Festivitatea de absolvire a elevilor clasei a XII-a de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Elevii clasei a XII-a de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău au avut astăzi, 28 mai 2015, festivitatea de absolvire a liceului. Evenimentul a debutat de dimineață cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela liceului, unde răspunsurile la strană au fost date, conform tradiției, de către elevii clasei a XII-a. În continuare, absolvenții au colindat sălile de curs ale liceului, cântând imnul „Gaudeamus igitur” și primind felicitări din partea colegilor din clasele mai mici.
Festivitățile au continaut apoi la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde alături de absolvenți a fost și Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Inspectorul școlar general adjunct al județului Sălaj, doamna Mioarea Gudea, Inspectorul de specialitate pentru disciplina Religie, doamna Claudia Boha și reprezentantul Primăriei Municipiului Zalău, doamna Mihaela Onuțan. Festivitățile au fost mediate de către directorul spiritual al liceului, Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința. Tot acum s-a făcut și ultima strigare a catalogului de către dirigintele clasei, părintele profesor Claudiu Boia. În continuare au fost premiați elevii merituoși ai acestei generații de avsolvenți. Astfel, Preasfințitul Părinte Petroniu a premiat șeful acestei promoții de elevi, tânărul Raul Ardelean. Premiile au fost înmânate de către dirigintele clasei, iar doamna inspector Claudia Boha a premiat elevii participanți la olimpiadele școlare.
În cadrul festivității, elevii clasei a XII-a au înmânat simbolurule școlii, cheia, Sfânta cruce și icoana Sfântului Nicolae, colegilor lor din clasa a XI-a.
Istoria Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău începe în urmă cu 21 de ani, când în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai s-a înființat o clasă cu profil teologic. Școala a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 2008, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste aproximativ 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Din anul 2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.
Liceul dispune de o bază materială bună corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic, precum și o bibliotecă cu peste 3000 de volume.
Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a IV-a.
Paraclisul cu hramul Sfinții Trei Ierarhi a fost amenajat la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosit în anul 2003 de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008. În acest paraclis, pe lângă programul zilnic de rugăciune al elevilor se desfășoară și activitățile de practică liturgică efectuate de clericii nou hirotoniți din Eparhie.
Inaugurarea unui nou centru social al Bisericii la Șimleu Silvaniei

La Parohia “Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Șimleu Silvaniei a fost inaugurat astăzi Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia”. Evenimentul a fost precedat de slujba sfințirii apei în biserica parohiei, slujbă săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, împreună cu un sobor de preoţi. La eveniment au participat reprezentanți ai Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, organism intermediar de implementare pentru Programul Operaţional Regional (POR), ai firmei de consultanţă şi ai firmei care a executat lucrările de construcţie.
De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai principalelor instituții ale administrației județene și locale, ai instituţiilor de învăţămând judeţene şi locale, ai firmelor locale colaboratoare, care au sprijinit realizarea obiectivului, precum şi personalul didactic voluntar, care îşi va desfăşura activitatea la Centru, elevi-beneficiari, părinţi, enoriaşi ai parohiei şi cetăţeni ai oraşului Şimleu Silvaniei. În continuare, noul centru a fost sfințit de către Preasfințitul Părinte Petroniu și inaugurat în mod ofocial.
Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia” a fost ridicat de către parohie, prin truda părintelui Paroh Vasile Boșca, prin accesarea de fonduri europene, având o suprafaţă de 700 mp, costurile investiţiei în corpurile A şi B totalizând suma de 2.536.000 lei.
Proiectul are denumirea „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Parohia Ortodoxă Română Şimleu-Silvaniei prin înfiinţarea Centrului de servicii sociale cu destinaţie multifuncţională „Filantropia”, Cod SMIS 14704, a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi s-a derulat în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Piatra de temelie a noului Centru a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în urmă cu un an, în cea de-a treia zi de Paști. De atunci lucrările au evoluat cu repeziciune, așa încât astăzi lucrările sunt finalizate într-o manieră de excepţie, iar centrul este dotat cu toate cele necesare bunei desfășurări a activităților.
De serviciile sociale, oferite de către parohie în cadrul Centrului Multifuncțional „Filantropia”, vor beneficia un număr de aproximativ 70 de persoane, copii și tineri, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Aceștia vor fi selectați pe baza unei anchete sociale individuale și vor proveni din familii aflate în risc social sau din rândul copiilor care întâmpină dificultăți de asimilare a cunoștințelor sau chiar de promovabilitate școlară. Astfel, în baza proiectului de finanțare, copiii care vor primi ajutor provin din familii care prezintă dificultăți materiale sau locuiesc în condiții precare, copii ai căror părinți prezintă probleme grave de sănătate sau sunt plecați la muncă, în afara granițelor țării, copii proveniți din cadrul familiilor monoparentale sau care prezintă risc de abandon şcolar. Vor avea prioritate, în vederea primirii în acest Centru, copiii proveniți din sistemul rezidențial al DGASPC Sălaj.
În urma unui studiu efectuat la nivelul școlilor din Șimleu Silvaniei, s-a convenit ca în grupul țintă, vizat de proiect, să fie incluși și 20 de copii dotați și supradotați, dar care nu au posibilități pentru o pregătire suplimentară temeinică.
Obiectivele acestui nou Centru sunt diverse: crearea unui mediu adecvat pentru activitățile de învățare, sprijin în efectuarea temelor și însuşirea tehnicilor de asimilare cognitivă, consiliere psihologică pentru copil și familie, activități de petrecere a timpului liber, activități de orientare școlară și profesională, de formare a abilităților sociale și de formare a deprinderilor pentru o viață independentă. Prin toate acestea se urmărește prevenirea abandonului școlar, creșterea promovabilității copiilor proveniți din familii cu risc social, menținerea copiilor în familia naturală și prevenirea instituționalizării copiilor.
În cadrul Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia” se vor asigura copiilor oportunități multiple de odihnă, de pregătire a temelor, socializare și recreere. Toate aceste activități se vor desfășura sub atenta supraveghere a unor cadre specializate. Personalul care se va ocupa de desfășurarea în bune condiții a activităţilor din Centru va fi format dintr-un asistent social, un logoped, un consilier școlar, un psiholog și trei cadre didactice.
Activitățile vor fi corelate cu vârsta, potențialul de dezvoltare și opțiunile personale. Spaţiile au fost gândite în aşa fel încât să fie amenajate special şi dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă, accesibile tuturor copiilor şi adecvate vârstei acestora.
Tot în cadrul Centrului de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia”, în spațiile de la mansardă, au fost prevăzute patru locuințe de tranzit cu 12 locuri de cazare. Beneficiarii vor fi tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care au ieșit din sistemul de protecție socială a Statului Român. Aceștia vor fi stimulaţi să se autogospdărească, să-şi gestioneze resursele şi să-şi dezvolte capacităţile de integrare în societate. Prin serviciile Centrului, pe lângă cazare, li se va asigura o masa caldă la Cantina Socială a parohiei şi consiliere psihologică pentru a-i ajuta la integrarea în viaţa socială.
În vederea asigurării hranei pentru beneficiarii acestui Centru, cantina socială a parohiei, cu o capacitate de 100 de locuri, a fost modernizată. Astfel, cantina a fost dotată cu mobilier specific pentru activităţile de pregătire şi servire a mesei calde (mese, scaune, dulapuri de depozitare, rafturi) şi echipamente electrice şi electro-casnice adecvate pentru pregătirea mesei, stocarea alimentelor şi curăţenie.

Liturghie Arhierească la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Șimleu Silvaniei

A fost zi de sărbătoare la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din orașul Șimleu Silvaniei. Astfel, duminică, 24 mai 2015, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. Alături de Preasfinția Sa au slujit preoții apropiați părintelui paroh Cristian Crișan. Credincioșii au fost prezenți în număr mare la slujbă, micuța biserică devenind neîncăpătoare.

În cadrul Sfintei Liturghii, copiii și cei care au primit dezlegare de la preotul duhovnic au fost împărtșiți cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Șimleu Silvaniei a fost ridicată începând cu anul 1925. Ca o particularitate a începuturilor acestei biserici amintim faptul că principalii ctitori ai acestui locaș de cult au fost șapte persoane venite din sudul țării, din Oltenia, care s-au stabilit la Șimleu Silvaniei și au dorit să aibă o biserică ridicată de către ei. Din lipsa fondurilor, lucrările au stagnat până în anul 1930, fiind ulterior reluate. Sfințirea locașului de cult a avut loc în anul 1957 și a fost săvârșită de către vrednciul de pomenire Episcop Valerian Zaharia.

De-a lungul timpului au fost efectuate diferite lucrări de înnoire și înfrumusețare, locașul de cult fiind repictat între anii 1992-1995.

Cel mai mare Centru de servicii sociale din Transilvania inaugurat la Parohia Românași

Sâmbătă, 23 mai 2015, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a fost inaugurat la Parohia Românași din Episcopia Sălajului cel mai mare centru de servicii sociale din Transilvania. La eveniment au participat oficialătăți din județele Cluj și Sălaj, precum și câteva sute de invitați.

Lucrările la Centrul Social „Sfântul Gheorghe” din Românași au început în urmă cu 15 ani, în anul 2000, la inițiativa Preacucernicului Părinte paroh Gheorghe Gherman. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 12.000.000 lei. Din această sumă, circa 5-6 % reprezintă contribuția credincioșilor din parohie, 1 % contribuția Consiliului Local Românași, sprijiniți de Consiliul Județean Sălaj, 10 % reprezintă contribuția Secretariatului de Stat pentru Culte și a Guvernului României, cu sprijinul deputaților și senatorilor din județ, 22 % reprezintă aportul unui om evlavios, căruia i s-au alăturat apoi alte două persoane care au sprijinit efectuarea a 28-30 % din totalul investiției. Diferența a venit din ajutorul altor binevoitori din țară și din străinătate.

Suprafața totală a Centrului este de 3.470 mp și include un Centru destinat vârstnicilor, cu o capacitate medie de 50 de locuri, un Centru de zi destinat copiilor din familii defavorizate, cu o capacitate medie de 30 de locuri şi un Centru de tip rezidenţial destinat copiilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC Sălaj, cu o capacitate medie 30 de locuri.

În cadrul Centrului de zi pentru copii, elevii din clasele primare de la Școala Gimnazială din Românași vor fi aduși cu microbusul și vor servi masa de prânz, se vor odihni, după care vor avea program de învățat. Efectuarea temelor va fi urmată de diferite activități recreative. Seara vor lua cina, după care vor fi duși acasă, a precizat părintele Gabriel Gârdan, președintele Asociației „Filantropia Largiana”, asociație care va coordona activitatea Centrului „Sfântul Gheorghe” de la Românași. Obiectivele Centrului de zi au fost stabilite ca fiind prevenirea abandonului școlar, îmbunătățirea performanțelor școlare și reducerea decalajului între elevul de la sat și cel din mediul urban. De asemenea, principiile organizării activităților în acest centru sunt calitatea, evaluarea vieţii umane, unicitatea şi frumuseţea persoanei umane pe care încercăm să o descoperim, a mai precizat Preacucernicia Sa.

Centrul de tip rezidențial pentru copii va găzdui 30 de copii aflați în sistemul de protecție al DGASPC Sălaj. Școlarizarea acestora se va face la Școala Gimnazială din Românași.

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, are o capacitate de 50 de locuri, iar beneficiarii vor avea numeroase facilități. Camerele sunt dotate cu unul sau două paturi, au fost amenajate camere pentru acordarea de asistenţă medicală, o sală de gimnastică sportivă recuperatorie, o bibliotecă, diferite ateliere ocupaționale, precum și o capelă pentru efectuarea serviciilor religioase.

Problema asigurărării hranei pentru beneficiari va fi rezolvată prin înființarea unei microferme.

Pentru remarcabila activitate desfășurată, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a conferit Preacucernicului Părinte Gheorghe Gherman distincția Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei.Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Joi, 21 mai 2015, cu prilejul sărbătorii Înălțării la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, Catedrala Episcopală din Zalău și-a serbat hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe seama Catedralei Episcopale pe tânărul teolog Dan Balog. De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, după rostirea cuvântului de învățătură, a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru eroii neamului românesc. La orele 12:00 în toate bisericile din Eparhie au fost trase clopotele timp de un minut și s-a ținut un moment de reculegere pentru toți cei care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune.

Catedrala Episcopală din Zalău este o construcție impunătoare, lucrările la acest edificiu bisericesc începând imediat după revoluția din decembrie 1989. De dimensiuni impunătoare, Centrul cultural Sfânta Vinere, cum mai este cunoscut acest edificiu, este format din mai multe componente: biserica “Înălțarea Domnului”, cu o capacitate de 5000 de locuri, spații muzeale pentru obiectele de patrimoniu aflate în custodia bisericii, situate la demisolul bisericii și un paraclis cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Pe lângă aceste spații este demn de amintit și obeliscul închinat eroilor neamului, care străjuiește de o parte și de alta intrarea în locașul de cult și care are o înălțime de 50 de metri. În vârful acestuia este montat un clopot cu greutatea de trei tone care prin fiecare dangăt al său înalță o rugăciune pentru eroii în memoria cărora a fost ridicat locașul de cult.

Locașul de cult a fost declarat Catedrală episcopală în anul 2008, odată cu întronizarea Preasfințitului Părinte Petroniu ca primul episcop al Sălajului. În prezent se lucrează la lucrările de finisaj exterior, pregătindu-se pentru a îmbrăca haină de sărbătoare în vederea târnosirii. Toate lucrările efectuate de-a lungul celor 25 de ani de când s-a purces la ridicarea acestui complex cultural-spiritual au fost efectuate sub coordonarea părintelui Ioan Ghiurco.
În prezent, pe lângă Catedrala Episcopală din Zalău se desfășoară diferite activități sociale și culturale. În acest sens, printr-un parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, au fost angajate două persoane care se ocupă cu îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, cei din urmă fiind vizitați și ajutați la procurarea celor necesare traiului zilnic.

De asemenea, în spațiile de la demisolul catedralei, an de an, cu sprijinul profesorilor din oraș sunt meditați gratuit elevii în vederea pregătirii pentru examenele de capacitate de la sfârșitl clasei a VIII-a sau bacalaureat.

În custodia Catedralei Episcopale se află un număr de 1.800 de obiecte de patrimoniu, unele dintre ele fiind unicat.


Zi de sărbătoare la Parohia Recea Mică

Duminică, 17 mai 2015, în Duminica a VI-a după Paști, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Recea Mică, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Locașul de cult s-a dovedit a fi neîncăpător pentru credincioșii prezenți în număr mare la slujbă.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit hirotonia întru preot a părintelui diacon Ciprian-Ionuț Daniliuc, acesta urmând a sluji în Parohia Valea Loznei.

Parohia Recea Mică este o parohie nouă, fiind înființată abia în anul 2006, primul paroh al acestei comunități fiind Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan. Inițial slujbele s-au săvârșit într-o capelă amenajată în fosta școală a satului, acum desființată, populația fiind mult îmbătrânită, în momentul acesta în sat locuind doar 24 de familii și 18 persoane văduve.

Odată cu înființarea parohiei s-a purces și la ridicarea unui locaș de cult. Biserica, de o arhitectură aparte, a fost pusă sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Locașul de cult a fost târnosit de către Preasfințitul Părinte Petroniu în anul 2013.

Liturghie Arhierească la Parohia Ciumărna

Duminică, 10 mai 2015, în Duminica a V-a după Paști, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Ciumărna. Alături de Preasfinția Sa au slujit un ales sobor de preoți și diaconi, la slujbă fiind prezenți credincioșii acestei parohii, dar și fiii satului și credincioși din parohiile învecinate.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Ciprian-Ionuț Daniliuc, urmând ca în duminica următoare acesta să fie hirotonit preot.

După săvârșirea Sfintei Liturghii și rostirea cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările efectuate la casa parohială, lucrări începute în urmă cu trei ani, odată cu instalarea ca preot paroh a Preacucernicului Părinte Cătălin Lucaci.

Repere istorice

Situată la poalele Munților Meseș, în imediata apropiere a Municipiului Zalău, localitatea Ciumărna a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1460.

Din jurul anului 1700, în satul de la poalele Meseșului dăinuiește biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Aceasta a fost ridicată pe actualul loc datorită unei verosimile întâmplări: bătrânii spun că lemnele pentru construcţie au fost aduse din partea de răsărit a satului, iar carele ce aduceau lemnul au ajuns pe acest loc, unde uneia i s-a rupt osia, alteia jugul, iar alteia hamurile cailor. În această situaţie s-a hotărât strămutarea satului de unde era şi construirea bisericii aici. Actualmente locașul de cult se află într-o stare bună de conservare, aici săvârșindu-se Sfânta Liturghie doar o dată pe an, în ziua hramului.

Și pentru că astăzi este și Ziua regalității în România, trebuie menționat faptul că în memoria satului se păstrează și momentul în care, în anul 1938, Majestatea Sa, regele Carol al II-lea s-a oprit întâmplător la Ciumărna şi a vizitat bisericuţa de lemn, a cunoscut starea de spirit atât de unitară a locuitorilor şi a hotărât să schimbe denumirea din forma maghiară a satului cu cea de „Poiana Meseşului”, apoi a dispus ridicarea unei biserici, să fie sistematizat satul cu uliţe lărgite şi case aliniate pentru a deveni un sat model. A dispus de asemenea construirea unui sanatoriu pentru suferinzii de TBC şi o fântână arteziană în sat. Din nefericire doar primele două puncte s-au înfăptuit, celelalte rămânând doar înscrisuri în dosare. Astfel, timp de scurtă vreme, satul a purtat denumirea atât de frumoasă şi românească de "Poiana Meseş". Au venit însă zilele de 17 şi 18 septembrie 1940 care au adus nori negri asupra satului, din care s-a pornit ploaia de sânge a nevinovaţilor martiri din Treznea şi Ciumărna, care au căzut sub rafalele de gloanţe ce au ucis atâtea vieţi nevinovate. Au murit atunci în satul Treznea 86 de persoane, iar în Ciumărna 12 persoane. Vârsta celor ucişi era între 2 şi 85 de ani.

Biserica actuală a satului, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, o adevărată catedrală între satele de peste Muntele Meseș, a fost ridicată între anii 1976-1990 și are o arhitectură întru totul deosebită.


Liturghie Arhierească la Parohia Bocșa

Duminică, 3 mai 2015, în Duminica a IV-a după Paști, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Bocșa, în mijlocul unui sobor de preoți și diaconi și în prezența credincioșilor acestei comunități. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul bisericii Adormirea Maicii Domnului din Municipiul Zalău.

După săvârșirea Sfintei Liturghii și rostirea cuvântului de învățătură, toți cei prezenți s-au deplasat în procesiune spre cimitirul parohial, unde Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit o capelă mortuară.

Din punct de vedere istoric, satul Bocșa este cunoscut în primul rând datorită marelui revoluționar Simion Bărnuțiu, care s-a născut aici în 21 iulie1808 și ale cărui rămășițe pământești odihnesc în cripta amenajată sub biserică, dar prima atestare documentară a localității datează încă din anul 1205.

Biserica actuală a satului a fost ridicată între anii 1937-1943, stilul arhitectural fiind unul autentic ortodox, în formă de cruce cu cupolă centrală.

Gândul construirii unei capele mortuare a venit din partea tinerilor satului, dar ideea a fost îmbrățișată de către întreaga comunitate, lucrările la acest edificiu demarând în urmă cu trei ani, fiind finalizate în această primăvară.
Preasfințitul Părinte Petroniu în mijlocul credincioșilor din Auckland, Noua Zeelandă

Duminică, 26 aprilie 2015, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Părinte Petroniu, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ignatie Teoforul” din orașul Auckland, Noua Zeelandă. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte protopop Mihai-Mircea Corpodean, care este și parohul acestei comunități.

În Auckland se află cea mai mare comunitate românească din Noua Zeelandă.
Biserica „Sfântul Ignatie Teoforul” a luat ființă la sfârșitul anilor 1970 la inițiativa unui mic grup de credincioși, printre aceștia și descendenți ai unor familii creștine libaneze. Biserica a aparținut canonic de Arhiepiscopia Antiohiei din Australia.
Începând cu data de 15 iulie 1993 se produce un eveniment important în viața parohiei, odată cu hirotonirea preotului Mihail Coumbias ca preot titular al parohiei „Sfântul Ignatie Teoforul”.
În prezent cei mai mulți dintre enoriașii care participă la Sfânta Liturghie sunt români ortodocși, stabiliți în Auckland și care mărturisesc credința ortodoxă străbună.
Părintele Mihail Coumbias a fost de naționalitate greacă, dar născut în România. Părintele Mihail împreună cu consiliul parohial a dorit să facă trecerea parohiei sub jurisdictia canonică a Patriarhiei Române.
În luna iulie a anului 2008, Părintele Mihail a trecut la cele veșnice, așa încât Preasfințitul Părinte Mihail, Australiei și Noii Zeelande în conlucrare cu consiliul parohial în luna septembrie a aceluiași an a numit în postul de preot paroh al bisericii "Sfântul Ignatie Teoforul" pe Preacucernicul Părinte Mihai Mircea Corpodean, care este în prezent și protopopul Noii Zeelande.Vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ignatios în Episcopia Sălajului

În perioada 17-19 aprilie 2015, la invitația Preasfințitului Părinte Petroniu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Înaltpreasfințitul Părinte Ignatios, Mitropolitul ortodox grec al Madagascarului a făcut o vizită în Episcopia Sălajului.

Astfel, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie alături de Preasfințitul Părinte Petroniu în altarul de vară al Mănăstirii Strâmba, cu prilejul hramului de primăvară al acestui așezământ monahal. Tot acum a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre provocările vestirii Evangheliei în Madagascar, dar și despre cultura locuitorilor acestei insule.

În după amiaza zilei de vineri și în cursul zilei de sâmbătă a vizitat mai multe biserici din orașul Zalău și din Protopopiatul Jibou. Astfel a vizitat Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, biserica "Sfântul Apostol Andrei" din Zalău, biserica „Sfântul Proroc Daniel” din Jibou, bisericile din parohiile Someș Odorhei, Inău, Chendrea, Bălan, dar și Mănăstirea Bălan.

Duminică,19 aprilie 2015, cei doi Ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Nicolae” din Zalău. Cu acest prilej, la finalul slujbei, Sfântul Apostol Toma a fost declarat cel de-al doilea ocrotitor al acestei biserici, întrucât multe evenimente din viața acestui locaș de cult au avut loc în Duminica Tomii, începând chiar de la sfințirea pietrei de temelie a bisericii din anul 2009.

După amiază, Înaltpreasfințitul Părinte Ignatios a vizitat și biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău, cu acest moment încheindu-se și vizita Înaltpreasfinției Sale în Eparhia noastră.

Înaltpreasfințitul Părinte Ignatios s-a născut în Corint, Grecia, în anul 1951. A fost hirotonit diacon, apoi preot în anul 1976 și a fost tuns în monahism la Mănăstirea Stavronikita din Muntele Athos. Începând cu 1985 a slujit timp de șase ani ca misionar în Coreea de Sud, iar apoi în Bengalul de Vest, timp de 14 ani. În anul 2004 a fost ales Episcop de Madagascar, iar în urmă cu doi ani a fost ridicat la rangul de Mitropolit. Înaltpreasfinția Sa este vorbitor de limbile greacă, engleză, coreană, bengaleză și malgașă.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro