Proiectul catehetic „Nu uita că eşti creştin”

Luni 13.06.2011, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu Episcopul Sălajului, sub coordonarea PC părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială şi cu îndrumarea PC părinte Augustin Câmpean, Coordonatorul Circumscripţiei Catehetice Crasna, în Parohia Ortodoxă Horoatu-Crasnei Protopopiatul Şimleu-Silvaniei, în după amiaza zilei praznicului închinat ”Sf. Treimi” s-a finalizat proiectul: ”Nu uita că esti creştin!”
În acest proiect ce a coincis cu sfârşitul anului catehetic şi care s-a desfăşurat pe parcursul lunilor mai-iunie, au fost implicaţi 180 de copiii din 8 parohii aparţinătoare Circumscripţiei catehetice Crasna însoţiţi de preoţii parohi din: Ban, Bănişor, Crasna, Cizer, Horoatu Crasnei, Huseni, Marin, Peceiu, profesori şi învăţători ai Şcolilor Gimnaziale Bănişor, Crasna şi Horoatu-Crasnei.
Prin acest proiect am încercat să-i conştientizăm pe copiii că prin taina Sf. Botez pe care am primit-o cu toţii, încă de la început ei au fost uniţi cu Hristos pe baza credinţei naşilor şi a părinţilor. Botezul are o însemnătate deosebită în viaţa oricărui creştin, prin el primim pecetea dumnezeirii, nobleţea şi superioritatea unei vieţi noi, prin el ne integrăm în marea familie a lui Dumnezeu, familia creştină sau Biserica lui Hristos. Prin botez noi devenim creştini, însă calitatea de creştin nu trebuie să se reducă doar la actul botezului. A fi creştin înseamnă să te angajezi într-un proces permanent de schimbare in bine a vieţii după modelul suprem care este Hristos, proces care începe de la botez dar care durează toată viaţa. Dorinţa de schimbare în bine, revitalizarea capacităţii de luptă împotriva păcatului şi conştientizarea permanentă a calităţii de creştin sunt punctele pe care acest proiect şi-a dorit să le atingă şi le-a atins.
Obiectivul principal al activităţii noastre, a fost mai întâi de toate întâlnirea tinerilor din diferite parohii, întâlnire care să deschidă căi de comunicare directă, de la persoană la persoană şi pentru aceasta întâlnirea trebuia să aibă un scop comun, necompetiţional ci din contră foarte amical, iar acesta a fost cântarea de laudă adusă lui Dumnezeu. Sub acest aspect a fost gândită întâlnirea noastră adică al cântării religioase şi al poeziei creştine dar şi promovarea portului popular specific fiecărei zone a participanţilor.
Întâlnirea a debutat cu săvârşirea slujbei de Te-Deum, după care pr. coordonator al circumscripţiei Crasna Augustin Câmpean a reliefat pe scurt importanţa acestei întâlniri, iar apoi grupurile de copii, rând pe rând, s-au succedat şi au interpretat cântările şi poeziile pregătite. Acest fapt a avut un puternic impact emoţional atât în rândul credincioşilor prezenţi, cât şi a copiilor. La încheierea programului artistic PC părinte inspector Silviu Boha a mulţumit tuturor participanţilor, menţionând beneficiile pe care le aduce în rândul copiilor, tinerilor şi credincioţilor programul ,,Hristos împărtăşit copiilor” care se derulează în întreaga Patriarhie Română.
La final PC părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, a acordat din partea Preasfinţitului Episcop Petroniu diplome de merit preoţilor cateheţi, dascălilor şi tuturor celor implicaţi în acest proiect.
La eveniment a fost prezent şi pr. protoiereu al Protoieriei Şimleu-Silvaniei Vasile Boşca şi domnul primar Iosif Şimon reprezentant al Consiliului Local Horoatu-Crasnei, care ne-au fost şi partener în cadrul proiectului.
Gazda a mulţumit tuturor pentru participare şi a invitat copiii şi însoţitorii lor la un pahar de suc şi alte delicatese pregătite special pentru ei, timp în care copiii au avut prilejul să se socializeze unii cu alţii.
Credem că această întâlnire a creat pe lângă latura liturgică a activităţii, punţi de comunicare între tineri care au devenit într-un timp extrem de scurt prieteni şi totodată dornici de noi astfel de activităţi.

Pr. coordonator
Câmpean AugustinProiect catehetic „Familia – imagine a Sfintei Treimi”

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Petroniu Episcopul Sălajului, sub coordonarea PC părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială şi sub îndrumarea PC părinte Cosmin Porcar, Coordonatorul Circumscripţiei Catehetice Șimleu-Silvaniei, în Parohia Ortodoxă Pericei Protopopiatul Șimleu-Silvaniei, în data de 12 iunie 2011, în prezenţa unui număr mare de credincioşi, s-a încheiat proiectul catehetic „Familia – imagine a Sfintei Treimi”.
La acest proiect au participat copii, din Circumscripţia catehetică Şimleu-Silvaniei, coordonaţi de preoţii cateheţi şi profesori din şcolile din Şimleu Silvaniei şi din Pericei şi Bădăcin. După participarea la Sfânta Liturghie, copiii din parohia Pericei coordonaţi de către preotul paroh Silviu Moca şi d-na profesoară Maria Braica au început programul artistic, urmaţi de copiii din parohia Bădăcin coordonaţi de preotul Dumitru Blaga şi d-na învăţătoare Florica Gal. Au urmat apoi copiii din parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva şi de la Şcoala Gim. Horea coordonaţi de către preotul Ioan Taloş, prof. Traian Albu şi prof. Maria Breje. În finalul programului, elevii de la Şcoala Gim. Silvania, coordonaţi de d-na Director Angela Maria Lipo şi prof. Mandiuc Luminiţa, Cristina Teieru şi Doina Porcar.
În finalul activităţilor cei 105 copii participanţi la proiect, au primit cadouri de la organizatori, iar preoţii şi profesorii care i-au pregătit au primit diplome de apreciere din partea Prea Sfinţitului Petroniu.

Pr Cosmin PorcarCampania ”Vreau să aflu” la final

La sediul Episcopiei Sălajului, echipa care a promovat campania antiavort ”Vreau să aflu” desfăşurată în liceele din judeţul Sălaj a făcut o evaluare a activităților desfășurate în acest proiect și a rezultatelor obținute.
Campania s-a încheiat în data de 1 iunie, când profesorii au organizat diferite activităţi.
La Grupul Şcolar “Mihai Viteazul” s-au realizat proiecţii de film pe această temă, s-au lipit afişe şi s-au împărţit pliante.
La Colegiul Tehnic “Alexandru Papiu Ilarian” au fost vizionate materialele antiavort din cadrul proiectului, s-au impărţit pliante, s-au expus afişe antiavort şi de informare asupra existenţei centrului de informare şi consiliere a persoanelor în risc de sarcină, s-a ţinut un moment de reculegere în cinstea copiilor nenăscuţi.
Elevii Liceului “Ion Agârbiceanu” Jibou, au încheiat proiectul prin expunerea unor afişe şi împărţirea de pliante la Grădina Botanică.
Elevii Liceului Pedagogic “Gheorghe Şincai” s-au pregătit pentru acest moment cu prezentări power-point, cu broşuri, pliante, au aprins lumânări, au adus flori şi s-au rugat pentru copiii nenăscuţi.
Activităţi similare s-au desfăşurat şi în celelalte licee din judeţ.
Cei implicați în aceste activități consideră că proiectul şi-a atins scopurile, acelea de a-i conştientiza pe elevi asupra urmărilor avortului şi de a-i informa asupra existenţei Centrului Sf. Nicolae. Liceeni au fost impresionaţi de ceea ce au vizionat şi au aflat din materialele campaniei.
Să dea Dumnezeu ca prin acest proiect să fie salvate vieţile unor copii care sunt chipul lui Dumenzeu, iar liceeni care în scurt timp îşi vor întemeia familii să-şi asume responsabilitatea naşterii şi creşterii copiilor lor.

Coordonatorii proiectului le mulţumesc profesorilor de religie din licee pentru colaborare.Sesiunea de referate: Familia în slujirea și promovarea vieții

Colegiul Naţional „Silvania”din Zalău a găduit şi în acest an, la ziua Praznicului Înaltarii Mântuitorului “Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice” ale elevilor la disciplina Religie. Această manifestare organizată cu binecuvântarea POreasfințitului Părinte Episcop Petroniu a avut ca temă Familia în slujirea și promovarea vieții. Comisia care a evaluat lucrărlie prezentate de elevi a fost alcătuită din prof. Bumbaş Dan, de la Grupul Şcolar “Mihai Viteazul” , prof. Costea Dan de la Liceul pedagogic “Gh. Şincai” din Zalău, preşedinte al comisiei fiind doamna inspector, Claudia Boha. În urma prezentării şi evaluătii lucrărilor au fost acordate trei premii după cum urmează: premiul I , lucrarea „Familia creştină - Betleemul credinţei” întocmită de elevul Pop Emilian de la Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, având ca şi coordonator pe prof. Porumb Cosmin – Cristian, premiul II, lucrarea “ Familia creştină la Sfântul Ioan Gură de Aur” întocmită de eleva Deac Diana de la Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, coordonator pr. Prof. Ciurbe Calin, iar premiul III, lucrarea “ Familia creştină” întocmita de elevele, Bican Flavia – Teodora şi Ciocian Corina de la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalau, coordonator prof. Avram Dan. Toţi elevii au fost felicitaţi pentru ceea ce au realizat, dar mai ales pentru efortul depus şi aplecarea lor spre disciplina Religie.

Pr. Prof. Calin Ciurbe,
Colegiul Naţional “Silvania” ZalăuPentru copiii nenăscuți și ... pentru cei ce se vor naște

În ziua 1 iunie 2011, în cadrul proiectului de parteneriat educaţional „Vreau să aflu”, proiect desfăşurat cu binecuvântarea PS. Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, în incinta Grădinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou, a avut loc o mică acţiune, cu scopul aducerii aminte a faptului că, sunt copii care fără voia lor, ci doar prin „purtarea de grijă” a altora, nu s-au putut bucura alături de alţi copii de această minunată zi dedicată lor, deoarece, din varii „motive”, nu au avut voie să se nască.
Această acţiune a constat în aprinderea unei lumânări în memoria copiilor avortaţi, în afişarea şi împărţirea de materiale informative privitoare la acest aspect al zilelor noastre, crud şi zguduitor pentru unii, foarte normal şi firesc pentru alţii.
Această acţiune nu ar fi fost posibilă fără ajutorul unor oameni deosebiţi, care au dat importanţă acestui delicat subiect. Este vorba despre doamna profesoară Elena Fati, domnul director al Grădinii Botanice „Vasile Fati”, Dr. Cosmin Sicora, angajaţi ai instituţiei, elevi ai clasei a XI-a B a Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, coordonaţi de doamna profesoară de religie Cristina Mureşan.
Nădăjduim ca acest mic gest să aibă ecou în timp şi să dea tuturor de gândit. Şi chiar daca un singur sufleţel va fi salvat în urma acestei acţiuni, înseamnă că nimic nu a fost şi nu este în zadar.

Prof. Cristina Mureşan
Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” JibouProiectul catehetic „Bucurie şi unitate prin familia ortodoxă”

Joi, 2 iunie 2011, de Praznicul Înălţării Domnului la Cer, cu binecuvântarea Preasfinţitului Petroniu Episcopul Sălajului, sub coordonarea PC părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială şi sub directa îndrumare a PC părinte Vasile Danciu, Coordonatorul Circumscripţiei Catehetice Jibou, în Parohia Ortodoxă Tihău, Protopopiatul Jibou, păstorită de Preacucernicul Părinte Augustin Sălăjan, s-a finalizat proiectul catehetic ,,Bucurie şi unitate prin familia ortodoxă”.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor februarie – iunie 2011, şi a avut ca scop îmbogăţirea vieţii spirituale a copiilor şi cultivarea valorilor creştine. Astfel fiecare copil trebuie să fie conştient că este membru activ al ,,Familiei ortodoxe”, că viaţa lui manifestată prin Biserică îi pune în valoare personalitatea, dându-i posibilitatea de a interacţiona şi a se cunoaşte cu ceilalţi, de a-şi destăinui problemele, dar şi de a găsi soluţiile cele mai bune la acestea.
După slujba Vecerniei, soborul de preoţi prezenţi, au sfinţit crucile eroilor neamului românesc din curtea bisericii apoi s-au desfăşurat activităţile proiectului catehetic, sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Vasile-Adrian Danciu, coordonator al Circumscripţiei catehetice Jibou.
La activităţile artistice au participat copiii de la grupele de cateheză din parohiile Brâglez, Cristolţ, Inău, Jibou II, Tihău, însoţiţi de către Preacucernicii Părinţi Alin-Aurel Butaş, Sabin-Lucian Chiş, Mirel-Claudiu Bene, Gheorghe Longodor, Augustin Sălăjan precum şi elevi de la Grupul Şcolar Surduc, coordonaţi de domnul profesor Vasile Şoimuşan.
La finalul evenimentului PC părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, a înmânat diplome de merit din partea Preasfinţitului Episcop Petroniu, celor care i-au pregătit pe copii.
La eveniment pe lângă elevi, părinţi şi credincioşi au participat oficialităţi judeţene şi locale, precum şi Preacucernicul Părinte Dan Dregan protopopul Jiboului.
Proiectul s-a dovedit a fi un real succes, scopul acestuia fiind atins, ,,prelungirea familiei biologice în cea duhovnicească din Biserică”, fiecare copil simţindu-se ca acasă.
În final, copiii au fost răsplătiţi cu dulciuri din partea Părintelui-paroh şi a Comitetului parohial, iar preoţii au fost invitaţi la o agapă de către preotul paroh.Proiectul "Înălţatu-Te-ai întru slavă" la Hereclean

Joi 2 iunie 2011, la biserica din Hereclean, protopopiatul Zalău s-a desfășurat o parte a proiectului „Înălțatu-Te-ai intru slavă, Hristoase”. Proiectul este un parteneriat dintre Biserica Ortodoxă Hereclean și elevii Școlii Gimnaziale Hereclean.

La finalul Sfintei Liturgii, în biserică, copiii pregătiți de către doamna profesoară de Religie Mirela Rodina, au prezentat în fața credincioșilor un moment artistic dedicat Zilei Eroilor.
În fața monumentului ridicat în cinstea eroilor din curtea bisericii parohiale, a fost oficiată slujba parastasului de către preotul paroh Silviu Boha, iar copiii participanți au depus flori la Monumentul Eroilor.
Finalizarea proiectului va avea loc duminică 4 iunie 2011, când copii de la grupa de cateheză sub îndrumarea PC părinte Silviu Boha vor depune flori la mormântul și la Troița ridicată în memoria eroului Sabin Martin pe Dealul Ciocușoaia.Pomenirea eroilor la Zalha şi Tihău

,,Pe fericiţii întru adormire eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa” (Sfânta Liturghie).
Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, a fost prezent joi, 2 iunie, de Praznicul Înălţării Domnului la cer, în parohia Zalha, săvârşind Sfânta Liturghie în sobor de preoţi şi rostind cuvânt de învăţătură despre însemnătatea acestei zile şi despre cinstirea Eroilor Neamului. După săvârşirea Tainei Sfântului Maslu de obşte, s-a oficiat, la monumentul din centrul comunei, o slujbă de pomenire a eroilor care şi-au jertfit viaţa, în cele două Războaie mondiale, pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, al căror nume sunt scrise pe acest monument. A urmat un program artistico-religios susţinut de elevii Şcolii din localitate. De asemenea, după săvârşirea slujbei Vecerniei, în sobor de preoţi, la Tihău, a avut loc pomenirea eroilor din localitate şi sfinţirea crucilor mormintelor lor din curtea bisericii. La eveniment au fost prezente oficialităţi centrale, judeţene şi locale, alături de un mare număr de credincioşi din parohie. Au luat parte la eveniment şi copii din mai multe parohii, care au susţinut, apoi, un program în cadrul proiectului ,, Bucurie şi unitate prin familia ortodoxă”.Liceenii din Zalău spun nu avortului

Spune NU AVORTULUI
Miercuri 1 iunie, la Liceului Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău, s-a desfăşurat o nouă etapă din proiectul “Vreau să aflu”.
Elevi ai liceului s-au pregătit pentru acest moment cu prezentări power-point, cu proiecte pe hârtie, cu broşuri, pliante care au avut următoarele mesaje: Avortul e o crimă, Spune da vieţii, Nu mai ucideţi îngeri, Nu vă lăsaţi înşelate, Avortul nu e o soluţie!, iar în pauza mare de Ziua copilului am încercat să nu îi uităm pe îngeraşii care mor prin avort şi am aprins lumânări, am adus flori şi ne-am rugat pentru sufleţelele lor.
Noi spunem NU AVORTULUI, tu eşti sau nu de acord cu uciderea ?
Împreună putem face mai mult !

prof. Manuela JurcanCreştin ca tine sunt şi eu

Duminică 29 mai, copii de etnie rromă din satul Cheud, comuna Năpradea au participat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Strâmba, unde s-au bucurat de frumuseţea sfintei slujbe şi de dragostea cu care părinţii ne-au primit.
După Sfânta Liturghie au admirat frumuseţile locului, s-au bucurat de frumuseţea “grădinii Maicii Domnului ” de la Strâmba, s-au închinat la icoana Maicii Domnului “Dulcele sărut”, s-au rugat, s-au jucat cu animalele, iar apoi cu mult drag l-au ascultat pe părintele Acachie, care le-a povestit istoria mănăstirii şi câteva minuni care s-au petrecut acolo.
Aceşti 15 copilaşi s-au bucurat şi de agapa creştină pregătită cu multe bunătăţi pentru ei.
Le-a plăcut atât de mult încât îşi doresc ca în vara aceasta să revină la Strâmba şi să stea mai mult.
“A fost aşa de frumos, când mai venim?....” (Ionuţ)
De la Mănăstirea Strâmba ne-am îndreptat paşii spre Mănăstirea Voivodeni, unde ne-am rugat şi ne-am închinat, apoi am admirat frumuseţea naturii ca dar al lui Dumnezeu. De aici am plecat la Mănăstirea Bălan, unde maicile ne-au întâmpinat cu drag, iar apoi ne-au dus în bisericuţa veche unde ne-am rugat şi am mulţumit lui Dumnezeu pentru această zi minunată.
Excursia noastră s-a încheiat la Grădina Zmeilor uimindu-ne cu câtă grijă bunul Dumnezeu a modelat stâncile şi ce grijă are El de creaţia Sa.
Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom întoarce la Strâmba, ştiind că acolo părinţii ne aşteaptă cu drag.
A fost o duminică binecuvântată.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate !

prof. Manuela Jurcan
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro