Iubirea reciprocă dintre copii şi părinți – binecuvântare şi bucurie pentru familie

Pentru a evidenția importanța familiei creștine în societate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit, prin Hotărârea nr. 629/2009, ca prima duminică după ziua de 1 iunie să fie dedicată Părinţilor şi Copiilor.

În acest an, Duminica Părinților și a Copiilor coincide cu sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, al unității și al comuniunii. Cu acest prilej, ne amintim cu recunoștință de părinții și bunicii noștri care ne-au transmis dreapta credinţă și dragostea jertfelnică, învățându-ne că doar prin rugăciune, viaţă curată şi fapte bune putem face roditoare darurile Duhului Sfânt, primite la Botez, spre a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu Cel sfânt şi milostiv.

Înaintașii noștri ne-au lăsat moștenire valorile familiei creștine, precum și datoria de a le cultiva spre binele societății în care trăim. În contextul actual, ne confruntăm cu diferite crize ale vieții de familie: sărăcia materială, alcoolismul, violența domestică, avortul, divorţul şi depresia, plecarea părinților la muncă în străinătate, neglijarea copiilor şi lipsa de comunicare cu aceștia, însingurarea copiilor în mediul virtual şi abandonul şcolar. Semnalăm cu îngrijorare faptul că în unele țări occidentale s-a ajuns la separarea copiilor de proprii părinți și încercarea de reeducare a copiilor într-un spirit străin de valorile familiei naturale, tradiţionale.

Biserica Ortodoxă Română, împreună cu alte culte din România, promovează și apără familia formată din bărbat și femeie, deoarece aceasta este izvor de viaţă al societății umane. Familia naturală şi tradiţională are vocaţia sfântă de a fi conlucrare vie a omului cu Dumnezeu-Creatorul, pentru a dărui viaţă în timpul existenţei pământeşti şi a dobândi viaţa veșnică.

La nivelul Patriarhiei Române se acordă o atenție deosebită ocrotirii familiei creștine, prin: înființarea de centre de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate; derularea de campanii umanitare în medii defavorizate; desfășurarea de proiecte educaționale de prevenire a abandonului școlar; organizarea de tabere pentru tineret, pelerinaje pe urmele sfinţilor, programe de voluntariat cu scop umanitar, precum şi alte activităţi sociale. Amintim că, în luna mai a acestui an (2017), declarat în Patriarhia Română drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești, au fost premiați copii și tineri din toată țara, câștigători ai Concursului Național de Creație Icoana și Școala mărturisirii. De asemenea, în luna septembrie a acestui an (2017), tineri creştini ortodocși din toată lumea se vor reuni la Iași, în continuarea întâlnirilor din anii precedenți, de la Baia Mare, Cluj-Napoca şi Bucureşti, în cadrul cărora și-au manifestat dorința de a fi înțeleși în aspirațiile lor și de a participa activ la proiectele și activitățile Bisericii. Astfel, copiii și tinerii participanți la aceste evenimente dau o mărturie publică a credinței lor în iubirea lui Hristos pentru toţi oamenii, cultivată în Familie, Biserică și Școală.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Duminicii Părinților și a Copiilor, adresăm felicitări și îndemnuri de încurajare și de susținere pentru toate familiile creștine, dar mai ales pentru familiile care au mulţi copii. Totodată ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toţi părinţii şi pe toţi copiii, să le dăruiască sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întru mulţi şi fericiţi ani!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneResfințirea bisericii din Parohia Măeriște

Duminică, 28 mai 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Măeriște, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la locașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele paroh Viorel-Vasile Păcurar, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. De asemenea, au fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor persoanelor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la această biserică.

La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Viorel-Vasile Păcurar a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și distincția acordată și i-a dăruit o icoană cu Buna Vestire, pictată pe sticlă chiar de soția Preacucerniciei sale, doamna preoteasă Monica Păcurar.

Prima atestare documentară a satului provine din anul 1351, când localitatea apare sub numele de Hydueg. De-a lungul timpului satul a avut diverse denumiri, însă începând cu anul 1930 localitatea a fost numită Măeriște. Din punct de vedere administrativ, satul Măeriște face parte din comuna omonimă, fiind așezat în partea nord-vestică a județului Sălaj.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că în anul 1700 s-a edificat o bisericuță din lemn, care astăzi nu mai există, deoarece a fost demolată în anul 1888, când s-a început construirea actualului locaş de cult.

Noua biserică de zid a fost ridicată între anii 1888-1890, în timpul păstoririi preoților Ioan Vicaşiu şi Augustin Vicaşiu, având planul unei săli. Devenind neîncăpătoare, în anul 1957 s-au adăugat două abside laterale şi s-a reconstruit altarul, astfel încât, astăzi, locașul de cult are un plan trilobat, cu abside laterale poligonale. În anul 1968, sub păstorirea preotului Ifrim Bordea, s-a confecţionat iconostasul, de către meşterul Stoica Nicula din Sibiu, iar între anii 1975-1977 a fost realizată pictura, de către pictorul Niculae Hantar din Neamţ. Astfel, în data de 17 septembrie 1978, biserica a fost sfinţită de către Preasfințitul Părinte Vasile Coman, Episcopul Oradiei.

Începând cu anul 2011, Preacucernicul Părinte Viorel-Vasile Păcurar a fost numit preot al Parohiei Măeriște, sub păstorirea Precucerniciei sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea locașului de cult. În acest sens, în interior, biserica a fost repictată în tehnica acrilic, s-a refăcut integral instalația electrică, pardoseala din cafas a fost revopsită și acoperită cu parchet laminat, s-au revopsit băncile și lambriurile și au fost montate candele electrice pe iconostas și aplice pentru iluminat. În exterior, acoperișul locașului de cult a fost recondiționat, la intrarea laterală în biserică a fost ridicată o copertină, s-au confecționat balustrade din fier forjat și s-au revopsit gardul și porțile de acces. De asemenea, locașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Mesaj de compasiune şi solidaritate cu victimele atentatului din Egipt

Patriarhia Română a aflat cu multă durere de vestea uciderii a 26 de creștini, printre care şi copii, și de rănirea câtorva zeci în provincia Minya, Egipt, la 250 de kilometri sud de capitala Cairo, după ce mai mulți bărbați au deschis focul asupra unui autobuz plin cu pasageri care se îndrepta spre mănăstirea Anba Samuel din apropierea orașului Minya, care are o populație numeroasă de creștini copți.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea și iubirea Sa sufletele celor omorâți, să dăruiască vindecare grabnică celor răniți şi să mângâie familiile afectate de această tragedie.

Constatăm cu profundă îngrijorare că tot mai mulţi creştini din diferite părţi ale lumii cad victime ale unor manifestări extreme de violenţă şi ură ale celor care nu doresc să trăiască în pace şi în armonie socială, indiferent de religie.

Biroul de Presă al Patriarhiei RomâneAvocatul Pavel Abraham a conferențiat la Zalău

În seara zilei de joi, 25 mai 2017, la Zalău a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe „Glasul Bisericii în cetate”. Astfel, în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Avocatul și Generalul Pavel Abraham a susținut conferința cu tema „Prevalența și tendințele consumului ilicit de droguri la nivel european”, la care au participat clerici din Episcopia Sălajului, precum și persoane cărora acest subiect le-a stârnit interesul.

În introducere, domnul avocat și-a manifestat bucuria și împlinirea de a se reîntoarce acasă, pe plaiurile sălăjene, amintindu-și, cu drag și nostalgie, de vremurile copilăriei, moment emoționant în urma căruia a prezentat auditoriului titlul prelegerii propriu-zise, în contextul în care astăzi, mai mult ca oricând, societatea se raportează cu indiferență față de această problemă a consumului de droguri, care, încet, dar sigur, devine periculoasă și problematică. Încă de la bun început, domnia sa a ilustrat faptul că țara noastră, România, se încadrează, la nivel european, între ultimele trei țări, cu privire la tot ceea ce înseamnă consumul ilicit de droguri.

În continuare, domnul general a făcut o prezentare punctuală a categoriilor de stupefiante, existente la nivel global, arătând că cele mai utilizate sunt canabisul și cocaina, consumul acestora având influențe duale asupra unei țări, în primul rând în ceea ce privește sănătatea populației și în al doilea rând cu referire la impactul produs asupra ordinii publice, întrucât consumul excesiv al acestora modifică comportamentul uman. De asemenea, domnia sa a prezentat, structural, o statistică în legătură cu cantitatea de droguri produsă pe marile continente ale lumii, subliniind faptul că Afganistanul produce 85% din opiciaceele din lume, apoximativ 8.000 de tone anual, Bolivia, Peru și Columbia fiind țările care realizează 90% din producția mondială de cocaină, piața principală de desfacere fiind Statele Unite, datorită faptului că există o societate caracterizată de bunăstare, prețul unui gram de cocaină oscilând între 90 și 180 de euro, iar Marocul reprezentând țara care produce 90% din producția mondială de canabis.

În ceea ce privește zona europeană, provocarea este reprezentată de drogurile sintetice, precum ecstasy și LSD, care produc același efect, ajungându-se în situația de a se face un schimb neoficial de droguri între statele europe și celelalte țări producătoare de droguri, de pe alte continente ale lumii. În același timp, domnul Pavel Abraham a demonstrat că cei mai afectați de utilizarea stupefiantelor sunt tinerii, aceștia fiind mult mai ușor influențați, mai ales în momentul petrecerilor, când, de multe ori, sunt drogați, ajungând să devină dependenți, prin intermediul unei băuturi în care s-a pus o anumită cantitate de astfel de substanțe, în felul acesta, la nivel european, identificându-se 83 de milioane de persoane care au consumat cel puțin o dată în viață un drog.

Domnul avocat a atras atenția și asupra faptului că primul impact al dependenței de droguri se răsfrânge asupra familiei, singurii care ar putea avea un rol hotărâtor în ceea ce privește întoarcerea acestora la calea cea bună fiind preoții, prin aceea că, în cadrul spovedaniei, pot să le ofere sfaturi constructive, care să-i motiveze. Tot în această conjunctură, domnia sa a indicat câteva caracteristici, pe baza cărora putem să-i identificăm pe aceia care sunt dependenți de stupefiante. Astfel, aceștia au privirea tulbure, nu reușesc să se țină de cuvânt și nu își mai desfășoară activitatea cu aceeași plăcere, cu care o făceau înainte.

În încheiere, domnul Abraham a afirmat că un rol negativ în promovarea consumului de droguri îl joacă mass-media, prin faptul că prezintă diverse cazuri cu persoane dependente de stupefiante, însă fără a oferi explicații morale pertinente cu privire la efectul dezastruos, pe care acestea îl produc asupra celor care le consumă, pe lângă rezultatul imediat al unei stări de bucurie inexprimabilă, care se vede în primă instanță.

Partea a doua a întâlnirii a fost dedicată întrebărilor venite din sală, interogații la care domnul general a răspuns cu obiectivitate, captivând auditoriul.

Domnul Pavel Abraham s-a născut în oraşul Jibou, fiind absolvent al Şcolii de ofiţeri activi a Ministerului de Interne și al Facultății de Drept din Bucureşti. A urmat, apoi, cursuri postuniversitare de criminologie la Universitatea din București (1979), studii de perfecționare în domeniul relației poliție-comunitate, organizate de NATO (1992-1993), iar în anul 1995 a obținut titlul științific de doctor în drept la Universitatea din București.

Ulterior, domnia sa și-a aprofundat studiile, urmând o serie de cursuri: „Organizarea, conducerea și strategia relațiilor publice ale poliției” (Paris, 1993), „Poliția și protecția vieții private” (Messina-Taormina, 1995), „Poliția și relațiile comunitare”, (Louisville, 1997). De asemenea, a urmat și cursuri pe probleme de asistență socială la Barcelona (1999), de științe sociale aplicate la Cambridge (1999) și de pregătire și documentare în domeniul justiției penale și administrării comunitare a justiției, la Universitatea Tiffin (2000).

După absolvirea Școlii de ofițeri a lucrat ca ofițer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (1972–1979), ca ofițer instructor la cursurile de formare și de perfecționare a pregătirii ofițerilor și subofițerilor de poliție din Ministerul de Interne, în domeniile de drept penal, organizare și conducere a muncii (1979-1989). De asemenea, a fost și secretar științific al Comisiei de Cercetare Științifică din cadrul Direcției de Personal și Învățământ a MAI (1985-1989).

După Revoluția din decembrie 1989, colonelul Abraham a fost numit prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și decan al Facultății de Poliție, îndeplinind aceste funcții până în anul 1992, perioadă în care a predat cursuri de drept constituțional și discipline de specialitate. De asemenea, timp de un an, a fost ofițer specialist în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, redactor-șef al revistei „955 - Poliția Capitalei”, director al Corpului de Control și Anticorupție din cadrul Inspectoratului General al Poliției (1993-1995) și director al Direcției Cercetări Penale din cadrul IGP (1995-1997).

Domnul Pavel Abraham este cetățean de onoare al orașului Jibou și al comunei Creaca.

Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

În joia în care întreaga Ortodoxie prăznuiește Înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, cu prilejul hramului acestui locaș de rugăciune. Alături de Preasfinția Sa a slujit un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Ioan Ghiurco, parohul Catedralei.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de pomenire a celor care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, eroii neamului, căzuți pe câmpurile de luptă, în toate timpurile și în toate locurile.

De asemenea, la ora 12:00, clopotele din întreaga Eparhie au sunat, ducând spre cer rugăciunile înălțate în această zi, îndemnându-ne, totodată, să nu uităm sacrificiul suprem făcut de străbunii noștri.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale, din anii 1999 şi 2001, prin intermediul cărora această zi a fost proclamată drept sărbătoare națională bisericească.

În același timp, prin legea 379/2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, respectiv sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost decretată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.


Biruință prin jertfă pentru libertatea și binele poporului român

La acest ceas de sărbătoare, transmitem un mesaj de binecuvântare și de apreciere a bunei lucrări pe care Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” o desfășoară în slujba țării noastre, prin promovarea sentimentului de preţuire şi recunoştinţă faţă de faptele tuturor eroilor care şi-au jertfit viaţa pe Altarul Patriei și prin cultivarea patriotismului și a identității naţionale a poporului român.

Pomenirea eroilor neamului românesc în ziua Praznicului Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos a fost instituită încă de la începutul secolului trecut, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 25 mai 1920, a pus în aplicare Decretul – Lege nr. 1693 din 4 mai 1920, prin care primul Parlament al României Mari şi Regele Ferdinand stabileau în mod expres acest fapt. Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acel an a fost consfinţită de alte două hotărâri sinodale, din anii 1999 şi 2001, prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. De asemenea, începând cu anul 2003, prin Legea 379, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, Sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Biserica noastră se roagă la fiecare Sfântă Liturghie pentru toți „eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român”.

Pomenirea eroilor români la sfintele slujbe ale Bisericii este expresia cea mai profundă a cultivării legăturii noastre de iubire fraternă față de aceștia și semnul recunoașterii demnității lor și al respectului pentru ei. De altfel, cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam a celor care s-au jertfit pentru apărarea poporului şi a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc care crede, simte și mărturisește că iubirea este mai tare decât moartea.

Mulțimea eroilor români ne îndeamnă mereu să nu uităm cât de mare este preţul jertfei lor și cât de necesară este lucrarea de vindecare și înnoire a umanității, rănită de ură și violență, de lăcomie și nedreptate, de egoism și indiferență, precum și de multe alte forme ale morții fizice și spirituale.

În acest sens, suntem chemați să păstrăm și să cultivăm darul credinței în nemurirea sufletului şi învierea trupului, ca temelie a rugăciunilor de pomenire şi cinstire a eroilor şi a luptătorilor pentru dreptate, libertate şi unitate națională. Numai astfel vom cinsti cum se cuvine memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român.

Pe toți cei prezenți la această Adunarea solemnă vă încredințăm de prețuirea și binecuvântarea noastră părintească și ne rugăm Mântuitorului Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat la cer, să reverse harul Său peste eroii neamului românesc, iar nouă tuturor să ne dăruiască sănătate, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată lucrarea folositoare vieții, unității și demnității binecredinciosului popor român de pretutindeni.


† DANIEL
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNEConferința preoțească de primăvară în Episcopia Sălajului

Marți, 23 mai 2017, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară, a preoților din Episcopia Sălajului. Potrivit articolului 140 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, conferințele pastoral-misionare se desfășoară de două ori pe an, tematica acestor conferințe fiind unitară în întreaga Patriarhie.

Conferința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Ioan-Sergiu Gaga, de la Parohia Dobrin, Protopopiatul Zalău. Tema tratată de către Preacucernicia sa a fost în acord cu tematica propusă de Sfântul Sinod privind „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”, fiind intitulată: „Cinstirea sfintelor icoane”.

Prezentarea a fost structurată pe mai multe capitole, după cum urmează: Sensul dogmatic al icoanei; Icoana, obiect de artă sau de cult?; Sfințirea icoanelor - în acord cu Tradiția Bisericii Ortodoxe sau împotriva ei; Incursiuni în teologia și arta icoanei; Icoana - școală a rugăciunii; Idealul icoanei: asemănarea cu Dumnezeu; Funcția ecumenică a icoanei. Responsabilitatea Ortodoxiei. După susținerea prelegerii au avut loc intervenții ale preoților cu privire la această temă.

Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului are în structura sa trei protopopiate, 205 parohii și opt așezăminte monahale, în care slujesc un număr de 243 de preoți și diaconi.
Pictura bizantină – expresia liturgică vizuală a credinței ortodoxe și a vieții sfinților

Congresul Internaţional de Teologie Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă), organizat de Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, Sectorul Cultură și Patrimoniu religios – Comisia de Pictură Bisericească și Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității din București, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte, reprezintă un eveniment semnificativ în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești.

Congresul este organizat în perioada 20-24 mai 2017, la Palatul Patriarhiei din București și reunește reprezentanți ai instituțiilor de stat, preoți, profesori, specialiști în Artă Sacră din România și din străinătate. Totodată, la acest eveniment academic sunt invitați pictori bisericești și restauratori, participanți la Conferința Națională Unitate Dogmatică și Specific Național în Pictura Bisericească.

Lucrările congresului sunt structurate în următoarele patru subteme:
1. Istoria icoanei şi a picturii (frescei) bizantine: spaţiul geografic, etape cronologice şi şcoli de pictură bizantină;
2. Teologia icoanei şi a frescei bizantine: expresie liturgică şi artistică a credinţei ortodoxe eclesiale;
3. Norme şi manuale de pictură bizantină (evoluţia erminiilor);
4. Importanţa şi necesitatea criteriilor de recunoaştere şi evaluare a picturii bizantine pentru iconografia ortodoxă actuală: tensiunea între fidelitatea eclesială şi libertatea artistică individuală şi locală.

Congresul își propune să aducă în centrul misiunii Bisericii actualitatea, importanța și necesitatea sfintelor icoane.

În acest context, amintim că în anul 2017 se împlinesc 1230 de ani de la întrunirea Sinodului VII ecumenic din anul 787, care a consfințit victoria Ortodoxiei împotriva celor care combăteau sfintele icoane, pentru că nu înțelegeau temeiul lor dogmatic. Pornind de la realitatea Întrupării Fiului veşnic al lui Dumnezeu, Biserica a învățat că materia vizibilă este capabilă să exprime o realitate duhovnicească invizibilă. Asumându-și firea umană vizibilă, Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut a devenit văzut şi a deschis calea artei liturgice sau a iconografiei. Însă această iconografie nu este doar o artă decorativă, pedagogică și estetică, ci, în primul rând, o mărturisire vizuală a adevărului de credinţă privind Înomenirea sau Întruparea Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu. În acelaşi timp, iconografia este şi o chemare la rugăciune sau la comuniune spirituală cu Hristos Dumnezeu-Omul şi cu persoanele sfinte reprezentate în icoane.

Iconografia ortodoxă este o artă liturgică, bisericească, profund teologică pentru că face vizibilă, prin imagini și culori, învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe privind Persoana, viața şi lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, viaţa şi lucrarea Maicii Domnului, precum şi vieţile sfinților lui Dumnezeu din toate timpurile. După cum Sfânta Scriptură arată, prin cuvinte, lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în istorie, tot aşa iconografia ortodoxă arată, prin imagini şi culori, aceeaşi lucrare mântuitoare a lui Dumnezeu în istorie, prin sfinţii Săi. În acest sens, numai pictura bizantină ortodoxă este normativă pentru Biserica Ortodoxă, deoarece această pictură este deplin compatibilă cu Sfânta Liturghie ortodoxă şi cu imnografia ortodoxă liturgică de factură bizantină. Cu alte cuvinte, în Biserica Ortodoxă scrierile sfinte şi sfintele icoane au același conţinut al credinţei în Hristos, întrucât Iisus Hristos este numit, în același timp, Cuvântul lui Dumnezeu (cf. Ioan 1, 14) şi Icoana sau chipul lui Dumnezeu (cf. Coloseni 1, 15).

Aşadar, iconografia ortodoxă este teologie în imagini și culori, iar adevărul acesta îl înțelegem în deosebi dacă privim icoanele sărbătorilor liturgice şi cugetăm la înțelesurile profunde ale imaginilor înfăţişate în ele, adică oameni și evenimente în legătură de credinţă şi rugăciune cu lumina Împărăției Preasfintei Treimi. Din această perspectivă, arta icoanei şi a picturii murale ortodoxe nu este o artă naturalistă, care copiază natura, ci arta realităților transfigurate de lumina sau harul Împărăţiei Cerurilor. Urmând principiile acestei arte sacre sau liturgice ortodoxe, iconarul sau pictorul bisericesc reprezintă personaje, locuri sfinte şi peisaje, pe care le recunoaștem că au trăit ori s-au manifestat în realitatea istorică, dar care sunt prezentate ca având anumite trăsături specifice relației harice a istoriei umane cu Împărăţia Cerurilor. Ele sunt o realitate transfigurată sau transparentă, îndreptată spre un mod nou de existență, şi anume spre existenţa eternă pascală, spre existenţa sufletului şi a trupului în lumina Învierii lui Hristos, care umple „cerul şi pământul şi cele de sub pământ”, cum se spune în slujba Învierii din noaptea Sfintelor Paşti, această lumină fiind scopul ultim al creaţiei şi slava sfinţeniei.

Întrucât, pentru Ortodoxie, icoana şi pictura bisericească sunt o artă proprie şi specifică Bisericii, Biserica, prin lucrarea pictorilor bisericeşti consacraţi sau recunoscuţi de ea, se exprimă ca fiind Biserică mărturisitoare în fiecare icoană şi pictură bisericească dacă acestea reflectă cu fidelitate credinţa ortodoxă şi se înscriu în tradiţia vie a chipurilor sfinților rugători, a căror viaţă este descrisă în sinaxarele Bisericii şi în cărţile ei liturgice. Astfel se afirmă, în mod constant, vocaţia liturgică mărturisitoare, doxologică, didactică şi estetică a icoanelor şi a picturii bisericeşti.

Prin urmare, icoanele şi pictura bisericii sunt veşmântul vizual al spaţiului liturgic, sunt parte a vieții liturgice, iar acele icoane care se află în afara lăcașelor de cult, în case, în școli sau alte instituții, prelungesc prezența harică a lui Hristos din Biserică în lume şi stabilesc o legătură tainică între „Casa Domnului” şi casa omului. Fiecare icoană, indiferent de subiectul ei, face vizibilă taina iubirii smerite şi preaslăvite a lui Hristos „Cel Unul Sfânt”, Cel răstignit, înviat și înălţat întru slavă. De aceea, zugravii de icoane şi de fresce trebuie să fie persoane capabile să transmită, prin lucrarea lor duhovnicească şi artistică, această taină a luminii, păcii şi bucuriei pascale ale lui Hristos. Pictorii bisericeşti nu sunt simpli artiști sau meșteșugari, cunoscători ai unor tehnici artistice, înzestrați cu mai mult sau mai puțin talent. Ei sunt mai mult decât simpli ilustratori ai unor istorii, evenimente ori vieți de sfinți, şi anume ei sunt vestitori ai luminii, păcii şi bucuriei sau ai slavei Împărăţiei Cerurilor. Această slavă s-a arătat ucenicilor Petru, Iacob şi Ioan, pe muntele Tabor, la Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos, slavă care este viitorul definitiv al omului îndumnezeit şi al universului înnoit (cf. Apocalipsa cap. 21). Din acest motiv, Biserica se îngrijeşte cu responsabilitate de formarea, promovarea și confirmarea iconarilor şi pictorilor bisericeşti, ca misionari ai dreptei credinţe şi ai frumuseţii netrecătoare.

În contextul actual, în care icoanele şi simbolurile religioase sunt contestate, încercându-se eliminarea lor din spațiul public, este necesară o explicare și o aprofundare a semnificației sfintelor icoane în viața și misiunea Bisericii. În acest sens, în cadrul Patriarhiei Române se acordă o importanță deosebită patrimoniului religios, în general, și picturii bisericești, în special. Pictura multor biserici și mănăstiri a fost restaurată sau se află în proces de restaurare, fiind înființate și numeroase muzee de artă bisericească, în cadrul comunităților monahale.

În același timp, prin educația religioasă din școlile publice, din seminariile teologice (în cadrul cărora există și specializarea Patrimoniu cultural) și din facultățile de teologie ortodoxă (care au și specializarea Artă Sacră), se acordă o cinstire deosebită sfintelor icoane și sunt formați viitorii pictori și restauratori de lăcașuri sfinte.

În anul 2017 se derulează numeroase proiecte dedicate Artei Sacre, dintre care menționăm: Concursul Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței (care a ajuns la a VI-a ediție) și Concursul Național de Creație Icoana și Școala mărturisirii, ai căror câștigători au fost premiați și apreciați cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale, închinat Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena.

În Biserica Ortodoxă Română se formează mereu noi generații de iconari și pictori bisericești calificați. Aceştia sunt cei care ştiu să primească lumina duhovnicească şi artistică de la pictorii mari, care s-au validat în timp, să respecte erminia picturii bisericeşti, dar și să reia cu prospeţime nouă şi să aprofundeze vechile teme iconografice, deoarece Tradiţia vie a Bisericii nu este simplă repetiţie stereotipă, ci fidelitate mereu înnoită prin aprofundare teologică, duhovnicească şi artistică. Pentru a-i cunoaște pe aceşti pictori, Biserica le oferă acestora prilejul de a se manifesta în cadrul acestor concursuri, dar și în unele conferinţe naţionale, congrese internaţionale, simpozioane, întâlniri de lucru, ateliere și șantiere, deschise în toată țara.

Prin toate aceste programe și proiecte educaționale ne propunem să contribuim la cunoașterea și aprofundarea teologiei icoanei și la creșterea calității artistice, prin identificarea soluțiilor practice, autentice și viabile.

Felicităm pe organizatori şi binecuvântăm pe toți participanții, cu speranţa că acest congres va constitui un prilej de conștientizare a misiunii Bisericii Ortodoxe pentru formarea duhovnicească a tinerei generații, în lumina iubirii eterne a lui Hristos și în căutarea slavei și frumuseții netrecătoare din Împărăția cerească a Preasfintei Treimi. Astfel, se poate reafirma importanţa cinstirii sfintelor icoane, ca mijloace de mărturisire a credinţei ortodoxe în Întruparea Fiului lui Dumnezeu și de creștere spirituală prin rugăciune în comuniunea sfinților.


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneZi de sărbătoare la Parohia Recea Mare

Duminică, 21 mai 2017, în ziua de prăznuire a Sfinților Împărați Constantin și Elena, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica nouă din Parohia Recea Mare, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte paroh Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, Preacucernicii Părinți Protopopi de la cele trei protopopiate din Eparhie și părinții apropiați ai acestei parohii, toți prezenți la invitația părintelui paroh.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Jac, din Protopopiatul Zalău, pe diaconul Cristian-Gabriel Popa.

Pentru Părintele paroh Mihai Dobocan sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena are o rezonanță aparte, întrucât, în anul 2006, în această zi a primit sfânta taină a preoției. De asemenea, în anul 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat Preacucerniciei sale ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru clerici. În același timp, părintele Mihai este ctitorul bisericii din prima parohie în care a slujit, Recea Mică, aceasta fiind pusă sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Piatra de temelie a locașului de cult cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Recea Mare a fost sfințită în anul 2002. Motivul pentru care s-a purces la ridicarea unei noi biserici în localitate a fost dat de faptul că vechiul locaș de cult era amplasat pe un teren care a devenit instabil, astfel încât biserica a început să crape, desprinzându-se, mai apoi, bucăți de tencuială. În aceste condiții, credincioșii nu mai erau în siguranță în vechiul locaș de cult. Lucrările la biserică au fost inițiate și demarate de către parohul de atunci, părintele Miron Pop, până în primăvara anului 2015, când Preacucernicia sa s-a pensionat.

Începând cu luna mai a anului 2015, Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan a fost numit preot al Parohiei Recea Mare, sub Preacucernicia sa reîncepând lucrările la locașul de cult, după ce mai multă vreme acestea stagnaseră din cauza lipsei de fonduri. Astfel, la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, din anul 2015, s-a slujit, pentru prima dată, în noua biserică, slujba fiind săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu.


Comunicat privitor la acuzațiile aduse Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu sprijinul acordat Coaliției pentru Familie

Patriarhia Română constată cu îngrijorare creșterea frecvenței și a virulenței atacurilor publice împotriva Bisericii Ortodoxe Române, în legătură cu demersul democratic al Coaliției pentru Familie privind modificarea Constituției în ceea ce privește definirea clară a noțiunii de căsătorie.

Este foarte probabil că această acutizare a atitudinii denigratorilor, care recurg inclusiv la dezinformare, sofisme, jigniri și limbaj licențios, este legată de apropierea legalizării referendumului în cadrul căruia știu și ei că, în covârșitoarea lor majoritate, românii se vor pronunța pentru noua formă propusă de definire constituțională a căsătoriei.

Biserica Ortodoxă Română sprijină în mod natural demersul Coaliției pentru Familie, în spiritul învățăturilor creștine și al valorilor fundamentale românești privind familia, ocrotirea și creșterea copiilor, dar nu este nici inițiatoarea, nici organizatoarea acestei acțiuni.

De altfel, și celelalte confesiuni creștine din România s-au declarat în favoarea acțiunii democratice a Coaliției pentru Familie, iar printre semnatari se numără și multe persoane fără nicio confesiune religioasă.

Demersul nu poate fi considerat în niciun caz retrograd, așa cum în mod ignorant și malițios, este prezentat de către detractorii acestuia, câtă vreme între semnatarii și susținătorii săi se numără foarte multe personalități ale lumii științifice și culturale.

Este profund regretabil să constatăm că persoane care acuză Biserica Ortodoxă Română și Coaliția pentru Familie de intoleranță și discriminare se manifestă, de fapt, ele însele intolerant, discriminatoriu și antidemocratic față de cetățenii care nu au făcut altceva decât să solicite o modificare legislativă pe care o consideră firească și necesară, în deplinul respect al regulilor democrației.

Ne exprimăm speranța că persoanele care au o altă opinie decât majoritatea vor înțelege să respecte alegerea acesteia în spiritul coresponsabilității și păcii sociale.


Biroul de Presă al Patriarhiei Române
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro