Resfințirea bisericii din Parohia Fizeș

În Duminica a IV-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Fizeș, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a resfințit biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din localitate. În continuare, a fost săvârșită Sfânta Liturghie pe o scenă amenajată în vecinătatea locașului de cult. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Florian Șandor.
Pentru bogata activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit pe părintele paroh Sorin-Vasile Neaga întru sachelar. De asemenea, Preasfinția Sa a acordat diplome de apreciere persoanelor care s-au evidențiat în mod special pe perioada efectuării lucrărilor de reînnoire a bisericii.
Situat în partea sud-vestică a județului Sălaj, aproape de limita cu județul Bihor, satul Fizeș a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1341, dar aici s-au descoperit diferite obiecte, brăţări, seceri, pandantive din bronz, care datează încă din epoca fierului.
În ceea ce privește viața bisericească, prima biserică din Fizeș este amintită încă de la anul 1434. Biserica era ridicată în timpul lui Ștefan Bathory de Șimleu, Voievodul Transilvaniei, în anul 1434, fiind arsă de turci la 1600, iar preotul paroh Petru Uifalvy a restaurat monumentul la frumusețea lui anterioră în anul 1660.
A doua biserică menționată este cea de lemn datată cu anul 1600. Ca și arhitectură, biserica se încadra perfect în arhitectura bisericilor de lemn din Transilvania, fiind și monument istoric. Era construită în plan dreptunghiular, cu o absidă, pereții fiind compuși din „bârne” de material lemnos, încheiate în „tălpile” de jos și prinse cu grinzile superioare, din același material și formau un tot unitar. Era acoperită cu șindrilă din lemn și avea turlă înaltă, situată deasupra intrării credincioșilor. Nu avea pridvor și avea numai două uși de acces. Întreaga biserică (naos și pronaos) avea o lungime de 7 metri, la care se adăuga un altar construit în formă pentagonală măsurând câte 1,2 metri pe latură. Lățimea locașului de cult era de 4,7 metri. Înălțimea turlei era de 8,2 metri. Fiind într-o stare de degradare accentuată, la 1 octombrie 1939, Consiliul Parohial decide demolarea bisericii.
Biserica din zid a fost edificată între anii 1937 - 1940. Stilul edificiului bisericesc al satului Fizeș este cel basilical, de tip navă. Timp de 59 de ani nu se intervine asupra locașului de cult, acesta suferind o profundă stare de degradare în perioada anilor `90. În anul 1999, demarează ample lucrări de reconsolidare a locașului de cult, iar între anii 2000-2001, biserica este repictată.
Între 2009-2015 continuă lucrările de reabilitare a locașului de cult fiind începute în mandatul Preacucernicului Părinte Lucian Blaga și finalizate de actualul preot paroh Sorin-Vasile Neaga. Astfel, în ultimii cinci ani, în interiorul locaşului de cult a fost montat un sistem de încălzire pe lemne şi ventiloconvectoare şi un sistem de sonorizare, au fost înlocuite geamurile, a fost recondiţionată catapeteasma şi lambriurile, a fost confecţionat şi montat mobilierul bisericesc sculptat în lemn de tei şi stejar şi s-a refăcut o scenă pictată în corul bisericii, care fusese afectată de infiltraţiile de apă. În exterior, a fost turnată o centură de susţinere a fundaţiei locaşului de cult, precum şi trotuarul de protecţie al clădirii, soclul bisericii a fost placat cu piatră naturală şi piatră cioplită, pereţii au fost revopsiţi, acoperişul locaşului de cult a fost recondiţionat, iar ţiglele au fost înlocuite cu tablă, au fost refăcute trotuarele de acces spre biserică şi au fost placate cu pavele din beton, iar gardurile împrejmuitoare au fost recondiţionate şi revopsite. De asemenea, locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.


Hramul Mănăstirii Bobota din Episcopia Sălajului

De sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, obștea Mănăstirii Bobota s-a aflat în zi de alese bucurii duhovnicești, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de un impresionant sobor de 28 de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Aleuș, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, pe părintele diacon Dan Gorgan. Tot acum, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit ca ierodiacon pentru obștea mănăstirii Bobota pe monahul Nectarie Turi.
Piatra de temelie a mănăstirii Bobota a fot sfinţită în data de 13 iunie 2004 de către Preafinţitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, iar lucrările de început au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean de la parohia Bobota, până în anul 2008 când au fost preluate de către Preacuviosul Părinte Pahomie Buruiană. În anul 2012 este numit egumen al schitului Preacuviosul Părinte Mina Pletosu care a continuat lucrările începute de predecesorii săi, în prezent lucrându-se la pictura interioară a bisericii. În anul 2013, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, în urma aprobării prealabile a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a fost proclamată ridicarea schitului Bobota la rang de mănăstire, iar Preacuviosul Părinte Mina Pletosu a fost hirotesit şi instalat stareţ al mănăstirii.
Biserica mănăstirii adăpostește și mici părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Aceste sfinte moaște au fost dăruite mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, cu prilejul unei vizite făcute la acest așezământ monahal. De asemenea, alături de racla cu sfintele moaște se află o altă raclă ce adăpostește un veșmânt al Cuvioasei Parascheva de la Iași, veșmânt primit prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei.

Liturghie Arhierească la Parohia Bocșița

Duminică, 21 iunie 2015, în Duminica a treia după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Bocșița, Protopopiatul Zalău. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte paroh Silviu Pop. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Dan Gorgan, urmând ca de sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Aleuș, din Protopopiatul Șimleu Silvaniei.

Localitatea Bocșița a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1349, sub numele de Baxa. De la jumătatea dealului care străbate localitatea străjuiește mica așezare, încă din secolul al XVIII-lea, biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
Între timp biserica de lemn s-a dovedit a fi neîncăpătoare astfel că după anul 1990 s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică de zid. Lucrările s-au desfășurat pe durata a mai multor ani și sub coordonarea a mai multor preoți, locașul de cult fiind târnosit în anul 2012, în luna octombrie.

Cu toate că localitatea este situată în apropierea Municipiului Zalău, în prezent, în localitatea Bocșița mai trăiesc doar 45 de credincioși.

Festivitatea de premiere a elevilor şi profesorilor din Episcopia Sălajului

Marţi, 16 iunie, la Catedrala episcopală „Înălţarea Domnului”din municipiul Zalău a fost organizată festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor din Episcopia Sălajului. La acest eveniment au participat alături de elevi, profesori, preoți, părinți, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și ai Asociației Părinți pentru ora de Religie.
Cu această ocazie a fost vernisată expoziția de pictură, colaj și fotografie realizată în cadrul Concursului național Biserica locaș de închinare”, aflat la a V-a Ediție. La acest concurs, singurul înscris de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice în calendarul concursurilor școlare la disciplina religie, au participat 3688 elevi din 37 de județe.
În cuvântul său, Preasfinția Sa, Părintele Episcop Petroniu a apreciat activitatea desfășurată de profesorii de religie, i-a felicitat pe premianți și și-a manifestat speranța că activitatea din anul școlar viitor va fi cel puțin la fel de dinamică.
Doamna Inspector Școlar General prof. Maria Pop a mulțumit Preasfințitului Petroniu și Episcopiei Sălajului pentru grija constantă pe care o manifestă față de elevi și profesori, dar și pentru acțiunile organizate în acest sens.
Au fost premiaţi elevii care au participat la Olimpiada de religie faza județeană și națională şi la următoarele concursuri: „În lumina lui Hristos” - concurs judeţean de cunoştinţe religioase; „Cultură şi spiritualitate”, Concursul naţional „Biserica locaş de închinare” și Concursul naţional de miniproiecte cu caracter misionar-filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”.
Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a acordat diplome de excelenţă pentru implicarea şi susţinerea învățământului religios și a activităţilor catehetice din Episcopia Sălajului, doamnei Inspector Școlar General Prof. Maria Pop, doamnei Inspector Școlar General Adjunct Prof. Mioara Gudea, doamnei Inspector Școlar - la disciplina Religie, Prof. Claudia Boha și doamnei Monica Băgărean, președinta „Asociației Părinți pentru Ora de Religie” filiala Zalău.
De asemenea, Preasfinţia Sa a acordat diplome de merit şi premii profesorilor de religie şi preoţilor care i-au pregătit pe elevi la aceste concursuri.
În acelaşi cadru, domnului profesor Ioan Ciocmărean i-a fost acordat, pentru activitatea didactică şi misionară desfăşurată în anul şcolar 2014-2015, titlul de „Profesorul anului”.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohială
Resfințirea bisericii din localitatea Dumuslău

Duminică, 14 iunie 2015, în Duminica închinată sfinților români, cunoscuți și necunoscuți, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor micii comunități din localitatea Dumuslău, filie a Parohiei Doh. Prilejul vizitei Preasfinției Sale a fost dat de finalizarea lucrărilor de consolidare a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocazie cu care a fost săvârșită și slujba de resfințire a locașului de cult. În continuare, în prezența credincioșilor satului și a oficialităților locale, a fost săvârșită Sfânta Liturghie. La finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Dorel Tulbure, parohul acestei comunități, a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere celor care s-au implicat în mod special în efectuarea lucrărilor de consolidare a locașului de cult.

Situată în partea de nord-vest a județului Sălaj, aproape de limita cu județele Satu Mare și Bihor, localitatea Dumuslău a fost atestată documentar pentru prima data la anul 1418, când satul apare sub numele de Domozlo.

Biserica închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din Dumuslău a fost ridicată între anii 1932-1934. De-a lungul anilor, odată cu scurgerea timpului, biseria s-a degradat și datorită infiltrațiilor, a fost în pericol iminent de prăbușire, conform expertizei geologice. După venirea ca paroh a Preacucernicului Părinte Dorel Tulbure, s-a purces la efectuarea lucrărilor de consolidare și stabilizare a bisericii. Astfel, la fundația bisericii au fost făcute importante lucrări de subzidire și consolidare, pardoseala din Sfântul Altar a fost placată cu gresie, a fost înlocuită instalația electrică, au fost achiziționate două policandre și s-a montat un sistem de sonorizare. În exterior, la intrarea în biserică, a fost ridicată o terasă, au fost turnate trotuarele, s-a făcut un sistem de drenare a apei și au fost ridicate gardurile și poarta de acces. De asemenea, locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Toate aceste lucrări au fost posibile prin jertfa celor 41 de vrednici credincioşi care mai trăiesc astăzi în Dumuslău şi a altor binefăcători.


Episcopia Sălajului a desemnat „Profesorul anului” 2015

Miercuri 10 iunie 2015, la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, s-a întrunit Comisia de examinare a dosarelor în vederea desemnării titlului de „Profesorul Anului”.

Comisia care a analizat dosarele care s-au calificat în faza finală a acestui concurs a fost formată din Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu, Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspectorul pentru catehizare parohială, Doamna Profesor Claudia Boha, inspector de specialitate la Disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Județean Școlar Sălaj, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, directorul Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, Preacucernicul Părinte Cosmin Porcar, directorul Școalii Gimnaziale Horea din Șimleu Silvaniei, Doamna Profesor Cristina Mureșan și Domnul Profesor Dan Moșincat.

În faza finală a concursului s-au calificat primii 10 profesori din Eparhie în ordinea punctajului acumulat în baza regulamentului desfășurării acestui concurs.

În urma analizei acestor dosare și în urma exprimării votului secret a membrilor comisiei, Domnul Profesor Ionuț Ciocmărean a fost desemnat Profesorul de Religie al anului în Episcopia Sălajului. Premierea Domniei Sale se va face, marți, 16 iunie 2015, în cadrul festivităților de premiere a elevilor merituoși din Episcopia Sălajului, care s-au evidențiat în studierea disciplinei Religie Ortodoxă.

Titlul de „Profesorul anului” este acordat de Episcopia Sălajului începând cu anul 2009, fiind expresia aprecierii față de dăruirea profesorilor de religie și a performanțelor obținute de aceștia în fiecare an.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaResfințirea bisericii din Parohia Sălăjeni

Duminică, 7 iunie 2015, credincioșii parohiei Sălăjeni au îmbrăcat haine de sărbătoare. În această zi, biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat se un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte paroh Florin Hosu, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, directorul Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, Preacucernicul Părinte Mircea Pop de la biserica Sfântul Mucenic Pantelimon din Șimleu Silvaniei, Preacuecernicul Părinte Viorel Iancău, fost preot la Parohia Derșida, acum pensionar și Preacucernicul Părinte Stelian Gorgan de la Parohia Bocșa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere persoanelor care s-au evidențiat în mod special pe parcursul efectuării lucrărilor la locașul de cult.

Lucrările de consolidare și reînnoire a locașului de cult au început o dată cu venirea ca păstor al credincioșilor Parohiei Sălăjeni a părintelui Florin Hosu. Astfel, prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, între anii 2010-2015 au fost realizate următoarele lucrări: în interiorul locaşului de cult a fost montat un sistem de încălzire și un sistem de sonorizare, a fost confecționat mobilierul bisericesc sculptat în lemn de tei pentru Sfântul Altar precum și tronul arhieresc, băncile au fost tapițate și au fost montate policandrul și aplicele pentru iluminatul interior. În exterior, au fost făcute lucrări de consolidare izolându-se fundația și efectuându-se lucrări de drenaj și captare a apei, pereții au fost legați și zugrăviți cu vopsea lavabilă, acoperişul bisericii a fost recondiționat şi vopsit și au fost turnate aleile împrejmuitoare. De asemenea, locașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Situată la 20 de kilometri de Municipiul Zalău, localitatea Sălăjeni a fost atestată documentar pentru prima dată la anul 1430. În satul vecin, Sighetul Silvaniei, se păstrează o biserică de lemn ce datează de la anul 1632 și care, potrivit tradiției, ar proveni din satul Sălăjeni.

În curtea locașului de cult se află un cimitir al eroilor în care își găsesc odihna 25 de soldați români care au căzut pentru patrie în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Tot aici a fost înălțat și un monument închinat eroilor neamului.


Conferința pastoral-misionară de primăvară în Episcopia Sălajului

Marți, 2 iunie 2015, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară, a preoților din Episcopia Sălajului. Potrivit articolului 140 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române conferințele pastoral-misionare se desfășoară de două ori pe an, tematica acestor conferințe fiind unitară în întreaga Patriarhie.

Conferința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Florin Botofan de la Parohia Peceiu, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Tema tratată de către Preacucernicia Sa a fost în acord cu „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”, fiind intitulată: „Parohia, comuniune-comunitate euharistică în Hristos”. După susținerea conferinței au avut loc intervenții ale preoților cu privire la această temă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a a prezentat preoților din Eparhie pe Preacucernicii Părinți care au primit distincții bisericești din partea altor Ierarhi al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman a primit distincția Crucea Transilvană din partea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului în semn de apreciere pentru eforturile depuse în ridicarea celui mai mare Centru de Servicii Sociale din această parte a țării. De asemenea, Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan a primit Crucea Șaguniană din partea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, pentru munca de cercetare depusă în promovarea şi sporirea patrimoniului cultural, spiritual şi material al Sfântului Ierarh Andrei Şaguna.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte Dorinel Crecan o „Diplomă de ctitor” pentru susținerea substanțială și constantă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului. De asemenea, în semne de apreciere, Preasfinția sa i-a oferit părintelui Dorinel Crecan o machetă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului este are în structura sa trei protopopiate, 207 parohii și opt așezăminte monahale în care slujesc un număr de 239 de preoți și diaconi.Hramul bisericii "Sfânta Treime" din Zalău

În cea de-a doua zi de Rusalii, la biserica „Sfânta Treime” din Zalău a fost prăznuit hramul acestui locaș de cult. Este deja o tradiție ca an de an Liturghia de hram să fie săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. La slujbă a participat un număr mare de credincioși, care au dorit să fie prezenți la bucuria parohiei.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit și un altar de vară, ridicat în curtea bisericii. Acest altar de vară a fost ridicat prin jertfelnicia unei familii de credincioși apropiați ai parohiei.

Biserica "Sfânta Treime" este cea mai veche biserică din Zalău, iar istoria ei începe în prima jumătate a secolului al XX-lea când după terminarea Primului Război Mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit construirea unei bisericii ortodoxe în Zalău, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei biserici cu hramul „Sfânta Treime”. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată în casă parohială. Construcţia data din 1870 şi, după multe modificări, a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008 când s-a purces la ridicarea unei case parohiale noi, aceasta fiind sfințită doi ani mai târziu. Planul arhitectural al bisericii este în formă de cruce, locașul de cult având lungimea de 24 metri şi lăţimea de 8 metri.

Hramul bisericii din cartierul zălăuan Porolissum

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh a fost prăznuită cu bucurie și de către credincioșii cartierului zălăuan Porolissum. Ziua de Rusalii este ziua în care aceștia își serbează hramul bisericii, prilej cu care au fost prezenți în număr mare la biserică. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurat de părinții slujitori ai acestei biserici.

Potrivit tradiției, în această dimineață au fost sfințite și spicele de grâu care au fost luate apoi de către credincioși și duse la casele lor unde sunt puse la loc de cinste și la icoanele din casă.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău este o biserică nouă, piatra de temeie a acestui locaș de cult fiind sfințită în anul 2000, încă de la început lucrările fiind coordonate de către părintele Alexandru Horvat. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, dar munca nu s-a oprit aici. A fost ridicată casa parohială și au continuat lucrările la biserică în vederea târnosirii acestei Case a lui Dumnezeu. În urma trecerii fulgerătoare la Domnul a părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al părintelui Alexandru Horvat.www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro