Sărbătoarea Învierii Domnului

La Catedrala Episcopală din Zalău, slujba Învierii Domnului nostru Iisus Hristos a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de preoții slujitori ai Catedralei și în prezența unui impresionant număr de credincioși.

Dimineață, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, iar la sfârșitul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a dat citire Pastoralei la sărbătoarea Învierii Domnului.

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI
Zalău, 2015

† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiţi credincioși,
Hristos a înviat!

Ne bucurăm și anul acesta de marele praznic al Sfintelor Paști, când moartea, vrăjmașul de temut al neamului omenesc, a fost biruită o dată pentru totdeauna, prin învierea Domnului Hristos din morți.
Dacă în pastorala de anul trecut de la Sfintele Paști am prezentat procesul Mântuitorului, în cuvântul de astăzi vom vorbi despre guvernatorul Iudeii, cel care L-a judecat și condamnat la moarte pe Domnul Hristos. Fără îndoială, Ponțiu Pilat este unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria umanității, pe care îl întâlnim în paginile Sfintei Scripturi și al cărui nume este pomenit în toate bisericile la Sfânta Liturghie, precum și la alte sfinte slujbe la care se citește Simbolul Credinței, dar și în rugăciunile particulare ale oricărui creștin care rostește Crezul. De asemenea, expresia „s-a spălat pe mâini ca Pilat din Pont” este extrem de răspândită și utilizată în întreaga lume. În pofida acestui fapt, se cunosc foarte puține amănunte despre viața enigmaticului personaj. Întrucât multe date din biografia lui Pilat sunt incerte, iar altele de-a dreptul contradictorii, informațiile care circulă dau loc la tot felul de speculații, uneori fanteziste, care îl fac și mai controversat. Pornind de la anumite mărturii contemporane cu Ponțiu Pilat despre viața acestuia, dar și de la alte surse de informare ulterioare, am alcătuit o scurtă biografie a renumitului prefect al Iudeii, care sperăm să fie cât mai aproape de adevăr, care de multe ori este extrem de greu de aflat, iar alteori dificil ori chiar imposibil de pătruns cu mintea, într-o lume pervertită de păcat. Un exemplu tipic în acest sens îl întâlnim tocmai în discuția purtată de Domnul Hristos cu Ponțiu Pilat, în care Mântuitorul a afirmat: „«Eu pentru aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr», iar Pilat L-a întrebat: «Ce este adevărul?»” (Ioan 18,37-38).
Conform unei vechi tradiții, Ponțiu Pilat s-a născut în localitatea Bisenti, din regiunea Samnit, astăzi Abruzzo, din Italia Centrală, unde se află ruinele unui edificiu roman cunoscut drept „Casa lui Pilat”. S-a mai afirmat de asemenea că acesta ar fi venit pe lume în satul Fortingall, din zona Perthshire, Scoția, ca fiu nelegitim al unui ambasador roman, dar și că ar fi văzut pentru prima dată lumina zilei într-o localitate din Spania, ori din Germania.
Unii cercetători consideră că guvernatorul Iudeii aparținea neamului Ponti, vechi nume de familie întâlnit în regiunea Samnit.
Pentru prenumele „Pilat” există mai multe variante de traducere din limba latină. Pe de o parte, acesta poate deriva din „pileatus”, care înseamnă „cel ce poartă pe cap o bonetă roșie”, denumire utilizată pentru sclavii eliberați, ceea ce ar denota că printre înaintașii procuratorului Iudeii ar fi existat un sclav eliberat. Pe de altă parte, acest nume poate proveni din „pilum”, care înseamnă „lance”, și ne indică faptul că judecătorul Domnului Hristos ar fi fost fiul unui ofițer roman decorat cu lancea de onoare. „Pilum” se mai poate traduce și prin „om destoinic în a mânui lancea”, arma prin excelență a legionarului roman, care poate să însemne că Pilat ar fi fost militar, iar la sfârșitul carierei a fost numit guvernator al Iudeii, regiune specială în cadrul Imperiului Roman, unde calitățile de administrator ale reprezentantului Romei trebuiau dublate de cele de militar chemat să asigure ordinea amenințată în permanență.
Ponțiu Pilat a fost cel de-al cincilea prefect al Iudeii, fiind numit în această funcție în anul 26 d. Hr. de către împăratul Tiberiu (14-37 d. Hr.), foarte probabil la propunerea lui Lucius Aelius Sejanus, comandantul cohortelor pretoriene, garda personală a împăratului, care era considerat mâna dreaptă a lui Tiberiu.
Pilat a fost însoțit în Iudeea de către soția sa, Claudia Procula, cu care se presupune că ar fi avut un fiu, care a murit de mic.
Reședința oficială a guvernatorului Iudeii se găsea în Cezareea, pe malul Mării Mediterane. Orașul fusese ridicat între anii 22 și 10 î. d. Hr. de către regele Irod cel Mare pe ruinele unui vechi port fenician, la o distanță de 120 km de Ierusalim, capitala religioasă a provinciei, unde se afla templul și își aveau reședința arhiereul sau marele preot și sinedriul. Prefectul locuia, probabil, în palatul pe care Irod îl construise inițial pentru familia sa. La marile sărbători religioase iudaice guvernatorul se deplasa la Ierusalim pentru a supraveghea păstrarea ordinii de către miile de pelerini, dar și pentru a înmâna arhiereului veșmintele sacre, păstrate de romani în fortăreața Antonia, ca semn al dependenței imperiale.
Pe lângă faptul că L-a judecat și condamnat la moarte prin răstignire pe Mântuitorul lumii, Ponțiu Pilat a rămas faimos în analele istoriei prin gafele pe care le-a făcut în calitate de prefect al Iudeii.
În anul 26, la adăpostul nopții, Pilat a introdus în Ierusalim stindardele care purtau chipul împăratului, lucru evitat de prefecții dinaintea lui. Actul său a fost interpretat ca o frondă la adresa credinței localnicilor, care interzicea cu strictețe amplasarea în Ierusalim, orașul lor sfânt, a oricărui portret. Iudeii au protestat printr-o delegație numeroasă trimisă la Cezareea, unde se afla guvernatorul. Pilat le-a respins cererea, pentru a nu aduce jignire Cezarului. Evreii din delegație au înconjurat palatul guvernatorului și s-au aruncat cu fața la pământ, iar vreme de cinci zile și cinci nopți au rămas în această poziție, în semn de protest. În cea de-a șasea zi prefectul s-a așezat pe jilțul de judecător din marele hipodrom, unde i-a chemat pe iudei, care au fost imediat împresurați de soldații săi. Pilat i-a amenințat că dacă nu acceptă portretele împăratului le va tăia pe loc capetele, poruncind soldaților să-și scoată săbiile din teacă. Atunci, într-un gest spontan, de parcă ar fi fost înțeleși, iudeii s-au aruncat cu fața la pământ și și-au dezvelit cefele, strigând cât îi ținea gura că preferă să moară decât să-și încalce legile. Impresionat de acest gest, Pilat a cedat și a dat ordin să fie retrase numaidecât toate portretele Cezarului din Ierusalim.
Întrucât alimentarea cu apă a Ierusalimului lăsa mult de dorit, Pilat a hotărât să construiască un nou apeduct în partea de sud a orașului, prin care să aducă apă de izvor până la templu. Pentru realizarea proiectului era nevoie de o sumă mare de bani, iar prefectul a decis să folosească în acest scop și bani din tezaurul templului. Văzând că vistieria templului se golea, preoții au ațâțat poporul, iar când prefectul a venit la Ierusalim, cu prilejul unei sărbători, mii de oameni s-au răzvrătit, proferând insulte la adresa înaltului funcționar roman. Guvernatorul a ordonat intervenția armatei, iar revolta a fost înăbușită în sânge.
Ponțiu Pilat a expus în palatul regelui Irod din Ierusalim, pe care îl folosea ca reședință personală în acest oraș, câteva scuturi aurite cu inscripții religioase la adresa împăratului Tiberiu, pe care religia oficială romană îl socotea de natură divină. Evreii s-au indignat, pentru că aceste inscripții erau dedicate altei divinități decât Dumnezeului lui Israel, în cetatea lor sfântă. Locuitorii orașului și-au manifestat nemulțumirea, trimițând o delegație la prefect, cu scopul de a-l convinge să retragă scuturile aurite din palat, însă fără nici un rezultat. Protestul a devenit general, iar iudeii s-au plâns direct Romei, încât împăratul Tiberiu i-a poruncit lui Pilat să mute scuturile respective în templul lui Augustus din Cezareea.
În vara anului 36 un presupus profet din Samaria a îndemnat locuitorii zonei să urce pe Muntele Garizim, care se bucura în rândul samarinenilor de faima unui munte sfânt, pentru a le arăta vasele sfinte îngropate acolo de Moise, care le-ar fi permis să celebreze cultul cel adevărat. Localnicii i-au dat crezare, iar în ziua în care s-a hotărât dezgroparea odoarelor, o mulțime de oameni s-a adunat în târgul Tirathaba, la poalele muntelui. Auzind de această adunare, care se presupunea că era îndreptată contra stăpânirii romane, în momentul în care a început urcușul, Pilat le-a ieșit în întâmpinare cu trupe bine înarmate, care au împrăștiat cu lăncile mulțimea, capturând și executând căpeteniile. Încleștarea a fost un adevărat masacru.
Samarinenii au trimis o solie la guvernatorul Siriei, Lucius Vitellius, pentru a se plânge de măcelul săvârșit de Pilat. Acesta l-a însărcinat pe prietenul său, Marcellus, să se ocupe de guvernarea Iudeii și i-a poruncit lui Pilat să se înfățișeze înaintea Cezarului, pentru a da socoteală de acuzațiile pe care i le aduceau samarinenii. Pilat a pornit spre Roma, însă înainte de a ajunge în Orașul Etern, la mijlocul lunii martie a anului 37 împăratul Tiberiu a murit, în locul lui fiind ales Caligula.
În privința sfârșitului lui Ponțiu Pilat există numeroase versiuni, dintre care vom prezenta câteva, fără a ști însă cu certitudine care este cea adevărată, ori dacă vreuna se apropie de adevăr.
După unele relatări, fostul prefect al Iudeii a fost condamnat la moarte de împăratul Caligula pentru faptele sale, după altele a fost asasinat de evreii din Roma. Unii afirmă că succesorul lui Tiberiu l-a exilat în Galia, unde s-ar fi sinucis. Alții pretind că şi-ar fi pus singur capăt zilelor înainte de a fi judecat de către noul împărat, iar trupul său neînsufleţit ar fi fost aruncat în apele Tibrului, la Roma. Conform unor legende medievale, după ce s-a sinucis, trupul i-a ajuns în Elveția de astăzi, într-un loc care îi poartă de atunci numele, existând trei variante în acest sens: Pilatusberg, pe înălțimile Lucernei; Masivul lui Pilat, la sud de Muntele Saint-Ettiene; precum și Muntele lui Pilat, în apropiere de Lucerna.
După alte izvoare, Pilat ar fi fost exilat în Galia, unde ar fi trăit până la moarte.
Unii cercetători afirmă că întrucât împăratul Tiberiu a murit înainte ca Pilat să i se înfățișeze, acesta nu a mai trebuit să dea socoteală pentru faptele sale ca prefect, din moment ce acela pe care îl reprezentase și în fața căruia răspundea încetase din viață. De asemenea, o plângere adresată noului împărat împotriva lui ar fi fost zadarnică, întrucât Caligula și-a început domnia prin decretarea unei amnistii generale. În această situație, fostul prefect ar fi abandonat cariera politică, retrăgându-se în Sicilia, unde avea o moșie, și câte zile a mai avut, s-a întreținut din vânzarea grâului pe care îl cultiva aici.
Tradiția creștină apocrifă vorbește despre convertirea lui Ponțiu Pilat, care după ce ar fi îmbrățișat credința creștină, ar fi suferit moarte martirică în timpul persecuției anticreștine declanșate de împăratul Nero, fiind primit în cer de Domnul Hristos. Pornind de la această tradiție și considerând că judecătorul Mântuitorului lumii este un instrument prin care s-a realizat mântuirea, Biserica Etiopiană, care nu se află în comuniune cu Bisericile Ortodoxe, l-a trecut pe Pilat în rândul sfinților, sărbătorindu-l în 25 iunie, împreună cu soția sa, Claudia Procula.
Întrucât soția lui Pilat i-a trimis acestuia, în timpul procesului Mântuitorului, mesajul: „Nimic să nu-I faci Dreptului Aceluia, că astăzi mult am pătimit în vis din pricina Lui” (Matei 27,19), încercând prin aceasta să Îl salveze pe Domnul Hristos de la moarte și pornind de la informația că aceasta s-a botezat, a devenit uceniță a Sfinților Apostoli și a îndurat nenumărate suferințe pentru credința în Iisus Hristos, Biserica Greacă o numără pe Claudia Procula printre sfinți, cu dată de prăznuire în 27 octombrie.
Iubiţi fii sufleteşti,
Dacă din cuvântul de astăzi am constatat cât de greu este uneori să cunoaștem anumite realități ale acestei lumi, precum și să distingem adevărul de plăsmuire, înțelegem atunci cât de important este că Domnul Hristos, „Adevărul” cel veșnic, S-a revelat pe Sine, precum Însuși a afirmat: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6). În consecință, să nu căutăm mai mult decât este necesar să aflăm diverse taine ale acestei lumi, care nu mântuiesc pe nimeni, ci satisfac doar simpla curiozitate, ci să ne străduim din răsputeri să Îl cunoaștem pe Dumnezeu și să Îi împlinim poruncile, pentru că numai așa vom dobândi viața de veci în împărăția cerurilor, după cum i-a spus Domnul Hristos lui Dumnezeu Tatăl când se ruga în Grădina Ghetsimani: „Viaţa veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3).
Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul SălajuluiDenia Prohodului Domnului

Denia Prohodului Domnului a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Zalău, alături de părinții slujitori ai acestui locaș de cult și în prezența unui număr mare de credincioși.

Potrivit tradiției, după cântarea Prohodului Domnului, a fost făcută procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul locașului de cult, la final toți credincioșii trecând apoi pe sub Sfântul Epitaf, la intrarea în biserică. Ulterior, acesta a fost depus pe Masa Sfântului Altar, unde va rămâne până în miercurea de dinaintea sărbătorii Înălțării Domnului.

Biserica Sfântul Nicolae din Zalău păstrează într-o icoană relicvar o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, primită în dar de la Preasfințitul Părinte Petroniu cu prilejul sfințirii piatrei de temelie a bisericii ce a avut loc în Duminica Tomii a anului 2010.

Începând cu acest an biserica are un al doilea ocrotitor, pe Sfântul Apostol Toma, ziua sfințirii pietrei de temelie a bisericii, a cărui pomenire se face și în Duminica a doua după Paști. Cu acest prilej, la invitația Preasfințitului Părinte Petroniu, la hramul bisericii va fi prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ignatios, Mitropolitul Madagascarului.

Denia celor 12 Evanghelii

La biserica “Nașterea Maicii Domnului” din Municipiul Zalău, Denia celor 12 Evanghelii a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte paroh Ioan Ardelean, Preacuviosul Părinte Antonie Pința, Preacucernicul Părinte Vasile Brete și Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan. Pe lângă încărcătura duhovnicească a slujbei deniei, solemnitatea zilei a fost dată și de faptul că aceasta a fost prima slujbă săvârșită în noul locaș de cult, până acum slujbele desfășurându-se în paraclisul de la demisolul bisericii. Cu acest prilej, înainte de începerea slujbei deniilor, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările efectuate, stropind locașul de cult cu aghiasmă.

La slujbă au participat credincioșii cartierului zălăuan Dumnrava Nord, credincioși prin a căror jertfelnicie s-a și ridicat această biserică. Piatra de temelie a acestui locaș de cult a fost sfinţită în anul 2000, în prezent biserica fiind pregătită pentru a fi pictată.

PS Petroniu - Predică la Denia celor 12 Evanghelii, Zalău, 2015Duminica Floriilor la Parohia Badon

La Praznicul Intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Badon, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”,alături de Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului și Preacucernicul Părinte paroh Daniel Tarba și în prezența unui număr mare de credincioși.

La primele ore ale dimineții au fost sfințite și ramurile de sălcii, ramuri care au fost duse apoi de către credincioși la casele lor, în amintirea întâmpinării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului cu ramuri de finic.

Situată la 11 kilometri de municipiul Zalău, localitatea Badon a fost atestată documentar pentru prima dată la anul 1323 și numără în prezent aproximativ 200 de familii de credincioși. Locașul de cult cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost sfințit de către Preasfințitul Părinte Petroniu în luna octombrie a anului 2011 și este o îmbinare a stilului brâncovenesc cu influenţe moldoveneşti, construcţia fiind în formă de cruce greacă înscrisă. În prezent se lucrează la pictarea locașului de cult.
Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la sărbătoarea Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului

Sărbătoarea hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului marcată în fiecare an la data de 25 martie, a adus din nou în inima Clujului, două zile de praznic cu multă bucurie. Astăzi, 25 martie 2015, în ziua de prăznuire a Bunei Vestiri, Sfânta Liturghie a fost oficiată la Catedrala Mitropolitană de un impresionat sobor din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului și Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, preoți consilieri, preoți protopopi, slujitori ai Catedralei Mitropolitane și un sobor de diaconi. La slujbă au luat parte numeroase oficialități locale și județene, reprezentanți ai altor culte religioase și sute de clujeni. Între cei care au asitat la Sfânta Liturghie s-a numărat și Episcopul Greco-catolic de Cluj-Gherla, Preasfințitul Părinte Florentin Crihălmeanu.

Pe toată durata Sfintei Liturghii, la racla cu moaștele Sfântului Nectarie Taumaturgul, așezată la Muzeul Mitropoliei, stăteau numeroși clujeni, pentru a se închina și a-i cere Sfântului ajutor și mijlocire. Moaștele au fost dăruite Arhiepiscopiei Clujului de către Înaltpreasfințitul Părinte Efrem, Mitropolitul Eghinei. Acestea au fost puse spre închinare în muzeul de la subsolul Catedralei, iar apoi vor fi adăpostite la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Clujului.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a mulțumit Ierarhilor veniți la hramul Mitropoliei și a explicat importanța acestei zile pentru Eparhia clujeană. De asemenea, Ierarhul i-a acordat maestrului Dumitru Fărcaș, Crucea Transilvană, în semn de recunoștință pentru promovarea tradițiilor și spiritualității românești.

Cu acestea s-a încheiat încă o ediție a hramului Mitropoliei Clujului, o sărbătoare care este marcată la 25 martie datorită semnificațiilor deosebite pe care această dată le are pentru Eparhia clujeană. De Buna Vestire au fost întronizați cei doi mitropoliți ai Clujului, vrednicul de pomenire Bartolomeu Anania și actualul Întâistătător, Înaltpresfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. Tot la 25 martie, în anul 2006, Arhiepiscopia Clujului a fost ridicată la rangul de Mitropolie.

Astăzi, 25 martie 2015, se împlinesc patru ani de la întronizarea Înaltpresfințiului Părinte Andrei, ca Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului.

www.radiorenasterea.roSinaxa stareților și starețelor din mănăstirile Episcopiei Sălajului

Marți, 17 martie 2015, la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, sub președinția Preasfințitului Părinte Petroniu, a avut loc Sinaxa stareților și starețelor mănăstirilor din Episcopia Sălajului. La această întâlnire au participat toți superiorii așezămintelor monahale din Eparhie.

În cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Petroniu și-a exprimat bucuria întrunirii în acest cadru și a îndemnat pe monahii și monahiile prezenți de față să continue cu râvnă împlinirea chemării asumate, felicitându-i de asemenea pentru toate realizările.

Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința, Exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, a subliniat faptul că în cadrul inspecțiilor administrative realizate în cursul anului s-a observat cu bucurie faptul că în așezămintele monahale există rânduială administrativă și gospodărească și se constată multă râvnă în cele spirituale.

De asemenea, Preacuvioșia Sa, care este și starețul nou înființatei Mănăstiri a Tuturor Sfinților din Zalău a prezentat stadiul întocmirii documentației legate de începere a lucrărilor de construcție.

În continuare, au luat cuvântul toți cei prezenți, aducând în discuție dificultățile și încercările întâmpinate în activitatea duhovniească și administrativ-gospodărească, dar și împlinirile și bucuriile din cadrul obștilor monahale în care viețuiesc.CONCURSUL “CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” ÎN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Cu binecuvântarea Preasfiţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj va organiza sâmbătă, 14 martie 2015, începând cu ora 9.00, la Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnţiu” Zalău, etapa judeţeană a Concursului naţional interdisciplinar (română-religie), "Cultură şi spiritualitate românească" la care s-au înscris 95 de elevi.
Aflat la a cincia ediţie, acesta se adresează elevilor din clasele V-VIII capabili de performanţă şi are ca scop valorificarea componentei de antropologie culturală din programele disciplinelor limba şi literatură română şi religie.
Conform Regulamentului specific privind organizarea concursului, competiţia se va desfăşura pe următoarele două nivele: Natura între cer şi pământ (clasele V-VI) şi Omul între sacru şi profan (clasele VII-VIII). În cele două ore avute la dispoziţie, elevii îşi vor demonstra abilităţile de interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre lume.
La etapa naţională, care se va desfăşura în perioada 14-17.05.2015 la Vânători judeţul Neamţ, vor participa primii doi elevi care au obţinut punctajul cel mai mare, la fiecare nivel.

Inspector şcolar,
Prof. Claudia BohaConferințe administrative la protopopiatele din Episcopia Sălajului

Marți, 10 martie 2015, la cele trei protopopiate din cadrul Episcopiei Sălajului s-au desfășurat conferințele administrative lunare cu preoții din Eparhie. Astfel au fost prezentate referate având ca punct de pornire tematica privind Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi. Tema dezbătută a fost comună la toate cele trei protopopiate și anume „Coordonatele istorice ale misiunii parohiei ortodoxe române în trecut şi azi”, fiind aprofundate subcapitolele „Mărturii biblice şi patristice despre primele forme de organizare a comunităţilor şi parohiilor creştine” și „Definirea şi rolul eclesiologic al parohiei (comunităţii) ortodoxe în păstrarea şi transmiterea învăţăturii de credinţă”. La Protopopiatul Zalău, conferința a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Florin Ardelean de la Parohia Mineu, la Protopopiatul Șimleu Silvaniei, de către Preacucernicul Părinte Florin Hosu de la Parohia Sălăjeni, iar la Protopopiatul Jibou, conferința a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Luca Vasile Cornel de la Parohia Glod.

Pe lângă această temă, la Protopopiatul Jibou a fost dezbătută și problema necesității administrării Tainei Botezului pentru cei reveniți la ortodoxie.

După prezentarea referatelor și a dezbaterilor pe tema acestora, Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspectorul pentru catehizare parohială, a prezentat preoților din protopopiatele Zalău și Jibou date privind Concursul Național de miniproiecte cu caracter misionar-filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”.

La Protopopiatul Șimleu Silvaniei, la ședință a fost și Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, consilierul social al Eparhiei, care a făcut cunoscut preoților implicați în prestarea de servicii sociale noile reglementări pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale și oportunitatea continuării proiectului finanțat de Consiliul Județean Sălaj pentru activitățile sociale desfășutate de unitățile de cult.

De asemenea, la fiecare protopopiat a fost prezent câte un delegat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență care a prezentat normele pentru prevenirea incendiilor și amenajarea punctului PSI la locașurile de cult din județ.Numeroase personalităţi ale vieţii publice susţin ora de religiePărinţii din întreaga ţară s-au solidarizat, în ultimele zile, într-un efort fără precedent în istoria noastră postdecembristă, pentru a apăra dreptul propriilor copii de a cunoaşte, într-o formă structurată şi adaptată principiilor didactice, credinţa în care au fost botezaţi. În ajutorul părinţilor au venit cu mult entuziasm numeroase personalităţi ale vieţii publice, care apreciază ora de religie ca pe un bun spiritual inalienabil al poporului român sau ca pe o şansă a tinerei generaţii de a cunoaşte şi asimila valori fundamentale ca iubirea, bunătatea, mila, dreptatea. Vă prezentăm în continuare mărturiile şi mesajele câtorva dintre numele îndrăgite din lumea culturală, artistică, mediatică şi chiar sportivă.

„Religia «instigă» la bunătate“

Daniel Buzdugan - actor, prezentator TV, realizator de programe radio: „Sunt pentru predarea religiei în şcoală! Religia înseamnă iubire, adevăr, bunătate! Este doar o oră pe săptămână printre alte zeci de ore petrecute pe tentantele calculatoare, smartphone-uri sau tablete! Religia ne învaţă că nu despre Cola este vorba în perioada Crăciunului. Copilul învaţă de mic despre Dumnezeu, ceea ce îi va da o stare de siguranţă şi de speranţă. Dumnezeu este Lumina şi Adevărul şi viitorul adult va şti că cineva acolo sus îl iubeşte şi îl protejează, în ciuda tuturor lucrurilor neplăcute pe care le îndură. Copilul va creşte cu frică de Dumnezeu şi asta nu-i deloc rău, pentru că astfel viitorul adult va fi mai cumpătat şi mai atent la toate acţiunile pe care le va întreprinde. Religia ne învaţă că viaţa noastră nu se sfârşeşte aici pe pământ, aşa cum s-a demonstrat şi ştiinţific. Religia face parte din structura şi cultura noastră naţională. Religia îl va învăţa pe viitorul adult să nu intre în depresie, să nu se sinucidă, să nu o ia pe căi greşite, să respingă avortul şi să întindă o mână de ajutor aproapelui său. Religia «instigă» la bunătate şi te face să te gândeşti de două ori înainte să comiţi o nedreptate sau o răutate. Înscrieţi-vă copilul la ora de religie până pe 6 martie!“

„Şcoala, Familia şi Biserica trebuie să lucreze corect şi complet în a face ca ora de religie să rămână acolo unde trebuie să fie“.Liana Stanciu - prezentatoare de radio şi televiziune: „Eu am acest regret că nu am timp suficient să petrec cu copilul meu. În această situaţie, eu, ca mamă, deleg Şcoala să facă ce nu pot face eu, adică să întregească nivelul de educaţie şi învăţătură al copilului meu. Am încredere în Şcoală! Am încredere în Biserică! Şcoala, Familia şi Biserica formează un triunghi important şi cred că aceste trei instituţii trebuie să lucreze corect şi complet în a face ca ora de religie să rămână acolo unde trebuie să fie“. „Eu cred că mama face tot ce-i mai bun pentru copilul ei! Eu cred că Şcoala transmite mai mult decât informaţii. Eu cred în puterea sufletului! Semnează acum pentru ora de religie!“

„Eu am crescut cu ora de religie şi consider că a născut nişte valori în mine“

Ştefan Mihalache (Connect-R) – artist muzical: „Sfatul meu, ca părinte, este să cereţi pentru copiii voştri ora de religie! Cred că nu ne putem lipsi copiii de cel mai frumos model care a existat în această lume: Domnul Iisus Hristos. Cred că nu ne putem lipsi de Dumnezeu. Eu am crescut cu ora de religie şi consider că a născut nişte valori în mine. Cum să nu lupt pentru adevăr? Eu cred că toleranţa stă în puterea iubirii“.

„Credinţa ortodoxă pentru poporul român este ca limba română“

Dan Puric - actor şi scriitor: „Poporul român, limba română şi creştinismul, toate trei sunt concrescute. În clipa în care ai scos unul dintre aceste elemente, ai mutilat esenţa poporului român. Credinţa ortodoxă pentru poporul român este ca limba română: nu este nici facultativă, nici obligatorie, ci doar este! În clipa în care cineva vrea să se elimine credinţa ortodoxă din humusul acesta sufletesc, acest lucru poate fi considerat un atentat asupra fiinţei noastre. De aceea, actul mărturisirii astăzi este un act de igienă şi de sănătate. Şi cum adevărul astăzi este egal cu sănătatea noastră sufletească, cum oare nu voi mărturisi adevărul?! Sunt obligat pentru propria mea sănătate şi pentru sănătatea neamului românesc să mărturisesc“. „A vedea frumosul din România depinde de frumosul din noi şi ca să vedem frumosul trebuie să avem starea îndrăgostiţilor. A te reîndrăgosti de propria ta ţară înseamnă a crede în Dumnezeu, iar fundamentul credinţei este iubirea. Copilul iubirii este frumosul. Într-o lume care se urâţeşte în fiecare zi cu o viteză fantastică, nu putem vorbi de înfrumuseţare, ci de ochiul care vede frumosul până şi în acest dezastru.“

„Aceste performanţe nu le puteam realiza fără ajutorul lui Dumnezeu!“

Elisabeta Lipă, campioană mondială la canotaj: „Nu mai ţin minte numărul medaliilor câştigate în carieră, dar ştiu foarte bine că fiecare victorie a fost o mândrie pentru părinţii şi bunicii mei, pentru satul, ţara şi tradiţiile în care m-am născut. Prin aceste performanţe am descoperit lumea şi prin ele sunt apreciate în întreaga lume, dar sigur aceste performanţe nu le puteam realiza fără ajutorul lui Dumnezeu!“

Poezia lui Daniel Buzdugan pentru ora de religie
„Vă invit să încercăm,
Ca părinţi, chiar dacă-i greu,
Pe cei mici să-i îndrumăm
Să mai creadă-n Dumnezeu.
Chiar aşa, vreţi ca nici unul
Să nu-şi mai aduc-aminte
Cum că Paştele, Crăciunul
Sunt zile atât de sfinte?
Religia-i „cumpătare“,
Le dă celor mici un trai,
Cu lumină şi răbdare,
Visul de-a ajunge-n Rai.
Lăsaţi-i la Cele Sfinte,
Nu-i nimic curat pe lume
Ca micuţii ce-nainte
De somn spun o rugăciune.
Cei mici, de n-ar fi credinţa
Ar avea inima goală.
Buzdu din toată fiinţa
E pentru religie în şcoală!“Liturghie Arhierească la Parohia Gălpâia

Duminică, 1 martie 2015, credincioșii Parohiei Gălpâia au îmbrăcat straie de sărbătoare, fiind prezenți în număr mare la biserica satului. Bucuria a fost dată de prezența în mijlocul lor a Preasfințitului Părinte Petroniu, prilej cu care a fost săvârșită Sfânta Liturghie. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan, parohul bisericii și Preacucernicul Părinte Mihai-Adrian Dobocan de la Parohia Recea Mică.

La finalul Sfintei Liturghii s-a dat citire pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.

În cuvântul rostit în continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a făcut un scurt istoric al Bisericii creștine, vorbind despre apariția ereziilor, precum și despre combaterea acestor erezii în cadrul Sinoadelor Ecumenice, până la Sinodul al VII-lea Ecumenic, când a fost combătut iconoclasmul. În Duminica Ortodoxiei noi sărbătorim practic biruința Bisericii împotriva tuturor rătăcirilor, a arătat Preasfinția Sa.

În acest context, Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat și importanța orei de religie pentru formarea morală e copiilor, arătând faptul că este de datoria noastră ca și creștini să susținem educația religioasă a copiilor noștri.

După săvârșirea Sfintei Liturghii a fost sfințită o troiță în curtea casei parohiale. În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit și casa parohială, în urma lucrărilor efectuate după venirea noului preot.

Veche așezare românească, satul Gălpâia a fost atestat documentar pentru prima dată la 13 iulie 1350 într-un act oficial al regelui Ludovic al Ungariei.

Prima biserică a satului despre care avem date este biserica veche din lemn, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, atribuită de tradiţie anului 1575. Biserica este construită din bârne de stejar, având acoperişul în două ape, învelită cu şindrilă de brad. Interiorul bisericii a fost acoperit cu pictură, din care se mai păstrează doar puţine urme. Prispa cu arcade cioplite de pe latura de sud a fost adăugată în secolul al XVIII-lea, probabil în anul 1769, dată notată pe o grindă a peretelui de sud.

În anul 1939, prin grija Veturiei Goga, biserica a fost strămutată la Ciucea, în județul Cluj, în incinta conacului lui Octavian Goga.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, probabil după anul 1827, la Gălpâia a luat ființă o școală confesională. După tradiţia locală copiii învăţau carte într-o casă donată de un sătean fruntaş. În fiecare an alt sătean îşi dona casa pentru şcoală. Cântăreţii bisericii făceau carte pe rând cu copiii, fiecare câte o săptămână. La sfârşitul săptămânii, preotul făcea un mic examen ca să se convingă dacă într-adevăr cântăreţul s-a ocupat de copii.

În 1866 locuitorii, potrivit mijloacelor de care dispuneau, edifică o şcoală din nuiele, acoperită cu scânduri şi prevăzută cu ferestre. Şcoala avea o sală de învăţământ şi o cameră pentru învăţător. Mobilierul acestei şcoli era format din patru bănci lungi cât sala, o masă, un scaun şi o tablă pe care se scria cu var de pe munții Meseş.

În 1891 se construiește o nouă școală cu ajutorul Consistoriului Mitropolitan din Sibiu și prin donațiile locuitorului satului. În noaptea de 28/29 august 1923, un foc năpraznic s-a dezlănţuit asupra comunei, distrugând 30 de gospodării. În flăcările acestea a ars şi şcoala cu întreg mobilierul şi arhiva, fapt pentru care se purcede la ridicarea unei noi școli, care va fi dată în folosință în anul 1926. Şcoala avea două săli de clasă, o locuinţă pentru director şi birou.

Biserica actuală a satului a fost ridicată între anii 1930-1938, fiind târnosită de către episcopul Nicolae Colan al Clujului, la 13 iunie 1938. Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil este în formă de cruce, având dimensiunile de 17 m lungime și 7 m lăţime.

Tânărul părinte Mihai Dobocan, actualul paroh al satului, a fost hirotonit preot în data de 26 februarie 2012, de către Preasfințitul Părinte Petroniu și încă de la început s-a făcut iubit în rândul credincioșilor, remarcându-se prin hărnicia și dăruirea Preacucerniciei Sale. Pe lângă activitatea pastoral-misionară bogată, părintele Mihai s-a dovedit a fi și un bun gospodar, Preacucernicia Sa efectuând lucrări de înnoire atât la locașul de cult, cât și la casa parohială.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro