FAZA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE ŞI A CONCURSULUI “ÎN LUMINA LUI HRISTOS”

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj a organizat sâmbătă, 10 martie 2012, etapa judeţeană a Olimpiadei la disciplina religie. Gazda acestei competiţii la care au participat 150 elevi din clasele VII-XII a fost Colegiul Naţional ”Silvania” Zalău.
Subiectele au fost elaborate de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană pe baza unei structuri unitare la nivel naţional. Tematica a fost stabilită de către MECTS în conformitate cu programa şcolară în vigoare, iar profesorii îndrumători şi elevii au avut posibilitatea de a consulta Bibliografia orientativă recomandată în Anexa Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de religie.
Judeţul Sălaj va fi reprezentat la faza naţională, care se va desfăşura la Oradea în perioada 1-5 aprile 2012, de elevii claselor VII-XII, situaţi pe locul I, care au obţinut cel puţin 90 de puncte.
Tot sâmbătă, la aceeaşi unitate de învăţământ, s-a desfăşurat etapa judeţeană a Concursului “În lumina lui Hristos” la care au participat 100 de elevi din clasele V-VI. Acest concurs de cunoștințe religioase este organizat anual în Episcopia Sălajului datorită faptului că metodologia și regulamentele în vigoare nu prevăd posibilitatea organizării pentru clasele V-VI a olimpiadei școalare la disciplina religie. Prin intermediul lui organizatorii au în vedere atât verificarea nivelului cunoștințelor, cât și antrenarea și familiarizarea elevilor cu evaluarile de acest fel. Temele abordate au fost ”Pildele Mântuitorului”, “Sfânta Taină a Maslului”,”Minunile Mântuitorului”, “Rugăciunea pentru aproapele”.

Inspector de specialitate
prof. Claudia BohaProiect LTCOR - Taina Sfântului Maslu

Taina Sfântului Maslu este lucrarea sfântă săvârşită în numele Sfintei Treimi, de către preoţii Bisericii, prin care se împărtăşeşte credinciosului bolnav harul nevăzut al tămăduirii sau uşurării suferinţelor trupeşti, întărirea su¬fletească, iertarea păcatelor. Partea vazută constă în ungerea cu untdelemn sfinţit, după ce s-a invocat prin rugăciuni speciale mila lui Dumnezeu prin puterea Sfântului Duh asupra credincioşilor.

Astfel şi noi, Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Zalãu, în colaborare cu Liceul Ortodox ,,Sfântul Nicolae``, luând aminte la nevoile sufleteşti ale credincioşilor din Zalau, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, cu prilejul anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor am marcat 10 ani de activitate a Filialei Zalău, prin organizarea Tainei Sfântului Maslu. Aceasta s-a desfãşurat la Biserica cu hramul ,,Sfânta Treime” din Zalău, miercuri 07 martie începand cu orele 18:00, din sobor făcând parte P. Cuv. Părinte Grighentie Oţelea, stareţul Mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului’’ -Strâmba, P. Cuv. Părinte Mina Pletosu, locţiitor de egumen al schitului „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” -Bobota, P.C. Parinte Viorel Sârbu, preot lujitor la Mănăstirea ,,Schimbarea la Faţă” -Voivodeni, P.C. Părinte Iosif Ferenţ, preot paroh al Bisericii cu hramul ,,Sfânta Treime” din Zalău, P.C. Părinte Ionuţ Pop, director al Liceului Ortodox ,,Sfântul Nicolae” din Zalău, P.C. Părinte Ioan Fărcaş, preot slujitor la Biserica cu hramul ,,Sfânta Treime” din Zalău, P.C. Părinte Petru Ardelean, preot paroh al Bisericii cu hramul ,, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Marin, P.C. Parinte Lucian Podar, preot paroh la Biserica cu hramul ,,Sfântul Mucenic Gheorghe’’ din Sângeorzul de Meseş, fiind prezent un numãr de peste 300 de credincioşi. Bucuria ne-a fost deplină, deoarece prin purtarea de grijă a P.C Părinte Ionuţ Pop, preot paroh al Bisericii cu hramul ,,Sfântul Nicolae” din Zalău, în sunetul clopotelor, au fost primite şi aşezate spre închinare, începând cu orele 17:00, pãrticele din Moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Preacuviosul Părinte Grighentie Otelea, stareţul Mãnăstirii Strâmba a ţinut la finalul slujbei un cuvânt de învăţătură, tâlcuind rugăciunea Sfântului Efrem Sirul şi amintindu-le totodată credincioşilor prezenţi despre răbdarea de care trebuie să dea dovada în aceste vremuri în care totul se desfăşoară într-o viteză necontrolată.

Din donaţiile credincioşilor, se vor acorda 4 burse unor elevi cu situaţie bună la învăţătură, însă cu dificile probleme materiale, iar în perioada pascală, se vor pregăti pachete cu alimente pentru persoanele nevoiaşe din Zalău.

Mulţumim pe această cale, preacucernicilor părinţi pentru sprijinul pe care îl acordă Ligii Tinerilor Creştini Ortodocşi din Zalău precum şi credincioşilor care participă săptămânal la activităţile Ligii.

În colaborare cu Liceul Ortodox ,,Sfantul Nicolae” din Zalău, în fiecare seară de joi, începând cu orele 21:00, la Biserica ,,Sfânta Treime” (Florilor) se săvârşeşte Slujba Miezonopticii, astfel cu ajutorul lui Dumnezeu menţinem o tradiţie începută acum 3 ani, la iniţiativa L.T.C.O.R şi a părintelui coordonator din acea vreme, P. Cuv. Antonie Pinţa, unde vă aşteptăm cu drag, într-o atmosferă caldă şi plină de bucurie duhovnicească.
L.T.C.O.R Zalău

Presedinte,
Andrei Ardelean!Proiectul educativ umanitar "Eco-Mărţişorul"

În această perioadă, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea, Episcopia Sălajului, Asociaţia Filantropia Porolissum, Liceul de Artă "Ioan Sima" din Zalău, Liceul Teologic Ortodox "Sfântul Nicolae" din Zalău derulează proiectul "Eco-Mărţişorul".
Acest proiect urmăreşte dezvoltarea abilitãţilor practice ale elevilor, stimularea acţiunile de protecţie a mediului înconjurător, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea unui comportament civilizat, grija pentru păstrarea şi ocrotirea spaţiului în care trăim, solidaritatea inter-umană, strângerea de fonduri din vânzarea mãrţişoarelor pentru ajutorarea unor elevi cu rezultate deosebite la învãţãturã dar situaţie materialã precară.Un înger pentru fiecare

Data de 21 februarie, 2012, a fost o zi de cultură pentru locuitorii orașului Jibou. Aceasta, pentru că pe scena Casei de Cultură din localitate a avut loc reprezentația unei piese de teatru, parte a unui proeiect mai amplu, derulat inainte de sărbătorile de iarnă, intitulat UN ÎNGER PENTRU FIECARE. Proiectul a fost realizat de Asociația Filantropia Porolissum a Episcopiei Sălajului și Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, implicând mai multe momente: lansarea unei cărți – ”Colindele bunicilor, Un înger pentru fiecare” - avându-i ca autori pe doi dintre profesorii Liceului Ortodox, Ștefania Nechita și Claudiu Ionuț Boia, reprezentația în premieră a piesei de teatru ce a împrumutat titlul proiectului la Casa Armatei din Zalau, precum și reprezentații în orașele Jibou și Șimleu Silvaniei. Scopul Proiectului UN ÎNGER PENTRU FIECARE este unul caritabil și vizează ajutorarea elevilor liceului care dispun de posibilități materiale reduse.
În fața unui public numeros, format din autoritățile urbei, elevi ai liceelor și școlilor generale din Jibou, locuitori dornici să participe la un act de cultură și de caritate, în același timp, trupa de teatru a liceului ortodox, SEMINARIA, a evoluat exemplar, sensibilizând spectatorii.
Lăudabilă inițiativa atat a reprezentanților Episcopiei Sălajului, cât și a profesorilor și elevilor Liceului Ortodox, Zalău, pentru spiritul altruist de care dau dovadă.ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE RELIGIE ÎN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a organizat etapa locală a olimpiadei de religie. În cadrul acestei etape au fost evaluate cunoștințele religioase dobândite de 420 de elevi din clasele VII-XII. Dintre aceștia, 186 s-au calificat și vor participa la faza județeană, care se va desfășura în data de 10 martie 2012. Tematica etapei a cuprins primele două unități de învățare conform programelor școlare în vigoare pentru această disciplină. Etapa națională a acestei competiții va avea loc în perioada 1-5 aprilie 2012 la Oradea, județul Bihor.
Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie primit de la Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului, aduce ca noutate în acest an elaborarea subiectelor și a baremelor de către Comisia de organizare și evaluare pentru etapa judeţeană.

Inspector de specialitate,
prof. Claudia BohaCONCURSUL ”ÎN LUMINA LUI HRISTOS”

Prima ediție a concursului județean de cunoștințe religioase ”În lumina lui Hristos” se desfășoară în Episcopia Sălajului cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu și se adresează elevilor din clasele V-VI. Temele abordate sunt ”Pildele Mântuitorului”, ”Sfintele Taine”,”Minunile Mântuitorului”.
În urma selecției realizată de către cadrele didactice la nivelul fiecărei unități de învățământ, din 334 de elevi participanți, s-au calificat pentru etapa județeană 100.
Numărul mare al participanților demonstrează faptul că ora de religie are o importanță covârșitoare în vederea formării socio-religioase a copiilor.

Inspector de specialitate,
prof. Claudia BohaÎntâlnirea semestrială a coordonatorilor circumscripțiilor catehetice din Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, marti 14 februarie 2012, la sediul Episcopiei Sălajului a avut loc întâlnirea semestrială a coordonatorilor circumscripțiilor catehetice din eparhie.
În cadrul întâlnirii fiecare preot coordonator și-a prezentat activitățile desfășurate în primul semestru al anului catehetic 2011- 2012.
Astfel în perioada primului semestru s-au derulat, în cele șapte circumsripții, 18 proiecte catehetice de mare amploare în care au fost implicați 3215 copii. Proiectele catehetice desfășurate au avut un impact deosebit asupra copiilor, credincioșilor și s-au bucurat de sprijinul autorităților locale.
Cu aceeași ocazie, s-au stabilit direcțiile de acțiune și s-au fixat obiectivele pe termen scurt și mediu al activităților catehetice din eparhie.
Au fost comunicate datele în care se va desfășura etapa pe eparhie a Concursului de creație „Şcoala din pridvorul Biserici” derulat în cadrul proiectului național „Alege Școala!”.
Preoților coordonatori li s-au comunicat, de asemenea, termenele de desfășurare ale Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos” organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 1 februarie – 21 mai 2012. Acest concurs se adresează copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și urmărește să educe copiii în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință. Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de semeni și de a-i educa pe copii în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință: bătrâni bolnavi, singuri, copii abandonați sau în situații speciale, familii sărace, etc.. La concurs se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie (opțional) și copii din grupa de cateheză (7-17 ani), care vor concepe miniproiecte de educație social-filantropică.
Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a apreciat bogata activitate catehetică și a îndemnat participanții să abordeze cu maximă seriozitate și multă responsabilitate activitățile catehetice care se desfășoară în fiecare parohie.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăConcursul de creaţie „Alege Scoala„ în Episcopia Sălajului

La sediul Episcopiei Sălajului a avut loc o întâlnire de evaluare a desfăşurării etapei pe protopopiat a Concursului de creaţie "Alege Şcoala!" derulat în întreaga Patriarhie Română.
Prin acest concurs de creaţie organizatorii şi-au propus să înţelegă şi să cunoască mai bine preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi şi să ofere şansa ca acestea să fie evidenţiate şi fructificate.
Concursul îşi propune să îi ajute pe participanţi să îşi descopere, prin activităţi de creaţie, noi aptitudini şi să îşi formeze anumite deprinderi, să promoveze practici noi privind învăţarea şi să se realizeze schimbul de experienţă între copii.
Concursul de creaţie „Alege Şcoala” se desfăşoară în patru etape: parohie, protoierie, eparhie şi naţională. El are ca obiective: înţelegerea valorilor copilăriei ca etapă esenţială în formarea personalităţii copiilor; stimularea creativităţii prin realizarea/redactarea unor creaţii artistice, plastice, literare sau teologice; dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul lor; socializarea şi culturalizarea elevilor şi a comunităţii; integrarea copiilor de vârstă şcolară şi formarea unei atitudini favorabile faţă de şcoală; depistarea cauzelor care duc la înregistrarea absenţelor şi a efectelor imediate resimţite în plan şcolar; analiza complexităţii problemelor puse de prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor; asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia şi monitorizarea copiilor a căror părinţi lucrează în străinătate.
În Episcopia Sălajului concursul s-a desfăşurat conform calendarului stabilit de organizatori. Până în prezent s-au finalizat etapele pe parohie şi protopopiat.
La etapa pe protopopiat s-au obţinut următoarele rezultate:
PROTOPOPIATUL ZALĂU:
1. Sectiunea literară:
• Locul I - Fărcaş Andrei, Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău
• Locul II - Străistaru Eugen, Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău
• Locul III - Muresan Iulia Andra, Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău
2. Sectiunea artistică:
• Locul I - Stefănescu Diana, Parohia Hereclean
• Locul II - Antal Raluca, Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău
• Locul III – Cordiş Eduard, Parohia Creaca
3. Sectiunea multimedia:
• Locul I – Chiş loan, Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău
• Locul II - Tarba Iulia, Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău
• Locul III - Varga Ozana, Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău
Cel mai bun portofoliu a fost desemnat cel a grupei de copii coordonate de către părintele lect. dr. Gabriel Gârdan, de la Parohia „Înălţarea Domnului” Zalău.

PROTOPOPIATUL JIBOU
4. Sectiunea literară:
• Locul I - Bande Ioana, Parohia Rus
• Locul II - Şigovan Larisa, Parohia Jibou II
• Locul III - Prodan Ioana-Iulia, Parohia Cristolţ
5. Sectiunea artistică:
• Locul I - Ciocmărian Oana-Denisa, Parohia Jibou I
• Locul II - Rus Roly, Parohia Fântânele-Rus
• Locul III – Mureşan Petru, Parohia Fântânele-Rus
Cel mai bun portofoliu a fost desemnat cel a grupei de copii coordonate de către părintele Alexandru Bande, de la Parohia Rus.

PROTOPOPIATUL ŞIMLEU SILVANIEI
1. Secţiunea literară:
• Locul I – Lipo Casian, Parohia Şimleu Silvaniei I
• Locul II – Gligor Mihai, Parohia Cerîşa
• Locul III – Sabău Lavinia, Parohia Horoatu Crasnei
2. Secţiunea artistică:
• Locul I – Şandor Iulia, Parohia Subcetate
• Locul II – Chiş Andreea, Parohia Giurtelec
• Locul III – Fărcaş Ionuţ, Parohia Cizer
3. Secţiunea multimedia:
• Locul I – Pavel Adriana, Parohia Stârciu
• Locul II – Mureşan Adrian, Parohia Vârşolţ
• Locul III – Cobzaş Maria-Ioana, Parohia Huseni
el mai bun portofoliu a fost desemnat cel a grupei de copii coordonate de către părintele Augustin Câmpean de la Parohia Bănişor.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaCu colinda la Mănăstirea Strâmba

În cadrul proiectului "Veste bună vă aducem!", copii din parohiile Sâg şi Valcău de Jos au revenit, luni 19 decembrie, la mănăstirea Strâmba, de această dată cu colinda. Motivul pentru care copii au revenit a fost acela de a-şi exprima mulţumirea şi recunoştinţa pentru dragostea şi generozitatea cu care au fost găzduiţi pe parcursul taberei catehetice din vară.
Copiii au fost răsplătiţi cu daruri din partea părintelui stareţ, Arhimandritul Grighentie, ca simbol al darurilor oferite de magi pruncului Iisus, născut în ieslea din Betleem.UN DAR MIC PENTRU O BUCURIE MARE

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, la iniţiativa profesorilor de religie: Manuela Jurcan, Raluca Ghiurcuţ, Marinela Roşu, Ioana Inceu, Ioan Ciocmărean şi cu sprijinul Părintelui Consilier Cultural al Episcopiei Sălajului Pr. lect. dr. Gabriel Gârdan şi al doamnei inspector de religie Claudia Boha, s-a desfăşurat din nou, pe parcursul lunii decembrie a anului 2011 proiectul "Un dar mic pentru o bucurie mare".
Scopul acestui proiect a fost colectarea de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării şi a unor produse alimentare neperisabile şi donarea acestora copiilor orfani din Centrul de Servicii Comunitare Cehu-Silvaniei.
Acest proiect a început anul trecut, iar atunci surprinşi fiind de reacţia şi bucuria acelor minunaţi copii, ne-am rugat bunului Dumnezeu ca să ne ajute nouă şi elevilor noştri din şcolile în care suntem, să ajungem şi anul acesta în mijlocul ,,micilor îngeraşi”, cum le spunem noi, de la Cehu. Rugăciunile ne-au fost ascultate şi luni 19 decembrie, după amiaza, am pornit cu toţii, din Năpradea, Bălan, Bocşa şi Zalău, spre Cehu.
Eram convinşi că acolo vom găsi ceea ce am lăsat anul trecut, aceiaşi copii minunaţi, aceaşi căldură sufletească şi aceeaşi dorinţă arzătoare de a ne revedea.
Ajunşi acolo, în număr de aproximativ 200 de copii, împărtăşindu-ne unii altora bucuria de a fi din nou împreună, am colindat vestind asemenea îngerilor naşterea Pruncului Iisus în ieslea cea sărăcăciasă din Betleem. Am oferit daruri copiilor, precum magii pruncului Iisus. Ne-am împrietenit jucându-ne unii cu alţii în micul părculeţ.
Noi ne-am schimbat, dar ei au rămas aceiaşi, căci viaţa pentru ei e la fel în fiecare zi:
aceeaşi cameră în care locuiesc câte 8 copilaşi, aceleaşi bone, aceeaşi mâncare, aceleaşi îndeletniciri, aceleaşi prietenii.
În ciuda faptului că nu au o familie, ei cred şi nădăjduiesc în Dumnezeu că vor avea parte în sărbătoarea Naşterii Domnului de puţină dragoste izvorâtă din inima membrilor familiei numeroase pe care o au, căci spun ei în colind: ,,Nicăieri nu-i ca acasă, de Crăciun”.
Cu aceste gânduri, ne-am întors cu greu spre casă ştiind că din nou în urma noastră lăsăm acele suflete calde şi curate. Întărindu-ne în credinţă şi nădejde, am pornit, cu gândul că ne vom reîntoarce, aici, în acest colţ de rai, în curând.
Această după amiază de 19 decembrie, a fost minunată avându-i în preajmă pe aceşti micuţi care ne-au umplut sufletul de bucurie, blândeţe, dar mai ales dragoste pe care să o revărsăm peste cei din jur în prag de sărbătoare.

prof. Ionuț Ciocmărean
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro