Lansarea revistei „Credință și viață”

Cu ocazia prăznuirii patronului spiritual al Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din municipiul Zalău a fost lansată seria nouă a revistei religioase și culturale a acestei instituții de învățământ: „Credință și viață”.Proiecte catehetice de sărbătoarea Sfântului Nicolae

Duminică 5 decembrie și luni 6 decembrie în Episcopia Sălajului, sub coordonarea părintelui inspector pentru catehizare parohială Silviu Boha, se desfăşoară 3 proiecte catehetice:
Duminică, 5 decembrie, în Circumscripția Catehetică Șimleu-Silvaniei, coordonată de către părintele Cosmin Porcar, se finalizează proiectele: „Sfântul Nicolae ocrotitorul familiei creștine și al copiilor” și „Moș Nicolae prietenul meu”. În aceste proiecte sunt implicați peste 250 de copii de la grupele de cateheză din Circumscripția Catehetică Șimleu-Silvaniei, Școlile și Grădinițele din orașul Șimleu-Silvaniei, având ca parteneri Primăria și Consiliul local Șimleu-Silvaniei.
Luni, 6 decembrie, în Circumscripția Catehetică Jibou, coordonată de către părintele Vasile Danciu, se finalizează proiectul „Biserica, tinerii și colindele”.În acest proiect, aflat la a treia ediţie, sunt implicați peste 230 de copii de la grupele de cateheză din Circumscripția Catehetică Jibou, Școlile și Grădinițele din orașul Jibou.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaAjută-l pe Sfântul Nicolae

În perioada 28 noiembrie - 12 decembrie 2010 se desfăşoară la Catedrala episcopală din Zalău proiectul "Ajută-l pe Sfântul Nicolae". Proiectul este derulat de către copii care participă la programul catehetic "Hristos împărtăşit copiilor" la catedrala "Înălţarea Domnului" sub îndrumarea PC Pr. lect. univ. dr. Gabriel Gârdan şi a domnilor profesori Ionuţ Ciocmărean şi Marinela Roşu.
Copiii şi-au propus să strângă jucării pe care să le ofere cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae copiilor abandonaţi din casele de tip familial din municipiul Zalău. Cei care doresc să sprijine acest proiect pot aduce jucării până duminică, 5 decembrie, la Catedrala Episcopală din str. Sfânta Vineri nr. 8.Liturghie arhierească în parohia Huseni

Duminică, 28 noiembrie 2010, preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Litrghie în parohia Huseni, protopopiatul Şimleu Silvaniei.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotesit iconom stavrofor pe Preacucernicul Părinte paroh Nicolae Cobzaş.

Localitatea Huseni este atestată pentru prima dată în anul 1341 sub denumirea de Hozyazo, fiind apoi amintită sub numirile de Hozywazo în anul 1425, Huszuaszo - 1533, Hozwazoo – 1533, Hosszuasuo - 1556, care tradus din limba maghiară înseamnă „cuvânt frumos". În anul 1850 satul apare sub numele Hosszuszeu, în 1854 - Hossuaszo, la începutul secolului XX satul diind cunoscut ca Hususău, iar din 1930 aflându-se sub numele pe care îl poartă şi astăzi – Huseni.

În anul 1533 existau în satul Huseni din comitatul Crasna 12 numere de casă impozitate, aceste case fiind locuite de iobagii nobilului Bathori din Şimleu. În afara acestora au mai existat în localitate un birău (primar), 6 săraci şi două case noi construite.

În 1890, Huseniul avea 236 de locuitori din care: 173 români, 21 maghiari şi 42 alte naţionalităţi. În sat erau 43 de case, iar în anul 1895 erau 49 de gospodării.

În anul 1908 satul Huseni avea 42 de fumuri cu 302 suflete, avea biserică de piatră, iar şcoala confesională avea învăţător cu o renumeraţie de 600 de coroane.

Date certe despre biserica din Huseni nu există. Se vehiculează câteva ipoteze, însă nici una nu se bazează pe vreun document. În tradiţia satului se spune că biserica a fost ridicată de către şapte familii. Între anii 1980 -1984, când s-au făcut cele mai mari lucrări şi modificări ale locaşului de cult s-a găsit pe o grindă având inscripţionată pe ea anul 1722 şi numele probabil al meşterului - Szekeres Sandor. Tot din bătrâni se spune că ar fi existat o altă biserică din lemn, cumpărată din Valcăul de Sus, situată în partea de miazăzi a satului. Este posibil ca grinda sus menţionată, datată în anul 1722, să fi provenit chiar de la această biserică.

În hrisovul de târnosire a bisericii din anul 1984, se spune: „Ziditu-s-a această sfântă biserică cu hramul „Sfântul loan Botezătorul" din filia Huseni... între anii 1865 -1870, dar fără să fi fost sfinţită de arhiereu până astăzi".

În anul 1976, preotul Viorel Danciu consemna: „Forma bisericii este autohtonă, caracteristică tuturor bisericuţelor ridicate în secolele trecute în Ardeal şi Maramureş. Cele două nave formează „tinda femeilor" şi „biserica bărbaţilor". Biserica este zugrăvită. Pe tavanul din centrul naosului sunt reprezentaţi cei patru evanghelişti. Catapeteasma este realizată din zid, iar locul uşilor împărăteşti şi diaconeşti este suplinit de perdele dantelate. Zidăria este de cărămidă mică, plină, arsă, pe fundament de stâlpi bătuţi cu maiul”.

În anul 1997, satul Huseni, până atunci filie a parohiei Crasna, devine parohie de sine stătătoare şi odată cu aceasta este hirotonit ca preot al comunităţii actualul preot paroh, pe atunci proaspăt absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea - Nicolae Cobzaş.
În anul 2004, de hramul bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", biserica primeşte binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu Sălăjanul, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei.Liturghie Arhierească în parohia Brâglez

În Duminica a XXVI-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în parohia Brâglez, protopopiatul Jibou. Biserica din localitate a fost ridicată în jurul anului 1929, iar înaintea zidirii actualului lăcaş de cult, credincioşii se adunau la rugăciune în biserica de lemn din sat, biserică ridicată în anul 1721.

La fiecare început de post, Preacucernicul Părinte paroh Alin-Aurel Butaş organizează în prima săptămână un mănunchi de seri duhovniceşti, pentru folosul sufletesc al credincioşilor păstoriţi. Şi în această primă săptămână a postului Crăciunului, seară de seară au fost invitaţi câte doi preoţi, săvârşindu-se în sobor Sfânta Taină a Maslului, urmată de un cuvânt de învăţătură, rostit de unul dintre preoţii invitaţi. Serile duhovniceşti s-au încheiat cu un program artistico-religios susţinut de copiii din parohiile preoţilor invitaţi.

Ca o cunună a acestor seri duhovniceşti, azi, 21 noiembrie, în Duminica a XXVI-a după Rusalii şi de Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, a fost săvârşită Sfânta Liturghie în sobor de preoţi, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Petroniu.

Cu această ocazie, Preasfinţia Sa, i-a acordat Preacucernicului Părinte Alin-Aurel Butaş distincţia de iconom.

În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfinţia Sa spunea că ne-am adunat la rugăciune într-o zi de mare sărbătoare, când zori mântuirii încep să se ivească şi anume la sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Preasfinţia Sa a arătat că Sfânta Fecioară a fost rodul rugăciunilor, al postului şi a faptelor bune săvârşite de Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana.

Referindu-se la Evanghelia Duminicii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a spus că în Orientul Mijlociu, era un obicei ca oamenii să rostească diferite parabole pentru a se face mai bine înţeleşi în anumite împrejurări. La fel a procedat Mântuitorul şi acum, când a rostit pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina. Mântuitorul vrea să evidenţieze prin această pildă faptul că acel om bogat, de altfel un om harnic, nu se gândea că Dumnezeu o să-i poarte de grijă şi în alţi ani, de aceea el a adunat tot ce a strâns, fără a se gândi şi la semenii săi care se aflau în lipsuri materiale. Dumnezeu a creat pe toţi oamenii după chipul Său, iar de aceea când unii oameni sunt lipsiţi, noi suntem datori să-i ajutăm, iar prin aceasta î-L împrumutăm pe Hristos.

Constatând faptul că acel bogat confunda sufletul cu trupul, Preasfinţia Sa spunea că așa cum ne hrănim trupul, la fel trebuie să facem şi cu sufletul, iar virtuţile sunt hainele strălucitoare în care se îmbracă sufletul. Asemenea bunătăţilor pământeşti adunate în hambare, acel om era dator să-şi adune şi bunătăţile sufleteşti.

Ca o concluzie a parabolei rostite, Mântuitorul Hristos spune despre acel om că “în această noapte îţi voi lua sufletul, iar cele ale tale cui vor rămâne?”. Preasfinţia Sa a amintit celor de faţă că nu trebuie să uităm nicicând cuvintele Dreptului Iov: gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarece.

În finalul cuvântului de învăţătură, Preasfinţia Sa a făcut un îndemn ca mai ales în această perioadă de post să ne sporim faptele bune şi să dedicăm mai mult timp lui Dumnezeu.

Preasfinţia Sa a mulţumit apoi credincioşilor pentru jertfa adusă pentru ridicarea sediului Centrului Eparhial, jertfă făcută atât prin donarea unei sume de bani cât şi prin oameni care au ajutat efectiv, ca voluntari, la lucrările în şantier. Pentru toate acestea, Preasfinţia Sa a oferit Preacucernicului Părinte paroh Alin Aurel Butaş şi credincioşilor parohiei Brâglez o Diplomă de donator pentru contribuţia adusă la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Pr. Alin-Aurel ButaşCercul pedagogic al profesorilor de religie din Episcopia Sălajului

Vineri, 19 noiembrie 2010, la Mănăstirea Bic din județul Sălaj, s-a desfășurat Cercul pedagogic al profesorilor de religie. Invitați la această manifestare moderată de prof. Claudia Boha, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, au fost părintele Silviu Boha, inspector pentru cateheză- din partea Episcopiei Sălajului și părinții protopopi Ștefan Lucaciu și Vasile Boșca.
Programul a debutat cu săvârșirea Sfântei Liturghii oficiată de un sobor de preoți, în prezența profesorilor de religie. La terminarea acesteia, copiii instituționalizați la Școala ”Sfântul Pantelimon” Bic au prezentat un program de pricesne și poezii. Strădania lor a fost răsplătită cu multe cadouri întrucât acum s-a finalizat una din etapele proiectului ”Un zâmbet pentru fiecare copil” coordonat de Episcopia Sălajului și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. S-au implicat în această activitate toți profesorii de religie care, au știut să îi sensibilizeze pe elevi, au organizat colecte în școli iar din banii obținuți s-au cumpărat alimente, combustibil lemnos, rechizite și hăinuțe pentru beneficiari.
În continuare, doamna profesoară Lucia Bulgărean, de la Școala Gimnazială ”Ady Endre” Cehu Silvaniei, a prezentat referatul cu tema ”Rolul modelului în formarea personalității elevului”. Activitatea a continuat cu discuții, o prezentare de carte și au fost transmise o serie de precizări din partea ISJ Sălaj referitoare la Olimpiada de religie și alte proiecte în care profesorii de religie se vor implica pe viitor.
Cadrele didactice prezente au avut astfel prilejul să‐şi valorifice propria experiență printr‐un schimb real de idei şi practici educative și au fost propuse activități care ar putea avea un impact benefic asupra armonizării personalității elevilor cu mediul în care trăiesc.

Inspector de specialitate,
prof. Claudia BohaSeri duhovniceşti în Parohia Brâglez

În fiecare an, în prima săptămână, la începutul Postului Naşterii şi Învierii Domnului, sunt organizate seri duhovniceşti pentru folosul sufletesc al credincioşilor din parohie.
Aceste seri duhovniceşti îşi au începutul în urmă cu doi ani de la numirea de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, în parohie a Preacucernicului Părinte Alin-Aurel Butaş.
La aceste seri participă câte doi preoţi invitaţi de părintele paroh, săvârşindu-se în sobor Sfânta Taină a Maslului, urmat de un cuvânt de învăţătură, rostit de unul dintre preoţii invitaţi. Seara duhovnicească se încheie cu un program artistico-religios susţinut de copiii din parohiile preoţilor invitaţi.
Anul acesta serile duhovniceşti au fost deschise de Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopopul Jiboului şi vor fi încheiate ca o încoronare de Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, prin săvârşirea Sfintei Liturghii în data de 21 noiembrie 2010.Proiectul Hereclean 595

Luni, 15 noiembrie 2010, a avut loc evaluarea proiectului „Hereclean 595”, care a avut ca scop evocarea celor 595 de ani de atestare documentară a comunei Hereclean.
Proiectul a fost iniţiat de către Parohia Ortodoxă Hereclean având ca parteneri Primăria Hereclean și Școala Gimnazială Hereclean. Cele trei instituţii s-au unit în realizarea unui proiect memorabil, dându-le ocazia fiilor satului să devină părtași la îmbogăţirea, păstrarea și valorificarea zestrei culturale, precum și la scrierea unei noi pagini din istoria acestei comunităţi.
Evenimentele culturale dedicate evenimentului au început în data de 7 noiembrie și s-au încheiat în 14 noiembrie.
Legătura omului cu vatra și rădăcinile sale au început cu o depunere de flori la Troiţa eroului, Sabin Martin, de pe Dealul Cioucușoaia, de către părintele paroh, Boha Silviu împreună cu copiii de la cursul de cateheză.
Testamentul lăsat urmașilor l-a constituit lansarea cărţilor „Hereclean 1415-2010” și „Comuna Hereclean. Societate şi identitate”, autori: Silviu Boha și Claudia Boha.
La eveniment au participat: Preasfinţitul Părinte Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, Preacucernicul Părinte Consilier Cultural Dr. Gabriel-Viorel Gârdan, Inspector Școlar General Ioan Abrudan, Subprefect Onorica Abrudanu, Președintele Consiliului Judeţean Tiberiu Marc, Administrator al Consiliului Judeţean Ionel Ciunt și alte oficialităţi locale. Domnul primar Dobrai Francisc a făcut oficiile de gazdă alături de directorul Școlii Gimnaziale Hereclean, Florica Șandor.
Atmosfera a fost întreţinută de renumitul interpret de muzică populară, Dinu-Iancu Sălăjeanu și de ansamblul de elevi ai Școlii Gimnaziale Hereclean, îndrumaţi de către doamnele învăţătoarele Nadia Bordaș, Camelia Dull și doamna educatoare Manuela Homone.
Proiectul a inclus și alte activităţi care s-au derulat în perioada 7-14 noiembrie, astfel: o expoziţie de carte veche şi documente inedite din istoria bisericii și a localităţii, la care se adaugă prezentarea de referate despre istoricul localităţii și al școlii susţinute de părintele paroh Silviu Boha și doamna directoare Florica Șandor. Prezentări în Power Point despre istoricul localităţii și viaţa locuitorilor prezentate de către părinte paroh Silviu Boha, doamna profesoară Carmen Lipovan și doamna educatoare Homone Manuela. Cunoașterea biografiei lexicografului român, Vasile Breban - fiu născut în ţărâna Herecleanului – s-a concretizat printr-un concurs, „Vasile Breban - fiu al satului”, pregătit de către doamna profesoară Lipovan Carmen.
Portul popular și evenimente din viaţa satului au fost imortalizate într-o expoziţie - foto documentară, găzduită de Școala Gimnazială Hereclean în colaborare cu Parohia Ortodoxă. Elevii au fost protagoniștii unor întreceri sportive vechi și noi, asistaţi de profesoara Cornelia Cantor.
Duminică, 14 noiembrie manifestările dedicate aniversării celor 595 de ani de atestare istorică a Herecleanului, s-au încheiat cu o serbare religioasă susţinută de elevii Școlii Gimnaziale Hereclean, pregătiţi de doamna profesoră de religie Mirela Rodina, urmată de un Parastas în memoria celor care au slujit şi trăit în acest loc și de depunerea de flori la Monumentul eroilor din incinta Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” de către copiii satului.

Pr. Silviu Boha, Prof. Florica Șandor și Prof. Lipovan CarmenLiturghie arhierească în Parohia Popeni

În duminica a 25-a după Rusalii, a samarineanului milostiv, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu va oficia Sfânta Liturghie și slujba de resfințire a bisericii în parohia Popeni din protopopiatul Zalău.Liturghie arhierească la schitul Marca

În duminica a XXIV-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul Schitului ,,Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Marca, judeţul Sălaj, în prezenţa a sute de credincioşi.
Schitul Marca este cel mai tânăr aşezământ monahal din Episcopia Sălajului, piatra de temelie fiind pusă în urmă cu peste opt ani de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Iniţiativa ridicării unei mănăstiri la limita dintre judeţele Sălaj şi Bihor, îi aparţine preotului paroh al localităţii sălăjene Marca, Ioan Marian, care, sprijinit îndeaproape de credincioşii săi şi mai cu seamă de domnul Pavel Hălmăjan, au reuşit într-un timp relativ scurt să ridice o casă mănăstirească în stil brâncovenesc, care adăposteşte în prezent un paraclis şi chilii pentru vieţuitoarele acestui schit.
În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Petroniu şi-a exprimat bucuria pentru faptul că a slujit la acest aşezământ monahal cât şi încrederea că, pe viitor, Schitul Marca va deveni un loc de autentică spiritualitate şi trăire ortodoxă.
Pornind de la evanghelia duminicii de azi, Chiriarhul nostru a evidenţiat faptul că bolile sufleteşti, păcatele, atunci când rămân netratate generează boli trupeşti. Prin urmare, Preasfinţitul Petroniu i-a îndemnat pe credincioşii prezenţi să purceadă spre o atentă lucrare de vindecare duhovnicească care se poate realiza prin harul lui Dumnezeu prezent în Sfintele Taine ale Bisericii.
Profund impresionaţi de sublimitatea slujirii şi a învăţăturilor primite, credincioşii veniţi din satele vecine dar şi mai de departe au părăsit schitul încărcaţi duhovniceşte şi cu sfânta dorinţă de a reveni în acest loc binecuvântat.

Protos. Antonie Pinţa
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro