„LARG DESCHIDEŢI POARTA SUFLETELOR VOASTRE”, Ediţia a III-a

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea preacucernicului părinte Silviu Boha, inspector pentru cateheza parohială şi sub îndrumarea preacucernicului părinte Claudiu Popiţ, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Nuşfalău, duminică 16 decembrie 2012, la biserica parohială din Cerîşa s-a finalizat proiectul catehetic După săvârşirea slujbei vecerniei s-a desfăşurat un frumos moment artistic alcătuit din colide şi poezii religioase la care au participat 180 de copii din parohiile Cerîşa, Marca, Porţi, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, Nuşfalău, Halmăşd, Ip şi Plopiş. Copii au fost pregătiţi de preoţii parohi în colaborare cu profesorii de religie Gabriel Gozman Pop, Livia Gligor, Marius Roşan şi de d-nele învăţătoare Maria Butcovan, Felicia Ardelean, Liliana Ola de la şcolile gimnaziale aflate pe raza parohiilor menţionate. Prin colindul cântat din suflet curat de copil şi prin portul popular prezentat specific văii Barcăului, copii au împletit armonios credinţa strămoşească cu tradiţia poporului roman. Proiectul s-a realizat în parteneriat cu primăria comunei Halmăşd reprezentată de domnul primar Gavril Puşcaş.
La finalul activităţii, preacucernicul părinte Claudiu Popiţ, a mulţumit tuturor celor implicaţi în acest proiect, a oferit din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu diploma de merit partenerilor din proiect, arătând preocuparea Episcopiei Sălajului pentru implicatrea copiilor în viața Bisericii. Copiii prezenți au fost recompensaţi cu cadouri din partea partenerilor din proiect.

Pr. Claudiu Popiț,
Coordonator Circumscripția catehetică Nușfalău„IATĂ VIN COLINDĂTORI”, Parohia Cristolț

Sărbătoarea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu „la plinirea vremii” - Crăciunul, este un moment care aduce multă bucurie duhovnicească tuturor creştinilor, indiferent de vârsta pe care o au. Această stare de bucurie prilejuită de Naşterea Domnului Iisus Hristos, a fost simţită de credincioşii Parohiei Ortodoxe Cristolţ, duminică 16 decembrie 2012, prin participarea la un program de colinde şi poezii de Crăciun, intitulat „IATĂ VIN COLINDĂTORI” organizat de Parohia Cristolţ, în cadrul proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.
După săvârşirea Sfintei Liturghii a avut loc programul de crăciun, la care au participat în calitate de invitaţi elevii Şcolii Gimnaziale Gârbou, pregătiţi de domnul profesor de religie Victor Dângă, elevii de la Şcoala Gimnazială Năpradea, pregătiţi de domnul profesor de religie Ioan Cernucan şi bineînţeles gazdele, elevii Şcolii Gimnaziale Cristolţ, pregătiţi de preotul Lucian Chiş.
Evenimentul se înscrie în cadrul activităţilor pe care Parohia Cristolţ le desfăşoară ca urmare a parteneriatului cu Episcopia Sălajului, Şcoala Gimnazială Cristolţ şi Şcoala Gimnazială Gârbou.

Preot Lucian Chiş„VESTE BUNĂ VĂ ADUCEM”, Ediţia a II-a

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea preacucernicului părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și sub îndrumarea preacucernicului părinte Claudiu Popiț, coordonatorul Circumscripției catehetice Nușfalău, duminică, 16 decembrie 2012, Parohia Ortodoxă Română Fizeş a fost gazda unui eveniment social-catehetic. Astfel au fost primite 14 grupuri de colindători din Fizeş şi din parohiile învecinate: Sîg, Sârbi, Tusa, Mal, Valcău de Jos, Valcău de Sus, Iaz, Casa de Tip Familial Iaz, Casa de tip Familial Fizeş și Ansamblul Folcloric „Barcăul” al Clubului Copiilor din Şimleu Silvaniei, în cadrul proiectului „VESTE BUNĂ VĂ ADUCEM”, aflat la a II-a ediție.
Proiectul a avut ca obiective:
- promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou, colindul transilvănean, colinda feciorilor,colinda colacului şi a fetei de măritat, Pluguşorul etc.
- evidenţierea unor trăsături particulare ale portului popular de pe Valea Barcăului.
- îndemnarea copiilor în a-şi ajuta semenii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate socială (sărăcie, boală, etc). Astfel grupul de colindători ai Parohiilor Fizeş şi Preoteasa şi Lazuri au organizat colecte constând în alimente neperisabile care au fost donate Casei de Tip Familial din Fizeş. Acolo 13 copii, beneficiază permanent de cazare, masă, consiliere educativă, socială şi psiho-pedagogică, încercându-se cu bune şanse de reuşită a se oferi un mediu familial unor copii părăsiţi de familiile lor.
- cultivarea obişnuinţei copiilor de a deveni filantropi ai celor aflaţi în suferinţă. Astfel corul bisericesc (format din copiii parohiei) a efectuat vizite la domiciliul unor persoane vârstnice, bolnave, care beneficiază de îngrijire la domiciliu, sub coordonarea Bisericii. Au fost duse pachete cu alimente de Crăciun.
- promovarea comuniunii dintre oameni şi eliminarea individualismului în condiţiile actuale ale societăţii româneşti.
La eveninent au fost prezenţi: preacucernicul părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului, preacucernicul părinte coordonator al Circumscripției catehetice Nușfalău, Claudiu Popiţ, doamna prof. Cornelia Neaga, coordonator al colindătorilor de la Clubul Copiilor din Şimleu Silvaniei, domnişoara Onorica Ardelean, şef de centru în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cadrul Consiliului Judeţean Sălaj, preoţi, profesori și membri ai autorităţilor locale.
La final preacucernicul părinte coordonator al Circumscripției catehetice Nușfalău Claudiu Popiţ, a mulţumit tuturor înmânând din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de merit reprezentanţilor Primăriei Sîg și părintelui Neaga Sorin Vasile, gazda evenimentului.
Toți copiii prezenți au fost răsplătiți cu daruri din partea gazdelor și a partenerilor din proiect.

Pr. Vasile-Sorin Neaga„N-AM VENIT SĂ CEREM, AM VENIT SĂ DĂM”, Ediția a IV-a

Duminică 16 decembrie 2012, cu binecuvântarea Preasfinţitului Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a Preacucernicului Părinte Augustin Câmpean, coordonatorul Circumscripției Crasna, s-a încheiat proiectul ”N-am venit să cerem am venit să dăm!”.
Gazdă a acestei manifestări a fost Parohia Ortodoxă Plesca reprezentată de pr. paroh Florin Botofan. În proiect au fost înscrişi 150 de copii din parohiile: Bănișor, Boian, Cizer, Horoatu Crasnei, Stârciu și Plesca, iar preoții parohi ai acestor parohii și-au adus o contribuție deosebită în pregătirea copiilor și a programelor de colinde ce s-au susținut.
Prin acest proiect ne-am dorit promovarea colindului autentic și am încercat să-i determinăm pe copii să facă diferența dintre colindul autentic și muzica de Crăciun, ne-am dorit de asemenea să promovăm costumul popular autentic al acestei zone și păstrarea tradițiilor specifice sărbătorilor Nașterii Domnului. Colindul nu este un simplu cântec de Crăciun ci este mai degrabă o rugăciune armonizată pe melodii care ne răscolesc ființa, melodii care vin din străfund de istorie dar care au un mesaj mai vechi, un mesaj clar și concis plin de bucurie ce s-a păstrat din generație în generație: S-a născut Fiul lui Dumnezeu.
Credincioșii prezenți în biserică au apreciat colindele interpretate, iar domnului primar Liviu Fărcaș, i s-a acordat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, Diplomă de merit pentru implicarea în acest proiect, iar copiii au fost răsplătăți cu daruri din partea partenerilor.

Pr. coordonator,
Augustin Câmpean„SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ”, Ediția a II-a

Dumnică 16 decembrie 2012 la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Jibou, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Gheorghe Longodor coordonator pentru catehizare al Protopopiatului Jibou și a Preacucernicului Părinte Vasile Danciu, coordonator pentru catehizare al Circumscripţiei catehetice Jibou, s-a finalizat proiectul „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ”, Ediţia a II-a.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2012, având ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde, importanţa purtării portului popular mai ales în perioada sărbătorilor creştine pentru a nu ne uita identitatea de neam, dar şi cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
În proiect au fost implicaţi peste 175 de copii. La eveniment a fost prezent Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, precum şi un mare număr de credincioși. Astfel, după prezentarea introductivă făcută de către părintele Gheorghe Longodor, coordonatorul Protopopiatului Jibou, care a mulţumit şi sponsorilor implicaţi în proiect, s-a derulat un frumos program artistico-religios prezentat de către părintele Vasile Danciu, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Jibou.
Au colindat copiii de la grupele de cateheză din parohiile: Inău - preot Mirel-Claudiu Bene, Cristolţ - preot Sabin-Lucian-Gabriel Chiş, „Sfântu Gheorghe” Jibou - preot Gheorghe Longodor, „Adormirea Maicii Domnului” Jibou - preot Mircea-Dorin Moldovan, Tihău - preot Augustin Sălăjan;au urmat apoi copiii de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”- prof. Cristina Mureşan; Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou - prof. Adrian Chirti; Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou - învăţător Daniela Coste; Liceul Tehnologic Surduc – prof. Vasile Şoimuşan; Ansamblul „Cununa” de la Clubul Copiilor – prof. Victor Pintea, precum şi cursanţi de la Şcoala Postliceală Sanitară din Zalău – prof. doctor Mihai Iacob .
La final Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor, coordonator pentru catehizare al Protopopiatului Jibou a mulţumit gazdelor și tuturor participanţilor, iar copiii au fost răsplătiţi cu daruri de către organizatori.

Pr. Vasile Danciu„LĂUDAȚI ȘI CÂNTAȚI ȘI VĂ BUCURAȚI”, Ediția a II-a, Cehu Silvaniei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, în Circumscripţia catehetică Cehu Silvaniei, preot coordonator Radu Barbor, sâmbătă, 15 decembrie 2012, în cadrul proiectului ”Lăudați și cântați și vă bucurați”, aflat la cea de a doua ediție, s-a desfășurat un frumos concert de colinde. Au participat aproximativ 200 de copii de la Grădinița Nr.1 Cehu Silvaniei, educatori: Covaci Elena și Ilyes Ramona; Grădinița ”Piticot”, educatori: Loboncz Edith și Szekeres Ecaterina; Formația ”Bujorii Cehului” a Casei de Cultură Cehu Silvaniei coordonați de doamna Chende Ramona; Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu”, profesor: Ardeleanu Oliviu; Centrul Social Multifuncțional Cehu Silvaniei, educatori: Silav Zoia și Olăhuț Monica; Liceul Tehnologic ”Gheorghe Pop de Băsești”, profesor: Ștefan Mircea, precum și copiii de la Grupa de cateheză a Parohiei Ortodoxe din Cehu Silvaniei sub îndrumarea preotului paroh Radu-Marius Barbor. Invitați speciali au fost elevii de la Liceul Teologic ”Sfântul Nicolae” Zalău, conduși de Părintele Arhidiacon Onica Adrian, Secretarul Episcopiei Sălajului.
Concertul s-a desfășurat la Casa de Cultură a urbei de sub codru, în deschiderea Festivalului de Colinde organizat în parteneriat de Asociația Culturală ”Plaiuri Codrenești”, Primăria și Consiliul Local Cehu Silvaniei, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Parohia Ortodoxă Cehu Silvaniei și s-a bucurat de prezența unui numeros public dornic să se împărtășească de atmosfera deosebită a colindelor.
Tuturor copiilor le-au fost oferite cu generozitate cadouri, din partea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, iar în final, au fost acordate tuturor celor implicați în proiect, diplome de merit.

Preot coordonator,
Radu-Marius BarborProiecte catehetice în Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Biroului de catehizare, duminică 16 decembrie 2012, se derulează în cele șapte Circumscripții catehetice din Episcopia Sălajului, acțiuni în cadrul a șapte noi proiecte catehetice. În acestea sunt implicați un numar de 1000 de copii. Parteneri în proiecte sunt Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Primăriile și Consiliile locale din localitățile amintite.
Proiectele sunt următoarele:
1. „SLOBOZI-NE GAZDĂ-N TINDĂ”, Ediția a II-a, Zalău Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”
2. „LĂUDAȚI ȘI CÂNTAȚI ȘI VĂ BUCURAȚI”, Ediția a II-a, Cehu Silvaniei
3. „LARG DESCHDEȚI POARTA SUFLETELOR VOASTRE”, Ediția a III-a, Parohia Ortodoxă Cerișa
4. VESTE BUNĂ VĂ ADUCEM!”, Ediția a II-a, Parohia Ortodoxă Fizeș
5. „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ", Ediția a II-a, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Jibou
6. „N-AM VENIT SĂ CEREM AM VENIT SĂ DĂM”, Ediția a IV-a, Parohia Ortodoxă Plesca
7. „ASTA-I DATINA STRĂBUNĂ”, Parohia Ortodoxă Hereclean


Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăProiectul „Calea Mântuirii” în Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Petroniu, la Parohia „Intrarea Maicii Domnului în biserică” Şimleu Silvaniei, a început implementarea proiectului de catehizare pentru adulţi „Calea Mântuirii”. Proiectul se derulează sub coordonarea Biroului pentru catehizare, iar în Protopopiatul Șimleu Silvaniei sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Ioan Pădurean.
Proiectul „Calea Mântuirii” se desfăşoară cu binecuvântarea Patriarhiei Române, conform hotărârii sinodale nr. 8713 din 22.11.2011.
În datele de 6 şi 13 decembrie au avut loc două sesiuni la care s-au înscris 19 persoane. Proiectul este struscturat pe 12 sesiuni, a 12 săptămâni, având o temă la fiecare sesiune. Atmosfera plăcută, familiară, este întreţinută de o agapă, ca o masă a comuniunii în credinţă.

Pr. Pădurean IoanŞedinţa administrativă lunară la Protopopiatul Jibou

La sediul Protopopiatului Jibou a avut loc luni, 10 decembrie 2012, ultima ședință administrativă lunară a anului calendaristic. Ședința a fost condusă de către Preacucernicul părinte protopop Dan Dregan și au fost prezenți majoritatea preoților.
Preacucernicul părinte Claudiu Nichita, parohul bisericii cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din Jibou și inspector social al Episcopiei Sălajului, a susținut prelegerea cu titlul „Modalități de implicare practică a Bisericii în îngrijirea bolnavilor”. Au urmat întrebări, răspunsuri și discuții pe marginea temei.
Cu ocazia ședinței s-au distribuit Pastorala Preasfințitului Petroniu la Nașterea Domnului, calendare editate de Episcopia Sălajului, lumânări, chitanțiere, ordine de plată, veșminte preoțești, formulare de buget și volumul 7 din Părinți și Scriitori Bisericești – Cronologia Sfântului Teofan Mărturisitorul.
S-au tratat apoi probleme curente de ordin cultural, economic, administrativ și social.
Ca problemă liturgică s-a prezentat Rânduiala Utreniei (ultima parte) după Liturghierul diortosit.
La final, au fost felicitați preoții care-și serbează ziua de naștere în această lună și Preacucernicul părinte protopop le-a urat tuturor „Sărbători fericite!”.
Următoarea ședință va avea loc joi, 10 ianuarie 2013, și, datorită faptului că anul 2013 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca an omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, se va prezenta conferința cu tema “Sfinții Împărați Constantin și Elena – generalități”.Concursul Interjudeţean Magia toamnei la final

Miercuri 5 decembrie 2012, la Şimleu Silvaniei, s-a finalizat prima ediţie a Concursului Interjudeţean şi a Expoziţiei Interjudeţene, pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal ,,Magia Toamnei”. Şcoala organizatoare a fost Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, reprezentată prin directorul unităţii Prof. Faur Mariana şi coordonatorii acestui proiect Prof. Ciocmărean Ioan, Prof. Chesăuan Viorela şi Prof. Ghiurcuţa Adriana. La proiectul menţionat au participat elevi şi cadre didactice din 5 judeţe ale ţării: Sălaj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi Arad. Colaboratorii proiectului au fost Episcopia Sălajului, Inspectoratele Şcolare Judeţene din Sălaj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare şi Arad.
Comisia de specialitate pentru jurizarea lucrărilor a fost alcătuită din: Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială al Episcopiei Sălajului, Prof. Petru Ianc - Inspector Şcolar Învăţământ Special, Prof. Claudia Boha - Inspector Şcolar Religie, Prof. Faur Mariana - Director CSEI Şimleu Silvaniei, Prof. Ioan Ciocmărean - profesor de religie la CSEI Şimleu Silvaniei, Prof. Chesăuan Viorela - consilier educativ la CSEI Şimleu Silvaniei şi Prof. Ghiurcuţa Adriana - profesor psihopedagog la CSEI Şimleu Silvaniei.
Vernisajul expoziţiei interjudeţene „Magia Toamnei” a fost deschis prin prezentarea unui program artistic, pregătit de către elevii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei: "ŞEZǍTOAREA SATULUI". Acest moment emoţionant le-a oferit celor prezenţi posibilitatea să-şi aducă aminte cu mult drag de vremurile de altă dată. Minunata şezătoare s-a finalizat în glas de colind, copiii vestind marele praznic al Naşterii Domnului.
După momentul artistic, ţinând cont de originalitatea lucrărilor şi strădania fiecărui elev, comisia de jurizare a apreciat munca depusă de toţi participanţii.
În urma jurizării celor aproximativ 500 de lucrări, cu tematică de toamnă, (colaje, desene, fotografii, cusături, obiecte de artizanat, felicitări, origami, etc.) s-au acordat diplome şi premii la fiecare nivel de clasă, menţiuni şi diplome de participare, tuturor elevilor, şi adeverinţe cadrelor didactice coordonatoare. Juriul a apreciat, în mod special, realizările elevilor cu dizabilităţi provenid din Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă.
Mulţumim colaboratorilor noştri care ne-au sprijinit, elevilor participanţi şi cadrelor didactice care au îndrumat elevii pentru implicarea în derularea acestui minunat proiect.

Profesor de religie Ciocmărean Ioan
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro