A III-a Sesiune de formare în cadrul proiectului „Alege Școala!”

Cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu, în perioada 5-6 iunie 2012, la Mănăstirea Strâmba, se desfășoară a III-a sesiune de formare a preoților implicați în proiectul „Alege Școala!”.
La formare sunt prezenți 13 preoți din Protopopiatele Jibou și Șimleul Silvaniei și preacucernicul părinte inspector pentru catehizare parohială, Silviu Boha.
Obiectivul general al proiectului „Alege Școala!” îl constituie prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și prevenirea delicvenței juvenile prin dezvoltarea unor soluții alternative de tip „școala de duminică”. Proiectul nu este separat de activitatea de catehizare, el fiind gândit ca un mod de a ajuta preoții și copiii din parohii.
Formator din partea Patriarhiei Române este Preacucenicul Părinte Florin Stan, inspector pentru catehizare parohială, al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
Din partea fundației World Vision România este prezent domnul Octavian Filip care este coordonator de zonă în acest proiect.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăProiectul „Tineri lăudând pe Domnul” în Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Dr. Petroniu, Episcopul Sălajului în data de 4 iunie 2012, o doua zi de Rusalii, s-a derulat a treia ediţie a proiectului educaţional Tineri lăudând pe Domnul. Acesta este coordonat de Episcopia Sălajului şi ISJ Sălaj, având ca parteneri Primăria Zalău, Protopopiatul Jibou, Mănăstirea Strâmba şi Grădina Botanică Jibou. Elevii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană a olimpiadei de Religie, la concursul „În lumina lui Hristos” precum şi elevii care s-au implicat activ în activităţile din cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” derulate la parohia Sfânta Vineri din Zalău, au fost răsplătiţi cu o excursie de o zi în care au fost la Sfânta Mănăstire Srâmba şi la Grădina Botanică din Jibou.
Obiectivele acestui proiect sunt: conştientizarea faptului că beneficiarii se bucură de roadele muncii lor, socializarea cu tineri care au aceleaşi preocupări, manifestarea interesului pentru valorile moral-religioase din zona noastră şi participarea cu interes la actele de cult desfăşurate în cadrul bisericii.
La orele 10 dimineaţa cei aproximativ 100 de elevi însoţiţi de doamna inspector Claudia Boha şi de alţi profesori de Religie au participat la Sfînta Liturghie la Sfânta Mănăstire Strâmba de sărbătoarea Sfintei Treimi. În cuvântul de învăţătură, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba şi-a exprimat bucuria de a primi la mănăstire elevi cu credinţă în Dumnezeu care ştiu cum pot câştiga viaţa veşnică: prin cunoaşterea lui Dumnezeu, potrivit cuvintelor lui Hristos Şi aceasta este viaţa veşnică să te cunoască pe tine singurul şi adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis ( Ioan 17,3).
După agapa creştină, elevii au primit în dar de la părintele Arhimandrit mici cadouri.
Încărcaţi spiritual de harul transmis prin Sfânta Liturghie şi icoana făcătoare de minuni Dulcele Sărut dar şi de căldura şi dragostea cu care au fost primiţi, elevii au pornit în cele trei autocare spre Grădina Botanică din Jibou. Aici ei s-au putut din nou bucura de frumuseţile pe care le oferă acest loc.
Pe lângă bucuria pe care au trăit-o aceşti elevi merituoşi ziua acesta cu tot ceea ce le-a oferit ea a fost pentru ei un nou motiv de reflecţie la darurile bogate cu care ne binecuvintează Dumnezeu după cum spune şi psalmistul: Cât de minunate sunt lucrurile Tale Doamne, pe toate cu înţelepciune le-ai făcut.

Pof. Pr. Mateiu CălinProiect catehetic ,,DIN DARURILE DUHULUI SFÂNT”, Circumscripția catehitică Jibou

Luni 4 iunie 2012, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Gheorghe Longodor, coordonator pentru catehizare al Protopopiatului Jibou și a Părintelui Vasile Danciu, coordonatorului Circumscripţiei catehetice Jibou, s-a finalizat proiectul catehetic „DIN DARURILE DUHULUI SFÂNT.
Evenimentul a avut loc la Parohia Ortodoxă Română Jibou II, ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, gazdă fiind Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopopul Jiboului.
Sfântul Apostol Pavel spune: ,,Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm. Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii”(Gal.5,22-26). Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2012, având ca scop păstrarea tradiţiilor creştine pascale şi postpascale prin pricesne şi poezii, dar și cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de Înălţarea Sa la ceruri, cât şi de Pogorârea Duhului Sfânt.
În proiect au fost implicaţi peste 100 de copii, iar ca parteneri au fost: Primăria Jibou, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Parohiile din Circumscripţia catehetică Jibou, Pensiunea Eden şi Grădina Botanică ,,Vasile Fati” Jibou.
Evenimentul a început la ora 18.00, după slujba de Te-Deum, săvârșită de către preacucernicii părinți participanți. Părintele Vasile Danciu, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Jibou a invitat pentru prezentarea programului artistico-religios copiii de la grupele de cateheză din parohiile: „Adormirea Maicii Domnului” Inău, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Mirel-Claudiu Bene; „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Cristolţ, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Sabin-Lucian-Gabriel Chiş; „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Jibou II, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor; ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Tihău, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Augustin Sălăjan; ,,Adormirea Maicii Domnului”Jibou I, pregătiţi de către Preacucernicul Părinte Mircea-Dorin Moldovan. De asemenea au cântat şi recitat poezii copii şi de la Grupul Şcolar Surduc, pregătiţi de domnul professor de religie Vasile Şoimuşan.
Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspector pentru catehizare parohială în cuvântul de la finalul activității a accentuat necesitatea implicării preoților și profesorilor în activitatea catehetică a Bisericii, mulțumind tottodată copiilor, dascălilor și preoților implicați.
În final preoţilor şi dascălului implicaţi în proiect, li s-au înmânat diplome de merit din partea Preasfințitului Episcop Petroniu, iar copiii au fost răsplătiți cu daruri de către organizatori.

Coordonator pentru catehizare al Circumscriptiei catehetice Jibou
Pr. Vasile DanciuRezultatele concursului național „Biserica locaș de închinare”, Ediția a II-a

Comisia centrală de organizare și evaluare a Concursului Național „Biserica locaș de închinare” a încheiat procesul de evaluare a lucrărilor și a stabilit premianții acestui concurs.
Concursul Naţional „Biserica locaş de închinare” se desfăşoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, sub îndrumarea Inspectoratului Şcolar Sălaj, se află la a II-a ediţie și este înscris în Calendarul MECTS cu numărul 33077/09.03.2012, în cadrul concursurilor naţionale şcolare organizate în anul şcolar 2011-2012, fără finanţare.
La concurs s-au înscris peste 1200 de elevi din clasele I-XII de la școli și licee din 35 de județe.
În urma evaluării lucrărilor participante, la cele trei secţiuni: desen, colaj şi fotografii s-au acordat un număr total de 238 de premii și mențiuni.
Lista completă a câșltigătorilor este accesibilă pe site-ul www.episcopiasalajului.ro la rublica Profesorul de religie.

Pr. Gabriel GârdanProiectul „Captivii libertăților” la final

Joi 24 mai 2012, la Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din municipiul Zalău, s-a finalizat proiectul educaţional Captivii „libertăţilor”. Proiectul s-a derulat ca urmare a unui parteneriat încheiat între Episcopia Sălajului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj și Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sălaj.
La eveniment, au participat Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, P.C. Pr. consilier cultural Gabriel Gârdan, Domnul Inspector Școlar General prof. dr. Ioan Abrudan, doamna director CJRAE prof. psiholog dr. Melania Maria Gârdan, inspector de specialitate la ISJ Salaj prof. Claudia Boha. Au fost prezenți, de asemenea, un număr mare de elevi și de cadre didactice.
Activitățile desfășurate în acest proiect în perioada noiembrie 2011 - mai 2012 au avut drept scop dobândirea unor cunoştinţe despre pericolul pe care îl reprezintă adicţiile pentru sănătatea psihică, fizică şi morală, dublată de dezvoltarea spiritului critic şi a puterii de discernământ.
Obiectivele propuse au vizat: informarea elevilor din clasele VII-XII cu privire la cauzele, simptomele şi efectele comportamentelor deviante ale adolescenţilor (consum de alcool, tutun, droguri, dependenţă faţă de jocuri de noroc, Tv, internet, pornografie) din punct de vedere fizic, psihic şi social; identificarea metodelor prin care se poate preveni şi/sau ocoli în mod personal ispita adicţiilor; conştientizarea şi valorizarea virtuţilor creştine; realizarea unor activităţi în parteneriat Biserică-Şcoală-Comunitate prin intermediul cărora să contribuim la promovarea calităţii vieţii tinerilor; dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor şi a celor de rezistenţă faţă de presiunea grupului.
Proiectul, s-a finalizat cu un concurs în care elevii, îndrumaţi de profesorii de religie şi consilierii şcolari, au realizat lucrări pentru cele două secţiuni: creaţii literare şi creaţii artistice. Ei au reușit să surprindă efectele comportamentelor deviante ale adolescenţilor şi au transmis mesaje împotriva adicţiilor.
Cele mai sugestive materiale au fost prezentate de autori şi premiate în cadrul evenimentului desfăşurat la Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” Zalău. Premiile concursului au constat în diplome de participare pentru cei 100 de elevi participanți la faza județeană a concursului și o tabără de creație la mănăstirea Strâmba, timp de o săptămână, în vacanța de vară, pentru următorii 9 elevi clasați pe primele locuri.
Creaţii literare
Premiul III: Nechita Ioana, clasa a VII– a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Zalău, profesor psiholog Cora Carla;
Premiul II: Maxim Dănuţa Maria, clasa a VII– a, Grup Şcolar Sâg, profesor de religie Cristea Ioan;
Premiul I: Matyas Eduard, clasa a VIII– a, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Zalău, profesor psiholog Cora Carla;
Creații artistice
Menţiune: Chiş Andreea și Beli Antonio, clasa a XI– a, Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” Şimleu – Silvaniei, profesor psiholog Chimişliu Simona;
PREMIUL III: Torje Onuţe Diana, clasa a XII– a, Liceul de Arte “Ioan Sima” Zalău, profesor de religie Micle Călin
PREMIUL II: Cucuian Cristina și Fechete Florina, clasa a X– a, Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, profesor de religie Inceu Anca Ioana;
PREMIUL I: Stanca Ioana Codruţa, clasa a XII – a, Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” Jibou, profesor de religie Mureșan Cristina.

Cu această ocazie Preasfințitul Părinte Episcop a felicitat pe cei care s-au implicat în acest proiect și și-a exprimat speranța că rezultatele lui vor fi cât mai vizibile în societate.

Inspector de specialitate,
prof. Claudia BohaProiect catehetic „MUCENICII TĂI DOAMNE ÎNTRU SLAVĂ S-AU ÎNĂLȚAT”

Joi 24 mai 2012, de Înălțarea Domnului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a Preacucernicului Părinte Claudiu Popiț, coordonator al Circumscripției catehetice Nușfalău, la biserica din Parohia Ip s-a finalizat proiectul catehetic: ”MUCENICII TĂI DOAMNE ÎNTRU SLAVĂ S-AU ÎNĂLȚAT”.
Proiectul a avut drept scop cultivarea sentimentului de recunoștință față de jertfa eroilor neamului nostru și a martirilor din localitatea martiră Ip, dobândirea de cunoștințe și sentimente capabile să stimuleze dezvoltarea spirituală a copiilor, cunoașterea tradițiilor religioase și a învățăturilor Bisericii.
În proiect au fost implicați 60 de copii de la grupele de cateheză din parohiile: Ip – pr. Marian Ioan, Cosniciu de Jos – pr. Zdrite Pavel, Cerîșa – pr. Gligor Marian, Marca - pr. Iacob Ioan, Porț - pr. Petre Călin, Cosniciu de Sus – pr. Pop Vasile Dorel, Nușfalău – pr. Ghiran Daniel.
Evenimentul a inceput cu oficierea unei Tedeum, apoi copiii au susținut un program de poezii, cântări religioase, precum și unele cântece patriotice specifice acestui eveniment.
După momentul artistic Preacucernicul Părinte inspector Silviu Boha, a felicitat și a mulțumit preoților și copiiilor implicați în proiect, arătând importanța zilei și că suntem datori să păstrăm cu sfintenie zestrea spirituală pe care am dobândit-o de la înaintași.
Punctul culminant al acestui eveniment s-a concretizat în oficierea unui parastas la mormântul eroilor din localitate, ocazie cu care copiii au depus o coroană de flori la monumentul eroilor.
La sfârșitul ceremoniei, Preacucernicul Părinte consilier cultural Gabriel Gârdan, care a fost oaspetele de seamă a acestei întâlniri, a rostit o alocuțiune prin care a evocat importanța cinstirii eroilor neamului nostru.
Astfel sărbătoarea Înălțării Domnului, a fost și o zi de bucurie duhovnicească prin atmosfera de comuniune și căldură sufletească creată de copiii participanți.
La final copiii au fost răsplătiți cu o agapă de către preotul paroh Marian Ioan.

Coordonator Circumscripția Nușfalău
Pr. Claudiu Dan PopițProiect catehetic „Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase”

Joi 24 mai 2012, s-a finalizat proiectul „Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru”, realizat între Şcoala Gimnazială Hereclean şi Biserica Ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului” Hereclean, aflat la a III-a Ediție. Proiectul a avut ca scop cultivarea valorilor religios-morale, cunoașterea istoriei acestor locuri și cinstirea eroilor din localitate.
Elevii şcolii și copiii de la grupa de cateheză, la praznicul împărătesc al „Înălţării Domnului” şi Ziua Eroilor au prezentat la finalul Sfintei Liturghii, în fața credicioșilor o serbare religioasă, apoi la monumentul din incinta bisericii au participat la slujba de pomenire, depunând flori la monumentul eroilor.
În demersul educaţional creştin, serbările religioase sunt mijloace de îmbogăţire a vieţii noastre duhovniceşti, ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ne fac să ne simţim în prezenţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiecare copil cu personalitatea sa, cu darurile primite de la Dumnezeu se asociază prin vers, prin cânt cu ceilalţi, se regăsesc pe ei în cei din jur şi nimeni nu mai este singur, specificul ortodoxiei fiind „unitate în diversitate”. Susţinerea şi prezentarea serbărilor religioase în Sfânta Biserică, în prezenţa preotului şi a credincioşilor este o modalitate de a-i aduce pe copii la comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. Poporul nostru nu-i uită pe eroii neamului, în această sfântă zi de sărbătoare memoria lor fiindu-le cinstită prin rugăciuni și parastase. Înălţarea Domnului la Cer să fie pentru fiecare dintre noi un îndemn de a ne înălţa din noianul păcatelor, al patimilor. Iisus pleacă, dar nu ne părăseşte, aşa cum îi asigură pe Apostolii Săi: „ ... iată Eu cu voi sunt până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20).

Profesor de religie, Şcoala Gimnazială Hereclean,
Mirela RodinaFestivitate de premiere la catedrala patriarhală din București

Luni, 21 mai, la catedrala patriarhală din București a avut loc festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național „Copilul învață iubirea lui Hristos”.
În acest cadrul festiv au fost premiați și reprezentanții Episcopiei Sălajului: PC pr. lect. dr. Gabriel Gârdan, prof. Ionuț Ciocmărean și elevul Ionuț Chiș. Aceștia au reprezentat grupul de cateheză de la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, care s-a înscris în concurs cu proiectul: „ÎNGERAȘII ȘTERG LACRIMI”. Au fost implicați în proiect 127 de copii, care au fost coordonați de preotul Gabriel Gârdan, profesorii de religie: Ionuț Ciocmărean, Marinela Roșu, Manuela Jurcan, Raluca Ghiurcuț, Anca Inceu și Dana Rus. Din echipă a făcut parte și învățătoarea Aurica Coifa. În cadrul proiectului s-au desfășurat 8 activități distincte cu un buget total de 20.190 lei. Beneficiari au fost, pe lângă cei care au contribuit la realizarea proiectului, 61 de copii și 113 persoane vârstnice.Întâlnirea semestrială a coordonatorilor activităților catehetice din Episcopia Sălajului

Vineri 18 mai 2012, la sediul Episcopiei Sălajului a avut loc întâlnirea semestrială a preoților coordonatori ai Circumscripților catehetice. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele aspecte: Evaluarea concursului național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos”; Organizarea etapei pe eparhie a Concursului național „Școala din pridvorul bisericii” din cadrul proiectului ”Alege școala” și informări cu privire la proiectele catehetice aflate în derulare în fiecare Circumscripție catehetică.
Concursul s-a desfășurat conform datelor și termenelor impuse în cadrul tematicii „Copilul învață iubirea lui Hristos”, iar etapa pe protopopiat s-a finalizat în data de 6 aprile la Protopopiatul Jibou, 9 aprilie Protopopiatul Șimleu Silvaniei și 10 aprilie la Protopopiatul Zalău. Etapa pe eparhie s-a finalizat la data de 4 mai 2012 când s-a desemnat proiectul care va reprezenta Episcopia Sălajului la faza pe Patriarhie. Perioda desfășurare a activităților din cadrul proiectului a fost 27 februarie – 23 martie 2012.
La proiectele au participat un număr de 425 copii care au desfășurat 46 de activități cu un buget de 29.290 lei.
De aceste activități au beneficiat 103 copii și 367 bătrâni de la: Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice de la Policlinica ,,Sfânta Vinere”, din Zalău; Centrul Social de Urgență Zalău; Centrul de îngrijire şi asistenţă Crasna, judeţul Sălaj; Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Adulte cu Handicap -Boghiș județul Sălaj; Centrul de Îngrijire și Asistență Tihău județul Sălaj; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei ,,Structura Speranţa”, Zalău; Școala și Căminul de bătrâni de la Mănăstirea Bic; Casa de tip familial Fizeș județul Sălaj; la familiie de copii cu o situaţie socială mai modestă, familii dezorganizate și bătrâni singuri din parohiile participante.
S-au înscris în concurs 19 proiecte: 7 de la Protopopiatul Zalău, 8 din Protopopiatul Șimleu Silvaniei și 4 de la Protopopiatul Jibou. Menționez câteva:
1. „ÎNGERII ȘTERG LACRIMI”, Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, coordonator proiect pr. lect. Dr. Gabriel Gârdan. Implicați în proiect 127 de copii, un preot, șase profesori de religie și un învățător. S-au desfășurat 8 activități distincte cu un buget total de 20.190 lei, având ca beneficiari 61 de copii și 113 persoane vârstnice. Activități din cadrul proiectului:
o ,,Vindecare şi alinare”. Un grup de elevi însoţesc 7 bătrâni pentru a participa împreună la Taina Sfântului Maslu, după care, bătrânii sunt conduşi de copii la Centru.
o ,,Mâini lucrătoare, inimi rugătoare”. Grupul de cateheză format din 127 de elevi, împreună cu cadrele didactice coordonatoare au confecţionat 626 felicitări cu tematică religioasă pentru mame, care au vor fi puse spre vânzare în data de 4 martie după programul artistic dedicat mamelor. Banii obţinuţi sunt folosiţi pentru ajutorarea persoanelor implicate în activităţile social-filantropice, copii şi vârstnici.
o ,,Împreună reuşim...”. Activitatea se descfățoară săptămânal. Georgiana Chiş, elevă în clasa a II-a la Liceul de Artă ,,Ioan Sima”, din Zalău este ajutată săptămânal de elevi din grupul de cateheză şi de cadrele didactice la finalizarea temelor. Georgiana stă doar cu bunica, părinţii fiindu-i plecaţi în străinătate. Având o situaţie financiară mai modestă Georgiana este ajutată și la procurarea rechizitelor şcolare.
o „Dăruind vei dobândi”. Un număr de 23 elevi de la Şcolile Gimnaziale Mirşid şi Popeni, au fost sprijiniţi de către elevii din grupul de cateheză şi credincioşii Catedralei Episcopale cu bunuri (haine, bani, rechizite, alimente). Situaţia elevilor este una mai puţin obişnuită: fie că părinţii sunt plecaţi, fie că sunt abandonaţi pe la rude, alţii sunt de etnie rromă. Majoritatea trăiesc greu de pe o zi pe alta, neavând haine, hrană şi o locuinţă în care se poate locui modest.
o „Găseşte-ţi bunicul/bunica”. Un grup de 10 copii de la programul de cateheză, împreună cu două cadre didactice coordonatoare, au făcut o vizită persoanelor vârstnice de la Policlinica ,,Sfânta Vinere”, din Zalău, oferind (fructe, prăjituri, flori, cărţi de rugăciuni) ,,bunicilor lor”. Tot acum copiii au prezentat ,,bunicilor” un program artistic, în care s-a exprimat importanţa perioadei postului mare şi însemnătatea Praznicului Învierii Domnului care se apropie.
o „Un dar pentru Gabriela”. Gabriela Negrea, elevă în clasa a II-a a Liceului de Artă ,,Ioan Sima”, din Zalău, locuieşte împreună cu mama ei într-un bloc dărăpănat într-o singură cameră. Trăieşte mai mult din mila celor din jur, iar mama ei Mirela, îi aduce zilnic hrană de la cantinele din oraş care mai fac câte o faptă bună, ajutând această familie necăjită. Gabriela face parte din grupul nostru de cateheză de la începutul acestui an şcolar. Colegii ei de la cateheză îi cunosc situaţia fapt pentru care o spijină cu tot ceea ce pot. În cursul anului ea a fost ajutată de multe ori cu tot ceea ce s-a putut. În pragul sărbătorii Învierii Domnului, copiii i-au oferit un ajutor financiar pentru plata facturilor, haine, alimente, ghiozdan, rechizite şcolare, jucării, etc.
o ,,Copil ca tine sunt şi eu”. Ne-am îndreptat gândul în această perioadă şi spre prietenii noştri de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Structura ,,Speranţa”, Zalău. Copii cu dizabilităţi, dar totuşi cu suflet ca noi, copii abandonaţi la casele de tip familial din Zalău, dar care caută căldura unui cămin la fel ca noi. Le-am dăruit şi lor câteva bunuri (jucării, haine, dulciuri) arătând prin aceasta că nu suntem nepăsători faţă de soarta lor.
o „Deschideţi-vă inimile”. Am pornit cu 21 de elevi din grupul nostru spre Crasna, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă. Acolo am întâlnit nu mai puţin de 65 de bătrâni. Pricesnele interpretate cu multă căldură de elevii noştri, i-au impresionat până la lacrimi, apoi copiii au împărţit daruri celor vârstnici, petrecând apoi câteva clipe cu ei.
2. „TRĂIND LA UMBRA BISERICII, ÎNVĂȚĂM IUBIREA LUI HRISTOS”, Parohia Iaz – coordonator proiect pr. Alexandru Coste. Implicați în proiect 13 copii, un preot, un profesor, un învățător și o educatoare. S-au desfășurat 5 activități aparte cu un buget de 1550 lei având ca beneficiari, 2 familii, 13 de copii și 25 persoane vârstnice.
o Vizitarea bătrânilor de la Centru de îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Adulte cu Handicap – Boghiş ocazie cu care copiii implicaţi în proiect au oferit bătrânilor instituţionalizaţi fructe şi dulciuri din banii primiţi ca premiu (300 lei) cu ocazia participării la concursul „Deschide uşa creştine” organizat la Plopiş în decembrie 2011.
o O altă activitate pe care copii o desfăşoară de mai mulţi ani, respectiv 6 ani, este aceea de a oferi o masă caldă din ceea ce le prisoseşte unor bătrâni aflaţi în imposibilitatea de a se descurca singuri. Astfel două persoane cu handicap şi care locuiau singure au fost ajutate timp de 4 ani de copiii de la Casa de tip familial la treburile gospodăreşti, fiind vizitate zilnic şi oferindu-li-se o masă caldă. Distanţa pe care trebuia să o parcurgă zilnic câte doi dintre ei era de aproximativ 4 km. Cu ocazia lansării miniproiectului s-au identificat alte două persoane pe care copii le-au vizitat în perioada 1 - 20 martie 2012, ocazie cu care le-au rezolvat unele probleme gospodăreşti iar pentru una dintre aceste persoane s-au hotărât să reia tradiţia de a oferi masă caldă zilnic.
o În perioada 01-4 martie copiii au confecţionat felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie pe care le-au oferit tuturor mamelor prezente la biserică în data de 4 martie.
o O altă activitate cu tradiţie deja dar care a fost amplificată acum pentru susţinere miniproiectului a fost pictarea unor icoane pe sticlă, pe care copiii le-au valorificat Duminică 18 martie la ieşirea din biserică, iar suma obţinută a fost de 400 RON.
o În cursul lunii martie copiii s-au angajat printr-un parteneriat cu Primăria Plopiş să ecologizeze şi să menţină curăţenia în centrul satului laz, respectiv zona instituţiilor, iar acest lucru s-a întâmplat în ziua de 20 martie când s-a curăţat de către copii Valea lazului precum şi amenajarea parcurilor existente în curtea bisericii şi a şcolii. De asemenea copiii au participat la curăţenia din curtea bisericii, la amenajarea parcului şi la curăţenia locaşului de cult, activitate pe care o fac regulat în ultimii 6 ani.
o În perioada 1-20 martie copiii de la Casa de tip familial au oferit ajutor la treburile gospodăreşti mai multor familii de unde au realizat suma de 250 RON cu care şi-au propus să continue activităţi începute, iar de Paşti să ofere o masă mai îndelungată pentru trei vârstnici bolnavi şi singuri cărora le vor prepara hrana şi o vor duce la domiciliul acestora.
3. „IARĂ ȘI IARĂ CU PACE”... SĂ-I CECETĂM ȘI SĂ-I BUCURĂM PE SEMENII NOȘTRII... BOLNAVI..., Parohia Jibou II – coordonator proiect pr. Longodor Gheorghe.
4. „OASPEȚII DOMNULUI”, Parohia Brâglez – coordonator pr. Butaș Alin. Resursele financiare obținute prin anunțul unui copil în fața credincioșilor cu privire la miniproiect și acțiunile legate de ajutorarea celor aflați în nevoie din parohie.
5. „IERI M-AI AJUTAT TU, AZI TE AJUT EU”, Parohia Cehu Silvaniei – coordonator pr. Radu Barbor. Implicați în proiect 6 copii și un preot. S-au desfășurat 2 activități cu un buget de 500 lei, având ca beneficiari 4 familii și 10 persoane vârstnice.
6. „VREAU SĂ FIU VOLUNTAR”, Parohia Creaca – coordonator pr. Daniel Blaj. Implicați în proiect 13 copii, un preot, un profesor de religie și un învățător și voluntari de la Crucea Roșie Zalău. S-au desfășurat 5 activități aparte cu un buget de 1900 lei având ca beneficiari 30 persoane vârstnice.
7. „ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM ÎN LUMINA ÎNVIERII”, Parohia Cerîșa – coordonator pr. Gligor Marian.
8. „MILOSTENIA SAU ÎNDURAREA CREȘTINĂ, EXERCIȚIUL NATURAL AL SUFLETULUI GENEROS”, Parohia Tihău – coordonator pr. Augustin Sălăjan.
9. „SĂ NE AJUTĂM APROAPELE”, Parohia Cehei – coordonator prof. Sorina Vancea.
10. „UN STROP DE CREDINȚĂ ȘI O MÂNĂ ÎNTINSĂ SPRE CEI NEVOIAȘI” Parohia Lazuri - coordonator Pr. Ember Radu și prof. Ember Monica, vizați bătrâni nevoiași din parohia Lazuri și copiii de la Casa de tip familial Fizeș.
11. „UN GÂND BUN PENTRU UN SUFLET NEVINOVAT”, - coordonator pr. Iacob Ioan și prof. Ember Monica, a fost vizată Școala și Căminul de bătrâni de la Mănăstirea Bic, Sălaj.
12. „BUCURIA LUMINII ÎN INIMILE TUTUROR”, - coordonator pr. Caludiu Popiț, pr. Blaga Lucian, pr. Cristea Lucian, pr. Ember Radu și prof. Ember Monica, au fost vizați bătrânii de la Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Adulte cu Handicap - Boghiș, județul Sălaj.
Obiectivele propuse: prevenirea sentimentului de inutilitate la cei de vârsta a treia, formarea unor atitudini pozitive și stimularea trăsăturilor de caracter, pregătirea tinerei generații pentru responsabilitățile pe care trebuie să le satisfacă la vârstă adultă, credem că s-au atins. Activitățile din cadrul miniproiectelor de educație social-filantropică au avut un impact deosebit în rândul copiilor care și-au manifestat dorința de a mai participa la astfel de acțiuni.
În ceea ce privește Concursul „Școala din pridvorul bisericii”, din cadrul proiectului „Alege școala”, preoții coordonatori vor derula activitățile prevăzute în proiect conform tematicii și calendarului anunțat.
În cadrul ședinței s-a făcut o trecere în revistă a stadiului de implementare a proiectelor catehetice legate de: Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, Pogorârea Duhului Sfânt, Duminica părinților și copiilor și Sfârșitul anului catehetic.
De asemenea au fost discutate aspecte privind tabăra catehetică de la Mănăstirea Strâmba, care va avea loc în luna iulie și despre Festivalul de cântări mariane dedicat copiilor „Maică pururea Fecioară” Ediția a III-a care se desfășoară la Mănăstirea Rus în 12 august 2012.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăŞedinţa administrativă lunară la Protopopiatul Jibou

Joi, 10 mai 2012, începând cu ora 10, a avut loc, la sediul Protopopiatului din Jibou, şedinţa administrativă lunară. Au fost prezenţi majoritatea preoţilor din acest protopopiat. În cadrul şedinţei, Preacucernicul Părinte Lucian Chiş, de la Parohia Cristolţ, a susţinut conferinţa cu tema: ,, Taina Sfântului Maslu-argumente patristice”.
A fost anunţată Conferinţa pastoral-misionară de primăvară cu tema: ,,2012-Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, care va avea loc joi, 31 mai a.c., la ora 11, la catedrala episcopală ,,Înălţarea Domnului” din Zalău şi va fi susţinută de Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, parohul Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului” din Jibou şi inspector social al Episcopiei. S-a trecut, apoi, la prezentarea şi discutarea anumitor probleme administrative. Au fost distribuite preoţilor ,,Liturghierul” diortosit şi ,,Slujba Sfântului Maslu şi rugăciuni pentru bolnavi”. Ca temă liturgică s-a prezentat Rânduiala Sfântului Maslu după cartea amintită. Următoarea şedinţă va avea loc în data de 11 iunie 2012, în cadrul căreia se va susţine conferinţa cu tema: ,, Taina Sfântului Maslu în familia ortodoxă”.

Protopop
Pr. Dan Dregan
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro