezenţi înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civile şi militare, personalităţi din lumea academică şi culturală, numeroşi preoţi, călugări şi credincioşi.

Sfânta Liturghie şi slujba de întronizare au fost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un sobor de ierarhi din care a făcut parte și Preasfințitul Părinte Petroniu.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a citit Gramata patriarhală, apoi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan însemnele rangului mitropolitan mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca cu cruce și cârja arhipăstorească.

După ceremonia de întronizare, a urmat un schimb de daruri. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a dăruit noului mitropolit mai multe volume editate de Patriarhia Română şi o cruce de binecuvântare. La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan a oferit Întâistătorului Sfintei noastre Biserici o icoană a Sfântului Proroc Daniel. Credincioşii au primit din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române iconiţe cu praznicul Naşterii Domnului.

La final, soborul arhiereilor, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, au ieşit pe esplanada Catedralei Mitropolitane, iar noul mitropolit al bănăţenilor i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

Sursa: www.basilica.roLiturghie Arhierească în orașul Jibou

Vineri, 26 decembrie 2014, la prăznuirea Soborului Maicii Domnului și a Sfântului Nicodim de la Tismana, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, parohul bisericii și Preacucernicul Părinte Daniel Baboș, preot coslujitor la această biserică.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit iconom stavrofor pe Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, parohul bisericii.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Jibou a fost ridicată între anii 1930-1936, la construcția acesteia participând membrii tuturor cultelor din oraș. Această biserică a fost resfințită în 1965 de către Preasfințitul Părinte Valerian, iar apoi în anul 2004, după repictarea locașului de cult, de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.

Prima atestare documentară a orașului Jibou datează din anul 1205. Un rol important în evoluția Jiboului a avut-o familia Wesselényi, care a construit aici un castel încă din anul 1584, din care însă în zilele noastre se mai păstrează doar urmele de fundație. Construcția actualului castel în stil baroc, unul din cele mai frumoase din Transilvania, a început în anul 1778 și a durat mai bine de 30 ani.

În Jibou funcționează de asemenea una dintre cele mai frumoase și interesante Grădini Botanice din România. Aceasta este situată pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi și a luat ființă în anul 1968 la inițiativa priceputului profesor Vasile Fati.

PS Petroniu - Predică în a doua zi de Crăciun, Jibou, 2014Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Episcopală

În ziua praznicului nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Alături de Preasfinția Sa au slujit părinții de la Catedrală, Preacucernicii Părinți Ioan Ghiurco, Gabriel Gârdan, Alexandru Stânean și Gheorghe Cornea.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a dat citire obișnuitei pastorale adresate iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului.


PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
Zalău, 2014


† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiți credincioși,
Mărețul praznic al nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos ne umple din nou sufletele de bucurie, iar colindele ne poartă înapoi în timp, în atmosfera Betleemului de acum două mii de ani.
La nașterea Pruncului Iisus au avut loc mai multe evenimente importante, în care au fost implicate foarte multe persoane. În cuvântul nostru de astăzi însă ne vom opri doar asupra a trei personaje, care sunt printre cele mai misterioase din întreaga Sfântă Scriptură. Este vorba despre magii de la Răsărit, despre care o colindă glăsuiește: „Trei crai de la Răsărit / Cu steaua-au călătorit / Şi-au mers, după cum citim, / Până la Ierusalim. / Acolo când au ajuns, / Steaua-n nori li s-a ascuns. / Prin oraş ei căutau / Şi pe toţi îi întrebau, / Unde s-a născut, zicând, / Un crai mare, de curând? / Ca să mergem să-L vedem / Şi Lui să ne închinăm. / Iară Irod împărat / Auzind s-a tulburat, / Pe crai la el i-a chemat / Şi în taină i-a întrebat, / Zicând: «Mergeţi de aflaţi / Şi venind mă înştiinţaţi, / Să merg să mă-nchin şi eu, / Ca unuia Dumnezeu». / Craii dacă au plecat, / Steaua iar s-a arătat / Şi-au mers, până a stătut, / Unde Hristos s-a născut. / Cu daruri s-au închinat / Şi cu toţi s-au bucurat. / Iar ’napoi dac-au purces / Pe altă cale au mers”.
Despre cei trei magi, cititori în stele, regi sau crai, cum au mai fost numiți, nu avem prea multe date. Cert este însă faptul că toți aveau oarecare dare de mână și erau preocupați de astrologie, pentru că văzând o stea cu o strălucire aparte, au pornit din țările lor în urmărirea ei, convinși fiind că aceasta vestește nașterea unui om important, despre care ei credeau că este un vlăstar regesc.
Pornind de la textul din cartea Facerii, care spune că din Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, „s-au răspândit oamenii pe întregul pământ” (Facere 9,19), unii interpreți ai Sfintei Scripturi susțin că magii ar fi reprezentanții celor trei rase care au descins din aceștia: albii din Iafet, semiții din Sem, iar oamenii de culoare din Ham.
În Sfânta Scriptură nu sunt consemnate numele magilor. Beda Venerabilul (672-735) ne spune că aceștia se numeau: Gaşpar, Melchior şi Baltazar.
După ce au văzut steaua de la Răsărit, fiecare dintre cei trei magi a călătorit săptămâni sau poate chiar luni de zile pe drumurile prăfuite ale Orientului, până în orașul Petra din deșertul Iordaniei, unde întâlnindu-se, au constatat că toți trei erau călăuziți de același astru.
În urmă cu două mii de ani acest oraș era situat la intersecția celor mai importante căi comerciale din zonă. Astfel, prin acest nod comercial treceau drumurile spre Gaza în vest, spre Bosra și Damasc în nord, spre Aqaba și Leuce Come peste Marea Roșie, și spre Golful Persic, peste deșert.
Caracteristica specială a orașului Petra constă în faptul că majoritatea clădirilor sale sunt săpate aproape în întregime în stâncă. Reprezentanții UNESCO au descris orașul din Valea Iordaniei drept „una dintre cele mai prețioase moșteniri culturale ale omenirii”, motiv pentru care în 6 decembrie 1985 a fost declarat monument mondial.
Să vedem cum prezintă Sfântul Evanghelist Matei călătoria celor trei magi în Țara Sfântă: „Iar dacă în zilele regelui Irod S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: «Unde este Cel ce S-a născut rege al Iudeilor? Că în Răsărit I-am văzut steaua şi am venit să I ne închinăm». Şi auzind acestea, regele Irod s-a tulburat, şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, i-a întrebat: «Unde este să Se nască Hristos?». Iar ei i-au zis: «În Betleemul Iudeii, că aşa este scris prin profetul: Şi tu, Betleeme din pământul lui Iuda, nicicum nu eşti mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Cârmuitorul Care-l va păstori pe poporul Meu Israel». Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi şi a aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: «Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi dacă-L veţi afla, daţi-mi şi mie de veste, pentru ca să vin şi eu şi să mă închin Lui». Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat; şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în casă, L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi căzând la pământ, I s-au închinat; şi deschizându-şi vistieriile, I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă” (Matei 2,1-11).
După ce afluxul de călători care au venit în Betleem din pricina recensământului s-a încheiat, Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul Iisus şi Dreptul Iosif au găsit loc într-o casă de oaspeţi. Aici i-au găsit magii şi s-au închinat Pruncului, aducându-I daruri.
Conform unei tradiții pioase Adam a lăsat aceste daruri pe un munte din Persia, pentru a-I fi oferite lui Mesia cel făgăduit, atunci când va veni pe pământ. Vreme îndelungată preoții care păzeau aceste daruri s-au rugat lui Dumnezeu să le trimită un semn care să le indice faptul că Mântuitorul lumii a sosit. Când o stea deosebit de strălucitoare a apărut pe bolta cerească, aceștia au înțeles că este semnul lui Mesia și I-au trimis darurile lăsate de strămoșul neamului omenesc.
Înnoptând la Betleem, cei trei magi au primit înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, încât a doua zi au pornit spre ţările lor pe alt drum. Deasupra peşterii în care magii şi-au petrecut prima noapte după plecarea lor din Betleem există astăzi mănăstirea Sfântului Teodosie, începătorul vieţii de obşte.
Într-un calendar medieval tipărit la Kőln, în Germania, citim că cei trei magi s-au reîntâlnit la Sebaste, în Armenia, în anul 54, pentru a sărbători împreună praznicul nașterii Domnului Hristos. În același calendar se mai spune că Melchior a murit în ziua de 1 ianuarie, la vârsta de 116 ani, Baltazar la 6 ianuarie, în vârstă de 112 ani, iar Gașpar în 11 ianuarie, la 109 ani.
Conform unei tradiții bisericești, în veacul al IV-lea, după îndelungi cercetări, Sfânta împărăteasă Elena a descoperit mormintele celor trei magi, le-a deshumat osemintele, pe care le-a dus la Constantinopol, de unde au fost mutate ulterior în biserica San Eustorgio din Milano.
În anul 1164 împăratul Frederic I Barbarossa (1152-1190) al Germaniei a cucerit orașul Milano și a luat ca pradă de război osemintele magilor, pe care le-a dăruit lui Rainald von Dassel, arhiepiscopului de Kőln, care le-a așezat în catedrala din acest oraș, unde se păstrează până astăzi.
Darurile de aur, tămâie și smirnă pe care cei trei magi le-au oferit Pruncului Iisus nu au fost alese la voia întâmplării, ci ele au un simbolism adânc.
Aurul I-a fost dăruit pentru că El era împărat. Deși Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, „Stăpânul cerului şi al pământului, Împăratul întregii făpturi” (Iudita 9,12), El nu a afirmat niciodată despre Sine că ar fi împărat. Cu toate acestea, a doua zi după ce l-a înviat din morți pe prietenul Său Lazăr din Betania, pe când intra în Ierusalim, „marea mulţime care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit în întâmpinarea Lui şi strigau: «Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!»”. (Ioan 12,12-13).
Când conducătorii evreilor L-au predat pe Mântuitorul în mâinile lui Ponțiu Pilat pentru a-L condamna la moarte, iar guvernatorul i-a întrebat ce fapte grave săvârșise Cel învinuit, aceștia „au început să-L pârască, zicând: «Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi zicând că El este Hristos Împărat»” (Luca 23,2). Auzind aceste cuvinte, „Pilat a intrat în pretoriu şi L-a întrebat pe Iisus: «Tu eşti împăratul Iudeilor?», Iisus i-a răpuns: «De la tine însuţi o spui, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine?». Pilat a răspuns: «Nu cumva eu sunt iudeu? Neamul tău şi arhiereii mi te-au predat. Ce-ai făcut?». Iisus a răspuns: «Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu le fiu predat Iudeilor. Dar împărăţia Mea nu este de aici»” (Ioan 18,33-36).
După ce L-a condamnat pe Domnul Hristos la moarte, „Pilat a scris titlu şi l-a pus pe cruce. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, împăratul Iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi era scris în evreieşte, greceşte şi latineşte. Atunci arhiereii i-au zis lui Pilat: «Nu scrie: împăratul Iudeilor, ci că El a zis: Eu sunt împăratul iudeilor». Pilat a răspuns: «Ce-am scris, am scris!»” (Ioan 19,19-22).
Tăblița cu inscripția în cele trei limbi a fost așezată deasupra crucii Mântuitorului de către Ponțiu Pilat pentru că ebraica era limba vorbită de poporul evreu, greaca fusese răspândită în regiune în urma cuceririi Țării Sfinte de către Alexandru cel Mare în anul 332 î.d.Hr., iar latina era limba cotropitorilor romani.
Tămâia, care este întrebuințată în aproape toate religiile lumii, I-a fost oferită de către magi în dar Pruncului Iisus în calitate de Arhiereu.
În Vechiul Testament Dumnezeu a instituit pentru poporul ales slujirea arhierească prin Aaron, fratele lui Moise. De vreme ce evreii, în frunte cu arhiereii Anna și Caiafa, nu L-au aceptat pe Domnul Hristos ca și Mesia și au cerut răstignirea Lui, iar în momentul morții Sale pe cruce „catapeteasma templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos” (Matei 27,51), prin aceasta s-a arătat că Legea Veche s-a încheiat, iar arhieria acesteia a fost înlocuită de Mântuitorul, care este „Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec” (Evrei 6,20).
Magii I-au oferit în dar Pruncului Iisus smirnă, ca Unuia care urma să se jertfească pentru mântuirea lumii. Sfântul Evanghelist Marcu scrie în acest sens că după ce Domnul Hristos a fost condamnat la moarte, când a ajuns la Golgota, „I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat” (Marcu 15,23). Femeile miloase din Ierusalim obișnuiau să prepare această băutură anestezică pentru cei condamnați la răstignire, pentru a le ușura chinurile. Mântuitorul însă a refuzat să bea acest amestec, asumându-Şi calvarul până la capăt, fără a căuta vreo alinare.
Maica Domnului a păstrat cu sfințenie darurile primite de Pruncul Iisus de la magi. Când i s-a vestit că se va muta din această lume la Fiul Său, ea a lăsat Bisericii din Ierusalim, printre alte odoare de preț, și aceste daruri, care au rămas în custodia acestei Biserici până spre anul 400, când împăratul bizantin Arcadie (395-408) le-a mutat la Constantinopol. În urma cruciadei a IV-a, din 1204, când capitala Imperiului Bizantin a căzut în mâinile oștilor cruciate apusene, darurile magilor au fost duse la Niceea, pentru a nu cădea în mâinile cotropitorilor, unde au rămas aproximativ șaizeci de ani. Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282) a recucerit Constantinopolul de la cruciați în anul 1261, readucând darurile celor trei magi în capitală. După căderea Constantinopolului sub turci din 1453, regina Maro, fiica regelui Brancovici al Serbiei și soția creștină a sultanului Murad al II-lea (1421-1451), a oferit acest daruri Mănăstirii Sfântul Pavel din Muntele Athos. Hrisovul în care se relatează evenimentul primirii darurilor magilor de la regina Maro este păstrat până în zilele noastre în arhiva Mănăstirii Sfântul Pavel.
Darurile magilor, în forma prezentă, constau în douăzeci și opt de monede din aur de formă dreptunghiulară, trapezoidală și poligonală, care au între cinci și șapte centimetri, fiind minuțios gravate, iar tămâia și smirna sunt sub forma a șaizeci și două de mărgele, aproximativ sferice, de dimensiunea unor măsline mici.
În anul 614 oștile persane au invadat Țara Sfântă și au dărâmat mai multe lăcașuri de cult. Intrând în biserica nașterii Domnului din Betleem, au observat că într-un mozaic erau reprezentați cei trei magi în straie persane, motiv pentru care au cruțat acest sfânt lăcaș de la distrugere, aceasta putând fi considerată o adevărată minune a celor trei magi: Gașpar, Melchior și Baltazar.
Iubiți fii sufletești,
După cum magii L-au căutat și L-au aflat pe Pruncul Iisus, oferindu-I daruri, să le urmăm și noi pilda, aducându-I ofranda noastră de fapte bune, pentru că numai așa dovedim că suntem împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu și ne putem găti loc în împărăția cerurilor.
Cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei vă dorim tuturor sănătate deplină, viaţă îndelungată, realizări spirituale şi materiale spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor. „La mulţi ani buni!”.
Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului

PS Petroniu - Pastorală la Nașterea Domnului, Zalău, 2014


Descarcare document
PS Petroniu - Pastorala la Nasterea Domnului, 2014.pdf

Duminica înaintea Nașterii Domnului

Duminică, 21 decembrie 2014, în Duminica înaintea Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, consilierul social-filantropic al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Cristian Oancea, inspectorul financiar al Eparhiei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Popteleac, Protopopiatul Jibou, pe părintele diacon Paul-Sergiu Chețe.

La final, Preasfinția Sa s-a adresat celor prezenți dând slavă lui Dumnezeu pentru faptul că am ajuns în ultima duminică, ultimul popas duhovnicesc, înainte de praznicul Nașterii Domnului, îndemnând totodată la o asprime a nevoințelor, pentru a-L primi pe Hristos să se nască în sufletele noastre.

Mântuitorul s-a născut într-o țară mică, într-o iesle săracă, tocmai pentru a ne arăta că adevărata bogăţie şi slavă nu sunt ale lumii acesteia, „căci lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac”. Drept aceea, să ne agonisim fapte bune în viaţă, iar nu bogăţii şi averi lumeşti, pentru că sufletul este mai important decât trupul şi viaţa este mai mult decât bogăţia.

Domnul Hristos a venit în lume pentru a-l transforma şi mântui pe om, pentru a-l face mai bun. Acesta este mesajul întregii Evanghelii. Să ne transformăm deci şi noi, pentru ca pruncul Iisus să se poată naşte şi în sufletele noastre, să nu rămână în afara noastră, pentru ca nici noi să nu ne încuiem afară de împărăţia Lui, atunci când vom da socoteală înaintea Lui, pentru faptele noastre.

De asemenea, Preasfinția Sa a felicitat pe noul hirotonit, părintele Paul-Sergiu Chețe, acesta urmând a fi slujitor al altarului chiar în satul bunicilor și al părinților Preacucerniciei Sale.„BISERICA, TINERII ȘI COLINDELE”, EDIȚIA A VII-A

Vineri 19 decembrie 2014, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău s-a finalizat proiectul „Biserica, tinerii și colindele”, Ediția a VII-a.
În proiect au fost implicați 500 de copii de la școlile din municipiul Zalău, iar ca parteneri au fost Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, Consiliul local și Primăria municipiului Zalău.
Proiectul s-a derulat pe perioada lunilor noiembrie-decembrie 2014 și a avut ca scop cunoaşterea de către elevi şi tineri a învăţăturilor Bisericii, promovarea virtuţilor creştine, cultivarea comportamentului religios-moral, cunoașterea tradiţiilor religioase şi a colindelor. Acesta s-a finalizat la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde copiii și tinerii l-au colindat pe Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu.
Au colindat copiii de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, Prof. Lazăr Florin; Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. Șulumete Anca; Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, prof. Avram Dan; Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, prof. Chiș Eugenia; Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău, prof. Ianchiş Ludovica; Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Zalău, prof. Rus Dana; Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, prof. Man Liviana; Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău, înv. Avram Maria; Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău, prof. Ilea Ioana; Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, prof. Ciurbe Călin; CSEI Şimleu Silvaniei Structura „Speranţa” Zalău, prof. Ioan Ciocmărean; Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, prof. Micle Călin; Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, prof. Maria Sabou-Chirti; Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, prof. Moşincat Dan; Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, prof. Ortelecan Marinela, grupul de copii de la Catedrala Epicopală Zalău, pregătiți de prof. Ioan Ciocmărean, prof. Anca Șulumete, prof. Dana Rus, prof. Marinela Roșu, coordonați de preacucernicul părinte consilier cultural, conf. dr. Gabriel Gârdan; Spiridușii Valcăului, pregătiți de prof. Ember Monica și soliștii: Iacob Ionel, Teofana Boha, Iacob Alexandra și Diana Sârbu.
La eveniment au fost prezenți doamna inspector școlar general adjunct prof. Mioara Gudea, doamna inspector școlar prof. Claudia Boha și domnul primar Radu Căpâlnășiu.
La final Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a mulțumit partenerilor din proiect, a felicitat pe copii și profesori, arătând purtarea de grijă a Episcopiei pentru tânăra generație și îndemnul de a păstra nealterată tradiția colindelor.
Copiii au fost răsplătiți cu daruri oferite de către Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu și de partenerii din proiect.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaLiturghie Arhierească în orașul Jibou

Duminică, 14 decembrie 2014, în biserica Sfântul Proroc Daniel din Jibou, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului și parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Cristian Oancea, revizorul contabil al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor, preot coslujitor la această biserică, Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan de la biserica Adormirea Maicii Domnului din Jibou, Preacucernicul Părinte Adrian Chirti, preot misionar la Protopopiatul Jibou și părinții diaconi Adrian Onica, Andrei Urs și Cristian Iura. Prilejul vizitei Preasfințitului Părinte Petroniu la această biserică a fost dat de prăznuirea pe data de 17 decembrie a ocrotitorului acestui locaș de cult – Sfântul Proroc Daniel, Preasfinția Sa obișnuind ca în fiecare an, în duminica de dinaintea sau după hramul bisericii și săvârșească aici Sfânta Liturghie.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Paul Chețe, urmând ca acesta să fie hirotonit în duminica următoare preot pe seama Parohiei Popteleac.

La finalul Sfintei Liturghii a fost a fost sfințit și noul chivot al bisericii, realizat ca o machetă la scară redusă a locașului de cult.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat o diplomă de apreciere tânărului Cristian Bodea, pentru aportul adus la realizarea unor proiecte din cadrul parohiei.

Piatra de temelie a bisericii a fost sfinţită în data de 16 iunie 1991, iar în 23 aprilie 2002 a fost târnosit altarul de la demisolul locașului de cult, ce are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Până îm anul 2005 lucrările la biserică au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor, iar începând cu acel an lucrările au fost continuate de către Preacucernicul Părinte Dan Dregan.

În anul 2012, biserica a primit cel de-al doilea hram, luându-l ca ocrotitor pe Sfântul Proroc Daniel.

Lucrările la locaşul de cult au fost finalizate în anul 2013, iar în 15 septembrie în același an, biserica a fost târnosită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Preasfinţitul Părinte Petroniu. Cu acest prilej, cei doi preoţi slujitori ai bisericii au primit din partea Preafericirii Sale distincţia Crucea Patriarhală. Tot în acel moment istoric, Sfântul Proroc Daniel a fost proclamat ocrotitorul oraşului Jibou.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XXVIII-a după Rusalii, Jibou, 2014Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei prezent la Zalău

Duminică, 7 decembrie 2014, pentru credincioșii Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae din Zalău a fost o zi cu totul aparte. Astfel, credincioșii au avut bucuria de a avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și pe Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

După întâmpinarea celor doi Ierarhi, a urmat hirotesia întru citeț și ipodiacon a tânărului teolog Gheorghe Daniel Călăuz, acesta fiind hirotonit la momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii întru diacon. Tot astăzi, părintele diacon Florin Șomlea a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Morlaca, Protopopiatul Huedin.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost sfințită o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, icoană în care este păstrată și o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, cel mai de preț odor al parohiei.

Aceste sfinte moaște au fost dăruite de către Preasfințitul Părinte Petroniu odată cu sfințirea pietrei de temelie a bisericii, eveniment ce a avut loc în Duminica Tomii din anul 2009. Cu ajutorul Sfântului Ierarh Nicolae, prin vrednicia și hărnicia părintelui paroh Ionuț Pop și prin jertfelnicia credincioșilor, în scurt timp biserica parohială a fost ridicată, după ce inițial slujbele s-au săvârșit într-o magazie situată în vecinătatea șantierului. În momentul de față lucrările la locașul de cult sunt aproape de a fi finalizate, acum excutându-se pictura interioară.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a acordat Preacucernicului Părinte paroh Ionuț Pop, Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

La acest eveniment, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop a avut și oaspeți de suflet, în prezența Preacucernicului Părinte Profesor Univ. Dr. Ioan Chirilă, Președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai și pe Domnul Profesor Univ. Dr. Nicolae Bocșan, de la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cei doi fiind îndrumătorii de doctorat ai părintelui Ionuț Pop, Preacucernicia Sa obținând acest titlu în primăvara acestui an.

ÎPS Andrei, Predică în Duminica a XXVII-a după Rusalii, Zalău, 2014


Cuvântul de mulțumire al PS Petroniu adresat ÎPS Andrei


Cuvântul de mulțumire al părintelui paroh Ionuț PopHramul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Sâmbătă, 6 decembrie 2014, Liceul Ortodox din Zalău și-a prăznuit ocorotitorul, pe Sfântul Ierarh Nicolae. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat la masa Sfântului Altar de părinții profesori ostenitori la această școală, dar și de foști dascăli ai acestei instituții teologice. Pe lângă elevii liceului au fost prezenți la slujbă, părinții acestora, dar și numeroși credincioși. Momentul a fost cu atât mai deosebit, cu cât anul acesta sunt aniversați 20 de ani de învățământ teologic în județul Sălaj.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat faptul că atât ocrotitorii paraclisului liceului, Sfinții Trei Ierarhi, cât și ocrotitorul liceului, Sfântul Ierarh Nicolae, au intrat în conștiința Bisericii ca și sfinți, dar distincți, deosebiți de ceilalți: Sfântul Nicolae prin bunătatea lui, iar Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan prin profunzimea teologiei și prin adâncimea speculației teologice.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat cadrele didactice, elevii și ostenitorii acestui liceu, pentru ce 20 de ani de activitate.

Preasfințitul Părinte Petroniu a prezentat apoi pe scurt viața Sfântului Ierarh Nicolae, subliniind și premisele istorice în care a activat Marele Ierarh, dar și minunile făcute de către Sfântul Nicolae atât în viață, cât și după mutarea la Domnul din această viață.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că Biserica îl cinstește pe Sfântul Ierarh Nicolae nu numai în ziua adormirii sale, în 6 decembrie, ci fiecare zi de joi din săptămână este închinată Sfântului Ierarh Nicolae, el fiind practic reprezentantul Ierarhilor Bisericii.

În semn de mare cinstire pe care îl poartă lumea Sfântului Nicolae, sunt o mulțime de oameni care îi poartă numele sau chiar orașe care îi poartă numele și nu în ultimul rând sunt biserici și mănăstiri închinate Sfântului, a concluzionat Preasfințitul Părinte Petroniu.

Preasfinția Sa a îndemnat pe cei prezenți să-l ia pe Sfântul Nicolae ca și protector înaintea lui Dumnezeu, dar și ca model, urmându-i pilda vieții.

După rostirea cuvântului de învățătură, Preacucernicul Părinte Director Ionuț Pop a oferit o plachetă aniversară Preasfințitului Părinte Petroniu, precum și cartea monografică “20 de ani de învățământ teologic în Sălaj”.

Făcând o trecere prin istoria școlii amintim faptul că prima clasă cu profil teologic înființată în anul 2004 în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai, a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 2008, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfinții Trei Ierarhi” Zalău. Din anul 2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”. Până în prezent au absolvit această școală 17 generații de tineri, peste 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi.

Liceul dispune de o bază materială bună corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, o sală multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic, precum și o bibliotecă cu peste 3000 de volume.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a IV-a.

Paraclisul cu hramul Sfinții Trei Ierarhi a fost amenajat la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosit în anul 2003 de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008.

În acest paraclis, pe lângă programul zilnic de rugăciune al elevilor se desfășoară și activitățile de practică liturgică efectuate de clericii nou hirotoniți din Eparhie.

PS Petroniu - Predică la sărbătoarea Sfântului Nicolae, Zalău, 2014Zile de sărbătoare la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău

În aceste zile, la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău se desfășoară mai multe manifestări cultural-artistice și duhovnicești, cu prilejul zilelor școlii, activități care au loc anual în jurul datei de 6 decembrie, ziua de prăznuire a patronului spiritual al școlii – Sfântul Ierarh Nicolae.

În această dimineață, începând cu orele 11, la Casa Municipală de Cultură din Zalău a avut loc prima ediție a Festivalului-concurs de teatru religios pentru elevi „Sfântul Nicolae”. Din juriu au făcut parte Domnul profesor Marcel Lucaciu, poet și inspector de specialitate la Limba și Literatura Română, Domnul Viorel Tăutan, poet, eseist și actor și Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, directorul Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău.

Pentru început au urcat pe scenă elevii Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, aceștia prezentând o scenetă inspirată din tradițiile populare specifice serii de Crăciun.

În continuare, elevii de la Liceul Reformat Wesseleniy din Zalău au prezentat un miniconcert de colinde.

Au urcat apoi pe scenă membrii trupei „Seminaria” formată din elevi ai Liceului Ortodox din Zalău. Aceștia au prezentat o adaptare a unei nuvele scrisă de Vasile Voiculescu, intitulată “Profetul și demoniacul”.

Următoarea reprezentație muzicală a fost susținută de către corala „Predania” a Liceului Ortodox din Zalău.

Ultima trupă de teatru care a urcat pe scenă a fost cea a elevilor Seminarului Teologic Ortodox din Baia Mare, care au prezentat piesa Irozii.

La finalul activităților a fost lansată Monografia Liceului Ortodox “20 de ani de învățământ teologic în Sălaj”, moment care a fost prezentat de către Preacucernicul Părinte Petru Brisc, profesor la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău.

Tot acum au fost oferite plachete aniversare Domnului Primar al Municipiului Zalău, Radu Căpîlnașiu, Doamnei Inspector General Școlar Maria Pop, Doamnei Inspector Școlar General Adjunct Mioara Gudea, Doamnei Inspector Școlar General Adjunct Irina Kovacs, Doamnei Claudia Boha, inspector de specialitate la disciplina Religie, Preacucernicului Părinte Claudiu Nechita, consilierul social al Episcopiei Sălajului, Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, precum și foștilor și actualilor profesori ai Liceului Ortodox.

Manifestările vor continua în această seară, când în capela Liceului Ortodox va fi săvârșită slujba privegherii, iar mâine va fi săvârșită Sfânta Liturghie de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu Preasfințitul Părinte Petroniu.

Duminică, profesorii și elevii Liceului Ortodox vor fi prezenți la Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Nicolae din Zalău, unde Sfânta Liturghie va fi săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului și Maramureșului și Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

La ceas de seară, Corul Predania al Liceului Ortodox va susține un concert de colinde la biserica Pogorârea Sfântului Duh din Zalău.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro