Concursul naţional „Biserica locaş de închinare”, Ediția a IV-a

În perioada martie-iunie are loc a IV-a ediţie a Concursului naţional „Biserica locaş de închinare", înscris în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Scopul concursului este manifestarea dragostei faţă de Dumnezeu şi Biserică, prin cultivarea sensibilităţii artistice. Concursul are ca scop stimularea interesului elevului pentru înţelegerea şi păstrarea legăturii omului cu Dumnezeu; dezvoltarea capacitaţii de exprimare plastică individuală a sentimentelor religioase prin compoziţii plastice expresive şi creative; realizarea revistei electronice şi a cd-ului cu materialele înscrise în concurs. Concursul se desfăşoară pe trei secţiuni: desen, colaj şi fotografie şi se adresează tuturor elevilor.
Vernisajul expoziţiei va avea loc în cursul lunii iunie.

Inspector şcolar,
Prof. Claudia Boha


Descarcare document
BLI 2014.pdf

CONCURSURI LA DISCIPLINA RELIGIE ÎN JUDEŢUL SĂLAJ

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a organizat sâmbătă, 01.03.2014 la Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Zalău, etapa judeţeană a Olimpiadei de religie. În cadrul acesteia au fost evaluate cunoştinţele religioase dobândite de 130 de elevi din clasele VII-XII.
Subiectele au fost elaborate de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană pe baza unei structuri unitare la nivel naţional. Tematica a fost stabilită de către MEN în conformitate cu programa şcolară în vigoare, iar profesorii îndrumători şi elevii au avut posibilitatea de a consulta Bibliografia orientativă recomandată în Anexa Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de religie.
Judeţul Sălaj va fi reprezentat la faza naţională, care se va desfăşura la Slatina în perioada 7-11 aprilie 2014, de elevii claselor VII-XII, situaţi pe locul I, care au obţinut cel puţin 90 de puncte.
La aceeaşi unitate de învăţământ s-a desfăşurat a treia etapă a Concursului judeţean ”În lumina lui Hristos” la care au participat 110 elevi din clasele V-VI. Acest concurs de cunoştinţe religioase este organizat anual în Episcopia Sălajului datorită faptului că metodologia şi regulamentele în vigoare nu prevăd posibilitatea organizării pentru clasele V-VI a olimpiadei şcoalare la disciplina religie. Prin intermediul lui organizatorii au în vedere atât verificarea nivelului cunoştinţelor, cât şi antrenarea şi familiarizarea elevilor cu evaluarile de acest fel. Temele abordate au fost ”Pildele Mântuitorului”, “Sfânta Taină a Maslului”,”Minunile Mântuitorului”, “Rugăciunea pentru aproapele”.
La Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău s-a organizat etapa judeţeană a Olimpiadei de religie pentru seminarii şi licee teologice ortodoxe. Primii patru elevi care s-au situat pe locul I la fiecare nivel de clasă, vor participa la etapa naţională care se va desfăşura în perioada 23-26.04.2014 la Alba Iulia.
Aceaste competiţii s-au dovedit a fi un bun prilej de a evidenţia participarea activă a elevilor la disciplina religie, precum şi implicarea profesorilor de specialitate în procesul instructiv-educativ.

Inspector şcolar,
Prof. Claudia BohaProiectul Eco Mărțișorul

Şi în acest an, la început de primăvară, Episcopia Sălajului derulează în parteneriat cu Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău şi Asociaţia Filantropia Porolissum Proiectul Eco Mărţişorul. Prin acest proiect au fost sprijiniţi cu burse lunare în perioada 2009-2013 un număr de 26 de elevi eminenenţi proveniţi din familii cu risc social. Mărţisorul, obicei specific românesc, convertit ca sens în ultima vreme într-un obiect de podoabă oferit cu precădere femeilor, rămâne un simbol al dragostei, al revenirii la viaţă, al primăverii, "scopul purtarii lui fiind acela de a-ţi apropia Soarele, (Hristos, mai ales în această perioadă pe care o începem a păresimilor) purtându-i cu tine chipul”., după cum afirma poetul George Coşbuc. La începutul Postului, Mărţişoarele confecţionate de elevii din clasele primare ale Liceului de Artă ”Ioan Sima” din Zalău poartă în ele bucuria tinereţii şi căldura dragostei prin care aceşti copii au decis să se implice în ajutorarea unor colegi pe care lipsurile materiale îi ţin departe de şcoală. Ne putem alătura demersului acestor copii fie cumpărând mărţişoarele confecţionate de către ei, fie prin donaţii indiviaduale. Pentru sprijiul pe care l-am primit pâna acum, în numele celor 26 de elevi beneficiari ai acestui proiect: Vă multumim tuturor !

Pr. Claudiu Nechita
Inspector SocialETAPA JUDEŢEANĂ A CONCURSULUI NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ

Cu binecuvântarea Preasfiţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a organizat sâmbătă, 15 februarie 2014, la Școala Gimnazială ”Simion Bărnţiu” Zalău, faza judeţeană a Concursului naţional "Cultură şi spiritualitate românească".
Aflat la a patra ediţie, acesta s-a adresat elevilor din clasele V-VIII capabili de performanţă şi a valorificat componenta de antropologie culturală din programele disciplinelor limba şi literature română şi religie, temele din programă evidenţiind raportul de complementaritate al celor două discipline.
Concursul s-a desfăşurat pe două niveluri, după cum urmează: Natura între cer şi pământ (clasele V-VI) şi Omul între sacru şi profan (clasele VII-VIII). Cei 130 de elevi participanţi au avut la dispoziţie două ore în care au demonstrat abilităţile de interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre lume.
La etapa naţională care se va desfăşura în perioada 09-11.05.2014 în judeţul Vaslui, vor participa primii doi elevi care au obţinut punctajul cel mai mare, la fiecare nivel.

Inspector școlar,
Claudia BohaConcursul naţional de proiecte duhovniceşti

Cu prilejul Anului omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, sectorul teologic-educațional organizează Concursul naţional de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine”.
Concursul se adresează copiilor, preoților și profesorilor de religie și urmărește să educe copiii privind participarea la Sf. Liturghie şi la lucrarea filantropică a Bisericii, să înţeleagă tradițiile culinare de post (să creeze rețete de post, iar cea mai bună rețetă să fie publicată în ziarul Lumina), să înveţe cum să ne spovedim, de ce ne împărtășim etc.
Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de Biserică şi Liturghie, pregătirea prin spovedanie şi fapte bune precum şi implicaţiile extinse în comunitate şi viaţa personală sunt deasemeni obiective ale acestui concurs.
La concurs se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie (opțional) și copii din grupa de cateheză (7-17 ani, indiferent de număr), care vor concepe proiecte duhovniceşti de educație misionar-filantropică.
Proiectul va include un CD/DVD cu fotografii și – opțional – un scurt film (maximum 10 minute, format „.avi”) cu cele mai reprezentative momente din cadrul activităților desfășurate. De asemenea, va include mărturii (scrise sau filmate) ale beneficiarilor, ale copiilor implicați în activități, ale preotului/profesorului de religie, precum și știri din mass-media locală sau de pe internet cu privire la desfășurarea proiectului.
Proiectele de educație misionar-filantropică vor fi trimise la protopopiate, în perioada 24-30 martie 2014.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohială


Descarcare document
Concept concurs miniproiecte duhovnicesti.pdf

Proiect catehetic „După datini colindăm”, Ediția a III-a, Parohia Bădăcin

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu Episopul Sălajului, sub coordonarea preacucernicului părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a preacucernicului părinte prof. Cosmin Porcar, coordonatorul Circumscripției catehetice Șimleu Silvaniei, duminică 22 decembrie 2013, la biserica din Bădăcin s-a finalizat proiectul „După datini colindăm”, Ediția a III-a.
În proiect au fost implicati toți preoții din eparhie care sunt fii ai satului. A participat Parohia Bădăcin - Pr. Blaga Dumitru, Parohia Pericei - Pr Moca Silviu, Parohia „Sfântul Ștefan” Zalău – Pr. Ioan Coste, Parohia Iaz – Pr. Alexandru Coste, Parohia Tusa - Pr. Vereș Pop Călin, Parohia „Sfântul Pantelimon” Șimleu-Silvaniei - Pr. Mircea Pop și copii de la Școlile Gimnaziale „Horea” și „Silvania” din Șimleu-Silvaniei pregătiți de către Pr. Prof. Cosmin Porcar și Prof. Angela Lipo și de la Căminul de copii Bădăcin.
Consiliul Parohial a răsplătit strădania celor 200 de copii implicați în proiect cu daruri.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăProiect catehetic „Colind și dar din suflet de copil”, Editia a V-a

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, sub coordonarea preacucernicului părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a preacucernicului părinte Daniel Blaj, coordonatorul Circumscripției Zalău,duminică 22 decembrie 2013, în biserica din Parohia Ortodoxă Creaca s-a finalizat proiectul „Colind şi dar din suflet de copil”, Ediţia a V-a.
Proiectul constituie un parteneriat între Episcopia Sălajului, Parohiile Creaca, Borza, Poarta Sălajului, Treznea, şi Școlile Gimnaziale „Marcus Aurelius” din Creaca şi „Traian Creţu” din Năpradea şi are ca scop preluarea, cultivarea şi transmiterea valorilor creştine, precum şi a obiceiurilor şi tradiţiilor legate de Sfânta sărbătoare a Crăciunului, dar şi sensibilizarea spre diverse acţiuni cu caracter caritabil .
Programul a debutat cu săvârşirea slujbei de Te-Deum, apoi preotul paroh a prezentat invitaţii. Au susţinut apoi, fiecare grup, câte un recital de colinde, în special colinde tradiţionale, specifice zonei pe care o reprezintă. De asemenea ţinuta colindătorilor a fost festivă, ei purtând costume populare tradiţionale. Printre colinde au fost intercalate poezii dar şi o variantă a piesei „Irozii”.
La final, preoţii prezenţi au susţinut într-un registru coral un scurt recital de colinde. Părintele Blaj Daniel, coordonator al Circumscripţiei catehetice Zalău, a inmânat din partea Preasfințitului Episcop Petroniu diplome de participare preoţilor şi profesorilor implicaţi în proiect şi a mulţumit participanţilor. Copiii au fost răsplătiţi cu daruri din partea parohiei Creaca.
Tot în cadrul acestui proiect, copiii au învăţat sa îşi dezvolte abilităţile filantropice. Astfel, copiii din parohia Borza au împărţit daruri Căminului de bătrâni din Tihău, iar tinerii din Creaca au colectat şi distribuit diferite bunuri şi alimente pentru 10 familii nevoiaşe din Creaca și Lupoaia.

Preot Blaj Daniel,
Coordonator al Circumscripţiei catehetice ZalăuProiect catehetic „COLINDE DIN BĂTRÂNI”, Parohia Treznea.

În 26 decembrie 2013, la Parohia Treznea s-a finalizat proiectul catehetic intitulat „Colinde din bătrâni”, Ediția a II-a. Au participat 80 de copii de la grupele catehetice din parohiile Treznea şi Creaca. Aceştia au activat şi la Sfânta Liturghie, dând răspunsurile liturgice. Toți copiii prezenți au primit daruri din partea parohiei.Proiect catehetic „HRISTOS SE NAȘTE MĂRIȚI-L”, Fildu de Mijloc

Dumnică 22 decembrie 2013, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Mateiu Călin s-a finalizat proiectul „Hristos se naște măriți-L”, la Parohia Fildu de Mijloc.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2013, având ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde și cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
Acesta a cuprins mai multe activități. Prima activitate intitulată „Colindăm Doamne colind” a avut loc în data de 6 decembrie. Un număr de 30 de copii de la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida au participat la Taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Strâmba la sfârşitul căreia au susţinut un recital de colinde. A doua activitate numită „Noi umblăm să colindăm” a avut loc în data de 22 decembrie, când Grupul vocal „Anghelos” de la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie în Parohia Ruginoasa, după care au susţinut un recital de colinde în fața credincioșilor de aici.
Proiectul s-a finalizat la biserica din Fildu de Mijloc. După oficierea slujbei de Te-deum săvârșită de către preoții implicați în proiect, părintele Silviu Boha a făcut prezentarea succintă a proiectului și necesitatea păstrării tradițiilor creștine legate de marele praznic al Nașterii Domnului.
În continuare cei 150 de copii au prezentat în fața unei biserici pline un frumos concert de colinde, prezentat de către părintele Mateiu Călin. Au colindat copiii de la grupele de cateheză din parohiile: Fildu de Sus,pr.Bălaş Ştefan, Fildu de mijloc, pr. Sabău Ioan, Fildu de jos, pr. Teodor Pop, Almaşu, pr. Ludovic Vaida, Mesteacăn, pr. Dorin Crecan, Cuzăplac, pr. Iuliu Bumb, Tămaşa, pr. Ioan Văran, Gălăşeni, pr. Ciprian Petrean, Zimbor, pr. Rusalim Durnea, Ruginoasa, pr. Călin Mateiu, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, director Eluţa Lucia Cliţan. Partener în proiect a fost Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Strâmba care prin Preacuviosul Părinte Acachie a oferit daruri copiilor din proiect.
La eveniment a fost prezentă artista Sava Negreanu Brudaşcu care a susţinut un recital de colinde.
La final Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a mulțumit sponsorilor, a felicitat pe preoții, profesorii și copii implicați în proiect și a înmânat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de participare preoților și dascălilor implicați în proiect.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaProiect catehetic „N-am venit să cerem am venit să dăm”, Ediția a V-a

Duminică, 22 decembrie 2013, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, sub coordonarea preacucernicului părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a preacucernicului părinte Augustin Câmpean, coordonatorul Circumscripției Crasna, s-a încheiat proiectul: ”N-am venit să cerem am venit să dăm”, proiect care se află acum la a V-a ediţie și în care au fost înscrişi 150 de copii.
Gazdă a acestei manifestări a fost Parohia Boian reprezentată de pr. paroh Teodor Csiordaș. Parteneri ai proiectului au fost Primăria și Consiliul Local al comunei Cizer care au creat condițiile necesare acestei manifestări și au făcut posibilă răsplătirea cu cadouri a tuturor copiilor participanţi.
Au fost implicate în acest proiect parohiile: Bănișor, Boian, Cizer, Horoatu Crasnei, Hurez, Plesca, Stârciu și Vârșolț iar preoții parohi ai acestor parohii și-au adus o contribuție deosebită în pregătirea copiilor și a programelor de colinde ce s-au susținut. S-au remarcat in pregătirea elevilor și Doamnele profesoare: Maria Pojar de la Cizer, Mihaela Haiduc de la Horoatu Crasnei și Maria Mirișan de la Hurez.
La eveniment au fost prezenți domnul primar Liviu Fărcaș și preacucernicul părinte Dan Haiduc protopopul Șimleului, care i-a apreciat și i-a încurajat pe participanții și pe organizatorii acestui proiect, urându-le la final tuturor: ”Sărbători fericite!”
Prin acest proiect ne-am dorit promovarea colindului autentic și am încercat să-i determinăm pe copii să facă diferența dintre colindul autentic și muzica de Crăciun, ne-am dorit de asemenea să promovăm costumul popular autentic al acestei zone și păstrarea tradițiilor specifice sărbătorilor Nașterii Domnului. Colindul nu este un simplu cântec de Crăciun ci este mai degrabă o rugăciune armonizată pe melodii care ne răscolesc ființa, melodii care vin din străfund de istorie dar care au un mesaj mai vechi, un mesaj clar și concis plin de bucurie ce s-a păstrat din generație în generație: S-a născut Fiul lui Dumnezeu. O veste bună primită din partea cuiva are menirea de a fi transmisă mai departe pentru a spori bucuria momentului, dar vestea nașterii Domnului ne privește pe toți, noi cei de acum, cei dinaintea noastră și cei ce vor veni după noi, este vestea universală a bucuriei, a unei bucurii sfinte la care participă toată creația. Nu mai există timp și distanță, noțiunile acestea își pierd cel puțin pentru moment valoarea pentru că:
”Cerul și pământul în cântări răsună
Îngeri și oameni cântă împreună!”
Vestea aceasta pe care odinioară păstorii cu inimile pline de bucurie au dus-o în Betleem, o preluăm și noi an de an și o ducem semenilor noștri. Tinerii care au toate aptitudinile specifice vârstei lor, trebuie capacitați și încurajați în a transmite această veste prin intermediul colindelor strămoșești făcându-i să înțeleagă că prin colind, ei devin mesagerii lui Dumnezeu, dar și veriga de legătură dintre generații având obligația cel puțin morală de a transmite mai departe vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu.
Transmiţând prin intermediul colindelor această veste, copiii înșiși se îmbogățesc spiritual după cuvântul pr. Steinhardt care zice: ”Dăruind vei dobândi”. De aceea am și desfășurat acest proiect sub genericul: ”N-am venit să cerem, am venit să dăm” pentru că intenţia noastră este de a transmite cu bucurie vestea nașterii Domnului și nu de a face din colindă un mijloc de câștig material.
La sfârșit, s-au acordat diplome de merit tuturor celor implicați în acest proiect iar copiilor daruri care să le răsplătească osteneala și bucuria transmisă prin colindul strămoșesc.

Pr. coordonator
Augustin Câmpean
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro