Reprezentanţi ai Episcopiei Sălajului la sesiunea de formare în cadrul proiectului Calea Mântuirii

În perioada 12 -13 noiembrie 2012, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus a avut loc formarea preoţilor pentru demararea Proiectului catehetic dedicat adulţilor, Calea Mantuirii. Au paricipat preoţi din întreaga Patriarhie Română. Din partea Episcopiei Sălajului au fost prezenţi preacucernicii părinţi: Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, Gheorghe Longodor, coordonator pentru catehizare la Protopopiatul Jibou şi Ioan Pădurean de la Protopopiatul Şimleu Silvaniei.
Proiectul are ca scop integrarea in comunitatea bisericească a familiilor creştine si a persoanelor adulte cu vârsta între 18 şi 80 de ani.
Proiectul a fost aprobat prin hotărârea Sfantului Sinod nr 8713/22.11.2011. El va consta dintr-o serie de 12 intâlniri săptămânale centrate în jurul unei mese comune, care crează un mediu familial, la care vor fi invitaţi să susţină prelegeri, preoţi profesori de teologie, iar aici vor fi dezbătute probleme concrete ale omului contemporan şi se vor da răspunsuri concrete la întrebările pe care credincioşii le vor adresa.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăSedinţă administrativă la Protopopiatul Jibou

Luni, 12 noiembrie 2012, a avut loc la sediul Protopopiatului Jibou şedinţa administrativă lunară a preoţilor, condusă de Preacucernicul Părinte protopop Dan Dregan. Preacucernicul Părinte Protopop a adus mulţumiri preoţilor şi personalului neclerical care au participat, în data de 18 octombrie 2012, la Conferinţa pastoral-misionară de toamnă, de la Zalău, precum şi la manifestările prilejuite de împlinirea la această dată, a cinci ani de la înfiinţarea Episcopiei Sălajului.
În cadrul şedinţei, Preacucernicul Părinte Victor Mureşan de la Parohia Noţig, a susţinut conferinţa de toamnă: ,, Diferenţe la Taina Sfântului Maslu în diverse ediţii ale Molitfelnicului”, după care au urmat întrebări, răspunsuri şi discuţii pe marginea acesteia.
S-a prelucrat, apoi, Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură bisericească a Patriarhiei Române.
Cu această ocazie s-au distribuit: Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, care se va citi în prima duminică din Postul Naşterii Domnului (18 noiembrie 2012), calendarele de perete pe anul 2013, editate de Episcopia Sălajului, chitanţiere, ordine de plată, lumânări, precum şi formulare de buget în vedera întocmirii realizărilor estimative pe anul 2012.
Preacucernicul Părinte Protopop a solicitat preoţilor date actualizate, în vederea corectării Anuarului.
Ca problemă liturgică s-a prezentat Rânduiala Utreniei după Liturghierul diortosit.
Următoarea şedinţă administrativă va avea loc luni, 10 decembrie şi se va susţine conferinţa cu tema:,,Modalităţi de implicare practică a Bisericii în îngrijirea bolnavilor”.
Şedinţa s-a încheiat cu felicitarea preoţilor care au data de naştere în această lună şi cu rugăciunea.Al V-lea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor”

În perioada 11-13 septembrie, la Centrul pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman a avut cea de-a V–a ediţie a Congresului Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”. Evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Inspectorii eparhiali pentru catehizare, au prezentat rapoartele de activitate ale fiecărei eparhii pe anul în curs. S-au prezentat rezultatele Concursului „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, rezultatele proiectului „Alege Școala!”, cu cei trei ani de tabere, la care au participat 9.620 de copii din toate eparhiile şi protopopiatele Patriarhiei Române. S-au dezbătut soluţiile şi planurile pentru viitor și s-au trasat principalele coordonate ale programelor educative de catehizare pentru anul 2013. Prin proiectele derulate în Patriarhia Română, Biserica a demonstrat că are capacitatea şi infrastructura de a aduce copiii împreună, de a lucra cu ei şi de a forma mici familii duhovnicești în fiecare parohie, pentru a-i apropia de Dumnezeu.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a participat în data de 13 septembrie la discuţiile cu inspectorii eparhiali. „Mulţumim organizatorilor pentru această întâlnire care a adus o experienţă bogată, şi anume lucrarea catehetică în Patriarhia Română, începând cu parohiile, protopopiatele, eparhiile din cuprinsul ei. Ne-am bucurat de propunerile pe care le-aţi făcut pentru etapa următoare, de a implica cât mai mult toate unităţile bisericeşti într-o lucrare mare, nobilă şi de o valoare inestimabilă, educaţia copiilor şi tinerilor. Este o investi-ţie pe termen mediu, lung şi etern, pentru că noi, prin educaţie, vrem să formăm oameni, cetăţeni ai patriei pământeşti, dar şi buni creştini, viitori cetăţeni ai Patriei cereşti”. Preafericirea Sa a mai spus că programele catehetice nu se adresează exclusiv copiilor şi tinerilor, ci şi adulţii sunt invitaţi şi îndemnaţi să înveţe şi să cunoască adevărurile de credinţă creştine, pentru că educaţia trebuie continuată de formarea duhovnicească.
La finalul întâlnirii, Patriarhul României a participat la vernisajul expoziției cu activităţile catehetice desfăşurate la nivelul Patriarhiei Române în anul 2012.
Vineri 14 septembrie,cu ocazia hramului mănăstirii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte 14 inspectori eparhiali de catehizare în frunte cu părintele Constantin Naclad, de la Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, părintele arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor, părintele protosinghel David Petrovici, stareţul Mănăstirii Caraiman şi exarhul mănăstirilor din zona de munte a judeţului Prahova, precum și alți preoţi şi diaconi.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăConsfătuirea județeană a profesorilor de religie sălăjeni

Joi, 13 septembrie 2012, a avut loc Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Sălaj. Aceasta a debutat cu slujba de Te Deum săvârşită în capela Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău şi a continuat în sala multimedia a acestei instituții de învățământ.
Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit aducerea la cunştinţă a informaţiilor primite la consfătuirea naţională a inspectorilor de religie desfăşurată la Sarmisegetusa în perioada 3-5 septembrie 2012. Întrucât elementul de noutate îl constituie introducerea orei de Religie în planul cadru la clasa pregătitoare, s-au transmis precizările necesare referitoare la programa şcolară şi materialele auxiliare necesare.
A fost prezentat Raportul de activitate pentru anul şcolar 2011-2012 în care au fost expuse şi activităţile reprezentative ale profesorilor de religie din judeţ: premiile obţinute la Olimpiada de religie şi la alte concursuri naţionale, proiectele derulate în parteneriat cu Episcopia Sălajului şi alte instituţii („Biserica, tinerii şi colindele”, „Tineri lăudând pe Domnul”, Captivii „libertăţilor”), activităţile derulate în cinstea ”Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”.
Alte subiecte aflate pe ordinea de zi s-au referit la direcţiile de acţiune pentru noul an şcolar, structura portofoliului profesorului de religie, stabilirea tematicii Cercurilor pedagogice, continuarea proiectelor comune Biserică – Şcoală prin programele naţionale „Hristos împărtăşit copiilor“ şi „Alege şcoala!“.
Cu această ocazie a fost distribuit numărul 9 al revistei profesorilor de religie şi a elevilor din Episcopia Sălajului „Din suflet, pentru suflet”.

Inspector de specialitate,
prof. Claudia BohaEdiția a III-a a festivalului „Maică, pururea Fecioară”

Cu binecuvântarea Presfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Gabriel Gârdan, consilier cultural și a Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, a avut loc duminică 12 august 2012, Ediția a treia a Festivalului de pricesne mariane pentru copii „MAICĂ, PURUREA FECIOARĂ”.
La ediția din acest an au participat 230 de copii din 17 parohii (Cehu Sivaniei, Jibou I, Jibou II, Hereclean, Preoteasa, Fizeș, Horoatu-Crasnei, Borza, Rus, Gâlgău, Buzaș, Pecei, Cristolț, Ciocmani, Creaca, Tihău și Valcău de Sus) reprezentând toate cele trei protopopiate ale Episcopiei Sălajului.
Festivalul, pus sub egida Anului omagial al „Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”, a debutat cu slujba Sfintei Liturghii oficiată în altarul de vară, în pădurea din vecinătatea mănăstirii, de un sobor de preoți având în frunte pe PC părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, al Episcopiei Sălajului. Răspunsurile la slujbă au fost date de corul bisericii din Parohia Hereclean condus de către domnul dr. Mihai Iacob.
În cuvântul de învățătură Preacucernicul Părinte Silviu Boha a subliniat importanța cinstirii Maicii Domnului și a implicării copiilor în misiunea socială a Bisericii.
După agapa oferită de către maica stareță Maria Magdalena pentru toți pelerinii aflați la mănăstire, în deschiderea Festivalului copii conduși de către domnul prof. Vasile Șoimușan au cântat slujba Paraclisul Maicii Domnului, apoi grupurile de copii au urcat pe scenă și pădurea a răspândit ecoul glasului lor de preamărire și de rugăciune către Maica Domnului. Au impresionat prin pioșenie, prin frumusețea interpretării, prin dăruire și licărul de speranță din privire, dar și prin frumosul port popular pe care l-au purtat cu mare bucurie.
La final PC pr. lect. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, consilier cultural al Episcopiei Sălajului, în cuvântul său și-a exprimat bucuria pentru modul în care a fost organizată această ediție a festivalului și pentru numărul mare de copii care au participat. A felicitat pe toți cei implicați în organizare, inspector pentru catehizare parohială, stareță, protopopi, coordonatori ai circumscripțiilor catehetice, preoți, profesori și elevi, a mulțumit credincioșilor care au însoțit grupurile de copii și celorlalți pelerini care și-au lăsat sufletul purtat în rugăciune pe acordurile duioase ale cântărilor închinate Maicii Domnului. De asemenea preacucernicia sa a subliniat preocuparea constantă a Episcopiei Sălajului pentru promovarea activităților catehetice și păstrarea identității culturale, grija pe care Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu o manifestă pentru creșterea în lumina valorilor creștine nepieritoare a tinerelor generații.
Au fost premiați toți participanții, fiecare grup a primit o icoană cu Maica Domnului care va fi prezentată spre închinare în biserica parohială cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. De asemenea au fost acordate diplome de excelență doamnei prof. Susana Șomcutean, domnului prof. Oliviu Ardeleanu de la Cehu Silvaniei, domnului prof. Vasile Șoimușan și preacuvioasei maicii starețe Maria Magdalena.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăProgram de formare profesională în Germania

Episcopia Sălajului în colaborare cu Fundaţia Diakonia din Neuendettelsau, Germania, organizează în perioada septembrie 2012 - iulie 2016 un nou curs practic de formare profesională pentru îngrijitori persoane vârstnice şi bolnavi.
Programul se va derula în Germania. Iniţial va fi organizat un curs intensiv de limba germană, urmat de cursuri şi practică de specialitate. Pe perioada formării cursanţii vor beneficia de cazare şi vor fi plătiţi pentru orele de practică efectuate. De asemenea, vor beneficia de asigurări sociale şi de sănătate şi de asistenţă spirituală. La finalul perioadei de formare cursanţii vor primi o diplomă recunoscută în toate statele Uniunii Europene.
Se pot înscrie în acest proiect persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani şi având cel puţin diplomă de Bacalaureat.
Persoanele interesate sunt aşteptate la sediul Episcopiei Sălajului din Zalău, str. Avram Iancu, nr. 29A, joi 16 august 2012, ora 11.00.Evaluarea activităților desfășurate în „Tabăra catehetică” de la Mănăstirea Strâmba

Cu binecuvântarea Presfinţitului Părinte Episcop Petroniu, azi 2 august 2012, la sediul Episcopiei Sălajului a avut loc evaluarea activităților desfășurate în „Tabara catehetică” de la Mănăstirea Stramba.
Tabăra s-a derulat pe parcursul a patru serii în perioada 2-28 iulie 2012 și a fost coordonată de către Sectorul cultural, Biroul de catehizare din cadrul Episcopiei Sălajului și Stareţul Mănăstirii Strâmba, Arhimadrit Grighentie Oţelea.
Ultima serie a taberei a fost o reconpensă pentru copii care au obţinut premii la concursurile și proiectele derulate de Episcopia Sălajului în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, la Concursul Naţional ,,Biserica locaş de închinare”, „Captivii libertăților”, „În lumina lui Hristos”, dar şi cei care au obţinut premii la olimpiada de religie. Tinerii au fost însoțiți de către profesorii de religie: Prof. Ionuţ Ciocmărean, Prof. Marinela Roşu şi Prof. Raluca Ghiurcuţ.

Despre activitățile desfășurate în această săptămână domnul profesor Ionuț Ciocmărean ne relatează următoarele: „În această săptămână chiar dacă elevii au fost din mai multe localităţi a judeţului Sălaj: Zalău, Sîg, Năpradea, Românaşi, Poarta Sălajului, Bănişor, Cosniciu de Jos, s-au apropiat unul de celălalt foarte mult, dând slavă lui Dumnezeu prin tot ceea ce au făcut, împreună cu colegii lor mai mici pe care i-au întâlnit în tabără, însoţiţi de doamna lor învăţătoare Luluşan Alina, din Curtici, judeţul Arad. Printre activităţile frumoase desfăşurate acolo amintim: participare la slujbele oficiate în cadrul Mănăstirii, ore de cateheză, iniţieri în arta iconografică, concurs de bătut toaca, concursuri cu diferite probe având un conţinut religios, excursie ( Catedrala Episcopală ,,Înălţarea Domnului”, Zalău; Mănăstirea Bic; Băile Boghiş; Păstrăvăria de la Tusa, unde elevii fiind întâmpinaţi cu mult drag au luat cina); diferite întâlniri cu medici, măicuţe… . După o săptămână petrecută aproape de Maica Domnului, cu lacrimi în ochi, atât elevii cât şi profesorii, cu binecuvântarea Părintelui Stareţ, au participat la festivitatea de premiere, activitate desfăşurată în data de 27 iulie 2012, imediat după Sfânta Taină a Maslului în prezenţă credincioşilor prezenţi la Mănăstire.
În ziua următoare am pornit spre casă mulţumind lui Dumnerzeu pentru clipele petrecute la Mănăstire şi cu gândul că ne vom mai întoarce acolo, unde Maica Domnului ne-a fost alături”.

În tabără au participat 320 de copii. Programul zilnic s-a desfășurat sub coordonarea directă a Preacuviosului Părinte Stareț Arhimadrit Grighentie Oțelea. Pe lângă activităţile duhovniceşti copiii au fost antrenaţi în diferite activităţi intelectuale şi sportive. Pe perioada taberei s-au desfășurat și următoarele concursuri: Concurs de toacă, Concurs de cunoștințe religioase, Concursul de pictură „Micul iconar” și întreceri sportive desfășurate sub deviza „Minte curată și corp sănătos”. Copiii au fost răsplătiți cu premii și diplome din partea organizatorilor.
Multumim celor care s-au implicat: organizatori, sponsori, preoți și profesori de relige însoțitori, care au făcut ca zilele petrecute la Sfânta Mănăstire de la Strâmba să fie zile binecuvântate și folositoare pentru cei care au fost acolo.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăŞedinţa administrativă la Protopopiatul Jibou

Luni, 10 iulie 2012, a avut loc, la sediul Protopopiatului din Jibou, şedinţa administrativă lunară a preoţilor. Au fost prezenţi majoritatea preoţilor din acest protopopiat. În cadrul şedinţei, Preacucernicul Părinte Vasile Pop de la Parohia Chechiş a susţinut conferinţa cu titlul: "Istoricul rânduielii Tainei Sfântului Maslu". Au urmat discuţii pe marginea temei.
La şedinţă a fost prezent Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială în cadrul Episcopiei Sălajului, care a luat cuvântul, apreciind şi mulţumind totodată pentru activităţile catehetice desfăşurate cu copiii de către preoţii din cele două circumscripţii catehetice ale Protopopiatului Jibou.
S-au prezentat, apoi, de către Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan, probleme de ordin administrativ, economic, cultural şi social iar ca problemă liturgică s-au urmărit diferenţele dintre Liturghierul ediţiei 2000 şi cel diortosit recent, în ceea ce priveşte Liturghia Sfântului Vasile cel Mare săvârşită de un singur preot.
Următoarea şedinţă va avea loc în data de 10 august 2012 şi va avea ca temă a conferinţei: "Taina Sfântului Maslu-considerente liturgice".

Protopop Jibou
Preot Dan DreganTabără catehetică la Mănăstirea Strâmba

Cu binecuvântarea Presfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Gabriel Gârdan, consilier cultural și a Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, azi 2 iulie 2012 începe „Tabăra catehetică” la Mănăstirea Strâmba.
Aflată în al șaselea an, tabăra a devenit deja o tradiție. Cei aproape 300 de copii care vor participa la aceste tabere, sunt grupați în 4 serii, în perioada 2-28 iulie. Ea este o răsplată pentru copiii înscriși în proiectul „Hristos împărtășit copiilor” și pentru cei implicați în proiectele catehetice derulate în acest an în Episcopia Sălajului.
Programul zilnic se desfășoară sub coordonarea directă a Preacuviosului Părinte Stareț Arhimadrit Grighentie Oțelea. Timp de o săptămână tinerii vor participa la programul sfintelor slujbe săvârșie în mănăstire, la orele de cateheză, vor fi inițiați în arta iconografică și în același timp antrenați în diferite activități intelectuale și sportive. Pe perioada taberei se vor desfășura și următoarele concursuri: Concurs de toacă, Concurs de cunoștințe religioase, Concursul de pictură „Micul iconar” și întreceri sportive desfășurate sub deviza „Minte curată și corp sănătos”.
Copiii care se vor bucura de acest program în prima serie, sunt de la Șimleu Silvaniei însoțiți de către Preacucernicul Părinte Pădurean Ioan.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaProiect catehetic „DOR DE CER”, la final

Duminică 17 iunie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub atenta îndrumare a PC părinte inspector pentru catehizare parohială, Silviu Boha și a PC părinte Augustin Câmpean, coordonatorul Circumscripției catehetice Crasna, s-a încheiat proiectul ”Dor de cer” ce s-a desfășurat în biserica ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din parohia Peceiu, protopopiatul Șimleu Silvaniei. Au fost cuprinși în acest proiect 90 de copii însoțiți de preoții sau profesorii cateheți din 6 parohii aparținătoare acestei circumscripții catehetice: Ban - pr. Pop Pavel, Bănișor – pr. Câmpean Augustin, Horoatu Crasnei – prof. Haiduc Mihaela, Marin – pr. Ardelean Petru, Stârciu – Onica Florian și Peceiu – pr. Pușcaș Mihai.
E adevărat că anul acesta a fost dedicat tainei Sf. Maslu și întrajutorării semenilor noștri aflați în nevoi. De aceea ar putea să pară a fi o inadvertență între titlul proiectului nostru și specificul creștin al acestui an așa cum am văzut mai sus. Dar menționăm din capul locului, că atenția noastră s-a concentrat în special asupra laturii umane nevăzute, adică a sufletului, care la fel de ușor și aproape insesizabil se poate îmbolnăvi, generând dezechilibre sufletești, instabilitate emoțională dar mai ales ruperea relației noastre cu Dumnezeu.
Ținând cont de condițiile în care societatea de azi este din ce în ce mai bulversată din pricina instabilității, incertitudinii sau a ambițiilor de ordin material, omul contemporan ajunge de cele mai multe ori să nu mai aibă timp de relaționare cu semenii săi, nici cu sine însuși și nici cu Dumnezeu. Preocupat numai de partea materială a existenței sale, se produce un vid spiritual în care omul devine pe de o parte doar trup, iar pe de altă parte își pierde scopul său existențial. Cu toate că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus:” nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?... Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.”(Mt.6:31,33) totuși puțini sunt cei care mai țin cont de acest îndemn. De aceea am încercat ca prin intermediul copiilor, să ajungem la sufletul adulților și să învățăm cu toții că de multe ori ei, copiii, sunt imaginea vie a ceea ce ar trebui să devenim fiecare dintre noi. În acest sens tot Hristos zice: ”De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.” (Mt.18:3) Așadar, copiii pot să-și trezească părinții din indiferența sau amorțeala spirituală, oferindu-le totodată posibilitatea să găsească și alte rațiuni pentru care viața merita trăită.
La această manifestare au participat și oficialitățile locale precum și numeroși credincioși care au rămas plăcut impresionați de programul susținut de către grupele de copii. La sfârșit, pr. inspector Silviu Boha, a reliefat importanța acestor activități în viața spirituală a tuturor, atât a celor mici dar și a celor mari și a felicitat pe toți cei implicați în proiect. Gazda, în persoana pr. Mihai Pușcaș, a mulțumit tuturor pentru participare și a invitat copiii și însoțitorii lor la un pahar de suc și alte delicatese pregătite special pentru ei, timp în care copiii au avut prilejul să se socializeze unii cu alții. Nu ne rămâne decât să mulțumim gazdei pentru organizare, iar participanților pentru activitatea și dăruirea lor.

Pr. Coordonator,
Câmpean Augustin
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro