Activitățile social filantropice ale Episcopiei Sălajului în preajma sărbătorii nașterii Domnului

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, în perioada 15-22 decembrie 2015, prin proiectele şi activităţile social filantropice desfăşurate de Episcopia Sălajului în Municipiul Zalău, au fost sprijinite material şi financiar:

• 80 de familii care se confruntă cu situaţii de risc social au primit pachete de alimente necesare pregătirii mesei de Crăciun în valoare de 50 lei fiecare;
• 28 de copii proveniţi din familii ce se confruntă cu cu probleme financiare au primit articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 300 lei fiecare,
• 17 copii de vârstă școlară au primit ajutor financiar în valoare de 500 lei fiecare,
• 5 familii au primit obiecte sanitare sau electrocasnice în valoare de 600 lei fiecare.

Suma totală alocată în cadrul acestor activități sociale organizate de Episcopia Sălajului s-a ridicat la 23.900 lei. La acestea se adaugă activitățile filantropice derulate în fiecare unitate de cult a Episcopiei Sălajului.

La final de an, adresăm mulţumiri tuturor acelora care au fost implicaţi în activităţile social filantropice iniţiate de Episcopia Sălajului pentru a veni în întâmpinarea celor aflaţi în nevoi, lipsuri şi suferinţe. În același timp, adresăm rugămintea de a ne fi alături şi în viitor în demersurile noastre, fie prin susţinerea proiectelor derulate, fie prin aducerea la cunoştinţă a cazurilor sociale grave care aşteaptă ajutorul şi solidaritatea noastră.

De asemenea, reamintim că generozitatea, bunătatea și dragostea se pot manifesta și în cadre neformale. Episcopia Sălajului îndeamnă fiecare membru al comunității ecleziale să își asume în viața cotidiană aceste valori și să le pună în lucrare pentru ajutorarea semenilor și bucuria tuturor.Proiectul social-filantropic „Dar de Crăciun”

Marţi, 22 decembrie a fost finalizat proiectul social-filantropic „Dar de Crăciun”. Proiectul s-a derulat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu și a avut ca obiectiv sprijinirea unui număr de 48 de copii proveniţi din familii ce se confruntă problemele finaciare și sociale. Prin acest proiect, cei 48 de copii aflaţi în evidenţele Biroului de Asistenţă Socială a Episcopiei Sălajului au primit pachete cu dulciuri şi alimente, iar pentru 28 de copii au fost cumpărate cizmuliţe şi paltonaşe.
Toate aceste daruri au fost împărţite copiilor de tinerii din Centrul de Voluntariat Sfântul Nicolae al Asociaţiei Filantropia Porolissum, care au mai găsit resurse ca în aceeaşi zi, să aducă alinare şi mângăiere prin colind pacienţilor internaţi în Spitalul de Urgenţă din Zalău.Colind pentru Andrei

La programul artistic “Iată vine Moş Crăciun”, organizat de Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Halmaşd, duminică 20.12.2015, a răsunat prin glasurile copiilor, bucuria venirii Mântuitorului. Elevii şcolii noastre, prin colindele lor au vrut să ofere bucurie şi un sâmbure de speranţă şi copiilor bolnavi Milaş Andrei din Zalău şi Soniei Silaghi din Cosniciu de Sus, care au nevoie de tratamente costisitoare. Astfel ornamentele, felicitările şi obiectele de Crăciun, realizate de ei, au fost expuse spre vânzare, iar cei prezenţi la programul artistic au făcut donaţii. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, ca în prag de sărbătoare să aducă zâmbetul pe feţele acestor copii.

Prof. Gligor LiviaProiect catehetic „VESTE BUNA VĂ ADUCEM” la a IV-a ediţie

Cu binecuvẩntarea Preasfinţitului Episcop Petroniu ṣi sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehezặ parohialặ, duminicặ 20 decembrie 2015, în biserica parohialặ cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail ṣi Gavril din Preoteasa, s-a finalizat proiectul catehetic Veste bună vă aducem! ediţia a IV-a .
Dupặ slujba de Tedeum care a fost deschisặ de P.C Protopop Dan Haiduc ṣi de un sobor de preoţi alặturi de Preacuvioasa Maicặ Marina Lupặu, stareţa Mặnặstirii Bic cei peste 170 de copii de la grupele de catehezặ din parohiile: Preoteasa, Valcặu de Sus, Valcặu de Jos, Subcetate, Sig, Tusa, Mal, Sîrbi, Fizeṣ, casa de tip familial Fizeṣ, Iaz au susţinut un program artistic cuprinzẩnd colinde, scenete religioase, cẩntece ṣi urặri de Crặciun. Îmbracaţi în port popular copii au reuṣit sặ realizeze un moment înặlţặtor si de o mare bogặţie sufleteascặ oferit tuturor credincioṣilor prezenţi în bisericặ. Pe lângặ preoţii implicaţi au participat ṣi îvặţặtori ṣi profesori de la ṣcolile Gimnaziale din: Preoteasa, Tusa și Liceul Tehnologic numặrul 1 Sig. Proiectul s-a desfặṣurat pe parcursul lunilor Noiembrie-Decembrie ṣi a avut ca scop cunoaṣterea evenimentelor legate de Naṣterea Domnului nostru Iisus Hristos precum ṣi a tradiţiilor populare ṣi a colindelor strặmoṣeṣti ṣi s-a realizat în parteneriat cu primặria comunei Valcặu de Jos, reprezentatặ de domnul primar ing. Roṣan Ioan care a rặsplặtit colinda cu daruri de Crặciun .
La final Preacucernicul Părinte Claudiu Popiţ, coordonatorul Circumscripției catehetice Nușfalău, a adresat un cuvẩnt de mulţumire tuturor preoţilor participanţi, primặriei ṣi Consiliului local Valcặu de Jos, cadrelor didactice ṣi nu în ultimul rẩnd membrilor consiliului parohial ṣi tuturor credincioṣilor, care s-au implicat în buna desfặṣurare a evenimentului.
Subliniind încặ o datặ importanţa ṣi grija pe care o poartặ Episcopia Sặlajului activitặţii catehetice P.C Protopop Haiduc Dan a înmẩnat diplome de participare din partea Preasfinţitului Episcop Petroniu tuturor preoţilor ṣi profesorilor implicaţi în proiect.
La final copiii au fost invitaţi la o micặ agapặ creṣtineascặ la Cặminul Cultural din Preoteasa.

Pr. coordonator Claudiu PopițProiect catehetic „VIN COLINDĂTORII CUM VENEAU ODATĂ”


Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, în Circumscripţia catehetică Crasna, preot coordonator Csordaș Teodor, la biserica din Parohia Hurez, duminică 20 decembrie 2015, s-a finalizat proiectul catehetic „Vin colindătorii cum veneau odată”.
Proiectul a fost un parteneriat între Episcopia Sălajului, Circumscripția catehetică Crasna și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte Cu Handicap Crasna, Primăria Horoatul Cranei și Școala Gimnazială Stârciu.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2015, având ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde și cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
Într-o biserică arhiplină de copii îmbrăcați în straie populare dar și credincioși din parohie, părintele Silviu Boha a oficiat slujba de Te-deum împreună cu preoții implicați în proiect, apoi a făcut prezentarea succintă a proiectului mulţumind totodată sponsorilor.
În continuare cei 250 de copii au prezentat un frumos recital de colinde prezentat de către părintele Teodor Csordaș, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Crasna. Au colindat copiii de la grupele de cateheză din parohiile: Hurez – înv. Mirișan Maria și pr. Dângă Marius; Stârciu – pr. Onica Florian; Bălan – pr. Vasile Trifan și înv. Ianchiș Ileana; Cizer – Pr. Pojar Anania, bibliotecar Pojar Maria și prof. Cristuți Cristian; Boian – pr. Csordaș Teodor; Plesca – pr. Roșan Vasile; Horoatu Crasnei – pr. Stânean Vlad și prof. Stânean Adina; Bănișor – pr. Câmpean Augustin; Peceiu – pr. Botofan Florin; Crasna și Marin – pr. Șandor Sorin și Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap Crasna - șef complex Hărăstășan Nadia.
La final Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a felicitat pe preoții, profesorii și copii implicați în proiect și a accentuat faptul că Episopia Sălajului este preocupată permanent de educația tinerilor și copiilor.
În încheiere a înmânat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de merit Preacucernicului Părinte coordonator al Circumscripției catehetice Crasna Csordaș Teodor, domnului primar Sur Florian, domnului Epitrop al Parohiei Hurez Mirișan Marian și diplome de participare preoților și dascălilor implicați în proiect.
Toți copiii au fost răsplătiţi cu daruri și o apoi cu o masă oferită de Consiliul parohial.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăDAR DIN DAR SE FACE RAI

În aşteptarea Sfintelor sărbători de iarnă, dascălii şi elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Agrij, s-au gândit să aducă o bucurie,copiilor şi bătrânilor, îngrijiţi cu atâta dragoste de măicuţele de la Mănăstirea Bic. Din banii adunaţi, s-au cumpărat dulciuri, alimente şi fructe, care apoi au fost împărţite cu drag de către elevii noştri, copiilor şi bătrânilor de la Mănăstire. Atât călugăriţele cât şi copiii şi bătrânii, ne-au primit cu multă căldură şi au ascultat cu bucurie colindele noastre.Maica stareţă a rostit un cuvânt de învăţătură deosebit de emoţionant,apoi a dăruit elevilor câte o carte cu sfaturi folositoare pentru suflet. Elevii noştri s-au reîntors la casele lor, împăcaţi sufleteşte şi fericiţi, că au reuşit să aducă un zâmbet pe feţele copiilor şi bătrânilor de la Bic. La această activitate, a participat şi contribuit şi preotul paroh, Man Vasile, căruia îi multumim.

Prof. religie Mitraşca EugeniaProiectul „Hristos Se naște slăviți-L”

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Mateiu Călin, duminică 13 decembrie 2015, s-a finalizat proiectul „Hristos se naște slăviți-L”, la Parohia Almașu.
Proiectul s-a derulat pe parcursul perioadei postului Nașterii Domnului, având ca scop păstrarea tradițiilor și a valorilor creştine.
În proiect s-au implicat parohiile: Almașu, Fildu de Mijloc, Cuzăplac, Gălăşeni, Zimbor, Petrindu, Sîncraiu Almaşului, Tămaşa, Racîş, Hida, Ruginoasa și şcolile: Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Şcoala Gimnazială Zimbor, Şcoala Gimnazială Cuzăplac, Şcoala Gimnazială Almaş, Şcoala Gimnazială Fildu de Mijloc, Școala Gimnazială Sînmihaiu Almașului și Centrul Social Multifuncțional Hida.Proiectul „RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ, COLINDE ROMÂNEȘTI” la a V-a Ediție

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, în Circumscripţia catehetică Ileanda, preot coordonator Alexandru Bande, la biserica din Parohia Ortodoxă Rus, duminică 13 decembrie 2015, s-a finalizat proiectul „RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ, COLINDE ROMÂNEȘTI”, Ediția a V-a.
Proiectul a fost un parteneriat între Episcopia Sălajului, Circumscripția catehetică Ileanda și Școala Gimnazială nr.1 Rus prin doamna director Mureșan Teodora. În proiect s-au implicat Parohiile din Circumscripția catehetică Ileanda, Școlile Gimnaziale: Rus, Zalha, Letca, Gâlgău, Șimișna și Liceul Tehnologic Ileanda
Proiectul a avut ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde, dar şi cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
După slujba de Te Deum oficiată de preacucenicul părinte coordonator Alexandru Bande şi preoţii prezenţi, într-o biserică arhiplină de copii - îmbrăcați în straie populare și credincioși din parohie, aceștia au prezentat un frumos program artistic. La eveniment au fost prezenți directorii școlilor partenere în proiect și Cuvioasa Maică Maria Terheșiu, stareța Mănăstirii „Sfânta Maria Rus”.
Părintele coordonator Alexandru Bande și doamna directoare Teodora Mureșan au prezentat fiecare grup de colindători: Rus - preot Bande Alexandru, Poiana Blenchii - preot Coste Andrei, Gâlgău - preot Chiroban Paul, Șimișna - preot Căprar Vasile, Lozna – preot Avram Vasile, Făntânele-Rus, preot Micle Traian, Ileanda – preot Pop Adrian , Sărata , jud. Cluj –Mesaroş Andrei,Luminiş - preot –Bâlc Mihai şi Voichiţa Mureşan și copiii de la Școlile Gimnaziale: Rus - prof. Vancea Maria și profesor Ungur Ioana,; Gâlgău - prof. Șomcutean Augustin, Poiana Blenchii - prof. Contiș Maria, Șimișna – prof. Pop Viorica, Zalha – înv. Almaş Anca , Fodora – înv. Rad Iuliana, Letca – prof. Lazar Roxana , Scoala Gimnazială Coroieni jud. Maramureş- Lazăr Liana, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda – prof.Voicu -Petrisor Alexandrina. Încheierea a fost facută de parintele Ioan Albert cu un grup de teologi de la Seminarul din Zalău care au interpretat câteva colinde.
La finalul activității părintele coordonator Bande Alexandru a felicitat și a mulțumit tuturor, apoi a oferit din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de participare și de merit preoților și profesorilor implicați în proiect.
Copiii au fost răsplătiți cu daruri din partea partenerilor de proiect și a Primăriei Rus.

Preot coordonator,
Alexandru BandeProiect „Sosit-a praznicul iară”, Ediția a VI-a

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Gheorghe Longodor, coordonator pentru catehizare al Circumscripţiei catehetice Jibou, sâmbătă 12 decembrie 2015 la biserica din Parohia Bălan, s-a finalizat proiectul „SOSIT-A PRAZNICUL IARĂ”, Ediţia a VI-a.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2015, având ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde, cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
După oficierea slujbei de Te-deum săvârșită de către preoții implicați în proiect, părintele Silviu Boha a făcut prezentarea succintă a proiectului și a mulţumit sponsorilor. În continuare cei 250 de copii au prezentat în fața unei biserici pline un frumos concert de colinde, prezentat de către părintele Gheorghe Longodor coordonatorul Circumscripţiei catehetice Jibou.
Au colindat copiii de la grupele de cateheză din parohiile: Inău - preot Mirel-Claudiu Bene; Cristolţ - preot Lucian Chiş și prof. Cernucan Ioan; „Adormirea Maicii Domnului” Jibou - preot Baboș Daniel; „Sfântu Gheorghe” Jibou - preot Gheorghe Longodor; Popteleac – pr. Cheța Paul; Lozna – pr. Avram Vasile; Gâlgău Almaș - prof. Mureșan Cornelia; Hurez – înv. Mirișan Maria și pr. Dângă Marius; Bălan – preot Vasile Trifan și înv. Ianchiș Ileana. Au urmat apoi copiii de la Grupul Școlar „Octavian Goga” Jibou - prof. Adrian Chirti și Liceul Tehnologic Surduc – prof. Vasile Şoimuşan.
La eveniment a fost prezent și Preacucernicul Părinte Dan Dregan, Protopopul Jiboului.
La final Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a felicitat pe preoții, profesorii și copii implicați în proiect și a accentuat faptul că Episopia Sălajului este preocupată permanent de educația tinerilor și copiilor. În încheiere a înmânat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de merit de participare preoților și dascălilor implicați în proiect.
Toți copiii au fost răsplătiţi cu daruri și o apoi cu o masă oferită de organizatori.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăProiect „Colind şi dar din suflet de copil”, Ediția a VII-a

Duminică, 13 decembrie 2015, cu binecuvântarea Presfinţitului Părinte Petroniu şi sub coordonarea precucernicului părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și preacucernicului părinte Daniel Blaj, coordonatorul Circumscripției catehetice Zalău, în parohia Creaca s-a finalizat a șaptea ediţie a proiectului „Colind şi dar din suflet de copil”.
La această ediţie au participat copiii de la grupele catehetice ale parohiilor Brebi, Creaca, Borza, Treznea, Poarta Sălajului, elevii școlii gimnaziale din Românaș, elevii școlii nr.1 din Gârbou, precum și un grup de colindători beneficiari ai Centrului Social Multifuncțional Zalău .
Proiectul este un parteneriat realizat între Episcopia Sălajului, Parohia Creaca, C.J.R.A.E. Sălaj, Centrul Multifuncțional Zalău și Școala Marcus Aurelius din Creaca, iar unul dintre obiective îl constituie unitatea dintre școală și Biserică. Dovada atingerii acestui obiectiv a constituit-o prezența unui important număr de cadre didactice: 10 cadre didactice active, dintre care 3 directori ai unor unități de învățământ, și 4 cadre didactice pensionate.
Concertul a debutat cu slujba Vecerniei la care au participat 7 preoţi care au însoţit copiii (Pr. Daniel Blaj, Pr. Ionut Stirb, Pr. Cristian Oancea, Pr. Marcel Samșudan, Pr. Vasile Danciu, Pr. Ovidiu Pop, Pr.prof. Stan Sergiu). Grupul de colindatori de la Poarta Sălajului au fost coordonați și de domnul director Covaciu Sabin, iar cel din Gârbou a fost coordonat de domnul profesor Ioan Cernucan. Copiii grupelor catehetice au prezentat pe rând o serie de colinde tradiţionale, alaturi de elevii școlilor implicate. Unii copii au impresionat și prin costumele populare pe care le-au îmbrăcat pentru acest eveniment. Preoții care au însoțit copiii au interpretat la final câteva colinde într-un registru coral. A urmat oferirea de diplome de apreciere din partea Episcopiei Sălajului, pentru cei implicați în acest proiect. La final, toţi cei 130 copii prezenţi au fost răsplătiţi cu daruri oferite de Parohia Ortodoxă Creaca și cu sprijinul unei familii din Creaca. Concertul de colinde a avut si un scop caritabil, copiii de la Centrul sus menționat au realizat felicitări, care au fost puse în vânzare pentru a sprijini această instituție

Pr Daniel Blaj,
Coordonator al Circumscripţiei Catehetice Zalău
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro