Proiectul “Eco Mărţişorul”

Şi în acest an, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Episcopia Sălajului şi Asociaţia Filantropia Porolissum, a iniţiat la început de primăvară, în perioada 20 februarie - 8 martie 2016, proiectul social educativ “Eco Mărţişorul”. Acest proiect, care se desfăşoară în oraşele din Eparhie are ca obiectiv major strângerea unui fond de burse de care să beneficieze elevii eminenţi care se confruntă cu situaţii de risc social pe fondul imposibilităţii părinţilor de a le asigura resursele financiare necesare.
În anul 2015, 19 elevi ai unor şcoli din Zalău, Şimleu Silvaniei sau Jibou au beneficiat de aceste burse pentru a-şi achita contravaloarea cazării la internatul şcolar, a cantinei, a rechizitelor şcolare sau pentru a-şi cumpăra îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Expunerea spre vânzare a mărţişoarelor confecţionate de copiii care au vrut să fie solidari cu colegii lor ce se confruntă cu situaţii de viaţă mai dificile, a oferit posibilitatea achiziţionării unui mărţişor tradiţional, original, lucrat manual, simbol al primăverii dar şi al filantropiei creştine.OLIMPIADA DE RELIGIE ȘI CONCURSUL ÎN LUMINA LUI HRISTOS

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a organizat sâmbătă, 05.03.2016 la Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, etapa judeţeană a Olimpiadei de religie.
În cadrul acesteia au fost evaluate cunoştinţele religioase dobândite de 130 elevi din clasele VII-XII. Tematica a fost stabilită de către MEN în conformitate cu programa şcolară în vigoare, iar profesorii îndrumători şi elevii au avut posibilitatea de a consulta Bibliografia orientativă recomandată în Anexa Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de religie.
Judeţul Sălaj va fi reprezentat la faza naţională, care se va desfăşura la Timișoara în perioada 18-22 aprilie 2016, de elevii claselor VII-XII, situaţi pe locul I, care au obţinut cel puţin 90 de puncte.
La aceeaşi unitate de învăţământ s-a desfăşurat Ediția a VII-a a Concursului judeţean ”În lumina lui Hristos” la care au participat 100 elevi din clasele V-VI. Acest concurs de cunoştinţe religioase este organizat anual în Episcopia Sălajului datorită faptului că metodologia şi regulamentele în vigoare nu prevăd posibilitatea organizării pentru clasele respective a olimpiadei şcoalare la această disciplină. Organizatorii au avut în vedere atât verificarea nivelului cunoştinţelor, cât şi antrenarea şi familiarizarea elevilor cu evaluările de acest fel. Concurenții au demonstrat cunoașterea învățăturilor de credință referitoare la Sfintele Taine, au analizat mesajul moral religios din minunile și pildele Mântuitorului și au prezentat modul de pregătire a credincioșilor pentru trăirea sărbătorilor creștine.
La Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău s-a organizat etapa judeţeană a Olimpiadei de religie pentru seminarii şi licee teologice ortodoxe. Primii patru elevi care s-au situat pe locul I la fiecare nivel de clasă, vor participa la etapa naţională care se va desfăşura în perioada 4-7 aprilie 2016 la Piatra Neamț.

Inspector şcolar, prof. Claudia BohaActivitățile social filantropice ale Episcopiei Sălajului în preajma sărbătorii nașterii Domnului

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, în perioada 15-22 decembrie 2015, prin proiectele şi activităţile social filantropice desfăşurate de Episcopia Sălajului în Municipiul Zalău, au fost sprijinite material şi financiar:

• 80 de familii care se confruntă cu situaţii de risc social au primit pachete de alimente necesare pregătirii mesei de Crăciun în valoare de 50 lei fiecare;
• 28 de copii proveniţi din familii ce se confruntă cu cu probleme financiare au primit articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 300 lei fiecare,
• 17 copii de vârstă școlară au primit ajutor financiar în valoare de 500 lei fiecare,
• 5 familii au primit obiecte sanitare sau electrocasnice în valoare de 600 lei fiecare.

Suma totală alocată în cadrul acestor activități sociale organizate de Episcopia Sălajului s-a ridicat la 23.900 lei. La acestea se adaugă activitățile filantropice derulate în fiecare unitate de cult a Episcopiei Sălajului.

La final de an, adresăm mulţumiri tuturor acelora care au fost implicaţi în activităţile social filantropice iniţiate de Episcopia Sălajului pentru a veni în întâmpinarea celor aflaţi în nevoi, lipsuri şi suferinţe. În același timp, adresăm rugămintea de a ne fi alături şi în viitor în demersurile noastre, fie prin susţinerea proiectelor derulate, fie prin aducerea la cunoştinţă a cazurilor sociale grave care aşteaptă ajutorul şi solidaritatea noastră.

De asemenea, reamintim că generozitatea, bunătatea și dragostea se pot manifesta și în cadre neformale. Episcopia Sălajului îndeamnă fiecare membru al comunității ecleziale să își asume în viața cotidiană aceste valori și să le pună în lucrare pentru ajutorarea semenilor și bucuria tuturor.Proiectul social-filantropic „Dar de Crăciun”

Marţi, 22 decembrie a fost finalizat proiectul social-filantropic „Dar de Crăciun”. Proiectul s-a derulat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu și a avut ca obiectiv sprijinirea unui număr de 48 de copii proveniţi din familii ce se confruntă problemele finaciare și sociale. Prin acest proiect, cei 48 de copii aflaţi în evidenţele Biroului de Asistenţă Socială a Episcopiei Sălajului au primit pachete cu dulciuri şi alimente, iar pentru 28 de copii au fost cumpărate cizmuliţe şi paltonaşe.
Toate aceste daruri au fost împărţite copiilor de tinerii din Centrul de Voluntariat Sfântul Nicolae al Asociaţiei Filantropia Porolissum, care au mai găsit resurse ca în aceeaşi zi, să aducă alinare şi mângăiere prin colind pacienţilor internaţi în Spitalul de Urgenţă din Zalău.Colind pentru Andrei

La programul artistic “Iată vine Moş Crăciun”, organizat de Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Halmaşd, duminică 20.12.2015, a răsunat prin glasurile copiilor, bucuria venirii Mântuitorului. Elevii şcolii noastre, prin colindele lor au vrut să ofere bucurie şi un sâmbure de speranţă şi copiilor bolnavi Milaş Andrei din Zalău şi Soniei Silaghi din Cosniciu de Sus, care au nevoie de tratamente costisitoare. Astfel ornamentele, felicitările şi obiectele de Crăciun, realizate de ei, au fost expuse spre vânzare, iar cei prezenţi la programul artistic au făcut donaţii. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, ca în prag de sărbătoare să aducă zâmbetul pe feţele acestor copii.

Prof. Gligor LiviaProiect catehetic „VESTE BUNA VĂ ADUCEM” la a IV-a ediţie

Cu binecuvẩntarea Preasfinţitului Episcop Petroniu ṣi sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehezặ parohialặ, duminicặ 20 decembrie 2015, în biserica parohialặ cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail ṣi Gavril din Preoteasa, s-a finalizat proiectul catehetic Veste bună vă aducem! ediţia a IV-a .
Dupặ slujba de Tedeum care a fost deschisặ de P.C Protopop Dan Haiduc ṣi de un sobor de preoţi alặturi de Preacuvioasa Maicặ Marina Lupặu, stareţa Mặnặstirii Bic cei peste 170 de copii de la grupele de catehezặ din parohiile: Preoteasa, Valcặu de Sus, Valcặu de Jos, Subcetate, Sig, Tusa, Mal, Sîrbi, Fizeṣ, casa de tip familial Fizeṣ, Iaz au susţinut un program artistic cuprinzẩnd colinde, scenete religioase, cẩntece ṣi urặri de Crặciun. Îmbracaţi în port popular copii au reuṣit sặ realizeze un moment înặlţặtor si de o mare bogặţie sufleteascặ oferit tuturor credincioṣilor prezenţi în bisericặ. Pe lângặ preoţii implicaţi au participat ṣi îvặţặtori ṣi profesori de la ṣcolile Gimnaziale din: Preoteasa, Tusa și Liceul Tehnologic numặrul 1 Sig. Proiectul s-a desfặṣurat pe parcursul lunilor Noiembrie-Decembrie ṣi a avut ca scop cunoaṣterea evenimentelor legate de Naṣterea Domnului nostru Iisus Hristos precum ṣi a tradiţiilor populare ṣi a colindelor strặmoṣeṣti ṣi s-a realizat în parteneriat cu primặria comunei Valcặu de Jos, reprezentatặ de domnul primar ing. Roṣan Ioan care a rặsplặtit colinda cu daruri de Crặciun .
La final Preacucernicul Părinte Claudiu Popiţ, coordonatorul Circumscripției catehetice Nușfalău, a adresat un cuvẩnt de mulţumire tuturor preoţilor participanţi, primặriei ṣi Consiliului local Valcặu de Jos, cadrelor didactice ṣi nu în ultimul rẩnd membrilor consiliului parohial ṣi tuturor credincioṣilor, care s-au implicat în buna desfặṣurare a evenimentului.
Subliniind încặ o datặ importanţa ṣi grija pe care o poartặ Episcopia Sặlajului activitặţii catehetice P.C Protopop Haiduc Dan a înmẩnat diplome de participare din partea Preasfinţitului Episcop Petroniu tuturor preoţilor ṣi profesorilor implicaţi în proiect.
La final copiii au fost invitaţi la o micặ agapặ creṣtineascặ la Cặminul Cultural din Preoteasa.

Pr. coordonator Claudiu PopițProiect catehetic „VIN COLINDĂTORII CUM VENEAU ODATĂ”


Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, în Circumscripţia catehetică Crasna, preot coordonator Csordaș Teodor, la biserica din Parohia Hurez, duminică 20 decembrie 2015, s-a finalizat proiectul catehetic „Vin colindătorii cum veneau odată”.
Proiectul a fost un parteneriat între Episcopia Sălajului, Circumscripția catehetică Crasna și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte Cu Handicap Crasna, Primăria Horoatul Cranei și Școala Gimnazială Stârciu.
Proiectul s-a derulat pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2015, având ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde și cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
Într-o biserică arhiplină de copii îmbrăcați în straie populare dar și credincioși din parohie, părintele Silviu Boha a oficiat slujba de Te-deum împreună cu preoții implicați în proiect, apoi a făcut prezentarea succintă a proiectului mulţumind totodată sponsorilor.
În continuare cei 250 de copii au prezentat un frumos recital de colinde prezentat de către părintele Teodor Csordaș, coordonatorul Circumscripţiei catehetice Crasna. Au colindat copiii de la grupele de cateheză din parohiile: Hurez – înv. Mirișan Maria și pr. Dângă Marius; Stârciu – pr. Onica Florian; Bălan – pr. Vasile Trifan și înv. Ianchiș Ileana; Cizer – Pr. Pojar Anania, bibliotecar Pojar Maria și prof. Cristuți Cristian; Boian – pr. Csordaș Teodor; Plesca – pr. Roșan Vasile; Horoatu Crasnei – pr. Stânean Vlad și prof. Stânean Adina; Bănișor – pr. Câmpean Augustin; Peceiu – pr. Botofan Florin; Crasna și Marin – pr. Șandor Sorin și Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap Crasna - șef complex Hărăstășan Nadia.
La final Preacucernicul Părinte Silviu Boha, a felicitat pe preoții, profesorii și copii implicați în proiect și a accentuat faptul că Episopia Sălajului este preocupată permanent de educația tinerilor și copiilor.
În încheiere a înmânat din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de merit Preacucernicului Părinte coordonator al Circumscripției catehetice Crasna Csordaș Teodor, domnului primar Sur Florian, domnului Epitrop al Parohiei Hurez Mirișan Marian și diplome de participare preoților și dascălilor implicați în proiect.
Toți copiii au fost răsplătiţi cu daruri și o apoi cu o masă oferită de Consiliul parohial.

Pr. Silviu Boha,
Inspector pentru catehizare parohialăDAR DIN DAR SE FACE RAI

În aşteptarea Sfintelor sărbători de iarnă, dascălii şi elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Agrij, s-au gândit să aducă o bucurie,copiilor şi bătrânilor, îngrijiţi cu atâta dragoste de măicuţele de la Mănăstirea Bic. Din banii adunaţi, s-au cumpărat dulciuri, alimente şi fructe, care apoi au fost împărţite cu drag de către elevii noştri, copiilor şi bătrânilor de la Mănăstire. Atât călugăriţele cât şi copiii şi bătrânii, ne-au primit cu multă căldură şi au ascultat cu bucurie colindele noastre.Maica stareţă a rostit un cuvânt de învăţătură deosebit de emoţionant,apoi a dăruit elevilor câte o carte cu sfaturi folositoare pentru suflet. Elevii noştri s-au reîntors la casele lor, împăcaţi sufleteşte şi fericiţi, că au reuşit să aducă un zâmbet pe feţele copiilor şi bătrânilor de la Bic. La această activitate, a participat şi contribuit şi preotul paroh, Man Vasile, căruia îi multumim.

Prof. religie Mitraşca EugeniaProiectul „Hristos Se naște slăviți-L”

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială și sub îndrumarea Preacucernicului Părinte Mateiu Călin, duminică 13 decembrie 2015, s-a finalizat proiectul „Hristos se naște slăviți-L”, la Parohia Almașu.
Proiectul s-a derulat pe parcursul perioadei postului Nașterii Domnului, având ca scop păstrarea tradițiilor și a valorilor creştine.
În proiect s-au implicat parohiile: Almașu, Fildu de Mijloc, Cuzăplac, Gălăşeni, Zimbor, Petrindu, Sîncraiu Almaşului, Tămaşa, Racîş, Hida, Ruginoasa și şcolile: Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Şcoala Gimnazială Zimbor, Şcoala Gimnazială Cuzăplac, Şcoala Gimnazială Almaş, Şcoala Gimnazială Fildu de Mijloc, Școala Gimnazială Sînmihaiu Almașului și Centrul Social Multifuncțional Hida.Proiectul „RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ, COLINDE ROMÂNEȘTI” la a V-a Ediție

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Preacucernicului Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, în Circumscripţia catehetică Ileanda, preot coordonator Alexandru Bande, la biserica din Parohia Ortodoxă Rus, duminică 13 decembrie 2015, s-a finalizat proiectul „RĂSUNĂ BLÂND SPRE SEARĂ, COLINDE ROMÂNEȘTI”, Ediția a V-a.
Proiectul a fost un parteneriat între Episcopia Sălajului, Circumscripția catehetică Ileanda și Școala Gimnazială nr.1 Rus prin doamna director Mureșan Teodora. În proiect s-au implicat Parohiile din Circumscripția catehetică Ileanda, Școlile Gimnaziale: Rus, Zalha, Letca, Gâlgău, Șimișna și Liceul Tehnologic Ileanda
Proiectul a avut ca scop păstrarea şi transmiterea tradiţiilor creştine strămoşeşti prin colinde, dar şi cunoaşterea evenimentelor legate de Praznicul Naşterii Domnului Iisus Hristos.
După slujba de Te Deum oficiată de preacucenicul părinte coordonator Alexandru Bande şi preoţii prezenţi, într-o biserică arhiplină de copii - îmbrăcați în straie populare și credincioși din parohie, aceștia au prezentat un frumos program artistic. La eveniment au fost prezenți directorii școlilor partenere în proiect și Cuvioasa Maică Maria Terheșiu, stareța Mănăstirii „Sfânta Maria Rus”.
Părintele coordonator Alexandru Bande și doamna directoare Teodora Mureșan au prezentat fiecare grup de colindători: Rus - preot Bande Alexandru, Poiana Blenchii - preot Coste Andrei, Gâlgău - preot Chiroban Paul, Șimișna - preot Căprar Vasile, Lozna – preot Avram Vasile, Făntânele-Rus, preot Micle Traian, Ileanda – preot Pop Adrian , Sărata , jud. Cluj –Mesaroş Andrei,Luminiş - preot –Bâlc Mihai şi Voichiţa Mureşan și copiii de la Școlile Gimnaziale: Rus - prof. Vancea Maria și profesor Ungur Ioana,; Gâlgău - prof. Șomcutean Augustin, Poiana Blenchii - prof. Contiș Maria, Șimișna – prof. Pop Viorica, Zalha – înv. Almaş Anca , Fodora – înv. Rad Iuliana, Letca – prof. Lazar Roxana , Scoala Gimnazială Coroieni jud. Maramureş- Lazăr Liana, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda – prof.Voicu -Petrisor Alexandrina. Încheierea a fost facută de parintele Ioan Albert cu un grup de teologi de la Seminarul din Zalău care au interpretat câteva colinde.
La finalul activității părintele coordonator Bande Alexandru a felicitat și a mulțumit tuturor, apoi a oferit din partea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu diplome de participare și de merit preoților și profesorilor implicați în proiect.
Copiii au fost răsplătiți cu daruri din partea partenerilor de proiect și a Primăriei Rus.

Preot coordonator,
Alexandru Bande
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro