Liturghie Arhierească la Parohia Bocșița

Duminică, 21 iunie 2015, în Duminica a treia după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Bocșița, Protopopiatul Zalău. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte paroh Silviu Pop. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Dan Gorgan, urmând ca de sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Aleuș, din Protopopiatul Șimleu Silvaniei.

Localitatea Bocșița a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1349, sub numele de Baxa. De la jumătatea dealului care străbate localitatea străjuiește mica așezare, încă din secolul al XVIII-lea, biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
Între timp biserica de lemn s-a dovedit a fi neîncăpătoare astfel că după anul 1990 s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică de zid. Lucrările s-au desfășurat pe durata a mai multor ani și sub coordonarea a mai multor preoți, locașul de cult fiind târnosit în anul 2012, în luna octombrie.

Cu toate că localitatea este situată în apropierea Municipiului Zalău, în prezent, în localitatea Bocșița mai trăiesc doar 45 de credincioși.

Festivitatea de premiere a elevilor şi profesorilor din Episcopia Sălajului

Marţi, 16 iunie, la Catedrala episcopală „Înălţarea Domnului”din municipiul Zalău a fost organizată festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor din Episcopia Sălajului. La acest eveniment au participat alături de elevi, profesori, preoți, părinți, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și ai Asociației Părinți pentru ora de Religie.
Cu această ocazie a fost vernisată expoziția de pictură, colaj și fotografie realizată în cadrul Concursului național Biserica locaș de închinare”, aflat la a V-a Ediție. La acest concurs, singurul înscris de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice în calendarul concursurilor școlare la disciplina religie, au participat 3688 elevi din 37 de județe.
În cuvântul său, Preasfinția Sa, Părintele Episcop Petroniu a apreciat activitatea desfășurată de profesorii de religie, i-a felicitat pe premianți și și-a manifestat speranța că activitatea din anul școlar viitor va fi cel puțin la fel de dinamică.
Doamna Inspector Școlar General prof. Maria Pop a mulțumit Preasfințitului Petroniu și Episcopiei Sălajului pentru grija constantă pe care o manifestă față de elevi și profesori, dar și pentru acțiunile organizate în acest sens.
Au fost premiaţi elevii care au participat la Olimpiada de religie faza județeană și națională şi la următoarele concursuri: „În lumina lui Hristos” - concurs judeţean de cunoştinţe religioase; „Cultură şi spiritualitate”, Concursul naţional „Biserica locaş de închinare” și Concursul naţional de miniproiecte cu caracter misionar-filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”.
Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a acordat diplome de excelenţă pentru implicarea şi susţinerea învățământului religios și a activităţilor catehetice din Episcopia Sălajului, doamnei Inspector Școlar General Prof. Maria Pop, doamnei Inspector Școlar General Adjunct Prof. Mioara Gudea, doamnei Inspector Școlar - la disciplina Religie, Prof. Claudia Boha și doamnei Monica Băgărean, președinta „Asociației Părinți pentru Ora de Religie” filiala Zalău.
De asemenea, Preasfinţia Sa a acordat diplome de merit şi premii profesorilor de religie şi preoţilor care i-au pregătit pe elevi la aceste concursuri.
În acelaşi cadru, domnului profesor Ioan Ciocmărean i-a fost acordat, pentru activitatea didactică şi misionară desfăşurată în anul şcolar 2014-2015, titlul de „Profesorul anului”.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohială
Resfințirea bisericii din localitatea Dumuslău

Duminică, 14 iunie 2015, în Duminica închinată sfinților români, cunoscuți și necunoscuți, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor micii comunități din localitatea Dumuslău, filie a Parohiei Doh. Prilejul vizitei Preasfinției Sale a fost dat de finalizarea lucrărilor de consolidare a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocazie cu care a fost săvârșită și slujba de resfințire a locașului de cult. În continuare, în prezența credincioșilor satului și a oficialităților locale, a fost săvârșită Sfânta Liturghie. La finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Dorel Tulbure, parohul acestei comunități, a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere celor care s-au implicat în mod special în efectuarea lucrărilor de consolidare a locașului de cult.

Situată în partea de nord-vest a județului Sălaj, aproape de limita cu județele Satu Mare și Bihor, localitatea Dumuslău a fost atestată documentar pentru prima data la anul 1418, când satul apare sub numele de Domozlo.

Biserica închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din Dumuslău a fost ridicată între anii 1932-1934. De-a lungul anilor, odată cu scurgerea timpului, biseria s-a degradat și datorită infiltrațiilor, a fost în pericol iminent de prăbușire, conform expertizei geologice. După venirea ca paroh a Preacucernicului Părinte Dorel Tulbure, s-a purces la efectuarea lucrărilor de consolidare și stabilizare a bisericii. Astfel, la fundația bisericii au fost făcute importante lucrări de subzidire și consolidare, pardoseala din Sfântul Altar a fost placată cu gresie, a fost înlocuită instalația electrică, au fost achiziționate două policandre și s-a montat un sistem de sonorizare. În exterior, la intrarea în biserică, a fost ridicată o terasă, au fost turnate trotuarele, s-a făcut un sistem de drenare a apei și au fost ridicate gardurile și poarta de acces. De asemenea, locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Toate aceste lucrări au fost posibile prin jertfa celor 41 de vrednici credincioşi care mai trăiesc astăzi în Dumuslău şi a altor binefăcători.


Episcopia Sălajului a desemnat „Profesorul anului” 2015

Miercuri 10 iunie 2015, la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, s-a întrunit Comisia de examinare a dosarelor în vederea desemnării titlului de „Profesorul Anului”.

Comisia care a analizat dosarele care s-au calificat în faza finală a acestui concurs a fost formată din Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu, Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspectorul pentru catehizare parohială, Doamna Profesor Claudia Boha, inspector de specialitate la Disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Județean Școlar Sălaj, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, directorul Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, Preacucernicul Părinte Cosmin Porcar, directorul Școalii Gimnaziale Horea din Șimleu Silvaniei, Doamna Profesor Cristina Mureșan și Domnul Profesor Dan Moșincat.

În faza finală a concursului s-au calificat primii 10 profesori din Eparhie în ordinea punctajului acumulat în baza regulamentului desfășurării acestui concurs.

În urma analizei acestor dosare și în urma exprimării votului secret a membrilor comisiei, Domnul Profesor Ionuț Ciocmărean a fost desemnat Profesorul de Religie al anului în Episcopia Sălajului. Premierea Domniei Sale se va face, marți, 16 iunie 2015, în cadrul festivităților de premiere a elevilor merituoși din Episcopia Sălajului, care s-au evidențiat în studierea disciplinei Religie Ortodoxă.

Titlul de „Profesorul anului” este acordat de Episcopia Sălajului începând cu anul 2009, fiind expresia aprecierii față de dăruirea profesorilor de religie și a performanțelor obținute de aceștia în fiecare an.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaResfințirea bisericii din Parohia Sălăjeni

Duminică, 7 iunie 2015, credincioșii parohiei Sălăjeni au îmbrăcat haine de sărbătoare. În această zi, biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat se un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte paroh Florin Hosu, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, directorul Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, Preacucernicul Părinte Mircea Pop de la biserica Sfântul Mucenic Pantelimon din Șimleu Silvaniei, Preacuecernicul Părinte Viorel Iancău, fost preot la Parohia Derșida, acum pensionar și Preacucernicul Părinte Stelian Gorgan de la Parohia Bocșa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere persoanelor care s-au evidențiat în mod special pe parcursul efectuării lucrărilor la locașul de cult.

Lucrările de consolidare și reînnoire a locașului de cult au început o dată cu venirea ca păstor al credincioșilor Parohiei Sălăjeni a părintelui Florin Hosu. Astfel, prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, între anii 2010-2015 au fost realizate următoarele lucrări: în interiorul locaşului de cult a fost montat un sistem de încălzire și un sistem de sonorizare, a fost confecționat mobilierul bisericesc sculptat în lemn de tei pentru Sfântul Altar precum și tronul arhieresc, băncile au fost tapițate și au fost montate policandrul și aplicele pentru iluminatul interior. În exterior, au fost făcute lucrări de consolidare izolându-se fundația și efectuându-se lucrări de drenaj și captare a apei, pereții au fost legați și zugrăviți cu vopsea lavabilă, acoperişul bisericii a fost recondiționat şi vopsit și au fost turnate aleile împrejmuitoare. De asemenea, locașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Situată la 20 de kilometri de Municipiul Zalău, localitatea Sălăjeni a fost atestată documentar pentru prima dată la anul 1430. În satul vecin, Sighetul Silvaniei, se păstrează o biserică de lemn ce datează de la anul 1632 și care, potrivit tradiției, ar proveni din satul Sălăjeni.

În curtea locașului de cult se află un cimitir al eroilor în care își găsesc odihna 25 de soldați români care au căzut pentru patrie în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Tot aici a fost înălțat și un monument închinat eroilor neamului.


Conferința pastoral-misionară de primăvară în Episcopia Sălajului

Marți, 2 iunie 2015, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară, a preoților din Episcopia Sălajului. Potrivit articolului 140 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române conferințele pastoral-misionare se desfășoară de două ori pe an, tematica acestor conferințe fiind unitară în întreaga Patriarhie.

Conferința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Florin Botofan de la Parohia Peceiu, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Tema tratată de către Preacucernicia Sa a fost în acord cu „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”, fiind intitulată: „Parohia, comuniune-comunitate euharistică în Hristos”. După susținerea conferinței au avut loc intervenții ale preoților cu privire la această temă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a a prezentat preoților din Eparhie pe Preacucernicii Părinți care au primit distincții bisericești din partea altor Ierarhi al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman a primit distincția Crucea Transilvană din partea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului în semn de apreciere pentru eforturile depuse în ridicarea celui mai mare Centru de Servicii Sociale din această parte a țării. De asemenea, Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan a primit Crucea Șaguniană din partea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, pentru munca de cercetare depusă în promovarea şi sporirea patrimoniului cultural, spiritual şi material al Sfântului Ierarh Andrei Şaguna.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte Dorinel Crecan o „Diplomă de ctitor” pentru susținerea substanțială și constantă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului. De asemenea, în semne de apreciere, Preasfinția sa i-a oferit părintelui Dorinel Crecan o machetă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului este are în structura sa trei protopopiate, 207 parohii și opt așezăminte monahale în care slujesc un număr de 239 de preoți și diaconi.Hramul bisericii "Sfânta Treime" din Zalău

În cea de-a doua zi de Rusalii, la biserica „Sfânta Treime” din Zalău a fost prăznuit hramul acestui locaș de cult. Este deja o tradiție ca an de an Liturghia de hram să fie săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. La slujbă a participat un număr mare de credincioși, care au dorit să fie prezenți la bucuria parohiei.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit și un altar de vară, ridicat în curtea bisericii. Acest altar de vară a fost ridicat prin jertfelnicia unei familii de credincioși apropiați ai parohiei.

Biserica "Sfânta Treime" este cea mai veche biserică din Zalău, iar istoria ei începe în prima jumătate a secolului al XX-lea când după terminarea Primului Război Mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit construirea unei bisericii ortodoxe în Zalău, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei biserici cu hramul „Sfânta Treime”. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată în casă parohială. Construcţia data din 1870 şi, după multe modificări, a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008 când s-a purces la ridicarea unei case parohiale noi, aceasta fiind sfințită doi ani mai târziu. Planul arhitectural al bisericii este în formă de cruce, locașul de cult având lungimea de 24 metri şi lăţimea de 8 metri.

Hramul bisericii din cartierul zălăuan Porolissum

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh a fost prăznuită cu bucurie și de către credincioșii cartierului zălăuan Porolissum. Ziua de Rusalii este ziua în care aceștia își serbează hramul bisericii, prilej cu care au fost prezenți în număr mare la biserică. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurat de părinții slujitori ai acestei biserici.

Potrivit tradiției, în această dimineață au fost sfințite și spicele de grâu care au fost luate apoi de către credincioși și duse la casele lor unde sunt puse la loc de cinste și la icoanele din casă.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău este o biserică nouă, piatra de temeie a acestui locaș de cult fiind sfințită în anul 2000, încă de la început lucrările fiind coordonate de către părintele Alexandru Horvat. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, dar munca nu s-a oprit aici. A fost ridicată casa parohială și au continuat lucrările la biserică în vederea târnosirii acestei Case a lui Dumnezeu. În urma trecerii fulgerătoare la Domnul a părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al părintelui Alexandru Horvat.


Festivitatea de absolvire a elevilor clasei a XII-a de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Elevii clasei a XII-a de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău au avut astăzi, 28 mai 2015, festivitatea de absolvire a liceului. Evenimentul a debutat de dimineață cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela liceului, unde răspunsurile la strană au fost date, conform tradiției, de către elevii clasei a XII-a. În continuare, absolvenții au colindat sălile de curs ale liceului, cântând imnul „Gaudeamus igitur” și primind felicitări din partea colegilor din clasele mai mici.
Festivitățile au continaut apoi la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde alături de absolvenți a fost și Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Inspectorul școlar general adjunct al județului Sălaj, doamna Mioarea Gudea, Inspectorul de specialitate pentru disciplina Religie, doamna Claudia Boha și reprezentantul Primăriei Municipiului Zalău, doamna Mihaela Onuțan. Festivitățile au fost mediate de către directorul spiritual al liceului, Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința. Tot acum s-a făcut și ultima strigare a catalogului de către dirigintele clasei, părintele profesor Claudiu Boia. În continuare au fost premiați elevii merituoși ai acestei generații de avsolvenți. Astfel, Preasfințitul Părinte Petroniu a premiat șeful acestei promoții de elevi, tânărul Raul Ardelean. Premiile au fost înmânate de către dirigintele clasei, iar doamna inspector Claudia Boha a premiat elevii participanți la olimpiadele școlare.
În cadrul festivității, elevii clasei a XII-a au înmânat simbolurule școlii, cheia, Sfânta cruce și icoana Sfântului Nicolae, colegilor lor din clasa a XI-a.
Istoria Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău începe în urmă cu 21 de ani, când în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai s-a înființat o clasă cu profil teologic. Școala a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 2008, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste aproximativ 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Din anul 2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.
Liceul dispune de o bază materială bună corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic, precum și o bibliotecă cu peste 3000 de volume.
Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a IV-a.
Paraclisul cu hramul Sfinții Trei Ierarhi a fost amenajat la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosit în anul 2003 de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008. În acest paraclis, pe lângă programul zilnic de rugăciune al elevilor se desfășoară și activitățile de practică liturgică efectuate de clericii nou hirotoniți din Eparhie.
Inaugurarea unui nou centru social al Bisericii la Șimleu Silvaniei

La Parohia “Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Șimleu Silvaniei a fost inaugurat astăzi Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia”. Evenimentul a fost precedat de slujba sfințirii apei în biserica parohiei, slujbă săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, împreună cu un sobor de preoţi. La eveniment au participat reprezentanți ai Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, organism intermediar de implementare pentru Programul Operaţional Regional (POR), ai firmei de consultanţă şi ai firmei care a executat lucrările de construcţie.
De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai principalelor instituții ale administrației județene și locale, ai instituţiilor de învăţămând judeţene şi locale, ai firmelor locale colaboratoare, care au sprijinit realizarea obiectivului, precum şi personalul didactic voluntar, care îşi va desfăşura activitatea la Centru, elevi-beneficiari, părinţi, enoriaşi ai parohiei şi cetăţeni ai oraşului Şimleu Silvaniei. În continuare, noul centru a fost sfințit de către Preasfințitul Părinte Petroniu și inaugurat în mod ofocial.
Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia” a fost ridicat de către parohie, prin truda părintelui Paroh Vasile Boșca, prin accesarea de fonduri europene, având o suprafaţă de 700 mp, costurile investiţiei în corpurile A şi B totalizând suma de 2.536.000 lei.
Proiectul are denumirea „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Parohia Ortodoxă Română Şimleu-Silvaniei prin înfiinţarea Centrului de servicii sociale cu destinaţie multifuncţională „Filantropia”, Cod SMIS 14704, a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi s-a derulat în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Piatra de temelie a noului Centru a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în urmă cu un an, în cea de-a treia zi de Paști. De atunci lucrările au evoluat cu repeziciune, așa încât astăzi lucrările sunt finalizate într-o manieră de excepţie, iar centrul este dotat cu toate cele necesare bunei desfășurări a activităților.
De serviciile sociale, oferite de către parohie în cadrul Centrului Multifuncțional „Filantropia”, vor beneficia un număr de aproximativ 70 de persoane, copii și tineri, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Aceștia vor fi selectați pe baza unei anchete sociale individuale și vor proveni din familii aflate în risc social sau din rândul copiilor care întâmpină dificultăți de asimilare a cunoștințelor sau chiar de promovabilitate școlară. Astfel, în baza proiectului de finanțare, copiii care vor primi ajutor provin din familii care prezintă dificultăți materiale sau locuiesc în condiții precare, copii ai căror părinți prezintă probleme grave de sănătate sau sunt plecați la muncă, în afara granițelor țării, copii proveniți din cadrul familiilor monoparentale sau care prezintă risc de abandon şcolar. Vor avea prioritate, în vederea primirii în acest Centru, copiii proveniți din sistemul rezidențial al DGASPC Sălaj.
În urma unui studiu efectuat la nivelul școlilor din Șimleu Silvaniei, s-a convenit ca în grupul țintă, vizat de proiect, să fie incluși și 20 de copii dotați și supradotați, dar care nu au posibilități pentru o pregătire suplimentară temeinică.
Obiectivele acestui nou Centru sunt diverse: crearea unui mediu adecvat pentru activitățile de învățare, sprijin în efectuarea temelor și însuşirea tehnicilor de asimilare cognitivă, consiliere psihologică pentru copil și familie, activități de petrecere a timpului liber, activități de orientare școlară și profesională, de formare a abilităților sociale și de formare a deprinderilor pentru o viață independentă. Prin toate acestea se urmărește prevenirea abandonului școlar, creșterea promovabilității copiilor proveniți din familii cu risc social, menținerea copiilor în familia naturală și prevenirea instituționalizării copiilor.
În cadrul Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia” se vor asigura copiilor oportunități multiple de odihnă, de pregătire a temelor, socializare și recreere. Toate aceste activități se vor desfășura sub atenta supraveghere a unor cadre specializate. Personalul care se va ocupa de desfășurarea în bune condiții a activităţilor din Centru va fi format dintr-un asistent social, un logoped, un consilier școlar, un psiholog și trei cadre didactice.
Activitățile vor fi corelate cu vârsta, potențialul de dezvoltare și opțiunile personale. Spaţiile au fost gândite în aşa fel încât să fie amenajate special şi dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă, accesibile tuturor copiilor şi adecvate vârstei acestora.
Tot în cadrul Centrului de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia”, în spațiile de la mansardă, au fost prevăzute patru locuințe de tranzit cu 12 locuri de cazare. Beneficiarii vor fi tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care au ieșit din sistemul de protecție socială a Statului Român. Aceștia vor fi stimulaţi să se autogospdărească, să-şi gestioneze resursele şi să-şi dezvolte capacităţile de integrare în societate. Prin serviciile Centrului, pe lângă cazare, li se va asigura o masa caldă la Cantina Socială a parohiei şi consiliere psihologică pentru a-i ajuta la integrarea în viaţa socială.
În vederea asigurării hranei pentru beneficiarii acestui Centru, cantina socială a parohiei, cu o capacitate de 100 de locuri, a fost modernizată. Astfel, cantina a fost dotată cu mobilier specific pentru activităţile de pregătire şi servire a mesei calde (mese, scaune, dulapuri de depozitare, rafturi) şi echipamente electrice şi electro-casnice adecvate pentru pregătirea mesei, stocarea alimentelor şi curăţenie.


www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro