Proiectul "Lumină din Lumină" Hida

În data de 5 Aprilie 2012 biserica Sfinţii Arhangheli din Hida a fost gazda unui program deosebit organizat de către Grupul Şcolar Liviu Rebreanu din Hida în parteneriat cu Sfînta Mănăstire Strâmba şi cu Parohia Ortodoxă din această localitate.

„Lumină din lumină” este un program religios devenit tradiţie care adună de la an la an tot mai mulţi participanţi, elevi şi membri ai comunitaţii.

În acest an programul a debutat cu premierea celor 57 de elevi din clasele I-IV care au participat la concursul naţional Micul Creştin, dintre care 6 au obţinut Premiul I realizând punctajul maxim de 100 de puncte.

Grupul vocal „Anghelos” de la Grupul Şcolar Liviu Rebreanu coordonat de Pr. prof. Călin Andrei Mateiu a încântat auditoriul prin intrepretarea câtorva cântări religioase specifice postului Paştilor şi prin recitarea de poezii.

Invitaţi de seamă au fost un grup vocal format din preoţi conduşi de către părintele Arhid. Adrian Onica, colaborator al şcolii la activităţi cu caracter religios-moaral în ultimii trei ani.

Şcoala din Hida, aflată la poalele Mănăstirii Strâmba simte din plin ocrotirea Maicii Domnului, îndeosebi prin vrednicia Părintelui Arhimandrit Grighentie Oţelea, o prezenţă harică binefăcătoare care înmiresmează sufletele şi le umple de căldură şi dragoste pentru Hristos.

Parteneriatul pe care Grupul Şcolar Liviu Rebreanu îl are cu Sfânta Mănăstire Strâmba este un real beneficiu pentru şcoală deoarece mărinimia şi generozitatea Părintelui Grighentie sporeşte rodnic implicarea elevilor şi a profesorilor în atât de multele şi diversele activităţi. De-a lungul anilor sprijinul moral şi material a părintelui, învăţătura şi rugăciunile au crescut calitatea vieţii duhovniceşti în rândul elevilor Grupului Şcolar Liviu Rebreanu. Deseori în duminici, dar mai ales la sărbătorile de peste săptămână, grupul vocal Anghelos dă răspunsurile de la strană la Sfânta Liturghie şi la alte sfinte slujbe oficiate la Sfânta Mănăstire Strâmba. Multe dintre cercurile pedagogice ţinute de profesorii de la şcoala din Hida au fost găzduite de această sfântă mănăstire.

Ca şi de fiecarea dată şi astăzi Părintele Arhimandrit Grighentie a împărtăşit cuvântul ziditor de suflet exprimând-şi bucuria de a veni în mijlocul elevilor şi subliniind importanţa prezenţei lui Hristos în viaţa copiilor pe care i-a comparat cu îngerii.

Bucuria elevilor a fost cu atât mai mare cu cât la sfârşitul programului Părintele Arhimandrit a dăruit tuturor celor prezenţi (aproximativ 250 de participanţi) cadouri.

Mulţumirea părintelui paroh Ovidiu Gorcea a fost exprimată printr-un cuvânt de apreciere la adresa elevilor care s-au mărturisit după oficierea Sfintei Liturghii în dimineaţa acestei zile. Aprecierile părintelui s-au întors şi către profesorii Grupului Şcolar Liviu Rebreanu din Hida, care, a precizat părintele, sunt împreună lucrători cu noi în a îndemna tineretul la o viaţa de calitate, prin calitate înţelegându-se o viaţa în Hristos.

„Micii – mari creştini” au fost numiţi elevii şcolii de către Preacucernicul Părinte Ionuţ Pop, directorul Liceului Ortodox Sfântul Ierarh Nicolae din Zalău, care prin această expresie şi-a arătat admiraţia pentru râvna pe care aceştia o manifestă faţă de Dumnezeu.

Laudele aduse elevilor de la Grupul Şcolar Liviu Rebreanu – Hida, sunt rezultatul muncii asidue în echipă a profesorilor acestei şcoli sub conducerea doamnei director Eluţa Lucia Cliţan, care îndeamnă mereu la activităţi de înaltă calitate. În cuvântul adresat celor prezenţi doamna director a mulţumit organizatorilor şi coordonatorilor acestui eveniment: Părintelui profesor Călin Andrei Mateiu şi doamnei coordonator de proiecte şi programe educative, prof. Ioana Daniela Ardelean, precum şi tuturor cadrelor didactice şi elevilor. De asemenea au fost aduse mulţumiri tuturor invitaţilor şi partenerilor implicaţi în această activitate deosebită.

Domnul Dumitru Petruş – primarul comunei Hida a evidenţiat şi subliniat legătura strânsă între aceste trei instituţii Şcoală, Biserică şi Consiliu local, legătură care constă într-o colaborare deosebit de fructuoasă care aduce beneficii întregii comunităţi.

Evenimentul de la Hida a fost unul de mare încărcătură spirituală pentru toţi cei prezenţi, emoţionant, de înaltă calitate, cu mesaj religios profund, îmbietor la dragoste şi iertare.

Pr. Călin MateiuConcertul coral „Lumina lui Hristos luminează tuturor ”

În Duminica Floriilor, 8 aprilie, începând de la orele 18.30, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Zalău, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea, va avea loc ediția a doua a concertului de cântări pascale „Lumina lui Hristos luminează tuturor!”

La acest eveniment organizat în parteneriat de Episcopia Sălajului și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj vor participa:

- Corul „Sfânta Familie” al Bisericii greco-catolice „Sfânta Familie” din Zalău, dirijor: prof. Grigore Grigoruț;
- Corala preoților din Episcopia Sălajului,dirijor: Arhid. Adrian Onica;
- Grupul vocal „Sfânta Cuvioasă Parascheva” al Catedrale Episcopale Înălțarea Domnului din Zalău;
- Reuniunea Corala "Camerata Academica Porolissensis" a Liceului de Arta "Ioan Sima" și Corul "Lumină Lină" al Cateddralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău, dirijori: prof.dr.Ioan Chezan și prof. Ciprian Ghiurco, acompaniată de Cvartetul "Artis" de la Liceul de Arta "Ioan Sima", la pian: Ciprian Ghiurco.În vizită la „bunici”

Elevii din grupele de cateheză din cadrul proiectului ,,Hristos împărtăşit copiilor” de la Catedrala Episcopala Înăltarea Domnului din Zalău, la propunerea PC Pr. Lect. Dr. Gabriel Gârdan, coodonatorul activităților catehetice, au hotărât împreună cu profesorii coordonatori ca în prag de sărbătoare să-şi întoarcă faţa spre cei aflaţi în suferinţă.
Joi 05.04.2012 un grup de 10 elevi împreună cu doi dintre profesorii coordonatori au plecat la bătrânii de la Policlinica ,,Sfânta Vineri” să le prezinte un scurt program artistic, amintindu-le de marea sărbătoare a Învierii Domnului. Copiii au împărtăşit ,,bunicilor lor” multă căldură şi afecţiune, stând de vorbă cu ei şi povestindu-le momente frumoase din lumea copilăriei . Aceştia la rândul lor i-au îmbrăţişat cu drag pe copii, vărsând în acelaşi timp o lacrimă pe umărul lor. Plini de emoţie, copiii au început să împartă bunicilor flori culese cu mult drag de către ei, fructe, prăjiturele, dar şi câte o cărticică de rugăciuni care să le mai încălzească sufletele chemându-L pe Dumnezeu aproape.
Cei zece au rămas impresionaţi de situaţia acelor oameni aflaţi în suferinţă şi aşteptau cu nerăbdare să povestescă celorlalţi copii din grupele de cateheză experienţa de viaţă pe care au trăit-o, îndemnându-i pe aceştia să se alăture lor şi să-şi ajute în continuare ,,bunicii”.
În acest timp ceilalţi elevi din grupele de cateheză, sub supravegherea celorlalţi profesori coordonatori, au rămas la biserică pictând ouă, urmând ca apoi acestea să le dea unor oameni necăjiţi pe care îi vor întâlni în drum spre casă sau ziua următoare în drumul lor spre şcoală.

prof. Ionuț CiocmăreanProiectul educațional MEDICAMENT PENTRU SUFLET

Activităţile moral-religioase pot satisface curiozitatea copiilor, ajutându-i să găsească răspunsuri la tulburătoarele întrebări pe care şi le pun. Educaţia religioasă, la această vărstă pune accent pe latura afectivă şi face apel la sensibilitatea copiilor, având dubla menire de a anula pornirile rele şi de a le cultiva pe cele bune.
La Şcoala Gimnazială ,,Simion Bărnuţiu” din Zalău, în perioada 15.03.2012-04.04.2012, s-a derulat proiectul educaţional ,,MEDICAMENT PENTRU SUFLET”. Proiectul a fost coordonat de doamna învăţătoare Ileana Ghilea, doamna profesoară de religie Claudia Boha şi domnul professor de religie Ioan Ciocmărean, în colaborare cu Episcopia Sălajului Sectorul Cultural reprezentat de Pr. lect. dr. Gabriel Gârdan şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj reprezentat de domnul Inspector Şcolar General Prof. dr. Ioan Abrudan.
Derularea proiectului a constat în strângerea de bunuri de la mai multe clase din şcoală: bani, alimente, haine şi cărţi, pentru copiii şi bătrânii de la Mănăstirea Bic. Atât copiilor, cât şi bătrânilor, elevii Şcolii ,,Simion Barnuţiu”, le-a prezentat un minunat program religios, vestind prin cântec şi poezie că Praznicul Învierii Domnului se apropie. La sfârşitul acestui minunat program elevii şcolii noastre au împărţit copiilor şi bătrânilor coşuleţe din hârtie confecţionate de ei pline cu ouă roşii de ciocolată şi iepuraşi.
Bunurile adunate de la mai multe clase din Şcoala ,,Simion Bărnuţiu”, au fost donate, de cei 40 de elevi participanţi în excursie, la cei mici cât şi la cei vârstnici, cu multă căldură în suflet şi cu nădejdea că şi pentru ei Praznicul Învierii Domnului le va aduce lumină şi ajutor divin. Copiii au primit darurile cu gingăşie şi dragoste, iar cei mai înaintaţi în vârstă cu lacrimi în ochi privind la elevii noştri cu nădejde că vor avea cândva pe nepoţii lor alături de ei.
După ce am petrecut clipe de neuitat cu cei de la Bic, de unde nu am mai fi plecat, având binecuvântarea Maicii Stareţă Marina şi iconiţa Învierii Domnului, cu promisiunea ca ne vom întoarce, am pornit spre casă, urându-le celor rămaşi în urma noastră sărbători fericite şi multă sănătate.

prof. Ionuț CiocmăreanRugă pentru părinţi

Marţi 3 aprilie 2012, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, în faţa unui public numeros, elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău în parteneriat cu elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău, au oferit publicului un spectacol caritabil deosebit, intitulat „Rugă pentru părinţi”. Acest spectacol face parte dintr-un proiect socio-educativ cu acelaşi nume, apărut cu sprijinul şi binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea, derulat de cele doua licee în parteneriat cu Episcopia Sălajului, Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Direcţia pentru Cultură Şi Patrimoniu Naţional Sălaj, Casa de Cultură a Municipiului Zalău, şi nu în ultimul rând a Asociaţiei Filantropia Porolissum.
În cadrul acestui spectacol, trupa de teatru „Seminaria” a Liceului Ortodox a pus în scenă piesa de teatru „Un înger pentru fiecare” scrisă de domnul profesor Claudiu Ionuţ Boia, iar elevii Liceului de Artă, sub îndrumarea doamnei profesor Rodica Pop Seling şi a domnului învăţător Chirilă Pop, au intrepretat pricesne şi cântece religioase, specifice perioadei pascale ce au marcat finalul fiecarui act al piesei de teatru prezenatate.
Întreaga manifestare desfaşurată s-a încadrat în săptămâna „Şcoala Altfel”, oferind publicului spectator un moment cultural şi spiritual deosebit, promovând cu succes adevăratele valori morale şi culturale, specifice şcolilor pe care le-au reprezentat.
Acţiunile acestui proiect vor fi continuate vineri, 6 aprilie, prin implicarea tinerilor voluntari proveniţi din cele două licee în acţiunea Sectorului Social Filantropic al Episcopiei Sălajului, de cercetare şi întrajutorare a părinţilor şi bunicilor singuri aflaţi în nevoi şi lipsuri.

Pr. Claudiu NechitaRugă pentru părinţi

Marţi 3 aprilie 2012, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, în faţa unui public numeros, elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău în parteneriat cu elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău, au oferit publicului un spectacol caritabil deosebit, intitulat „Rugă pentru părinţi”. Acest spectacol face parte dintr-un proiect socio-educativ cu acelaşi nume, apărut cu sprijinul şi binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea, derulat de cele doua licee în parteneriat cu Episcopia Sălajului, Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Direcţia pentru Cultură Şi Patrimoniu Naţional Sălaj, Casa de Cultură a Municipiului Zalău, şi nu în ultimul rând a Asociaţiei Filantropia Porolissum.
În cadrul acestui spectacol, trupa de teatru „Seminaria” a Liceului Ortodox a pus în scenă piesa de teatru „Un înger pentru fiecare” scrisă de domnul profesor Claudiu Ionuţ Boia, iar elevii Liceului de Artă, sub îndrumarea doamnei profesor Rodica Pop Seling şi a domnului învăţător Chirilă Pop, au intrepretat pricesne şi cântece religioase, specifice perioadei pascale ce au marcat finalul fiecarui act al piesei de teatru prezenatate.
Întreaga manifestare desfaşurată s-a încadrat în săptămâna „Şcoala Altfel”, oferind publicului spectator un moment cultural şi spiritual deosebit, promovând cu succes adevăratele valori morale şi culturale, specifice şcolilor pe care le-au reprezentat.
Acţiunile acestui proiect vor fi continuate vineri, 6 aprilie, prin implicarea tinerilor voluntari proveniţi din cele două licee în acţiunea Sectorului Social Filantropic al Episcopiei Sălajului, de cercetare şi întrajutorare a părinţilor şi bunicilor singuri aflaţi în nevoi şi lipsuri.

Pr. Claudiu NechitaCitește, privește și dăruiește – lansare de carte și expoziție de grafică, în scop caritabil, la Zalău

"Citește, privește și dăruiește" este o manifestare organizată de Editura Curtea Veche, Episcopia Sălajului, Instituția Prefectului, Consiliul Judeţean Sălaj, Direcția Județeană Pentru Cultură și Patrimoniu Național Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Muzeul de istorie şi artă Zalău, Biblioteca Judeţeană ”Ion Scipione Bădescu” Sălaj, Asociația Filantropia Porolissum.
Evenimentul reunește lansarea unui volum de interviuri cu scriitori români – Dresură de lei de Ioana Revnic și vernisajul expoziției Ștefaniei Nechita – Interviuri literare în imagini.
Manifestarea are ca scop strângerea de fonduri pentru burse acordate unor elevi cu posibilități materiale limitate de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” și se va desfășura miercuri, 28 martie 2012, de la ora 18.00, la Galeria de Artă „Ioan Sima” (Str. Gheorghe Doja Nr. 6) din Zalău.
Alex Ştefănescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Ioana Pârvulescu, Mircea Horia Simionescu, Augustin Buzura, George Bălăiţă, Nicolae Breban, Petru Popescu, Mirela Stănciulescu, Ilie Constantin, Emil Brumaru, Adrian Popescu, Emil Hurezeanu, Ana Blandiana, Mihai Cimpoi şi Vitalie Ciobanu sunt protagoniştii interviurilor pe care Ioana Revnic le include în volumul său de debut – Dresură de lei – publicat la editura Curtea Veche.
Dialogurile Ioanei Revnic nu sunt interviuri obişnuite. Autoarea ştie ce să întrebe, când să întrebe şi, mai ales, cum să întrebe, astfel încât să obţină răspunsuri pe care interlocutorii ei nu le-au dezvăluit, până acum, nimănui altcuiva, în circumstanţe jurnalistice asemănătoare.
Detalii și sugestii din interviurile Ioanei Revnic sunt valorificate de Ștefania Nechita în lucrările sale de grafică. Acestea sunt expresia unui mod original de a transpune în alb și negru subtilitățile pe care Ștefania Nechita le descoperă, cu ingeniozitate, în răspunsurile fiecărui intervievat.
Despre cartea de interviuri a Ioanei Revnic și despre desenele Ștefaniei Nechita vor vorbi profesorii Iuliu Suciu, Gheorghe Moga, Marcel Lucaciu – inspector de limba și literatura română al ISJ Sălaj, Szabo Attila – artist plastic.
Întâlnirea va fi moderată de Florica Pop, directoarea Bibliotecii Județene ”Ion Scipione Bădescu” Sălaj.
Ioana Revnic (n. 23 aprilie 1978) a obținut în anul 2009 titlul de Doctor în Filologie al Universitătii din Oradea cu o teză despre opera lui Ștefan Bănulescu, lucrare coordonată de criticul, istoricul și profesorul universitar Ion Simuț.
Ștefania Nechita (n. 26 februarie 1977) este profesoară de limba și literatura română la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău. Interviuri literare în imagini constituie a doua expoziție de grafică a Ștefaniei Nechita.
Partenerii media ai acestui eveniment sunt: Salăjeanul, Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean,Focus TV, Radiorenaşterea Cluj, Radio Transilvania Zalău Sălajul European ZTV.ro Adevărul.
Mulţumim sponsorilor: Dr. Vlad-Cristian Deac, Agroforest SRL; Raluca Trans.Faza judeţeană a Concursului național interdisciplinar "Cultură și spiritualitate românească" în Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a organizat sâmbătă, 24 martie 2012, la Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău, faza județeană a Concursului național "Cultură și spiritualitate românească".
Aflat la a doua ediţie, acesta se adresează elevilor din clasele V-XII capabili de performanţă în domeniul literatură-religie și are două secțiuni: Lumea între sacru şi profan (clasele V-VIII) respectiv Hermeneutica textelor sapienţiale (clasele IX-XII). Temele din programă au evidenţiat raportul de complementaritate al celor două discipline. Cei 180 de elevi participanţi au avut la dispoziţie două ore pentru a trata interdisciplinar subiectele propuse.
La etapa naţională care se va desfăşura în perioada 18-20.05.2012 la Suceava, vor participa primii patru elevi care au obţinut punctajul cel mai mare, la fiecare nivel.

prof. Claudia Boha
Inspector de specialitateObiceiuri şi tradiţii în satul românesc- Şezătoare populară în parohia Tusa

Parohia Ortodoxă Tusa în colaborare cu Şcoala Gimnazială Tusa a organizat, duminică 11 martie, Şezătoare populară: Obiceiuri şi tradiţii în satul românesc.
Această activitate a fost dedicată mamelor, cu ocazia Zilei Internationale a Mamei, de către elevii care participă la proiectul catehetic "Hristos Împărtăşit Copiilor".
Această manifestare face parte din proiectul "Obiceiuri şi tradiţii în satul românesc" derulat de mai mult timp in Şcoala Tusa sub coordonarea profesoarei de religie Vereş Pop Margareta.
Proiectul are ca obiective promovarea tradiţiilor populare străbune şi trezirea în sufletele elevilor a interesului şi a dragostei pentru folclorul naţional care este un tezaur preţios ce nu trebuie uitat.

Pr. Călin Vereş PopŞedinţă administrativă lunară la Protopopiatul Jibou

Luni, 12 martie 2012, a avut loc, la sediul Protopopiatului Jibou, din Episcopia Sălajului, Şedinţa administrativă lunară. După citirea de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan a tabelului nominal al preoţilor, s-a constatat că au fost prezenţi majoritatea preoţilor din cadrul Protopopiatului, excepţie făcând cei cu probleme de sănătate sau cu alte probleme deosebite. În cadrul Şedinţelor, un loc important l-a ocupat susţinerea conferinţelor pe diverse teme. Anul în curs, fiind dedicat, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Tainei Sfântului Maslu Şi îngrijirii bolnavilor, s-a purces şi în Protopopiatul nostru la susţinerea conferinţelor lunare care au punct de plecare tocmai această temă. Astfel, la şedinţa din această lună, Preacucernicul Părinte misionar Vasile Danciu a susţinut conferinţa cu titlul: “Taina Sfântului Maslu – argumente biblice”. Au urmat discuţii pe marginea conferinţei. S-a trecut apoi, la probleme de ordin administrativ, cultural, economic Şi social. Dintre aceastea amintim: organizarea colectei pentru Fondul Central Misionar al Bisericii Ortodoxe Române; înmânarea Pastoralei Preasfinţitului Petroniu la Învierea Domnului; programarea Sfintelor Liturghii ArhiereŞti pentru anul 2012; distribuirea anuarelor; anunţarea parohiilor vacante, etc.. Ca problemă liturgică s-a parcurs prima parte din canonul Sfintei Taine a Maslului. Următoarea Şedinţă va avea loc în data de 10 aprilie 2012 (marţi – în Săptămâna Patimilor), în cadrul căreia se va susţine conferinţa cu tema: “Taina Sfântului Maslu – argumente patristice”.

Protopop, Dan Dregan
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro