CONCURSURI LA DISCIPLINA RELIGIE ÎN EPISCOPIA SĂLAJULUI

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a organizat sâmbătă, 07.03.2015 la Şcoala Gimnazială ”Silvania” Şimleu Silvaniei, etapa judeţeană a Olimpiadei de religie.
În cadrul acesteia au fost evaluate cunoştinţele religioase dobândite de 110 elevi din clasele VII-XII. Tematica a fost stabilită de către MEN în conformitate cu programa şcolară în vigoare, iar profesorii îndrumători şi elevii au avut posibilitatea de a consulta Bibliografia orientativă recomandată în Anexa Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de religie.
Judeţul Sălaj va fi reprezentat la faza naţională, care se va desfăşura la Piteşti, judeţul Argeş în perioada 6-10 aprilie 2015, de elevii claselor VII-XII, situaţi pe locul I, care au obţinut cel puţin 90 de puncte.
La aceeaşi unitate de învăţământ s-a desfăşurat a şasea etapă a Concursului judeţean ”În lumina lui Hristos” la care au participat 100 elevi din clasele V-VI. Acest concurs de cunoştinţe religioase este organizat anual în Episcopia Sălajului datorită faptului că metodologia şi regulamentele în vigoare nu prevăd posibilitatea organizării pentru clasele V-VI a olimpiadei şcoalare la disciplina religie. Prin intermediul lui organizatorii au în vedere atât verificarea nivelului cunoştinţelor, cât şi antrenarea şi familiarizarea elevilor cu evaluarile de acest fel.
Evenimentele au debutat cu oficierea unei slujbe săvârşită de părintele protopop Dan Haiduc, la care au participat elevi, profesori şi conducerea şcolii. În continuare elevii au intrat în sălile de examen pentru rezolvarea subiectelor.
La sfârşitul probelor, prin sprijinul financiar oferit de către protopopiatele din Episcopia Sălajului, ei au mers în pelerinaj la Sfânta Mănăstire Bic unde s-au bucurat de frumuseţile acestui loc binecuvântat de Dumnezeu şi au avut oportunitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre sfântul aşezământ.
La Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău s-a organizat etapa judeţeană a Olimpiadei de religie pentru seminarii şi licee teologice ortodoxe. Primii patru elevi care s-au situat pe locul I la fiecare nivel de clasă, vor participa la etapa naţională care se va desfăşura în perioada 14-18 aprilie 2015 la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.
Aceaste competiţii s-au dovedit a fi un bun prilej de a evidenţia participarea activă a elevilor la disciplina religie, precum şi implicarea profesorilor de specialitate în procesul instructiv-educativ.

Inspector şcolar, prof. Claudia BohaŞedinţă administrativă la Protopopiatul Jibou

La sediul Protopopiatului Jibou, a avut loc, marţi, 10 februarie 2015, şedinţa administrativă lunară cu preoţii din cadrul protopopiatului. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a fost prezent la şedinţă Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, Consilierul social al Episcopiei.

După rugăciunea de început şi efectuarea prezenței, Preacucernicul Părinte Paul-Sergiu Cheţe de la Parohia Popteleac a susţinut prelegerea cu titlul „Coordonatele biblice, patristice, eclesiologice, canonice, legislative bisericeşti şi civile ale misiunii parohiei”, cu întrebări şi răspunsuri pe marginea acesteia.

În continuare a fost prezentată cartea Preasfinţitului Părinte Petroniu „Literatura patrologică românească în secolul XX”, volumul I.

Tot acum a fost anunțat faptul că au fost sfinţite antimisele noi pentru bisericile din Eparhie, urmând ca în perioada următoare acestea să fie distribuite la parohii. În acest sens s-a citit şi s-a înmânat fiecărui preot textul „Sfântul Antimis - izvor de lumină şi bucurie veşnică” al Preacucernicului Părinte Conf. Univ. Dr. Gabriel-Viorel Gârdan - Consilierul cultural al Episcopiei Sălajului.

Au fost discutate apoi probleme de ordin administrativ, cultural, economic şi social. Ca problemă liturgică a fost dezbătută tema privind pomenirea conducătorilor statului la slujbele liturgice ortodoxe, având ca punct de pornire lucrarea Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula „Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică” vol. I.

La final au fost felicitaţi preoţii care-şi serbează ziua de naştere în această lună.

Următoarea şedinţă va avea loc marţi, 10 martie 2015, în cadrul căreia va fi susținută conferinţa cu tema „Coordonatele istorice ale misiunii parohiei ortodoxe române în trecut şi azi”.

Protopop, pr. Dan DreganŞedinţă administrativă la Protopopiatul Jibou

La sediul Protopopiatului Jibou, a avut loc, marţi, 10 februarie 2015, şedinţa administrativă lunară cu preoţii din cadrul protopopiatului. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a fost prezent la şedinţă Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, Consilierul social al Episcopiei.

După rugăciunea de început şi efectuarea prezenței, Preacucernicul Părinte Paul-Sergiu Cheţe de la Parohia Popteleac a susţinut prelegerea cu titlul „Coordonatele biblice, patristice, eclesiologice, canonice, legislative bisericeşti şi civile ale misiunii parohiei”, cu întrebări şi răspunsuri pe marginea acesteia.

În continuare a fost prezentată cartea Preasfinţitului Părinte Petroniu „Literatura patrologică românească în secolul XX”, volumul I.

Tot acum a fost anunțat faptul că au fost sfinţite antimisele noi pentru bisericile din Eparhie, urmând ca în perioada următoare acestea să fie distribuite la parohii. În acest sens s-a citit şi s-a înmânat fiecărui preot textul „Sfântul Antimis - izvor de lumină şi bucurie veşnică” al Preacucernicului Părinte Conf. Univ. Dr. Gabriel-Viorel Gârdan - Consilierul cultural al Episcopiei Sălajului.

Au fost discutate apoi probleme de ordin administrativ, cultural, economic şi social. Ca problemă liturgică a fost dezbătută tema privind pomenirea conducătorilor statului la slujbele liturgice ortodoxe, având ca punct de pornire lucrarea Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula „Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică” vol. I.

La final au fost felicitaţi preoţii care-şi serbează ziua de naştere în această lună.

Următoarea şedinţă va avea loc marţi, 10 martie 2015, în cadrul căreia va fi susținută conferinţa cu tema „Coordonatele istorice ale misiunii parohiei ortodoxe române în trecut şi azi”.

Protopop, pr. Dan DreganCurtea Constituţională recunoaşte importanţa orei de Religie şi implicit încurajează participarea elevilor la aceasta

În ziua de 23 ianuarie 2015, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59/2015, a fost publicată motivarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 669 din 12 noiembrie 2014, privitoare la statutul orei de Religie.

Întrucât decizia nr. 669/2014 a fost percepută în societate ca „o lovitură dată orei de Religie”, în motivarea sa, Curtea Constituţională afirmă în mod pozitiv şi argumentat importanţa orei de Religie, astfel:

- dreptul părinţilor de a asigura educaţia copiilor lor minori potrivit propriilor convingeri (paragraful 19);
- obligaţia Statului Român neutru şi imparţial (paragraful 22) de a asigura predarea Religiei ca parte a trunchiului comun şi de a include această disciplină în planul cadru de învăţământ (paragraful 16);
- şcoala trebuie să fie deschisă pentru idei şi valori religioase şi de aceea statului îi este interzis să adopte soluţii legislative care pot fi interpretate ca fiind lipsite de respect faţă de convingerile religioase sau filosofice ale părinţilor (paragrafele 20-21).

Patriarhia Română îndeamnă pe toţi cei implicaţi în asigurarea educaţiei religioase a copiilor (părinţi, şcoală, parohie) să dea dovadă de maximă responsabilitate şi angajare în acest proiect de mare valoare spirituală şi culturală, ai cărui beneficiari sunt copiii şi, implicit, societatea românească în ansamblu. Ora de Religie din România promovează valorile umane perene şi comportamentul paşnic, într-o vreme în care în alte ţări mulţi tineri educaţi în spiritul secularismului se îndreaptă spre mişcări extremiste, deoarece lumea secularizată individualistă de azi a pierdut simţul sacrului şi al comuniunii spirituale profunde la nivel de individ, familie şi societate, după cum remarcă unii sociologi contemporani.

În concluzie, motivarea responsabilă, nuanţată şi echilibrată a Curţii Constituţionale corectează orice propagandă alarmistă şi agresivă de discreditare a orei de Religie, propagandă oarecum asemănătoare cu cea din timpul comunismului ateu. Cine se înscrie pentru a participa la ora de Religie doreşte să cunoască şi să cultive valorile spirituale perene în locul modelor efemere şi nu confundă libertatea cu vidul spiritual. Să-i învăţăm pe copii şi tineri iubirea de Dumnezeu şi de oameni pentru a creşte spiritual în cultura generozităţii!

Biroul de Presă al Patriarhiei RomâneConcursul naţional de miniproiecte cu caracter misionar‐filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”

Anul 2015, în Patriarhia Română, este declarat Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.
Între manifestările culturale, programate cu prilejul anului omagial, Sectorul teologic-educațional organizează Concursul naţional de miniproiecte cu caracter misionar‐filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”.
Concursul se adresează copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și urmărește să educe copiii în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință.
Concursul este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 9715/31.10.2014), de către Sectorul teologic‐educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 15 decembrie 2014 – 21 mai 2015. Prezentul concept a fost aprobat de Permanența Consiliului Național Bisericesc în ședința din data de 11 decembrie 2014.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu Boha


Descarcare document
Concursul_national_2014.pdf

Noi v-aducem veste-aleasă

Ținând cont de specificul Sărbatorii Nașterii Domnului, și anume colindatul, la nivelul parohiei Bănișor, impreună cu copiii de la grupa de cateheză, am luat inițiativa ca a treia zi de Crăciun, să-i colindăm pe bătrânii și pe văduvele din sat care traiesc mai singuri sau sunt mai izolați. Constienți că Hristos S-a întrupat pentru toti oamenii, aceasta veste aleasă trebuia sa ajungă în fiecare casă, iar acest lucru ne-a mobilizat pe toți, constituind astfel un grup care aveam un singur țel: să colindam pe cei pe care poate nu i-a colindat nimeni. Bucuria și emoția de moment a celor colindați, au fost cele mai alese daruri cu care ne-am încarcat sufletele, de la mic până la mare. Așa ne-am putut da seama câtă bucurie are cel care se face mesagerul lui Dumnezeu.

Pr. A. CâmpeanProiect „DAR DIN INIMĂ”

Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn de călăuză pe drumul ce duce spre mântuire.
Vineri, 19 decembrie 2014, în cadrul proiectului de Crăciun „DAR DIN INIMĂ”, o parte dintre elevii din grupul de cateheză de la Catedrala Episcopală ,,Înălţarea Domnului” din Zalău, coordonaţi de Preacucernicul Părinte Consilier Cultural, pr. conf. dr. Gabriel Gârdan cu sprijinul profesorilor de religie Ioan Ciocmărean, Anca Şulumete, Dana Rusu şi Marinela Roşu au vizitat Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Zalău, unde au dus o raza de lumină şi bucurie în sufletele unor copii internaţi la secţia de pediatrie şi personalului medical prin colindele şi darurile pe care le-au oferit, asemenea magilor de la Răsărit.

Prof. Anca ȘulumeteFestivalul de datini și obiceiuri de Crăciun - Mărișelu, județul Bistrița

Spiridușii Valcăului au fost mesagerii colindului sălăjan la Festivalul internațional de datini și obiceiuri de Crăciun „Slobozâ-ne gazdă-n casă”, Mărișelu, Jud Bistrița Năsăud. Sărbătorile de iarnă constituie un prilej de adâncă trăire sufletească pentru tot românul. La acest festival au fost puse în scenă la adevărata lor valoare tradițiile și obiceiurile de Crăciun din mai multe zone ale țării. Aceste obiceiuri ne-au impresionat și ne-au umplut sufletul cu multă bucurie. Să păstrăm și să promovăm tradiția noastră românească.

Prof Ember Monica, înv. Palce Adina.Proiect catehetic „N-am venit să cerem am venit să dăm”

Duminică, 21 decembrie 2014, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și a Pr. Augustin Câmpean, s-a finalizat proiectul „N-am venit să cerem am venit să dăm”, proiect ajuns la a VI-a ediție, care s-a desfășurat anul acesta la Parohia Vârșolț.
Proiectul s-a derulat pe parcursul perioadei postului Crăciunului, având ca scop promovarea și păstrarea valorilor creștine în spiritul trăirii adevăratelor comori ale tradiţiei poporului român şi conștientizarea cu adevărat a marelui praznic al Nașterii Domnului.
Au participat la acest proiect parohiile: Bănișor, pr. A. Câmpean, Boian, pr. T. Cseordas, Cizer, pr. A. Pojar, Crasna, pr. S. Șandor, Hurez, pr. M. Dângă, Peceiu, pr. F. Botofan, Plesca, pr. D. Roșan, Stârciu, înv. Mirișan Maria și parohia Vârșolț, pr. F. Moșincat.
După oficierea slujbei de Te-deum săvârșită de Pr. Prot. Dan Haiduc împreună cu preoții implicați în proiect, pr. Augustin Câmpean a subliniat importanța colindei și a conștientizării praznicului Nașterii Domnului și a adresat cuvinte de apreciere din partea Episcopiei Sălajului preoţilor şi cadrelor didactice pentru implicarea activă în proiectul catehetic ,,N-am venit să cerem, am venit să dăm!”.
În continuare cei aproape 200 de copii au susţinut un frumos recital de colinde, prezentat de către pr. coordonator. La sfârșit s-au acordat diplome de aprecire D-lui primar Breda Lajos pentru implicare, D-lui Sabău Ioan pentru susținerea materială a proiectului și pr. Florin Moșincat pentru calitatea de gazdă a acestui proiect.
La final, gazdele au invitat pe toți participanții să guste din bucatele tradiționale special pregătite pentru acest moment, loc în care copiii și însoțitorii lor au avut posibilitatea să socializeze unii cu alții și să colinde.

Pr. Augustin CâmpeanDe la inimă la inimă, Ediția 2014

Bucuria Sărbătorilor de iarnă a venit și la copiii instituționalizați de la Bic. Un grup de elevi voluntari de la Școala Gimnazială Nr.1 Ip cu structurile arondate Cosniciu de Sus , Cosniciu de Jos și Zăuan coordonați de profesorul de religie Medeșan Adrian au pus mână de la mână și împreună cu elevii cadrele didactice din școală și părinții au reușit să facă o bucurie binemeritată semenilor lor de la Școala din Bic , unde se găsesc 15 copiii care nu au la cine să spună mamă sau tată.
Prin efortul comun, prin donații și jertfelnicie s-a reușit încheierea unui parteneriat în urma căruia toată cantitatea adunată prin donații peste 200kg alimente jucarii, hăinuțe și dulciuri a fost dăruită cadou celor 15 copiii. Bucuria de a fi voluntar s-a citit pe fețele elevilor implicați care au și colindat colinde în mai multe limbi după ce au făcut donațiile.
Acest proiect de parteneriat s-a desfășurat sub sigla Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară implementat în județul nostru de Inspectoratul Școlar Sălaj. ”Dăruind vei dobândi„ spunea Nicolae Steinhardt, iar când mai multe inimi se unesc dragoste străbate orice obstacol.
Să fim buni de Crăciun!!

Prof. Pr. Meseșan Adrian
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro