Liturghie Arhierească la Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Șimleu Silvaniei

Duminică, 11 decembrie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Șimleu Silvaniei, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a binecuvântat și lucrările de înnoire efectuate asupra demisolului bisericii.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Precucernicul Părinte diacon Marius Pop a fost hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Șimleu Silvaniei. De asemenea, tânărul teolog Răzvan Govor a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Jibou.

Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” a fost înfiinţată în anul 2001, pentru a răspunde nevoilor spirituale ale unui număr de 280 de familii din cartierele Secui şi Horea, din oraşul Şimleu Silvaniei, fiind a treia parohie ortodoxă din acest oraş.

Începând cu cu data de 1 octombrie 2001, Preacucernicul Părinte Ioan Taloş a fost numit preot al acestei parohii.

Între anii 2001-2008, sfintele slujbe au fost oficiate în capela din cimitirul Horea. În anul 2003, Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” a primit din partea familiei Vasile şi Silvia Cosma, sub formă de donaţie, o suprafaţă de teren de 1500 mp pentru construirea noii biserici. Astfel, în data de 26 octombrie 2004, Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, a sfinţit piatra de temelie pentru noua biserică, iar în 1 septembrie 2006 au început lucrările de excavaţie, în continuare, turnându-se fundaţia şi placa de la cota zero și ridicându-se zidurile până la cota +4m.

În data de 19 octombrie 2008, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările de amenajare a demisolului noului locaș de cult, din acel moment slujbele religioase desfășurându-se în acest spațiu liturgic.

În prezent, biserica este ridicată în roşu, având turlele acoperite cu tablă şi faţadele finisate.


PS Iustin Sigheteanul și Arhimandritul Timotei Bel, desemnați pentru scaunul vacant de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului

Joi, 8 decembrie 2016, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului s-a întrunit în şedinţă specială, la Reşedinţa Mitropolitană din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului şi Sălajului şi Locţiitor de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, pentru a-i desemna pe cei doi candidaţi pentru scaunul vacant de Episcop al Maramureşului. Astfel, alături de Înaltpreasfinția Sa au participat Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Vasile Someşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea episcopului, candidaţii au fost aleşi din lista candidaților eligibili, transmisă de Cancelaria Sfântului Sinod.

Potrivit biroului de presă al Mitropoliei Clujului, în urma consultărilor, membrii Sinodului Mitropolitan i-au ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Bel, stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă şi exarhul Mănăstirilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, candidaţi la scaunul vacant de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.

Numele celor două persoane desemnate de Sinodul Mitropolitan au fost prezentate membrilor Adunării eparhiale a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care s-a întrunit în şedinţă de consultare cu membrii Sinodului Mitropolitan, vineri, 9 decembrie 2016, la Reşedinţa Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Membrii Adunării eparhiale au decis menţinerea pe listă a celor doi candidaţi şi înaintarea numelor acestora Sfântului Sinod, care se va întruni în şedinţă de lucru, vineri, 16 decembrie 2016, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, pentru a-l alege pe viitorul Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.
Părintele Profesor Ioan Chirilă a conferențiat la Zalău

În seara zilei de joi, 8 decembrie 2016, la Zalău a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe „Glasul Bisericii în cetate”. Astfel, în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Președintele Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă a susținut conferința cu tema „Criza antropologiei și criza mondială sau Pledoarie pentru omul întreg”, la care au participat clerici din Episcopia Sălajului, precum și persoane cărora acest subiect le-a stârnit interesul.

În introducere, Părintele Ioan Chirilă a definit conceptul de „om întreg”, arătând că acesta își are originea în gândirea Sfântului Apostol Pavel, tocmai pentru a demonstra faptul că omul creat de Dumnezeu este o ființă dihotomică (trup și suflet), care însă de-a lungul timpului, prin acțiunile sale imorale s-a îndepărtat de cer, amăgindu-se de foarte multe ori, potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul, prin aceea că el, omul, crede că trupul său este ființa în întregul ei, nemaiacordând, în felul acesta, atenție celorlalte elemente structurale ale făpturii umane.

Mediul educațional contemporan are puține elemente care să-i amintească omului de astăzi că este o ființă dihotomică. În acest context, ceea ce-i rămâne acestuia este educația religioasă, înțeleasă nu ca informație pe teme religioase, ci ca formare duhovnicească, care are menirea să reechilibreze sau să restaureze în făptura umană echilibrul dintre trup și suflet, deoarece numai atunci când există un raport vizibil și just între fizic și psihic, omul se poate numi într-adevăr ființă spirituală în trup.

De asemenea, Preacucernicia Sa a precizat că acest raport se poate realiza doar printr-un proces de spiritualizare, prin acceptarea faptului că sufletul, în interiorul ființei umane, are menirea de a conduce trupul pe urcușul către îndumnezeire, omul înțelegând astfel ideea că sufletul său este tronul slavei lui Dumnezeu. Din acest motiv, procesul de înduhovnicire nu este unul pur teoretic, ci trebuie să fie întotdeauna un proces conștient, asumat și realizat în acțiunile sale restauratoare.

În continuare, Părintele Profesor a arătat faptul că omul întreg s-a născut cu adevărat și ni se revelează în Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos, Care își ia trupul și îl umple dintru început cu sfințenia dumnezeirii, devenind prototipul și paradigma noastră în actul desăvârșirii și sugerând tacit ideea dezvoltată mai apoi de Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni, potrivit căreia trupul este templu al Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Mântuitorul Hristos își prelungește prezența din trupul asumat din Fecioara Maria în noi, prin această odihnire a Duhului asupra noastră, se naște înlăuntrul nostru, prinde contur în structura sufletelor noastre.

O altă idee subliniată de Părinte Ioan Chirilă a fost aceea cu privire la telosul ființei umane, dobândirea veșniciei, deziderat realizabil doar printr-o stabilire clară a ierarhiei valorilor, în fruntea căreia trebuie să se afle Dumnezeu, deoarece în caz contrar, omul, acordând o atenție proeminentă doar trupului, va intra într-o zonă de individualitate, de înstrăinare de Dumnezeu, ieșind astfel din zona de sfătuire, tocmai pentru că el consideră că le știe pe toate și i se cuvine totul. În această stare de îndepărtare de Dumnezeu, pentru unii oameni se produce miracolul revenirii în sine, strigând către Dumnezeu ca să le oblogească rănile și să le acorde șansa revenirii „acasă”, la Dumnezeu Tatăl. Această strigare a întoarcerii către Dumnezeu constituie de fapt semnul nostru de revenire în sine, învierea noastră, o reașezare a noastră în circuitul firesc al existenței noastre, o împărtășire vie și arzătoare a fericirii vieții veșnice. În acest sens, idealul nostru este acela de a trăi ca omul ceresc, iar pentru a ajunge în această ipostază trebuie să urcăm trei trepte, pe care le prezintă Sfinții Părinți: purificarea de patimi, iluminarea și îndumnezeirea.

În încheiere, Preacucernicia Sa a arătat faptul că Mântuitorul Hristos se naște în noi, atunci când inima noastră I se oferă ca peșteră, peștera sufletului nostru, motiv pentru care binele pe care trebuie să-l săvârșim este fapta iubirii celuilalt, pentru ca la glasul săvârșirii noastre el să se întoarcă la Dumnezeu. Astfel, omul întreg știe întotdeauna că trebuie să sature trupul până într-acolo încât, în acest templu minunat al făpturii umane, duhul său să nu umble a pustiu, să nu rătăcească. Să nu lăsăm pământul din noi să îngroape sufletul!

Părintele Ioan Chirilă este Doctor în Teologie din anul 1999, la specialitatea Vechiul Testament şi Limba Ebraică, doctorat obținut la Facultatea de Teologie din Sibiu, cu teza „Cartea Profetului Osea, introducere, traducere, comentariu şi teologia cărţii”.

Începând cu anul 2004 este profesor titular al catedrei de Vechiul Testament, Arheologie Biblică şi Limba Ebraică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, tot în același an fiind ales și decan al acesteia.

În anul 2007, Preacucernicia Sa fondează Centrul de Bioetică şi Teologie al Universității „Babeș-Bolyai”. De asemenea, este membru în Uniunea Bibliştilor din România, Comisia de Istorie Bisericească Comparată, Institutul de Istorie Ecclesiastică, Comisia de Dialog a Consiliului Mondial al Bisericilor cu Bisericile Protestante (WCC) și membru IASSO (Institutul pentru Studii Avansate în Ştiinţă şi Ortodoxie).

Din anul 2012 este Președintele Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Hramul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Marți, 6 decembrie 2016, Liceul Ortodox din Zalău și-a prăznuit ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Nicolae. Cu acest prilej, elevii și cadrele didactice din cadrul acestei școli au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, care a săvârșit Sfânta Liturghie în capela liceului cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi”. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința, directorul liceului, Preacucernicul Părinte Petru Brisc, directorul spiritual al liceului și Preacucernicul Părinte Ioan Taloș, parohul bisericii ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Șimleu Silvaniei.

La slujbă au participat elevii din clasele de liceu și cei din clasele primare și gimnaziale, alături de profesorii și învățătorii lor, precum și persoane care în fiecare duminică și sărbătoare sunt prezente la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în capela acestui așezământ teologic.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Dobrocina, din Protopopiatul Jibou, pe diaconul Dorin-Iosif Mureșan. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul Marius Pop, urmând ca acesta să fie hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Șimleu Silvaniei.

Clasa cu profil teologic, înființată în anul 1994 în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai, a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 1998, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent, au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Începând cu anul școlar 2008-2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.

Liceul dispune de o bază materială bună, corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe, dotat în anul 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, care oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet și bibliografie psiho-pedagogică, precum și o bibliotecă cu peste 3.000 de volume.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, dar având formate și clasele a V-a și a VI-a, la nivelul ciclului gimnazial.

Capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost amenajată la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosită în anul 2003, de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008.


Zi de sărbătoare la biserica ,,Sfântul Nicolae” din Zalău

Duminică, 4 decembrie 2016, credincioșii Parohiei „Sfântul Nicolae” din Zalău au îmbrăcat straie de sărbătoare. În această zi binecuvântată de Dumnezeu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica parohiei de către Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum şi Vicar Patriarhal al Patriarhiei Antiohiei și de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Președintele Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Precucernicul Părinte diacon Virgil Brete a fost hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Zalău. De asemenea, tânărul teolog Dorin-Iosif Mureșan a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Dobrocina, din Protopopiatul Jibou.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, pentru întreaga activitate desfășurată și i-a oferit acestuia, în semn de prețuire pentru ajutorul acordat la ridicarea Sediului Eparhial al Episcopiei Sălajului, o diplomă de Ctitor al Centrului Eparhial și o machetă a acestui edificiu.

În continuare, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop a dăruit celor doi ierarhi câte o cruce de binecuvântare, un Liturghier și o Enciclopedie a Ortodoxiei Românești.

La sfârșit, au fost împărțite cadouri și iconițe cu Sfântul Ierarh Nicolae tuturor copiilor prezenți la Sfânta Biserică.

Parohia de pe strada Crasnei, aşa cum este ea cunoscută locuitorilor din Municipiul Zalău, a fost înfiinţată în anul 2009.

În anul 1990, în oraşul Zalău existau doar două biserici ortodoxe, iar la înfiinţarea Episcopiei Sălajului, în octombrie 2007, erau ridicate, în diferite stadii de finalizare, încă alte cinci noi biserici şi două capele. Simţindu-se nevoia acoperirii unor zone ale oraşului unde credincioşii erau mult prea departe de cea mai apropiată biserică, dar şi la solicitarea acestora, Preasfinţitul Părinte Petroniu a hotărât şi a supus aprobării Consiliului Eparhial înfiinţarea a două noi parohii, una pe strada 22 decembrie 1989 şi cealaltă în cartierul Sărmaş.

Crucea, dar şi cinstea ridicării bisericii de pe strada Crasnei i-au fost încredinţate Preacucernicului Părinte Ionuţ Pop. Biserica Sfântul Nicolae din Zalău este o biserică nouă, piatra de temelie a acestui locaș de cult fiind sfințită în Duminica Tomii a anului 2009. Tot atunci, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit parohiei o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, sfinte moaște care astăzi sunt păstrate într-o icoană relicvar a Sfântului Nicolae. De asemenea, în Duminica Tomii a anului 2015, locașul de cult a primit și cel de-al doilea hram, luându-l ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Toma.Târnosirea paraclisului de iarnă al Mănăstirii Bobota

Miercuri, 30 noiembrie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii Bobota, cu prilejul hramului paraclisului de iarnă al acesteia. Cu această ocazie deosebită, Preasfinția Sa a oficiat slujba de târnosire a paraclisului acestui așezământ monahal, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna și a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de părinții slujitori ai mănăstirii. De asemenea, la slujbă au participat numeroși credincioși, care vin aici în fiecare an, pentru a fi părtaşi la bucuria obştii mănăstirii, locașul de cult dovedindu-se a fi neîncăpător pentru aceștia.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse la amenajarea paraclisului de iarnă al mănăstirii, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacuviosului Părinte stareț Mina Pletosu o diplomă de apreciere.

Tot în această zi, Preasfințitul Părinte Petroniu, cel dintâi Ierarh al Episcopiei Sălajului și-a aniversat ziua de naștere.

Situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare, mănăstirea a luat ființă în anul 2004, când a fost sfințită și piatra de temelie a acestui așezământ monahal, în data de 13 iunie, de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului. La început, lucrările au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean de la Parohia Bobota, iar din anul 2008 au fost preluate de către Preacuviosul Părinte Pahomie Buruiană. În anul 2012 a fost numit egumen al schitului Preacuviosul Părinte Mina Pletosu, care a continuat lucrările începute de predecesorii săi. În anul 2013, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, a fost proclamată ridicarea schitului Bobota la rang de mănăstire, iar Preacuviosul Părinte Mina Pletosu a fost hirotesit şi instalat stareţ al mănăstirii.

Biserica mănăstirii adăpostește și mici părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Aceste sfinte moaște au fost dăruite mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, cu prilejul unei vizite făcute la acest așezământ monahal. De asemenea, alături de racla cu sfintele moaște se află o altă raclă ce adăpostește un veșmânt al Cuvioasei Parascheva de la Iași, veșmânt primit prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei.

Între anii 2012-2016 a fost amenajat paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei”. Sub coordonarea Preacuviosului Părinte stareț Mina Pletosu și prin osârdia viețuitorilor mănăstirii au fost realizate următoarele lucrări: în interior, pereții au fost tencuiți și pictați în tehnica frescă, pardoseala a fost acoperită cu parchet laminat, s-au montat ușa de acces, iconostasul din lemn de tei, sistemul de încălzire pe calorifere, policandrul și s-a achiziționat mobilierul bisericesc. De asemenea, paraclisul a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.


Liturghie Arhierească la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Zalău

Duminică, 27 noiembrie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Zalău, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Dolheni, din Protopopiatul Jibou, pe diaconul Iosif-Alin Grad. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul Virgil Brete, urmând ca acesta să fie hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Zalău.

După înființarea Episcopiei Sălajului în anul 2008, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Petroniu s-au născut în Municipiul Zalău două noi parohii, pentru a satisface nevoile spirituale ale credincioșilor. Una dintre aceste parohii este cea situată în cartierul Sărmaș. Cel căruia i-a fost încredințată grija ridicării bisericii în această parte a Zalăului a fost Preacucernicul Părinte Ioan Zaha.

Piatra de temelie pentru cea mai nouă biserică din Municipiul Zalău a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în data de 6 iunie 2010, în Duminica Sfinților Români, locașul de cult fiind pus sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei. Prin truda și jertfelnicia părintelui paroh Ioan Zaha și a micii comunități din cartierul Sărmaș, locașul de cult a fost ridicat în scurt timp, astfel încât, începând cu Joia Mare din anul 2013, slujbele au început să fie săvârșite în noua biserică. Până atunci, prin bunăvoința unei bune familii de credincioși, slujbele erau oficiate într-o locuință din vecinătatea șantierului bisericii.

În momentul de față, în exterior, locașul de cult este tencuit, iar în interior s-au demarat lucrările de pictură în tehnica frescă. Pentru părintele paroh Ioan Zaha, aceasta este cea de-a doua biserică pe care a ridicat-o din temelie, Preacucernicia Sa mai zidind o biserică și în localitatea Colonia Sighet, unde a activat ca preot, înainte de a primi ascultarea ridicării bisericii în nou înființata parohie din cartierul zălăuan Sărmaș.
Aniversarea a 140 de ani de la înființarea Regimentului 4 Dorobanți „Argeș” și a Brigăzii 4 Mecanizate „Voievodul Gelu”

Sâmbătă, 26 noiembrie 2016, în semn de cinstire a eroilor din Războiul de independență, Primul și al Doilea Război Mondial, precum și a tuturor militarilor care au slujit patria sub faldurile Drapelelor de luptă ale Regimentului 4 Dorobanți „Argeș” (4 Infanterie, 4 Mecanizat) și a Brigăzii 4 Mecanizate ,,Voievodul Gelu”, filiala Sălaj, în cadrul Unității Militare din Zalău a avut loc o întâlnire a cadrelor militare în rezervă și în retragere.

Cu această ocazie deosebită s-a sărbătorit împlinirea a 140 de ani de la înființarea Regimentului 4 Dorobanți „Argeș” și a Brigăzii 4 Mecanizate „Voievodul Gelu”, care în ultima etapă a existenței sale a avut comandamentul dislocat în garnizoana Zalău.

La acest eveniment important în istoria armatei a participat și Preasfințitul Părinte Petroniu, care a oficiat slujba de Te-Deum și a adresat un cuvânt de suflet celor prezenți în sală, cu referire la Biserică și armată, reliefând rolul însemnat jucat de către preoți în armata română.

Actul de naștere al Regimentului 4 Dorobanți „Argeș” îl constituie Decretul nr. 2193 din 26 noiembrie 1876, deși începuturile sale datează din anul 1812, când iau ființă batalioanele Argeș și Muscel în cadrul altor regimente.

Tradițiile de luptă ale Regimentului 4 Dorobanți „Argeș” au fost continuate de Regimentul 4 Infanterie dislocat din 1951 în garnizoana Zalău, care în 1958 devine Regimentul 4 Mecanizat, în octombrie 1974 primește denumirea de „Voievodul Gelu”, iar după două decenii, în aprilie 1994, pe structura acestuia se înființează Brigada 4 Mecanizată ,,Voievodul Gelu”.Liturghie Arhierească la Parohia Bocșița

Luni, 21 noiembrie 2016, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Bocșița, Protopopiatul Zalău, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Bocșița, din Protopopiatul Zalău, pe diaconul Ciprian-Vasile Sabou. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul Iosif-Alin Grad, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Dolheni, din Protopopiatul Jibou.

Prima atestare documentară a satului provine din anul 1349, când apare sub numele de Baxa.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că din secolul al XVIII-lea există o biserică de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, așezată pe dealul ce se ridică deasupra satului.

Datorită faptului că biserica de lemn a devenit neîncăpătoare, după anul 1990 s-a sfințit piatra de temelie pentru noua biserică de zid. Lucrările efectuate la noul locașul de cult s-au desfășurat pe durata mai multor ani, sub coordonarea mai multor preoți, acesta fiind târnosit în luna octombrie a anului 2012.

Cu toate că localitatea este situată în apropierea Municipiului Zalău, în prezent, în satul Bocșița mai trăiesc doar 51 de credincioși.


Liturghie Arhierească la Șimleu Silvaniei

Duminică, 20 noiembrie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Șimleu Silvaniei, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Voivodeni, din Protopopiatul Zalău, pe diaconul Dumitru-Teodor Fiț. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Ciprian-Vasile Sabou, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Bocșița, din Protopopiatul Zalău.

La finalul slujbei, au fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor persoanelor care s-au evidențiat în mod special pe parcursul efectuării lucrărilor la locașul de cult și la Complexul social al parohiei.

Sub coordonarea Preacucernicului Părinte paroh Vasile Boșca, Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” desfășoară o bogată activitate social-filantropică, majoritatea acestor activități desfășurându-se în cadrul Complexului social al parohiei.

În urmă cu un an, în imediata vecinătate a bisericii a fost inaugurat noul Centru Social Multifuncțional „Filantropia”, construit prin accesarea fondurilor europene, centru care a fost proiectat să asigure asistență unui număr de aproximativ 70 de persoane, copii și tineri, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Astfel, se încearcă crearea unui mediu adecvat pentru activități de învățare, consiliere educațională, recreere, socializare și odihnă, oferindu-se totodată sprijin în efectuarea temelor și asimilarea tehnicilor de învățare cognitivă, precum și servicii de evaluare și consiliere socială și psihologică pentru copil și familie.

În vederea asigurării hranei pentru beneficiarii acestui Centru, cantina socială a parohiei, cu o capacitate de 100 de locuri, a fost modernizată prin aceeași linie de finanțare și dotată cu mobilier specific pentru activităţile de pregătire şi servire a mesei calde.


www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro