Liturghie Arhierească la Parohia Cehu Silvaniei

Miercuri, 8 noiembrie 2017, cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Cehu Silvaniei, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Silviu Boha, inspectorul pentru catehizare parohială al Episcopiei Sălajului.

La final, Preacucernicul Părinte paroh Radu-Marius Barbor a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și i-a dăruit o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. În continuare, Preasfinția Sa a împărțit iconițe cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil tuturor celor prezenți la sfânta biserică.

Orașul Cehu Silvaniei, situat la intersecția județelor Sălaj, Maramureș și Satu Mare, este așezat pe marginea Văii Sălajului și are în vecinătate satele Ulciug, Horoatu-Cehului, Nadiș, Giurtelecu Hododului și Motiș.

Începuturile istorice ale acestui oraș se pierd în antichitatea daco-romană, numele acestuia amintind de ,,Țara Silvaniei/Terra Silvanorum”, de odinioară, bogată în codrii seculari.

Documentar, localitatea este amintită în anul 1318, la acea dată fiind cetate de lemn. În anul 1405, Cehu Silvaniei este menționat ca sat românesc (villae olachales), cu numele ,,Chechy”. Prin anii 1566, 1569 este amintit ca centru urban. În epoca modernă, orașul este Centru de Plasă al zonei de ,,Sub Codru”, Centru de Raion (1950-1968), iar odată cu reforma administrativ-teritorială a țării (1968), Cehu Silvaniei este declarat oraș, ajungând până la 10000 de locuitori. În prezent, orașul are aproximativ 7000 de locuitori, proporția fiind de 30% români și 70% maghiari.

Parohia Cehu Silvaniei ia ființă în anul 1922, odată cu numirea preotului Ilie Călăuz, care păstorește între anii 1922-1952. În anul 1932, acesta este numit protopop al Districtului Silvaniei. Între anii 1953-1957 protopop al Raionului Cehu Silvaniei, regiunea Baia Mare, Episcopia Oradiei este preotul Petru Pop. Între anii 1958-1961 protopopiatul este condus de preotul Mihail Tostogan. Din data de 1 octombrie 1961, până în data de 30 martie 1968, protopop este preotul Andrei Măntăluță. La această dată, este pusă în aplicare noua organizare administrativă a țării, Protopopiatul Cehu fiind desființat și rămânând parohie, cu filia Nadiș, aparținând de Protopopiatul Zalău. Între 1 aprilie 1968 și 1 decembrie 1980 revine, de această dată, ca paroh, preotul Mihail Tostogan. Din data de 1 ianuarie 1981 până în data de 1 septembrie 2001 paroh al Parohiei Cehu Silvaniei este preotul Ștefan Vădeanu. În data de 1 aprilie a anului 2000 se înființează și postul de preot slujitor prin numirea părintelui Ioan Șandor. Actualul paroh, Radu-Marius Barbor și-a început activitatea în data de 1 noiembrie a anului 2001.


Simpozionul internațional „Icoană, mărturie creștină, totalitarism”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

În perioada 5-7 noiembrie 2017, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a organizat Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă „Icoană, mărturie creştină, totalitarism”, în cadrul seriei de evenimente organizate cu prilejul „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și al Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, în Patriarhia Română.

Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc luni, 6 noiembrie 2017, începând cu ora 9.00, în „Aula Magna” a Universității „Babeș-Bolyai”, prilej cu care Preacucernicul Părinte Profesor Universitar Doctor Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a adresat un cuvânt de bun venit participanților.

În partea inaugurală a simpozionului, au susținut prelegeri Academicianul Profesor Universitar Doctor Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului și Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

În partea a doua a sesiunii inaugurale a simpozionului, moderată de către Preacucernicul Părinte Profesor Universitar Doctor Ioan Chirilă, președintele Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, au susținut prelegeri: Părinții Profesori Universitari Doctori Przemyslaw Kantyka, Paolo Odorico și Sergey Trostyanskiy.

În continuare, respectiv între orele 12.00-13.00, a avut loc Festivitatea de acordare a titlului academic de Profesor Honoris Causa teologului doctor Jurgen Henkel, paroh sub jurisdicția Bisericii Evanghelice din Bavaria, Parohia Erkersreuth, Decanatul Selb din Germania.

Marți, 7 noiembrie 2017, în cea de-a doua zi a lucrărilor simpozionului, prelegerile au început la ora 9:00 și au fost împărțite pe trei secțiuni: istorie, teologie, muzicologie și artă.

Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă „Icoană, mărturie creştină, totalitarism” s-a încheiat cu un concert coral festiv, susținut de către Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă.DIFERIŢI ÎN CREDINŢĂ, DAR PAŞNICI ÎN CONVIEŢUIRE

Ortodocşi şi luterani în Transilvania

Aniversarea, la 31 octombrie 2017, a 500 de ani de la începuturile Reformei Protestante s-a încheiat cu un apel la iertare reciprocă, între catolici şi protestanţi, pentru denigrarea reciprocă de-a lungul secolelor, după cum se vede în Comunicatul comun al Federaţiei Mondiale a Luteranilor şi al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, din 31 octombrie 2017.

Acest eveniment constituie şi un prilej de evidenţiere a relaţiilor intercreştine ortodoxe-luterane, în general, şi a relaţiilor istorice dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică Luterană din Transilvania, în particular.

Produsă la aproape 500 de ani după marea schismă din anul 1054, dintre Biserica Apuseană şi Biserica Răsăriteană, Reforma protestantă, începută în anul 1517 de teologul german Martin Luther, a fost o amplă mişcare de contestare a puterii papale absolute şi o încercare dramatică de a înlocui autoritatea Papei şi a tradiţiei eclesiale cu autoritatea unică a Sfintei Scripturi (Sola Scriptura), pe care a tradus-o apoi în limba poporului, dar şi de a înlocui doctrina faptelor meritorii cu suficienţa credinţei (Sola Fide) şi a harului (Sola Gratia), preoţia clericală, primită prin hirotonie, cu preoţia universală, primită prin botez, teologia scolastică raţionalistă, cu o teologie scripturistică, respingând totodată cultul sfinţilor şi al sfintelor icoane.

Confruntarea polemică şi uneori violentă (războaie religioase) dintre creştinii catolici, fideli Romei papale, şi creştinii protestanţi, despărţiţi de Roma, a durat secole de-a rândul, până la mijlocul secolului 20, când polemica a fost înlocuită cu dialogul ecumenic. Confruntarea polemică dintre catolici şi protestanţi a slăbit considerabil unitatea creştină a Occidentului şi parţial, în plan social, a cauzat secularizarea acestuia. Adesea, ambele tabere aflate în conflict religios încercau să-i atragă de partea lor pe creştinii ortodocşi.

Întâlnirea, convieţuirea şi chiar cooperarea creştinilor ortodocşi români cu creştinii luterani de etnie germană s-au realizat mai ales în Translivania. Reformatorul umanist Johannes Honterus a marcat profund istoria luteranismului german din Transilvania.

Începând cu anul 1544, au fost tipărite primele cărți în limba română prin colaborarea dintre sașii din Transilvania, care au acceptat ideile Reformei luterane, și tipografii ortodocși români, precum Filip Moldoveanul sau diaconul Coresi. Tipografii ortodocși români au beneficiat de sprijinul și susținerea materială a sașilor luterani sibieni sau brașoveni, evidențiind în lucrările lor necesitarea dezvoltării culturale a românilor ortodocşi și grija clericilor pentru hrana spirituală a poporului.

Evoluția istorică a relațiilor dintre românii ortodocși și sașii luterani din Transilvania, în secolul al 19 lea, prezintă numeroase interese comune la nivel instituțional, comunitar și al dezvoltării identității etnice şi religioase. Ambele comunități au fost marcate de activitatea și prestigiul celor două mari personalități ecleziastice – mitropolitul ortodox Andrei Șaguna și episcopul luteran Daniel Teutsch.

Îndelungata tradiţie a relaţiilor de convieţuire paşnică şi bună înţelegere, într-un context de pluralism religios, cultural şi etnic, a permis adesea o cooperare culturală şi socială, precum şi o solidaritate practică în situaţii dificile. Aceasta explică şi faptul că Biserica Ortodoxă Română cultivă în prezent un dialog academic şi o bună cooperare cu Biserica Evanghelică Luterană din Germania (EKD).

Într-o Europă tot mai secularizată, tensionată şi fragmentată spiritual este necesară o mărturisire comună a valorilor eterne ale Evangheliei iubirii lui Hristos pentru umanitate şi o conlucrare practică, social-filantropică, în fața suferințelor multiple pentru a împărtăși oamenilor iubirea milostivă sau darnică a Preasfintei Treimi.

Biroul de presă al Patriarhiei RomâneLiturghie Arhierească în localitatea Bârsa

Duminică, 5 noiembrie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Bârsa, filie a Parohiei Domnin, din Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru iconom pe Părintele paroh Traian-Dorin Pop, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului.

În continuare, Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de binecuvântare a altarului de vară și a biroului de turism religios, ambele fiind situate în curtea lăcașului de cult.

Localitatea Bârsa este așezată în partea de nord a judeţului Sălaj, fiind străbătută de o vale numită Bârsa, care trece prin satele Domnin, Bârsa, Someş-Odorhei și care se varsă în râul Someş.

Prima atestare documentară a localității provine din anul 1549, când satul apare sub numele de Bârsa.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că în Bârsa există o biserică de lemn, monument istoric, care a fost edificată în secolul al XVIII-lea și în care se slujește și în prezent. Aceasta a fost construită din grinzi de goron cu o grosime de 50 cm, având un turn înalt de 15 m și fiind pusă sub ocrotirea Sfântului Mucenic Gheorghe.

Lăcașul de cult deţine obiecte de patrimoniu, dintre care cele mai importante sunt icoana Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a Sfântului Arhanghel Mihail, a Sfântului Ioan Botezătorul și a Sfântului Ierarh Nicolae.

De asemenea, biserica a fost inclusă în circuitul monumentelor istorice din Transilvania de Nord, motiv pentru care au fost realizate mai multe lucrări de modernizare și întreținere, în scop turistic, aceasta fiind vizitată, anual, de turiști din țară și din străinătate.


Apel la rugăciune pentru victimele atacului terorist de la New York

Văzând cu îngrijorare că tot mai mulţi oameni nevinovaţi cad victime ale atacurilor teroriste fanatice, este necesar să înmulţim rugăciunile pentru încetarea urii şi a violenţei care produc panică şi nesiguranţă în societate.

Să ne rugăm lui Dumnezeu mai ales în aceste zile de sâmbătă şi duminică (4 şi 5 noiembrie a.c.) pentru odihna sufletelor celor decedaţi în atacul terorist de la New York, pentru vindecarea celor răniţi şi pentru consolarea familiilor acestora.

Exprimăm profunde sentimente de compasiune şi solidaritate cu poporul american greu încercat.† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneUn an de la trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian

Luni, 30 octombrie 2017, la împlinirea unui an de la trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia, a fost săvârșită, începând cu ora 09.00, Sfânta Liturghie, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurați fiind de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Iustin Tira, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului și în prezența a peste 1.500 de pelerini.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinția Sa creionând profilul duhovnicesc al marelui şi unicului Arhiepiscop Justinian.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, l-a evocat, în cuvinte emoţionante, pe cel alături de care a slujit în demnitatea de Arhiereu-vicar 22 de ani şi câteva luni.

În continuare, a fost oficiată slujba Parastasului, în amintirea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului.Resfințirea bisericii din Parohia Boian

Duminică, 29 octombrie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Boian, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a hirotesit întru sachelar pe Părintele paroh Teodor-Ioan Csordaș, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și i-a dăruit o icoană.

În continuare, Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de binecuvântare la casa parohială, în urma lucrărilor de modernizare efectuate asupra acesteia, în ultima perioadă.

Satul Boian este așezat în partea de sud-vest a județului Sălaj, fiind atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1481, când localitatea apare sub numele de villa olachalis Boyan.

Până în anul 1994, Boianul a fost filie, mai întâi, a Parohiei Cizer, iar mai apoi, a Parohiei Pria, în trecut, satul având jurisdicție administrativă în fostul sat Boian (Boianul Crasnei), care, astăzi, este parte integrantă a localității Cizer.

În ceea ce privește viața bisericească din acest sat, amintim faptul că în Boian a existat o bisericuță de lemn, cu hramul ,,Sfânta Treime”, care a fost ridicată pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, în cimitirul vechi al satului, aceasta funcționând, ca lăcaș de cult, până în anul 1941, când a fost dărâmată.

Biserica actuală de zid a fost edificată în anul 1938, în timpul păstoririi preotului Arion Coriolan, după planul și devizul lui Francisc Brod, în stil românesc autohton, de către antreprenorul Vasile Nemeth din Crasna. Lucrările de zidire au fost finalizate în anul 1941. Între anii 1945-1946, lăcașul de cult a fost pictat de către pictorul Aurel Pop din Cluj, iar în anul 1961 s-a confecționat iconostasul bisericii de către meșterii Paul Vizagnai din Crasna și Carol Pop din Cluj. În anul 1962 s-au pictat icoanele pentru catapeteasmă, de către pictorii Găvrilă și Aurel Pop din Cluj, iar în anii 1965 și 1974 lăcașul de cult a fost zugrăvit și în exterior. În data de 26 octombrie a anului 1985, biserica a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Vasile Coman, Episcopul Oradiei, preot fiind Preacucernicul Părinte Nicolae Chiș.

Lucrări importante la lăcașul de cult s-au efectuat și între anii 1994-2008, sub păstorirea Preacucernicului Părinte Marius Şortan. Astfel, a fost înlocuit iconostasul vechi cu unul sculptat în lemn de stejar, de către Arsenie din Neamț și a fost pictată biserica, în tehnica frescă, de către pictorul Cornel Pogana din Oradea, lucrările fiind binecuvântate de către Preasfințitul Părinte Petroniu, în data de 26 octombrie a anului 2010.

După venirea vrednicului preot Teodor-Ioan Csordaș în acest sat, respectiv în anul 2012, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interiorul lăcașului de cult, Sfântul Chivot a fost sculptat în lemn de tei, pardoseala din Sfântul Altar a fost acoperită cu mochetă, a fost instalat sistemul de sonorizare și a fost confecționată o balustradă la scările de acces în cafas. În exterior, pereții bisericii au fost tencuiți și vopsiți cu vopsea lavabilă, turnul lăcașului de cult a fost reparat și vopsit, aleea de acces spre biserică și trotuarul din jurul lăcașului de cult au fost pavate cu piatră naturală, gardul și porțile bisericii au fost renovate și vopsite și a fost ridicată o troiță sculptată în lemn de stejar. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.


Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou. Patru conducători de Biserici Autocefale au coliturghisit în Bucureşti

Vineri, 27 octombrie 2017, Bucureştiul s-a aflat în zi de sărbătoare. Ocrotitorul Capitalei României şi al Catedralei Patriarhale, Sfântul Dimitrie cel Nou, a fost cinstit la Patriarhie de mii de credincioşi. Preafericitul Părinte Kirill, Patriarhul Rusiei, a prezidat liturghia de hram în concelebrare cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al întregii Albanii şi cu Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia. Din soborul slujitor au făcut parte ierarhi români, între care s-a numărat și Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, dar şi ierarhi din Biserici Ortodoxe din foste ţări comuniste.

După citirea evangheliei, Preafericitul Părinte Patriarh Kirill a adresat o omilie pelerinilor aflaţi pe Dealul Patriarhiei, cărora le-a spus că evlavia lor este o mărturie a înfloririi Ortodoxiei româneşti de astăzi.

După cuvântul Preafericirii Sale, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, a citit actul solemn comemorativ al Sfântului Sinod, care cinsteşte memoria Patriarhului Justinian şi a mărturisitorilor Ortodoxiei din timpul comunismului.

Un moment deosebit al coslujirii din această zi a fost cel legat de comemorarea mărturisitorilor din toate țările comuniste, trecuți la Domnul. A fost rostită o Ectenie pentru cei adormiți şi Veşnica pomenire a fost intonată în limbile română, slavonă şi albaneză, în memoria celor care au apărat Ortodoxia cu preţul vieţii.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Crucea Patriarhală mai multor persoane care s-au nevoit în temniţele comuniste şi au mărturisit pe Hristos în vremea regimului de tristă amintire. Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că le-a fost acordată Crucea Patriarhală deoarece ei au purtat crucea lui Hristos în închisoare, în timpuri foarte grele, când mulţi au mărturisit credinţa cu preţul vieţii lor.

La finalul Dumnezeieștii Liturghiii, Preafericitul Părinte Patriarh Kirill a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitaţia de a participa la manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfântului Dimitrie și a vorbit despre mărturisitorii din perioada comunistă, despre care a afirmat că sunt un exemplu pentru societatea contemporană, după care a dăruit Patriarhului României o cârjă arhierească şi un engolpion reprezentând pe Mântuitorul Hristos. La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Kirill pentru bucuria realizată prin aducerea moaştelor Sfântului Serafim de Sarov, pentru conslujire, dar şi pentru dialogul purtat privind misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi și i-a oferit, în dar, Patriarhului Rusiei o icoană reprezentând pe Sfântul Dimitrie, ce are încrustat un fragment din moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou.

Totodată, Preafericitul Părinte Daniel a adresat Patriarhului Kirill invitaţia de a fi prezent la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului, eveniment preconizat a avea loc în viitorul apropiat.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit Preafericitului Părinte Anastasie o icoană reprezentând pe Sfântul Dimitrie cel Nou, în semn de preţuire, dar şi ca încurajare pentru că, în timpul comunismului, Albania a fost singurul stat declarat ateist din această parte a Europei, în care orice religie a fost suprimată, preoţii ucişi şi interzisă orice manifestare religioasă.

Preafericitului Părinte Rastislav i-a fost oferită o icoană reprezentând pe Sfântul Dimitrie, în amintirea coslujirii, dar şi pentru întărirea relaţiilor frăţeşti între Biserica Ortodoxă a României şi Biserica din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia.

Daruri au fost oferite şi Patriarhului Neofit al Bulgariei, Patriarhului Catolicos Ilia al Georgiei şi Preafericitului Părinte Sava al Poloniei, prin intermediul ierarhilor delegaţi la slujba de astăzi.

www.basilica.roLiturghie Arhierească la Parohia Racîș

Joi, 26 octombrie 2017, cu ocazia sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Racîș, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului.

După oficierea Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinţitul Părinte Petroniu a sfințit o troiță ridicată, în curtea bisericii de lemn, de către familia Preacucernicului Părinte Octavian Pintea, în prezent preot pensionar, în amintirea părinților, care au fost înmormântați în satul natal, Racîș, dar și drept mulțumire lui Dumnezeu pentru faptul că anul acesta Preacucernicia Sa aniversează 50 de ani de căsătorie.

Satul Racîș este o veche localitate românească, atestată documentar, pentru prima dată, în anul 1350, când satul apare sub numele de Rakus și aparține, din punct de vedere administrativ, de comuna Hida.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că în acest sat a existat o biserică veche de lemn, cea actuală fiind edificată înainte de anul 1783.

În anul 1939, în timpul păstoririi preotului Valentin Pop s-a pus problema construirii unui nou lăcaș de cult, însă planul acestuia s-a realizat abia în anul 1948, preot fiind Gheorghe Micu. Piatra de temelie a bisericii s-a sfințit în anul 1957, lucrările fiind finalizate în anul 1961. Astfel, în data de 1 octombrie a anului 1961, Preasfințitul Părinte Valeriu Zaharia, Episcopul Oradiei, a săvârșit slujba de târnosire a noului lăcaș de cult. Biserica a fost construită în stil bizantin, având formă de cruce, iar pictura fiind executată de către pictorul Elisabeta Ursu, între anii 1977-1980.

Începând cu anul 1979, Preacucernicul Părinte Nicolae Torje a fost numit preot al Parohiei Racîș, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea lăcașului de cult și a casei parohiale.

Ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului

Marți, 24 octombrie 2017, la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

În cadrul acesteia, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit cuvântul de bun venit adresat celor prezenți și a mulţumit membrilor Consiliului Eparhial pentru efortul susţinut pe care l-au arătat față de Biserică.

În continuare, Preasfinţia Sa a făcut referire la faptul că în luna octombrie a anului 2017 s-au împlinit 10 ani de la înființarea Episcopiei Sălajului. De asemenea, au fost discutate problemele curente ale Eparhiei, menționându-se faptul că în luna decembrie a anului în curs va avea loc o nouă întrunire a acestui for bisericesc.

Potrivit Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale, compus din nouă membri, dintre care trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială, dintre membrii ei şi care are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro