Vreau să aflu!

Miercuri, 30 martie 2011, în Sala Media a Liceului Ortodox Sf. Nicolae Zalău, a avut loc lansarea proiectului de informare Vreau să aflu! Acest proiect, iniţiat de Episcopia Sălajului prin Asociaţia Filantropia Porolissum, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, în liceele din judeţ, are ca obiective
-Conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei în vederea pregătirii tinerilor pentru viaţa de familie.
-Urmările fizice şi psihice ale avortului-prezentarea consecinţelor avortului
-Informarea tinerilor despre posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei şi a existenţei unui centru de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în risc de sarcină ,
Scopul este reducerea numărului de avorturi din Judeţul Sălaj(Conform datelor statistice furnizate de către D.S.P, făcute publice în Magazin Sălajean în ultimul an, au fost inregistrate 330 de avorturi dintre care 43 la tinere cu vârsta cuprinsă între 15- 19 ani, statistică irelevantă însă, ţinând cont de faptul că majoritatea avorturilor sunt efectuate în cabinete private)
Prezentarea proiectului a fost făcută profesorilor de religie implicaţi de către Prof. Claudia Boha, Inspector de specialitate, Pr. Claudiu Nechia, Inspector Social al Episcopiei Sălajului şi Preşedinte al Asociaţiei Filantropia Porolissum, Prof. Alina Blaj şi Darius Porumb, Director al Centrului Social de Urgenta Zalău (Coordonatori ai prezentului proiect)

Actiunile acestui proiect, se vor desfăşura conform următorului grafic:
31 marie-4 aprilie 2011, elaborarea unui chestionar care să surprindă nivelul informaţional al elevilor vizavi de această problemă/ asteptari de la un astfel de proiect;
5 aprilie- 8 aprilie 2011 aplicarea chestionarului;
6 aprilie -15 aprilie elaborarea sistematica a materialelor de informare in format word, audio şi video;
3 mai -27 mai derularea efectivă a campaniei de informare în licecele din Judeţul Sălaj, dezbateri cu elevii a problemelor legate de avort, relaţiile dintre tineri, responsabilitate, familie, soluţii;
17 mai -27 mai tiparirea, fluturaşi, afişe de de promovare a Centrului de Informare- Consiliere Sf. Nicolae;
28 mai-5iunie 2011 Organizarea unor conferinte pe această temă în oraşele Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou;
6 iunie 10 iunie - Evaluarea proiectului.Preasfințitul Părinte Petroniu participă la Conferința „Sfântul Duh - sfințenia noastră”

În perioada 30 martie - 1 aprilie, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, se desfășoară lucrările Conferinței Teologice „Sfântul Duh - sfințenia noastră”. Această conferință este organizată de Centrul Ecumenic Duhovnicesc al Diakoniei din Neuendettelsau în colaborare cu Mitropolia Ardealului. Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu participă la această consultare teologică evanghelică-ortodoxă, Preasfinția Sa fiind moderatorul discuțiilor din cea de a doua zi a Conferinței.
Principalele teme aflate pe agenda conferinței sunt: „Darurile Sfântului Duh - mijloace de întărire și comuniune duhovnicească a mădularelor trupului tainic al Domnului”; „Sfântul Duh vine în ajutorul slăbiciunii noaste (Romani 8, 26) - despre dinamica Sfântului Duh”; „Darul libertății - despre dimensiunea religioasă și etică a învățăturii despre Sfântul Duh”; „Harul dumnezeiesc și îndumnezeitor - expresie a unității Bisericii lui Hristos. O abordare ecumenică”; „Domnul de viață făcătorul - Duhul Teognosiei, al comuniunii frățești - koinonia și al sfințirii/îndumnezeirii omului”; „Fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt (Levitic 19,2?) - reflecții teologico-practice despre sfințenie ca experiență și formă de viață”.Seri duhovniceşti la Jibou

În duminicile din Postul Mare, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, după slujba Vecerniei, la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Jibou se organizează seri duhovniceşti. La iniţiativa Preacucernicului Părinte Protopop Dan Dregan şi în colaborare cu Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” din oraş, respectiv cu profesoara de religie, doamna Cristina Mureşan, s-au fixat temele acestor seri duhovniceşti. Temele vizează, în special, problemele cu care se confruntă tinerii în societatea contemporană. Astfel, în această a 3-a duminică din Post, 27 martie, biserica din Jibou l-a avut ca invitat pe Preacucernicul Părinte Dr. Gabriel – Viorel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului şi lector al Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca, care a susţinut prelegerea cu titlul „Pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie”. La final, între invitat şi tinerii prezenţi s+a purtat un dialog duhovnicesc ziditor.
Amintim şi numele preoţilor invitaţi până acum, cât şi a celor care vor urma, precum şi temele care au fost sau urmează a fi abordate: -în duminica întâia din Post, 13 martie, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, inspectorul social al Episcopiei Sălajului: “Despre avort”; -în duminica a 2-a din Post, 20 martie, Preacucernicul Părinte Ionuţ – Marcel Pop, directorul Liceului Teologic “Sfântul Nicolae” din Zalău: “Despre viaţa de familie”; -în duminica a 4-a din Post, 3 aprilie, va fi prezent Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspectorul pentru cateheză parohială al Episcopiei Sălajului, care va susţine prelegerea cu tema: “Creşterea copiilor în duhul spiritualităţii creştine”; -în duminica a 5-a din Post, 10 aprilie, este invitat Preacuviosul Părinte Protosinghel Antonie Pinţa, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului şi directorul spiritual al Liceului Teologic “Sfântul Nicolae” din Zalău, care va vorbi despre: “Tinerii şi viitorul Ortodoxiei”; -în duminica a 6-a din Post, 17 aprilie, va incheia acest ciclu de seri duhovniceşti Preacuviosul Părinte protosinghel Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba, care va expune “Regula de aur a creştinismului” (Matei 7, 12).
Aceste întâlniri se bucură deja de mare interes, temele având un impact binefăcător asupra tinerilor prezenţi. Punând întrebări şi primind răspunsurile adecvate, ei se edifică asupra problemelor care-i frământă în această perioadă deosebit de importantă din viaţa lor.

Prot. Dan DreganConcursul național interdisciplinar "Cultură și spiritualitate românească"

Sâmbătă, 26 martie 2011, ora 10, la Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău se va desfășura faza județeană a Concursului național interdisciplinar "Cultură și spiritualitate românească".
Acest concurs, organizat în premieră în acest an, este adresat elevilor din clasele V-XII capabili de performanţă în domeniul interdisciplinar literatură-religie și are două secțiuni: Lumea între sacru şi profan (clasele V-VIII) respectiv Hermeneutica textelor sapienţiale (clasele IX-XII).
Timp de 2 ore elevii participanţi, organizaţi pe secţiuni vor redacta o lucrare cu dimensiunea de minimum 1 pagină şi maximum 3 pagini (Secţiunea 1), respectiv minimum 2 pagini şi maximum 5 pagini (Secţiunea 2) - de tip eseu liber – vizând una din temele obligatorii pentru această etapă a concursului.
La etapa națională care se va desfășura la Rădăuți în perioada14-15 mai 2011, se vor califica primele două lucrări pe secțiune ce întrunesc minimum 85 puncte.

prof. Claudia Boha
Inspector de specialitateOlimpiada de Religie în Sălaj

Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău a fost, sâmbătă, 19 martie 2011, gazda etapei județene a Olimpiadei la disciplina religie. La această etapă au participat 144 elevi clasele VII-XII.
Subiectele au fost realizate la nivelul Comisiei centrale (MECTS) în acord cu tematica generală a disciplinei.
Județul Sălaj va fi reprezentat la faza națională, care se va desfășura la Galați în perioada 17-21 aprilie, de următorii elevi: Pașca Elisa, clasa a VII-a, Școala Gimnazială ”Silvania” Șimleu Silvaniei, prof. Mandiuc Luminița; Indrecuț Denisa, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Ip, pr. prof. Medeșan Adrian; Mateș Ciprian, clasa a IX-a, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, prof. Porumb Cristian; Pop Ioana, clasa a X-a, Colegiul Național ”Silvania” Zalău, pr. prof. Ciurbe Călin; Pop Emilian, clasa a XI-a, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesor Porumb Cristian; Pop Cristina, clasa a XII-a, Colegiul Național ”Silvania” Zalău, pr. prof. Ciurbe Călin.
La Olimpiada națională de religie organizată pentru liceele teologice la Târgu Jiu în perioada 27-30 aprilie 2011, vor participa următorii elevi de la Liceul Ortodox ”Sfântul Nicolae” Zalău: Chit Veniamin, Studiul Vechiului Testament, clasa a IX-a, prof. Boia Claudiu; Gligor Crăciun, Studiul Noului Testament, clasa a X-a, prof. Boia Claudiu; Porumb George, clasa a XI-a, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pr. prof. Ciurbe Călin, Mihanța Bogdan, clasa a XII-a, Dogmatică, pr. prof, Pop Ionuț.

prof. Claudia Boha
Inspector de specialitateȘedință administrativă la Protopopiatul Șimleu Silvaniei

Luni, 14 martie 2011, la sediul Protopopiatului Şimleu Silvaniei, a avut loc şedinţa administrativă lunară. Cu acest prilej Preacucernicul Părinte Protopop Vasile Boşca a transmis urările de bine doamnelor preotese cu ocazia zilei de 8 martie.
Şedinţa a debutat cu susţinerea conferinţei tematice de către Preacucernicul Părinte Pop Pavel, preot paroh la Parohia Ban, tema conferinţei fiind „Sfântul Botez – Prezentare istorică. Semnificaţie teologică şi existenţială”.
La şedinţă a participat şi dl. Chiş Gheorghe, inspector în asigurări, care a explicat preoţilor prezenţi modul în care se vor face asigurările obligatorii ale imobilelor parohiale şi locaşurilor de cult împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, conform Legii 260/2008, republicată în 2011.
În cele din urmă, au fost discutate probleme de ordin administrativ, precum şi diverse, Preacucernicul Părinte Protopop Vasile Boşca făcându-le, totodată, cunoscut preoţilor faptul că joi, 17 martie, va avea loc, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău întâlnirea cu reprezentanţi ai ISU Sălaj, în vederea clarificării unor norme care trebuie îndeplinite de fiecare parohie în parte, cu privire la stingerea şi prevenirea incendiilor.
Următoarea şedinţă administrativă în Protopopiatul Şimleu Silvaniei va avea loc în data de 11 aprilie 2011, în cadrul căreia va fi susţinută conferinţa cu tema: „Sfântul Botez - Influenţe scolastice şi neoscolastice. Pregătirea părinţilor trupeşti şi a naşilor pentru botezul copiilor.” de către Preacucernicul Părinte Câmpean Augustin, paroh al Parohiei Bănişor.

Arhid. CIPRIAN BOŞCAŞedinţă administrativă la Protopopiatul Jibou

Joi, 10 martie 2011, a avut loc, la sediul Protopopiatului Jibou, şedinţa administrativă lunară. Cu această ocazie Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan a transmis felicitări doamnelor preotese cu ocazia zilei de 8 martie.
Părintele Florian-Grigore Vid, de la Parohia Solona, a susţinut conferinţa cu tema „Despre botezul copiilor”.
S-au făcut, apoi, anunţurile necesare şi s-au discutat problemele celor patru sectoare: economic, administrativ, cultural şi social.
La şedinţă au participat şi reprezentanţi ai unor instituţii abilitate, în vederea asigurării obligatorii a caselor parohiale şi a bisericilor, precum şi a încheierii pensiilor private.
Ca problemă liturgică, s-a dezbătut practic Taina Botezului, de la Binecuvântarea mare până la afundare.
Şedinţa s-a încheiat cu obişnuita agapă frăţească, cu mâncare de post, oferită de preoţii care îşi serbează ziua de naştere în această lună.
Următoarea şedinţă va avea loc în data de 11 aprilie, în cadrul căreia se va susţine conferinţa cu tema: „Botezul- diferenţe interconfesionale ”.Proiectul ECO-MARTISORUL

În perioada 26 februarie - 8 martie, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, s-a desfăşurat în municipiul Zalău şi oraşul Jibou proiectul ECO-MĂRŢIŞORUL, proiect realizat prin implicarea Episcopiei Sălajului, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Porolissum, Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău şi Grădiniţa „Prichindel” din Jibou.
ECO- MĂRŢIŞORUL a avut ca scop integrarea şi implicarea elevilor şi a preşcolarilor în viaţa comunităţii, dezvoltarea spiritului de întrajutorare a acestora şi, bineînteles, dezvoltarea abilitatilor practice. Mărţişoarele confecţionate de elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” şi cele ale preşcolarilor de la Grădiniţa „Prichindel” au fost distribuite în bisericile ortodoxe din Zalau, respectiv Jibou, duminică, 27 februarie. Fondurile adunate vor fi utilizate în scop caritabil pentru ajutarea copiilor aflaţi în situaţii de risc social.
În ajunul zilei de 8 Martie a avut loc ultima activitate din cadrul acestui proiect dedicată Zilei femeii în cadrul Asociaţiei Nevăzătorilor - filiala Sălaj. Într-o atmosfera plina de entuziasm şi veselie, reprezentantele asociaţiei au fost surprinse, în mod plăcut, de urările adresate lor, prin intermediul elevilor de la Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” din Zalău, de către partenerii implicaţi în proiect. Pe lângă momentul emoţionant oferit de tinerii seminarişti, doamnele au primit câte un coşuleţ cu flori, confecţionat de elevii Liceului de Artă „Ioan Sima”.Întâlnirea coordonatorilor circumscripţiilor catehetice din Episcopia Sălajului

Vineri, 4 martie, la sediul Episcopiei Sălajului, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea PC Pr. Gabriel Gârdan, Consilier Cultural şi PC Pr. Silviu Boha, Inspector Eparhial pentru catehizare, a avut loc întâlnirea coordonatorilor celor 7 circumscripţii catehetice din Episcopia Sălajului. Cu această ocazie au fost prezentate rapoartele de activitate catehetică pe primul semestru al anului catehetic 2010-2011.
De asemenea, s-au stabilit principalele direcţii ale activităţilor catehetice din a doua jumătate a anului catehetic în curs, precum şi stategia de promovare a acestor activităţi.
Au fost făcute publice şi au fost discutate criteriile pe baza cărora va fi acordată la finalul anului catehetic Diploma de excelenţă "Sfântul Chiril al Ierusalimului".Preasfinţitul Părinte Petroniu va participa la slujba de pomenire pentru Mitropolitul Bartolomeu

Sâmbătă, 5 martie, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu va participa la slujba de pomenire pentru Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu.
Împlinirea celor 40 de zile de doliu de la plecarea spre Împărătia cerurilor a Arhiepiscopului si Mitropolitului Bartolomeu, reprezintă un binecuvântat popas duhovnicesc de pomenire si rugăciune pentru odihna si fericirea vesnică a sufletului său.
După traditia Bisericii Ortodoxe, slujba de pomenire a Mitropolitului Bartolomeu, adormit întru Domnul, va avea loc, sâmbătă, 5 martie 2011, când, de la ora 9.00, va fi săvârsită, în Catedrala mitropolitană din municipiul Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie arhierească, urmată, la ora 11.00 de slujba Parastasului, oficiată de un sobor de arhierei si preoti, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prezent special la Cluj-Napoca pentru acest moment comemorativ. Slujba va fi încheiată de Ectenia celor adormiti, rostită în cripta arhierească.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro