Şedinţă administrativă la Protopopiatul Jibou

Luni, 11 iunie 2012, a avut loc, la sediul Protopopiatului din Jibou, şedinţa administrativă lunară a preoţilor. Au fost prezenţi majoritatea preoţilor din acest protopopiat. În cadrul şedinţei, Preacucernicul Părinte Silviu-Ionuţ Bocşiţan de la Parohia Buzaş a susţinut conferinţa cu titlul ,,Taina Sfântului Maslu în familia ortodoxă”. Au urmat discuţii pe marginea temei. S-au prezentat, apoi, de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan, probleme de ordin administrativ, economic, cultural şi social iar ca problemă liturgică s-au urmărit diferenţele dintre Liturghierul ediţiei 2000 şi cel diortosit recent, în ceea ce priveşte Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur săvârşită de un singur preot.
Următoarea şedinţă va avea loc în data de 10 iulie 2012 şi va avea ca temă a conferinţei: „Taina Sfântului Maslu-considerente liturgice”.Sesiunea a IV-a de formare în cadrul proiectului „Alege Școala!”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, în perioada 7-8 iunie 2012, la Mănăstirea Strâmba, s-a desfășurat a IV-a sesiune de formare a preoților implicați în proiectul „Alege Școala!”.
Au fost prezenți preoți din Protopopiatele Jibou și Șimleu Silvaniei, domnul Octavian Filip coordonator de zonă în acest proiect din partea World Vision România, Preacucenicul Părinte Florin Stan, inspector pentru catehizare parohială al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, formator din partea Patriarhiei Române și părintele inspector pentru catehizare parohială, Silviu Boha. Toți preoții au fost plăcut impresionați de subiectele abordate.
Peacucernicii părinți au beneficiat de o primire deosebită din partea Părintelui Stareț Arhim. Grighentie Oțelea și a viețuitorilor de aici. Ei au participat la programul liturgic al mănăstirii, iar timpul liber l-au petrecut în biblioteca mănăstirii amplasată în „Centrul spiritual-cultural Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin”. Părintele Stareț Grighentie le-a vorbit cursanților despre istoricul sfintei mănăstiri și le-a oferit cartea scrisă de preacuvioșia sa: „Mănăstirea Strâmba. Loc sfânt de îndreptare al sufletului”.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăFestivitate de premiere a câștigătorilor Concursului de creaţie „Alege Şcoala!”, în Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu, joi 7 iunie 2012, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, a vut loc premierea câștigătorilor Concursului de creaţie „Alege Şcoala!”, etapa pe Protopopiatul Zalău.
De față au fost: din partea Fundației World Vision România domnul Octavian Filip, coordonator zonal de proiect, Preacucernicul Părinte dr. lect. Gabriel Gârdan, consilier cultural al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială.
Domnul Octavian Filip, a prezentat un scurt istoric al relaţiei dintre organizaţia pe care o reprezintă şi Biserica Ortodoxă Română, precizând şi punctele de legătură între World Vision România şi lucrarea Bisericii Ortodoxe Române. Apoi a făcut aprecieri cu privire la rezultatele implementării proiectului „Alege Şcoala!”, care a facilitat organizarea de sesiuni de formare, concursuri și tabere de creație, angajarea copiilor şi a preoţilor în lupta împotriva abandonului școlar.
Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a menționat că o educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în Bisercă și în şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. De asemenea a subliniat efortul Bisericii pe tărâmul educaţiei catehetice şi importanţa acesteia în promovarea valorilor autentice în rândul tinerilor, apreciind efortul şi rezultatele copiilor câştigători ai fazei a III-a a Concursului de creaţie „Alege Şcoala!”, dorindu-le succes la etapele următoare.
Preacucernicul Părinte lect. dr. Gabriel Gârdan, consilier cultural al Episcopiei Sălajului, în numele Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, a felicitat câștigătorii, a transmis mulțumiri organizatorilor concursului și și-a exprimat speranța că rezultatele acestui proiect vor fi durabile.

Pr. Siviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăA III-a Sesiune de formare în cadrul proiectului „Alege Școala!”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu, în perioada 5-6 iunie 2012, la Mănăstirea Strâmba, se desfășoară a III-a sesiune de formare a preoților implicați în proiectul „Alege Școala!”.
La formare sunt prezenți 13 preoți din Protopopiatele Jibou și Șimleul Silvaniei și preacucernicul părinte inspector pentru catehizare parohială, Silviu Boha.
Obiectivul general al proiectului „Alege Școala!” îl constituie prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și prevenirea delicvenței juvenile prin dezvoltarea unor soluții alternative de tip „școala de duminică”. Proiectul nu este separat de activitatea de catehizare, el fiind gândit ca un mod de a ajuta preoții și copiii din parohii.
Formator din partea Patriarhiei Române este Preacucenicul Părinte Florin Stan, inspector pentru catehizare parohială, al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
Din partea fundației World Vision România este prezent domnul Octavian Filip care este coordonator de zonă în acest proiect.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăProiectul „Tineri lăudând pe Domnul” în Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Dr. Petroniu, Episcopul Sălajului în data de 4 iunie 2012, o doua zi de Rusalii, s-a derulat a treia ediţie a proiectului educaţional Tineri lăudând pe Domnul. Acesta este coordonat de Episcopia Sălajului şi ISJ Sălaj, având ca parteneri Primăria Zalău, Protopopiatul Jibou, Mănăstirea Strâmba şi Grădina Botanică Jibou. Elevii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană a olimpiadei de Religie, la concursul „În lumina lui Hristos” precum şi elevii care s-au implicat activ în activităţile din cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” derulate la parohia Sfânta Vineri din Zalău, au fost răsplătiţi cu o excursie de o zi în care au fost la Sfânta Mănăstire Srâmba şi la Grădina Botanică din Jibou.
Obiectivele acestui proiect sunt: conştientizarea faptului că beneficiarii se bucură de roadele muncii lor, socializarea cu tineri care au aceleaşi preocupări, manifestarea interesului pentru valorile moral-religioase din zona noastră şi participarea cu interes la actele de cult desfăşurate în cadrul bisericii.
La orele 10 dimineaţa cei aproximativ 100 de elevi însoţiţi de doamna inspector Claudia Boha şi de alţi profesori de Religie au participat la Sfînta Liturghie la Sfânta Mănăstire Strâmba de sărbătoarea Sfintei Treimi. În cuvântul de învăţătură, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba şi-a exprimat bucuria de a primi la mănăstire elevi cu credinţă în Dumnezeu care ştiu cum pot câştiga viaţa veşnică: prin cunoaşterea lui Dumnezeu, potrivit cuvintelor lui Hristos Şi aceasta este viaţa veşnică să te cunoască pe tine singurul şi adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis ( Ioan 17,3).
După agapa creştină, elevii au primit în dar de la părintele Arhimandrit mici cadouri.
Încărcaţi spiritual de harul transmis prin Sfânta Liturghie şi icoana făcătoare de minuni Dulcele Sărut dar şi de căldura şi dragostea cu care au fost primiţi, elevii au pornit în cele trei autocare spre Grădina Botanică din Jibou. Aici ei s-au putut din nou bucura de frumuseţile pe care le oferă acest loc.
Pe lângă bucuria pe care au trăit-o aceşti elevi merituoşi ziua acesta cu tot ceea ce le-a oferit ea a fost pentru ei un nou motiv de reflecţie la darurile bogate cu care ne binecuvintează Dumnezeu după cum spune şi psalmistul: Cât de minunate sunt lucrurile Tale Doamne, pe toate cu înţelepciune le-ai făcut.

Pof. Pr. Mateiu CălinProiect catehetic ,,DIN DARURILE DUHULUI SFÂNT”, Circumscripția catehitică Jibou

Luni 4 iunie 2012, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Gheorghe Longodor, coordonator pentru catehizare al Protopopiatului Jibou și a Părintelui Vasile Danciu, coordonatorului Circumscripţiei catehetice Jibou, s-a finalizat proiectul catehetic „DIN DARURILE DUHULUI SFÂNT.
Evenimentul a avut loc la Parohia Ortodoxă Română Jibou II, ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, gazdă fiind Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopopul Jiboului.
Sfântul Apostol Pavel spune: ,,Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm. Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii”(Gal.5,22-26). Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2012, având ca scop păstrarea tradiţiilor creştine pascale şi postpascale prin pricesne şi poezii, dar și cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de Înălţarea Sa la ceruri, cât şi de Pogorârea Duhului Sfânt.
În proiect au fost implicaţi peste 100 de copii, iar ca parteneri au fost: Primăria Jibou, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Parohiile din Circumscripţia catehetică Jibou, Pensiunea Eden şi Grădina Botanică ,,Vasile Fati” Jibou.
Evenimentul a început la ora 18.00, după slujba de Te-Deum, săvârșită de către preacucernicii părinți participanți. Părintele Vasile Danciu, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Jibou a invitat pentru prezentarea programului artistico-religios copiii de la grupele de cateheză din parohiile: „Adormirea Maicii Domnului” Inău, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Mirel-Claudiu Bene; „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Cristolţ, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Sabin-Lucian-Gabriel Chiş; „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Jibou II, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor; ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Tihău, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Augustin Sălăjan; ,,Adormirea Maicii Domnului”Jibou I, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Mircea-Dorin Moldovan. De asemenea au cântat şi recitat poezii copii şi de la Grupul Şcolar Surduc, pregătiţi de domnul professor de religie Vasile Şoimuşan.
Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială în cuvântul de la finalul activității a accentuat necesitatea implicării preoților și profesorilor în activitatea catehetică a Bisericii, mulțumind tottodată copiilor, dascălilor și preoților implicați.
În final preoţilor şi dascălului implicaţi în proiect, li s-au înmânat diplome de merit din partea Preasfințitului Episcop Petroniu, iar copiii au fost răsplătiți cu daruri de către organizatori.

Coordonator pentru catehizare al Circumscriptiei catehetice Jibou
Pr. Vasile DanciuRezultatele concursului național „Biserica locaș de închinare”, Ediția a II-a

Comisia centrală de organizare și evaluare a Concursului Național „Biserica locaș de închinare” a încheiat procesul de evaluare a lucrărilor și a stabilit premianții acestui concurs.
Concursul Naţional „Biserica locaş de închinare” se desfăşoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, sub îndrumarea Inspectoratului Şcolar Sălaj, se află la a II-a ediţie și este înscris în Calendarul MECTS cu numărul 33077/09.03.2012, în cadrul concursurilor naţionale şcolare organizate în anul şcolar 2011-2012, fără finanţare.
La concurs s-au înscris peste 1200 de elevi din clasele I-XII de la școli și licee din 35 de județe.
În urma evaluării lucrărilor participante, la cele trei secţiuni: desen, colaj şi fotografii s-au acordat un număr total de 238 de premii și mențiuni.
Lista completă a câșltigătorilor este accesibilă pe site-ul www.episcopiasalajului.ro la rublica Profesorul de religie.

Pr. Gabriel GârdanProiectul „Captivii libertăților” la final

Joi 24 mai 2012, la Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din municipiul Zalău, s-a finalizat proiectul educaţional Captivii „libertăţilor”. Proiectul s-a derulat ca urmare a unui parteneriat încheiat între Episcopia Sălajului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj și Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sălaj.
La eveniment, au participat Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, P.C. Pr. consilier cultural Gabriel Gârdan, Domnul Inspector Școlar General prof. dr. Ioan Abrudan, doamna director CJRAE prof. psiholog dr. Melania Maria Gârdan, inspector de specialitate la ISJ Salaj prof. Claudia Boha. Au fost prezenți, de asemenea, un număr mare de elevi și de cadre didactice.
Activitățile desfășurate în acest proiect în perioada noiembrie 2011 - mai 2012 au avut drept scop dobândirea unor cunoştinţe despre pericolul pe care îl reprezintă adicţiile pentru sănătatea psihică, fizică şi morală, dublată de dezvoltarea spiritului critic şi a puterii de discernământ.
Obiectivele propuse au vizat: informarea elevilor din clasele VII-XII cu privire la cauzele, simptomele şi efectele comportamentelor deviante ale adolescenţilor (consum de alcool, tutun, droguri, dependenţă faţă de jocuri de noroc, Tv, internet, pornografie) din punct de vedere fizic, psihic şi social; identificarea metodelor prin care se poate preveni şi/sau ocoli în mod personal ispita adicţiilor; conştientizarea şi valorizarea virtuţilor creştine; realizarea unor activităţi în parteneriat Biserică-Şcoală-Comunitate prin intermediul cărora să contribuim la promovarea calităţii vieţii tinerilor; dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor şi a celor de rezistenţă faţă de presiunea grupului.
Proiectul, s-a finalizat cu un concurs în care elevii, îndrumaţi de profesorii de religie şi consilierii şcolari, au realizat lucrări pentru cele două secţiuni: creaţii literare şi creaţii artistice. Ei au reușit să surprindă efectele comportamentelor deviante ale adolescenţilor şi au transmis mesaje împotriva adicţiilor.
Cele mai sugestive materiale au fost prezentate de autori şi premiate în cadrul evenimentului desfăşurat la Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” Zalău. Premiile concursului au constat în diplome de participare pentru cei 100 de elevi participanți la faza județeană a concursului și o tabără de creație la mănăstirea Strâmba, timp de o săptămână, în vacanța de vară, pentru următorii 9 elevi clasați pe primele locuri.
Creaţii literare
Premiul III: Nechita Ioana, clasa a VII– a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Zalău, profesor psiholog Cora Carla;
Premiul II: Maxim Dănuţa Maria, clasa a VII– a, Grup Şcolar Sâg, profesor de religie Cristea Ioan;
Premiul I: Matyas Eduard, clasa a VIII– a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Zalău, profesor psiholog Cora Carla;
Creații artistice
Menţiune: Chiş Andreea și Beli Antonio, clasa a XI– a, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu – Silvaniei, profesor psiholog Chimişliu Simona;
PREMIUL III: Torje Onuţe Diana, clasa a XII– a, Liceul de Arte “Ioan Sima” Zalău, profesor de religie Micle Călin
PREMIUL II: Cucuian Cristina și Fechete Florina, clasa a X– a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, profesor de religie Inceu Anca Ioana;
PREMIUL I: Stanca Ioana Codruţa, clasa a XII – a, Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” Jibou, profesor de religie Mureșan Cristina.

Cu această ocazie Preasfințitul Părinte Episcop a felicitat pe cei care s-au implicat în acest proiect și și-a exprimat speranța că rezultatele lui vor fi cât mai vizibile în societate.

Inspector de specialitate,
prof. Claudia BohaProiect catehetic „MUCENICII TĂI DOAMNE ÎNTRU SLAVĂ S-AU ÎNĂLȚAT”

Joi 24 mai 2012, de Înălțarea Domnului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a Preacucernicului Părinte Claudiu Popiț, coordonator al Circumscripției catehetice Nușfalău, la biserica din Parohia Ip s-a finalizat proiectul catehetic: ”MUCENICII TĂI DOAMNE ÎNTRU SLAVĂ S-AU ÎNĂLȚAT”.
Proiectul a avut drept scop cultivarea sentimentului de recunoștință față de jertfa eroilor neamului nostru și a martirilor din localitatea martiră Ip, dobândirea de cunoștințe și sentimente capabile să stimuleze dezvoltarea spirituală a copiilor, cunoașterea tradițiilor religioase și a învățăturilor Bisericii.
În proiect au fost implicați 60 de copii de la grupele de cateheză din parohiile: Ip – pr. Marian Ioan, Cosniciu de Jos – pr. Zdrite Pavel, Cerîșa – pr. Gligor Marian, Marca - pr. Iacob Ioan, Porț - pr. Petre Călin, Cosniciu de Sus – pr. Pop Vasile Dorel, Nușfalău – pr. Ghiran Daniel.
Evenimentul a inceput cu oficierea unei Tedeum, apoi copiii au susținut un program de poezii, cântări religioase, precum și unele cântece patriotice specifice acestui eveniment.
După momentul artistic Preacucernicul Părinte inspector Silviu Boha, a felicitat și a mulțumit preoților și copiiilor implicați în proiect, arătând importanța zilei și că suntem datori să păstrăm cu sfintenie zestrea spirituală pe care am dobândit-o de la înaintași.
Punctul culminant al acestui eveniment s-a concretizat în oficierea unui parastas la mormântul eroilor din localitate, ocazie cu care copiii au depus o coroană de flori la monumentul eroilor.
La sfârșitul ceremoniei, Preacucernicul Părinte consilier cultural Gabriel Gârdan, care a fost oaspetele de seamă a acestei întâlniri, a rostit o alocuțiune prin care a evocat importanța cinstirii eroilor neamului nostru.
Astfel sărbătoarea Înălțării Domnului, a fost și o zi de bucurie duhovnicească prin atmosfera de comuniune și căldură sufletească creată de copiii participanți.
La final copiii au fost răsplătiți cu o agapă de către preotul paroh Marian Ioan.

Coordonator Circumscripția Nușfalău
Pr. Claudiu Dan PopițProiect catehetic „Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase”

Joi 24 mai 2012, s-a finalizat proiectul „Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru”, realizat între Şcoala Gimnazială Hereclean şi Biserica Ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” Hereclean, aflat la a III-a Ediție. Proiectul a avut ca scop cultivarea valorilor religios-morale, cunoașterea istoriei acestor locuri și cinstirea eroilor din localitate.
Elevii şcolii și copiii de la grupa de cateheză, la praznicul împărătesc al „Înălţării Domnului” şi Ziua Eroilor au prezentat la finalul Sfintei Liturghii, în fața credicioșilor o serbare religioasă, apoi la monumentul din incinta bisericii au participat la slujba de pomenire, depunând flori la monumentul eroilor.
În demersul educaţional creştin, serbările religioase sunt mijloace de îmbogăţire a vieţii noastre duhovniceşti, ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ne fac să ne simţim în prezenţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiecare copil cu personalitatea sa, cu darurile primite de la Dumnezeu se asociază prin vers, prin cânt cu ceilalţi, se regăsesc pe ei în cei din jur şi nimeni nu mai este singur, specificul ortodoxiei fiind „unitate în diversitate”. Susţinerea şi prezentarea serbărilor religioase în Sfânta Biserică, în prezenţa preotului şi a credincioşilor este o modalitate de a-i aduce pe copii la comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. Poporul nostru nu-i uită pe eroii neamului, în această sfântă zi de sărbătoare memoria lor fiindu-le cinstită prin rugăciuni și parastase. Înălţarea Domnului la Cer să fie pentru fiecare dintre noi un îndemn de a ne înălţa din noianul păcatelor, al patimilor. Iisus pleacă, dar nu ne părăseşte, aşa cum îi asigură pe Apostolii Săi: „ ... iată Eu cu voi sunt până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20).

Profesor de religie, Şcoala Gimnazială Hereclean,
Mirela Rodina
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro