Scară către cer - activități în cadrul cercului pastoral-misionar Băbeni, protopopiatul Jibou

Legătura sufletească dintre om şi Dumnezeu este o legătură bivalentă. Ea pleacă din două părţi: de sus în jos şi de jos în sus. În această legătură sunt angajaţi doi factori, Dumnezeu şi omul, şi pentru realizarea ei este nevoie de un anumit loc şi de anumite mijloace. Nu oricum şi oriunde creştinul se poate apropia de Dumnezeu. Lucrarea mântuirii neamului omenesc este o lucrare care vine de la Dumnezeu, dar angajează şi pe oameni. Individualismul religios întâlnit uneori este o aventură, iar când se multiplică duce la babilonie. Nimeni nu se poate mântui singur şi nu se poate declara sfânt.

În marea Sa iubire de oameni Dumnezeu a trimis în lume pe Unul-născut Fiul Său, Iisus Hristos, care ne-a adus harul mântuitor. El a întemeiat un aşezământ divino-uman, Sfânta Biserică, care ne împărtăşeşte harul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Ea este pe pământ „poarta cerului”, dar şi „inima lumii”.

Bisericii i s-a dat puterea şi mijloacele să unească pe Dumnezeu cu oamenii. Scara pe care a văzut-o Iacob, avea un capăt pe pământ, iar cu celălalt atingea cerul. Era legată de realităţile vieţii şi ale lumii. Pe ea coborau îngerii care aduceau harul cel nevăzut al lui Dumnezeu şi cu ajutorul ei urcau oamenii la cer. Prin Iisus Hristos şi prin Biserica întemeiată de El pe pământ s-a încheiat un nou legământ între Dumnezeu şi oameni. Dumnezeu a venit la om, l-a cercetat şi i-a dat puterea şi mijloacele să se întoarcă „acasă”. Locul unde se săvârşeşte această comunicare a energiilor necreate, a harului dumnezeiesc este Biserica. Ea este „laboratorul” în care puterile omului de atâtea ori slabe şi paralizate din cauza păcatului, se întâlnesc cu harul sfinţitor dat prin Iisus Hristos de Dumnezeu –Tatăl şi împărtăşit de Duhul Sfânt.

Ca o mamă duhovnicească, Biserica ne naşte ca fii ai lui Dumnezeu prin Taina Botezului, ne întăreşte în vârtute prin „pecetea darului Duhului Sfânt”, ne luminează mintea cu adevărul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi, ne sfinţeşte şi ne înnoieşte viaţa prin Sfintele Taine, şi ne dă arvuna vieţii veşnice prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului.

Având în vedere importanţa covârşitoare pe care o are Biserica în viaţa creştinilor, pentru lucrarea mântuirii, noi preoţii: Grigore Pop, din Parohia Surduc; Ioan Şvab, din Parohia Băbeni; Vasile Avram, din Parohia Lozna; Teodor Iacob, din Parohia Ciocmani; Firmilian Gavruş, din Parohia Văleni; Grigore Vid, din Parohia Solona; Lucian Chiş, din Parohia Cristolţ; Ionuţ Papiţă, din Parohia Cristolţel şi Vasile Mărcean, din Parohia Valea Loznei, din cadrul cercului misionar-pastoral coordonat de pr. Ioan Şvab, din Protopopiatul Jibou, Episcopia Sălajului, conştienţi de misiunea pe care o avem pentru mântuirea sufletelor celor încredinţaţi nouă spre părintească păstorire, ne-am făcut un obicei ca în fiecare an în Postul Mare, şi nu numai, să ţinem seri duhovniceşti, în fiecare parohie din cele amintite, prin săvârşirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite şi a Tainei Sfântului Maslu, acum în perioada postului, slujbe săvârşite în sobor. La finalul sfintelor slujbe, în toate parohiile s-a ţinut de către fiecare preot prin rotaţie, câte o cuvântare tematică, adecvată acestei perioade duhovniceşti pe care o parcurgem, cu scopul de a-i ţine pe credincioşi mai aproape de izvorul harului – Sfânta Biserică.
Binecuvântează Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale!

Preot Ioan ŞvabConcursul naţional „Copilul în familie” în Protopopiatul Jibou

În după amiaza zilei de joi 14 aprilie 2011,cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, s-a finalizat etapa pe protopopiat a concursului naţional „Copilul în familie” în protopopiatul Jibou.
Lucrările la cele două secţiuni literară şi artistică au fost evaluate în conformitate cu metodologia concursului de o comisie formată din: Preacucernicul Părinte Inspector pentru catehizare Silviu Boha, Preacucernicul Părinte Protopop al Jiboului Dan Dregan, Preacucernicul Părinte Vasile Danciu -coordonator al circumscripţiei catehetice Jibou şi Preacucernicul Părinte Alexandru Bande - coordonator al circumscripţiei catehetice Ileanda.
În urma evaluării lucrărilor au fost acordate următoarele premii:
a)Secţiunea literară:
•Premiul I: Both Ionuţ, clasa a VI-a – Parohia Gostila
•Premiul II: Prodan Ioana -Iulia, clasa a VII-a – Parohia Cristolţ
•Premiul III: Vlad Andrei, clasa a VI-a – Parohia Gâlgău
b)Secţiunea artistică:
•Premiul I: Blaga Cătălin, clasa a VI-a – Parohia Buzaş
•Premiul II: Chira Andreea, clasa a VI-a – Parohia Rus
•Premiul III: Vîrvaş Adrian, clasa a V-a – Parohia Gâlgău
Câştigătorii premiilor I la cele două secţiuni s-au calificat la faza pe episcopie.
Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi organizate în Săptămâna luminată.Concursul naţional „Copilul în familie” în Protopopiatul Zalău

Joi 14 aprilie 2011, cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, s-a finalizat etapa pe protopopiat a concursului naţional „Copilul în familie” în protopopiatul Zalău.
Lucrările la cele două secţiuni literară şi artistică au fost evaluate în conformitate cu metodologia concursului de o comisie formată din: Preacucernicul Părinte Inspector pentru catehizare Silviu Boha, Preacucernicul Părinte Protopop al Zalăului Ştefan Lucaciu, Preacucernicul Părinte Radu Barbor - coordonator al circumscripţiei catehetice Cehu Silvaniei şi Preacucernicul Părinte Daniel Blaj- coordonator al circumscripţiei catehetice Zalău.
În urma evaluării lucrărilor au fost acordate următoarele premii:
a) Secţiunea literară:
•Premiul I: Revnic Cosmin, clasa a VIII-a – Parohia Hereclean
•Premiul II: Mărcuţ Oana, clasa a VIII-a – Parohia Cehu Silvaniei
•Premiul III: Mureşan Iulia, clasa a V-a – Parohia Sfânta Vinere Zalău
b) Secţiunea artistică:
•Premiul I: Dominan Diana, clasa a VI-a – Parohia Cehu Silvaniei
•Premiul II: Chiş Ionuţ, clasa a V-a – Parohia Sfânta Vinere Zalău
•Premiul III: Olăhuţ Rareş, clasa a VI-a – Parohia Cehu Silvaniei
Câştigătorii premiilor I la cele două secţiuni s-au calificat la faza pe episcopie.
Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi organizate în Săptămâna luminată.Şedinţă administrativă la sediul Protopopiatului Jibou

administrativă a acestui an. În cadrul şedinţei s-a susţinut, de către părintele Daniel – Nelu Baboş, de la parohia Cuceu, conferinţa cu titlul: “Botezul – diferenţe interconfesionale”, pe baza căreia s-au purtat, apoi, discuţii între preoţii prezenţi.

Cu această ocazie s-a înmânat fiecărui preot Pastorala Preasfinţitului Petroniu la Învierea Domnului.

În continuare, s-a anunţat organizarea Colectei pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, colectă care se va desfăşura între cele două Praznice Împărăteşti: Învierea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt, şi se vor folosi chitanţiere speciale primite, de fiecare parohie, de la Patriarhia Română.

S-au discutat, apoi, alte probleme care-i privesc pe preoţii din Protopopiatul Jibou. Ca problemă liturgică, s-a reiterat Taina Botezului de la miruire până la Otpust.

Următoarea şedinţă se va ţine în data de 10 mai şi va avea de dezbătut conferinţa cu tema: “Botezul – moarte şi înviere cu Hristos”, susţinător fiind părintele Lucian – Sabin – Gabriel Chiş, de la parohia Cristolţ.

La final, părintele protopop Dan Dregan a felicitat preoţii care-şi serbează ziua de naştere în această lună şi care oferă tuturor preoţilor prezenţi la şedinţă o agapă frăţească şi le-a urat tuturor: “Sărbători cu pace şi fericire”.

Protopop Dan DreganConcursul naţional „Copilul în familie” în Protopopiatul Şimleu Silvaniei

Marţi, 12 aprilie 2011, cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, s-a încheiat etapa pe protopopiat a concursului naţional „Copilul în familie” în protopopiatul Şimleu-Silvaniei.
Lucrările înscrise la cele două secţiuni literară şi artistică au fost evaluate, în conformitate cu metodologia concursului, de o comisie formată din: Preacucernicul Părinte Inspector pentru catehizare Silviu Boha, Preacucernicul Părinte Protopop al Şimleului Vasile Boşca şi Preacucernicii Părinţi Cosmin Porcar, Claudiu Popiţ şi Augustin Câmpean, coordonatori ai Circumscripţiilor Catehetice Şimleu-Silvaniei, Nuşfalău şi Crasna.
În urma evaluării lucrărilor au fost acordate următoarele premii:
a) Secţiunea literară:
•Premiul I: Diana Silaghi, clasa a VIII-a – Parohia Bănişor
•Premiul II: Diana Crişan, Parohia Şimleu-Silvaniei I
•Premiul III: Andrei Câmpean, Parohia Bănişor
b)Secţiunea artistică:
•Premiul I: Ioana Gligor, clasa a VIII-a – Parohia Cerâşa
•Premiul II: Alexandra Gligor, Parohia Cerâşa
•Premiul III: Mădălina Chiş, Parohia Fizeş
Câştigătorii premiilor I la cele două secţiuni s-au calificat la faza pe episcopie. Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi organizate în săptămâna luminată.Concertul de muzică religioasă "Lumina lui Hristos luminează tuturor"

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Episcopia Sălajului în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj organizează duminică, 10 aprilie 2011, de la ora 18.00, la Catedrala Episcopală din Zalău, prima ediţie a Concertului de muzică religioasă „Lumina lui Hristos luminează tuturor”. Concertul va fi susţinut de:
- Corul Sf. Familie al Parohiei Greco-Catolice „Sf. Familie” din Zalău, dirijor prof. Grigore Grigoruţ;
- Corul „Lumina lină” al Catedralei Episcopale din Zalău, dirijor prof. Ciprian Ghiurco;
- Corul Liceului Ortodox „Sf. Nicolae” din Zalău, dirijor arh. Adrian Onica;
- Grupul vocal – instrumental al Secţiei Şcoala Populară de Arte şi Meserii a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, dirijor Sergiu Homone, conducerea muzicală prof. Ştefan Iorga.Concursul naţional Biserica, locaş de închinare

În data de 8 aprilie s-a încheiat perioada de înscriere la Concursul naţional Biserica, locaş de închinare.
Au fost înscrise un număr total de 1306 lucrări (803 la secţiunea pictură-desen, 201 la secţiunea colaje şi 302 la secţiunea fotografie), coordonate de 336 de cadre didactice din 36 de judeţe (Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea).
Acest concurs se organizează la nivel naţional cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Petroniu, de către Episcopia Sălajului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Sălaj, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa’’, Zalău, Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuţiu”, Zalău.
Următoarele etape ale concursului se vor desfăşura după următorul grafic:
1.Evaluarea lucrărilor: 8.04.2011- 4.05.2011
2.Realizarea revistei virtuale: 4.05.2011- 10.05.2011
3. Vernisajul expoziţiei: luna mai, 2011
4. Expedierea diplomelor şi a premiilor: mai-iunie 2011Vreau să aflu!

Miercuri, 30 martie 2011, în Sala Media a Liceului Ortodox Sf. Nicolae Zalău, a avut loc lansarea proiectului de informare Vreau să aflu! Acest proiect, iniţiat de Episcopia Sălajului prin Asociaţia Filantropia Porolissum, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, în liceele din judeţ, are ca obiective
-Conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei în vederea pregătirii tinerilor pentru viaţa de familie.
-Urmările fizice şi psihice ale avortului-prezentarea consecinţelor avortului
-Informarea tinerilor despre posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei şi a existenţei unui centru de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în risc de sarcină ,
Scopul este reducerea numărului de avorturi din Judeţul Sălaj(Conform datelor statistice furnizate de către D.S.P, făcute publice în Magazin Sălajean în ultimul an, au fost inregistrate 330 de avorturi dintre care 43 la tinere cu vârsta cuprinsă între 15- 19 ani, statistică irelevantă însă, ţinând cont de faptul că majoritatea avorturilor sunt efectuate în cabinete private)
Prezentarea proiectului a fost făcută profesorilor de religie implicaţi de către Prof. Claudia Boha, Inspector de specialitate, Pr. Claudiu Nechia, Inspector Social al Episcopiei Sălajului şi Preşedinte al Asociaţiei Filantropia Porolissum, Prof. Alina Blaj şi Darius Porumb, Director al Centrului Social de Urgenta Zalău (Coordonatori ai prezentului proiect)

Actiunile acestui proiect, se vor desfăşura conform următorului grafic:
31 marie-4 aprilie 2011, elaborarea unui chestionar care să surprindă nivelul informaţional al elevilor vizavi de această problemă/ asteptari de la un astfel de proiect;
5 aprilie- 8 aprilie 2011 aplicarea chestionarului;
6 aprilie -15 aprilie elaborarea sistematica a materialelor de informare in format word, audio şi video;
3 mai -27 mai derularea efectivă a campaniei de informare în licecele din Judeţul Sălaj, dezbateri cu elevii a problemelor legate de avort, relaţiile dintre tineri, responsabilitate, familie, soluţii;
17 mai -27 mai tiparirea, fluturaşi, afişe de de promovare a Centrului de Informare- Consiliere Sf. Nicolae;
28 mai-5iunie 2011 Organizarea unor conferinte pe această temă în oraşele Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou;
6 iunie 10 iunie - Evaluarea proiectului.Preasfințitul Părinte Petroniu participă la Conferința „Sfântul Duh - sfințenia noastră”

În perioada 30 martie - 1 aprilie, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, se desfășoară lucrările Conferinței Teologice „Sfântul Duh - sfințenia noastră”. Această conferință este organizată de Centrul Ecumenic Duhovnicesc al Diakoniei din Neuendettelsau în colaborare cu Mitropolia Ardealului. Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu participă la această consultare teologică evanghelică-ortodoxă, Preasfinția Sa fiind moderatorul discuțiilor din cea de a doua zi a Conferinței.
Principalele teme aflate pe agenda conferinței sunt: „Darurile Sfântului Duh - mijloace de întărire și comuniune duhovnicească a mădularelor trupului tainic al Domnului”; „Sfântul Duh vine în ajutorul slăbiciunii noaste (Romani 8, 26) - despre dinamica Sfântului Duh”; „Darul libertății - despre dimensiunea religioasă și etică a învățăturii despre Sfântul Duh”; „Harul dumnezeiesc și îndumnezeitor - expresie a unității Bisericii lui Hristos. O abordare ecumenică”; „Domnul de viață făcătorul - Duhul Teognosiei, al comuniunii frățești - koinonia și al sfințirii/îndumnezeirii omului”; „Fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt (Levitic 19,2?) - reflecții teologico-practice despre sfințenie ca experiență și formă de viață”.Seri duhovniceşti la Jibou

În duminicile din Postul Mare, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, după slujba Vecerniei, la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Jibou se organizează seri duhovniceşti. La iniţiativa Preacucernicului Părinte Protopop Dan Dregan şi în colaborare cu Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” din oraş, respectiv cu profesoara de religie, doamna Cristina Mureşan, s-au fixat temele acestor seri duhovniceşti. Temele vizează, în special, problemele cu care se confruntă tinerii în societatea contemporană. Astfel, în această a 3-a duminică din Post, 27 martie, biserica din Jibou l-a avut ca invitat pe Preacucernicul Părinte Dr. Gabriel – Viorel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului şi lector al Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca, care a susţinut prelegerea cu titlul „Pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie”. La final, între invitat şi tinerii prezenţi s+a purtat un dialog duhovnicesc ziditor.
Amintim şi numele preoţilor invitaţi până acum, cât şi a celor care vor urma, precum şi temele care au fost sau urmează a fi abordate: -în duminica întâia din Post, 13 martie, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, inspectorul social al Episcopiei Sălajului: “Despre avort”; -în duminica a 2-a din Post, 20 martie, Preacucernicul Părinte Ionuţ – Marcel Pop, directorul Liceului Teologic “Sfântul Nicolae” din Zalău: “Despre viaţa de familie”; -în duminica a 4-a din Post, 3 aprilie, va fi prezent Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspectorul pentru cateheză parohială al Episcopiei Sălajului, care va susţine prelegerea cu tema: “Creşterea copiilor în duhul spiritualităţii creştine”; -în duminica a 5-a din Post, 10 aprilie, este invitat Preacuviosul Părinte Protosinghel Antonie Pinţa, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului şi directorul spiritual al Liceului Teologic “Sfântul Nicolae” din Zalău, care va vorbi despre: “Tinerii şi viitorul Ortodoxiei”; -în duminica a 6-a din Post, 17 aprilie, va incheia acest ciclu de seri duhovniceşti Preacuviosul Părinte protosinghel Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba, care va expune “Regula de aur a creştinismului” (Matei 7, 12).
Aceste întâlniri se bucură deja de mare interes, temele având un impact binefăcător asupra tinerilor prezenţi. Punând întrebări şi primind răspunsurile adecvate, ei se edifică asupra problemelor care-i frământă în această perioadă deosebit de importantă din viaţa lor.

Prot. Dan Dregan
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro