Duminica a doua din perioada Triodului la biserica Adormirea Maicii Domnului din Zalău

Duminică, 8 februarie 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Adormirea Maicii Domnului din Zalău. Ierarhul a fost întâmpinat în fața locașului de cult de un sobor de preoți în frunte cu Preacucernicul Părinte Vasile Rus, parohul bisericii și vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului. Din sobor au mai făcut parte Preacucernicul Părinte Septimiu Gudea, preot paroh la Parohia Sfântul Ștefan din Zalău și inspector contabil la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Iosif Lucaci, preot coslujitor la această biserică și Preacucernicul Părinte Rareș Tărniceru, preot misionar la Protopopiatul Zalău. În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, la slujbă participând un număr mare de credincioși.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că perioada bisericească în care ne aflăm acum ne pregătește pentru pocăința pe care trebuie să o facem în fiecare post, dar în special în postul Sfintelor Paști. Este de datoria noastră, fiecare din noi având păcate, să ne căim pentru acestea. Pericopele evanghelice din această perioadă tocmai despre aceasta vorbesc.

Dacă stăm să cugetăm, fiecare dintre noi a fost cândva un fiu sau o fiică risipitoare, poate numai cu gândul sau cu fapta, însă vrăjmașul pe fiecare ne luptă, în mod special în adolescență și în tinerețe, copiii dorind să fie independenți, însă ei nu au suficientă maturitate în gândire. Așa s-a întâmplat și cu acest fiu din parabola pericopei evanghelice care s-a citit astăzi. Acesta a vrut să fie independent, iat tatăl său a încuviințat, deși știa că nu face bine, iubirea părintească învingând rațiunea.

Plecând de lângă tatăl său într-o țară străină a început să trăiască în dezmierdări, ceea ce arată că nu era capabil să-și administreze averea pe care în scurt timp a irosit-o, ajungând să păzească porcii pentru a se întreține. Acest fapt este cu atât mai rușinos cu cât că evreii nu consumau carne de porc, el ajungând să păzească niște animale socotite necurate.

Prin cele ce s-au întâmplat acestui tânăr, înțelegem că nu întotdeauna progresul economic merge împreună cu cel duhovnicesc. Câtă vreme acest tânăr avea bani a uitat de Dumnezeu și de legea morală și a trăit în păcat. Acum însă când a sărăcit și-a adus aminte de Dumnzeu și și-a adus aminte de tatăl său, hotărându-se să se întoarcă acasă. El însă a conștientizat că luându-și partea de avere ca și fiu și irosind-o, nu se mai putea întoarce acasă în calitate de fiu, voind măcar să fie primit ca și un argat. Raționamentul „Tată, am greșit la cer și înaintea ta!”, arată desfrânarea prin care el L-a supărat pe Dumnezeu. Prin cuvintele „am greșit înaintea ta”, arată irosirea averii pentru care tatăl său muncise ani sau zeci de ani de zile.

Momentul întoarcerii acasă este foarte important, el arătând convertirea. El, care trăise în păcat, i-a venit gândul cel bun al convertirii de la păcat, de la viața departe de Dumnezeu. Așa trebuie să se întâmple și omului care păcătuiește: să aibă gândul cel bun și să conlucreze cu el, fiindcă dacă vrăjmașul mereu ne aduce în minte ispite și îngerul păzitor ne strecoară totuși gânduri bune.

Cu toate că fiul s-a întors pentru a fi primit în calitate de argat, tatăl său l-a repus în drepturi ca pe un fiu al său iubit. Așa se întâmplă și la Dumnezeu - oricât de mult păcătuiește omul, dacă se întoarce prin pocăință la El, Acesta îl iartă, fiindcă Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului.

Această pildă ne dă tuturor curaj și ne învață că nu suntem noi mai mari decât Dumnezeu, nici păcatul nu este mai mare decât Dumnezeu, Acesta așteptând de la noi doar să ne întoarcem și să ne căim, să regăsim calea spre împărăția Lui, părăsind păcatul.

De multe ori, în reacția fratelui mai mare care s-a întors de la țarină și nu voia să intre în casă să se veseleacă și el de întoarcerea fratelui său, vedem reacția anumitor oameni virtuoși. Cei care săvârșesc fapte bune, să nu fie însă invidioși, nici disprețuitori așa cum a fost și fariseul din evanghelia de duminica trecută, care privea de sus pe acel vameș. El, prin mândria lui, deși săvârșea fapte bune nu s-a folosit de rugăciune, pe când acel vameș păcătos s-a întors mai folosit la casa lui. La fel s-a întâmplat și în pericopa evanghelică de astăzi. Fiul risipitor care și-a venit în fire și s-a căit era superior celui care stătuse acasă și ascultase de tatăl său, de aceea a și spus Domnul Hristos: „Mai multă bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care n-au nevoie de pocăință”. De ce? Pentru că omul acela rătăcise calea și putea să rămână acolo, dar s-a întors la tatăl său.

Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat totodată faptul că un singur drum duce la Dumnezeu – prin Biserică, nu prin altă parte. Nu există mântuire decât în Biserică și atunci aceasta este calea. Cei care au orice alt drum, existând căi nenumărate, aleg drumul spre iad, însă calea cea strâmtă spre rai este în Biserica Ortodoxă, aici găsind toate mijloacele mântuirii.

La finalul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte vicar Vasile Rus pentru întreaga activitate desfășurată, urându-i totodată ani îndelungați, în această perioadă Preacucernicia Sa sărbătorindu-și și ziua de naștere.

Scurt istoric al bisericii
Având hramul Adormirea Maicii Domnului, biserica a fost construită între anii 1930-1934, fiind o adevărată bijuterie arhitecturală a Zalăului.Pe perioada regimului comunist,dar și după aceea, biserica era cunoscută drept „catedrala” din Zalău sau „mănăstirea”, iar cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, aici se adunau credincioșii Sălajului pentru slujba de priveghere, în acele vremuri județul Sălaj neavând o mănăstire în județ în care să se adune pentru rugăciune.

În urma unor ample lucrări de consolidare și repictare a locașului de cult, la 5 septembrie 2010 Preasfințitul Părinte Petroniu a resfințit biserica înconjurat de un sobor de 100 de preoți, acesta fiind un moment de vie emoție pentru credincioșii parohiei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a acordat părintelui paroh Vasile Rus distincția Crucea Sălăjană, cea mai înaltă distincție bisericească a Episcopiei Sălajului.

PS Petroniu - Predică la Duminica Fiului Risipitor, Zalău, 2015Sfințire de Antimise în Episcopia Sălajului

Luni, 2 februarie 2015, la sărbătoarea Întâmpinării Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Zalău. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, parohul bisericii și consilier economic la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacuviosul Părinte Arhimadrit Antonie Pința, preot coslujitor la această biserică și exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului și Preacucernicul Părinte Cristian Porumb, intendent la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Înainte de săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit noile antimise pentru bisericile din Eparhie.

În cuvântul de învățătură, vorbind despre momentul închinării Domnului nostru Iisus Hristos la Templul din Ierusalim potrivit legii iudaice, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat faptul că legile Vechiului Testament erau foarte clare pentru că legile civile, ceremoniale și religioase erau una și aceeași, Israelul fiind un stat teocrat. Decalogul și celelalte porunci ale lui Dumnezeu reprezentau legislația poporului ales. În continuare, Preasfinția Sa a prezentat modul cum erau închinați la Templu nou născuții de parte bărbătească, vorbind și despre perioadele de curăție ce trebuiau îndeplinite de către mame. Conform legii, la fel au procedat și Dreptul Iosif cu Fecioara Maria, deși ea nu era necurată ci Preacurată, însă din smerenie, ea s-a dus îndeplinind ritualul curățirii.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a prezentat și istoria Dreptului Simeon cu privire la traducerea Vechiului Testament în limba greacă pentru biblioteca din Alexandria.

Vorbind despre poroocița Ana, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că în Vechiul Testament erau mulți proroci care aveau un rol dublu: pe de o parte, să păstreze mereu trează conștiința evreilor de popor ales, iar de de altă parte, descopereau evenimente viitoare din viața poporului și a Mântuitorului. Prin prorocița Ana, Dreptul Iosif și Fecioara Maria au înțeles încă o dată că Pruncul născut nu este un oarecare, întărind aceasta cu alte exemple începând de la Buna Vestire și continuând cu evenimentele legate de nașterea Domnului.

La finalul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu prezentat credincioșilor un antimis din cele sfințite înainte de slujbă, explicând ce este acesta și importanța antimisului în cultul Bisericii. Astfel, nici un preot nu poate săvârși Sfânta Liturghie fără antimis, arătând că antimisele se schimbă în momentul când un episcop este întronizat într-o Eparhie. De asemenea, după ce antimisele se semnează de către Ierarh, se pun în acesta sfinte moaște de martiri, încât Sfânta Liturgie să se săvârșească întotdeauna pe sfintele moaște. Aceasta este legătura vie a Bisericii, a preotului și a parohiei cu episcopul locului. Preasfinția Sa a mai arătat că nu poate un episcop să dea într-o altă Eparhie antimisul, acesta fiind cea mai strânsă, vie și directă legătură, arătând că preotul în parohie nu este altceva decât delegatul episcopului și toți împreună formează Trupul tainic al lui Hristos sau clerul, fiindcă Biserica este formată din cler și credincioși.

La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop și-a început cuvântul de mulțumire cu cuvintele rugăciunii Amvonului: „binecuvintează Doamne pe cei ce iubesc frumusețea Casei Tale”, arătând că așa ne rugăm la fiecare Liturghie ca un prinos de laudă și de recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru toate, cu atât mai mult astăzi când Preasfințitul Părinte Petroniu a poposit în mijlocul crdincioșilor parohiei Sfântul Nicolae din Zalău. La final, Preacucernia Sa a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru faptul că a ales această biserică pentru sfințirea antimiselor și pentru bucuria întregii zile, zi îndulcită de rugăciunile Sfintei Liturghii.

Ce este antimisul?
Antimisul este o bucată de pânză de in sau mătase și este de formă pătrată sau dreptunghiulară pe care este imprimată icoana Punerii în mormânt a Mântuitorului. În Antimis se găsesc cusute părticele de sfinte moaște. Pe Antimis se pun Potirul și Discul în timpul Liturghiei și numai pe el se face sfințirea Darurilor. Fără antimis nu se poate săvârși Sfânta Liturghie. În biserică, antimisul se păstrează în altar, pe Sfânta Masă, sub Sfânta Evanghelie, iar când Sfânta Liturghie se oficiază în aer liber, el ține locul Sfintei Mese.

Pe antimis sunt pictate scene din patimile Mântuitorului Iisus Hristos, tema reprezentativă fiind punerea în mormânt a Domnului. În colțuri sunt pictați cei patru evangheliști. În partea de sus, în mijloc, într-o cusătură, se află o părticică din moaștele unui sfânt mucenic.
Sfântul antimis simbolizează giulgiul în care a fost înfășurat trupul Mântuitorului când a fost pus în mormânt. De aceea, pe marginile lui se află scris troparul punerii în mormânt: „Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat Trupul Tău, cu giulgiu curat înfășurându-L și cu miresme, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus.”

Sfântul antimis este sfințit, semnat și dat de episcopul locului, indicându-se parohia sau biserica unde a fost dat pentru slujire, cu hramul ei. Atunci când episcopul se schimbă, antimisele vechi, semnate de episcopul precedent, sunt retrase și noi antimise sunt sfințite și distribuite parohiilor de noul episcop.

În sfântul antimis se păstrează un burete mic, cu care se adună părticelele căzute din întâmplare de pe sfântul Disc. Pe acest burete, preotul sau arhiereul își pune partea din Sfântul Agneț când se împărtășește. Acest burete ne aduce aminte de buretele cu care ostașii au adăpat pe Mântuitorul Iisus Hristos cu oțet și fiere, în timpul răstignirii Sale.

Scurt istoric al parohiei
Parohia Sfântul Nicolae a fost înființată în anul 2009, fiind prima din cele două parohii care au fost create în întâmpinarea nevoilor spirituale ale locuitorilor Municipiului Zalău după întronizarea Preasfințitului Părinte Petroniu ca primul Episcop al Sălajului.

Odată cu înființarea parohiei și numirea Preacucernicului Părinte Ionuț Pop ca paroh și responsabil cu zidirea bisericii, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit parohiei un odor de mare preț – o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae.

Prin purtarea de grijă a Sfântului Ierarh Nicolae, prin hărnicia părintelui paroh Ionuț Pop și jertfelnicia credincioșilor, biserica a fost repede ridicată și finisată, în acest moment slujbele săvârșindu-se în locașul de cult, după ce inițial asestea erau săvârșite într-o magazie din vecinătatea șantierului.

În luna decembrie a anului trecut, cu prilejul vizitei Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului la această biserică, Preacucernicului Părinte paroh Ionuț Pop i-a fost acordată distincția Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei noastre.

PS Petroniu - Predică la sărbătoarea Întâmpinării Domnului, Zalău, 2015


Pr Ionuț Pop - Cuvântul de mulțumire adresat IerarhuluiLiturghie Arhierească la Parohia Poarta Sălajului

Duminică, 1 februarie 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Poarta Sălajului, Protopopiatul Zalău, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și fost paroh al acestei localități, Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte paroh Marcel Șamșodan și Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman, de la Parohia Românași.

La finalul Sfintei Liturghii, în prezența credincioșilor veniți în număr mare la slujbă, a fost sfințit noul iconostas al locașului de cult.

Situată în partea de sud a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de Zalău şi la 63 km de Cluj-Napoca, pe drumul ce face legătura dintre Zalău şi Cluj Napoca, acelaşi cu faimosul drum al lui Traian ce pornea de la Napoca spre Porolissum, localitatea Poarta Sălajului este atestată documentar pentru prima dată la anul 1525, conform „Monografiei județului Sălaj” lui Petri Mor, sub denumirea de Vaşcapău. Din punct de vedere administrativ, satul Poarta Sălajului a aparţinut comitatului Dăbâca, fiind proprietate a mai multor familii nobiliare. Actuala denumire a satului este una relativ recentă, având în vedere că a fost dată în anul 1946.

În Poarta Sălajului se află o biserică de lemn, datând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, probabil din 1670, fapt confirmat de sistemul constructiv şi stilul arhitectonic. Ea a înlocuit probabil o biserică mai veche ajunsă într-o stare avansată de deteriorare ca urmare a strămutării vetrei satului. Această ipoteză este susţinută de existenţa unui înscris care atestă existenţa unui antimis sfinţit şi semnat de către episcopul ortodox Dionisie Novacovici, în anul 1767, pe seama credincioşilor ortodocşi din Vaşcapău.
Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost adusă în sat în anul 1835, fiind un dar al credincioşilor ortodocşi din Răstolţu Mare, fiind reparată în anul 1866. Reparaţii importante a suferit biserica şi între ani 1968-1970, dar şi în 1993.

Existenţa în patrimoniul acestei biserici a unor cărţi de mare valoare, cum ar fi Cazania lui Varlaam (1643), Ceaslov (1750), Cazania de la Râmnic (1754), Istoria pentru începuturile românilor în Dachia scrisă de Petru Maior (1812), Apostol (1851), Chiriacodromion (1855), Biblia lui Andrei Şaguna (1858), Penticostar (1859), Triod (1860) ş.a., vorbeşte despre jertfelnicia credincioşilor şi sporeşte tezaurul spiritual al acestei comunităţi.

În 1931, credincioşii au început construirea unei biserici noi din cărămidă şi piatră, lucrare care a durat până în 1940, când edificiul a fost acoperit şi tencuit în exterior. Din 1940, datorită vitregiilor vremii, biserica a rămas în acest stadiu până în 1968, când s-au continuat lucrările, tencuindu-se interiorul, montându-se geamurile, uşile și catapeteasma. La 8 septembrie 1969 biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Valerian Zaharia, Episcopul de atunci al Oradiei.

După venirea Preacucernicului Părinte Gherman Gheorghe, în 1977, biserica a fost renovată, fiind tencuită din nou, iar mai apoi pictată în tehnica tempera. De asemenea, a fost schimbat acoperişul, înlocuindu-se ţigla cu tablă zincată. Lucrările au fost finalizate în vara anului 1981, iar în toamna aceluiaşi an biserica a fost binecuvântată de către Preasfințitul Părinte Vasile Coman, Episcopul Oradiei.

La data de 5 august 2001 a fost hirotonit şi instalat ca preot paroh Gabriel Viorel Gârdan, Poarta Sălajului devenind astfel parohie, după ce, vreme de aproape 60 de ani fusese filie a parohiei Românaşi. În timpul păstoririi Preacucernicului Părinte Gabriel Gârdan s-au efectuat mai multe lucrări de întreţinere şi renovare a bisericii, printre care tencuirea din nou a exteriorului, schimbarea duşumelei în interiorul bisericii și introducerea sistemului de încălzire. De asemenea, s-a construit o casă parohială din temelii.

Începând cu 1 ianuarie 2010 este numit preot paroh Preacucernicul Părinte Marcel Șamșodan. Sub coordonarea Preacucerniciei Sale s-a împrejmuit casa parohială cu garduri din fier pe fundație de beton, la biserică au fost înlocuite corpurile de iluminat interior și s-a montat sistemul de iluminare a aleii de acces spre biserică și precum și un sistem de sonorizare. De asemenea, au fost înlocuite ferestrele locașului de cult și iconostasul, fiind achiziționate acum și două strane. În toamna anului 2014 s-a realizat instalarea unui nou sistem de încălzire în biserică, pe bază de combustibil lemnos.

Nu a fost uitată nici biserica veche de lemn, în care se săvârșește Sfânta Liturghie fie cu prilejul hramului, fie cu alte ocazii, dar cel puțin o dată în fiecare an. La momentul de față, biserica face parte din proiectul „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Judetul Sălaj”, urmând a fi efectuate lucrări de acces și de împrejmuire.

Pentru bogata activitate pastoral misionară, dar și administrativ-bisericească desfășurată de părintele paroh Marcel Șamșodan în mijlocul crdincioșilor din Poarta Sălajului, dar și în vechea parohie Popteleac, Preasfințitul Părinte Petroniu, la finalul Sfintei Liturghii, i-a acordat distincția de iconom.

PS Petroniu - Predică în Duminica vameșului și a fariseului, Poarta Sălajului, 2015Ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului

Duminică, 25 ianuarie 2015, în sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului.

Premergător acestui moment, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Înainte de începerea lucrărilor celor două foruri bisericești a fost săvârșită o slujbă de Te Deum.

Pentru început a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului. În cadrul şedinţei au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial. Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie şi are în componenţă nouă membri, respectiv trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei.

În continuare, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea Eparhiei pe anul 2014, pe principalele sectoare de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic și social-filantropic.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei și este formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, care sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt ale membrilor Adunării Eparhiale, ședința încheindu-se cu rostirea rugăciunii „Cuvine-se cu adevărat”.


PS Petroniu - Predică în Duminica a XXXII-a după Rusalii, Zalău, 2015Sărbătoarea Botezului Domnului la biserica Pogorârea Sfântului Duh din Zalău

Marți, 6 ianuarie 2015, la sărbătoarea Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor cartierului zălăuan Porolissum. La Sfânta Liturghie Preasfinția Sa a fost înconjurat de părinții slujitori ai acestui locaș de cult, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, parohul bisericii și consilier social al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte coslujitor Ioan Pop și Preacucernicul Părinte Adrian Mureșan, dar și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarul mănăstirilor din Episcopia Sălajului.

Potrivit rânduielii bisericești, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită sfințirea cea mare a apei, în prezența a numeroși credincioși, în ciuda faptului că pentru toți angajații a fost zi lucrtoare. După săvârșirea slujbei, toți cei prezenți au fost stropiți cu aghiasmă mare, la ieșirea din biserică, de către Preasfințitul Părinte Petroniu și ceilalți preoți împreună slujitori.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat faptul că în Vechiul Testament nu exista botezul, legământul dintre poporul ales și Dumnezeu făcându-se prin tăierea împrejur, care era pentru cei de parte bărbătească. Cel care a botezat pentru prima oară a fost Sfântul Ioan Botezătorul, însă el a venit să boteze prin botezul pocăinței. Rolul lui era nu de a ierta păcatele, aceasta făcându-se prin Hristos.

Încă de la alungarea primilor oameni din rai a fost făgăduit un Izbăvitor și tot Vechiul Testament, prin profețiile făcute, începând cu Moise, aminteau despre un Mântuitor.

Având Sfântul Ioan Botezătorul o autoritate atât de mare în acea vreme, oamenii l-au întrebat pe acesta dacă el este hristosul? Prin răspunsul dat de Sfântul Ioan s-a arătat că oricâtă autoritate morală ar avea un om, față de Dumnezeu este nimic, fiindcă omul din nimic a fost adus în existență și atunci când păcătuiește se întoarce spre neantul din care a fost creat. Omul sporește în viață numai în comuniunea cu Dumnezeu, cu sfinții și cu Biserica.

Prin plinirea dreptății făcute în urma botezului Domnului de către Ioan Botezătorul s-au realizat de fapt toate profețiile Vechiului Testament, a mai arătat Preasfințitul Părinte Petroniu. Botezul Domnului este momentul în care întreaga Sfântă Treime se revelează: Tatăl grăind din cer, Fiul botezându-se în Iordan, iar Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel. De aceea, acest moment se mai numește Teofanie sau arătarea lui Dumnezeu. Acum Sfânta Treime este prezentă în mod fizic prin Fiul care este Dumnezeu și Om în același timp, prin glasul Tatălui auzit din cer și prin porumbelul, care era practic Duhul Sfânt prezent la Iordan.

Rolul Sfântului Ioan era acela de Înaintemergător, adică să pregătească evreii pentru a-L primi pe Hristos, și de Botezător, în același timp, pentru a arăta în lume cine este Iisus Hristos. Această întâlnire reflectă realizarea unor profeții din Vechiul Testament. În toată această perioadă a sărbătorilor de iarnă, în evangheliile citite la Sfânta Liturghie se arată câte o profeție din Vechiul Testament și împlinirea acestei profeții, Preasfințitul Părinte Petroniu dând exemple în acest sens.

La evenimentul botezului, Mântuitorul își face practic debutul în lume. După botez Mântuitorul se duce în pustie pentru a fi ispitit, fiind mânat de Duhul. Acest lucru se face pentru ca începutul activității să fie făcut prin post, prin asceză și după aceea să înceapă bătălia cu diavolul, după 40 de zile de ajun negru. Abia după ce l-a biruit pe vrăjmașul în pustiul Quarantaniei au venit îngerii și-I slujeau, Mântuitorul plecând după aceea, cu puterea Duhului, în Galileea să-și înceapă activitatea, unde și-a ales mai întâi Apostolii.

La persoana lui Iisus Hristos îndumnezeirea constă în faptul că Duhul Sfânt, care din veșnicie se odihnea asupra persoanei Fiului lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, după înviere se odihnește și asupra firii umane a lui Iisus Hristos. Mântuitorul n-a fost trimis de Tatăl și părăsit în lume. Aceasta s-a întâmplat o singură dată pe cruce când a strigat Mântuitorul: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Acest lucru s-a întâmplat pentru faptul că Dumnezeu este viață și este izvorul vieții, așa încât era o contradicție între a fi viu și a fi mort și atunci, ca Om a fost părăsit de Dumnezeu pentru a muri, ca prin moarte să surpe pe cel ce avea stăpânire asupra morții, adică pe diavolul.

La finalul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat importanța praznicului Botezului Domnului și prin faptul că acum se săvârșește slujba Sfințirii cele mari a apei, arătând și modul cum trebuie să fie consumată aghiasma de către credincioși. Astfel, Preasfinția Sa a explicat faptul că prima dată se ia apa sfințită, întrucât ea este sfințită și doar apoi anafora, întrucât aceasta este doar binecuvântată.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh din anul 2000, crucea ridicării acestei biserici fiindu-i încredințată Preacucernicului Părinte Alexandru Horvat. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, iar în anul 2009 a fost sfinţită de către Preasfinția Sa şi casa parohială. În urma trecerii neașteptată la Domnul a părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca preot paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al părintelui Alexandru Horvat, în calitate de inspector în cadrul Sectorului social-filantropic de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

În prezent sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din interiorul locaşului de cult, nădăjduindu-se ca în perioada următoare biserica să fie târnosită.

PS Petroniu - Predică la Botezul Domnului, Zalău, 2015Liturghie Arhierească la biserica Unității Militare din Șimleu Silvaniei

Duminică, 4 ianuarie 2015, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cadrul Unităţii Militare 01468 din Şimleu Silvaniei. Alături de Preasfinţia Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte Ioan-Adrian Crâşmaru, slujitor la biserica militară, Preacucernicul Părinte Cristian Crișan, de la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Șimleu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Cosmin Rus, de la Parohia Pusta și Preacucernicul Părinte Cristian Toma, de la Parohia Criștelec. În ciuda ninsorii de afară locașul de cult a fost neîncăpător pentru credincioșii prezenți la slujbă în această zi.

Unitatea Militară 01468 din Şimleu Silvaniei beneficiază de asistenţă religioasă din anul 2004, an în care a fost numit aici ca preot slujitor părintele Ioan-Adrian Crâşmaru. Inițial slujbele religioase au fost săvârșite într-o capelă amenajată în incinta bibliotecii, ca mai apoi să se purceadă la ridicarea unei biserici din lemn. Aceasta a prins contur în mod special cu sprijinul material al cadrelor militare, care lunar au contribuit din propriul salariu pentru construcția bisericii, așa încât în anul 2011 aceasta era deja ridicată. Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Petroniu la data de 3 iulie 2011, în prezența cadrelor militare şi a personalui civil angajat, a oficialităților județene și locale, dar și a credincioșilor din orașul Șimleu Silvaniei.

PS Petroniu - Predică în Duminica înaintea Botezului Domnului, Șimleu Silvaniei, 2015Prima zi a anului nou la Parohia Hereclean

În prima zi a anului 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Hereclean, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, în prezența unui număr mare de credincioși.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită și slujba de Te Deum, ca semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru anul care a trecut, dar și pentru a-L ruga ca în anul în care am intrat să-și reverse bunătatea Sa peste noi.

Situat la 10 kilometri de Municipiul Zalău, satul Hereclean a fost atestat documentar pentru prima dată la anul 1415, însă mărturiile arheologice arată că vechimea locuirii acestei vetre pătrunde mult mai mult în negurile istoriei. Satul Hereclean este cunoscut în mod special datorită luptei date la 3 august 1601, de către oștile domnitorului Mihai Viteazul, sub care s-a făcut prima unire a românilor, împotriva lui Sigismund Bathory, luptă ce a avut loc pe dealul Gruslăului, din apropierea satului.

În ceea ce privește viața bisericească din această parohie, amintim faptul că lucrările de ridicare a bisericii actuale a satului au început în anul 1948, însă din cauza instabilității economice din acea perioadă, construirea locașului de cult a stagnat în mai multe rânduri, așa încât acestea s-au derulat pe parcursul a 19 ani, până în anul 1967. Târnosirea bisericii s-a făcut în același an, la 12 noiembrie, de către Preasfințitul Părinte Valerian Zaharia, împreună cu un sobor de 16 preoți, biserica primind ca ocrotitor pe Sfântul Nichita Romanul.

Clopotele s-au cumpărat în anul 1970 de la București, acestea fiind sfințite de către Preaferictul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci Episcop al Aradului și administrator interimar al Episcopiei Oradiei.

În prezent, cârmuitorul spiritual al credincioșilor este Preacucernicul Părinte Silviu Boha, care este alături de credincioșii Herecleanului din anul 1994. Sub păstorirea Preacucerniciei Sale, între 1999 și 2000, au fost efectuate importante lucrări de reparații la locașul de cult, fiind refăcută și pictura în tehnica frescă. Lucrările efectuate la biserică au fost binecuvântate de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, slujba de resfințire fiind săvârșită la 8 septembrie 2001, moment în care biserica a primit și hramul Nașterea Maicii Domnului.

Mai trebuie spus faptul că părintele paroh Silviu Boha este începând din anul 2009 și Inspector pentru catehizare parohială în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

PS Petroniu - Predică în prima zi a noului an, Hereclean, 2015Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la întronizarea noului Mitropolit al Banatului

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României l-a întronizat, astăzi, 28 decembrie 2014, în Catedrala mitropolitană din Timişoara, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan în demnitatea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. La eveniment au fost prezenţi înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civile şi militare, personalităţi din lumea academică şi culturală, numeroşi preoţi, călugări şi credincioşi.

Sfânta Liturghie şi slujba de întronizare au fost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un sobor de ierarhi din care a făcut parte și Preasfințitul Părinte Petroniu.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a citit Gramata patriarhală, apoi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan însemnele rangului mitropolitan mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca cu cruce și cârja arhipăstorească.

După ceremonia de întronizare, a urmat un schimb de daruri. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a dăruit noului mitropolit mai multe volume editate de Patriarhia Română şi o cruce de binecuvântare. La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan a oferit Întâistătorului Sfintei noastre Biserici o icoană a Sfântului Proroc Daniel. Credincioşii au primit din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române iconiţe cu praznicul Naşterii Domnului.

La final, soborul arhiereilor, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, au ieşit pe esplanada Catedralei Mitropolitane, iar noul mitropolit al bănăţenilor i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

Sursa: www.basilica.roLiturghie Arhierească în orașul Jibou

Vineri, 26 decembrie 2014, la prăznuirea Soborului Maicii Domnului și a Sfântului Nicodim de la Tismana, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, parohul bisericii și Preacucernicul Părinte Daniel Baboș, preot coslujitor la această biserică.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit iconom stavrofor pe Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, parohul bisericii.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Jibou a fost ridicată între anii 1930-1936, la construcția acesteia participând membrii tuturor cultelor din oraș. Această biserică a fost resfințită în 1965 de către Preasfințitul Părinte Valerian, iar apoi în anul 2004, după repictarea locașului de cult, de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.

Prima atestare documentară a orașului Jibou datează din anul 1205. Un rol important în evoluția Jiboului a avut-o familia Wesselényi, care a construit aici un castel încă din anul 1584, din care însă în zilele noastre se mai păstrează doar urmele de fundație. Construcția actualului castel în stil baroc, unul din cele mai frumoase din Transilvania, a început în anul 1778 și a durat mai bine de 30 ani.

În Jibou funcționează de asemenea una dintre cele mai frumoase și interesante Grădini Botanice din România. Aceasta este situată pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi și a luat ființă în anul 1968 la inițiativa priceputului profesor Vasile Fati.

PS Petroniu - Predică în a doua zi de Crăciun, Jibou, 2014Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Episcopală

În ziua praznicului nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Alături de Preasfinția Sa au slujit părinții de la Catedrală, Preacucernicii Părinți Ioan Ghiurco, Gabriel Gârdan, Alexandru Stânean și Gheorghe Cornea.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a dat citire obișnuitei pastorale adresate iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului.


PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
Zalău, 2014


† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiți credincioși,
Mărețul praznic al nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos ne umple din nou sufletele de bucurie, iar colindele ne poartă înapoi în timp, în atmosfera Betleemului de acum două mii de ani.
La nașterea Pruncului Iisus au avut loc mai multe evenimente importante, în care au fost implicate foarte multe persoane. În cuvântul nostru de astăzi însă ne vom opri doar asupra a trei personaje, care sunt printre cele mai misterioase din întreaga Sfântă Scriptură. Este vorba despre magii de la Răsărit, despre care o colindă glăsuiește: „Trei crai de la Răsărit / Cu steaua-au călătorit / Şi-au mers, după cum citim, / Până la Ierusalim. / Acolo când au ajuns, / Steaua-n nori li s-a ascuns. / Prin oraş ei căutau / Şi pe toţi îi întrebau, / Unde s-a născut, zicând, / Un crai mare, de curând? / Ca să mergem să-L vedem / Şi Lui să ne închinăm. / Iară Irod împărat / Auzind s-a tulburat, / Pe crai la el i-a chemat / Şi în taină i-a întrebat, / Zicând: «Mergeţi de aflaţi / Şi venind mă înştiinţaţi, / Să merg să mă-nchin şi eu, / Ca unuia Dumnezeu». / Craii dacă au plecat, / Steaua iar s-a arătat / Şi-au mers, până a stătut, / Unde Hristos s-a născut. / Cu daruri s-au închinat / Şi cu toţi s-au bucurat. / Iar ’napoi dac-au purces / Pe altă cale au mers”.
Despre cei trei magi, cititori în stele, regi sau crai, cum au mai fost numiți, nu avem prea multe date. Cert este însă faptul că toți aveau oarecare dare de mână și erau preocupați de astrologie, pentru că văzând o stea cu o strălucire aparte, au pornit din țările lor în urmărirea ei, convinși fiind că aceasta vestește nașterea unui om important, despre care ei credeau că este un vlăstar regesc.
Pornind de la textul din cartea Facerii, care spune că din Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, „s-au răspândit oamenii pe întregul pământ” (Facere 9,19), unii interpreți ai Sfintei Scripturi susțin că magii ar fi reprezentanții celor trei rase care au descins din aceștia: albii din Iafet, semiții din Sem, iar oamenii de culoare din Ham.
În Sfânta Scriptură nu sunt consemnate numele magilor. Beda Venerabilul (672-735) ne spune că aceștia se numeau: Gaşpar, Melchior şi Baltazar.
După ce au văzut steaua de la Răsărit, fiecare dintre cei trei magi a călătorit săptămâni sau poate chiar luni de zile pe drumurile prăfuite ale Orientului, până în orașul Petra din deșertul Iordaniei, unde întâlnindu-se, au constatat că toți trei erau călăuziți de același astru.
În urmă cu două mii de ani acest oraș era situat la intersecția celor mai importante căi comerciale din zonă. Astfel, prin acest nod comercial treceau drumurile spre Gaza în vest, spre Bosra și Damasc în nord, spre Aqaba și Leuce Come peste Marea Roșie, și spre Golful Persic, peste deșert.
Caracteristica specială a orașului Petra constă în faptul că majoritatea clădirilor sale sunt săpate aproape în întregime în stâncă. Reprezentanții UNESCO au descris orașul din Valea Iordaniei drept „una dintre cele mai prețioase moșteniri culturale ale omenirii”, motiv pentru care în 6 decembrie 1985 a fost declarat monument mondial.
Să vedem cum prezintă Sfântul Evanghelist Matei călătoria celor trei magi în Țara Sfântă: „Iar dacă în zilele regelui Irod S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: «Unde este Cel ce S-a născut rege al Iudeilor? Că în Răsărit I-am văzut steaua şi am venit să I ne închinăm». Şi auzind acestea, regele Irod s-a tulburat, şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, i-a întrebat: «Unde este să Se nască Hristos?». Iar ei i-au zis: «În Betleemul Iudeii, că aşa este scris prin profetul: Şi tu, Betleeme din pământul lui Iuda, nicicum nu eşti mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Cârmuitorul Care-l va păstori pe poporul Meu Israel». Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi şi a aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: «Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi dacă-L veţi afla, daţi-mi şi mie de veste, pentru ca să vin şi eu şi să mă închin Lui». Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat; şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în casă, L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi căzând la pământ, I s-au închinat; şi deschizându-şi vistieriile, I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă” (Matei 2,1-11).
După ce afluxul de călători care au venit în Betleem din pricina recensământului s-a încheiat, Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul Iisus şi Dreptul Iosif au găsit loc într-o casă de oaspeţi. Aici i-au găsit magii şi s-au închinat Pruncului, aducându-I daruri.
Conform unei tradiții pioase Adam a lăsat aceste daruri pe un munte din Persia, pentru a-I fi oferite lui Mesia cel făgăduit, atunci când va veni pe pământ. Vreme îndelungată preoții care păzeau aceste daruri s-au rugat lui Dumnezeu să le trimită un semn care să le indice faptul că Mântuitorul lumii a sosit. Când o stea deosebit de strălucitoare a apărut pe bolta cerească, aceștia au înțeles că este semnul lui Mesia și I-au trimis darurile lăsate de strămoșul neamului omenesc.
Înnoptând la Betleem, cei trei magi au primit înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, încât a doua zi au pornit spre ţările lor pe alt drum. Deasupra peşterii în care magii şi-au petrecut prima noapte după plecarea lor din Betleem există astăzi mănăstirea Sfântului Teodosie, începătorul vieţii de obşte.
Într-un calendar medieval tipărit la Kőln, în Germania, citim că cei trei magi s-au reîntâlnit la Sebaste, în Armenia, în anul 54, pentru a sărbători împreună praznicul nașterii Domnului Hristos. În același calendar se mai spune că Melchior a murit în ziua de 1 ianuarie, la vârsta de 116 ani, Baltazar la 6 ianuarie, în vârstă de 112 ani, iar Gașpar în 11 ianuarie, la 109 ani.
Conform unei tradiții bisericești, în veacul al IV-lea, după îndelungi cercetări, Sfânta împărăteasă Elena a descoperit mormintele celor trei magi, le-a deshumat osemintele, pe care le-a dus la Constantinopol, de unde au fost mutate ulterior în biserica San Eustorgio din Milano.
În anul 1164 împăratul Frederic I Barbarossa (1152-1190) al Germaniei a cucerit orașul Milano și a luat ca pradă de război osemintele magilor, pe care le-a dăruit lui Rainald von Dassel, arhiepiscopului de Kőln, care le-a așezat în catedrala din acest oraș, unde se păstrează până astăzi.
Darurile de aur, tămâie și smirnă pe care cei trei magi le-au oferit Pruncului Iisus nu au fost alese la voia întâmplării, ci ele au un simbolism adânc.
Aurul I-a fost dăruit pentru că El era împărat. Deși Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, „Stăpânul cerului şi al pământului, Împăratul întregii făpturi” (Iudita 9,12), El nu a afirmat niciodată despre Sine că ar fi împărat. Cu toate acestea, a doua zi după ce l-a înviat din morți pe prietenul Său Lazăr din Betania, pe când intra în Ierusalim, „marea mulţime care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit în întâmpinarea Lui şi strigau: «Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!»”. (Ioan 12,12-13).
Când conducătorii evreilor L-au predat pe Mântuitorul în mâinile lui Ponțiu Pilat pentru a-L condamna la moarte, iar guvernatorul i-a întrebat ce fapte grave săvârșise Cel învinuit, aceștia „au început să-L pârască, zicând: «Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi zicând că El este Hristos Împărat»” (Luca 23,2). Auzind aceste cuvinte, „Pilat a intrat în pretoriu şi L-a întrebat pe Iisus: «Tu eşti împăratul Iudeilor?», Iisus i-a răpuns: «De la tine însuţi o spui, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine?». Pilat a răspuns: «Nu cumva eu sunt iudeu? Neamul tău şi arhiereii mi te-au predat. Ce-ai făcut?». Iisus a răspuns: «Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu le fiu predat Iudeilor. Dar împărăţia Mea nu este de aici»” (Ioan 18,33-36).
După ce L-a condamnat pe Domnul Hristos la moarte, „Pilat a scris titlu şi l-a pus pe cruce. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, împăratul Iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi era scris în evreieşte, greceşte şi latineşte. Atunci arhiereii i-au zis lui Pilat: «Nu scrie: împăratul Iudeilor, ci că El a zis: Eu sunt împăratul iudeilor». Pilat a răspuns: «Ce-am scris, am scris!»” (Ioan 19,19-22).
Tăblița cu inscripția în cele trei limbi a fost așezată deasupra crucii Mântuitorului de către Ponțiu Pilat pentru că ebraica era limba vorbită de poporul evreu, greaca fusese răspândită în regiune în urma cuceririi Țării Sfinte de către Alexandru cel Mare în anul 332 î.d.Hr., iar latina era limba cotropitorilor romani.
Tămâia, care este întrebuințată în aproape toate religiile lumii, I-a fost oferită de către magi în dar Pruncului Iisus în calitate de Arhiereu.
În Vechiul Testament Dumnezeu a instituit pentru poporul ales slujirea arhierească prin Aaron, fratele lui Moise. De vreme ce evreii, în frunte cu arhiereii Anna și Caiafa, nu L-au aceptat pe Domnul Hristos ca și Mesia și au cerut răstignirea Lui, iar în momentul morții Sale pe cruce „catapeteasma templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos” (Matei 27,51), prin aceasta s-a arătat că Legea Veche s-a încheiat, iar arhieria acesteia a fost înlocuită de Mântuitorul, care este „Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec” (Evrei 6,20).
Magii I-au oferit în dar Pruncului Iisus smirnă, ca Unuia care urma să se jertfească pentru mântuirea lumii. Sfântul Evanghelist Marcu scrie în acest sens că după ce Domnul Hristos a fost condamnat la moarte, când a ajuns la Golgota, „I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat” (Marcu 15,23). Femeile miloase din Ierusalim obișnuiau să prepare această băutură anestezică pentru cei condamnați la răstignire, pentru a le ușura chinurile. Mântuitorul însă a refuzat să bea acest amestec, asumându-Şi calvarul până la capăt, fără a căuta vreo alinare.
Maica Domnului a păstrat cu sfințenie darurile primite de Pruncul Iisus de la magi. Când i s-a vestit că se va muta din această lume la Fiul Său, ea a lăsat Bisericii din Ierusalim, printre alte odoare de preț, și aceste daruri, care au rămas în custodia acestei Biserici până spre anul 400, când împăratul bizantin Arcadie (395-408) le-a mutat la Constantinopol. În urma cruciadei a IV-a, din 1204, când capitala Imperiului Bizantin a căzut în mâinile oștilor cruciate apusene, darurile magilor au fost duse la Niceea, pentru a nu cădea în mâinile cotropitorilor, unde au rămas aproximativ șaizeci de ani. Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282) a recucerit Constantinopolul de la cruciați în anul 1261, readucând darurile celor trei magi în capitală. După căderea Constantinopolului sub turci din 1453, regina Maro, fiica regelui Brancovici al Serbiei și soția creștină a sultanului Murad al II-lea (1421-1451), a oferit acest daruri Mănăstirii Sfântul Pavel din Muntele Athos. Hrisovul în care se relatează evenimentul primirii darurilor magilor de la regina Maro este păstrat până în zilele noastre în arhiva Mănăstirii Sfântul Pavel.
Darurile magilor, în forma prezentă, constau în douăzeci și opt de monede din aur de formă dreptunghiulară, trapezoidală și poligonală, care au între cinci și șapte centimetri, fiind minuțios gravate, iar tămâia și smirna sunt sub forma a șaizeci și două de mărgele, aproximativ sferice, de dimensiunea unor măsline mici.
În anul 614 oștile persane au invadat Țara Sfântă și au dărâmat mai multe lăcașuri de cult. Intrând în biserica nașterii Domnului din Betleem, au observat că într-un mozaic erau reprezentați cei trei magi în straie persane, motiv pentru care au cruțat acest sfânt lăcaș de la distrugere, aceasta putând fi considerată o adevărată minune a celor trei magi: Gașpar, Melchior și Baltazar.
Iubiți fii sufletești,
După cum magii L-au căutat și L-au aflat pe Pruncul Iisus, oferindu-I daruri, să le urmăm și noi pilda, aducându-I ofranda noastră de fapte bune, pentru că numai așa dovedim că suntem împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu și ne putem găti loc în împărăția cerurilor.
Cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei vă dorim tuturor sănătate deplină, viaţă îndelungată, realizări spirituale şi materiale spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor. „La mulţi ani buni!”.
Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului

PS Petroniu - Pastorală la Nașterea Domnului, Zalău, 2014


Descarcare document
PS Petroniu - Pastorala la Nasterea Domnului, 2014.pdf


www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro