FESTIVALUL INTERJUDEȚEAN ”SLOBOZI-NE GAZDĂ-N TINDĂ”

În perioada octombrie-decembrie 2014, în școlile sălăjene s-a derulat Proiectul de parteneriat educațional ”Slobozi-ne gazdă-n tindă”. Acesta a fost coordonat de Episcopia Sălajului și Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, iar ca parteneri au fost Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, MEDIADIFF PRODUCT SRL și cu sprijinul Tenaris Silcotub.
Scopul proiectului a fost cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti de Crăciun prin respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare.
În cadrul acestuia s-a desfășurat un concurs pe două secțiuni: colinde și obiceiuri de Crăciun, în care au fost implicați 200 de elevi .
Ca finalitate, în data de 7 decembrie 2014, la Casa Municipală de Cultură Zalău, s-a desfășurat un Festival interjudețean în care au fost premiați elevii din Episcopia Sălajului la cele două secţiuni. Au fost prezenți și oaspeţi dragi, din celelalte județe ale Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului care ne-au împărtăşit tradiţii şi obiceiuri de Crăciun din zonele folclorice din care vin: Ansamblul folcloric al Liceului Tehnologic „Ion Căian Românul” din Căianu-Mic- Județul Bistrița Năsăud, Ansamblul Școlii Gimnaziale ”Emil Isac” Cluj Napoca, Ansamblul Școlii Gimnaziale Budești- Maramureș, Grupul „Trâmbiţa Oaşului” al Liceului Teoretic din Negreşti Oaş- județul Satu Mare.
Ne dorim ca astfel de momente să nu apară doar într-un cadru festiv ci să fie parte din noi, manifestări fireşti în lumea satului şi nu numai, pentru că ele sunt şi rămân mărgăritare izvoditoare de cultură.

Inspector școlar,
prof. Claudia BohaProiect catehetic „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ”, Ediția a V-a

Dumnică 7 decembrie 2014, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Gheorghe Longodor, coordonator pentru catehizare al Circumscripţiei catehetice Jibou, la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Inău, s-a finalizat proiectul „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ”, Ediţia a V-a.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2014, având ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde, importanţa purtării portului popular, mai ales în perioada sărbătorilor creştine, dar şi cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
În proiect au fost implicaţi peste 200 de copii. La eveniment a fost prezent un mare număr de credincioși. Astfel, după prezentarea introductivă făcută de către părintele Claudiu Bene, parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Inău, care a mulţumit sponsorilor implicaţi în proiect, s-a derulat un frumos program artistico-religios prezentat de către părintele Gheorghe Longodor, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Jibou.
Au colindat copiii de la grupele de cateheză din parohiile: Cristolţ - preot Lucian Chiş, Jibou I - preot Daniel Babos, Bălan – preot Vasile Trifan, Jibou II - preot Gheorghe Longodor, Năpradea – preot Viorel Porumb, Cheud – preot paulin Ianc, Gâlgău – preot Petru Lucăcel, Lozna – Vasile Avram, Valea Loznei – Sorin Man, Inău - preot Claudiu Bene. Au urmat apoi copiii de la Grupul Școlar „Octavian Goga” Jibou - preot Adrian Chirti; și Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc – prof. Vasile Şoimuşan și nu în ultimul rând copiii de la Grădinița din Inău conduși de doamna educatoare Gavra Loredana.
La final Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor, a felicitat pe preoții, profesorii și copii implicați în proiect și a accentuat faptul că Episopia Sălajului este preocupată permanent de educația tinerilor și copiilor. În încheiere a înmânat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de merit domnului ing. Ioan Șandor, epitropul parohiei Inău, domnului primar Berinde Grigore, primarul comunei Someș Odorhei și domnului Berinde Adrian, consilier judetean, pentru sprijinirea financiară a activităților catehetice derulate în cadrul Eparhiei și diplome de participare preoților și dascălilor implicați în proiect.
Copiii au fost răsplătiţi cu daruri de către organizatori.


Pr Claudiu-Mirel Bene
Preot paroh InăuProiect catehetic „Răsună blând spre seară, colinde românești”, Ediția a IV-a

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, în Circumscripţia catehetică Ileanda, preot coordonator Alexandru Bande, la biserica din Parohia Ortodoxă Rus, duminică 8 decembrie 2014, s-a finalizat proiectul „RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ, COLINDE ROMÂNEȘTI”, Ediția a IV-a.
Proiectul a fost un parteneriat între Episcopia Sălajului, Circumscripția catehetică Ileanda și Școala Gimnazială Rus prin doamna director Mureșan Teodora. În proiect s-au implicat Parohiile din Circumscripția catehetică Ileanda, Școlile Gimnaziale: Rus, Zalha, Letca, Gâlgău, Șimișna și Liceele Tehnologice Ileanda și Surduc.
Proiectul a avut ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde, dar şi cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
După oficierea slujbei de Te Deum, într-o biserică arhiplină de copii - îmbrăcați în straie populare și credincioși din parohie, copiii implicați în proiect au prezentat un frumos program artistic.
La eveniment au fost prezenți doamna inspector școlar Claudia Boha, directorii școlilor partenere în proiect, Preacucernicul Părinte Protopop al Jiboului, Dan Dregan și Cuvioasa Maică Maria Terheșiu, stareța Mănăstirii „Sfânta Maria Rus”.
Părintele coordonator Alexandru Bande și doamna directoare Teodora Mureșan au prezentat fiecare grup de colindători: Rus - preot Bande Alexandru, Poiana Blenchii - preot Coste Andrei, Gâlgău - preot Chiroban Paul, Buzaș - preot Bocșițan Silviu, Șimișna - preot Căprar Vasile, Lozna – preot Avram Vasile, Făntânele-Rus, preot Micle Traian și copiii de la Școlile Gimnaziale: Rus - prof. Vancea Maria și bibliotecar Pușcaș Mariana; Gâlgău - prof. Șomcutean Augustin, Poiana Blenchii - prof. Contiș Maria, Șimișna – prof. Pop Viorica, Zalha – înv. Niste Morica, Fodora – înv. Rad Iuliana, Letca – prof. Ilieș Simona, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda – prof. Rus Maria–Viorica și Liceul Tehnologic Surduc – prof. Șoimușan Vasile.
La finalul activității părintele inspector Silviu Boha a felicitat și a mulțumit tuturor exprimând convingerea că generația tânără va duce mai departe tradițiile și colindele străbune. Totodată a arătat preocuparea constantă a Episcopiei Sălajului privind implicarea copiilor în viața Bisericii, apoi a oferit din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de participare și de merit preoților și profesorilor implicați în proiect.
Copiii au fost răsplătiți cu daruri din partea partenerilor de proiect și a unor sponsori.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăCERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE RELIGIE DIN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Vineri, 28 noiembrie 2014, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, s-a desfăşurat cercul pedagogic pentru disciplina Religie la care au participat doamna inspector școlar general adjunct Mioara Gudea și părintele consilier cultural Pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan.
Profesorii care predau la licee s-au întâlnit la Colegiul Național ”Silvania” Zalău unde părintele profesor Ciurbe Călin Radu a susținut lecția model ”Decalogul” și a prezentat referatul: ”Rolul modelelor în desăvârțirea morală. Sfântul Constantin Brâncoveanu un model în prezent”. Cadrele didactice de la gimnaziu au participat la Școala Gimnazială ”Silvania” Șimleu Silvaniei unde doamna profesoară Luminița Mandiuc a susținut lecția ”Rolul modelelor în desăvârșirea conduitei morale a elevilor. Sfinții Brâncoveni” iar domnul profesor Pop Marius a susținut un referat pe aceeași temă.
Cea de a treia parte a cercului a constat în aprecieri pe marginea lecţiilor susţinute şi a referatului, comunicări referitoare la Festivalul interjudețean ”Slobozi-ne gazdă-n tindă”, Olimpiada de religie şi alte concursuri, precum și prezentarea proiectelor “Biserica, tinerii și colindele”, “Din inimă pentru tine”, ”Alege viața!”.

Inspector școlar,
Prof. Claudia BohaÎntâlnirea coordonatorilor Circumscripţiilor catehetice din Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, marți 30 septembrie 2014, la sediul Episcopiei Sălajului a avut loc întâlnirea semestrială a Biroului de catehizare.
Preoții coordonatori au fost informați în legătură cu noile direcții catehetice stabilite la cel de VII-lea Congres naţional „Hristos împărtăşit copiilor” , precum şi stategia de promovare a acestora.
În cadrul întâlnirii fiecare preot coordonator și-a prezentat activitățile desfășurate în anul catehetic 2013-2014. De asemenea s-au fixat obiectivele pe termen scurt și mediu ale activităților catehetice. Au fost discutate criteriile pe baza cărora va fi acordată Diploma de excelenţă „Sfântul Chiril al Ierusalimului”.
Teritoriul canonic al Eparhiei este împărțit în opt Circumscripții catehetice, iar în anul catehetic 2013-2014 s-au derulat la nivel eparhial 22 de proiecte catehetice, două Festivale de pricesne, proiecte catehetico-caritabile, concursuri naționale sau în parteneriat, care au avut un impact deosebit în viața comunităților parohiale, fiind implicați peste 4600 de copii.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaCONSFĂTUIREA JUDEŢEANĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE SĂLĂJENI

Vineri, 19 septembrie 2014, a avut loc Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Sălaj. Aceasta a debutat cu slujba de Te Deum săvârşită în capela Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău şi a continuat în sala multimedia a acestei unități de învățământ.
După prezentarea Raportului de activitate pentru anul școlar 2013-2014, au fost diseminate informaţiile primite la Consfătuirea naţională a inspectorilor de religie desfăşurată la Constanța în perioada 9-11 septembrie 2014.
Părintele Consilier Cultural Gabriel Viorel Gârdan a prezentat profesorilor de religie Proiectul POSDRU Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie.
Alte subiecte aflate pe ordinea de zi s-au referit la direcţiile de acţiune pentru noul an şcolar, structura portofoliului profesorului de religie, stabilirea tematicii Cercurilor pedagogice, alegerea membrilor Consiliului consultativ, procedura de selecție a profesorilor metodiști.

Inspector școlar,
prof. Claudia Viorica BohaAL VII-LEA CONGRES NAŢIONAL „HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR”

În periada 16 -18 septembrie 2014, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Centrul pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman, a avut loc al VII-lea Congres naţional „Hristos împărtăşit copiilor”. La congres au fost prezenţi inspectorii responsabili pentru catehizarea copiilor şi tinerilor din Patriarhia Română.
Lucrările au fost deschise de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, care a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Hristos împărtășit copiilor! - o perspectivă creștină în educație”. La congres au participat: domnul prof. dr. Adrian Nicolae Lemeni, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai organizației World Vision România.
Inspectorii eparhiali pentru catehizare, au prezentat rapoartele de activitate ale fiecărei eparhii pe anul în curs. S-au prezentat rezultatele Concursului „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine”, ale proiectului „Calea mântuirii” și rezultatele proiectului „Alege Școala!”.
Prioritățile întâlnirii au fost acelea de a dezvolta idei noi prin care să se amplifice activitatea catehetică, pentru a oferi copiilor și tinerilor şansa de a se apropia mai mult de Biserică, cu speranţa de a le deschide calea spre valorile credinţei şi moralei creştine. S-au dezbătut soluţiile şi planurile pentru viitor și s-au trasat principalele coordonate ale programelor educative de catehizare pentru anul 2015, „An omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi în Patriarhia Română.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaTineri sălăjeni participă la reuniunea națională a tinerilor ortodocși de la Baia Mare

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, în perioada 3-6 septembrie 2014, 150 de tineri din Episcopia Sălajului, din Protopopiatele Zalău, Șimleu Silvaniei și Jibou participă la Reuniunea naţională a tinerilor ortodocşi de la Baia Mare. Aceștia sunt însoțiți de preacucernicul părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, preacucernicii părinți protopopi Dan Haiduc și Dan Dregan, și de preacucernicii părinți Radu Barbor, Blaj Daniel, Mateiu Călin, Bande Alexandru, Popiț Claudiu, Porcar Cosmin și Butaș Alin.
La eveniment participă peste 2600 de tineri din toate eparhiile din ţară, precum şi 200 de tineri din diaspora românească şi de alte naţionalităţi, din partea unor biserici ortodoxe surori. Tema reuniunii este centrată pe Anul Omagial Euharistic și pe comemorarea a 300 de ani de la moartea martirică a sfinților brâncoveni.
Programul zilnic include conferinţe și dezbateri pe teme legate de vârsta tinereţii, rugăciune, vizite la muzee şi la alte obiective turistice ale zonei, precum şi concerte susţinute de către tinerii artişti reprezentanţi ai grupurilor prezente, dar și artiști consacrați.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăCampania „Solidari cu familiile sinistrate din Oltenia” a ajuns la final în Episcopia Sălajului

Luni, 1 septembrie 2014, produsele adunate prin colecta realizată la îndemnul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, pentru sprijinirea personelor afectate de inundaţiile care au avut loc la sfârşitul lunii iulie în sudul ţării, au fost încărcate din centrele de colectare din Zalău, Şimleul Silvaniei şi Jibou şi trimise în parohia Icoana, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, pentru sprijinirea familiilor greu încercate.
Transportul celor aproximativ 30 de tone de alimente, constând în 6305 litri ulei, 4595 kilograme zahăr, 7611 kilograme făină, 3815 kilograme orez, 6816 kilograme cereale şi legume, 1668 kilograme paste făinoase, 1384 bucăți de produse de igienă, miere de albină, 270 litri suc de roşii, conserve, prosoape, pături saltele și condimente, însoţit de către Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, Consilierul Social al Episcopiei Sălajului, a fost primit cu emoţie şi lacrimi în ochi de cei care au avut de suferit de pe urma celor trei valuri de inundaţii care s-au abătut asupra localităţii în ultimul an.
Adresăm încă o dată, mesajul de mulţumire pe care Preasfinţitul Părinte Petroniu îl adresează tuturor fiilor sufleteşti din Episcopia Sălajului care au fost implicaţi şi generoşi în campania „Solidari cu familiile sinistrate din Oltenia”.Concert caritabil pentru Julia

Episcopia Sălajului adresează mulţumiri acelora care, în spirit de solidaritate au răspuns îndemnului adresat în bisericile din Municipiul Zalău, de a participa, duminică, 31 august 2014, la acţiunea umanitar-culturală organizată cu scopul strângerii de fonduri pentru ajutarea tinerei Iulia Beatrice Mizgai, diagnosticată cu anemie aplastică severă. Prezenţa şi generozitatea celor care au umplut Sala de Spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău, a oferit reuşita în „Concertul caritabil pentru Julia”, proiect iniţiat de un grup de tineri inimoşi la care s-au adăugat, în calitate de parteneri, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Episcopia Sălajului, Primăria Municipiului Zalău, Sălăjeanul TV, KISS FM, Asociaţia NEAM UNIT din Oradea şi Asociaţia Filantropia Porolissum, la finalul căruia, pentru tânara Iulia Beatrice Mizgai a fost adunată suma de 10.549 lei, aceşti bani fiind depuşi în contul Juliei, pentru a acoperi parte din cheltuielile ce se impun pentru procedurile medicale, de care are nevoie această tânără. Interpretarea soliştilor: Camelia Ţârlea, Florin Ţârlea, Maria Tempfli, Sergiu Chirilă şi Ariana Puie, în acompaniamentul pianistului Ciprian Ghiurco, voluntari şi ei la acest eveniment, alături de intervenţiile unor vedete ale show bizzului românesc – Vlad Miriţă, Smiley sau actorul Aurel Surulescu, au transformat seara de duminica într-o bucurie, deopotriva, artistică şi duhovnicească, transmiţând ideea că mai frumos este a da decât a lua. Emoţionant a fost de asemenea, mesajul teologului Răzvan Ciule, absolvent al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu, un tânăr deosebit care se confruntă şi el cu probleme de sănătate, care a reuşit să mobilizeze auditoriul, conştientizându-i pe cei prezenţi de faptul că fiecare om, fara excepţie, are ceva de oferit semenului său. Iar cei prezenţi au oferit din plin, motiv pentru care, încă o dată, le mulţumim tuturor.

Consilier social
Pr. Claudiu Nechita
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro