Binecuvântare Arhierească la Parohia Subcetate

Duminică, 21 februarie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Subcetate, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte paroh Cătălin Lazar și Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan, de la parohia Mesteacăn.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit pe Preacucernicul Părinte diacon Cătălin Urs întru preot pe seama Parohiei Fildu de Sus, Protopopiatul Zalău. De asemenea, a fost făcută o slujbă de parastas întru pomenirea marelui filantrop Emanoil Gojdu.
După rostirea cuvântului de învățătură, cei prezenți au purces spre casa parohială, unde Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările efectuate la acest edificiu.

Ierarhul Sălajului a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Subcetate și în urmă cu mai bine de un an când, la 12 octombrie 2014, a resfințit biserica, în urma lucrărilor de reînnoire efectuate sub coordonarea Preacucernicului Părinte paroh Cătălin Lazar. Tot atunci, Preasfințitul Părinte Petroniu i-a acordat părintelui paroh distincția de sachelar.

Satul Subcetate este situat pe valea Barcăului şi aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Valcău de Jos. Aici se păstrează încă ruinele unei cetăţi medievale, despre care avem prima menţiune documentară la anul 1319. Prima atestare documentară a satului Subcetate apare în 1481, cu numele de Warallya, iar cu denumirea actuală, de Subcetate, apare abia din 1733.

Biserica actuală a fost zidită în 1939-1940, prin stăruinţa preotului Pavel Pordea, a epitropului Florian Fiţ şi a bunilor credincioşi. Este zidită din cărămidă mică, pe un fundament de piatră, la interior distingându-se cele trei despărţituri caracteristice stilului răsăritean: altar, naos şi pronaos. Iconostasul este confecţionat din lemn de brad strunjit, iar icoanele de pe el sunt pictate pe placaj. Alăturat Sfântului Altar se află sacristia pentru spovedanie. Pereţii interiori, în cea mai mare parte, sunt zugrăviţi, având pictate doar câteva pasaje biblice şi pe Sfinţii Apostoli, toate fiind lucrate în 1973.

După instalarea Preacucernicului Părinte Cătălin Lazar ca preot paroh în anul 2011, au fost efectuate ample lucrări de reparaţii la locaşul de cult. Astfel acoperişul bisericii a fost reparat şi vopsit, au fost înlocuite jgheaburile şi burlanele, pereţii au fost zugrăviţi, gardurile au fost curăţate şi vopsite, au fost înlocuite porţile, fiind efectuate şi alte lucrări de înfrumuseţare şi întreţinere. De asemenea sfântul locaş a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

În paralel cu lucrările la biserică, au fost efectuate şi lucrările la casa parohială, interiorul acesteia fiind refăcut în totalitate.


Liturghie Arhierească la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău

Duminică, 7 februarie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău. Ierarhul a fost întâmpinat în fața locașului de cult de părinții slujitori la această biserică, Preacucernicul Părinte Vasile Rus și Preacucernicul Părinte Iosif Lucaci și Preacucernicul Părinte Rareș Tărniceru, de la Parohia Recea Mică. În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, la slujbă participând un număr mare de credincioși.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit și o hirotonie întru diacon, în persoana tânărului teolog Cătălin Urs, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama bisericii Parohiei Fildu de Sus.

După rostirea cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte Vasile Rus pentru întreaga activitate desfășurată, urându-i totodată ani îndelungați, întrucât în aceste zile Preacucernicia Sa își sărbătorește ziua de naștere.

Scurt istoric al bisericii

Locașul de cult cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost construit între anii 1930-1934, fiind o adevărată bijuterie arhitecturală a Zalăului. Pe perioada regimului comunist, dar și după aceea, biserica era cunoscută drept „catedrala” din Zalău sau „mănăstirea”, iar cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, aici se adunau credincioșii Sălajului pentru slujba de priveghere, în acele vremuri județul Sălaj neavând o mănăstire în care să se adune pentru rugăciune.

În urma unor ample lucrări de consolidare și repictare a locașului de cult, la 5 septembrie 2010, Preasfințitul Părinte Petroniu a resfințit biserica, acesta fiind un moment de vie emoție pentru credincioșii parohiei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a acordat părintelui paroh Vasile Rus distincția Crucea Sălăjană, cea mai înaltă distincție bisericească a Episcopiei Sălajului.

Liturghie Arhierească la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Marți, 2 februarie 2016, la prăznuirea Întâmpinării Domnului, elevii și cadrele didactice de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, chiriarhul locului. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în capela liceului, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința, directorul liceului, Preacucernicul Părinte Petru Brisc, cadru didactic în cadrul liceului și părinții diaconi de la Centrul Eparhial. La slujbă au participat elevii din clasele de liceu, precum și cei din clasele primare, alături de profesorii lor. Nu au lipsit însă și persoane care duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, sunt prezenți la Sfânta Liturghie la capela liceului.

Clasa cu profil teologic înființată în anul 2004 în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai, a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 2008, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Din anul 2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.

Liceul dispune de o bază materială bună, corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, ce oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet și bibliografie psiho-pedagogică, precum și o bibliotecă cu peste 3.000 de volume.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, dar având formată și clasa a V-a.

Capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost amenajat la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosit în anul 2003 de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008. În acest paraclis, pe lângă programul zilnic de rugăciune al elevilor se desfășoară și activitățile de practică liturgică efectuate de către clericii nou hirotoniți din Eparhie.


Zi de bilanț în Episcopia Sălajului

Duminică, 31 ianuarie 2016, în sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale din Episcopia Sălajului.

Premergător acestui moment, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de părinții slujitori ai catedralei. De asemenea, înainte de începerea lucrărilor celor două foruri bisericești a fost săvârșită o slujbă de Te Deum.

Pentru început a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului. În cadrul şedinţei au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial. Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie şi are în componenţă nouă membri, respectiv trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei.

În continuare, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea Eparhiei pe anul 2015, pe principalele sectoare de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic și social-filantropic.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei și este formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, care sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt ale membrilor Adunării Eparhiale, care au apreciat laudativ activitatea desfășurată prin sectoarele de resort din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.


Domnul conf. univ. dr. Vasile Timiș în conferință la Zalău

Joi, 28 ianuarie 2016, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj din Zalău a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe „Glasul Bisericii în cetate”, organizat de către Episcopia Sălajului. Invitatul acestei seri a fost domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În cadrul întrunirii, domnia sa a susținut conferința cu tema „Educația și experiența religioasă în contextul provocărilor secolului XXI”. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Petroniu, părinți din cadrul administrației eparhiale a Episcopiei Sălajului, clerici din eparhie, cadre didactice precum și oameni de cultură ai județului Sălaj.

Prezentarea s-a dovedit a fi una incitantă, domnul profesor vorbind despre frumusețea patrimonială a județului Sălaj, în special a bisericilor de lemn de aici. De asemena, domnia sa a atins subiecte precum influența schimbărilor geopolitice și strânsa legătură dintre cult, cultură și civilizație, subliniind totodată și responsabilitatea noastră față de patrimoniul național, european și mondial.

În continuare, domnia sa a vorbit despre educația religioasă și rolul acesteia în formarea copilului. Domnul profesor a amintit de faptul că în România în momentul de față 3.000.000 de copii participă la ora de religie. De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că educația religioasă trebuie impregnată de experiența religioasă, iar această experiență trebuie privită și ca o practică comunitară.

Familia este o prioritate constantă a misiunii Bisericii

Familia a fost şi este constant prezentă în centrul misiunii pastorale şi sociale a Bisericii, deoarece aceasta reprezintă fundamentul societăţii umane.

De aceea, în Pastoralele Sfântului Sinod şi ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, precum şi în predicile preoţilor de mir şi din mănăstiri este permanent subliniată importanța familiei tradiționale, instituția fundamentală cea mai afectată social, economic şi moral în ultimii ani. De exemplu, în Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română (care a fost citită în toate bisericile parohiale şi ale mănăstirilor în prima duminică a Postului Nașterii Domnului 2011) se reamintește că „avortul este o crimă, o ucidere a unui om nevinovat care nici nu se poate apăra (copilul). De aceea, cei care-și ucid copiii nenăscuți nu se pot împărtăși cu Hristos, Cel ce iubește copiii”. De asemenea, aceeaşi Pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române exprima îngrijorarea că „astăzi familia se confruntă adesea cu violenţa domestică, divorţul, avortul, abandonul copiilor de către părinţi şi al părinţilor vârstnici şi bolnavi de către copii, delincvenţa juvenilă, indiferenţa faţă de suferinţa altora, suicidul, dorinţa de câştig material imediat şi cu orice preţ, alcoolismul şi drogurile, concubinajul etc.”. Toate aceste fenomene sociale afectează grav instituția familiei şi conduc la slăbirea ei, aceste fenomene fiind cauzate mai ales de proliferarea individualismului materialist şi consumist în societatea contemporană secularizată, inclusiv cea românească.

Din nefericire, avortul, divorțul şi scăderea natalității au devenit o plagă pentru societate având ca prim efect negativ diminuarea populației României.

De aceea, Biserica nu doar apără familia creștină responsabilă, ci şi ajută material şi spiritual familiile care au copii mulţi, organizează cămine pentru copii abandonați şi centre de zi pentru copii săraci.

În consecință, Biserica militează constant pentru intensificarea sprijinirii familiei creştine tradiționale, în primul rând la nivelul comunităților parohiale, solicitând implicarea societății în diminuarea crizei demografice actuale din România.

Biroul de presă al Patriarhiei RomâneSolidaritate cu familia Bodnariu

Patriarhia Română a luat act cu îngrijorare de situaţia critică în care se află familia Bodnariu din Norvegia din cauza separării forțate a celor cinci copii de părinții lor, în urma deciziei autorităților locale norvegiene.

Considerăm că, independent de motivele legale invocate de autorităţi, rolul părinţilor, respectiv al familiei, trebuie să rămână prioritar în creşterea şi educarea copiilor, fapt care nu exclude cooperarea cu statul. Din această perspectivă, Biserica susţine permanent familia ca fiind cadrul natural pentru nașterea, creșterea şi educarea copiilor în spiritul valorilor fundamentale pentru cultura şi civilizaţia europeană de sorginte creştină.

Ne exprimăm speranţa că printr-o analiză obiectivă a cazului familiei Bodnariu de către factorii responsabili din Norvegia se va ajunge la reintegrarea firească a celor cinci copii în familia în care s-au născut şi au crescut.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNESărbătoarea Botezului Domnului la biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău

Miercuri, 6 ianuarie 2016, la praznicul Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău. Cu acest prilej Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Consilier Claudiu Nechita, parohul bisericii.
Potrivit rânduielii bisericești, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba sfințirii celei mari a apei. La slujbă au participat numeroși credincioși și potrivit tradiției, aceștia au fost stropiți de către preoți cu aghiasma mare, sărutând sfânta cruce, primind totodată și anafora din mâna preoților. Cei prezenți au dus apoi aghiasma mare la casele lor pentru a o consuma cu toată evlavia până la odovania praznicului.
Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul zălăuan Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh din anul 2000, crucea ridicării acestei biserici fiindu-i încredințată Preacucernicului Părinte Alexandru Horvat. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, iar în anul 2009 a fost sfinţită de către Preasfinția Sa şi casa parohială. În urma trecerii la Domnul a părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca preot paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al părintelui Alexandru Horvat, în calitate de inspector în cadrul Sectorului social-filantropic de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău desfășoară pe parcursul întregului an numeroase acțiuni social-filantropice, cu precădere în perioada sărbătorilor mari ale creștinătății.
Anul 2016 va fi un an important în istoria acestei parohii întrucât se dorește ca locașul de cult să primească și târnosirea prin așezarea Sfintelor Moaște în piciorul Sfintei Mese și ungerea cu Sfântul și Marele Mir. De altfel, Preasfințitul Părinte Petroniu a anunțat astăzi că slujba târnosirii va fi săvârșită pe data 12 iunie 2016, la acest eveniment urmând a lua parte și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Liturghie Arhierească la Parohia Ortelec

Duminică, 27 decembrie 2015, de sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel dintâi mucenic al creștinismului, Preasfințitul Părinte Petroniu a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din cartierul zălăuan Ortelec. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Septimiu Gudea, inspector contabil la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte paroh Nicolae Gudea și Preacucernicul Părinte Călin Blaga, preot misionar în cadrul Protopopiatului Zalău.
Răspunsurile la strană au fost date de către grupul vocal de fete „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Zalău.
După rostirea cuvântului de învățătură, copiii au susținut un concert de colinde și au interpretat piesa Irozii, fiind răsplătiți apoi cu daruri de către Moș Crăciun. De asemenea, Preacucernicul Părinte paroh Nicolae Gudea a oferit Preasfințitului Părinte Petroniu o icoană a Sfântului Arhidiacon Ștefan.
În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat un spațiu amenajat la demisolul locașului de cult. Acest spațiu a fost creeat cu scopul organizării aici a diferite programe afterschool pentru copiii din parohie. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere dascălilor implicați în acest proiect și membrilor consiliului parohial, care au susținut amenajarea spațiului în vederea desfășurării acestor activități.
Credincioșii parohiei au avut bucuria de a se închina la o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, aduse astăzi spre închinare de la biserica „Sfântul Nicolae” din Zalău.
Satul Ortelec a fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1411, sub numele de Varteleke, însă azi, este înglobat în oraşul Zalău sub formă de cartier, ca urmare a dezvoltării urbei. Însă, din descoperirile arheologice reiese faptul că este o localitate mult mai veche. Astfel în 1962 este descoperită o figură zoomorfă din bronz, înfăţişând un capricorn - emblema corpului de trupă XIII – Gemina. Acest lucru nu este de mirare întrucât Ortelecul este situat la doar câțiva kilometri de cetatea romană “Porolissum” – Moigrad.
În Ortelec se remarcă locul unui vechi castru pe locul numit “Cetate” şi unde se înalţă astăzi bisericuţa “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”. Se presupune că din ruinele acestui castru s-a ridicat în 1840 această biserică şi locul se cheamă până în ziua de astăzi “Cetate”.
Cu timpul, această bisericuţă a devenit neîncăpătoare şi credincioşii şi-au dorit o biserică nouă, mai mare. Astfel, în anul 2006 părintele paroh Nicolae Gudea a purces la ridicarea noului locaș de cult cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, lucrări care au fost finalizate în anul 2013. Cu prilejul slujbei de sfințire, Preasfințitul Părinte Petroniu i-a acordat atunci părintelui Nicolae Gudea distincția „Crucea Sălăjană pentru clerici”. Astăzi, Preasfințitul Părinte Petroniu i-a acordat părintelui Nicolae o „Diplomă de Ctitor al Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului”, oferindu-i totodată o machetă la scară redusă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.


A doua zi de Crăciun la Jibou

Sâmbătă, 26 decembrie 2014, la prăznuirea Soborului Maicii Domnului și a Sfântului Nicodim de la Tismana, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Daniel Baboș, preot coslujitor la această biserică, Preacucernicul Părinte Teodor Pop, de la Parohia Cuceu și Preacucernicul Părinte Ionuț Papiță, de la Parohia Cristolțel.
La final, copii din parohie, îmbrăcați în porturi populare, au susținut un microconcert de colinde.
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Jibou a fost ridicată între anii 1930-1936, la construcția acesteia participând membrii tuturor cultelor din oraș. Această biserică a fost resfințită în 1965 de către Preasfințitul Părinte Valerian, iar apoi în anul 2004, după repictarea locașului de cult, de către Preasfințitul Părinte Petroniu.
Trebuie menționat faptul că în anul 2016, parohia va demara proiectul de ridicare a unui centru catehetic pentru tineri și copii. Acesta va fi clădit pe un teren aflat în vecinătatea bisericii prohiale, dorindu-se ca aici copiii din orașul Jibou să poată defășura diferite activități potrivite vârstei, prin care să-și dezvolte dragostea față de Hristos, față de aproapele și față de Biserică.
Prima atestare documentară a orașului Jibou datează din anul 1205. Un rol important în evoluția Jiboului a avut-o familia Wesselényi, care a construit aici un castel încă din anul 1584, din care însă în zilele noastre se mai păstrează doar urmele fundației. Construcția actualului castel în stil baroc, unul din cele mai frumoase din Transilvania, a început în anul 1778 și a durat mai bine de 30 de ani.
În Jibou funcționează de asemenea una dintre cele mai frumoase și interesante Grădini Botanice din România. Aceasta este situată pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi și a luat ființă în anul 1968 la inițiativa priceputului profesor Vasile Fati.www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro